ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ข่าวการเมืองแฟ้ม 2


มติชน "มาร์ค"บอกสื่อนอก"วิกฤตไทย" คือ"ประชาธิปไตยที่มีชีวิตชีวา"
มติชนว่า "มาร์ค-สุเทพ"ลั่นเอาผิด2ฝ่าย ใช้ภาพมัด
ข่าวไทยรัฐ พธม.บุกผามออีแดง ปทะชาวบ้านบาดเจ็บนับสิบแล้วหนีไป
ไทยรัฐ:แฉปลุกระดมหนัก ม็อบแรง ถกผบ.4ทัพรับมือ
มติชน ยูเอ็นขอตั้งสำนักงานในสามจังหวัดชายแดนใต้ไทย
ใต้ระอุ ลอบถล่มฆ่า5อส. ก.ย.52
มติชน : สั่ง22รมต.งดโหวต"งบฯ" รบ.ไม่เสี่ยง เกิน18เสียงเชื่อผ่านสภา
ไทยรัฐ : ชาวเน็ตโจมตีหมอ คนดังติดหวัดตาย
ไทยรัฐ : อภิสิทธิ์'ยืนยัน คลิปตัดต่อ เป็นเสียงตัวเอง
ไทยรัฐ:เผยเบื้องหลังสุเทพ เทือกสุบรรณ ลาออกจาก ส.ส.
ไทยรัฐ:กกต.ฟัน13สส. สิ้นสภาพ เทพเทือกไม่รอด
ไทยรัฐ : ทักษิณ'เล็ง3ธุรกิจ ในไลบีเลีย พร้อมทุ่มเงินลงทุน
ไทยรัฐ : รุกไล่ถลุงมิแรนด้า 'ไอ้กร'ยังเจ๋ง สอยเข็มขัดแชมป์
ไทยรัฐ : ตะลึงพบเว็บไซต์กลุ่มหัวรุนแรงเกิดขึ้นเกลื่อน [19 เม.ย. 52 - 16:37]
ไทยรัฐ : 7 องค์กรแถลงการณ์ร่วมใช้แนวทางสันติวิธี [13 เม.ย. 52 - 12:41]
ไทยรัฐ : เสื้อแดงโต้กร้าว ไล่พิจิตร ลาออกองคมนตรี [5 เม.ย. 52 - 03:07]
ไทยรัฐ : ทีมการเมืองวิเคราะห์ : ล่อแหลมละเมิด เขย่าสถาบัน [5 เม.ย. 52 - 00:55]
ไทยรัฐ : บีบีซีจี้ถามที่มารบ.อภิสิทธิ์ กรณ์ไม่หวั่นเสื้อแดงค้านกู้ [2 เม.ย. 52 - 08:05]
ไทยรัฐ : ศิษย์เก่าสวนฯให้กำลังใจเปรม คิวต่อไปเชียร์สุรยุทธ์ [2 เม.ย. 52 - 06:41
ไทยรัฐ : เขมรรุกพื้นที่ทับซ้อนเขาพระวิหารไทยท้วงติงไม่ได้ผล [1 เม.ย. 52 - 19:21
ไทยรัฐ : เทพไทยันไม่งดประชุมครม. ยื่นศาลเปิดประตูทำเนียบ [31 มี.ค. 52 - 07:35]
ไทยรัฐ : “จาตุรนต์”ไล่บี้“สุรยุทธ์”ไขก๊อกองคมนตรี [30 มี.ค. 52 - 20:14]
ไทยรัฐ : แฉ'กษิต'หมดเปลือก แม้วให้เงินใช้ประจำ [30 มี.ค. 52 - 21:55]
ไทยรัฐ : เสื้อแดงบุกเผาหุ่นป๋าเปรมหน้าบ้านสี่เสาเทเวศร์ [28 มี.ค. 52 - 16:31]
ไทยรัฐ : สุรยุทธ์ออกโรงโต้ ปัดรวมหัวคิดปฏิวัติ [28 มี.ค. 52 - 18:04]
ไทยรัฐ : 'ทักษิณ' ดับเครื่องชน แฉเปรม ผู้มีบารมีนอกรธน. [28 มี.ค. 52 - 05:02
มติชน : อัยการสั่งไม่ฟ้องนปช.บุกบ้าน"เปรม"
มติชน : พัลลภ"ยัน"สุรยุทธ์"ร่วมวง วางแผนล้ม"ทักษิณ" จี้ลาออก"องคมนตรี"
ไทยรัฐ : “พัลลภ” แฉจำลองเพื่อนรัก “จปร.7” หลอกใช้ [28 มี.ค. 52 - 10:22
ไทยรัฐ : สุรยุทธ์นัดแถลง 4 โมงเย็น พะจุณณ์แอ่นอกป้องเปรม [28 มี.ค. 52 - 10:01]
ไทยรัฐ : ยุบสภาไม่ใช่ทางออก นายกฯปัดข้อเสนอทักษิณ [28 มี.ค. 52 - 12
ไทยรัฐ : ปิดแผนนายกฯเข้าทำเนียบ น.1มั่นใจได้ทำงานแน่ [27 มี.ค. 52 - 06:53]
ไทยรัฐ : มาร์คเตือนทักษิณอย่าดึงสถาบันมาเกี่ยวการเมือง [23 มี.ค. 52 - 16:
ไทยรัฐ : พัลลภรับเล่าเบื้องหลังปฏิวัติ ปัดวางแผนลอบฆ่าทักษิณ [23 มี.ค. 52 - 14:43]
มติชน : เฉลิม VS ปชป. "ไซฟ่อนเงิน" ทีพีไอ-กกต.?
มติน : กกต.รับลูกดีเอสไอเร่งชงคดี"258ล." "สดศรี"ขู่ปมเงินปชส.ถึงขั้นยุบพรรคได้
ไทยรัฐ : กัลยาเดือดโต้หนักหัวใครใช้นามสกุลโสภณพนิช [20 มี.ค. 52 - 18
ไทยรัฐ : มหาเถรฯต้านแก้กม.สงฆ์ให้นายอำเภอ-ผอ.เขตสึกพระ [20 มี.ค. 52 - 18:25
โพสต์ทูเดย์ : จตุพร"อัด"นายกฯ"ใช้ สด.9 เท็จ
โพสต์ทูเดย์ : ฝ่ายค้าน เกือบเสียท่า!
ไทยรัฐ : สภาเดือดหวิดปะทะ แจกกล้วยกลางที่ประชุม [19 มี.ค. 52 - 21:00]
ไทยรัฐ : ส.ส.เพื่อไทยสดุดี “เฉลิม” อภิปรายเยี่ยม-จ่อแฉอีก [19 มี.ค. 52 - 16:44
ไทยรัฐ : วิปรบ.ประเมิน'เฉลิม' อภิปรายเหมือนปืนใหญ่ยิงด้าน [19 มี.ค. 52 - 16:35
ไทยรัฐ : เหลิมโชว์หลักฐานกลางสภาเส้นทางไซฟ่อนถึงยุบปชป. [19 มี.ค. 52 - 13:
มติชน : "มาร์ค"มั่นใจผ่านปม258ล. ยุบ"ปชป."ไม่ได้ "เฉลิม"ย้ำ"เช็ค-เอกสาร"มัด
ไทยรัฐ : ประชาให้เวลากษิตบ่าย2 ตัดสินใจลาออกก่อนยังทัน [19 มี.ค. 52 - 12:17
มติชน : ส่งฟ้องสินบนบ้านเอื้ออาทร ปปช.ฟัน"วัฒนา"
มติชน นาทีต่อนาที รบ.พลิกเกมหนีเสื้อแดง ชิงแถลงนโยบาย กท.ต่างประเทศ
ไทยรัฐ โปรดเกล้าฯครม. มาร์คปัด 500ล้านซื้อเก้าอี้ [21 ธ.ค. 51 - 03:40]
ไทยรัฐ ปชป.อกหักแฉแก๊งออฟโฟร์ [21 ธ.ค. 51 - 04:28]
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.