dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


นี่คือหนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต) It's The Good Paper http://www.newworldbelieve.net For All Good For All Thought

.net 

HTTP://WWW.NEWWORLDBELIEVE.NET
HTTP://WWW.NEWWORLDBELIEVE.COM 
HTTP://WWW.FACEBOOK.COM - Phayap Panyatharo 

เกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราเป็นใคร ทำอะไรไปทำไม และอะไรคือความพอใจของเรา โปรดคลิกเข้าไปดูครับ

 

 ส.ค.ส.2561

โอวาทธรรมปีใหม่ 2561ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

 

 โอวาทธรรม ประชันสรภัญญะสุดยอดแห่งแผ่นดินอีสาน

 

 

โหราศาสตร์

 

 

ไม่ควรพลาดสำหรับคนยุคใหม่,ผู้ใฝ่ศึกษาปรมัตถธรรมระดับสูงสุด; มรรคผล, นิพพาน

 

บทการเทศนาธรรมของท่าน ปัญญาธโรภิกขุ (ร.อ. พยับ เติมใจ,) -พระครูพุทธิพงศานุวัตร,  คลิกไปอ่านเรื่องที่ท่านแสดงไปแล้ว ใน วัดของเรา [MY TEMPLE] 

ล่าสุด ส.ค.ส. 2561 โอวาทธรรมในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

วันข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดศรีสะเกษ 1 ต.ค.2560

ข้าราชการ่ทุกระดับ เข้าวัดฟังธรรมตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 2560 นี่คือธรรมะชั่้นลึกซึ้งสำหรับข้าราชการโดยเฉพาะ 

 

โอวาทธรรมเปิดการอบรมสัปดาห์แห่งศีลธรรม ครู อาจารย์ พนักงาน ร.ร.วัดมหาพุทธาราม ร.ร.การกุศลของวัด 23 ต.ค.2560

โอวาทธรรมรับประกาศนียบัตรการศึกษาวิทยาลัยอาชีวะศึกษา เอสแบคศรีสะเกษ 18 มี.ค.2561

บทเทศนาหลักพุทธธรรม : พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2560

 

 

 

 

บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540-2553 
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ. 2552-2559

 

ดีเล่มที่ 45ดีเล่มที่ 46, ดีเล่มที่ 47ดีเล่มที่ 48ดีเล่มที่ 49
ดีเล่มที่ 50ดีเล่มที่ 51,  ดีเล่มที่ 52,  ดี เล่มที่ 53   พบได้เลยครับ

โปรดคอยพบ ดี เล่มที่ 54 เร็ว ๆ นี้

 

สืบทอดปณิธาน พุทโธโลยี หลวงปู่เครื่อง

โครงการศาสนทายาทคณะสงฆ์ศรีสะเกษ

 ข่าวล่า   การประชุมวันที่ 27 ส.ค.2560 ที่ มจร. ศรีสะเกษ ท่านเจ้าคุณ พระราชธรรมสารสุธี ในฐานะประธานโครงการศาสนทายาท จังหวัดศรีสะเกษ ได้ทำการพิจารณาร่วมกับเจ้าคณะอำภเอ 22 อำเภอคณะสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมกับคณะกรรมการศาสนทายาทและคณะริเริ่มดำเนินงานบุกเบิกมาแต่ต้น  มี ดร.นันทสาร สีสลับ ท่านสมัย เพ็งแจ่ม ท่านสง่า ยอดไฟอินทร์  เป็นต้น ร่วมประชุม  ได้ความเข้าใจและเป้าหมายที่ตรงกันในเรื่องโครงการศาสนทายาทศรีสะเกษ จะดำเนินการต่อไปจนครบตามแผนโครงการ โดยเฉพาะช่วง ปี 2560 - 2563  บัดนี้มีข่าวล่าว่า  ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมสารสุธีได้กำหนดแผนเสร็จลงน่าชื่นชมยินดีไปแล้ว นั่นคือ  อำเภอทุกอำเภอ ได้จัดวางระบบศาสนทายาท 1 อำเภอ หนึ่งศูนย์ลงแล้วเรียบร้อย โดยมีอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นอำเภอนำร่อง  ที่ได้ศูนย์ตามแผนโครงการครบทุกตำบลไปแล้ว  โดยแต่ละตำบล ได้ตั้งมูลนิธิศาสนทายาท สืบสานปณิธานพุทโธโลยีหลวงปู่เครื่อง สุภัทโธ  ขึ้นครบทุกตำบล 19 ตำบลแล้ว  รายละเอียดจะตามมาครับ  ผู้รายงาน พระครูพุทธิพงศานุวัตร/10 ก.ย.2560 

 

  

8  ก.ค. 2561  

  • newworldbelieve.net  VISITERS  78,074 แล้ว 
  • newworldbelieve.com VISITERS  61,109
  • เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2545-49-2550 visitors 155,109 
  • ดีเล่มที่ 7 visiters  33,082(หนังสือพิมพ์ดี มีคนอ่านเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่เล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 52, เล่มที่ 7 มีเรื่องจะดูรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือพระโสดาบัน อริยบุคคล และบทวิเคราะห์ระบบสงฆ์ที่เป็นอยู่ ดีเล่มที่ 1 ชมรมเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภาคอีสาน 19จังหวัด เสนอ ประธานสสร.นายอุทัย พิมพ์ใจชน  ร่างรัฐธรรมนูญ ให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย..เริ่มต่อสู้ในประเด็นนี้มาตั้งแต่ ดี เล่มที่ 1  เดือนมีนาคม พ.ศ.2540 )  ต้องต่อสู้ต่อไป เพราะไม่เพียงศาสนาประจำชาติไทยเท่านั้น เมื่อตาสว่างก็จะเห็นเองว่าศาสนาพุทธเท่านั้นที่จะเป็นศาสนาประจำโลก อย่างที่ เซอร์ ไอแซค นิวตัน นักวิทยาศาสตร์ว่าไว้ก่อนนี้แล้ว
  • บทสวดมนต์แปลทำวัตรเช้า-เย็น 97,488 คลิก
  • พุทธธรรมเพื่อการดับทุกข์ พัชรา กอปรทศธรรม  123,122 คลิก

 

ทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน

ประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ของพัชรา กอปรทศธรรม

 

 

 

 

 ด่วน ! เร่งมาเรียนรู้เรื่อง  การเมืองระบอบประชาธิปไตย เพื่อก้าวตามโลกยุคใหม่ให้ทันเขา  ดร.ฆิกเมฆ สุวรรณเมฆินทร์ สอนการเมืองประชาธิปไตย ที่นี่ โปรดตามศึกษาให้ได้ ไม่ว่าท่านเป็นใคร มาจากไหน มาศึกษาเรื่องการเมืองที่นี่  

กระทู้1:

เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น
 

ให้ความรู้อย่างแจ่มแจ้งทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ถึงระดับเป็นศาสนาประชาธิปไตย ของโลกยุคใหม่  

 

 

 

 
ฉลองวันวิสาขบูชา  2555    พุทธชยันตี 2600
Visaka Pucha Day 2555, Bhuddha Jayanti 2,600

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
My Temple. We manage it to be a temple for all. Every one could come and see . My Temple includes  the two websites: www.newworldbelieve.com,www.newworldbelieve.net and facebook.com Phayap Panyatharo, Nantasarn Sisalab, Somjitr Korptosatham and Patchara Korptosatham. In its early targets, we think about a newworld Buddhism and ofcourse newworldbelieves. But what we mind is the people. The people should have their temple which could be called My Temple. The people comes to be delighted for the people need not pay. This is a free temple for all. The people could get everything as well as they could get from any temple in the world. Let’s try.        
 
 
วัดของฉัน เราตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นวัดสำหรับทุกคน ทุก ๆ คนสามารถเข้ามาดูเยี่ยมชมได้ วัดของฉัน รวมเอาเวบไซต์สองเวบไซต์คือ www.newworldbelieve.com , www.newworldbelieve.net และ เฟสบุค Phayap Panyatharo พร้อมเพื่อน ๆ ที่รัก มี นันทสาร สีสลับ, พัชรา กอปรทศธรรม เป็นต้นไว้ด้วย. เป้าหมายต้น ๆ ของเรา คิดว่าเป็นเรื่องพุทธศาสนาสำหรับโลกใหม่  และแน่นอนเป็นเรื่องความเชื่อใหม่ แต่สิ่งที่เราเอาใจใส่ก็คือประชาชน ประชาชนควรจะได้มีวัดของพวกเขา วัดที่พวกเขาเรียกได้ว่า วัดของฉัน ประชาชนมาวัดแล้วมีความยินดีสบายใจ เพราะไม่จำเป็นต้องจ่าย นี่คือวัดที่ให้เปล่าแด่ทุก ๆ คน
ประชาชนสามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างจากวัดนี้ได้พอ ๆ กับเอาจากวัดอื่น ๆ ทั่วโลกได้  
มาลองทำดูครับ
 
 
 
 

 

****************************************************************************************************************** 

 **************************************************************************************************************** 

 

  

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

จากหนังสือพิมพ์ดี 53 เล่ม

เราคัดมารวมไว้เป็นเรื่องเฉพาะ หากท่านอ่านหนังสือพิมพ์ดี ท่านจะพบคอลัมน์นี้อย่างเป็นคอลัมน์ประจำทุกเล่ม 

นี่คือการมองโลก ผ่านจอแก้ว แล้ววิเคราะห์จากสายตา ธรรมะ  ของ พยับ ปัญญาธโร ได้ดังต่อไปนี้

โปรดเลือกหัวข้อและคลิกเข้าไปอ่านไปชื่นชมในสติปัญญาการมองโลกของวท่านผู้วิเคราะห์

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ระหว่างเดือน เมษายน 2553 - ปัจจุบัน 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ระหว่างเดือน เมษายน 2553 - ปัจจุบัน 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วระหว่าง ก.ย.2552 - ก.พ. 2553 
เฝ้าดูฯ มิ.ย.-ก.ย.2552 
เฝ้าดูฯม.ค.-มิ.ย.2552 
เฝ้าดูฯธ.ค.2551 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วพ.ศ.2551 ภาคปลายปี ก.ย.- ธ.ค.2551 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วพ.ศ.2551 กลางปี 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2551 ต้นปี 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2549-2550 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2545-2549-2550 ยอดเข้าชม15 ธ.ค.60 149,599
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2543-2545 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2542 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2541 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2540 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2539 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2538 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2537 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2536 
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว หน้าโฮมเพจ article
Headline 

                                    

 

 

 

 #  อ่านเรื่องย้อนหลังทุกเรื่อง ใหม่สุด คลิก 
           # 
อ่านย้อนหลัง : หน้าHOMEPAGEที่เก็บไว้ 

 

 รวมลิงค์เรื่องต่าง ๆ จาก นสพ.ดี

ศูนย์แม่ข่าย ลิ้งค์ทั้งหมดของหนังสือพิมพ์ดี และเวบ .net ของเรา ข้อมูลเดิม พ.ศ.2520- 

คลิกที่นี่ที่เดียวถึงหมด

 

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว


เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ระหว่างเดือน เมษายน 2553 - ปัจจุบัน

 

  


 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ระหว่างเดือน ก.พ.- 22 เม.ย.2553

 

 

 

Mystery World Report ศึกษาโลกลี้ลับ การศึกษาเชิงงานวิจัยสมาธิและไสยศาสตร์
Mystery World Report 26 : บันทึกสำคัญ

แม้ไม่ได้นอนหลับ  ลืมตาหรือตื่นอยู่ .....หรือแม้อยู่ท่ามกลางสมาคม  เมื่อฟังเสียงทิพย์นี้แล้ว  ก็เหมือนฟังดนตรีสวรรค์ จึงเรียกว่า Divine Concert อยู่แล้ว ดังได้พบมาเมื่อระดับเสียงทิพย์ขึ้นถึงระดับมาตรฐานของ ดนตรีสวรรค์ คือระดับ D;10000:L;20-50U. ขึ้นไป เป็นระดับที่เพลิดเพลินจนลืมโลก และพอใจฟังเสียงทิพย์นี้ตลอดวันตลอดคืนแบบลืมไม่อาลัยโลกเลย   ....  เสียงทิพย์จะลดหายไป ในเหตุเดียวที่สำคัญมากคือ  ความกังวล  ...เช่นในระยะหลัง ที่ลดลง  และยังไม่เคยขึ้นถึงระดับ ดนตรีสวรรค์ D;10,000:L;20-50U. อีกเลย


More...
Mystery World Report 25

เรื่องครูที่กาฬสินธุ์ไปเที่ยวนรกสวรรค์
กลับมาเล่าเรื่องให้ญาติ ๆ ฟัง


More...
Mystery World Report 24

ผมยังคงมุ่งมั่นในการศึกษา วิชาทั้ง 5 ประการ  อันเป็นผลของการวิจัยพบของผมเอง ว่าที่สุดมีวิชา 5 ประการคือ  สมาธิ  วิปัสสนา  กสิณ  ฌาน  และ  ปราณ   เป็นสุดยอดในหลักการพระพุทธศาสนา  แต่ในระยะล่าสุด  ผมได้พลัดเข้าไปสู่ขอบทาง  นั่นคือ ผมได้ค้นพบไสยศาสตร์ และพิศวงที่ได้พบว่า นี่เป็นโลกอันกว้างใหญ่อีกโลกหนึ่ง จึงได้อาศัยวิชาทั้ง 5 ประการนั้นเข้าไป ทำการศึกษาวิจัยต่อมา และได้ตัวอย่างการวิจัยมาหลายตัวอย่าง สรุปผลพอทราบได้ว่า วิชาไสยศาสตร์ทำร้าย ทำลายชีวิตคนได้  รายงานคราวที่แล้ว ได้บอกถึงเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นหลายประการ  และสิ่งที่บังเกิดขึ้นคล้าย ๆ อภินิหาริ์ย  แต่ผมเองต้องการทดลองพิศูจน์ให้มั่นใจจริง ๆ โดยวางเป็นหลักทฤษฎีได้ชัดเจน   จึงได้เริ่มการศึกษาต่อไปอีกขั้นตอนหนึ่ง 


More...
Mystery World Report 23

การศึกษาโลกลี้ลับนี้ ผมหมายถึงการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์  ได้นำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาใช้โดยตรง  นี่คือการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียด ในการศึกษาสิ่งที่เรียกกันในสังคมคนประเภทหนึ่งว่า ไสยศาสตร์   นี่เป็นการตามศึกษาในเชิงงานการวิจัยวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง  คือการศึกษาโลกลี้ลับ คาถาอาคม  มนต์ดำ  และอาถรรพณ์เวทย์  เพื่อให้ทราบผลที่พิศูจน์ออกมาเป็นวิทยาศาสตร์  หรือเป็นรูปธรรมออกมาจริง ๆ เราทำได้หรือไม่........ เราทำได้ไปขั้นตอนหนึ่งอย่างเป็นที่น่าพอใจ  และเรากำลังทำการศึกษาต่อไปอีกขั้นตอนหนึ่ง เพื่อให้สมบูรณ์


More...
Mystery World Report 22

 

นี่คือการบันทึกข้อมูล เพื่อการวิจับศาสตร์ลี้ลับ

เรื่องราวที่ค้างอยู่ของผมที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เสร็จ ก็เพราะดูเหมือนเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ และเป็นประตูเส้นทางที่ต้องผ่านเข้าไปให้ได้  ทางนี้ทางเดียว  ทางอื่นยังมองไม่เห็น    ก็คือการที่ผมจะต้องไปเยี่ยมเยียนแดนนรก และเยี่ยมเยียนยมราชเจ้านรกให้ได้  นั่นเอง   การที่ผมเสนอสมมติฐานนี้ขึ้นมา  ก็เพราะผมมองเห็นทางที่จะทำได้จริง ๆ มีหลักการและเหตุผล พร้อมเทคนิกชั้นสูงที่จำเป็น    หมายความว่า  ผมมีความคิด แผนงาน  และเทคนิกสำคัญ ไว้ในใจแล้ว   และที่ผมยังคงมั่นใจในแผนการอยู่ก็คือ  การที่ได้พบว่า  มีบริวารของยมราชเจ้า 2  ตน คุมวิญญาณคน ๆ หนึ่ง(นายจี้ฮง) มาที่หน้าประตูกุฎิที่พำนักของผม  ตามที่ผมได้บันทึกข้อมูลไว้  เรื่องหญิงหม้ายขอให้ดูว่าสามี(นายจี้ฮง) เขาตายแล้วไปไหน   ผมเห็นรูปร่าง ลักษณะของยมบาล 2 ตน ที่คุมนายจี้ฮงมา  และเห็นว่าเขามีสิ่งพิเศษก็คือ  ดวงตาที่ลุกเป็นเพลิง ทั้ง 2 คู่นั้น     ผมจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่า  ดวงตาเพลิง แดงก่ำเจิดจ้าของพวกเขานั่นแหละ  ที่จะเป็นสื่อติดต่อกับพวกเขาได้  ด้วยกสิณไฟ  หรือเตโชกสิณ ที่ผมมีความชำนาญมาแต่เป็นเด็กอ่อนแล้ว     ตรงนี้แหละที่ทำให้งานของผมจะง่ายเข้า  เพราะผมจะเรียกยมบาลตาไฟพวกนี้มา  ด้วยเทกนิคของกสิณไฟ     มาหาผมเพื่อถามเรื่องราวของนรก แล้วให้พวกเขาพาเดินทางเข้าแดนนรก   .......


More...
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.