ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?

 

 
แจ้งลบกระทู้
โหราศาสตร์ 15 13 นักบอลหมูป่าอาคาเดมี่ ดวงร้ายขนาดรอดชีวิตมาหรือไม่


 โหราศาสตร์ 15 นักบอลหมูป่าอาคาเดมี่ ดวงร้ายขนาดรอดชีวิตมาหรือไม่ ......คำถามจาก  โหราศาสตร์ 12 ......


 
ผู้ตั้งกระทู้ 001 :: วันที่ลงประกาศ 2018-06-30 23:12:59
 

[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4124129)
แจ้งลบความคิดเห็น

 คำถามว่าอย่างนี้

ความคิดเห็นที่ 104 (4124128)
แจ้งลบความคิดเห็น

คำถาม

 เรียนท่านอาจารย์ ชลัมพุช โหรชนบท   ขณะนี้มีประเด็นที่ท้าทายโหราศาสตร์มาก คือ กรณี 13 นักบอลเด็กทีมหมูป่าอาคาเดมี เชียงราย หายเข้าไปในถ้ำหลวง ทิวเขาใหญ่แม่นางนอน ตั้งแต่วันที่ 23มิถุนายน 2561  มาถึงวันนี้ ที่ 30 มิ.ย.2561  กินเวลา 7 วัน 4 ชม. 47 นาทีแล้วครับ  ยังเข้าไปช่วยไม่ได้ เพราะฝนตกหนักมา แต่เริ่มหายไปเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.61 นี่เองพอจะมีหวังเข้าไปช่วยได้  กระผมเป็นศิษย์ท่านทางเวบไซต์นะครับ  ถามปัญหามาตลอด เพื่อขอรับความรู้จากท่าน  บัดนี้มีประเด็นมากที่ผมอยากขอให้ท่านอาจารย์ ตรวจดวงชะตาเด็กทั้ง 13 คน  สิ่งที่อยากรู้มากที่สุดก็คือ  เรื่องสุขภาพของพวกเขา เขาอาจจะมีชีวิตอยู่รอดมาได้หรืออย่างไรครับ ?   พรร้อมนี้ผมได้นำข้อมูลมาให้ท่านอาจารย์แล้ว   แต่เป็นรายหยาบมากเพราะทราบแต่อายุของพวกเขา  13 คน ดังนี้ครับ  ถามว่าพวกนี้จะประสบเคราะห์ร้ายแรงขนาดไหนครับ มีเสียชีวิตไปแล้ว หรือยังจะรอดมากี่คนโหราศาสตร์เราสามารถตรวจได้อยู่นะครับแต่ต้องระดับศาสตราจารย์เลย   ผมเอาชื่อและข้อมูล 13 ชีวิตมาดังนี้ครับ  ทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย

1.นายเอกพล จันทะวงษ์ อายุ 25 ปี โค้ชทีมฟุตบอล
2.
ด.ช.อดุลย์ สามออน อายุ 14 ปี ชั้น ม.โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย 
3.
ด.ช.ประจักษ์ สุธรรม อายุ 14 ปี ชั้น ม.โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
4.
ด.ช.ณัฐวุฒิ ทาคำทราย อายุ 14 ปี ม.โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ 
5.
ด.ช.พิพัฒน์ โพธิ อายุ 15 ปี โรงเรียนบ้านสันทราย 
6.
ด.ช.ภานุมาศ แสงดี อายุ 13 ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ 
7.
ด.ช.ดวงเพชร พรมเทพ อายุ 13 ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ 
8.
ด.ช.ชนินทร์ วิบูลย์รุ่งเรือง อายุ 11 ปี โรงเรียนอนุบาลแม่สาย 
9.
ด.ช.เอกรัตน์ วงค์สุขจันทร์ อายุ 14 ปี โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 
10.
นายพีรพัฒน์ สมเพียงใจ อายุ 16 ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
11.
นายพรชัย. คำหลวง อายุ 16 ปี โรงเรียนบ้านป่ายาง 
12.
ด.ช.สมพงษ์ ใจวงค์ อายุ 13 ปี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
และ 13.ด.ช.มงคล บุญเปี่ยม อายุ 13 ปี ชั้น ม.โรงเรียนบ้านป่าเหมือด   

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปฏิภาณ รักไทย วันที่ตอบ 2018-06-30 23:06:47
ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2018-06-30 23:17:10

ความคิดเห็นที่ 2 (4124134)
แจ้งลบความคิดเห็น

คำตอบ

 ก็ได้ข้อมูลมาเพียงอายุของเจ้าชะตา ทั้ง 13 คน,  เรียงลำดับให้ใหม่ ดังนี้

(1.) เอกพล, อายุ 25 ปี,  ให้เกิดวันที่ 15 เม.ย.2536 วัน๕ 

(2.)  อดุลย์, อายุ 14 ปี,มี2คน, ให้เกิดวันเดียวกัน คือ วันที่ 31ต.ค.2546 วัน๖ 

(3.) ประจักษ์, อายุ 14 ปี, เท่ากับอดุลย์, ให้เกิดวันที่ 31 ต.ค.2546 วัน๖ 

(4.) ณัฐวุฒิ,  อายุ 14 ปี, เท่าประจักษ์,  ให้เกิดวันที่ร้ายที่สุด, ที่ 31 ต.ค.2546

(5.)  เอกรัตน์,  อายุ 14 ปี, เท่าประจักษ์, เท่าณัฐวุฒิ,  เท่ากัน3คน,  ให้เกิดวันร้ายเดียวกัน, วันที่ 31 ต.ค.2546 วัน๖  (6.) พิพํฒน์,  อายุ 15 ปี,  ให้เกิดวันที่ 31 ก.ค.2545 วัน๔ 

(7.) พีรพัฒน์,  อายุ 16 ปี, ให้เกิดวันที่ 31 ม.ค.2544 วัน๔,  เท่ากับคนต่อไปคือ 

(8.) พรชัย, อายุเท่าพีรพัฒน์, 16 ปี,  ให้เกิดวันที่ร้ายที่สุดเหมือนกัน คือวันที่ 31 ม.ค.2544 วัน๔ 

(9.) ภานุมาศ, อายุ 13 ปี, คนอายุ13ปีมีถึง 4 คนซึ่งจะให้เกิดตรงกันซึ่งเป็นวันร้ายที่สุดพอ ๆ กัน คือ

(10.) ดวงเพชร, 

(11.)  สมพงษ์, 

(12.)  มงคล,   ซึ่งทั้ง 4 คนนี้ให้เกิดวันร้ายที่สุดวันเดียวกัน, วันที่ 30 มิ.ย.2547 วัน๔,

(13) และคนสุดท้าย ธนินทร์, อายุน้อยที่สุดเพียง 11 ปี  ให้เกิดวันที่ 31 พ.ค.2549 วัน๔..

 

........ได้เขียนดวงชะตา ตามวันที่เกิดของทั้ง 13 คนแล้ว  พบว่า 

(1.) เอกพล จันทะวงษ์ ดวงแข็งที่สุด และมีภาวะผู้นำ  ภาวะของหัวหน้าหมู่สูง  ฉลาดในการดูแลลูกน้อง และฉลาดในการผจญภัย ฉลาดในการเอาตัวรอดพ้นภัยอันตราย  ดวงชะตาบอกสุขภาพดีมาก  แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ และบอกอายุยืน  ....   ครั้นถึงวันที่ 23 มิ.ย.2561 มีดาวร้ายมารุมดวงชะตาทั้ง 4 ทิศ เลย  ทิศเหนือ มฤตยู(๐) ทับอาทิตย์มหาอุจเดิม, ทิศตะวันตก มี3ดวงร้ายคือ พุธ(๔)+ราหู(๘)+ศุกร(๖) และอังคารเดิม(๓) นิจ,ดาวดับแสงสนิท นิจ.  ทิศตะวันออก นี่แหละ   อังคาร(๓)มหาอุจ แรงมาก ทับจันทร์(๒)เดิม ประ  .....เห็นได้ว่า  3 ทิศโดนดาวร้ายปิดหมด   แต่ทิศใต้สิ  มีดาวพฤหัสบดี(๕)มาปิด  ...รวมผลทั้ง4ทิศเป็นเหตุให้เกิดสถานการณ์คับขัน  ร้ายแรงมาก อาจถึงแก่ชีวิตได้ ....แต่เมื่อมีดาวพฤหัสบดี(๕)มาอยู่ทิศใต้  เปล่งกระแสอย่างแรงถึงอาทิตย์(๑)เดิมมหาอุจ   รวมพลังพฤหัสบดี(๕)จร+อาทิตย์(๑)เดิมมหาอุจ  จึงบ่งถึงมีเปอร์เซนต์สูงมาก  ตามหลักว่า พฤหัสบดี(๕)มาป้องกันให้ รอดแน่นอน พ้นปัญหาต่าง ๆ  แน่นอน   จึงบังเกิดผลดีมีความรอด พ้นภัย  และมีภาวะนำหมู่ ดูแลหมู่ค่อนข้างฉลาด  และได้ผลดีมาก  สำหรับเอกพลคนนี้รอดแน่....

(2.) อดุลย์ สามออน    คนนี้ 4 ทิศโดนปิดล้อมเช่นเดียวกันกับเอกพล  แต่ดวงดาวหลักบอกถึงมีปัญหาสุขภาพอ่อนอยู่แต่เดิม...ดาวอาทิตย์(๑)เดิมดับแสงสนิทอยู่ทิศใต้  จันทร์(๒)เดิมดับแสง 50%อยู่ทิศตะวันออก  และมีราหู(๘)จอมวายร้ายอยู่ทิศเหนือ  จึงโดนปิดล้อมทุกทิศเช่นเดียวกัน ...และให้เกิดวันพุธ อายุ 14ปีเต็ม  ดาวอังคาร(๓)จรทิศตะวันออกเป็นมหาอุจแรงมากและทับจันทร์(๒)เดิม,ประ คือดับแสงไปครึ่งหนึ่งแล้ว  และอังคาร(๓)จรเป็นดาวกาลกิณีจร..มหาอุจ..  นี่คือ ดาวพิฆาต....และตรงข้าม คือทิศตะวันตก มีราหู(๘)จรกุมพุธ(๔)จร...นี่บอกถึงโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกะเพาะอาหาร การดื่มการกินเป้นพิษ  ...ฉะนั้น  อุลย์นี่แหละ   น่าเป้ฯห่วงอย่างยิ่ง  แต่กระนั้น  ดวงชะตาก็มีพฤหัสบดี(๕)จรอยู่ทิศใต้ ทับอาทิตย์(๑)เดิม,ประ ซึ่งมีพุธ(๔)เดิมทรงพลังคุ้มครองอยู่   ...รวมเป็นดาวพฤหัสบดี(๕)จร+พุธ(๔)เดิม+มหามิตรอาทิตย์(๑)เดิม   ปกป้องชะตาร้ายไว้ให้อยู่....ก็ทำให้มีหวังอยู่ว่ารอดภัยร้ายไปได้  รอดปัญหาสุขภาพไปได้ โดยเฉพาะเมื่อเลยเวลา 18.16 น.วันที่29 มิ.ย.2561 มาแล้ว ก็พ้นภัยได้. 

 

(3.-5.) ชะตา 3 คนต่อไปนี้ คือ    ประจักษ์ สุธรรม, ณัฐวุฒิ ทาคำทราย และ เอกรัตน์ วงศ์สุขจันทร์  ให้เกิดวันที่ 31 ต.ค.2546 วัน๖เหมือนกัน ซึ่งเกิดวันนี้จะโดนเรื่องร้ายที่สุดในช่วงเวลานี้ นั่นเอง ...พบว่า ทั้ง 3 คนโดนปิดล้อมทั้ง 4 ทิศเหมือนกัน   และ  3 คนนี้ เหมือนกับอดุล สามออน  ในกรณีเรื่องสุขภาพ  สุขภาพเดิมมีปัญหา แต่น้อยกว่า อดุลย์  มีพลังต้านเหนือกว่าอดุลย์....อย่างไรก็ดี  4 คนนี้ คืออดุล  ประจักษ์  ณัฐวุฒิ และ เอกรัตน์ นี้แหละ  ที่จะมีปัญหามากที่สุดในหมู่ ...เห็นได้ว่าจะเกี่ยวกับสุขภาพเดิม....และมีปัญหาเกี่ยวกับกะเพาะอาหารลำใส้ อวัยวะภายใน  อันเกิดจากการด่ืม  การกิน ...แต่พอเข้าเวลา 18.16น.วันที่ 29 มิ.ย.2561ผ่านไปแล้ว ก็พ้นภัย  สรุปคน 4 คนนี้แหละ  ที่อ่อนที่สุดในกลุ่ม   แต่ก็รอดได้    เพราะดาวพฤหัสบดี(๕)จร  มาปิดทางร้ายขงดาวร้ายทั้งสี่ทิศได้ 

 

(6.) พิพัฒน์ โพธิ  คนนี้ก็โดนปิดทั้ง 4 ทิศเหมือนกันหมดเลย ...และเนื่องจากดาวคู่การบาดเจ็บ   และ การแตกหัก  แขนหัก  ขาหัก  หรืออวัยวะ เจ็บเป็นแผล ได้เลือด  และซึ่งนำไปสู่การผ่าตัดรักษา  นั้นค่อนข้างแรง  .....แต่ทว่า  ดวงชะตานี้  กลับได้ดาวพฤหัสบดี(๕)เดิม  มหาอุจ  กุมอาทิตย์(๑)เดิมราชาโชค ป้องกันอยู่ทิศตะวันตก   และพฤหัสบดี(๕)จรป้องกันอยู่ทิศใต้ ...ซึ่งนับว่าแรงมาก ในด้านความแคล้วคลาดปลอดภัย  แน่     จึงพ้น ไม่น่าเป้ฯห่วงสำหรับชะตานี้ สำหรับพิพัฒน์ โพธิ คนนี้ 

 

(7.-8.) พีรพัฒน์ สมเพียงใจ  กับ  พรชัย คำหลวง   อายุ 16 ปี  ให้เกิดวันที่ 31 ม.ค. 2544 วัน๔  ...2 ชะตานี้   เมื่อเราให้เกิดวันที่ 31ม.ค. 2544 ก็จะตรงกับวันพุธ(๔)  ดาวอายุของเขาก็เป็นดาวเสาร์(๗) นิจ  เป็นดาวดับร้อยเปอร์เซนต์ คือเป็นนิจ  (เราให้เกิดในวันที่ร้ายที่สุด   แต่วันเกิดจริงเขาอาจจะไม่ร้ายอย่างนี้ก็ได้ เราประเมินจากจุดที่ร้ายที่สุดว่าจะรอดหรือไม่)....แล้วดาวอายุเขาที่ดับอยู่แล้ว ยังโดนดาวจันทร์(๒)เดิมมหาจักรทับอีก  และโดนอังคาร(๓) ประ แทงเล็งเข้ามาอีก ซึ่งบอกถึงภาวะสุขภาพอ่อนและจะอายุไม่ยืน  และขาดความอดทนต่อต้าน ขาดความเหนียวแน่นหนืดในทางการต่อสู้  ...ช่วงเวลานี้  4 ทิศของเขาก็โดนดาวร้ายกระทบทุกทิศเหมือนกัน โดยเฉพาะทิศเหนือ  ที่ดาวอายุเขาสถิตอยู่ก็มีมฤตยู(๐) จรเข้ามาทับลงไปอีก....ทิศตะวันตก  ก็มีราหู(๘)+พุธ(๔) คู่ดาวที่ให้ผลร้ายอีกคู่  ซึ่งโดนเล็งจากอังคาร(๓)มหาอุจ  .....แต่ทิศใต้นั้นมีดาวพฤหัสบดี(๕)เล็งมาป้องกันให้ (แต่พฤหัสฯในตำแหน่งนี้เป้นพฤหัสฯธรรมดา จึงไม่ให้พลังสูงสุดยอดเหมือนพฤหัสมหาอุจหรือ เกษตร) การศึกจึงหนักแต่ก็หวังว่าจะชนะ รอดอีก 2 ดวงชะตา  เพราะพฤหัสบดี(๕)จรดวงนี้ได้รับพลังเพิ่มเติมจากอาทิตย์(๑)มหาจักร จรในราศีเมถุน ...จึงมีความหวังขึ้นมาอีก 2 ดวงชะตา 

 

(9.-10.-11.-12.) ภานุมาศ แสงดี, ดวงเพชร พรมเทพ, สมพงษ์ ใจวงค์, และ มงคลบุญเปี่ยม.  อายุ 13ปีเท่ากัน  ให้เกิดวันที่ร้ายที่สุดเท่ากัน    จากดวงชะตาวันเกิดที่ 30 มิ.ย.2547  พบทั้ง 4 คน นี้ โดนปิดทิศทั้ง 4 เหมือนกัน ....แต่การเกิดวันที่ให้นี้  ทำให้มีตำแหน่งดาวสำคัญคือ อาทิตย์(๑)เดิม ในชะตา  เป็นมหาจักร  อยู่ในตำแหน่งที่คุ้มครองป้องกันภัยให้ดีมาก ...ยิ่งในระยะเวลานี้   อาทิตย์(๑)จรมาทับอาทิตย์(๑)เดิมอยู่  แล้วยังทอกระแสถึงพฤหัสบดี(๕)จรอีกด้วย   จึงน่าหวังว่้า  ชะตานี้จะค่อนข้างปลอดภัยทั้ง 4คน ...ครั้นถึงวันที่ 30 มิ.ย.2561  ตรงวันเกิด(อายุครบ14ปี)แล้ว  ก็พ้นภาวะอันตรายทุกอย่าง  ......มาถึงดวงชะตาสุดท้าย

 

(13.) ธนินทร์ วิบูลย์รุ่งเรือง  อายุ 11 ปี    ให้เกิดวันพุธที่ 31พ.ค.2549  ...ก็โดนปิดสี่ทิศเหมือนกัน  แต่ชะตานี้  มีดาวพระศุกร(๖) อยู่ทิศเหนือ  มีดาวพฤหัสบดี(๕)อยู่ทิศใต้  และมีดาวจันทร์(๒)ที่มีตำแหน่งเกษตร เป็นจันทร์เกษตรอยู่ทิศตะวันตก  ..และมีอาทิตย์(๑) อยู่ราศีพฤษภ ซึ่งแสดงถึงสุขภาพที่เข้มแข็ง ทั้งกายและจิตใจ  ระบบการป้องกันภัยค่อนข้างสมบูรณ์  จึงหวังว่าจะผ่านพ้นเหตุการณ์ไปได้ดี  ..

 

..............สรุป  มีชะตาที่อ่อนน่าวิตกก็คือชะตาที่ 7.-8. พีรพัฒน์ สมเพียงใจ กับ พรชัย คำหลวง ...และรองไปจากนี้ก็ชาตาที่ 6. พิพัฒน์ โพธิ์ศรี.........อาการที่ได้รับพอ ๆ กันทั้ง 13 คนก็เรื่องโรคในท้อง  กะเพาะอาหารอวัยวะภายใน   และบางคนอาจได้แผล เลือดตกยางออกบ้าง  หักบ้าง  .....เอาไว้แค่นี้ก่อน  ประเด็นคือ ข้อมูลทางการพยากรณ์ นี้  เราประเมินเอาจากวันเกิดที่ร้ายที่สุด  หากวันเกิดจริง  ก็อาจจะดีกว่านี้...และวันที่ดีที่พ้นปัญหา  ก็คือ  วันที่จันทร์(๒) จรเข้าสู่ราศีมังกร นับแต่วันที่ 29 มิ.ย.2561 เวลา 18.20 น.มาแล้ว  ครั้นถึงวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.2561 เวลา  05.57 น. ก็น่าเป็นวันดีที่สุด เพราะ จันทร์(๒)  อาทิตย์(๑)  และ พฤหัสบดี(๕) ทอกระแสมาบรรจบกันเต็มที่จากสามมุมของท้องฟ้า .....  .นี่ก็เป็นการศึกษาทางโหราศาสตร์อีกตัวอย่างหนึ่งที่สลับซับซ้อนน่าติดตามศึกษาวิจัยต่อไป   ..ชลัมพุช โหรชนบท/1 ก.ค.2561 01.20 น. 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2018-07-01 01:25:24

ความคิดเห็นที่ 3 (4124582)
แจ้งลบความคิดเห็น

 .......สรุป มีชะตาที่อ่อนน่าวิตกก็คือชะตาที่ 7.-8. พีรพัฒน์ สมเพียงใจ กับ พรชัย คำหลวง ...และรองไปจากนี้ก็ชาตาที่ 6. พิพัฒน์ โพธิ์ศรี.........อาการที่ได้รับพอ ๆ กันทั้ง 13 คนก็เรื่องโรคในท้อง กะเพาะอาหารอวัยวะภายใน และบางคนอาจได้แผล เลือดตกยางออกบ้าง หักบ้าง ..

อนึ่ง ดวงชะตาวันนี้ ดาวอังคาร(๓)ที่จรอยู่ในตำแหน่งมหาอุจขณะนี้นั่น เป็นดาวตนุลัคณ์ประเทศไทย ตามดวงชะตาประเทศไทยและอยู่ในตำแหน่งองค์เกณฑ์ ภพที่ 10 ของดวงเมือง บอกไปถึงเรื่องราวที่ดีที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยไปทั่วโลก จึงน่าจะมาจากเรื่อง 13 หมูป่านี่เอง และนั้นหมายถึง ความรอดของพวกเขา ทั้ง 13 คน (ดู ดี อินเทอเนต เล่มที่ 53 ครับ ทายไว้แล้ว)

...เอาไว้แค่นี้ก่อน ประเด็นคือ ข้อมูลทางการพยากรณ์ นี้ เราประเมินเอาจากวันเกิดที่ร้ายที่สุด หากวันเกิดจริง ก็อาจจะดีกว่านี้...และวันที่ดีที่พ้นปัญหา ก็คือ วันที่จันทร์(๒) จรเข้าสู่ราศีมังกร นับแต่วันที่ 29 มิ.ย.2561 เวลา 18.20 น.มาแล้ว ครั้นถึงวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.2561 เวลา 05.57 น. ก็น่าเป็นวันดีที่สุด เพราะ จันทร์(๒) อาทิตย์(๑) และ พฤหัสบดี(๕) ทอกระแสมาบรรจบกันเต็มที่จากสามมุมของท้องฟ้า ...ซึ่งดาวใหญ่ทั้ง 3ดวงนี้ หากมาบรรจบกันแบบนี้ คือแบบร่วมธาตุก็ย่อมบันดาลความยิ่งใหญ่ให้ชะตาเสมอไป .. .นี่ก็เป็นการศึกษาทางโหราศาสตร์อีกตัวอย่างหนึ่งที่สลับซับซ้อนน่าติดตามศึกษาวิจัยต่อไป ..ชลัมพุช โหรชนบท/1 ก.ค.2561 01.20 น.

ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2018-07-01 01:25:24

ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2018-07-04 08:18:57

ความคิดเห็นที่ 4 (4125378)
แจ้งลบความคิดเห็น

 สุดยอดแห่งโหราศาสตร์ไทย ครับ ท่านอาจารย์  แม่นยำ 100 %   ก็ไม่ผิดครับที่ผมว่าเอาไว้ว่า   พวกนี้จะประสบเคราะห์ร้ายแรงขนาดไหนครับ มีเสียชีวิตไปแล้ว หรือยังจะรอดมากี่คนโหราศาสตร์เราสามารถตรวจได้อยู่นะครับแต่ต้องระดับศาสตราจารย์เลย .........ผมก็รอดูอยู่  จนถึงวันนี้เวลานี้  20.25 น. หมู่ป่าถูกนำตัวออกมาแล้ว 6 คน ครับ   ......ตามทฤษฎีของท่านอาจารย์   ก็เห็นว่าจันทร์(๒) จรถึงราษีเมษ เป็น มหาจักร  ยังอยู่ในรัศมีของ  อาทิตย์(๑)  พฤหัสบดี(๕)  และ  จันทร์(๒) มหาจักร ที่เล็งตรงยัง พฤหัสบดี(๕)จร  ....ก็เลยช่วยออกมาได้    อย่างนี้ใช่ไหมครับ ? 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปฏิภาณ รักไทย วันที่ตอบ 2018-07-08 20:30:44
 สารบาญโหราศาสตร์

คำพยากรณ์เกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่น โควิด-19
บทวิเคราะห์หลักวิชาคำพยากรณ์พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค
ดาวพฤหัสย้ายสู่ธนูโหรว่าฝ่ายค้าน ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้ ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2559 นี้Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.