ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


โอวาทธรรม พิธีรับประกาศนียบัตรการศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษา เอสแบค ศรีสะเกษ

โอวาทธรรม พิธีรับประกาศนียบัตรการศึกษา วิทยาลัยอาชีวะ เอสแบค ศรีสะเกษ

18 มีรนาคม 2561  13.00 น.

 

 

 

 วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ

คนเราล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
 
ขอเจริญพร ท่านอาจารย์ ดร.เดชา ทองสุวรรณ  ประธานคณะกรรมการ และ คณะกรรมการบริหาร  รวมทั้งคณะครูอาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ์ ที่ได้รับเชิญมาในงานวันนี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ร่วม 500 คน  ทั้งคณะญาติโยม ผู้ปกครองที่ได้มาจากทั่วประเทศก็ว่าได้ ที่มาร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เอสแบค ศรีสะเกษ  ณ หอประชุมใหญ่ แห่งนี้ในวันนี้ 
 
การที่อาตมภาพและคณะสงฆ์วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ศรีสะเกษ 9 รูป ได้รับนิมนต์มามีส่วนร่วม ในหน้าที่วันนี้  ก็เนื่องมาจากหลักธรรม หนึ่งข้อ ในมงคลสูตร  38 ข้อ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ข้อที่ 29: "สมณานญฺจ ทสฺสนํ"  การได้เห็นสมณะ ซึ่งได้แก่การได้เห็นด้วยตาได้สัมผัสรูปร่าง หน้าตา การนุ่งห่มของท่าน เห็นผ้ากาสายะของท่านผ้านุ่งห่มของท่านก็นับว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตข้อหนึ่งในมงคล 38 ข้อแล้ว   ซึ่งพวกท่านทั้งหลายในที่นี้  โดยปกติวิถีทางชีวิตพวกเรานั้น ไม่ค่อยจะได้เห็นอะไรภายนอกกำแพงวิทยาลัย  การได้พบเห็นสมณะ ก็ยากที่จะได้พบเห็น  ในวันนี้  การที่ได้พบเห็นสมณะ จึงถือเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างหนึ่งจริง ๆ   สมณานัญฺจ ทัศฺนํ  การเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุด    ฉะนั้น  การที่ได้มีพระภิกษุสงฆ์มาปรากฎ มาเจริญชัยมงคลคาถา อำนวยชัยให้พรในพิธีรับประกาศนียบัตรวันนี้  จึงถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิถีชีวิตของชาวพุทธทั้งหลาย ที่ได้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัยแก้วทั้งสามดวงพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ อย่างสูงสุด 
 
และเนื่องจากการที่อาตมภาพและคณะสงฆ์รับนิมนต์มา ณ ที่ประชุมใหญ่แห่งนี้แล้ว ได้เห็นได้ยินอะไรในขณะนี้แล้วแหละทำให้ได้รับความปิติยินดีอันสูงสุด  อันเนื่องมาจากการรับประกาศนียบัตรของวิทยาลัยเอสแบคของเรานั้นเอง  ที่ได้พิศูจน์ความจริงของพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยที่นักศึกษาผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร ปวช. และ ปวส. ร่วม 500 คนนี้ แหละ  ซึ่งจำนวนผู้รับปีนี้ ก็มากกว่าปีที่แล้วไปอีก มากขึ้นไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 มาจนถึงรุ่นปัจจุบัน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 9 และ 10 เข้าแล้วนับแต่ปีที่จัดตั้งวิทยาลัย เอสแบคมาปี พ.ศ.2542  นั้นแหละที่พิศูจน์หลักธรรม อันเป็นพุทธสุภาษิตของวิทยาลัยเอสแบคของเราโดยตรง  นั่นคือ พุทธสุภาษิตที่ว่า  วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ  นั่นคือความหมายที่ว่า หากว่าพวกเราไม่ได้เห็นสัจธรรมในพุทธภาษิตข้อนี้แล้ว  เราก็คงไม่มีวันนี้ขึ้นมา  ไม่มีวันแห่งความสำเร็จของนักศึกษา  ไม่มีการแจกประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาใดใดขึ้นมาได้   ฉะนั้นการได้มาและได้เห็นเรื่องราวในวันนี้ ที่นี่  ในฐานะที่อาตมภาพเป็นศิษย์ผู้สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงบังเกิดความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง   ในแง่ที่ว่า  พวกท่านทั้งหลายนี้เอง  ที่เป็นผู้ที่ได้พิศูจน์สัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ   ซึ่งพวกเราย่อมรู้ความหมายโดยได้รับคำสอนมาตลอด  โดยที่เป็นพุทธสุภาษิตประจำวิทยาลัยของเราโดยตรง   ซึ่งโดยคำแปลนั้นที่ว่า วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ  คนเราล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร  ซึ่งในคำสอนนี้ สิ่งที่พวกเราจะต้องทำความเข้าใจ มีอยู่ 2 คำ คือคำว่า  ทุกข์ คำหนึ่ง กับคำว่า  วิริเยนะ  อีกคำหนึ่ง  โดยคำว่าทุกข์นั้น  หมายถึงปัญหาต่าง ๆ ที่มีสัจธรรมว่า เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลก  ที่เกิดขึ้นกับพวกเราหรือชีวิตทุกชีวิต และแม้สรรพสิ่ง นับตั้งแต่เกิดจนตายลงไป  ตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องมารดา  ก็จะเผชิญสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นี้ทุกคนๆไปไม่มีว่างเว้น  ซึ่งความหมายสมัยใหม่นี้ ทุกข์ก็จะหมายถึงปัญหาต่าง ๆ ของชีวิตนั้นเอง  คนเราตั้งแต่เกิดเมาแต่ละคน จะต้องพบเผชิญปัญหาของชีวิตไปทุกคน ๆ ไปจนตายไปนั้นแหละจึงจะพ้นปัญหาไปได้
 
ฉะนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่ทรงรู้แจ้งเรื่องทุกข์  เรื่องปัญหาของคนทั้งหลาย  จึงทรงพระกรุณา พระเมตตาบอกวิธีแก้ปัญหาให้คนพ้นทุกข์ ว่ามีทางนี้เท่านั้น  คือ  ทางความเพียร ความพยายาม ของเราเอง(ไม่ใช่ไปอ้อนวอนพระเจ้า หรือเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกการพึ่งพากระทำด้วยตนเอง) ดังทรงตรัสสอนเอาไว้ว่า  วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ  คนเราล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร นั้นเอง  เราทั้งหลายจึงจำเป็นเมื่อเกิดมาแล้ว ต้องมีสิ่งนี้เป็นของคู่กับตนคือ คำที่ 2 ที่ว่า  วิริเยนะ  นั้นเอง  ซึ่งหมายถึง ความขยัน  ความพากเพียร เอาใจใส่ในการแก้ปัญหาของชีวิต  ความที่ไม่นิ่งดูดาย ที่ปล่อยให้ปัญหามันพอกพูน ทับถมท่วมตัวตน   เพราะหากเป็นเช่นนั้น  คนผู้ปล่อยปละละเลย ไร้ความเพียรพยายาม  มีแต่ความเกียจคร้านไปวันหนึ่ง ๆ  ก็จะถูกท่วมทับด้วยปัญหาชีวิตตนเอง ที่นับวันจะพอกพูนยิ่งขึ้น จนต้องตายลงไปอย่างทรมาน ในที่สุด   ฉะนั้น  เราทั้งหลาย จึงต้องทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้ง เห็นสัจธรรมจริง ๆ ว่า เรื่องความทุกข์นั้น เป็นสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เลย   ทุกคน ทุกชีวิต ทุกชาติ ทุกภาษา หรือแม้บรรดาสัตว์จตุ-ทวิบาททั้งหลายอื่นก็ตาม จักต้องเผชิญกับปัญหานี้ไปตลอดชีวิต  แต่สิ่งที่จะช่วยให้เราเอาชนะทุกข์ เอาชนะปัญหาแต่ละขั้นตอนของชีวิตไปได้นั้น มีอยู่สิ่งเดียว  นั่นคือ  ความเพียร   ของเราเอง  มือทั้งสอง  สมองของเราเองเท่านั้น  นั่นคือ  วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ  
 
และสิ่งที่อาตมภาพจะขอเน้นเตือนก็คือ  พุทธสุภาษิตบทนี้ ซึ่งทางเอสแบคของเราได้นำมาเป็นหลักปัญญาของวิทยาลัยและลูกศิษย์ทั้งหลายนั้น  เป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่จะช่วยเราให้สำเร็จการศึกษาในวิทยาลัย เท่านั้น  เพราะนับจากวันนี้ไปแล้ว พวกเราก็จะได้ออกไปเผชิญโลกนอกกำแพงวิทยาลัยต่อไป และสิ่งที่พวกเราจะได้พบก็คือปัญหาประการต่าง ๆ ของชีวิตนั้นเอง ซึ่งจะมีมากมายมหาศาลมากกว่าที่พวกเราได้พบเผชิญมาแล้ว  หรือนั้นแหละทุกข์ที่รอเราอยู่ อีกมากมายหลายชนิด ของปัญหาไปตราบที่เรายังมีชีวิต มีลมหายใจ  แต่สิ่งเดียวที่จะช่วยเราให้เอาชนะทุกข์ เอาชนะปัญหาแต่ละปัญหา  ทั้งปวงไปได้นั้นก็จะต้องเป็นสิ่งนี้เท่านั้น  นั่นคือ  วิริเยนะ   ด้วยความเพียร เท่านั้นเอง  ฉะนั้น  แม้วันนี้  พวกลูกศิษ ๆ ทั้งหลาย 500 คนนี้  จะได้สำเร็จการศึกษา   ได้ชัยชนะแล้ว ได้ประกาศนียบัตร ได้ความรู้ไปอย่างเต็มภาคภูมิแล้วก็ตาม แต่เมื่อก้าวออกนอกรั้วหรือกำแพงของวิทยาลัยที่รักของเราไปแล้ว  ก็จะต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ อีกมากมายไป ตราบที่มีชีวิตอยู่  ตามสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า การเกิดเป็นทุกข์ ซึ่งหมายถึงตราบมีชีวิตอยู่ ก็ต้องเผชิญทุกข์เผชิญปัญหาต่าง ๆ ไปตลอดไม่สิ้นสุดเลยนั้นเอง     ฉะนั้นในวันนี้  อาตมภาพ ผู้เป็นศิษย์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงขอเตือนว่า  สุภาษิตข้อนี้  ที่ใช้เป็นสุภาษิตประจำวิทยาลัยเอสแบคของเรานั้น   ไมใช่เอาไว้ใช้เฉพาะภายในรั้วมหาวิทยาลัยของเราเอสแบคเองเท่านั้น  ครู อาจารย์  ผู้เป็นห่วงลูกศิษย์ทั้งหลาย  ยังหวังว่าพุทธภาษิตนี้ จะได้ติดตามนักศึกษาผู้ได้ประสบชัยชนะ ได้ประกาศนียบัตร ได้ความรู้อย่างเต็มภาคภูมิของการงานอาชีวะ ออกไป ช่วยเผชิญปัญหาในโลกกว้างนอกกำแพง นอกรั้วกำแพงเก่าของเรา นอกมหาวิทยาลัยต่อไปอีก และด้วยความเพียรเท่านั้นจะช่วยแก้ทุกข์แก้ปัญหาของชีวิตให้ได้ ไม่มีทางอื่นเลย
 
ที่สุดนี้ อาตมภาพก็ขอแสดงความยินดี ชื่นชมกับความสำเร็จของนักศึกษา และความสำเร็จของสถาบัน วิทยาลัยเอสแบคของเรา  และขอฝากเตือนว่า  พุทธสุภาษิตอันล้ำค่านี้  วิรเยน ทุกฺขมจฺเจติ  จะได้ติดตามพวกเราไปให้เอาชนะทุกข์ของชีวิต นอกกำแพงมหาวิทยาลัย  ซึ่งนั่นแหละเราจะได้พบปัญหาของชีวิตอีกมากมายมหาศาลกว่าที่ได้พบมาในรั้วมหาวิทยาลัยเก่าของเรา  ทั้งนี้ก็เพราะโลกมีทุกข์ เป็นทุกข์เช่นนี้เอง  และวิธีที่จะเอาชนะนั้นก็มีโดยพระคาถา   วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ  คนเราล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร นี้เอง  
 
ก็ขออำนวยพร ขอเจริญพรฝากข้อเตือนใจเอาไว้แต่เพียงเท่านี้  
เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้ 
 
พระครูพุทธิพงศานุวัตร
ผจล.วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง 
18 มีนาคม 2561  13.00 น.เทศนาธรรมปัญญาธโรภิกขุ ปฐมเทศนาธรรมบทแรกๆ ......

Muslim บทวิเคราะห์กองทัพนักรบศักดิ์สิทธิ์จิฮัดส์อิสลามอาหรับ6ประเทศแพ้อิสราเอลอย่างไม่ทันนกกระจอกกินน้ำ
Muslim จากไลน์กลุ่มการศึกษาไร้พรมแดน อิสลามสอนให้เนรคุณ
สรภัญญะสุดยอด แห่งแผ่นดินอีสานโอวาทธรรมแห่งสรภัญญะ
โอวาทธรรมในเรือนจำ การทำบุญตักบาตร เทศกาลสงกรานต์ 11 เม.ย.2561
ส.ค.ส.2561 โอวาทธรรม ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
บทเทศนาหลักพุทธธรรม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 26 ต.ฅ.2560
โอวาทธรรม เปิดประชุมอบรมสัปดาห์แห่งศีลธรรม ครูอาจารย์พนักงานรร.วัดมหาพุทธาราม
ธรรมะสำหรับข้าราชการเข้าวัดเทศกาลเข้าพรรษา 2560
เทศนาธรรม วันข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดศรีสะเกษ 1 ต.ค.2560
เทศนาธรรม งานศพคุณแม่วิมลวรรณ พรรณโรจน์ เมรุวัดมหาพุทธาราม 20 ส.ค.2560
สัมโมทนียกถา วันแม่ แด่คณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง รร.วัดมหาพุทธาราม 11 ส.ค.2560
เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ 6 วันอาสาฬหบูชา 6 ก.ค. 2560 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ 2 งานศพพระครูวิธานวัชรกิจ 25 พ.ค.2560 วิหารวัดมหาพุทธาราม
เทศนาธรรม กัณฑ์แรก งานศพคุณพี่สุบรรณ มัคคสมัน วันที่ 11 เม.ย.2560 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----