ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ดี เล่มที่ 54

 

ดี เล่มที่ 54

  

3.  สารบาญ 

สารบาญ  

 

 

1.    ปก

2.    พุทธทำนายเดือน 4 ปีกุน  พร้อมบทวิเคราะห์

3.    สารบาญ                                                                                                                   

4.   บทบรรณาธิการ 

4.1  ส.ค.ส.2562

5.    บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี  พุทธศักราช 2561    

       5.1  บุคคลที่ 133 ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น

       5.2  บุคคลที่ 134 นายจิรพันธ์ เพชรขาว(หมอปลา): มือปราบสัมภเวสี

       5.3  บุคคลที่ 135 Robert Spencer ผู้เขียนเรื่อง The Truth about Muhammad

       5.4  บุคคลที่ 136 วรรรญา วรรณพงษ์ แชมป์โดรนโลก อายุนน้อยที่สุดในโลก อายุ 11 ปี

       5.5  บุคคลที่ 137 ประธานาธิบดีสโลวาเกีย:ไม่มีที่อยู่ให้อิสลามในประเทศนี้ 

6.    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 

       6.1   Muslim 1  ไล่ฆ่าครอบครัวพุทธ หมู่บ้านฮุแตยีลอ หมู่6  ต.บาเร๊ะใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

       6.2   Muslim 2  ทหารพรานไทยสู้กับมุสลิมโจรใต้นราธิวาส จับได้ 7 คน ไว้ชีวิต

       6.3   Muslim 3  What is Science? What is your god's reliabjility?

       6.4   Muslim 4  ฮาลาล

       6.5   Muslim 5  มุสลิมโรฮินยา

       6.6   Muslim 6 ฮามัสประกาศล้างชาวอิสราเอลจนหมดทั้งประเทศ อัลกูรอานสั่งไว้บทสุดท้าย

       6.7   Muslim  โจรใต้เคลื่อนพลโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐบาลพร้อมกัน 11 จุด ตายเจ็บนับร้อย

7.    พุทธศาสนายุคใหม่

       7.1. ประเด็นธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพาน อะไรคือเห็นกายในกายและเห็นธรรมในธรรม?

       7.2.  เรื่องจิตใจให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ  ดนตรีสวรรค์ การปฏิบัติทางปราณที่อดน้ำไปเกิน3วันถึง7วันได้สบายไม่ตาย

       7.3.  ศาสนาพุทธยุคใหม่ 25 ส.ค.2561  18 ข้อมรรคผลนิพพาน

       7.4.  เศรษฐศาสตร์ ศาสนาพุทธไม่มีคำสอนเรื่องเศรษฐศาสตร์ประชาชนไม่รู้หลักการทำมาหากินและหลักการแสวงหาความร่ำรวย ลาว       พม่า เป็นประเทศ  โลกที่ 4  ยากจนที่สุดในโลก 1 ใน 10 ประเทศ

8.   โหราศาสตร์ :

       8.1  การพยากรณ์การเมืองไทย ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2502 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?

       8.2  ดวงชะตามุสลิม นายวสันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ  พร้อมทักษิณ ชินวัตร

9.   Muslim  รายงานสดจากไลน์กลุ่มการศฯึกษาไร้พรมแดนอิสลามสอนให้เนรคุณ รวมบทวิจารณ์เรื่องพุทธสาวกระดับอรหันต์เดือน ส.ค.2559 

10.  Muslim บทวิเคราะห์กองทัพนักรบศักดิ์สิทธิ์ จิฮัดส์อิสลามอาหรับ6ประเทศแพ้สงครามอิสลราเอลอย่างไม่ทันนกกระจอกกินน้ำ

11.  OIC.[Organization of the Islamic Cooperation] อิสลามฆ่าครูเผาโรงเรียนทำไม?พระเจ้าอัลเลาะห์ไม่รู้จักวิทยาศาสตรเทกโนโลยีเลย ไม่มีครูเด็กเราก็โง่หากินไม่ทันเขาสิ

 

 

 

 

 **************************************************************************************************************************** 

1.  ปก

ปีที่ 21 เล่มที่ 54
มูลนิธิพระเทพวรมุนี ( เสน ปญฺญาวชิโร )
วัดมหาพุทธาราม ถนนขุขันธ์ ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

 

 

 

 

หนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต)
http://www.newworldbelieve.net
http://www.newworldbelieve.com

 

         

 

 

 

 • เพื่อการนำความคิดไปสู่ความดีงาม
  เพื่อความกลมกลืนแห่งสากลศาสนา
  For all good For all thought

 

เราจะบินบินบินและบินไป                            สู่ขอบฟ้าสดใสในเบื้องหน้า
แม้วันนี้มีเมฆร้ายมหิมา                               ก็ไม่หวาดไม่ผวาคณาภัย

ถึงเขาใหญ่สูงเงื้อมตระหง่านฟ้า                    ก็จะฝ่าฤาพรั่นนึกหวั่นไหว
มหาสมุทรสุดสายลมไกว                            จะเอื้อมไปให้ถึงซึ่งฝั่งดิน
ถึงแห้งเหือดเลือดหมดหยดสุดท้าย              แล้วก็หมายชนหลังยังถวิล
สัจธรรมนี้ไว้ในธรณิน                                 กว่าจะสิ้นกัปกัลป์พุทธันดร

 


ปีที่ 21 เล่มที่ 54
เล่มที่ 54 เดือน ก.ย.-ต.ค.-พ.ย.-ธ.ค. 2560 - ม.ค.-ก.พ.-มี.ค.-เม.ย.-พ.ค.-มิ.ย.–ก.ค.–ส.ค.

-ก.ย.-ต.ค.-พ.ย.-ธ.ค. 2561  

 

 

เรื่องเด่น

1.  พุทธทำนาย เดือน 4 ปีกุน พ.ศ. 2562 ใกล้เข้ามาเต็มที่แล้ว

2. บทบรรณาธิการ บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พุทธศักราช 2561

3. Muslims : เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว เพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น ภาค 1 – ภาค 11  

 

 

 

 

2.  พุทธทำนายเดือนสี่ปีกุน 

 พุทธทำนายเดือน๔ปีกุน 

 

เรื่องพุทธทำนายนี้มีปรากฏอยู่ในภาษาบาลีพระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ เล่มที่ 27 หน้า 24 ขึ้นต้นว่า อุสุภา รุกฺขา คาวิโย ฯลฯ และอธิบายไว้ในอรรถกถาเอกนิบาต ภาค 2 และเคยแปลเป็นภาษาไทยไว้ในชาดก ฉบับหอสมุดวชิรญาณ เล่ม อาจารย์ศิลา วีรวงศ์ ได้แต่งเป็นกลอนลำอีสาน ประมาณ พ.ศ. 2490” 

 มีข้อความตอนสำคัญดังนี้ :- 

๑๑. ข้อสิบเอ็ด 

พระฝันเห็นท่อนไม้แก้วแก่นจันทน์แดง ของมันราคาแพงค่าสูงแสนตื้อ เขาเลยเอาไปซื้อขายกินแลกไก่ เอาจันทน์แดงใส่กระชาน้อยแขวนห้อยเที่ยวขาย อันนี้แล้วเพิ่นว่าภายหน้าพู้นเคิ่งศาสนาพุทธ มนุษย์มีโลภามืดมัวเมากุ้ม ชุมหมู่ถือศีลสร้างเป็นจัวเจ้าหัวบ่าว เห็นผู้สาวแล้วเอิ้นเสินเว้าดั่งสหาย นอกจากนั้นกะซิเป็นผู้ฮ้ายขายศาสนาพุทธ เอาพระธรรมลงมุดจายขายกินจ้าง ตั้งเป็นตึกเป็นห้างขายกินปิ้นไป่ ทังพระสูตรพระวินัยเอาลงใส่กระช้าโซนผ้าเที่ยวขาย นี้จั่งแม่นต่อนฮ้ายขายฮูปพุทธองค์ สงฆ์บ่ถือวินัยไพร่เมืองบ่อยำอย้าน มีแต่คนพาลกล้าโกธาเขี้ยวขุ่น ศาสนาเกิดวุ่นสูญเส้ามุ่นทะลาย สงฆ์ซิเป็นผู้ฮ้ายขายศาสนากู สัพพัญญูเล็งเห็นหน่ายสะอางผางฮ้าย คันแม่นกายไปหน้าศาสนาของเฮาจั่งสิฟื้นขึ้นใหม่ ในปีกุนล่วงแล้วซิแววขึ้นลื่นหลัง ครั้งนั้นแหล้วคนสิอยู่เป็นสุข จั่งสิหายความทุกข์หมู่ภัยไกลเนื้อ ใผผู้ยังเหลือค้างซิเห็นทางฟ้าล่วง คนสิพ้นจากห่วงฝูงหมู่มารบาปฮ้ายเมื่อฟ้าอยู่กะเสิม เริ่มแต่ค้าเดือนสี่ปีกุน ใผมีบุญจั่งสิเห็นหน่อพระธรรมเดอป้า พากันถือศีลห้าภาวนาเดอแม่ หยังกะเห็นเที่ยงแท้บ่มีเว้นหว่างใด๋” 

 • จาก กลอนลำเรื่องพุทธทำนาย ชมรมวรรณกรรมอีสาน จัดพิมพ์ โดย ร.พ.ไพศาลศิริ ท่าพระจันทร์ กทม. 2527 หน้า 7 

 

 

 หมายเหตุ บก.        

เรื่องพุทธทำนายนี้ มีการระบุถึงเดือนสีปีกุน แต่ไม่ได้ระบุแน่ชัดว่าเป็นปีกุนรอบไหน พ.ศ.อะไร ระบุไว้กว้าง ๆ ว่าหลังยุคกึ่งพุทธกาลไปแล้ว คือหลังปีพุทธศักราช 2500 ไปแล้ว   เมื่อมาถึงปีกุน พ.ศ.2502,2514,2526,2538 และ พ.ศ.2550 ตามลำดับมาแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะมีอะไรเป็นที่น่ายินดีสำหรับพระพุทธศาสนา ก็น่าจะเป็นปีกุนรอบต่อไป ซึ่งก็ได้มาถึงแล้ว คือปีกุน พ.ศ. 2562 จะเป็นปีกุนที่ตรงกับพุทธทำนายอีกครั้งหนึ่ง   และได้มาถึงแล้ว ดี เล่มต่อไปก็จะเป็นดีที่ออกมาตรงกับปีกุน ตามพุทธทำนายอีกครั้งหนึ่ง และจะมีสัญญาณอะไรเกิดขึ้น  อันจะบอกถึงการฟึกฟื้น การเกิดใหม่อย่างเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาในปี 2562 นั้น    

ข้อพิจารณา ทำความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องคำทำนาย เดือน สี่  ปีกุนโดยเฉพาะรอบปี พ.ศ. 2562 นี้มีข้อสรุปอย่างชัดเจนอยู่ 2 ประการ คือ เรื่องความเสื่อมของพระพุทธศาสนา ที่มีมาตามลำดับ  จนถึงเดือนสี่ ปีกุนจึงจะเริ่มฉายแววของความเจริญฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่   ดังข้อสรุป 2 ประการนี้

1.   ศาสนาพุทธเสื่อมลงไปถึงสภาพสิ้นศาสนา  ดังคำว่า  “ภายหน้าพู้นเคิ่งศาสนาพุทธ พุทธ มนุษย์มีโลภามืดมัวเมากุ้ม ชุมหมู่ถือศีลสร้างเป็นจัวเจ้าหัวบ่าว เห็นผู้สาวแล้วเอิ้นเสินเว้าดั่งสหาย นอกจากนั้นกะซิเป็นผู้ฮ้ายขายศาสนาพุทธ เอาพระธรรมลงมุดจายขายกินจ้าง ตั้งเป็นตึกเป็นห้างขายกินปิ้นไป่ ทังพระสูตรพระวินัยเอาลงใส่กระช้าโซนผ้าเที่ยวขาย นี้จั่งแม่นต่อนฮ้ายขายฮูปพุทธองค์ สงฆ์บ่ถือวินัยไพร่เมืองบ่อยำอย้าน มีแต่คนพาลกล้าโกธาเขี้ยวขุ่น ศาสนาเกิดวุ่นสูญเส้ามุ่นทะลาย สงฆ์ซิเป็นผู้ฮ้ายขายศาสนากู”     

2.  ครั้นถึงยุคกึ่งพุทธกาลแล้ว  ปีกุน จะมีหน่อพระพุทธเจ้า หรือ คนดี หน่อพระธรรมมาสืบพระพุทธศาสนา ที่ในคำพยากรณ์บอกถึงสิ่งที่ดีมากกับพุทธศาสนาในส่วนรวม  โดยที่    จะมี “หน่อพระธรรม” มาสืบพระพุทธศาสนา   โดยคำว่า "คันแม่นกายไปหน้าศาสนาของเฮาจั่งสิฟื้นขึ้นใหม่ ในปีกุนล่วงแล้วซิแววขึ้นลื่นหลัง ครั้งนั้นแหล้วคนสิอยู่เป็นสุข จั่งสิหายความทุกข์หมู่ภัยไกลเนื้อ ใผผู้ยังเหลือค้างซิเห็นทางฟ้าล่วง คนสิพ้นจากห่วงฝูงหมู่มารบาปฮ้ายเมื่อฟ้าอยู่กะเสิม เริ่มแต่ค้าเดือนสี่ปีกุน ใผมีบุญจั่งสิเห็นหน่อพระธรรมเดอป้า พากันถือศีลห้าภาวนาเดอแม่ หยังกะเห็นเที่ยงแท้บ่มีเว้นหว่างใด๋

เรื่องความเสื่อมของศาสนาพุทธนั้นพอเห็นได้อยู่ชัดเจนแล้ว  โดยเฉพาะเรื่องสงฆ์ไม่มีวินัย เที่ยวขายศาสนากิน  และผิดทางเพศ โดยเฉพาะเหตุการณ์ในวงการสงฆ์ไทยที่ผ่านมาเร็ว ๆนี้และยังคงมีเรื่องราวที่ต่อเนื่องไปอยู่ในทุกวันนี้ 

ทีนี้ ที่เป็นข้อกังขาก็คือ  ผู้ที่จะมาสืบพระศาสนานั้นจะเป็นบุคคลอย่างไร?  เป็นพระพุทธเจ้า หรือพระโพธิสัตว์องค์ใหม่อย่างนั้นหรือ?  แล้วคนจะรู้จักท่านได้อย่างไร?  เพราะในทุกวันนี้  ก็ดูมีเรื่องราวของคนเก่งมากมาย ทั้งพระสงฆ์และฆราวาส  รวมทั้งสำนักต่าง ๆ มากมาย อะไรคือสิ่งที่บอกเหตุถึงความเก่งความดี ความประเสริฐของผู้มาสืบศาสนา?   ซึ่งในประเด็นนี้เราคิดว่า    หน่อพระธรรมที่จะปรากฏขึ้นนั้น  อย่างน้อยท่านก็จะต้องรู้แจ้งเจนจบในหลักธรรมสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือเรื่องของมรรคผล นิพพาน  ความเป็นอริยสงฆ์ผู้พ้นทุกข์ และหมายถึงเรื่องศาสนาสากลใดอันเป็นความเชื่อหรือวิถีทางที่ห่างไกลไปจากโลกนิพพาน ที่เป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนา และซึ่งจะเป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งโลก ที่จะนำมนุษย์ผู้มีความดีพอเหมาะสมพอไปสู่ความพ้นทุกข์ พบโลกใหม่ในชีวิตปัจจุบันนี้เอง คือพบความสุขในโลกนิพพานนั้น   อย่างไรก็ดี เรื่องเวลา  ที่ระบุถึงเดือนสี่ปีกุน นั้น ก็อาจจะไม่ตรงเผงนักก็เป็นได้   อาจจะก่อน  หรือตรงปีกุน หรือ เลยปีกุนไปหน่อย  ก็อาจจะเป็นได้  ทั้งนี้มองจากหลักการพยากรณ์แบบโหราศาสตร์  ที่การจรของดวงดาวทั้งหลาย  อาจจะมีเหตุของการล่าช้า หรือเร็วเกินไป ผิดพลาดไปได้บ้าง  จึงมีลักษณะของการเสิรด การพักร ของดวงดาวอยู่เป็นประจำ  ก็คงคอยดูกันต่อไป.   

 

·         บก./25 ธ.ค.2561 20.00 น.

  

 

 

3.  สารบาญ 

สารบาญ  

 

 

1.    ปก

2.    พุทธทำนายเดือน 4 ปีกุน  พร้อมบทวิเคราะห์

3.    สารบาญ                                                                                                                   

4.   บทบรรณาธิการ 

4.1  ส.ค.ส.2562

5.    บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี  พุทธศักราช 2561   

       5.1  บุคคลที่ 133 ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น

       5.2  บุคคลที่ 134 นายจิรพันธ์ เพชรขาว(หมอปลา): มือปราบสัมภเวสี

       5.3  บุคคลที่ 135 Robert Spencer ผู้เขียนเรื่อง The Truth about Muhammad

       5.4  บุคคลที่ 136 วรรรญา วรรณพงษ์ แชมป์โดรนโลก อายุนน้อยที่สุดในโลก อายุ 11 ปี

       5.5  บุคคลที่ 137 ประธานาธิบดีสโลวาเกีย:ไม่มีที่อยู่ให้อิสลามในประเทศนี้ 

6.    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 

        6.1   Muslim 1  ไล่ฆ่าครอบครัวพุทธ หมู่บ้านฮุแตยีลอ หมู่6  ต.บาเร๊ะใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

        6.2   Muslim 2  ทหารพรานไทยสู้กับมุสลิมโจรใต้นราธิวาส จับได้ 7 คน ไว้ชีวิต

        6.3   Muslim 3  What is Science? What is your god's reliabjility?

        6.4   Muslim 4  ฮาลาล

        6.5   Muslim 5  มุสลิมโรฮินยา

        6.6   Muslim 6 ฮามัสประกาศล้างชาวอิสราเอลจนหมดทั้งประเทศ อัลกูรอานสั่งไว้บทสุดท้าย

        6.7   Muslim  โจรใต้เคลื่อนพลโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐบาลพร้อมกัน 11 จุด ตายเจ็บนับร้อย

7.    พุทธศาสนายุคใหม่

       7.1. ประเด็นธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพาน อะไรคือเห็นกายในกายและเห็นธรรมในธรรม?

       7.2.  เรื่องจิตใจให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ ดนตรีสวรรค์ การปฏิบัติทางปราณที่อดน้ำเกิน3วันถึง7วันยังสบายปกติไม่ตาย

       7.3.  ศาสนาพุทธยุคใหม่ 25 ส.ค.2561  18 ข้อมรรคผลนิพพาน

       7.4.  เศรษฐศาสตร์ ศาสนาพุทธไม่มีคำสอนเรื่องเศรษฐศาสตร์ประชาชนไม่รู้หลักการทำมาหากินและหลักการแสวงหาความร่ำรวย ลาว  พม่า  เป็นประเทศ  โลกที่ 4  ยากจนที่สุดในโลก 1 ใน 10 ประเทศ

8.   โหราศาสตร์ :

       8.1   การพยากรณ์การเมืองไทย ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้งวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2502 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?

        8.2    ดวงชะตามุสลิม นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมทักษิณ ชินวัตร

9.   Muslim รายงานสดจากไลน์กลุ่มการศึกษาไร้พรมแดน อิสลามสอนให้เนรคุณ รวมบทวิจารณ์เรื่องพุทธสาวกระดับอรหันต์ยุคใหม่เดือน               ส.ค.2559 

10.  Muslim บทวิเคราะห์กองทัพนักรบศักดิ์สิทธิ์จิฮัดส์ประเทศอิสลามอาหรับ6ประเทศแพ้สงครามอิสราเอลอย่างไม่ทันนกกระจอกกินน้ำ

11. OIC.[Organization of the Islamic Cooperation] อิสลามฆ่าครูเผาโรงเรียนทำไม?พระเจ้าอัลเลาะห์ไม่รู้จักวิทยาศาสตรเทกโนโลยีเลย ไม่มีครูเด็กเราก็โง่หากินไม่ทันเขาสิ1

 

 

 

4.  บทบรรณาธิการ

 

บทบรรณาธิการ

 

 

 

 

4.1  ส.ค.ส. 2562

  ส.ค.ส.2562

 

 HAPPY NEW YEAR  2562 

  To all my friends

 

  

 

If a friend is a blood, my friend is my blood.

When my friend gets trouble,

 any troubles,or any good things,

 I also get the same.

Begin a new life in the new year.

To clean the blood, to clean the life.

Make our blood clean forever.

 Make our life clean forever.

And thus our friendship also clean forever.

 

 

 

สวัสดีปีใหม่ 2562

แด่เพื่อนทุกคนของฉัน

หากว่าเพื่อนเรานั้นเป็นสายเลือด  เลือดของเพื่อนก็คือสายเลือดของฉัน

เมื่อเพื่อนฉันได้ประสบความทุกข์ความสุขประการใดก็ตาม

ฉันก็เป็นเช่นนั้นด้วย

จงมาเริ่มชีวิตใหม่กันในปีใหม่เถิด

การทำความสะอาดเลือด เท่ากับการทำความสะอาดชีวิต

จงทำความสะอาดเลือดของเราให้สะอาดตลอดไปเถิด

ชีวิตเราก็สะอาดตลอดไป

และดังนั้นความเป็นมิตรของเราก็สะอาดตลอดกาลนาน

 

 

 


 

HAPPY NEW YEAR 2017-2560

Give you all dear friends a poem English - Thai

 

To a stillness with a silence of mind. 
ไปสู่ความนิ่งสงัดพร้อมดวงจิตที่สงบเงียบแล้ว

Then reaching of a strong gentle light.
ก็ไปถึงแสงสว่างที่กระจ่างรุ่งโรจน์ขึ้นอย่างนุ่มนวล

And the world opens. And it smiles.
แล้วโลกทั้งโลกก็สว่างไสวเบิกบาน สำหรับเขา และโลกก็ยิ้มแย้ม

The sun smiles. The moon and all the stars in the sky smiles. 
ดวงตะวันก็ยิ้มแย้ม ดวงเดือนและดวงดาวทั้งหมดในท้องฟ้าก็ยิ้มแย้ม

Everything smiles.
ทุกสิ่งสรรพ ทุกอย่างทั้งหลาย ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามกัน

When the day passes, the night has no darkness.
เมื่อกลางวันผ่านไปแล้วถึงกลางคืน กลางคืนกลับไม่มีความมืดอีกเลย

The darkness of the night becomes also bright.
ความมืดของกลางคืนก็สว่างไสวเช่นเดียวกับกลางวัน

And it smiles.
และมันก็ยิ้มแย้ม

Would you like to be the man in the story?
คุณอยากเป็นเช่นคนผู้หนึ่งในเรื่องนี้หรือไม่เล่า?

Who is to the stillness with a silence of mind.
ผู้ซึ่งไปสู่ความนิ่งสงัดพร้อมดวงจิตที่สงบเงียบแล้ว

Then reaching of a clever-strong gentle light.
ก็ไปถึงแสงสว่างที่ที่เฉลียวฉลาดที่กระจ่างรุ่งโรจน์ขึ้นอย่างนุ่มนวล

And the worlds open for him. And smile.
แล้วโลกทั้งโลกก็สว่างไสวเบิกบาน สำหรับเขา

Take the real rest in the bottom of one’s mind.
จงให้เกิดการพักผ่อนที่แท้จริงในก้นบึ้งแห่งใจของเราเถิด

And see this is a nature of life.
และดูให้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิต

No-one and no-god can inspire it.
ซึ่งไม่อาจจะมีใครคนใด หรือพระเจ้าองค์ใดจะสามารถดลบันดาลให้ได้

Except the oneself.
นอกจากตัวเราเอง.

 

 

 

 

 


ถึงแห้งเหือดเลือดหมดหยดสุดท้าย   แล้วก็หมายชนหลังยังถวิล

สัจธรรมนี้ไว้ในธรณิน                     กว่าจะสิ้นกัปกัลป์พุทธันดร


 หนังสือพิมพ์ดี เล่มแรกของเรา ยังไม่ได้ชื่อว่า  ดี  หรือ  ดี(อินเทอเนต)  แต่ชื่อว่า  วิเคราะห์ข่าวในวงการเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภาคอีสานรายคาบ  ได้ทำการเผยแผ่ไปยังสมาชิกประจำ คือ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดและ วงการคณะสงฆ์  ทั่วประเทศ ทั้งนี้ก็เพราะบรรณาธิการผู้ริเริ่มงานนี้เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดที่ได้ร่วมงานสังฆกิจสังฆกรรมของเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดโดยสถาบันเลขานุการนี้ค่อนข้างใกล้ชิดสนิทกันหลายเรื่องหลายกิจกรรมแม้กระทั่งกิจกรรมทางการเมืองเรื่องอิสานเขียวในขณะนั้น โดยที่เล่มแรกเป็นหนังสือจัดพิมพ์โรเนียว ออกในเดือนมีนาคม 2540 โดยมีเรื่องที่เราได้เสนอร่วมกันในนามเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภาคอีสาน ให้นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ(สสร.)ปีนั้น ให้นำข้อบัญญัติว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ลงในรัฐธรรมนูญด้วย ต่อมาเพื่อความเหมาะสมจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น หนังสือพิมพ์ดี และ หนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต)ทุกวันนี้  เราได้ออกหนังสือพิมพ์ดีนี้มาไม่เคยขาด  จนขณะนี้มาถึงเล่มนี้  เป็นเล่มที่ 54 แล้ว เป็นเล่มที่ออกประจำเดือน   มกราคม – กุมภาพันธ์ -  มีนาคม -  เมษายน -  พฤษภาคม – มิถุนายน -  กรกฎาคม – สิงหาคม -  กันยายน – ตุลาคม – พฤศจิกายน – ธันวาคม   พุทธศักราช 2561   

รวมเวลาที่เราออกหนังสือพิมพ์ดีแจกจ่ายมาเข้า 21 ปีแล้ว    และนี่เป็นผลงานที่เราได้กระทำมาไม่เคยขาดการออกหนังสือพิมพ์ดีจึงมีลักณณะเป็นงานในหน้าที่ปกติเป็นธรรมชาติของเรา แม้ว่าในเนื้อหาและเป้าหมายของหนังสือพิมพ์ดี ค่อนข้างจะเป็นไปในแนวปฏิวัติ ปฏิรูปการคณะสงฆ์ ซึ่งดูจะถูกคัดค้านจากระบบเก่ามาตลอดก็ตาม แต่โดยความมุ่งหมายจริงคือในการทำทานด้วยการให้ความรู้วิชา  ตามพุทธคติว่า  สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ  การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง   และซึ่งเราได้ทำการให้มา อย่างเป็นการให้เปล่าๆ คือเราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนแม้ทุนรอนในการจัดทำ  เราก็ไม่ได้ทำการรบกวนญาติโยมญาติธรรมใดเป็นพิเศษ  ไม่ได้ประกาศแจ้งข่าวการผลิต ไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นพิเศษเฉพาะเลย แต่การลงทุนหรือเงินที่ลงทุนเราได้มาจากการทำบุญทำทานปกติของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ตามระบบธรรมดา ๆ  จากสถานะของความเป็นสงฆ์ และฆราวาสผู้ใจบุญ ผู้ใฝ่ธรรม ผู้มุ่งตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เราจึงสามารถออกหนังสือพิมพ์นี้มาได้เรื่อย ๆ  สบาย ๆ ไม่เคยขาดมาถึงเล่มนี้  เป็นเวลา 21 ปีติดต่อกันแล้ว(จาก พ.ศ.2540 ถึง 2561)    

ถ้าจะมีการแนะนำตัวบ้าง เราก็ได้ระบุ ชื่อผู้ดำเนินการออกหนังสือพิมพ์ดี ไว้ใน เล่มที่1 และเล่มที่ 2 ดังนี้  

ชื่อหนังสือ :  วิเคราะห์ข่าวในวงการเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดภาคอีสาน  รายคาบ

วัตถุประสงค์  : เพื่อการนำความคิดไปสู่ความดีงาม

คณะที่ปรึกษา :  ดร.นันทสาร สีสลับ

บรรณาธิการ พระพยับ ปญฺญาธโร

กองบรรณาธิการ : มหาเก่า เข่าขี้เมี่ยง เซียงบ้านนอก

พิมพ์ที่ : มูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร) วัดมหาพุทธาราม  ถนนขุขันธ์  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  33000

             โทร.-โทรสาร  (045) 622455  

แม้ขณะนี้ 21 ปีล่วงมาแล้ว  คณะของเราก็ยังคงอยู่ จะหาย ห่างไปบ้างก็ มหาเก่าเข้าขี้เมี่ยงเซียงบ้านนอก ด้วยเหตุผลทางด้านวิถีชีวิต การงานธุรกิจส่วนตัว แต่ที่ยังอยู่ ก็คือท่าน ดร.นันทสาร สีสลับ ซึ่งดูท่านได้เพิ่มบทบาทของท่านมากขึ้นไปอีก ทั้งในประเทศไทยเราเองและต่างประเทศ ในชนบทบ้านนอกบ้านนา และในเมือง  คลุมไปหมดเลยก็ว่าได้ ดังปรากฏในเฟสบุคซึ่งเฟสบุคเองก็ยังติดตามผลงานท่านนำมาเผยแผ่อยู่เป็นประจำ รวมทั้งดำเนินการไลน์กลุ่มต่าง ๆ อีก อย่างน้อยก็ 2 กลุ่มคือ  กลุ่มการศึกษาไร้พรมแดน กับ กลุ่มเบญจภาคีศรีสะเกษ ซึ่งข้อคิดเห็นจากไลน์กลุ่มเราก็ได้นำมาลงในหนังสือพิมพ์ดีเป็นประจำมาในระยะหลัง ๆ นี้ โปรดดูรายงานสดจากไลน์กลุ่มการศึกษาไร้พรมแดน นำมาลงไว้ในเล่มนี้ และยังมีสมาชิกเพิ่มมาคือ  พัชรา กอปรทศธรรม ซึ่งเป็นผู้มีมีประสบการณ์ชีวิตน่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคนใดก็ตามผู้ใฝ่ทางมรรคผลนิพพาน ตามรอยพระพุทธเจ้า ซึ่งเรื่องที่เขียนลงหนังสือพิมพ์ดี ที่มีวิสิตเตอร์เข้าชมร่วมแสนเข้าแล้วนั้นก็ได้แก่เรื่อง ทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน ....ซึ่งเป็นแนวยคิดการวิปัสนากรรมฐานที่ทันสมัย และมีแนวทางที่ดีต่อการเศรษฐกิจ ที่น่าส่งเสริมต่อไปอย่างยิ่ง .... และมาถึงเล่มสุดท้ายคือเล่มนี้  ซึ่งเป็น  หนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต)  เล่มที่ 54 ประจำเดือน  ม.ค. – ธ.ค.2561 

นี่คือหนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต)  เล่มที่ 54 ประจำเดือน ม.ค.-ธ.ค.2561 

ดีเล่มที่ 54 นี้ ก็จะเป็นฉบับอินเทอเนต พิเศษ  ที่เราเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลงแนวการเสนอเรื่องไปแบบใหม่แต่รวดเร็วและประหยัดด้านเวลาไปมากโดยเริ่มมาแต่เล่มที่ 50 แล้ว ทั้งนี้ก็เนื่องจาก  เราได้ออกเวบไซต้ที่เผยแผ่ธรรมะมา 2 เวบไซต็พร้อมกัน คือ  www.newworldbeive.net และ  .com  อะไรที่เราเสนอไปทางเวบไซต์แล้วนั้นแหละ ได้นำมาออกทางหนังสือพิมพ์ดี  สาระในหนังสือพิมพ์ดีจึงมาจากสาระที่มีอยู่ในเวบไซต์ของเรา คือ  www.newworldbelieve.com  กับ  www//newworldbelieve.net แทบทั้งหมด และเมื่อเอามาจากเวบไซต์ เราจึงสามารถที่จะทำการเชื่อมโยงเรื่องหรือหัวข้อเรื่องทุกหัวข้อในหนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต) ไปสู่เวบไซต์ของเราทั้ง 2 เวบไซต์นั้นได้ทันที  ท่านผู้อ่านก็เพียงแต่คลิก คลิก  คลิก หัวข้อเรื่องที่ต้องการอ่าน  เท่านั้นเอง  เช่นเดียวกับดู ดีเล่มที่ 50-53 มาแล้ว 

สำหรับดีเล่มนี้  เนื่องจากเป็นดีที่ออกมาในช่วงปีเก่าพุทธศักราช 2561 และปีใหม่พุทธศักราช 2562 เราจึงมีการอวยพรส่งปีเก่าและต้อนรับปีใหม่พอดีกับกาลเวลา จากนั้นก็ได้นำลงข่าวสาร เรื่องราวสำคัญ ๆ หลายเรื่อง  สำหรับบทบรรณาธิการนี้เราขอบันทึก นับแต่เรื่องการเมืองในมาเลเซีย  ที่มีการเลือกตั้งแล้วนายมหาเธ โมฮัมมัด ได้รับบเลือกตั้งกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าอายุเข้าร่วม90 ปีแล้ว การมองการเมืองมาเลเซียนี้ เป็นเรื่องที่เรามองมาตลอดและเห็นว่า นายดร.มหาเธ มุฮัมมัดแห่งมาเลเซียนี้มีแนวคิดเอนเอียงเข้ากับมุสลิมจิฮัดส์ มาตลอด นั่นเองส่งผลต่อการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทย  ไม่รู้จบ   มาเร็วๆนี้ มหาเธ โมฮัมมัด ได้ให้ข้อเสนอมาไทยให้สามจังหวัดชายแดนใต้ไทยมีการปกครองตนเอง   ซึ่งเป็นแนวคิดที่มาจากแนวคำสั่งเรื่อง มุอ์มิน - กาฟิร ซึ่งเป็นความคิดแยกประเทศ  โดยสร้างปัตตานีรายานั่นเอง ... และใช้นโยบายแบบ ISIS นั่นคือ  จิฮัดส์ นักรบศักดิ์สิทธิ์ของมุสลิม ใช้ความรุนแรง และสงครามไปจนกว่าจะชนะ  และความรุนแรงจึงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และวันนี้เองก็เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นที่ปัตตานี ตามข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์รายงานออกมาว่า  "โจรใต้บุกฆ่า-ปล้นปืน4อส.พลีชีพอุกอาจกลางโรงเรียน สุดทมิฬแฝงตัวเป็นจนท.สลดใจ2นร.ถูกลูกหลงเจ็บ (เดลินิวส์ 12 ม.ค.2562)  ส่วนไทยรัฐลงพาดหัวว่า  "บุกยิงถล่มอส.ดับ4ศพ พลีชีพสลดคาโรงเรียน โจรใต้พรางตัวใส่ชุดดำ สาดอาวุธสงครามสนั่น ล่าปะทะรวบต้องสงสัย1" (ไทยรัฐ 12 ม.ค.2562)  เหตุเกิดวันที่ 10 ม.ค.2562 เวลาประมาณ 11.45 น. ที่โรงเรียนบ้านบูโกะ หมู่ 5 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ซึ่งนี่คือกรณีที่เราได้มองมาตลอดว่าเป็นปัญหาของความเชื่อแบบผิด ๆ ของศาสนาอิสลามนั่นเอง  ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือ เป็นผลมาจากการสอนการให้สิ่งที่ผิด ๆ แก่คนผู้นับถืออิสลาม จนเป็นผลให้สังคม ประเทศอิสลามหรือที่เกี่ยวข้อง มีอิสลามมาเกี่ยวข้อง จะมีแต่ความรุนแรงและสงคราม เช่นในปัจจุบันนี้ แกนนำของอิสลามที่ประกาศรวมรัฐอิสลามทั่วโลกขึ้นครองโลก ชื่อว่า ISIS ในซีเรีย ได้มีแต่ความคิดสงคราม จนมีการสู้รบไม่สิ้นสุด จนขณะนี้ 4 ปีครึ่งมาแล้วมีชาวซีเรียเสียชีวิตไปแล้วกว่า สองแสนห้าหมื่นคน  ผู้อพยพกว่า 11 ล้านคนแล้ว มุสลิมจึงมีคำสอนเกี่ยวกับสงครามและการก่อการร้ายเสมอไป  เพราะนี่คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอิสลาม มุสลิมมีแต่ความรุนแรง ไปทั่วโลกที่นับถืออิสลาม  ...ซึ่งโลกควรจะได้ศึกษาอิสลามให้ทราบความจริงว่า อิสลามนั้นไม่มีการสอนเรื่องความเป็นมนุษย์ จริยธรรม มนุสธรรม เรื่องมนุษยสัมพันธ์ และเรื่องความกตัญญูกตเวทิตาเลย ...อิสลามจึงเป็นเรื่องที่โลกกำลังเพ่งเล็งศึกษาติดตามอย่างใกล้ชิด 

และในดี เล่มนี้ เรามีเรื่องราวของบุคคลผู้เข้าใจอิสลามคือ  Robert Spencer ซึ่งเขาได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสนาอิสลาม(Islam Expert) ได้เขียนหนังสือที่โลกตะลึง คือเปิดเผยความจริงของ มุฮัมมัด  ชื่อหนังสือ The Truth about Muhammad แล้วเขียนเรื่อง The History of JIHAD from MUHAMMAD to ISIS ซึ่งการเปิดเผยความจริงของอิสลามเช่นนี้ นับวันจะมีมากขึ้น  และหนังสือพิมพ์ดีเองนี้ก็ได้ทำการวิเคราะห์ศึกษาอิสลามมาแต่ต้นและรายงานอิสลามมาตลอด ตั้งแต่ปี 2540 แล้ว จนถึงทุกวันนี้  และได้เสนอความจริงเกี่ยวกับอิสลามมาก็เริ่มปรากฎว่าคนทั้งหลายมีความเข้าใจ เห็นจริงในเรื่องอิสลามว่า ที่แท้จริงเป็นการสอนที่ผิด ที่หลอกลวงชาวมุสลิมไปสู่การบาปมาทั้งโลกซึ่งในดีเล่มนี้เราได้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับอิสลาม ไว้อย่างค่อนข้างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจจริง ๆ เกี่ยวกับอิสลามนั้นเอง

เราขอบันทึกปีสำคัญสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กำลังจะมีขึ้นพร้อม ๆ กับการเลือกตั้งไทยในต้นปีนี้

เรามีเรื่องพิเศษอีกหลายเรื่องในดีเล่มนี้  มีเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนายุคใหม่  แนวคิดเรื่องมรรคผลนิพพาน สำหรับคนยุคใหม่ และยังมีเรื่องโหราศาสตร์ ที่เราได้นำลงหนังสือพิมพ์ดีมาเป็นระยะ ๆ นับตั้งแต่ปีการเลือกตั้งที่ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ที่โหราศาสตร์หนังสือพิมพ์ดีได้พยากรณ์ไว้ไม่ผิดพลาดโดยทฤษฎีโหราศาสตร์ละเอียดอ่อน (โปรดดูดีปีที่ 14 เล่มที่ 46 ปี 2554) และ เนื่องจากมีการเตรียมการเลือกตั้งในประเทศไทย  กำหนดวันที่ 24 ก.พ.2562  เราได้เสนอคำพยากรณ์ในเรื่องโหราศาสตร์ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งและใครจะได้เป็นนายกรัญมนตรี  ติดตามนะครับ 

 

และต่อไปนี้  ก็ถึงเวลาที่เราจะประกาศบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี  พ.ศ.2561 โปรดติดตามดังต่อไปนี้    

 

 

5. บุคคลแห่งปี พุทธศักราช 2561 

 บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี   

พุทธศักราช 2561 

 

 

 

 

 5.1  บุคคลที่ 133 ศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่น

1. บุคคลที่ 133  ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น

 

 

 

           

(ศรีสะเกษ ส.รุ่งวีระ Sisaket Sor Rungvira แชมเปี้ยนโลกมวยรุ่น World Super Flyweight........สภามวยโลก  WBC เป็นชาวศรีสะเกษ  ได้แชมป์สมัยแรก โดยเอาชนะ  TKO โยดะ ซาโตะ  เจ้าของแชมป์โลกจากญี่ปุ่น ในยกที่ 8.   และทำการป้องกันแชมป์เป็นผลสำเร็จ 3 ครั้ง จึงเสียแชมป์ให้ คาร์ลอส  ที่ เมกซิโก  โดยเกิดแตกยก 8 เพราะหัวชนกันโดยไม่เจตนา  แล้วมาได้แชมป์คืนอีกครั้งหนึ่ง ในการชกวันที่ 18 มีนาคม 2560 โดยได้แชมป์คืนจาก โรมัน กอนซาเลซในการชกที่สหรัฐอเมริกา   การที่ ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น สามารถครองแชมป์ได้กลับคืนมาเป็นครั้งที่ 2 คว้าแชมป์มวยโลกยิ่งใหญ่ 115 ปอนด์ ชนะสะใจที่สหรัฐฯ ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น ชนะ โรมัน กอนซาเลซ, แชมป์ไร้พ่าย 46 ไฟต์  นั้นถือเป็นประวัติการณ์ของแชมป์โลกคนหนึ่งของไทย ผู้ที่มีพลังทางกายและจิตใจที่ไม่ยอมท้อถอย สามารถติดตามชิงตำแหน่งแชมป์โลกคืนมาได้สำเร็จอย่างน่าชื่นชม  
ล่าสุด เดือน ตุลาคม 2561 เขาได้ชกป้องกันแชมป์โลกครั้งล่าสุดกับ Iran Diaz  ซุเปอร์สตาร์จากเมกซิโก  12 ยก ชนะแทบทุกยกก็ว่าได้  รวมแล้ว  ศรีสะเกษชนะเป็นเอกฉันท์  การชกของศรีีสะเกษ บ่งบอกถึงจิตใจนักสู้โดยแท้จริง และเนื่องจากวงการมวยสากลนี้ มวยไทยก็ได้ปรากฎมีชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยได้ครองแชมป์มวยโลกรุ่นต่าง ๆ มาตามลำดับ ไม่เคยขาด  ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงในวงการมวยสากลและมวยไทย ศิลปะมวยไปไปทั้งโลก เพราะในสมัยนี้ ก็ได้ปรากฎว่า มวยไทย ศิลปะมวยไทย  ได้แพร่หลายไปเป็นที่ตื่นตะลึงและเลื่อมใสเป็นที่ต้องการฝึก ร่ำเรียนศิลปมวยไทยของคนทั่วโลก  มีการจัดตั้งเวทีสอนมวยไทย โดยครูมวยไทยในต่างประเทศขึ้นมาตามลำดับ ๆ ในขณะเดียวกัน ศรีสะเกษ ส.โปรโมชั่น ก็ได้แชมป์ มวยสากลมาอย่างเด็ดขาด เสริมสร้างศิลปมวยในประเทศไทยให้เด่นดังไปอีก นี่แหละเหตุผลที่เรายกให้เป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี ปี 2560 
 จึงสมควรยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2561 และหวังว่า ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น  จะครองตำแหน่งได้ยาวนานเป็นประวัติการณ์ต่อไป 

 

 

 

 

5.2  นายจิรพันธ์ เพชรขาว 

2. บุคคลที่ 134  นายจิรพันธ์ เพชรขาว 
ที่คนรู้จักว่า หมอ
ปลา  มือปราบสัมภเวสี  ในทีวี ไทยรัฐช่อง 032

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการไสยศาสตร์ ซึ่งในประเทศไทยยุคนี้ การไสยศาสตร์ได้แผ่ออกไปโดยสื่อมวลชนอินเทอเนตอย่างค่อนข้างกว้างขวาง สิ่งที่น่าสังเกตที่เห็นได้จากวงการสื่อทั่วไปก็คือ มีการโฆษณาอ้างอิงอภินิหาริย์เทพเจ้า ต่างๆ มากขึ้น อย่างไม่สอดคล้องหลักสัจธรรมทางวิทยาศาสตร์ ที่พิสูจน์ทดลองได้ อย่างมากมายหลายรูปแบบ  โดยเฉพาะไสยศาสตร์ที่ไปเกี่ยวกับเรื่องเจ้า  การเข้าทรง  การทำนายโดยไม่อิงบนหลักการพยากรณ์ที่มีเหตุผล ทำให้ความเชื่อที่งมงายไร้เหตุผลนี้เข้าครอบความคิดของคนผู้ปัญญาอ่อนครอบสังคมมากขึ้น  แล้วไปมีเบื้องหลังเกี่ยวกับการหวังผลประโยชน์อย่างซ่อนเร้น ยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ เช่นมีการทำนายเรื่องร้าย ๆ จนบังเกิดผลทางจิตใจแด่ผู้รับทำนาย แล้วมีการเสนอการรักษาพยาบาลแบบไสยศาสตร์ แล้วครั้นกลับเพิ่มผลร้ายไปกว่าเดิม ก็ต้องหาค่าทำพิธีกรรมมาให้หมอไสยศาสตร์มากขึ้นไปอีก  เสียทรัพย์สินเงินทองให้พวกเจ้าเข้าทรงพวกหมอผี หมอไสยศาสตร์มากขึ้น  พวกที่เผยแผ่อิทธิฤทธิของเทพเจ้า  เช่นเทพในพราหมณ์-ฮินดู เป็นต้น  ก็อวดอ้างอภินิหาริย์เทพเจ้าเกินความเป็นจริง...เช่นอ้างว่าหากมาบูชาเทพองค์นี้แล้ว จะได้ลาภผลอย่างรวดเร็ว ไม่ล่าช้า หรือแท้จริงเป็นการกระทำไปอย่างเอาความเชื่อเป็นหลัก อย่างที่เอาพื้นฐานความเชื่องมงายของคนโง่เขลาเบาปัญญาเป็นหลักการ  ไร้ความจริงโดยสิ้นเชิง  มีเพียงความเชื่อที่ไร้สติงมงายเอามาครอบสังคมให้คนทั้งหลายหลงลืมสติตามไปด้วย  เช่นในการอ้างเทพเจ้า ที่โดยปกติก็จักบันดาลอะไรให้ได้อย่างง่ายอยู่แล้ว กลับไม่ทันใจ  ยิ่งไปอ้างว่าต้องมาบูชาเทพเจ้าองค์นี้ เรียกว่าเทพทันใจ ซึ่งเป็นการหลอกลวงไปมากกว่าเดิมอีก โดยหลอกลวงว่าเทพทันใจนี้แหละบันดาลโชคได้จริงและไม่ล่าช้าเลย เป็นต้น  (ซึ่งหมอผีเช่นนี้แหละที่ได้นำเอาไสยศาสตร์ของตนไปเกี่ยวด้วยกับพระบารมีของพระพุทธเจ้า  ดึงพระพุทธเจ้าให้ตกต่ำลงมาอย่างโง่เขลา ตามหลักการฮินดู ที่อ้างพระพุทธเจ้าเป็นนารายณ์อวตารองค์ที่ 9 ของเขา จึงมีอภินิหารย์ช่วยบันดาลให้ได้โชคลาภ เงินทอง หรือแม้ร่ำรวยจากการเล่นการพะนันได้อย่างมากมายมหาศาล  ซึ่งเป็นการกระทำไปอย่างไม่เข้าใจหลักการของชีวิต และหลักการมรรคผลนิพพานตามหลักการของพระพุทธเจ้านั่นเอง) . 

..สำหรับการณีของนายจิรพันธ์ เพชรขาว หรือที่ได้ชื่อว่า  มือปราบสัมภเวสี นั้น สิ่งที่เราได้ยกเขาเป็นบุคคลแห่งปี เนื่องจากวิถีทางไสยศาสตร์ของเขานั้น  เป็นวิถีทางที่ตรงกันข้ามกับวิถีเจ้า เข้าทรงหมอผี  หมอเทพเจ้า หลวงปู่ หลวงพ่อ หรือวิญญาณเก่าแก่ ที่ได้บรรยายมาแล้วนั้น  โดยมีข้อเท็จจริงที่มีเหตุการณ์ เกิดจากประชาชนที่ได้รับผลคือถูกครอบด้วยความเชื่อความคิดแบบนั้นจากด้านไสยศาสตร์เช่นนี้  ถูกครอบจากความเชื่อที่งมงายเช่นนี้ แล้วส่งผลไปสู่ปัญหาสุขภาพ ทั้งสุขภาพทางกายและทางใจไปอย่างแปลกประหลาด รวมทั้งผลจากโรคเฉพาะ ซึ่งโดยมากเป็นผลจากโรคที่การแพทย์ยังค้นไม่พบ  รักษาไม่หายสนิท  ผู้ป่วยก็ได้ไปขอรับการรักษาทางไสยศาสตร์ จากพวกทรงเจ้า พวกเข้าทรง  แล้วการไสยศาสตร์แบบคนทรง ที่ทรงเจ้าพ่อ เจ้าปู่ เจ้าเขาบอกให้ทำพิธีไสยศาสตร์อย่างนั้นอย่างนี้ ต้องการสิ่งของวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้มารักษามาทำพิธี ให้จ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้ ..แต่ก็ไม่หาย  เป็นเหตุให้เสียทรัพย์สินเงินทองแบบไม่รู้จบและยังป่วยไข้แบบแปลกประหลาดต่อไปอีก ที่แพทย์พยาบาลตามหลักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แก้ไม่ได้ คนที่มีปัญหาเหล่านี้จึงได้มีทางออกจากการช่วยเหลือของ หมอปลา  และหมอปลาได้ทำการช่วยเหลือเป็นผลสำเร็จ  ช่วยชีวิตประชาชน  ช่วยประชาชนผู้ได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายและจิตวิญญาณคนแล้วคนเล่า มีเหตุผลตามหลักการทางไสยศาสตร์  มีความจริงใจได้ผลดี จนทางไทยรัฐได้ตั้งฉายาให้ว่า  มือปราบสัมภเวสี  อันมีผลมาจากการไสยศาสตร์จากพวกทรงเจ้า เข้าทรง พวกหมอผี รวมทั้งพวกที่ถือลัทธิ ศาสนาผี เจ้า  เทพเจ้า  เทวดา  ต่าง ๆ ยอมพลีกายและจิตวิญญาณตนเองเป็นร่างทรงให้   ที่หวังลาภผลประโยชน์จากการใช้ไสยศาสตร์เวทมนต์ฝ่ายผี เจ้าเทพ เทวดาฝ่ายพราหมณ์ ฮินดู ทำร้ายให้บาดเจ็บแล้วได้โอกาสขายของ ใช้เวทมนต์รักษา  แต่ก็ไม่จริงใจรักษา  โดยเลี้ยงไข้ไปเรื่อย ๆ  เพื่อตนเองได้ประโยชน์ไปเรื่อย ๆ (ซึ่งความจริงคนทรง ร่างทรงเหล่านี้ ก็เกิดมาจากการที่ตนเองนั้นเองถูกครอบด้วยความเชื่อ ที่ว่ามีวิญญาณเทพเจ้า เจ้าปู่ เจ้าเขา เจ้าที่ เจ้าทาง มาอยู่กับตน...โดยเกิดความระยอบหวั่นเกรง และกลัวในอำนาจของเทพเจ้าเหล่านี้ ขึ้นมาเองแล้วตนเองศรัทธาเลื่อมใสถึงขนาดมอบกายมอบใจให้เป็นทาส เป็นขี้ข้า ผู้สามารถรับคำสั่งไปทำได้ทุกประการ  แม้กระทั่งให้ฆ่าลูกตนเอง เอาเลือดไปบูชาเจ้า ก็เคยมีมาแล้ว ซึ่งนี้เองเป็นสิ่งที่เป็นเพียงความคิดเพ้อเจ้อของตนเอง  หามีความจริงไม่ ...บทบาทของคนทรง ร่างทรงจึงมาจากการอยากได้ชื่อเสียง อยากให้ปรากฎอำนาจของตนออกไปให้คนทั้งหลายได้รับรู้และพากันมาบูชา...แต่แล้ว เนื่องจากไม่ใช่ความจริง  คนทรงจึงไปได้ไม่นาน ดังแล้วก็เสื่อมลง เสื่อมลงไป  ก็กลายเป็นคนอนาถา ที่น่าอนาถ น่าสงสารในสภาพที่ต่ำต้อยด้อยค่าอย่างไม่ใช่มนุษย์ในคราวที่สิ้นสภาพคนทรงไปแล้ว  นั่นเพราะผลที่เกิดจากเพียงความเชื่อ คิดเอาเอง หลงไปเอง  ฝันไปเองเท่านั้น  การทรงจึงเป็นเรื่องของคนผู้ใฝ่ต่ำและโง่งมงายอย่างแท้จริง เพราะที่สุดแล้วชีวิตทั้งชีวิตก็จะตกต่ำและความเป็นคนก็จะหมดสิ้นไปจนไม่อาจจะมาอยู่กับสังคมมนุษย์ ๆ ได้ ต้องหลบ เก็บตัวอยู่ในโลกของตนเองไปอย่างลำบากอดสู่ใจไปตลอดชีวิต)  ...แต่แล้วเมื่อมาพบหมอปลา  หมอปลาก็ทำการรักษาให้หายได้  

 

...สิ่งที่เราเห็นว่าหมอปลา มีคุณค่าแก่บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี  ก็คือ  มีการต่อสู้ในทางไสยศาสตร์ ระหว่างหมอผี คนทรงเจ้า เข้าทรง คนในลัทธิศาสนาผี เจ้า ศาสนางู นาค  ศาสนาเทพเทวา พราหมณ์ฮินดู  พวกเทพทันใจ  เทพช้างสามหัว ที่ส่งของมาทำร้ายประชาชน กับ หมอปลา   ซึ่งได้พบความจริงว่า  พวกหมอผี  พวกศาสนาผี เจ้า เทพ เทวดา พราหมณ์ฮินดู  นั้น ใช้วิชาไสยศาสตร์มาทำร้ายประชาชน  โดยใช้เวทย์มนต์ คาถา วิชาทางศาสนาผีศาสนาเจ้า ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู  มาทำร้ายประชาชน  แต่แล้วสำหรับหมอปลา  ผู้ใช้วิชาช่วยเหลือประชาชน ชนะพวกหมอผี มาได้ทุกรายนั้น  หมอปลาได้ใช้เวทย์มนต์ไสยศาสตร์ทางพุทธเป็นหลักการต่อสู้หมู่มารอธรรมของเขา ในการประกอบพิธีรักษาเยียวยาคนเจ็บไข้คนพิการทางมันสมอง กายและวิญญาณ หรือคนที่ถูกครอบด้วยความเชื่ออันงมงาย ทำให้พิการทางมันสมอง พิการทางความเชื่อ ไปสู่ความไร้สติ  ไปสู่ความงมงาย  จนชนะ เอาชนะเรื่องร้ายต่าง ๆ ที่เกิดกับประชาชนอันเป็นผลมาจากไสยศาสตร์หมอผี เทพเจ้าเข้าทรงดังกล่าว ซึ่งแสดงถึงเวทย์มนต์ที่นักไสยศาสตร์นำไปใช้นั้น  เวทมนต์พุทธ ชนะเวทมนต์ศาสนาผี ศาสนาเจ้า ศาสนาพราหม ฮินดู ...กล่าวคือมีข้อเท็จจริง ว่า  พวกหมอผี  ใช้คาถาอาคม  ที่ไม่ได้มาจากพุทธะ  แต่มาจากเทพเจ้า  อิศวร นารายณ์  พิฆเณศร เทพทันใจ ฯลฯ (พวกเจ้าเข้าทรง หมอผี ผีปอบ  ผีต่างๆล้วนใช้คาถาเทพฮินดูทั้งสิ้น คาถาที่มีมาแต่ดั้งเดิมในพระคัมภีรพระเวทของพรามณ์ฮินดูนั่นเอง) ส่วนหมอปลาใช้ไสยศาสตร์เวทมนต์ที่มาจากพุทธะ  ดังจะเห็นทุกครั้งคราวที่หมอปลาเริ่มต้นการใช้วิชาของเขาด้วยคาถาว่า  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ (ขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง) เสมอไป และตัวเวทยมนต์ที่ใช้ก็เป็นบาลีพุทธมนต์ล้วน ๆ  ซึ่งหมายความว่าเขาได้เป็นศิษย์พุทธะ  และฝากตัวกับพุทธะ ตลอดเวลาต่อสู้กับพวกหมอผี หมอไสยศาสตร์เทพ เจ้า  พวกเข้าทรงทั้งหลาย  และแม้ตัวคาถาอาคมเองนั้น แท้จริงก็เอามาจากพุทธวาทะ หรือพุทธมนต์ทั้งสิ้น  ชัยชนะของเขา จึงบอกความจริงว่า  เวทย์มนต์ ที่มาจากพุทธะ หรือ พุทธศาสนา ซึ่งแท้จริงก็คือบาลีเวทมนต์พุทธแท้ ๆ นั้นเอง  ที่พิศูจน์ออกมาจากหมอปลาว่า ไม่อาจจะมีไสยศาสตร์เวทมนต์ที่มาจากหมอผี ศาสนาผี ศาสนาเจ้า พราห์มฮินดูเอาชนะได้  นั่นเอง 

หมอปลาจึงเป็นผู้ที่ได้พิศูจน์ถึงชัยชนะของเวทมนต์ที่มาจากพุทธะ ที่แสดงว่าพุทธะเป็นฝ่ายชนะมารเสมอไป พวกเทพเจ้าทั้งหลาย มาร  ผี ปีศาจ พระเจ้าหัวช้าง3งวงสามหัว  นาค 7 - 9 เศียร ทั้งหลาย ไม่อาจจะต้านทานพระพุทธเวทได้  นั่นเอง อนึ่ง ในการทำงานช่วยเหลือของหมอปลา ๆ ก็ได้พยายามบอกให้รู้ให้เข้าใจในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้น  ว่าไม่มีเจ้าปู่ เจ้าเขา ไม่มีอำนาจเทพเจ้า อำนาจใดใด เนื่องมาจากความเชื่ออันงมงายแท้ ๆ ทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นได้(ดังเช่นมีการฆ่าโดยเกิดจากความคิดงมงายว่ามีเทพเจ้าสั่งการลงมาให้ฆ่า  แม้กระทั่งฆ่าลูกของตนก็เคยมีมาแล้วในสังคมคนเชื่อเจ้า สังคมคนทรง ร่างทรง) เพียงแต่จิตใจเข้มแข็งไม่เชื่อ และใช้สติปัญญาตรึกตรองดูตามเหตุตามผลแบบธรรมชาติเท่านั้นเอง  ก็รอดพ้นจากปัญหาการถูกครอบทางไสยศาสตร์ได้และสังคมเจริญทางสติปัญญาไปได้ ไม่ถูกครอบด้วยความเชื่ออันงมงายล้าหลัง ที่ถ่วงความเจริญของสังคมลงไปจากเรื่องไร้สาระแท้ ๆ   ดังจะเห็นว่าหมอปลา ได้ออกแรงแสดงการทำลายศาลเจ้า ทำลายจอมปลวกอภินิหาริ์ย์ต่าง ๆ ให้ดู รวมทั้งไปค้นหาของดี ของอาถรรพ์ ของที่เจ้าให้มาบูชา ติดต่อเทพเจ้า ที่คนป่วยรับเอามาจากเจ้าปู่ เจ้าพ่อ  คนทรงเจ้า หรือร่างทรง ออกมาทำลายเสียหมดทุก ๆ รายไป ว่านั่นแหละตัวปัญหาความเชื่อ ที่มาครอบเอาได้เพราะเพียงความเชื่อ นอกนั้นหมอปลากระทำไปด้วยประสงค์ช่วยเหลือคนที่ถูกกระทำอย่างโง่เขลา ก็เห็นได้ว่ามิได้เป็นธุรกิจ  มิได้มีการเรียกร้องค่าตอบแทนสินไหมอะไร เหมือนพวกเจ้าเข้าทรงพวกนั้น  อันบอกถึงจิตใจเมตตาช่วยคนเดือดร้อนให้พ้นทุกข์  และการดำเนินวิถีไปทางธรรมมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้า และในเมื่อเป็นเช่นนี้ คือย่อมกลายเป็นฝ่ายตรงข้าพวกไสยศาสตรเจ้า ทรง เทพงู เทพช้าง เทพทันใจ  ฯลฯ  แน่นอน  เขาย่อมมีศัตรูเป็นจำนวนมาก โดยพวกที่ถูกเปิดเผยความจริงโดยหมอปลาเป็นผู้เปิดเผยนั่นเอง ย่อมเป็นศัตรูของเขาโดยอัตโนมัติ ปรากฏเป็นข่าวมาโดยตลอด  แต่นั่นแหละผู้ทรงธรรมผู้ที่ไม่โลภ  ผู้ที่มีจิตคิดเมตตาคนผู้เดือดร้อนและตนมีวิชาช่วยได้ ย่อมชนะเสมอไป   หมอปลา หรือ นายจิรพันธ์ เพชรขาว จึงเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี  2561 อย่างแท้จริง

 

 

5.3  บุคคลที่ 135  Robert spencer 

3. บุคคลที่ 135 ROBERT SPENCER   
ผู้เขียนเรื่อง  The Truth about Muhammad
 

 

เขาเขียนลงในคลิป บีบีซี ว่าดังนี้

เปิดโปงอัปรีย์พาล อภิบาลคุณธรรม   

12 มีนาคม ·

ความจริงของอิสฺสะลาม 

 

ศาสะนาอิสฺสะลามนั้นแท้จริงไม่ได้เป็นศาสะนาที่มุ่งหวังประโยชน์ในสัมปรายภพ หากแต่เป็นลัทธิมอมเมาเพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การปกครองของผู้ปกครองประเทศทั่วๆ ไปมักใช้หลักกฎหมายและขู่ด้วยอาญาซึ่งสัมผัสได้ แต่อิสฺสะลามนั้นคือการปกครองด้วยกฎและการครอบงำทางจิตใจ นบีมูฮัมหมัดนั้นอ้างสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเห็นได้ว่าเป็นผู้สร้างโลก มีนามว่าอัลเลาห์ และเป็นผู้ออกคำสั่งในอัลกุรอานซึ่งแท้จริงเขียนโดยนบีฯเอง โดยนบีฯอ้างว่าอ้สเลาะน์นั้น สั่งให้ฆ่าและให้ลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตาม เช่น ให้ฆ่าผู้ออกจากศาสะนาอิสฺสะลาม ให้ฆ่าหรือให้ข่มขี่หรือให้เก็บส่วยจากผู้ไม่ยอมเข้ารับอิสฺสะลาม เป็นต้น ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆ จะเห็นว่า คำสอนเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นคำสอนของสิ่งที่เรียกว่าศาสนา แต่ควรจะเรียกว่ากฎข้อบังคับของกองกำลังทหารมากกว่า หลายประเทศชื่นชอบการปกครองจิตใจด้วยวิธีอย่างนี้ เพราะมันง่ายที่จะปกครองประชาชน ประชาชนไม่กล้าหือ สังเกตได้จากหลายๆ ประเทศที่มีการปกครองแบบอิสฺสะลามเต็มรูปแบบมักเป็นการปกครองแบบเผด็จการถาวร หรือไม่ก็เป็นระบอบสุลต่าน ทั้งๆ ที่ประเทศทั่วไปที่มีศาสะนาอื่นเป็นศาสะนาประจำชาตินั้นเลิกใช้ระบอบเผด็จการหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปนานแล้ว  

ชาวมฺสฺลิมอ้างว่าศาสะนาอิสฺสะลามเป็นศาสะนาแห่งสันติ แต่มักจะไม่พูดให้สุดว่า สันตินั้น เกิดจากคนทุกคนพื้นที่นั้นๆ ต้องเป็นอิสฺสะลาม และมีการปกครองตามกฎของศาสะนาอิสฺสะลาม(ที่เรียกว่า ชารีอะฮ์) ศาสะนาอิสฺสะลามจึงมักมีการพยายามจะเข้าไปแทรกแซงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและศาสะนาของประเทศนั้นๆ ให้เป็นไปตามแบบอิสฺสะลาม แล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อทุกคนในโลกนี้ควรจะมีสิทธิเสรีในนับถือศาสะนาต่างๆ ตามบรรพบุรุษและตามความเชื่อของตน และควรจะมีสิทธิ์ที่จะหวงแหนวัฒนธรรมอันเป็นมรดกชาติของตน ซึ่งแม้แต่มฺสฺลิมด้วยกันเองบางคนก็ไม่เคร่งตามคัมภีร์ของอิสฺสะลาม จึงไม่แปลกใจที่เรามักจะเห็นหลายๆ ประเทศทั่วโลกที่มีอิสฺสะลามเป็นประชากรจำนวนมาก มักจะเต็มไปด้วยความไม่สงบ มักมีการจัดตั้งกลุ่มติดอาวุธ มีการก่อการร้าย อยู่ตลอดเวลา แต่ที่น่าแปลกใจคือ ฝรั่งในคลิปนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทย แต่ก็พูดถึงอันตรายของอิสฺสะลาม ในการที่พยายามจะกดขี่ผู้นับถือศาสะนาอื่น ในการที่พยายามจะทำอิสฺสะลามให้เหมือนเป็นอภิสิทธิ์ชน และในการพยายามจะกำจัดชนต่างศาสะนาที่ไม่ยอมเข้ารับอิสฺสะลาม ซึ่งมันก็ตรงกันกับที่ประเทศไทยก็ประสบอยู่ในหลายๆ ที่. 

 

ขอให้ทุกๆ ท่านดูคลิปนี้ แล้วลองวิเคราะห์เทียบเคียงกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในข่าวในประเทศต่างๆ ทั่วโลก แล้วทุกท่านจะทราบว่า ฝรั่งสองคนในคลิป พูดจริงหรือไม่ 

@เปิดโปงอัปรีย์พาล อภิบาลคุณธรรม 

 

 

 

เขาคือ โรเบิรต สเปนเซอร์ (Robert Spencer)คนซ้ายมือในภาพนี้  ผู้เขียนหนังสือเรื่องล่าสุดของเขาคือ  The Truth about Muhammad ความจริงเกี่ยวกับมุฮัมมัด  โดยเขียนลงใน  The Newyork Times  และปรากฏว่าแป็นหนังสือที่ขายดีมาก  ฐานะของเขาคือ Islam Expert  (ผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสนาอิสลาม) ผู้ที่ได้ติดตามเรื่องราวของนักรบศักดิ์สิทธิ์ หรือ จิฮัดส์ ของอิสลาม(ซึ่งหมายถึงนักรบผู้ขึ้นตรงต่อพระเจ้าอัลเลาะห์ รับคำสั่งจากอัลเลาะห์...ผ่านนบีมุฮัมมัดโดยตรงและแน่นอนนักรบพวกนี้ถวายชีวิต มอบชีวิตแด่อัลเลาะห์อย่างไม่มีข้อสงสัยใดใด ในคำสั่งทุกประการ และนักรบศักดิ์สิทธินี้ได้เป็นแนวหัวหอกแห่งอิสลามในปัจจุบัน ในนามของ ไอสิส ISIS ผู้ที่โดยหลักการของศาสนาอิสลาม ตามพระคัมภีร์อัล กุรอาน สามารถกระทำการรบ เข่นฆ่าศัตรู ผู้ที่ได้ชื่อว่าทรยศต่อพระเจ้าอัลเลาะห์ของเขาใดใดได้อย่างไม่เป็นบาปกรรมใดเลย) มาตลอด จนได้รู้เรื่องของอิสลามดีว่าแท้จริงเป็นอย่างไร และซึ่งเขาได้นำมาเปิดเผยในหนังสือเล่มนี้  และตามภาพนี้ เป็นภาพที่ BBC.ได้เชิญเขาไปสัมภาษณ์ ถามถึงเรื่องราวที่เขาเขียนออกมา เปิดเผยความจริงของ นบีมุฮำมัดแห่งศาสนาอิสลาม ซึ่งโรเบิร์ต สเปนเซอร์ ระบุว่า มุฮำมัดเป็นคนรุนแรงใฝ่ในอำนาจเหมือนนายทัพนายกองผู้ใฝ่ขยายอำนาจของตนไปแบบโลกาภิวัตน์ นั่นเอง  ไม่ใช่ศาสนาหรือ ศาสดาอะไรเลย  เรื่องที่มุฮำมัดเขียนออกมา คือพระคัมภีร์อัลกูรอาน นั้น มิได้มีลักษณะเป็นคัมภีรศาสนา แต่เป็นอุบายในการรบเท่านั้นเอง มีจุดมุ่งหมายหลอกลวง หลอกใช้คนเข้ามาร่วมรบทำสงครามกับเขา โดยอ้างเอาพระเจ้าเป็นผู้ออกคำสั่งมา  และการจะทำอะไรไปให้ตรงความประสงค์ของตน ก็อ้างเอาพระเจ้า ว่าที่เขาวางแผนอะไรไปคิดทำอะไรล้วนมาจากคำสั่งพระเจ้า  อ้างอำนาจพระเจ้ามาหลอกลวงประชาชนเท่านั้น   และผู้ที่ถูกหลอกลวงก็คือ มุสลิมทั้งโลกนั่นเอง 

 

 

 

โดยสรุป  หนังสือถูกตีพิมพ์เป็นเล่มลงวันที่  15 ก.ย. 2549 ปรากฏว่ารัฐบาลประเทศปากีสถาน สั่งยึดหนังสือทุกเล่ม และแบนหนังสือเขา  ใน 3เดือนต่อมานั่นเอง โดยหาว่าเป็นวัตถุต้องห้าม  คือวันที่ 20 ธ.ค. 2549 ตามข่าวที่รายงานว่า 

The government of Pakistan confiscated all copies of the book and banned it on 20 December 2006 citing "objectionable material" as the cause.[4] Spencer responded that the book does not assert anything that is not readily verifiable in the sunni sources he provides.[5] 

 

แล้วต่อมา  มีนักเขียน วิจารณ์หนัก กล่าวหาว่าสเปนเซอร์ ตั้งใจให้เกิดความเข้าใจผิดเอาข้อมูลมาอย่างละเอียดเพื่อเพาะให้คนเกลียดชังอิสลาม ดังเช่น Deepika Bains กับ  Azizza Ahmed  ที่มีข่าวการวิจารณ์ว่า

 

Two academics from Berkeley, Deepika Bains and Aziza Ahmed, strongly criticized the book, pointing out structural problems, as well as "deep substantive flaws", such as unfounded assertions and conclude that: "With its lack of analysis, absence of historical context, and gaps in information. Robert Spencer's The Truth About Muhammad accomplishes Spencer's goal of vilifying Muslims and misinforming readers about Islam." Furthermore, "Spencer frames his book partly as a testament to the importance of the freedom of speech.' However, Robert Spencer exercises his right to free speech free from responsibility, choosing instead to inspire hatred and encourage intolerance."[6] 

  

นักวิชาการ 2 คนจาก Berkeley คือ Deepika Bains กับ Aziza  Ahmed  วิจารณ์หนังสือเล่มนี้อย่างแรงโดยชี้ว่าขาดพื้นฐานความเข้าใจ พอ ๆ กับผิดพลาดอย่างลึกซึ้งในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอิสลาม ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือของอิสลาม  และสรุปว่า มีการบกพร่องของงานเขียน งานวิจารณ์ ขาดตกบกพร่องในฐานะทางประวัติศาสตร์และเรื่องข้อมูลข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับอิสลาม  กล่าวว่า สเปนเซอร์ เพียงแต่มีความมุ่งหมายที่จะให้เกิดการดูหมิ่นดูแคลนมุสลิม และมุ่งหมายบอกเรื่องที่ผิด ๆของอิสลามให้ผู้อ่านเข้าใจผิดในอิสลาม  ให้เกิดความเกลียดชังในอิสลาม  นี่เป็นประสงค์อันสูงสุดของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ 

 

 

 

David Thompson wrote in The Guardian that: "Robert Spencer provides a detailed and timely riposte to common misconceptions, outlining the mismatch between belief and historical reality and documenting the ways in which Muhammad's own deeds and purported revelations are used verbatim to mandate intolerance, xenophobia and homicidal 'martyrdom'." Concluding with "Denial, as they say, is not just a river in Egypt."[7] 

 

David Thompson วิเคราะห์ไว้ใน The Guardian ว่า ทำนองเดียวกันกับนักวิชาการจากเบอร์เลย์  ว่า โรเบิร์ต สเปนเซอร์ หารายละเอียดมามากมายเพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ทางความเชื่อ ความเข้าใจที่ผิดพลาดต่ออิสลาม  เป็นต้นว่าเรื่องความเชื่อกับความจริงทางประวัติศาสตร์และชี้ให้เห็นว่า วิธีที่มุฮำมัดดำเนินการกระทำไปและเปิดเผยให้เห็นสิ่งที่มุฮำมัดได้กระทำไปผิดๆ 

 

 

ส่วนนักวิจารณ์อีกฝ่ายหนึ่ง ที่เห็นด้วยอย่างมากกับสเปนเซอร์  มี 2 คน คือ Amndrew C. McCarthy  กับ  Bruce Thornton 

 

Andrew C. McCarthy wrote in National Review that this book is important and that everybody should read it: "Robert Spencer graphically illustrates the depth of our folly in thinking — or, rather, blithely assuming — otherwise. An alarming book, and a necessary one."[9] 

 

โดยที่ Amndrew C. McCarthy เขียนลง National Review ว่าเป็นหนังสือที่มีความสำคัญที่ทุกคนควรจะได้อ่าน และแล้วจะได้พบว่าโรเบิรต สเปนเซอร์ ให้ทำให้พวกเราเองเห็นว่ามีการนึกคิดอย่างที่โง่เขลาในเรื่องอิสลาม อย่างลึกซึ้ง โดยไปเข้าใจว่าอิสลามเป็นหรือมิฉะนั้น หากไม่เช่นนั้นก็เป็นการให้สิ่งสมมติที่เบิกบานแก่เรา   เป็นหนังสือที่เตือนภัยและมีความจำเป็นที่ต้องมีหนังสือเช่นนี้ 

 

 

Bruce Thornton wrote about this book: "Spencer's new book continues this important service of arming us with the facts we need in order to understand an enemy who wants nothing from us other than our conversion, death, or subjection. ... Unless we heed people like Robert Spencer, it seems that only another graphic example of jihadist violence within our borders has a chance of teaching us the history of the enemy."[10]  

ว่า หนังสือของสเปนเซอร์เล่มใหม่นี้ ได้ให้การรับใช้ที่สำคัญในเรื่องการติดอาวุธทางปัญญาให้เรา โดยให้เราเข้าใจศัตรูของเราผู้ซึ่งไม่หวังอะไรตอบแทนจากเรา มากไปกว่าการสนทนากับเรา  ความตายของเรา หรือการตั้งหัวเรื่องขึ้นมาให้ติดตามกันไป หากไม่มีคนอย่างสเปนเซอร์ เสียแล้วดูเหมือนว่า พวกนักรบศักดิ์สิทธิ์ จิฮัดส์ ทางขอบชายแดนเราจะมีโอกาศสอนเรามากขึ้นในเรื่องประวัติศาสตร์ศัตรูของเรา   

 

สิ่งที่เราหนังสือพิมพ์ดี ได้ยกย่อง Robert Spencer เป็นบุคคลแห่งปี ก็เนื่องมาจาก การเขียนหนังสือเล่มนี้  The Truth about Muhammad เป็นการแทงทะลุเข้าไปสู่ความเป็นจริงเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และ มุฮัมมัด ศาสดา ผู้ประกาศศาสนาอิสลาม โดยเรียกตนเองว่า นะบี (ผู้ที่สื่อสารกับพระเจ้าอัลเลาะห์ได้) คนนี้  ที่โลกควรจะต้องรู้และได้เห็นภัย คือความไม่ถูกต้องของคำสอนของ มุฮัมมัด ซึ่งทำให้โลกส่วนหนึ่งเกิดสงคราม  เกิดการต่อสู้ เกิดความรุนแรงมาโดยตลอดตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวในนามพระเจ้าอัลเลาะห์ในโลกนี้ ตามคำสอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันนี้ในซีเรียที่มีการตายเพิ่มไปเรื่อย ๆ  ที่ 4 ปีหลังสุดตั้งแต่เกิด ไอสิสขึ้น มีการตายไปถึงสองแสนห้าหมื่นคน คนอพยพซึ่งล้วนเป็นมุสลิมนั้นเอง 11 ล้านคนไปแล้ว ดังที่กลายเป็นปัญหาของประเทศต่าง ๆ อยู่ทั่วโลก ตามข่าว : 

More than 250,000 Syrians have lost their lives in four-and-a-half years of armed conflict, which began with anti-government protests before escalating into a full-scale civil war. More than 11 million others have been forced from their homes as forces loyal to President Bashar al-Assad and those opposed to his rule battle each other - as well as jihadist militants from so-called Islamic State. This is the story of the civil war so far, in eight short chapters.

เมื่อมีการติดตามศึกษาอิสลามไปมาก ๆ ขึ้น อย่างเช่น Robert Spencer ก็ย่อมจะไปเน้นย้ำถึงสิ่งที่เป็นความจริงเกี่ยวกับอิสลามและโลกได้รู้ความจริงนั้น อย่างถูกต้อง เราจึงขอประกาศ Robert Spencer เป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พุทธศักราช 2561

 

 

 

5.4  บุคคลที่ 136  วรรรญา วรรณพงษ์ 

4.บุคคลที่ 136.... วรรรญา วรรณพงษ์

 

 

 วรรรญา นามพงษ์ เด็กหญิงอายุ 11 ขวบ เกิดวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2550 นักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.สุวิทย์เสรีนุสรณ์ เขตประเวศ์ กทม.  ได้เข้าแข่งขันใน  1 st FAI DRONE RACING CHAMPIONSHIPS 20้18 ระหว่างวันที่ 1- 4 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองเซิ่นเจิ้น มณฑลกวางตง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้แชมป์เหรียญทองประเภทบุคคลหญิง กลายเป็นแชมป์บินโดรนที่อายุน้อยที่สุดในโลก  คว้าเงินรางวัล 8000 ดอลลาร์หรือ 254,000 บาท   โดยก่อนหน้านี้ น้องมิลค์ได้เข้าร่วมการแข่งขันโดรน เรซซิง โอเพ่น(2018 China Drone Racing open)จัดขึ้น ณ นครเซิ่นเจิ้น เช่นเดียวกัน วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เธอคว้าแชมป์มาครอง โดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันจากทั่วโลกมากว่า 70 คน  ในขณะที่เข้าแข่งขันชิงแชมป์โดรนเรซซิง 1-4พ.ย.2561 ที่รับรองโดย FAI นั้นเธอพบคู่แข่งสำคัญเพียง 3 คนคือ จากเกาหลีใต้  ใต้หวัน  และ สหรัฐอเมริกา และเธอเป็นผู้ชนะเป็นแชมป์เหรียญทองประเภทบุคคลหญิง ส่วนแชมป์โลกประเภทชายคือ รูดี้ บราวนิง  วัย 15 ปี จากออสเตรเลีย ที่ชนะคู่แข่ง 129 คนจาก 34 ประเทศทั่วโลก 

การฝึกเล่นโดรนของเธอมีมาแต่อายุ 8 ขวบ  มีบิดาคือนายอาวุธ วรรณพงษ์ เป็นผู้ฝึกให้  และเป็นครูโดยตรง  ที่ได้ติดตามลูกศิษย์ไปอยู่ใกล้ชิดตลอดการแข่งขัน และคว้าชัยชนะมาได้โดยตลอด   และทั้งหลังชัยชนะที่เมืองเซิ่นเจิ้น มณฑลกว่างตง สาธารณรัฐประชาชนจีนจีนแล้ว  ต่อมาไม่นานคือวันที่ 9-11 พ.ย.2561 วรรรญา ยังได้เข้าแข่งขันชิงแชมป์นานาชาติที่ฮ่องกงอีก โดยคว้าแชมป์โดรนรุ่น International Challenge โดยการเชิญนักบินฝีมือดีเยี่ยมจาก 9 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน งาน ALISPORTS WESG Hongkong Exports Festival 2018 International Drone Racing Challenge 9-11 พ.ย.2561 และได้ชัยชนะเป็นแชมป์นานาชาติของฮ่องกงอีกด้วย   กลายเป็นแชมป์ 2 เวทีในปีเดียวกัน 

ฉะนั้น ด้วยความสามารถของเด็กไทยวัยประถมอายุเพียง 11 ปี  เมื่อเป็นแชมป์โดรนโลก พร้อม ๆกันถึง 2 เวที ก็ยังได้ชื่อเสียงไปอีกว่าแชมป์ผู้อายุน้อยที่สุดในโลกอีกด้วย ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีเด่นยิ่งยอดของเด็กไทย เลยที่ว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก อนึ่ง มีอีก 2 อย่างสำหรับการให้คะแนนบุคคลแห่งปี หนึ่ง เธอพูดภาษาอังกฤษได้เก่ง ฟังคำตอบของเธอ คำถามของนักข่าวต่างประเทศก่อนออกไปว่า I'm very happy and thank you all sponsors  ฟังน่ารักมากเลย  และ สอง เธอไม่ยิ้ม เป็นคนไทย เด็กไทยที่ไม่ยิ้ม  ซึ่งเรามองว่าเป็นคนเอาจริง ถ้ายิ้มก็จะมักเล่นไม่เอาจริง  และที่จริง  นี่คือสมาธิที่นิ่งแน่วแน่มากเลย  ขณะที่เธอแข่งขันอยู่นั้น ระดับสมาธิของเด็กน้อยอายุ 11 คนนี้คงเข้าถึง  อุปจาระสมาธิ ไปเลยละ จึงสมควรกับตำแหน่งบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พุทธศักราช 2561  และหวังว่าเธอจะต้องสร้างสรรค์กีฬาโดรนของเธอไปอย่างน่าประทับใจคนทั้งโลกต่อไป

 

 

 

 

 

5.5  บุคคลที่  137  ประธานาธิบดีสโลวาเกีย

5.บุคคลที่ 137...... ประธานาธิบดีสโลวาเกีย

ผู้ประกาศคว่ำศาสนาอิสลาม  ตามคลิปที่แผ่ไปทั่วโลก  ดังนี้คือ “ไม่มีที่อยู่ให้อิสลามในประเทศนี้” 

โดยมีข้อสรุปออกมาใต้ภาพนี้ว่า

 

 ไม่มีที่อยู่ให้อิสลามในประเทศนี้

 

.........   ผู้ประกาศอย่างสั้น ๆ ว่า  ไม่มีที่อยู่ให้อิสลามในประเทศนี้”    ผู้สร้างประวัติศาสตร์อีกท่านหนึ่งในฐานะประธานาธิบดีประเทศใหญ่ ที่ต้านศาสนาอิสลาม  เรามองว่า  คนที่ประกาศออกมาเช่นนี้  อย่างเด็ดขาดเช่นนี้  นั้น ย่อมเป็นบุคคลใดก็ตาม  ผู้ที่ได้เข้าใจ ได้รู้แจ้งเรื่องศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง ว่าไม่ใช่ศาสนาแต่อย่างไร   คำสอนของอิสลาม  เป็นคำสอนที่ผิดหลักการแห่งศาสนจริยธรรม และหลักการมนุษยธรรมมานานร่วม 1500 ปีแล้ว  เพราะมาพร้อมกับความรุนแรงและสงคราม ตามลำดับ ๆ ถึงปัจจุบันนี้  คำสอนในคัมภีร์อิสลามจึง เป็นเพียงเล่ห์กลอุบายของการหลอกประชาชนไปรบไปสร้างประโยชน์ให้ผู้นำอิสลามเท่านั้น  ประชาชนทั้งปวง หรือ มุสลิมทั้งหลาย  ล้วนเป็นทาสที่ใบ้เบื้อ ที่ถูกหลอกอย่างไร้เมตตาจากผู้ปกครองขององค์การศาสนาอิสลามทั้งสิ้น    เช่นเดียวกับผู้นำประเทศหลายประเทศที่เริ่มเข้าใจบทบาทที่ไม่ชอบธรรมขององค์การอิสลาม หรือศาสนาอิสลาม  ตามที่ปรากฏมาระยะปัจจุบันนี้ เริ่มแต่ ……

………ประธานาธิบดี โชเซ เอดูอาร์โด ดอส ซานโตส  แห่งแองโกลา ประกาศคำสั่งแบนศาสนาอิสลาม  เป็นประเทศแรกของโลก        แองโกลาได้กลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ประกาศแบนศาสนาอิสลามอย่างเป็นทางการ โดยประธานาธิบดีโชเซ เอดูอาร์โด ดอส ซานโตส ผู้นำแองโกลา ออกมายืนยันที่กรุงลูอันดา เมืองหลวงของประเทศว่า จุดจบของศาสนาอิสลามในแองโกลาได้มาถึงแล้ว  ......ตามรายงานข่าว เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ..

...........จากนี้ก็มีรายงาน   นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย  จูเลีย กิลลาด กล่าวว่า มุสลิมที่กำลังเรียกร้องกฎหมายอิสลาม หรือ ชะรีอะห์ ได้ถูกขอให้ออกจากประเทศออสเตรเลียภายในวันพุธ เพราะว่าออสเตรเลียมองมุสลิมบ้าคลั่งเป็นผู้ก่อการร้าย สุเหร่าทุกแห่งจะให้ความร่วมมือกับเราในการค้นหามุสลิมกลุ่มนี้ มุสลิมที่อพยพจากประเทศอื่นเข้ามาอาศัยในประเทศออสเตรเลียจะต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับประเทศของเราและไม่คาดหวังที่จะเปลี่ยนเราให้เป็นอย่างเขา ถ้าหากทำไม่ได้ เรายินดีเชิญให้ออกจากประเทศของเรา    มีคนออสเตรเลียจำนวนมากที่เป็นกังวลว่าเราอาจกำลังดูหมิ่นศาสนา... แต่ดิฉันขอให้ความมั่นใจกับประชาชนของประเทศออสเตรเลียว่าสิ่งที่ดิฉันดำเนินการอยู่นี้เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับประเทศและประชาชน

 

....…จากนั้นก็มาถึง วลาดีมีร์ ปูติน   ในฐานะผู้นำประเทศรัสเซียมหาอำนาจ  ได้เจอปัญหาผู้อพยพลี้ภัยมุสลิม  เช่นเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ เช่นฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ประเทศตะวันตก และประเทศอื่นอีกหลายประเทศ  และวาทะที่ท่านประธานาธิบดีปูตินกล่าวออกมาสั้น ๆ   แต่บ่งบอกความหมายที่ชัดเจน  เป็นธรรม ดังในภาพที่ประกอบนี้ออกมาสั้น ๆ ที่ว่า......"ถ้าอยากทำมาหากินอยู่ในรัสเซีย ต้องเคารพกฎหมายเคารพวัฒนธรรมของรัสเซีย ถ้าชอบกฎอิสลามหรือ อยากใช้ชีวิตตามวิถีอิสลาม ให้ไปอยู่ประเทศที่เป็นอิสลามด้วยกัน เพราะเราเห็นการฆาตกรรมในยุโรปเกิดจากพวกมุสลิม เราจะไม่ให้สิทธิใดใด"  แต่ก็พอที่เราจะเห็นได้ว่า  ท่านวลาดีมีร์ ปูตินนั้นมีความเด็ดขาดอย่างไร   ต่อสิ่งที่ไม่เป็นธรรมในประเด็นมุสลิมอพยพ ในประเทศรัสเซีย และประเด็นคำสอนของอิสลามที่สอนให้มุสลิมสาวกกระด้างกระเดื่องอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณที่คำสอนระบุว่าเป็นกาฟิร์ 

 

........  แล้วมาถึงจอห์น ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนปัจจุบัน พอเข้ารับตำแหน่ง เขาก็ประกาศให้ทหารสหรัฐเตรียมทำสงครามโลกครั้งที่ 3 ทันที และประกาศไม่รับผู้อพยพมุสลิมจาก 7 ประเทศ  มี อิหร่าน [Iran], อิรัค [Iraq], ลิเบีย [Libya], โซมาเลีย [Somalia], ซูดาน [Sudan], ซีเรีย [Syria], and เยเมน[Yemen].โดยเหตุผลที่ว่า เพื่อป้องกันประเทศจากผู้ก่อการร้ายต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา  [Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States]

 

....….แล้วมาถึงประธานาธิบดีสโลวาเกีย ที่ประกาศอย่างเด็ดขาดสั้น ๆ ว่า   ไม่มีที่อยู่ให้อิสลามในประเทศนี้”    ซึ่งเป็นสิ่งที่หนังสือพิมพ์ดี มีความพอใจยกย่องให้ท่านประธานาธิบดีสโลวาเกียเป็นบุคคลแห่งปีพุทธศักราช 2561

 

 

 

 

 

ฉะนั้น ในหนังสือพิมพ์ดีเล่มนี้ เราจึงขอยกย่อง  ศรีสะเกษ โปรโมชั่น แชมป์โลก WBC รุ่น 115 ปอนด์, หมอปลา จิรพันธ์ เพชรขาว มือปราบสัมภเวสี, วรรรญา  วรรณพงษ์  แชมป์โดรนโลกอายุ 11 ปี ,โรเบิรต สเป็นเซอร์,  ประธานาธิบดีสโลวาเกีย   ,      เป็นบุคคลแห่งปี พ.ศ.2561 ของหนังสือพิมพ์ดี  และหวังว่าท่านจะได้จำเริญงอกงามต่อไปทางปัญญา ยิ่งขึ้น  ตลอดกาลนานอนาคต    

และได้โปรดติดตาม ดี เล่มที่ 54 ต่อไป 

 

บรรณาธิการ

15 ธ.ค. 2561

 

 

 

 

 

6.  เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

 เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

 

 

 

MUSLIMs

 

6.1  MUSLIM 1  [เดิม พ.ศ.2553]   จากคอลัมน์ถาม ตอบ ของ www.newworldbelieve.net, www.newworldbelieve.com,   

กระทู้ 1.  ปัญหามุสลิมไทย  

คำถาม   ปัญหาที่เป็นแก่นแท้ของมุสลิมไทย  และมีการสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นของฝ่ายรัฐบาลอมาตยาธิปไตยหลังปฏิวัติ 19 ก.ย.2553 เรื่อยมา และเพิ่มพูนเพราะแก้ปัญหาไม่ถูกหลักการใหญ่ หรือหลักแก่นแท้(เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจหลายแง่มุมแห่งอิสลามและมุสลิม) 

 • ผู้ตั้งกระทู้ ประยุกต์ นามเสพ :: วันที่ลงประกาศ 2010-09-22 19:20:10    

ความเห็นที่ 1 (3250579) 

ซาอุฯ อาจเอาประเทศไทยยุคสุเทพเป็นเมืองขึ้นได้ไหมครับ    ????    ....... 

มีสิทธิ์   .....

 • ผู้แสดงความคิดเห็น คนนอก วันที่ตอบ 2010-09-22 19:36:52  

ความเห็นที่ 2 (3251254)

ยิ่งนานไปก็ยิ่งเห็นความโง่เขลาของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนายกอภิสิทธิ์  คุณไม่รู้หรือว่าฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์อยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิม คนมุสลิมเขาถือว่าการได้ไปประกอบพิธีฮัจจ์เป็นเป้าหมายอันสูงสุดในชีวิตของเขา  มุสลิมทุกคนเชื่อว่าหากเขาพลาดโอกาสที่จะไปประกอบพิธีฮัจจ์อันศักดิ์สิทธิ์เท่ากับจิตวิญญาณของเขาจะต้องทุกข์ทรมานไปตลอดทั้งในโลกนี้และโลกหน้า  ดังนั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนเขาก็ต้องพยายามขวนขวายเพื่อให้ได้เดินทางไปเมืองเมกกะเพื่อเข้าเฝ้าองค์อัลเลาะห์พระเจ้าสูงสุดพระองค์เดียวที่เขานับถือ คนอย่างสุเทพและอภิสิทธิ์คงไม่เข้าใจความรู้สึกของชาวมุสลิม  คิดว่าเขาศรัทธาพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรก็เลือกอยู่แล้ว แต่เหตุการณ์ที่นายสุเทพและนายอภิสิทธิ์เฝ้ายืนยันอยู่หลายวันว่าการแต่งตั้งพลตำรวจตรีสมคิด  บุญถนอมชอบด้วยความถูกต้องเหมาะสมของกฎหมายไทยแล้ว  จนสถานทูตซาอุดิอารเบียไม่พอใจเรียกคืนวีซ่าของชาวมุสลิมไม่ให้ไปประกอบพิธีฮัจจ์ คนไทยได้เห็นจากภาพข่าวทีวีปรากฏสีหน้าอันทุกข์ระทมใจและอารมณ์โกรธแค้นของชาวมุสลิมที่ผู้นำรัฐบาลทำลายความฝันของชาวมุสลิมที่เฝ้ารอมาตลอดชีวิต คุณเป็นผู้นำประเทศได้อย่างไรจึงไม่เข้าใจเขา  ไม่เข้าใจคนมุสลิม พวกเขาไม่มีวันรักพรรคการเมืองไหนมากไปกว่าความเชื่อทางจิตวิญญาณที่ผูกพันเขามานานหลายชั่วอายุคน  คอยดูอวสานของพรรคประชาธิปัตย์มิได้เกิดจากใคร  แต่เกิดจากความโง่เขลาที่ทำลายตนเอง หลงระเริงไปกับอำนาจที่เป็นเพียงภาพมายาได้เสพเสวยชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็ผ่านไป แต่รัฐบาลในชุดนี้ไม่ได้ผ่านไปเฉยๆ  แต่ได้ผ่านซากศพถึง 91 ศพและผู้บาดเจ็บจำนวนร่วม 2000 คน ผู้สูญหายอีกจำนวนมาก แล้วจะอยู่อย่างไรเมื่อน้ำลด  

 • ผู้แสดงความคิดเห็น กระจกเงา วันที่ตอบ 2010-09-23 22:28:43  

ความเห็นที่ 3 (3251987) 

ที่...สุด ๆ ก็คือคนใหญ่โตใกล้ชิดสถาบันกษัตริย์ไทย ประธานองค์มนตรี พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ คิดจะอบรมเยาวชนมุสลิมให้เขาหันจากอิสลาม หันจากพระเจ้าอัลเลาะห์ของพวกเขา ไปนับถือพระเจ้าองค์ใหม่ คือ พระสยามเทวาธิราช  เขาพูดในการเปิดการอบรมเยาวชนตามโครงการสานใจไทยสู่ไทยใต้ ประมาณเดือนมีนาคม  ปี 2552  .......  และมุสลิมทั่วโลกได้ยิน    นี่เป็นความคิดผิดและโง่เขลาอย่างยิ่งใหญ่   และผลของมันก็ระเบิดออกมาเป็นระยะ ๆ  เป็นต้นเหตุ 3 จว.มุสลิมใต้รุนแรงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน   ซึ่งมีท่าทีว่าประเทศมุสลิมโลกเริ่มจะคุกคามประเทศไทย   ในเซนส์ของประเด็นศาสนา 

รัฐบาลทหาร-เด็ก  จึงไม่รู้จักประชาธิปไตย......... แต่ทางแก้ของ3จว.ใต้คือต้องแก้ด้วยประชาธิปไตย  .... ตราบใดที่ประชาธิปไตยไม่กลับมา  3 จว.และทั้งประเด็นต่างประเทศกับมุสลิมโลกจะแตกกว้างขวางออกไปอีก

วันนี้  ประชาธิปไตยไทย  จึงนอกจากต้องการระบอบแล้ว  ยังต้องการบุคคล   คือนักการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย  รอบรู้หลักการ และนโยบายทางการเมืองประชาธิปไตย   ให้เป็นประชาธิปไตยกินได้     เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประชาธิปไตยจงอย่าให้นักการเมืองหน้าเก่า ๆ  เช่นนายชวน หลีกภัย นายบรรหาร ศิลปอาชา  นายสนั่น ขจรประศาสน์ นายเนวิน ชิดชอบ นายชัย ชิดชอบ นายกรุง ศรีวิลัย นาย....หมากระเป๋า.....นายอภิสิทธิ์  นายกร  นายอนุพงษ์  และพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด พรรคการเมืองใหม่ทั้งหมด..... รวมทั้ง เจ๊กลิ้ม  ฯลฯ...  อย่าได้เข้ามาอีกเลย......... นี่เป็นสิทธิของข้าพเจ้าที่จะพูดแสดงความเห็น ตามหลักการประชาธิปไตย  ใช่ไหม???? 

 • ผู้แสดงความคิดเห็น นายประชาธิปไตย วันที่ตอบ 2010-09-25 00:46:58   

ความเห็นที่ 4 (3251988)

ใช่ครับ   แต่ประเด็นซาอุฯ อาจเอาประเทศไทยยุคสุเทพเป็นเมืองขึ้น น่าสนใจจริง ๆ   รัฐบาลทำเรื่องน่าอดสูจริง ๆ  สำหรับคนไทยทั้งประเทศ     โดยการแต่งตั้ง พล.ต.ต.สมคิด บุญถนอม เป็น ผช.ผบ.ตร.  พร้อมคำยืนยันของนายกรัฐมนตรีว่าดีพร้อม เหมาะสม ทุกประการ   แต่แล้ว พอซาอุดีอาระเบีย ว๊ากเพ้ยออกมา  ว่าไม่ยอมให้ตั้งสมคิด   รัฐบาลก็ถอย  ....ให้สมคิดถอนตัว     นีมันหมายความว่ากระไร   ???     รัฐบาลเด็กไทย   ต้องไปฟังคำสั่งของซาอุดีอาระเบีย หรือ  ......????       น่าอดสูแท้    ทีกับเขมรละ  พองดีทีเดียว..... แต่พอซาอุฯละแฟบ ......แสดงความขี้ขลาดออกมาเลยเทียว......... 

 • ผู้แสดงความคิดเห็น คนนก วันที่ตอบ 2010-09-25 00:57:09    

ความเห็นที่ 5 (3252982)  

ก็นั่นแหละรัฐบาลเด็ก  และรัฐบาลสมองลิง 1.8 ล้านปีนู้น

ตั้งแต่ 19 ก.ย.2549 มามีอะไรดีบ้าง   ไม่มีเลย     นี่แหละประชาธิปัตย์  ได้เป้นรัฐบาลทีไรก็มีแต่เรื่องราวอลเวงอยู่รอบ ๆ ตัวอย่างนี้  ไม่ไปไหน  เพราะไม่รู้จะไปทางไหน(บริหารแบบไร้นโยบาย สร้างนโยบายไม่เป็น)   แล้วก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมา  ก็กลบประเด็นทำงานไม่เป็น ไม่ก้าวหน้า ไปเสีย เอาตัวรอดไปได้    คนได้ดิบได้ดีคือรัฐบาล (ได้เงิน  หากินกับงบประมาณ)   

พอเสียทีเถิดประชาชนไทย   

อย่าเอาคนหน้าแหลม ๆ  กลับมาอีกเลย.......(คนหน้าแหลม สนั่น ขจรประศาสน์  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ชวน  หลีกภัย  เนวิน  ชิดชอบ   สุเทพ  เทือกสุบรรณ ประมาณนี้ครับ)         

 • ผู้แสดงความคิดเห็น นายประชาธิปไตย วันที่ตอบ 2010-09-28 14:04:56   

ความเห็นที่ 6 (3253044) 

 อีกคนครับคนหน้าแหลม   อยู่กระทรวงวัฒนธรรม.........อีกคนครับ เจ๊กลิ้ม  ไล่ไปเมืองเจ๊กเสียเลย.. 

 • ผู้แสดงความคิดเห็น คนนก วันที่ตอบ 2010-09-28 20:55:09            

ความเห็นที่ 7 (3253520)

เจ๊กลิ้มหรือ?     ไล่ไปเมืองกุ๊ยเหลียง นู้น   

 • ผู้แสดงความคิดเห็น คนนอก วันที่ตอบ 2010-10-02 09:11:34   

ความเห็นที่ 8 (3253522)

กลับมาประเด็นรัฐบาลเด็กไทย  ฟังคำสั่งรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย  โดยสถานทูตซาอุดีอาระเบียออกมาวาก !!!!!   รัฐบาลเด็กก็หด   ถอนพล.ต.สมคิดทันที    นี่เป็นประเด็นนะครับ...........   ผมว่าสำคัญมาก   รัฐบาลนี้รักษาอธิปไตยชาติไว้ได้อยู่ทหรือ ????      จะให้รัฐบาลเช่นนี้อยู่ไปได้  มิเสี่ยงหรืออย่างไร ?????   พอ ๆ กับยุคเสียกรุงสมัยพระเจ้าเอกทัศน์  ละมัง ........นึก ๆ น่าเป็นห่วงจริง ๆ    ......

ผมอยากให้ประชาชนคิดประเด็นนี้ครับ........  มีคำอธิบายไหม  ช่วยอธิบายหน่อย  ........

 • ผู้แสดงความคิดเห็น ประชา ไทยเสรีชน วันที่ตอบ 2010-10-02 09:27:58    

ความเห็นที่ 9 (3253616)  

เก่งแต่กับเขมรละมั้ง   .....      กรณีเพชรซาอุ   ไม่เห้นจบสิ้นเสียที   มาจนถึงคดี เพชรธาริตุ   เกิดใหม่

 • ผู้แสดงความคิดเห็น คนนอก วันที่ตอบ 2010-10-03 09:37:29  

ความเห็นที่ 10 (3253617) 

ได้ข่าวว่าสุเทพ จะไปแล้วนี่ครับ  ลาออกจากรองนายกฯ    

 • ผู้แสดงความคิดเห็น คนนก วันที่ตอบ 2010-10-03 09:41:37    

ความเห็นที่ 11 (3253619)

ปัญหามุสลิมไทย 3 จว.ใต้ ผมเห็นว่าประเด็นอยู่ที่ ประชาธิปไตย   ไม่ว่ามีความคิดอะไรก็ตาม เช่นจะให้เป็นเขตการปกครองพิเศษ ก็ตาม  ก็ต้องอยู่ใต้หลักการประชาธิปไตย   นั่นคือให้สิทธิทางการปกครองเสมอกับประชาชนอื่น ศาสนิกอื่น  อย่างไม่มีข้อจำกัด  พวกเขาสามารถดำเนินนโยบายทางการเมือง  และนำนโยบายการเมืองเสนอต่อประชาชนได้   และมีสิทธิ์ ขึ้นสู่สถานะผู้บริหารนโยบาย คือระดับสูงสุดของสถาบันได้   และมีสิทธิ์เต็มที่ ๆ จะต่อสู้ทางนโยบายไปจนกว่าประชาชนส่วนใหญ่จะยอมรับเขา    นั่นเป็นความเป็นธรรม ไม่ใช่ไปคิดแย่งอำนาจของเขาด้วยกำลังกองทัพ  เช่นมุสลิมสนธิ บุณยรัตกลิน 

กรณีปฏิวัติ 19 ก.ย. 2549  เป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก  และเป็นประเด็นมุสลิม เหมือนกัน   เพราะหัวหน้าปฏิวัติ คือพล.อ.สนธิ บุณยรัตนกลิน เป็นมุสลิม  และแน่นอนมุสลิมไทยต้องไม่คิดอย่างเขา  เพราะปัญหาจะไม่รูจบสิ้น ถ้าคิดไปนอกกรอบประชาธิปไตย   

สนธิ บุณยรัตนกลิน เป็นผู้ทำลายระบอบประชาธิปไตยไทย  เพราะได้โอกาสจากฐานะตำแหน่งผู้คุมกองกำลัง    และยังมีลักษณะการทรยศต่อรัฐบาลทักษิณ ทรยศต่อประชาชนไทยทั้งชาติ  และทรยศต่อไทยมุสลิมใต้  เพราะรัฐบาลทักษิณตั้งเขาขึ้นสู่ตำแหน่งนั้นเพื่อให้ปรองดองกับมุสลิมด้วยกัน  เพื่อแก้ปัญหาพวกเดียวกัน   แต่สนธิ บังนี้ ทรยศ   ......  และทำลายประชาธิปไตยไทย.... 

มุสลิมชอกช้ำต่อมาอีก เมื่อขุนอมาตย์เปรม ติรศุลานนท์  ประกาศนโยบายจะเกลี้ยกล่อมเยาวชนมุสลิมใต้ให้หันเหความเคารพต่อพระเจ้าองค์เดียวของพวกเขา   ซึ่งไม่ใช่วิถีทางประชาธิปไตย      คน 2 คนนี้ จะต้องได้รับการลงโทษ   อย่างแน่นอน     

จากทั้งประชาชน   และจาก  อัลเลาะห์   

 • ผู้แสดงความคิดเห็น สุไหงปาดี ชินะกุล วันที่ตอบ 2010-10-03 1