ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ 6 วันอาสาฬหบูชา 6 ก.ค. 2560 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม

 วันอาสาฬหบูชา

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเจริญพร ท่านอาจารย์โรงเรียนวัดมหาพุทธารามของเรา  มีท่านอาจารย์บุญทัน เที่ยงธรรม   อาจารย์ดร.เสรี แสงลัพ อาจารย์ทั้งหลายและนักเรียนของเราทุกคน ๆ รวมทั้งเจ้าหน้าที่การภารโรง ทุกๆคน ที่ได้มาชุมนุมทำบุญตักบาตรในอาสาฬหบูชาวันนี้    สำหรับวันอาสาฬหบูชา ปกติแล้ว พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมสารสุธี ท่านจะมาเป็นประธานสงฆ์ และให้โอวาทแด่ท่านทั้งหลาย  แต่สำหรับปีนี้ พระเดชพระคุณท่านได้ติดภาระทางศาสนากิจสำคัญ จึงได้มอบหน้าที่นี้ให้อาตมภาพมาทำการแทน 

จึงจะขอให้โอวาทแทนพระเดชพระคุณท่านไปตามกำลังสติปัญญา ที่มีอยู่นิดน้อย  จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้สละเวลาฟังอาตมภาพอย่างสงบ ๆ  สัก 5 นาทีก็คงจะช่วยให้เข้าใจในสิ่งที่อาตมภาพพูดได้

วันอาสาฬหบูชา

วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันก่อนเข้าพรรษา 1 วัน  คำว่า อาสาฬห เป็นภาษาบาลี  แปลว่า เดือน 8  อาสาฬหบูชา ก็แปลว่า การบูชาเดือน 8  นั่นเอง

ปีนี้ก็จะตรงกับวันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560  แล้ววันต่อไป ก็เป็นวันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560

สำหรับความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา  จนต้องมีการบูชากันทุกปี ๆ ของชาวพุทธทั้งโลก  นี้ก็คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้า  เมื่อได้ทรงตรัสรู้ธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว  ก็ทรงเสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ  โกณทัญญะ  วัปปะ  ภัททิยะ มหานามะ  และ อัสชิ  ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน  แขวงเมืองพาราณสี

 

พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะ เรื่องแรกคือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งตรัสถึงหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาคือ หลัก อริยสัจสี่  ทุกข์  สมุห์ทัย  นิโรธ  มรรค แด่ปัญจวัคคีย์ เป็นผลให้ พระฤาษีอัญญาโกณฑัญญะ บรรลุโสดาบัน  แล้วกลายเป็นอัครสาวกองค์แรก เป็นพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นเป็นองค์แรก และทำให้เกิดครบองค์พระรัตนตรัย หรือแก้ว 3 ดวง ของพระพุทธศาสนาขึ้น  แต่ในวันอาสาฬหบูชานี้  ยังเป็นพระสาวกระดับพระโสดาบัน ชั้นต้นแห่งโลกนิพพานอยู่ ซึ่งเป็นระดับต้นของมรรคผลแห่งโลกนิพพานเท่านั้นเอง 

 

ซึ่งโลกนิพพานนั้น มี 9 ชั้น 9 ระดับ คือ

1. โสดาบันมรรค 2. โสดาบันผล 3.  สกิทาคามีมรรค 4.  สกิทาคามีผล 5.  อนาคามีมรรค 6.  อนาคามีผล 7. อรหันต์มรรค 8.  อรหันตผล  และ สูงสุด  9. พุทธภูมิ หรือ พุทธภาวะ  

 

แต่แม้เพียงชั้นต้น ระดับโสดาบันนี้ก็ตาม ก็เป็นสิ่งที่สูงส่งเหนือโลกทั้งโลกมนุษย์และโลกเทพเทวาพรหมแล้ว  เทพเทวาทั้งหลาย ทั้ง 21 ชั้นที่ได้เฝ้ามองอยู่ จึงพากันตื่นเต้นยินดีกันมาก

ในพระธัมมจักกัปปะวัตนะสูตร กล่าวว่า

<<< อิมัสมิญจะ  ปะนะ  เวยยากะระณัสมิง  ภัญญะ  มาเน  อายัสมะโต  โกญฑัญญัสสะ  วิระชัง  วีตะมะลัง  ธัมมะจักขุง  อุทะปาทิ  ยังกิญจิ  สะมุทะยะธัมมัง  สัพพันตัง  นิโรธะธัมมันติ

ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ภุมมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง >>>

ซึ่งมีคำแปลภาษาไทยเราว่า

<<<  ก็แล เมื่อไวยากรณ์นี้ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่

จักษุในธรรม อันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดขึ้นแล้ว แก่พระผู้มีอายุโกณทัญญะ ว่า " สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้ว สิ่งนั้นทั้งปวง ก็ต้องดับสลายไปเป็นธรรมดา”  ก็เมื่อธรรมจักรอันพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้เป็นไปแล้ว เหล่าภูมิเทวดา ก็ส่งเสียงให้บันลือลั่นขึ้น>>>

<<< อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ ยาวะ พรัหมะโลกา สัทโท อัพภุคคัจฉิฯ อะยันจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ สังกัมปิ สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิฯ อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ อะติกกัมเมวะ เทวานัง เทวานุภาวัง ฯ…..

ทั้งหมื่นโลกธาตุได้หวั่นไหว สะเทือนสะท้าน เสียงดังสนั่นลั่นไป ทั้งแสงสว่างอันหาประมาณมิได้ ได้ปรากฏขึ้นในโลก เหนือกว่าอานุภาพของเหล่าพรหม >>>

ซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นสัจธรรมว่า พระอัญญาโกญฑัญญะ เมื่อสำเร็จโสดาบัน เป็น  ผู้ได้รู้  ซึ่งนั้นมีความหมายว่า พระโสดาบันอัญญาโกณฑัญญะ ไม่ได้เดินทางไปสวรรค์ 21 ชั้นนั้น  แต่เดินทางสู่โลกนิพพาน  9 ชั้น คือ  โสดาบันมรรค, โสดาบันผลสกิทาคามีมรรค, สกิทาคามีผล, อนาคามีมรรคอนาคามีผล, อรหันต์มรรค, อรหันต์ผล และสูงสุด  พุทธภูมิ หรือ พุทธภาวะ     การที่ได้เห็นพระอัญญาโกณฑัญญะ เดินทางเข้าสู่ทางมรรคผลนี่แหละที่ เทพ พรหม ในสวรรค์ทั้ง 21 ชั้นพากันตื่นเต้น ปิติกันทั้งสวรรค์ เพราะไม่เคยเห็นมาก่อน

ฉะนั้น  วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมครั้งแรก ด้วยพระสูตรชื่อว่า  ธัมมจักกัปปวัตนสูตร  นั้นเอง คือวันที่มีความสำคัญในความหมายของมรรคผลนิพพานในพระพุทธศาสนา  อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนาพุทธนี้ ไม่ใช่แดนเทวดา พรหม  มหาพรหม  แต่เป็นแดนที่พ้นทุกข์ คือโลกแห่งมรรคผลนิพพาน  ชาวพุทธเราเอามารำลึกถึงพระอริยสาวกองค์แรก  พระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา ที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมะมรรคผลนิพพานได้ ในวันที่ทรงแสดงปฐมเทศนา  จึง  เรียกว่าวันอสาฬหบูชา  หรือวันบูชาเดือน 8 ซึ่งเป็นวันที่มนุษย์และเทพเทวดาทุกราศีตื่นเต้นยินดีกันทั้งสวรรค์ที่ได้เห็นพระอริยสาวกองค์แรกเกิดขึ้นและเกิดเป็นองค์3 คือ  พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์  เป็นไตรรัตนะ  หรือดวงแก้วอันประเสริฐ 3 ดวงเกิดขึ้นแล้ว  ในพระพุทธศาสนา  และได้เห็นว่า  คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  นำไปสู่โลกนิพพานได้จริง  มีพระอริยบุคคล ได้รู้ตามพระพุทธองค์ได้จริง ยืนยันต่อมาจนถึงทุกวันนี้

ซึ่งข้อเท็จจริงที่พวกเราควรจะทราบ ก็คือ เทพ พรหม มหาพรหม ในสวรรค์ชั้นเทพ โลกพรหม  มหาพรหมกี่ชั้นก็ตาม  7 ชั้น หรือ 21 ชั้นก็ตาม เป็นโลกที่ยังไม่หมดสิ้นกิเลส  แต่โลกนิพพานเป็นโลกที่สิ้นไปจากกิเลสทุกชนิด เมื่อเห็นว่ามีผู้รู้ตาม  เดินตามพุทธองค์สู่โลกนิพพาน  ที่มีความดับสนิทแห่งกิเลส และกองทุกข์ ไปสู่ความสุขอันนิรันดร  จึงบันดาลให้ เกิดปัญญาแด่เทพ เทวา พรหม ทุกเหล่า รวมทั้งมนุษย์ทั้งหลาย  รวมทั้งพวกเราเองที่มาชุมนุมทำบุญรำลึกถึงเหตุการณ์วันนั้น ทำให้ได้สติในเรื่องกรรม  กิเลส กาม ต่างก็บำเพ็ญเพื่อบรรลุอรหันตธรรม  อรหันตโลก  โลกนิพพาน นี้เช่นเดียวกันกับพระอริยสาวก และชาวพุทธในโลกมนุษย์สืบมาตราบปัจจุบันและอนาคต

จึงตรงพุทธดำรัสว่า

นิพพานํ ปรมํ สุขํ  นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ผู้สร้างบุญ บารมีมาสูงสุด สิ้นกิเลส จึงจะสามารถเข้าสู่โลกนิพพานได้. 

อระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา    พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ 

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลส (ขจัดกิเลสทุกชาติพันธ์แห่งกิเลสสิ้นไปจากใจ ไกลกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย) เพลิงทุกข์ทั้งมวลสิ้นสุดลงแล้ว, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ฉะนั้น  การที่ชาวพุทธทั่วโลก  และพวกเราทั้งหลาย โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม โรงเรียนการกุศลของวัด ของเรา มารำลึกบูชาถึงวันนั้น  ที่ต่อมาพวกเราเรียกว่าวันอาสาฬหบูชา  วันบูชาในเดือน 8 นี้  จะได้นำมาพิจารณาเนือง ๆ  ถึงธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอน  คือธัมมจักกัปปวัตนะสูตร  โดยย่อคือธรรมะที่พระอัญญาโกญฑัญญะ  ได้รู้  ได้สำเร็จธรรม

เพื่อการรู้แจ้งธรรมะ  ปัญจักขันธา สังขารทั้งหลาย  ว่าเป็นสิ่งที่เป็น อนิจจัง  ทุกขัง  และ  อนัตตา ตามรอยบาทพระองค์เข้าสู่โลกที่หมดทุกข์ คือ  นิพพาน  ภายในชาติมนุษย์เรานี้ ให้จงได้ 

จึงควรที่พวกเราทั้งหลาย ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  จะหมั่นคิดตีความหมาย ทำการวิปัสสนา  ทำการพิจารณาเนือง ๆ ตลอด ที่มีชีวิตอยู่ตามท่านอัญญาโกญฑัญญะว่า

<<< ยังกิญจิ สะมุทะยะธัมมัง  สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ     สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้ว  สิ่งนั้นทั้งปวง  ก็ต้องดับสลายไปเป็นธรรมดา >>>

 

สัพเพ  สังขารา  อนิจจา  สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ  มีการเปลี่ยนสภาพไปตลอดเวลา ไม่คงอยู่ในสภาพเดิมได้เลย

สัพเพ  สังขารา  ทุกขา  สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์หนอ  มีแต่ค่อยเสื่อมสลายลงไปตามลำดับ ๆ  ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ มีเกิดแล้ว มีแก่  มีเจ็บ  และมีตาย   มีตายแล้วเกิดใหม่  ไม่อยู่คงที่ได้เลย

สัพเพ  ธัมมา  อนัตตา  สรรพสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ของเราหนอ  ไม่ใช่ตัว  ไม่ใช่ตนเลย อย่าพึงไปหลงยึดมั่นว่า นั่นของเรา นั่นของเขาเลย เพราะแท้จริงคือ  อนัตตา   ไม่ใช่สิ่งที่จะยึดมั่นว่าเป็นของเรา  ของเขาได้  

ซึ่ง นี่แหละที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า  เป็นสิ่งที่คนทั้งหลายไม่เคยรู้มาก่อน

ซึ่งเมื่อนำไปวิปัสสนา หรือพิจารณาไปบ่อย ๆ เนือง ๆ  ก็ย่อมจะเข้าใจ  รู้ความจริงและเมื่อได้รู้ความจริงแล้ว รู้ละเอียดทั่วถึง แล้วก็  จะนำไปสู่ความหน่ายในสังขารทั้งหลาย เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนละคลายไปจากกิเลส ตัณหา  อุปาทาน  หน่ายไปจากกามารมณ์และความดีดดิ้นแห่งจิตใฝ่ในกามารมณ์ลงไป   แล้วจุดประกายปัญญาธรรมแห่งมรรคผลนิพพานขึ้นได้ นั่นคือไปสู่โสดาปัตติมรรค  โสดาปัตติผล อย่างที่ท่านอัญญาโกญฑัญญะ สำเร็จในวันอาสาฬหบูชายุคพระพุทธองค์  เป็นเบื้องต้นไป ถึง อรหัตมรรค  อรหัตตผล เลยสู่พุทธภาวะ หรือ  พุทธภูมิอันสูงสุดต่อไป แม้ในชาตินี้  ปีนี้  เดือนนี้  วันนี้   ที่นี่และเดี๋ยวนี้เอง  ภพนี้เองเลย ก็ย่อมอยู่ในครรลองของเหตุและผลที่จะเป็นไปได้

ก็ขอจบการให้โอวาททางธรรมะแด่ท่านครู อาจารย์  และนักเรียน ของเรา  รร.วัดมหาพุทธารามลงแต่เพียงนี้  หวังว่าสิ่งที่ได้ฟัง จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเราต่อไป ตามสติปัญญา  ตามความเอาใจใส่ พิจารณาเรื่องราวของวันอาสาฬหบูชาที่เล่ามาให้ฟังนี้อยู่เนือง ๆ ไปตลอดกาลข้างหน้า

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้.

******************

แฟ้ม :  ปัญจักขันธา16  แบบพิมพ์ยาว(ขวาง) บทเทศนาสั้นสำหรับเทศน์หรือให้โอวาทในงานทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชาของรร.วัดมหาพุทธาราม – Microsoft Word

 

 

 
เทศนาธรรมปัญญาธโรภิกขุ ปฐมเทศนาธรรมบทแรกๆ ......

Muslim บทวิเคราะห์กองทัพนักรบศักดิ์สิทธิ์จิฮัดส์อิสลามอาหรับ6ประเทศแพ้อิสราเอลอย่างไม่ทันนกกระจอกกินน้ำ
Muslim จากไลน์กลุ่มการศึกษาไร้พรมแดน อิสลามสอนให้เนรคุณ
สรภัญญะสุดยอด แห่งแผ่นดินอีสานโอวาทธรรมแห่งสรภัญญะ
โอวาทธรรมในเรือนจำ การทำบุญตักบาตร เทศกาลสงกรานต์ 11 เม.ย.2561
โอวาทธรรม พิธีรับประกาศนียบัตรการศึกษา วิทยาลัยอาชีวะศึกษา เอสแบค ศรีสะเกษ
ส.ค.ส.2561 โอวาทธรรม ในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
บทเทศนาหลักพุทธธรรม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 26 ต.ฅ.2560
โอวาทธรรม เปิดประชุมอบรมสัปดาห์แห่งศีลธรรม ครูอาจารย์พนักงานรร.วัดมหาพุทธาราม
ธรรมะสำหรับข้าราชการเข้าวัดเทศกาลเข้าพรรษา 2560
เทศนาธรรม วันข้าราชการบำเหน็จบำนาญจังหวัดศรีสะเกษ 1 ต.ค.2560
เทศนาธรรม งานศพคุณแม่วิมลวรรณ พรรณโรจน์ เมรุวัดมหาพุทธาราม 20 ส.ค.2560
สัมโมทนียกถา วันแม่ แด่คณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง รร.วัดมหาพุทธาราม 11 ส.ค.2560
เทศนาธรรม กัณฑ์ที่ 2 งานศพพระครูวิธานวัชรกิจ 25 พ.ค.2560 วิหารวัดมหาพุทธาราม
เทศนาธรรม กัณฑ์แรก งานศพคุณพี่สุบรรณ มัคคสมัน วันที่ 11 เม.ย.2560 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----