ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ

 คำถาม

  ก็ได้อ่านคำวิจารณ์ของท่านอาจารย์แล้ว  พบว่า  นี่คือศาสตร์การวิจัยที่ละเอียดอ่อนทีเดียวครับ    เอาละ  ก็คิดว่ามีเรื่องที่สำคัญ น่าที่ท่านอาจารย์หรือระดับโหรใหญ่ นะครับ  ไม่น่าจะมองข้าม  ก็คือ  เรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา คนที่ 45 ในวันที่ 8 (หรือตรงกับวันที่ 9 ของไทย)  คู่ชิง  คือ  ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน   กับ  ฮิลลารี คลินตั้น พรรคเดโมแครต  ก็ทราบผลกันแล้ว   ที่น่าสนใจในเชิงโหราศาสตร์  ก็คือ  ดวงชะตาของคู่แข่งทั้ง2คนนั้น พอจะบอกได้ไหมครับ  ว่า ใครจะแพ้ ใครจะชนะ    แน่ละ  นี่เป็นเรื่องของต่างประเทศละ  โหรไทยจะสามารถมองไปได้ถึงต่างประเทศหรือไม่ครับ อยากฟังความเห็นของท่านอาจารย์ เพื่อเป็นแนวนำทางการศึกษาโหราศาสตร์สากลนะครับ     ธารโรจน์  อธิพิจารณ์/ 11 พ.ย. 2559  

 

 

ทรัมพ์  vs ฮิลลารี

 

ก็ขอเข้าเรื่อง ตอบคำถามไปเลยนะครับ เป็นข้อ ๆ ไปเลย

 

ข้อ 1   เราได้ศึกษาข้อมูลของ Donald John Trump มหาเศรษฐี อเมริกา แล้ว (ตั้งแต่แรก และได้บันทึกทั้งทำการพยากรณ์ไว้ ระหว่าง วันที่ 8-10 ส.ค. 2559)  ไม่มีปัญหาในด้านข้อมูล  กล่าวคือ  ได้พบว่า ทรัมป์ เกิด วันที่ 14 มิถุนายน 1946  ที่  New York, USA. เวลาเกิด  ระบุว่า  10.54 AM.  

 

ซึ่งเราได้ทำการแปลเข้าระบบโหรไทย  ก็จะพบว่า เขาเกิดวันศุกรฺ์ ที่ 14 มิถุนายน  พ.ศ. 2489  เวลาอเมริกา  10.54 น.  เวลาไทย  เท่ากับ 21.54 น.

และครั้นคำนวณตามปูมโหรของอาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว (เทียบกับ มหาหมอดู)  พบว่า  ได้ลักคณาเกิด ราศีมังกร  .....   ไม่มีข้อสงสัย  แปลกใจแต่อย่างใด  เชื่อได้ว่าเป็นดวงชะตาที่ถูกต้อง 

และรูปดวงชะตาเป็นอย่าง ดวงที่ 1 ข้างล่างนี้   โปรดดู ดวงกำเนิด  ดวงที่ 1 

 

 

 

ดวงที่ 1  ดวงกำเนิด

 

 

 ดวงที่ 1  ดวงกำเนิด
Donald John Trump
๖,14 มิถุนายน 2489, New York. USA. 10.54 AM.

 

บันทึกใต้ดวงชะตาว่า

นิวยอร์ค  10.54 น.  ไทย 21.54 น.

ลั.  มังกร

เวลาเกิด  วันศุกร ที่ 14 มิ.ย. 1946,  2489 นิวยอร์ค 

เวลาอเมริกัน   10.54  น.

เวลาไทย        21.54  น.

 

ลั :  [21.54 น.ไทย]   มังกร, ดิน,  อำพุช, 3/๕, 1/๗
       ๒๑ อุตรา โจโรฤกษ์   มนุษย์

 

และนี่คือภาพที่ชัดเจนของดวงกำเนิด  ซึ่งบอกถึงฐานดาวกำเนิด  เลยว่า เขามีสิทธิ์ได้ชัยชนะในการเลือกตั้ง วันที่ 8 พ.ย.2559   ดูดวงที่ 2 นะครับ

 

 

 

 

 

ดวงที่ 2  ดวงกำเนิด 

 

                        

 

 ดวงที่ 2 ดวงกำเนิด
Donald John Trump (ขยายภาพของ ดวงที่ 1)

 

ดวงที่ 2 นี้ จะเห็น ลักคณา (ดู ลั) สถิตย์ราศี่มังกร  ธาตุดิน  ประเด็นสำคัญคือ  มีดาวอาทิตย์(๑) กับดาว ราหู(๘) อยู่ราศีพฤษภ ธาตุดิน  และมีดาวพฤหัสบดี(๕) อยู่ราศีกันย์ ธาตุดิน ........ตรงนี้ นับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์แห่งชัยชนะ(ตามทฤษฎีของผมเองเลย)   และบอกถึงชัยชนะ  ในเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559  มีดาวสำคัญจร สู่จุดนี้ดังนี้คือ   ดาวพฤหัสบดี(๕) จรในราศีกันย์ ทับดาวพฤหัสบดี(๕)เดิม  ซึ่งทั้ง 2 ดวง ดวงเดิมและดวงจรพฤหัสบดีคู่นี้  ได้ตำแหน่ง อุดมเกณฑ์แห่ง  อำพุชราศี   แล้วทอกระแสคู่นี้ไปถึง ราหู(๘)เดิมในราศีพฤษภ  ซึ่งอยู่ในตำแหน่ง อุดมเกณฑ์แห่งอำพุชราศีเช่นเดียวกัน   และในขณะนั้น  อังคาร(๓) จรทับลักคณาในราศีมังกร ธาตุดิน  ในตำแหน่ง อังคารมหาอุจ  .....   จึงทำให้จุดยุทธศาสตร์ของ ทรัมป์  แรงมาก และให้ความหมายของ  ชัยชนะ  อย่างตรงทฤษฎีโหราศาสตรไทยเลย   ดังปรากฎในดวงที่ 3 โปรดดูดวงที่ 3

 

 

 

 

 

 

ดวงที่ 3 ดวงดาวจร

 

 

ดวงที่ 3 ดวงดาวจร วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
วงใน  ดาวเดิม,   วงนอก ดาวจร  

 

มีบันทึก ด้านข้างขวาของดวงชะตาว่า  ....

๕ เดิม   ๕ จร  ได้อำพุชเกณฑ์
๘ เดิม              ได้อำพุชเกณฑ์

น่าแปลว่า   ชนะ

แต่ ............ 

 

คำว่า  แต่  นั้นแหละ  หมายถึงเงื่อนไขอะไรบางอย่าง  ที่อาจจะทำให้ไม่ได้ดังหมายใจไว้  .......   และทำให้เราต้องไปดูดวงชะตาของ ฮิลลารี รอดแฮม  คลินตัน  ซึ่งอยู่ในฐานะคู่ต่อสู้     เพื่อให้ทราบว่า  ดวงชะตาเข้มแข็ง พอจะเอาชนะ  ทรัมป์ ได้หรือไม่    ไปดูข้อ 2 ต่อเลยนะครับ 

 

 

 

 

 

ข้อ 2  ฮิลลารี รอดแฮม คลินตัน 

ข้อมูลที่ได้มา  

Hillary Rodham Clinton, เกิดที่  ชิคาโก  ยูเอสเอ
วันที่ 26 ต.ค. 2490 เวลา 12.00  เวลาอเมริกัน

ตรงกับวันที่ 27 ต.ค. 2490  เวลา 24.00 น.ไทย
เวลาราชการ = วัน จันทร์ ๒
เวลาโหร = วันอาทิตย์ ๑


เมื่อคำนวณตามปูมโหรไทยแล้ว  พบว่า  ตามเวลาเกิดนี้  คือเวลา 12.00 น. ชิคาโก อเมริกา  24.00 น.ไทย 

ลักคณา สถิตย์ราศีสิงห์  ตามรูปดวงชะตา ด้านล่างนี้  โปรดดูดวงที่ 4

 

 

 

 

ดวงที่ 4 ดวงกำเนิด

ดวงที่ 4 ดวงกำเนิด
Hillary Rodham Clinton
เวลาไทย  ๑, 27 ต.ค.2490, 24.00 น. อุบล

ลักคณา  24.00 น.(เวลาไทย)  สิงห์, ไฟ, ปัสสวะ  1/๓, 1/๑
               ๑๐ มาฆะ  ทลิทโท  อสูร 

 

มีบันทึกใต้ดวงชะตาว่า

Hillary Clinton
เวลาไทย ๑,27 ต.ค. 2490, 24.00 น.อุบล,
ลักคณา  24.00 น.(เวลาไทย)  สิงห์, ไฟ, ปัสสวะ  1/๓, 1/๑
               ๑๐ มาฆะ  ทลิทโท  อสูร

หมายเหตุ (ไม่ปรากฎในภาพ ดวงที่ 4 แต่มีข้อความ บันทึกเมื่อ 8 ส.ค.59 ล.61/283)

บทวิเคราะห์

1.  ลั สิงห์ :  ไม่น่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอะไรเลย  เพราะว่า ๑ นิจ ตนุลั  ๘ นิจ กัมมะ,  ไม่บอกว่าได้เป็น รมว.ต่างประเทศ;

                    และ ปี 2518 แต่งงานกับ บิล คลินตัน แต่ดาวไม่ถึงลั สิงห์เลย

2.  ลั กรกฎ จึงจตะถูก  ๒ตนุลั ไปอยู่ภพศุภะ  ร่วม ๕ มหาจักร = ต่างประเทศ  
      ๔+๖ เป็นองค์เกณฑ์ แม้ ๖ เป็นกาลกิณี  ๔ ศรี ยิ่งดีไปอีก  และตรงกับการแต่งงานปี 2518  ที่ดาวปัตนิจรเข้ากรกฎทับลั ใน ส.ค. 18
ซึ่งโหรจะพบว่า   การที่ลักคณาสถิตราศีสิงห์นั้น ตามเวลาเกิดนั้น ไม่น่าจะถูกต้อง  เพราะมีข้อสังเกตประการแรกก็คือ  เมื่อลักคณาอยู่ราศีสิงห์แล้ว ดาวตนุลักคณาคือดาวอาทิตย์(๑) ที่สถิตย์อยู่ราศี่ตุลนั้น ดับแสงสนิท โดยเป็นนิจ (ดับแสง 100 %) 


ซึ่งระบบดาวในดวงชะตา  จะไม่ตรงกับประวัติ ดังบทวิเคราะห์ใน หมายเหตุที่ว่าไปแล้ว   

และยังไม่ตรงกับประวัติ ต่อไปนี้อีกด้วย คือ

มีประวัติ  

เป็นวุฒิสมาชิกนิวยอร์ค หญิงคนแรก พ.ศ.2543, ๘ ทับกรกฎ ๗   ๕ อยู่เมษเล็งอาทิตย์ใน ม.ค.-พ.ค.2543 จึงได้เป็นซีเนท

2551 เป็น รมว.ต่างประเทศ  ๕+๘ เล็ง ลั กรกฏ   เม.ย.-มิ.ย.  ๘ เล็งถึง ธ.ค.51 - ธ.ค.52


....เพราะฉะนั้น ลั อยู่ กรกฎ  ต้องเกิดก่อน 12.00 น.  เวลา ชิคาโก   เป็น 11.42 น.ชิคาโก  เวลาไทย กทม. 23.42  ลั.  กรกฎ


 

 

ข้อ 3  การที่โหรให้ความสนใจข้อมูลเวลาเกิดของ คลินตันอย่างยิ่งนั้นก็เพราะเหตุว่า  เวลาเกิดที่ประวัติเธอระบุไว้นั้น 12.00 น.เวลาชิคาโก  24.00 น.เวลาไทย อุบล นั้น  ทำให้ตำแหน่งลักคณาในดวงชะตาของเธอ  ตกราศีสิงห์  ซึ่งไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น  เพราะดาวประจำตัวของเธอ(ดาวอาทิตย์)นั้น จะดับสนิทอยู่ที่ราศีตุล และรูประบบดาวทั้งหมด 10 ดวง มองได้ว่า  ไม่น่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโต ถึงระดับ รมว.ต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาเลย  และไม่ตรงประวัติ  ตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ข้างต้นแล้ว  แต่เมื่อมองเวลาเกิด เร็วกว่านั้นสักหน่อย  โดยพบว่าเวลาเกิดน่าจะทำให้ลักคณาอยู่ราศีกรกฎ นั่นแหละ  จึงจะถูกชีวประวัติ   และมีสิทธิ์ที่จะเข้าแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับ ทรัมป์ได้


 

 

ข้อ 4   โดยลักคณาราศีสิงห์ ก็พอจะเห็นได้ว่า เธอมีดาวอังคาร(๓)จรมหาอุจในราศีมังกร ให้พลังชัยชนะอยู่  โดยเป็น 6 แก่ลักคณาในราศีสิงห์  แต่ดาวดวงเดียวกันนี้คือ ดาวอังคาร(๓)มหาอุจ ในราศีมังกร กลับให้ทรัมป์แรงกว่า เพราะอังคาร(๓)มหาอุจทับลักคณาที่ราศีมังกร  ....ทรัมป์จึงชนะ  อยู่แล้ว    แต่คลินตันนั้นมีสิ่งที่ควรมองแต่ต้น หากลักคณาอยู่ราศีสิงห์ก็คือ    โดยเพียงมองดูดาวอาทิตย์(๑) ซึ่งเป็นดาวตนุลักคณ์ หรือ ดาวประจำตัวของเธอ ที่จรตกราศีตุล  ในตำแหน่ง ดับแสงสนิท 100 % อยู่นั้น  ได้บอกถึงความตกต่ำอย่างสุดขีด  และหมายถึงความพ่ายแพ้อยู่แตกแรกแล้ว .......ซึ่งไม่น่าจะขนาดนี้   แต่แล้ว ราศีสิงห์ก็ไม่มีเหตุผลสอดคล้องประวัติของเธอเลย  เราจึงมองว่า  เวลาเกิด 12.00 น.ชิคาโก  ไม่ถูกต้อง  ที่ถูกต้อง เป็นเวลา  11.42 น. ชิคาโก (ไม่ใช่ 12.00 น.)  และเวลาไทย  23.42 น.

และ  ลักคณา จะอยู่ราศี  กรกฎ   ดังภาพดวงที่ 5 ดวงกำเนิด  โปรดดูดวงที่ 5 นะครับ
(นี่คือความมั่นใจในทฤษฎีของโหรเกี่ยวกับเรื่องเวลาเกิดเลยทีเดียว) 

 

 

 

 

 

ดวงที่ 5   ดวงกำเนิด

 

 

ดวงที่ 5 ดวงกำเนิด 

Hillary Rodham Clinton

เวลา 11.42 น. ชิคาโก  อเมริกา  (23.42 น.ไทย อุบล) 

 

ตามดวงชะตา ลักคณา กรกฎนี้   ก็จะตรงกับประวัติชีวิต  (ดูหมายเหตุ ดวงที่ 4) 

แต่ตามดวงกำเนิดนี้  วันที่ 8 พ.ย. 2559 วันเลือกตั้ง นั้น เป็นครบรอบอายุ 69 ปีของเธอ (26 ต.ค. 2559 อายุเต็ม 69  ย่าง 70)  ทำให้ดาวเสาร์ (๗) ที่จรอยู่ในราศีพิจิกกลายทักษาเป็นดาว กาลกิณีจร ราชาโชค  แม้จะมีฐานะสูงโดยเป็ฯอัมพุชเกณฑ์  ก็ตาม  แต่การรุกรานถึง ลักคณา+๓นิจ,๗ประเดิม  และ  จันทร์(๒)ตนุลั เดิม  .......   เป็นตัวถ่วงชัยชนะของเธอ  และยังมีสาเหตุที่พ่ายแพ้   ปรากฎในดวงที่ 6 อีกครับ  โปรดดูดวงที่ 6 

 

 

 

 

 

ดวงที่ 6  ดวงกำเนิด
 


 

ดวงที่ 6 ดวงกำเนิด+ดาวจรเข้าทับจุดสำคัญ 

ทำให้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ ของ ฮิลลารี คลินตัน

 

ตามนี้ ก็จะเห็นว่า   ดาวที่บันดาลความพ่ายแพ้แด่ชะตา ฮิลลารี คลินตั้น  ก็คือ  ดาวมฤตยู(๐) ที่เพิ่งเคลื่อนมาปิดราศีเมษ เมื่อ 6 มี.ค. 2559 และจะอยู่กับชาตานี้ไป 7 ปีครึ่ง(ถึงวันที่ 8 มี.ค.2566)   ดวงที่ 2 + 3 + 4 + 5 + 6  ได้แก่ เกตุ(๙),   อาทิตย์(๑)เดิม+อาทิตย์(๑)จรทั้งคู่ดับแสงสนิท+อังคาร(๓)มหาอุจจร + อังคาร(๓)เดิม นิจ+เสาร์(๗)เดิมประ    
ข้อ 5  สรุป

สิ่งที่เราจะพบจากการศึกษาครั้งนี้ก็คือ  ยืนยันทฤษฎีชนะ   ที่เกิดกับ  Donal John Trump  

และยืนยันทฤษฎีพ่ายแพ้  ที่เกิดกับ  Hillary Rodham Clinton


อย่างไรก็ดี  จากลักษณะชัยชนะของ  ทรัมป์  นั้น  ทำให้น่าติดตามศึกษาเชิงโหราศาสตร์ต่อ  ในประเด็นที่ว่า   เขาอาจจะอยู่ในตำแหน่งไม่ได้นาน  และจะมีเหตุต่าง ๆ  มากที่เกิดขึ้นจากเขาแบบไม่ปกตินัก  ก็น่าศึกษาต่อไป

 

 

 

 

 

พระครูพุทธิพงศานุวัตร
ผชลัมพุช โหรชนบท)

วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

 

 
สารบาญโหราศาสตร์

คำพยากรณ์เกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่น โควิด-19
บทวิเคราะห์หลักวิชาคำพยากรณ์พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค
ดาวพฤหัสย้ายสู่ธนูโหรว่าฝ่ายค้าน ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้ ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2559 นี้Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.