ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์

********************************************************************************************************

 ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี

 

มีคำถามเข้ามาว่า  มีกำหนดวันราชาภิเษก ฟ้าชาย มหามกุฎราชกุมาร จะให้เป็น  วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2559

มีความเหมาะสมเพียงไรหรือไม่ ขอให้ใช้ความรู้ ประสบการณ์ทางโหราศาสตร์ พิจารณาอย่างละเอียดให้หน่อยเถอะ

เพื่อประโยชน์แด่ราชวงศ์กษัตริย์ไทยเองและ ต่อประเทศชาติ?

 ·         อยากจะขอให้ท่านอาจารย์ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ตรวจดูดาวจร  วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559  สักหน่อยครับ  ดูเหมือนมีข่าวว่า เป็นวันสำคัญ ในระบอบกษัตริย์ไทย  พระบรมราชโอรส จักขึ้นเสวยราชย์  ผู้แสดงความคิดเห็น ธารโรจน์ อธิพิจารณ์ วันที่ตอบ 2016-11-07 05:55:59

 

 

 

 

รูปดวงชะตา วันที่ 1 ธันวาคม 2559  เป็นดังดวงที่ 1 ด้านล่างนี้

 

 

ดวงที่ 1  ดาวจร

 

ดวงที่ 1 ดวงจร  วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม พุทธศํกราช 2559 

 

ข้อมูล 1.   องศาดาว     พุธ(๔)        7 องศา  11 ลิบดา
                           ราหู(๘)     13 องศา  2  ลิบดา

                           อาทิตย์(๑)  15 องศา  23  ลิบดา
                           เสาร์(๗)       20  องศา  25  ลิบดา

ข้อมูล 2.   ช่วงเวลาสำคัญ

       ดาวอังคาร(๓)   อยู่ราศีมังกร ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน  -  9 ธันวาคม 2559

       ดาวอาทิตย์(๑)  อยู่ราศีตุล ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2559
                                 อยู่ราศีพิจิก ระหฟว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน -  16 ธันวาคม 2559
                                 อยู่ราศีธนู  ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2559 -   14 มกราคม 2560

                                 อยู่ราศีเมษ ระหว่างวันที่ 14 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560      

 

 

มุมมองพื้น ๆ ทั่วไปทางโหราศาสตร์  

ข้อ 1.   มองดาวอังคาร(๓) ซึ่งในระยะนี้มีเพียงดาวดวงนี้ดวงเดียวที่มีพลังจักรจรเป็นมหาอุจอยู่ในราศีมังกร ซึ่งอังคาร(๓)ดวงนี้ได้จรสู่ราศีมังกรตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มาแล้ว  ฉะนั้น  วันสำคัญ ระดับวันราชาภิเษก  ในระยะปี 2559 นี้  จึงควรจะมีขึ้นในระหว่างที่ดาวอังการ(๓)จรพลังมหาอุจ  ซ฿่งจะต้องจัดในระหว่างวันที่ 1 พ.ย.มา และต้องไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2559   ด้วยเหตุนี้ เมื่อวางวันราชาภิเษกในวันที่ 1 ธันวาคม 2559  จึงน่ามีความเหมาะสมทีเดียว   และเวลาสำคัญก็ควรเป็นดังนี้

 

 

ภาพแสดงลักคณาในราศีพิจิก เวลา  04.56.01  -  06.00.00  -  07.20  

ภาพแสดงลักคณาในราศีธนู เวลา  07.20.01  -  09.20.00

ภาพแสดงลักคณาในราศีมีน เวลา  12.08. -  14.08.00 

 

 

 

แต่ราศีที่เหมาะสมที่สุดคือ ราศีมังกร  ระหว่างเวลา 09.20.01  -  10.32.00  น.

 

มองพื้น ๆ ทั่วไปทางโหราศาสตร์

ข้อ 2.   วันราชาภิเษก  สำหรับ  ฟ้าชาย มหาวชิราลงกรณ์ กำหนดวัน  พฤหัสบดี  นั้น   นับว่ามีเหตุผลทางโหราศาสตร์ อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  เนื่องจากทรงมีพระราชสมภพในวันจันทร์  เป็นเหตุให้ดาวอาทิตย์(๑)เสียหายทางทักษา  โดยเป็นอาทิตย์กาลกิณี   ฉะนั้น  จึงจำเป็นต้องแก้ไข  โดยให้วันราชาภิเษก เป็นวันพฤหัสบดีวันนี้เท่านั้น  จึงจะเปลี่ยนทักษาดาวอาทิตย์ชาตากำเนิด  เป็นดี  โดยเป็นอาทิตย์ศรีในวันพฤห้ัสบดี  จึงเห็นว่า ประเด็นวันจัดงานพระราชพิธี สำหรับฟ้าชายครั้งนี้ จึงควรต้องเป็นวันพฤหัสบดี ให้ได้  

 

อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าจะมองว่าวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559  มีเหตุผลอันดี่สำหรับวันมหาฤกษ์ราชาภิเษก  โดยเห็นว่า  จะได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารมหาอุจอย่างเต็มที่  ก็ตาม  แต่เมื่อมองในประเด็นหลักสำคัญ ๆ แล้ว   กลับเห็นว่า  มีเรื่องที่ไม่สมควร  ที่จะจัดงานพระราชพิธีราชาภิเษกในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559   ในประเด็นสำคัญ ๆ  ดังต่อไปนี้ 

1.   ประเด็นดาวอาทิตย์(๑)  เนื่องจากดาวอาทิตย์(๑)นั้น ในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวประธานของจักรวาล เป็นดาวให้อำนาจและบารมี สำหรับผู้นำ และ กษัตริย์ จึงเรียกอีกอย่างว่า ดาวกษัตริย์  ฉะนั้นการราชาภิเษก จึงต้องมองที่ดาวอาทิตย์(๑)นี้อย่างรอบคอบ  ......  จริงอยู่  การวางวันราชาภิเษกเป็นวันที่ 1 ธ.ค. 2559 นั้นตรงกับพฤหัสบดีนั้น  ได้ส่งผลให้ดาวอาทิตย์ในดวงฤกษ์วันนั้นเป็นดาวอาทิตย์(๑)ที่ดี เป็นศรี ขึ้นมา แทนดวงพระราชสมภพวันจันทร์ที่ทำให้ดาวอาทิตย์(๑)กำเนิดเสียโดยเป็นกาลกิณี  จึงถือว่าดีทีเดียว    แต่ เราจะต้องมองละเอียดไปอีก 2- 3  ประการ

1.1   วันที่ 1 ธ.ค.2559 นั้น ดาวอาทิตย์(๑)สถิตย์ในราศีพิจิก ไม่ได้อยู่ดวงเดียว แต่ถูกกุมด้วยดาวเสาร์(๗) ซึ่งมีทักษาเป็นกาลกิณี  ความหมายก็คือ  ศัตรู และอุปสรรค  สำหรับการครองราชจะมีมากและสร้างความล่าช้า หนักหน่วงแก่การก้าวไป การพัฒนาไป  เพระอาทิตย์ ศรี ถูก กุมจากเสาร์กาลกิณี.....   จึงไม่ควรที่จะเอาวันนี้เลย

1.2   วันที่ 1 ธ.ค. 2559  ดาวอาทิตย์(๑)ซึ่งเป็นดาวธาตุไฟ  สถิตย์อยู่ในราศีพิจิก ซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำ    รู้กันง่าย ๆ ว่า  อาทิตย์จมน้ำ  ย่อมเจริญยาก  น่าจะรอให้อาทิตย์ที่ตกน้ำโผล่พ้นน้ำเข้าสู่ราศีธนูหลังวันที่ 16 ธ.ค.2559 เสียก่อน  เพราะเมื่ออาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูนั้นจะได้ประโยชน์หลายประการ(1.) อาทิตย์ธาตุไฟ   สถิตในราศีธาตุไฟ   ย่อมเจริญเร็ว  (2.)  ที่ราศีธนูนั้น  มีดาวพฤหัสบดีในดวงเมืองกรุงเทพมหานครสถิตย์อยู่ จึงทำให้อาทิตย์ดวงราชาภิเษก ทับพฤหัสบดี(๕)เกษตร ของดวงเมืองกรุงเทพมหานคร  และในขณะเดียวกัน  ร่วมธาตุกับอาทิตย์(๑)มหาอุจของดวงเมืองที่ราศีเมษ ...นี่คือสุดยอดความสัมพันธ์กับดวงชะตาของพระองค์ รัชกาาลที่ 10 กับ ประเทศไทยเลยทีเดียว  จึงเป็นประเด็ฯสำคัญอย่างยิ่ง   ที่จะให้ความหมายถึงการประสานอย่างมั่นคงระหว่างดวงราชาภิเษก กษัตริย์ กับ ชาติไทย ไปด้วยกันอย่างยอดเยี่ยม 

1.3   วันที่ 1 ธ.ค. 2559  ดาวอาทิตย์(๑) สถิตย์ในราศีมรณะแก่ดวงเมืองกรุงเทพมหานคร   นี่คือความหมายที่ไม่ดีเลยในการที่อาทิตย์กษัตริย์ตกอยู่ในภพมรณะของดวงประเทศ  ฉะนั้น วันที่ 1 ธ.ค. 2559  จึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการดำเนินราชพิธีราชาภิเษก    ควรจะให้อาทิตย์(๑)ออกจากราศีพิจิกเสียให้ได้ก่อน  และเมื่ออาทิตย์อยู่ในราศีธนูระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2559  -  16  มกราคม  2560  จึงน่าพิจารณา เอาวันพฤหัสาบดีวันใดวันหนึ่ง เป็นวันราชาภิเษก

 

ดวงที่ 2  ดวงกำเนิด กรุงเทพมหานคร

ดวงที่ 2 ดวงกำเนิด  กรุงเทพมหานคร(ดวงประเทศไทย)

จะเห็นดาวพฤหัสบดี(๕) สถิตย์ราศีธนู ธาตุไฟ เป็นเกษตร   และดาวอาทิตย์(๑) สถิตย์ราศีเมษ ธาตุไป  เป็นมหาอุจ  ดวงฤกษ์ราชาภิเษก จึงควรที่จะรอให้อาทิตย์(๑) ออกจากราศีพิจิกเสียก่อน  ซึ่งจะเข้าสู่ราศีธนู   ทำให้เกิดการประสานกัน ระหว่างดาวอาทิตย์(๑)ราชาภิเษก กับ พฤหัสบดี(๕) เกษตรโดยทับกัน  ซึ่งเป็นการทับกันของคู่มิตรใหญ่ ทรงอำนาจและบริบูรณ์ทางเศรษฐกิจ สมกับคู่มิตรใหญ่  และขณะเดียวกัน  อาทิตย์(๑) ราชาภิเษก  ร่วมธาตุกับอาทิตย์(๑)มหาอุจของดวงเมือง .........   ซึ่งจะหมายถึง  รัชกาลที่ 10 กับประเทศไทย ใกล้ชิดสนิทแนบแน่น  กษัตริย์เจริญ ประเทศไทยเจริญพร้อม ๆ กัน ไปอย่างยิ่ง  ส่วนวันที่ 1 ธ.ค.นั้น ดาวอาทิตย์(๑)ตกน้ำ ถูกกุมด้วยดาวเสาร์(๗)กาลกิณี  และยังตกภพมรณะแก่ดวงเมืองอีกด้วย  จึง   แม้เพียงเหตุผลข้อนี้  ก็ควรต้องระงับเสีย...โดบเหตุผลทางโหราศาสตร์ดังวิเคราะห์มา  

 

ดวงที่ 3 ดวงกำเนิด

 

ดวงที่ 3  ดวงกำเนิด  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์
กำเนิด  ๒/28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2495  17.45 น. โดย อ.ประมวลวิทย์ หน้า 245

จะเห็นว่า  ดาวกำเนิด 2 ดวง ที่บันดาลความสมบูรณ์ ทรงอำนาจ บารมีแด่พระองค์ ก็คือ ดาวราหู(๘) และ ดาว อังคาร(๓)  ที่ทั้ง 2 ดวงได้ อุดมเกณฑ์ แห่ง กีฏะราศี(พิจิก) ทั้งสองดวง  และเมื่อเปรีัยบเทียบกับดวงประเทศไทย  ดาวอังคาร(๓)ในดวงพระชาตากำเนิดซึ่งเป็นดาวตนุลักคณ์ สถิตย์ราศีตุล เล็งลักคณา ดวงชะตาประเทศไทย  และราหู(๘) สถิตในราศีมังกร เป็นภพที่ 10 ของดวงชะตาประเทศไทย   ดวงกำเนิดของฟ้าชายนี้ ค่อนข้างจะสัมพันธ์กับดวงชะตาประเทศไทย  ดีอยู่แล้ว เมื่อทรงได้ราชาภิเษก ก็จะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงนำความเจริญมาสู่ประเทศไทยตลอดไปชั่วกาลนาน 

 

ข้อเสนอ   การพิจารณาฤกษ์เสวยราช หรือ ราชาภิเษก  จึงควรรอให้ดาวอาทิตย์(๑) จรสู่ราศีธนูเสียก่อน ซึ่งจะอยู่ในระหว่าง วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 16 มกราคม 2560   และหากจะอาจเลยไปได้ ก็ควรรอให้อาทิตย์(๑)จรสู่ราศีเมษเสียก่อน ซึ่งจะอยู่ระหว่างวันที่ 14 เมษายน  ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยวันราชาภิเษกนั้น  เป็นวันพฤหัสบดี ได้เพียงวันเดียว 

 

 

 

หมายเหตุ  โปรดติดตามไปดู ตัวอย่าง ฤกษ์เสวยราช ของอดีต-ปัจจุบันของกษัตริย์ทั่วโลก จากหัวข้อข้างล่างนี้

 

 

 พระครูพุทธิพงศานุวัตร
(ชลัมพุช โหรชนบท)
วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง  
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

 

 
สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.