ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์

 

 

อยากขอให้ท่านดูดวงฝ่ายพระบ้างครับ   ผมเอาข้อมูลมาให้พร้อม ดังนี้ครับ   1.  สมเด็จช่วง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สังฆราช นั่นแหละครับ เกิดวัน พุธที่ 4 สิงหาคม 2468  สมุทรปราการ    2.   เจ้าคุณเสนาะ  ครับ  พระพรหมสุธี อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร    ผูกคอตาย   เกิด วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2500 จ.ศรีอยุธยา  ครับ    3.   ธัมมชโย ธรรมกายแหละครับ   เกิด วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2487  สิงหบุรี    4.  เพื่อนท่านเผด็จ ทตฺชีโว พระราชภาวนาจารย์   เกิดวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2483  กาญจนบุรี   แล้วอีกรูปครับ  โพธิรักษ์  สันติอโศก   เกิดวัน   ที่    5 มิถุนายน 2477   ครับ     เอาไว้ศึกษาทางโหราศาสตร์ครับผม

ผู้แสดงความคิดเห็น นักศึกษาโหราศาสตร์ วันที่ตอบ 2016-03-28 10:53:15

 

 

 

 

 บทที่ 1

ดวงชะตา พระ  ธัมมชโย

 

 

 (ไชยบูลย์ สิทธิผล) พระเทพญาณมหามุนี  วัดพระธรรมกาย 

เกิดวันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2487  18.00 น. สิงห์บุรี 

ดวงกำเนิดเป็นดังนี้  

 

 

 

 

ดวงที่ 1 ดวงกำเนิด

 

ดวงที่ 1 ดวงกำเนิด  พระธัมมชโย (ไชยบูลย์ สิทธิผล) พระเทพญาณมุนี วัดพระธรรมกาย

 

 

 

1.  ตามดวงกำเนิดนี้ จะเห็นได้เลยว่า  ดาวใหญ่ 3 ดวง คือ  อาทิตย์(๑) เป็นมหาอุจในราศีเมษ  มีจันทร์(๒) มหาจักร กับพุธ(๔) กุมกันอยู่ แล้วรวมพลัง เล็งลักคณ์    พฤหัสบดี(๕) เป็นมหาอุจ ในราศีกรกฎ ภพที่ 10 ธาตุน้ำ    ดาวศุกร(๖) เป็นมหาอุจ เป็นดาวตนุลักคณ์  สถิตในราศีมีน ธาตุน้ำ   ทำให้ร่วมธาตุกับพฤหัสบดี(๕)มหาอุจ    ดาวอาทิตย์ พฤหัสบดี ศุกร  3 ดวงนี้เองที่ทรงพลังขับเคลื่อนวิถีชีวิตของไชยบูลย์ ไปสู่ความสำเร็จอันโด่งดัง มีชื่อเสียงไปอย่างกระฉ่อนโลก  ที่ไร้ขอบเขตเลยก็ว่าได้   ก็สมกับที่ได้สร้างวัดพระธรรมกายขึ้นมาได้อย่างยิ่งใหญ่ เหมือนเป็นอาณาจักรบนดินที่ล้ำเลอเลิศ เลยทีเดียว  บ่งบอกถึงสุขภาพอันสมบูรณ์  มีสง่าราศี  มีผิวพรรณอร่ามงาม นับเป็นชายที่รูปร่างดีมากเลยทีเดียว  

 

 

 

2.  การศึกกษา ในระดับ ปริญญาเอก(หากเรียนทางโลก)  ทางธรรม ก็หมายถึงระดับสูงสุด สุดยอดในวงการธรรมศึกษาคณะสงฆ์ไทยเลยก็ว่าได้     การศึกษาหรือผลจากการเรียนรู้นี้แหละ  สามารถนำไปสร้างผลงานให้เด่นเป็นที่เลื่องลือไปได้  แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากดาวพุธ(๔) เป็นดาวกาลกิณีเล็งลักคณ์  กุมอาทิตย์ และจันทร์    ทำให้เสีย ในเรื่องวาจา  คำสอน  อาจจะมองได้ว่าสอน หรือแสดงธรรมไม่ถูกบริสุทธิ์  หรือ เพื่อหวังผล  อย่างไม่สุจริตก็ได้  

 

 

3.   แต่ดวงชะตานี้ กลับมีสิ่งที่ทัดเทียมกันอย่างยิ่ง  ก็คือ ศัตรูของเจ้าชะตานี้  ซึ่งในดวงชะตาก็ได้แก่ดาวพฤหัสบดี(๕)  มหาอุจ เจ้าเรือนภพที่ 6  ราศีมีน ซึ่งเป็นตำแหน่งอริมหาอุจ  ที่บ่งบอกว่า  ศัตรูเป็นผู้ที่มีฐานะ บารมี อำนาจที่ยิ่งใหญ่ทัดเทียมกันเลยทีเดียว    และยังปรากฎว่าดาวศุกร(๖) ดาวประจำตัวหรือตนุลักคณ์ของเจ้าชะตานี้  ไปสถิตย์อยู่เรือนอริ ราศีมีน เสียอีก  อันให้ความหมายถึงการถูกล้อมกรอบ ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนอริผู้ทรงอำนาจ  อีกด้วย   ซึ่งด้วยประการฉะนี้  ยังผลให้ชะตานี้ในวันหนึ่งจะถูกข่มขี่ ทำลายลง จากศัตรูผู้ยิ่งใหญ่ของตนจนได้  

 

 

 

ดวงที่ 2 ดวงจร

 

ดวงที่ 2 ดาวราหู(๘)จรยกย้ายจากราศีกันย์สู่ราศีสิงห์

 

 

 

 

ดวงที่ 3  ดาวจร

ดวงที่ 3  ดาวเสาร์(๗) จร สู่ราศีธนู เลยไปราศีมังกร

 

 


4..   และวันนั้นก็มาถึงแล้ว    เริ่มแต่ดาวราหู(๘)จร ยกย้ายจากราศีกันย์เข้าสู่ราศีสิงห์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559  กระแสราหู(๘)แผ่ไปถึงราศีเมษ  ที่มีพุธ(๔) เดิมที่เป็นดาวกาลกิณีเดิม กุมอาทิตย์(๑) และ จันทร์(๒) อยู่   แล้วไม่นาน มฤตยู(๐) ดาวร้ายขนาดใหญ่อันตรายแก่ชะตาธัมมชโยโดยตรง  ดวงนี้ก็ยกย้ายราศีเข้าสู่เมษ  วันที่ 6 มีนาคม 2559    ความหมายก็คือ เรื่องคดีความ จะยืด ไม่รู้จบ  แต่จะมีประเด็นสำคัญในเรื่องคดีความนี้ 2 ระยะ คือระยะแรก 7 ก.ค. - 4 ส.ค. 2559     และระยะที่ 2  เริ่มเมื่อวันที่ 10-31 ม.ค.2560 ไปถึง 17 ก.พ.2560     เรื่องการลดน้อยถอยลงซึ่งบารมี ที่คนรักเคารพ   เรื่องอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็ย(โดยเฉพาะเกี่ยวกับกะเพาะอาหารและอวัยวะภายใน)  และเรื่องความคับขันทางการเงิน    ( 1.)   มีคดีความ  จะถูกดำเนินคดีความไปอย่างต่อเนื่อง  จากวันที่ราหู(๘)จรสู่ราศีสิงห์  วันที่ 16 ม.ค. 2559  เป็นต้นไป  และจะไปเพิ่มความรุนแรงขึ้น ตั้งแต่วันเกิด 22 เม.ย.2559 อายุ 72 ปีเต็ม  ย่าง 73 ............. (2.)   นี่คือการเริ่มปัญหาของชีวิตนี้  รูปธรรมที่เห็นก็คือ  การที่มีศัตรู(ผู้ยิ่งใหญ่)เกิดขึ้น และเป็นประเภทที่กัดไม่ปล่อย   ไปตลอด  หลายปีข้างหน้า   ผลที่เห็น  บารมีก็จะเสื่อมถอยลงไป  เผชิญปัญหาการเงิน  และสุขภาพ    และครั้นดาวเสาร์(๗) จรเข้าสู่ราศีธนู วันที่ 1 ธ.ค. 2559 ถึง  5 ธ.ค.63 ความเสื่อมก็เดินต่อไปอีก  ปัญหาเพิ่มมากขึ้น  ครั้นเสาร์(๗)ยกสู่ราศีมังกร ไปมังกร  ที่เริ่มเมื่อ 5 ธ.ค. 2563 ถึง  วันที่ 1 มีนาคม 2566  นั้น   เป็นระยะอันตราย     ที่ได้บังเกิดระบบดาวร้ายทำมุมกากะบาท  อย่างสมบูรณ์  และดาวร้ายล้วนอยู่ในราศีทวารทั้งสิ้น ......   อาจกล่าวได้ว่า   มฤตยู(๐)ดวงนี้เอง   ตั้งแต่จรสู่ราศฯีเมษ วันที่ 6 มี.ค. 2559 แล้ว  ไม่เคยหยุดยั้งการบ่อนทำลายชะตานี้   จนถึง  ช่วงทำมุม กากะบาท กับ เสาร์(๗)เกษตรจรในราศีมังกร   กับราหู(๘)เดิมในราศีกรกฎ  กับ อาทิตย์(๑)มหาอุจเดิมกุมจันทร์(๒)มหาจักร พุธ(๔)กาลกิณี ในราศีเมษ  .......นี่คือคำว่า   พัง   นั่นเอง

 

ก็คงจะเป็นไปเช่นนี้ 

 

 • ชลัมพุช โหรชนบท
  31 มี.ค. 2559  23.00 น.

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2

ดวงชะตาพระ ทัตฺตชีโว พระราชภาวนาจารย์

 

เกิด  วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2483  กาญจนบุรี

น่าจะเกิดระหว่าง 14.39 - 17.27 น.  โดยเป็นระยะก่อนจันทร์(๒)ย้าย  และหลังพุธ(๔)ย้าย  ลักคณา อยู่ราศีเมถุน

 

 

 

 

 ดวงที่ 4 ดวงกำเนิด

 

ดวงที่ 4 ดวงกำเนิด พระทัตตชีโว  พระราชภาวนาจารย์

 

 

 

ดวงชะตานี้ จะบอกถึงสุขภาพที่มีโรคประจำตัวหน่อย  คือโรคในท้อง กะเพาะอาหาร ลำไส้ และอวัยวะภายใน  จะเป็นบ่อย ๆ  รวมทั้งโรคของ ผู้ชาย  ด้วย   ทั้งนี้ก็เนื่องจาก ลักคณาสถิต เมถุน(ตามการคำนวณของชลัมพุช โหรชนบท)  ซึ่งดาวประจำตัวคือ พุธ(๔) เป็นกาลกิณี ดับแสง 50 % (เป็นประ) นั่นเอง     พื้นชะตาบอกไปถึงภาระหน้าที่การงาน ในพระศาสนา ที่เดินไปอย่างงดงาม  มีสง่าราศี  มีความคิดที่ริเริ่ม ที่ทรงพลังและได้พบความสำเร็จ ก้าวหน้าไปโดยตลอด   นั่นก็เป็นเพราะดาวพฤหัสบดี(๕) สถิตย์ราศีเมษ ธาตุไฟ ตำแหน่งเป็นราชาโชค แล้วมีอาทิตย์(๑)คู่มิตร ร่วมธาตุในราศีธนู ธาตุไฟ และจันทร์(๒) ร่วมธาตุในราศีสิงห์ ธาตุไฟ   นั่นเอง  และยิ่งไปกว่านั้น  ยังบอกไปถึงมิตรรักผู้ยิ่งใหญ่ ที่ กลับมีความหมายทั้งด้าน บวก +  และด้าน ลบ -    ด้านบวก + คือ  มิตรที่ไม่มีวันทอดทิ้งกันไปตลอดชีวิต   และด้าน ลบ - คือ  มิตรที่รักกันนั้น อาจมาถึงวันหนึ่ง ที่ห่างเหินกันไป  ต่างคนต่างไป  [ดูจาก  เสาร์(๗) นิจในราศีเมษ   นะครับ  ถึงจันทร์(๒) ในราศีสิงห์ ]  นอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับภาระหน้าที่การงาน ในพระศาสนา  ที่ว่ามาแล้ว นั้น  ในวันหนึ่งจะถึงซึ่งความสุดสิ้นสลายลง (เพราะดาวเสาร์(๗) ดับแสงสนิทกุมดาวพฤหัสบดี(๕) ในราศีเมษ  และเสาร์(๗)ในเมษถึงจันทรื์(๒)ในสิงห์  ถึงพุธ(๔)กาลกิณี ในธนู   และที่สำคัญ  อังคาร(๓) ในราศีตุล ซึ่งเป็นดาวศัตรู หรือ อริ ของดวงชะตานี้  เล็งไปยังราศีเมษ  การงานทั้งหลายจะเสื่อมลงเพราะเหตุของศัตรู  และจะมาถึงในวันหนึ่ง

 

 

 

 

ดวงที่ 5 ดาวจร

 

ดวงที่ 5 ดาวจร  ดาวราหู(๘) และดาวมฤตยู(๐) จรลงสู่ดวงชะตาทัตตชีโวภิกขุ

 

 

 

 

และวันนั้น ก็มาถึงแล้ว  

เริ่มพร้อมกันเลยกับดวงชะตาของธัมมชโย ที่เพิ่งพูดไปแล้ว  โดยเริ่มเมื่อราหู(๘)จรสู่ราศีสิงห์ เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2559  และแล้วมฤตยู(๐) ก็จรสู่ราศีเมษ  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559  และตั้งแต่นี้ไป 7 ปี ก็จะถูกระรานจากดาวมฤตยูนี้ไปตลอด   ยังมีประเด็นเกี่ยวกับคดีความ ที่กำลังเร่ิมขึ้นพร้อมกับการมาของราหู(๘)   และสุขภาพเข้าอีกด้วย  ตั้งแต่ระยะนี้เป็นต้นไป 


 

 

 • ชลัมพุช โหรชนบท  
  1 เมษายน 2559   09.35 น. 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3

เจ้าคุณพระพรหมสุธี(เจ้าคุณเสนาะ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งวันที่ 16 มกราคม 2558   และผูกคอตาย วันที่ 25 มกราคม 2558

 

เกิด วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2500  
ลักคณา  กรกฎ   โดยการคำนวณของ ชลัมพุช โหรชนบท 

 

 

ดวงที่ 6  ดวงกำเนิด  พระพรหมสุธี

 

ดวงที่ 6  ดวงกำเนิด  พระพรหมสุธี อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  ลักคณา กรกฎ ถูกกุมอยู่ด้วยมฤตยู(๐), เสาร์(๗)ราชาโชคกุมราหู(๘)มหาอุจ กาลกิณี ในพิจิก อยู่ในตำแหน่ง อุดมเกณฑ์ แห่งอำพุชราศี 

 

จะเห็นในพื้นดวงชะตาว่า  มีดาวใหญ่คู่มิตร 2 ดวง คือเสาร์(๗) กุม ราหู(๘) อยู่ในราศีพิจิก   ล้วนเป็นดาวแรงทั้งคู่  คือเสาร์เป็นราชาโชค  ราหูเป็นมหาอุจ  ข้อสำคัญก็คือ  ราหูมหาอุจดวงนี้เป็นดาวที่แรงจัด แรงที่สุดในดวงชะตานี้  แต่เป็น กาลกิณี    ราหูกาลกิณีจึงตกในฐานะผู้นำชะตานี้   ไปอย่างไม่ถูกต้อง   ในเรื่อง  การเงิน  ลาภ  การทุจริตทางการเงิน บัญชี   เพราะเสาร์ ราหู ทั้งคู่  เมื่อลักคณาอยู่กรกฎแล้ว   เสาร์ ราหู  ก็กลายเป็นมหาลาภให้ชะตานี้ (ทั้งเสาร์และราหู อยู่ในตำแหน่งอุดมเกณฑ์ แห่งอำพุราศี)   แต่เป็นมหาลาภอย่างเป็นกาลกิณี  ผิด ๆ  ไม่สุจริต  นั่นเอง    ฉะนั้น ในวันหนึ่งก็ต้องโดนผลร้ายเข้า    


และวันนั้นก็คือวันที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส ฐานฉ้อโกงเงินร่วม 100 ล้านบาท จากงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเกียว เจ้าอาวาสรูปก่อน  เมื่อวันที่  16 มกราคม  2558      และวันที่ผูกคอตาย  วันที่ 25  มกราคม  2558     นั่นเอง  

 

ดวงที่ 7 ดาวจร 

 

ดวงที่ 7 ดาวจร  มฤตยู(๐)จร  ในมีนเจียนจะออกไปอยู่แล้ว แต่เสาร์จรมาถึงก่อน,   เสาร์ กาลกิณีจร กุม จันทร์จร  ในพิจิก ทับเสาร์กาลกิณีเดิม+ราหูเดิม  ในพิจิก เกิดมุมสามเหลี่ยมอันตรายขึ้น

 

ดูที่ราศีพิจิก  ดาววงในมีดาว เสาร์ราชาโชค  และราหูมหาอุจกาลกิณี   ดาววงนอกมีดาวเสาร์ราชาโชคจร  และ จันทร์ดับแสงสนิท  เป็นนิจ   และจันทร์เป็นดาวตนุลักคณ์ แล้วยังมีดาวร้าย ที่ซึ่งกำลังจะจรออกไปอยู่แล้ว แต่ก็ฝากความร้ายกาจเอาไว้  ก่อนนาทีสุดท้ายออกไปสู่ราศีเมษ นั่นคือ  มฤตยู(๐) นั่นเอง   ซึ่งมฤตยูดวงนี้อยู่กับเจ้าชะตานี้มาร่วมจะครบ 7 ปี   และกำลังจะยกย้ายราศีสู่เมษในวันที่ 6 มี.ค. 2559  นี่เอง  แล้วยังมีมฤตยู(๐)เดิมร่วมธาตุอยู่อีก ในราศีกรกฎ   มฤตยูคู่นี้ จะต้องแผลงฤทธิ์ขึ้นจนได้ จึงต้องโดนเคราะห์ร้ายแรง   อย่างแน่นอน

 

 

ดวงที่ 8  ดาวจร

ดวงที่ 8  ดาวจร  สามเหลี่ยมร่วมธาตุ อันตรายสุดยอด เกิดจาก มฤตยู(๐จร) จันทร์(๒)จร ในมีน  เสาร์ กาลกิณีจรในพิจิก   และมฤตยู(๐)เดิมในกรกฎ

 

ดาวทุกดวงยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมกับวันที่ถูกปลดออกจากตำแหน่ง  แต่ดาวจันทร์ได้ย้ายไปจากราศีพิจิก  ไปสู่ธนู  ไปสู่มังกร  ไปสู่กุมภ์   และพอเข้าสู่ราศีมีน   จันทร์จร  ก็ได้พบกระแสดาวร้าย 3 ดวงจากพิจิก  มฤตยูเดิมจากกรกฎ  และจากมฤตยูจร จากมีน    จึงได้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้น ถึงขนาดผูกคอตัวเองตายไปเลย 


นี่เป้นดวงตัวอย่างที่บอกถึงความเคราะห์ร้าย ที่เด่น ชัดเจนมาก  โดยจะเห็นว่าอำนาจดาวพฤหัสบดีจรที่เป็นมหาอุจในกรกฎ  ยังไม่อาจต้านกระแสเสาร์เดิมราชาโชค เสาร์จร ราชาโชค  และ ราหูกาลกิณีจรจรมหาอุจได้ 

 

 • ชลัมพุช โหรชนบท  
  1 เม.ย. 2559  21.20 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

สมณะโพธิรักษ์ (รักษ์ รักพงษ์) สันติอโศก

 

 

กำเนิด  วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน  2477, ศรีสะเกษ   ดวงชะตา ตามที่โหรเดิมผูกเอาไว้ ดังนี้ 

 

 

 

 

ดวงที่ 9   ดวงกำเนิด

 

ดวงที่ 9  ดวงกำเนิด  สมณโพธิรักษ์(รักษ์ รักพงศ์)  ดวงตามที่มีโหรเดิมผูกเอาไว้แล้ว  ลักคณาสถิตราศี  เมถุน ดาวพุ๔เกษตร กุมลักคณ์

 

 

ดวงชะตาท่านสมณพราห์มณ์ โพธิรักษ์ ค่อนข้างจะอ่านง่าย  เปิดเผย  สะอาด สว่าง และสงบ  บอกถึงสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ  ที่ดี  เข้มแข็ง  วิถีทางชีวิต ค่อนข้างจะผ่านไป  ปราศจากศัตรูที่แรงร้าย  ทำให้วิถืทางชีวิตเดินไปตลอด    และอายุยืน    อย่างไรก็ตาม  มีประเด็นของศัตรูผู้ทรงอำนาจอยู่ในที่ลับ หรือดำเนินการลับ  ปฏิบัติการลับต่อเจ้าชะตานี้  บังเกิดเป็นผลเสียหาย   ในเรื่องที่ทำให้มีการแตกแยกในคณะพรรคพวก สันติอโศก  หรือเกิดการพ่ายแพ้เสียสถานะไปบ้าง  และได้เกิดการแตกแยกออกไป  มีการคลายไปในสถาบันต่างประเทศที่เคยมาร่วม  ที่เคยสนับสนุน  เกิดแตกแยกออกไป  หรือไปคนละทิศละทางไป  [ดูจากดาวคู่  อาทิตย์(๑)กุมอังคาร(๓)ในภพที่ 12 วินาสน์   และ จันทร์(๒)กุมเสาร์(๗)ในภพที่ 9 ] ที่จริงก็บอกไปถึงทางต่างประเทศที่เขาไม่ยอมรับ  ไม่ร่วมในทฤษฎีการสอน หรือธรรมะที่สันติอโศก คือที่โพธิรักษ์สอนและ นำพาปฏิบัติอยู่  แต่ได้รับความสนใจ ศรัทธาจากท้องถิ่น  อย่างแนบแน่น   และเดินไปในท้องถิ่นค่อนข้างดี  และเดินไปอย่างค่อนข้างดีโดยตลอด    เจ้าชะตาบอกถึงสุขภาพที่ดี และอายุยืน 

 

ดวงที่ 10  ดาวจร

ดวงที่ 10  ดาวจร  พฤหัสบดี(๕)จรสู่ภพมรณะ ดับแสงสนิท(เป็นนิจ) ดาวพุธ(๔)ตนุลักคณ์จรสู่ราศีมีน ดับแสงสนิท(เป็นนิจ) ราหู(๘)จรทับลักคณ์ทับพุธ(๔)เดิม แล้วเสาร์(๗)กาลกิณีจรเล็งยังราหูจร จันทร์จรดับสนิทในพิจิกวันที่ 10 เม.ย.2563

 

 

ดาวจร  บอกไปถึงปัญหาสุขภาพ    และเรื่องราวอันร้ายแรงก็มาถึง  เมื่อดาวเสาร์(๗)จรสู่ราศีธนู  แล้วเกิดราหูจรสู่ราศีเมถุน ทับลักคณาทับพุธเดิม   อันเป็นสถานะที่ดาวร้ายทั้ง 2 ดวงนี้(คือเสาร์เล็งราหู) เล็งกันเข้าอย่างตรงเต็มที่   และบังเอินตรงจุดที่ร้ายแรง  เนื่องจากเสาร์(๗)จรเป็นกาลกิณีจร   ระหว่าง วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึง 5 มิถุนายน 2563  และครั้นดาวพฤหัสบดี(๕)จรสู่ราศีมังกร ระหว่าง 17 มี.ค. 63 ถึง 17 ก.ค.63    ดาวพุธ(๔) ดาวตนุลักคณ์ จรสู่ราศีมีน ระหว่าง  2-9 เม.ย.2563  ...........   นั่นคือดาวใหญ่ทั้ง คู่นี้ พฤหัสบดี และ พุธ   ดับสนิทลง  เป็นนิจ  ทั้งคู่ (บอกถึงภาระหน้าที่การงานในศาสนาสิ้นสุดลง) และครั้นดาวจันทร์(๒) จรมาสู่พิจิก   ดับลงในวันที่  10 เมษายน 2563     จึงเป็นช่วงเวลา  และวันที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับ  ท่านสมณพราหมณ์โพธิรักษ์    (ในปัญหาสุขภาพ และการมีชีวิตอยู่)

 

เนื่องจากลักษณะดาวในดวงชะตา   ค่อนข้างจะเปิดเผย   อ่านง่าย     ....       จึงเห็นง่าย     น่าจะเป็นไปตามคำพยากรณ์  ดังกล่าวมา • ขลัมพุช โหรชนบท  
  2  เม.ย. 2559  11.59 น.

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 5

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(สมเด็จช่วง)

เกิดวันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2468  สมุทรปราการ

ลักคณา มังกร โดยการคำนวณของโหร ชลัมพุช โหรชนบท 

 

 

ดวงที่ 11  ดวงกำเนิด

 

ดวงที่ 11  ดวงกำเนิด สมเ็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รักษาการณ์สมเด็จพระสังฆราช 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(สมเด็จช่วง) รักษาการณ์สมเด็จพระสังฆราช ๓/4 สิงหาคม 2468, สมุทรปราการ  ลั; มังกร : เกิดเวลา 19.28 - 20.00  ๒๒ สาวนะ ภูมิปาโล  เทวะ 


 

ลักคณา มังกร  โดยการคำนวณ ของโหร  ชลัมพุช โหรชนบท  โดยมีเหตุผลที่ชัดเจน  ยิ่งกว่าลักคณาจะอยู่ราศีอื่น  ดังนี้

1.  การศึกษาถึงระดับเปรียญ 9 ประโยค  ต้องลักคณาอยู่ราศีมังกร เท่านั้นจึงจะได้ขนาดนี้ ......แต่มีราศีรอง ๆ คือราศีสิงห์ กับราศีตุล  พอจะมีระดับการศึกษาพอ ๆ กับราศีมังกร  แต่มีเหตุผลข้ออื่นอีก

2.  ระดับผลงานและการดำรงตำแหน่ง ที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งสร้างศรัทธาไปกว้างขวางโด่งดัง  จนถึงได้เป็น  รักษาการณ์สมเด็จพระสังฆราช  นั้น ลักคณาจะต้องอยู่ ณ ราศีมังกรที่เดียว   ที่ราศีสิงห์ และ ราศีตุล  ไม่ได้ขนาดนี้

3.  เมื่อลักคณาอยู่ราศีมังกร  จะบอกถึงเรื่องราวได้ตรงกับที่เกิด เป็นไป อย่างวุ่นวายอยู่ขณะนี้    นั่นคือ  เรื่องรถยนต์   ที่บอกว่า  เจ้าชะตานี้ จะได้รถยนต์ต่างประเทศราคาแพง  และสวยงาม  จำนวนหลาย ๆ คันมาเป็นสมบัติส่วนตนซึ่งเจ้าชะตารักและทะนุถนอมมาก    .....    แต่สมบัติรถยนต์ดังกล่าวนี้  ตกอยู่ภพมรณะของดวงชะตา ........ซึ่งหมายความว่า   วันหนึ่งจะเกิดเรื่องขึ้นมา  เป็นเหตุให้สูญเสียรถคันงาม ราคาแพงเหล่านี้ไปหมด และยังจะเป็ฯเหตุแห่งคดีความไๆปอีกด้วย  (ดูดาวในราศีสิงห์ ภพมรณะ 3 ดวง  เป็นเรื่องรถยนต์ยี่ห้อดีเลิศต่างประเทศ)...........ซึ่งหากลักคณาอยู่ราศีอื่น จะไม่มีเรื่องราว ความหมายที่ตรงอย่างนี้  ฉะนั้น  จึงวางลักคณา ลงที่ราศีมังกร  ซึ่งเวลาเกิดจะเป็นช่วงระหว่างเวลา 19.28 - 20.00 น. สมุทรปราการ   ได้อย่างมั่นใจ 

 

 

 

และที่ว่าวันหนึ่งจะเกิดเรื่องขึ้นมา นั้น    วันนั้นก็มาถึงแล้ว

 

 

 

ดวงที่ 12  ดวงจร

  

 

ดวงที่ 12  ดวงจร  ราหู(๘)จรเข้าสู่ราศีสิงห์ วันที่ 16 ม.ค.2559  คดีจะดำเนินต่อไปจนถึงวันที่   สิงหาคม 2560 

 

 

 

(คำบรรยายใต้ดวงจร)    จะเผชิญคดีความหนักขึ้นเมื่อราหู(๘)จรเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่ 16 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ........   ครั้นถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ดาวพฤหัสบดี(๕)ยกเข้าสู่ราศีกันย์   คดีความจะแรงขึ้น  ไม่หยุด  และดำเนินต่อไป จนถึง   15 สิงหาคม 2560  


จาก 7 สิงหาคม 2559  พฤหัสบดีจรยกย้ายสู่ราศีกันย์ มีนัยยะของการเลื่อนตำแหน่ง     แต่น่าจะยังไม่จริงจัง  คล้าย ๆ เป็นเพียงข่าว   แต่เมื่อมองเกณฑ์จริงแล้ว ปรากฎว่าอยู่ที่  6 ตุลาคม 2561  ไปถึง 30 ตุลาคม 2562 

 

 

 *********************************************************

 

หมายเหตุ  

มีปรากฎการณ์ดาวดับพร้อมกัน 5 ดวง  

ในวันที่  15  พฤศจิกายน 2563   ตามดวงดาวจรนี้

 

 

 

ดวงที่  13 ดาวจร  ดับ 5 ดวงพร้อมกัน


 

ดวงที่ 13  ดาวจร    ดาวจรดับ 5 ดวงพร้อมกัน   ดาวจร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563, ดาวพฤหัสบดี(๕)จรสู่ราศีมังกร,ดับสนิทดาวราหู(๘)จรสู่ราศีพฤษภ, ดับสนิท, ดาวอาทิตย์(๑)อายุจรสู่ราศีตุล, ดับสนิท, ดาวจันทร์(๒)จรสู่ราศีพิจิก, ดับสนิทดาวศุกร(๖)จรในราศีกันย์, ดับสนิทดาวเสาร์(๗) ดาวตนุลักคณ์จรถอยหลังลงสู๋ราศีธนู = ภพที่ 12 : วินาสน์  1. ๗ตนุลั-จร พักรสู่ภพวินาสน์  2. ๕ อายุเดิม ดับแสงสนิททับลั  3.  ๑ อายุจร ดับสนิท๖จร ดับสนิท ถึงลั๘ จรกาลกิณีจร ดับสนิท ถึงลั ถึง ๕ จร ดับสนิท----???   ดวงชะตาถูกล้อมไว้ทุกทิศทาง อย่างหนาแน่น ---???  ดับสนิท = นิจ ดับ 100 % (ถึง 5 ดวง) ………เกิดมุมดาวกากะบาท  1. เกต(๙)เดิม+มฤตยู (๐)จรในราศีเมษ  2. ราหู(๘)เดิม+อาทิตย์(๑)เดิม ในกรกฎ  3.  เสาร์(๗)เดิมมหาอุจ+อาทิตย์(๑)จรในราศีตุล     4. พฤหัส(๕)จรดับ+เกตุ(๙)จร+จันทร์(๒)กาลกิณีเดิมกุมลักคณ์ ในราศีมังกร.........อันตรายถึงชีวิต

 

 • ชลัมพุช โหรชนบท
  2 เม.ย. 2559  21.07 น.

 

 ****************************************************************

บันทึกข้อมูลคำพยากรณ์

1.   น.ส.พ.ไทยรัฐ วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559 หน้า 1 พาดหัวข่าวว่า  ขอหมายจับ  ่ธัมมชโย่ คดีฟอกเงิน    ดีเอสไอมีมติให้พนักงานสอบสวนขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับ ่พระธัมมชโย่ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ....ข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจร กรณีการรับเงินบริจาคจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำนวน 22 ฉบับ คิดเป็นมูลค่ารวมมากกว่า 2,000 ล้านบาท  โดยก่อนหน้านี้ นายสัมพันธ์ เสริมชีพ ทนายความวัดพระธรรมกาย ยื่นหนังสือขอเลื่อนนัดเข้ารับทราบข้อหาเป็นครั้งที่ 2 โดยอ้างว่าพระธัมมชโยติดศาสนกิจ ไม่สะดวกเข้ารับทราบข้อหาตามกำหนด และขอเลื่อนไปช่วงปลายเดือน พ.ค.นี้ แต่ทางดีเอสไอไม่อนุญาต

2.   น.ส.พ.ไทยรัฐ  วันศุกร ที่ 13 พฤษภาคม 2559  หน้า 1 พาดหัวข่าวว่า  ่ ศิษย์ธัมมชโยเดินสายร้อง ่ ความเป็นธรรม ระดมพลทั่วไทยและต่างประเทศ .....ระบุการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย......เป็นการดำเนินคดีซ้ำซ้อน เนื่องจากมีการกล่าวหา และสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนและส่งสำนวนการสอบสวนไปยังอัยการเพื่อพิจารณาแล้ว การสอบสวนของพนักงานสอบสวนจึงเสร็จสิ้นแล้วตามกฎหมาย ไม่สามารถสอบสวนในมูลคดีเดิมได้อีก....

 

 
สารบาญโหราศาสตร์

สถานการณ์การเมืองไทยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังโควิด19 หลัง เดือน มิ.ย.2563
คำพยากรณ์เกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่น โควิด-19
บทวิเคราะห์หลักวิชาคำพยากรณ์พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค
ดาวพฤหัสย้ายสู่ธนูโหรว่าฝ่ายค้าน ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้ ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (158414)

 น่าสนใจทีเดียวสำหรับดวงภิกษุ 2 รูปนี้  มีความแม่นยำมากทีเดียว  หากดวงจะพบกับคดีความ ความเสื่อมสลายจริงก็คงต้องเป็นไปตามกฏแห่งกรรม นักบวชควรมุงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อแสวงหาอริยทรัพย์  แต่เมื่อไปมุ่งทรัพย์สมบัติแบบโลกๆหายนะย่อมมาถึงเข้าสักวันการบวชก็เป็นการสูญเปล่า จะได้เป็นเครื่องเตือนใจแก่พุทธศาสนิกชนไม่ให้ประมาทในการประพฤติธรรม 

ผู้แสดงความคิดเห็น กระจกเงา วันที่ตอบ 2016-04-01 15:26:02


ความคิดเห็นที่ 2 (158863)

 ศาลอาญาอนุมัติหมายจับ "ธัมมชโย" ดีเอสไอให้เวลา 7 วันเข้ารับทราบข้อหา
            พ.ต.อ.ไพสิฐ เปิดเผยว่า ภายหลังศาลอนุมัติหมายจับพระเทพญาณมหามุนี หรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ทางดีเอสไอจะทำหนังสือแจ้งให้รับทราบข้อกล่าวภายใน 7 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้เวลาพระธัมมชโย ตามที่ระบุถึงอาการเจ็บป่วย และไม่ต้องการให้เกิดการปะทะหรือขัดแย้งกัน แต่หากครบกำหนด 7 วันแล้ว พระธัมมชโย ยังไม่รับทราบข้อกล่าวหา ก็จะต้องดำเนินการให้เป็นตามหมายจับต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น กระจกเงา วันที่ตอบ 2016-05-18 17:44:50[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.