ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล

 บทวิเคราะห์พิเศษ

วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล

 

 

 

ดวงกำเนิด

สนธิ ลิ้มทองกุล

 

 

ดวงกำเนิด

 

สนธิ ลิ้มทองกุล
วันศุกร ที่ 7 พฤศจิกายน 2490,20.13 น. กทม.
 

เวลาเกิดโดยการคำนวณของโหร ชลัมพุช โหรชนบท

 

 

 

เรื่องที่เราได้วิเคราะห์ไว้ใน โหราศาสตร์ 13 เวบบอร์ด ของ  www.newworldbelieve.com

ว่าด้วยการตายของสนธิ ลิ้มทองกุล โดยพยากรณ์ไว้เมื่อ วันที่ 1 ก.ย. 2558 เวลา 22:27:00 นั้น เราได้พบว่ามีการระบุข้อความที่ผิดพลาดไปในเรื่องดาวกาลกิณี  จึงได้แกไขใหม่  และให้การพิจารณาใหม่โดยแนวการวิจัยทางโหราศาสตร์อย่างทันสมัย  ก็ได้ตั้งหลักการวิจัยขึ้น ดังนี้

 

1.  จะต้องวิเคราะห์ทราบชัดเจนว่า  ดาวฆาฏ ของดวงชะตานี้ ได้แก่ดาวอะไร บ้าง  มีหนึ่งดวง หรือมีมากกว่า 1 ดวง  และได้แก่ดาวอะไร  ?

2.  ดูน้ำหนัก หรือความร้ายแรงของดาวฆาฏ นั้น ๆ ว่าพอจะทำการได้อย่างแตกหักหรือไม่ อย่างไร

3.  ดูการจรมาถึงตำแหน่งสำคัญในดวงชะตาเดิม คือ ดวงชะตากำเนิด และดูดาวใหญ่ที่โอบอุ้มคุ้มครองดวงชะตาว่าจรอย่างไรในขณะที่ดวงชะตาเผชิญเหตุร้ายแรงนั้น  

 

ซึ่งก็ได้ทำการพิจารณาอีกครั้งเป็นการทบทวนแล้ว มีการวิเคราะห์เสร็จลงแล้ว เราก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาว่า วันสิ้นชีวิตของนายสนธิ ลิ้มทองกุล อยู่ใน 4 ช่วงเวลา หรือ  ช่วงตอน คือ


1.  ช่วงที่ 1    4 ต.ค.2559  – 17 ต.ค. 2559

2.  ช่วงที่ 2   1 พ.ย.2559  – 16 พ.ย. 2559

3.  ช่วงที่ 3    6 พ.ย.2559  -   9 ธ.ค. 2559

4.  ช่วงที่ 4   28 ต.ค.2561  – 6 พ.ย. 2561

 

 

 ข้อสังเกตเบื้องต้น

ในพื้นชะตาของสนธิ ลิ้มทองกุล

 

 

 

ข้อ 1

ลักษณะพื้นชะตา

 

เราจะมาตรวจดวงชะตากำเนิดของสนธิ ลิ้มทองกุลดูอย่างละเอียดกันก่อน  เพื่อจะทราบว่าระบบดาวที่มาในวันเกิดให้อำนาจ บารมี และความเสื่อมเสียหาย และวิถีทางชีวิตเอาไว้อย่างไรบ้าง โปรดดูดวงที่ 1 ถึง ดวงที่ 3

 

 

 

ดวงที่ 1 
ดวงกำเนิด สนธิ ลิ้มทองกุล


 

ดวงที่ 1
ดวงกำเนิด สนธิ ลิ้มทองกุล
ล.21/16, ล36/113, ล59/258-263
วันเกิด : 7 พฤศจิกายน 2490, 20.13 น. วันศุกร
ลักคณา เวลาเกิด จากการคำนวณ โดย ช.โหรชนบท

 

จากดวงกำเนิดนี้  จะเห็นดาวมฤตยู(๐)กุมลักคณา ณ ราศีเมถุน ซึ่งดาวดวงนี้จะบ่งบอกถึงอุบัติเหตุอันตราย ที่คาดเดาได้ยาก  แต่จะทรงความรุนแรง และมีการล้างผลาญอย่างเกลี้ยงเกลา  ไม่ว่าเรื่องอะไร  ในเมื่อมีการบรรจบอันเหมาะสมของดาวร้ายดวงอื่นดวงอื่น ๆ รุมล้อมเข้ามา

 

 

 

 

ดวงที่ 2

 

ดวงที่ 2 
ลักษณะดาวร้าย 5 ดวงรุมรอบลักคณาในดวงกำเนิด


ราหู(๘) เป็นดาวดับแสงสนิท คือ เป็นนิจ และทั้งเป็นดาว กาลกิณีเดิม อยู่ราศีพฤษภ เป็น 12 แก่ลักคณา ดาวมฤตยู(๐) กุมลักคณา  ดาวเสาร์(๗) ดับแสงเป็นประ เป็นดาวมรณะ กุมดาวอังคาร(๓) ดับแสงสนิทโดยเป็นนิจ เป็นดาวอริ  ดาวคู่หลังนี้อยู่ภพกดุมภะ ที่เป็น 1 แก่ลักคณา   มีดาวเกต(๙) เป็น 11 แก่ลักคณา   นี่คือสภาพที่ลักคณาถูกห้อมล้อมจากดาวร้ายทั้ง 5 ดวงนี้อย่างแนบแน่น จนไม่อาจจะกระดุกกระดิกได้เลย และส่งผลอย่างร้ายแรงในเรื่องเงิน ระบบเงินทั้งสิ้นของเจ้าชะตานี้

 

 

 

 

 

 

 ดวงที่ 3

 

ดวงที่ 3

ดาวชีวิตคู่ และความรัก พฤหัสบดี(๕) มหาจักร ปัตนิ ไปอยู่ภพอริ(ภพที่6) จากลักคณา ดาวศุกร์(๖) เจ้าเรือนวินาสน์(ภพที่ 12 ) มากุมดาวปัตนิอีกทีหนึ่ง และในราศีพิจิก ศุกร เป็นประ แล้วดาวทั้งคู่นี้ยังถูกเล็งด้วยดาวราหู(๘)นิจ ดาวร้ายที่ดับแสงสนิทอีกทีหนึ่ง

 

ดาวพฤหัสบดี(๕) ปัตนิเป็นมหาจักร แต่ตกภพที่ 6 อริจากลักคณา  ดาวศุกร์(๖) ปุตตะ+วินาสน์  ดับแสงเป็นประกุมพฤหัสบดี(๕)ปัตนิ ในภพที่ 6  ที่ชื่อว่าภพอริ  ตกภพอริ  ถูกกุมด้วยดาวศุกร์(๖)เจ้าเรือนภพวินาสน์ และยังถูกเล็งด้วยดาวร้ายราหู(๘)ดับแสง  ถึงมีคนรัก ผู้ซึ่งดี มีการศึกษา มีฐานะดี ก็อยู่ด้วยกันยาก  ทั้งชีวิตคู่ และชีวิตลูก

ดาวจันทร์(๒)เป็นเจ้าเรือนกดุมภะ ภพที่ 2 ของลักคณา เมื่อดาวเสาร์๗)+ดาวอังคาร(๓) มากุมกันอยู่ในภพที่ 2 กดุมภะ จึงบอกถึงเรื่องความพินาศฉิบหายของการเงินของเจ้าชะตานี้  จนถึงขั้นศาลสั่งให้เป็นผู้ล้มละลาย (ศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2543)  ก็มีเหตุจากดาว 4 ดวงนี้  เสาร์(๗), อังคาร(๓) จันทร์(๒) และพุธ(๔) 

 

 

นอกจากนี้ พิจารณาเฉพาะดาวดับ ซึ่งในดวงชะตานี้ มีดาวดับถึง 5 ดวง ซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยจะบอกไปถึงความเลวของเจ้าชะตานั้น ในเรื่องราวต่าง ๆ ถึง 5 เรื่อง  ดาวที่ดับแสง 5 ดวงคือ อาทิตย์(๑)เป็นนิจ  อังคาร(๓) เป็นนิจ  ราหู(๘) เป็นนิจ เสาร์(๗) เป็นประ ศุกร(๖)เป็นประ

ซึ่งเราได้พยากรณ์ดวงชะตานี้ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ในวันที่ 1 สิงหาคม 2551  ดังนี้ 

 

 

<<< ข้อสังเกตประเด็นสำคัญ  

1. มีดาวนิจคือดาวดับแสง(ตำราว่า ดวงนิจ-เลวมาก)ถึง 3 ดวงคือ
-  ดาวอาทิตย์(๑)อายุ
,สหัชชะเดิม เป็นนิจปุตตะ(๑+๔)
ท่านพยากรณ์ว่า
อาทิตย์เป็นนิจอยู่ราศีตุล พึ่งญาติพี่น้องไม่ได้ เป็นที่รังเกียจแก่คนทั่วไป มีชีวิตอับเฉา มีศัตรูปองร้าย

-  ดาวอังคาร(๓)ศรี,อริ+ลาภะเดิม เป็นนิจกดุมภะ(๓+๗)

ท่านพยากรณ์ว่า อังคารเป็นนิจอยู่ราศีกรกฎ หย่อนศีลธรรมทางชู้สาว มีคู่ไม่เลือกหน้า มักผิดเมียท่าน มิตรกลายเป็นศัตรู หาอำนาจมิได้

-  ดาวราหู(๘)กาลกิณี,ศุภะเดิม เป็นนิจวินาสน์(มี๕+๖เล็ง)
ท่านพยากรณ์ว่า
ราหูเป็นนิจอยู่ราศีพฤษภ มีโทสจริต มีทุกข์เนือง ๆ ไม่มีอำนาจ  โง่งมงาย

 

2.  มีดาวประ-เลว
-  ดาวเสาร์(๗)อุตสาหะ
,มรณะเดิมเป็นกดุมภะ(๗+๓)
ท่านพยากรณ์ว่า
เสาร์เป็นประอยู่ราศีกรกฎ ชีวิตมักผิดหวังในการคบมิตร
ดาวศุกร(๖) บริวาร,ปุตตะ+วินาสน์เดิม เป็นอริ(๖+๕)
ท่านพยากรณ์ว่า
ศุกร์เป็นประอยู่ราศีเมษและพิจิก ประสาทหูตาพิการ

 

3.  ดาวได้ตำแหน่ง มีดาวพฤหัสบดี(๕)ดวงเดียวได้ตำแหน่ง มหาจักร ในราศีพิจิก ซึ่งเป็นภพอริแก่ลักคณา มีดาวศุกร(๖)วินาสน์กุมอยู่และทั้งโดนราหู(๘)กาลกิณีเล็งจากภพวินาสน์            มีสติปัญญาดีแบบผู้หลงผิด


พอสรุปได้ว่าพื้นชาตาไม่ได้เอื้ออำนวยให้สนธิ ลิ้มทองกุล มีสิทธิที่จะคิดเป็นใหญ่เป็นโตในทางราชการงานเมืองเลย เนื่องเพราะดาวนิจทั้ง3ดวงนั่นเอง บ่งถึงชีวิตสมรสที่ดี มีคู่สมรสดี มีฐานะทั้งความรู้สติปัญญาดี แต่ไม่นานก็ห่างเหิน จักมีบุตรน้อยคน ที่ในที่สุดจักห่างเหินบิดาไป วิถีชีวิตที่เห็นชัดเจนเมื่อลักคณาอยู่มิถุน ก็คือจะต้องประสบความหายนะล่มจมทางการเงิน เงินลงทุน หรือการเงินอย่างอื่น ครั้งหนึ่ง หรือหลายครั้ง แม้ในระยะเร็ว ๆ นี้ ที่ผ่านมา2-3ปีตราบถึงเวลาปัจจุบัน เขาก็ยังไม่พ้นปัญหาทางการเงิน ประหนึ่งเป็นกรรมเก่าที่ต้องชดใช้   เขามีศัตรูเป็นบุคคลในเครื่องแบบ หรือวงการนักเลงโต  เพราะบุคคลในเครื่องแบบ ทั้งทหารและตำรวจหรือวงการนักเลงโต จะบีบบังคับเขา ติดตามเขาไป ทุกหนทุกแห่ง ชีวิตเขาทั้งชีวิตจะอยู่ใต้สายตาของคนประเภทนี้ ดุจเวรกรรมเก่าติดตามมาแต่ชาติอดีตอีกปัญหาหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคือกิจการงานอาชีพของเขา ไม่ว่าเขาจะทำอะไร เมื่อไรจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของศัตรูคู่แข่งขันอยู่ตลอด  และเป็นที่แน่นอนว่า วันหนึ่งเขาก็จะพลาด เพลี่ยงพล้ำให้แก่ศัตรู  ทำให้กิจการงานของเขาล้มหรือพังทลายลงไปจนได้    ชีวิตเขาก็วนเวียนอยู่อย่างนี้  คือเริ่มขึ้นแล้วสิ้นสุดลง   และอายุเขาก็จะไม่ยืนยาวนัก เขามีโรคประจำตัว ที่อาจอาละวาดขึ้นอย่างไม่รู้กาลเวลาเมื่อใดก็ได้ และผลของโรคประจำตัวนี้อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ >>>  [พยากรณ์ไว้เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2551 โปรดดูสารบาญโหราศาสตร์]

 

  

 

 

ข้อ 2

การจรของดาวฆาฏร้ายที่ตามกันมาอย่างต่อเนื่อง ในปีพ.ศ.2559 ช่วงเวลาแค่ 3 เดือน คือ กันยายน - ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 ที่หมายถึงอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตทั้ง 3 ช่วงเวลานั้น แล้วหากผ่าน 3 ช่วงไปได้ ก็ยังมีช่วงที่ร้ายแรงติดตามมาถึงใน พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

ช่วงที่ 1  

15 กันยายน 2559 - 1 พฤศจิกายน 2559

 

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวฆาฏ 3 ดวงเดินทางมาถึงในอนาคตอันใกล้ที่บอกถึงการเสิ้นชีพของสนธิ ลิ้มทองกุล

 

ช่วงเวลาอันตรายมาถึงแล้ว  ปรากฏในดวงที่ 4 เป็นต้นไป

 

ในดวงที่ 4 จะเห็นดาวฆาฏร้ายแรงดวงแรกคือดาวอังคาร(๓) จรมาเล็งลักคณา  อีก 3 ดวงทอแสงร้ายถึงลักคณา

 

 

ดวงที่ 4
ดาวฆาฏดวงสำคัญจรมาถึง ช่วงที่ 1 โดยเล็งลักคณา 15 ก.ย.-1 พ.ย.2559
 

 

ดวงที่ 4
ดาวฆาฏ3ดวงมาปฏิบัติการต่อชะตานี้อย่างน่าวิตก  ดาวอังคาร(๓)กาลกิณีจร ราหู(๘)จร  และมฤตยู(๐)จร   3 ดวงนี้ตรึงลักคณาไว้อย่างเหนียวแน่น ในระหว่าง 15 ก.ย. – 1 พ.ย.2559   

 

เมื่อดาวดวงนี้ คือ อังคาร(๓)จรมาเป็นกาลกิณีอุจจาวิลาสน์ ในราศีธนู  เล็งตรงไปยังลักคณา(ลั)ที่กุมกับมฤตยู(๐)อยู่ ระหว่างวันที่  15 กันยายน ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  จึงเป็นระยะที่หมายถึงฆาฏ ระยะเด็ดขาด เพราะมีมฤตยู(๐)จรทับเกตุ(๙)เดิมที่ราศีเมษ  และมี ราหู(๘)จรทับจันทร์(๒)เดิมในราศีสิงห์ ทำการตรึงลักคณาไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ไม่ให้กระดุกระดิก  เป็นสภาวะอันหลบเลี่ยงยาก  จนมุม  และครั้นดาวฆาฏอีกดวงหนึ่งดวงที่ 2 คือจันทร์(๒)จรมาถึงราศีพิจิก อันเป็นตำแหน่งจันทร์(๒)ดับแสงลงสนิท เป็นนิจ  แล้วยังทับลงบนดาวมหาศัตรูเสาร์(๗)จรในพิจิกขณะนั้น

 

ดูช่วงที่ 2  ดวงที่ 5 ดาวฆาฏดวงที่ 2 จรมาเร่งความพินาสน์แด่เจ้าชะตา

 

 

 

ช่วงที่ 2     

4 ตุลาคม 2559 - 6 ตุลาคม 2559 

 

 

 

ดวงที่ 5

ดาวฆาฏดวงที่ 2 จรมาเร่งการพินาสน์แด่เจ้าชะตา  

 

ดวงที่ 5

ดูดาวฆาฏดวงที่ 2 จรมาเร่งการพินาสน์แด่เจ้าชะตา  นั่นคือ ดาวจันทร์(๒) จรมาถึงราศีพิจิก และดับแสงลงอย่างสนิท เป็นนิจ  ทับเสาร์(๗)จร คู่พลัดพรากจากกันตาย นั่นคือวันตายของสนธิ ลิ้มทองกุล  วันที่  4 ต.ค. 2559

 

และเมื่อจันทร์(๒)ดับทับเสาร์(๗) อายุจรในราศีพิจิก วันนั้นเป็นวันตายของสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งจะเป็นวันที่  4 ตุลาคม 2559 เวลา 21.13 น.

 

 

 

 

ช่วงที่ 3 

17 ต.ค.2559  – 16 พ.ย.2559

 

ดวงที่ 6

ช่วงอันตรายจากดาวฆาตดวงอื่น ที่ปฏิบัติการในมุมอื่น

 

 

ดวงที่ 6
วันอันตรายช่วงที่ 1 ช่วงเดียวกัน แต่มีดาวฆาฏอีกดวงอื่นหลายดวง ปฏิบัติการในมุมอื่นของดวงชะตา ซ้ำเติมเข้าไปอีก  อยู่ระหว่าง  17 ต.ค. – 16 พ.ย.2559 แล้วไปเน้นวันที่เด็ดขาดคือวันที่ 4 ต.ค. 2559 ตามที่ปรากฏในดวงที่ 5 แล้ว อีกทีหนึ่ง

 

วันที่ดาวอาทิตย์(๑)จรสู่ราศีตุล ที่ซึ่งเป็นแดนดับแสงสนิทของดวงอาทิตย์(๑) เป็นนิจ  ทับอาทิตย์(๑)เดิม ดาวอายุ ที่ดับสนิทอยู่แล้ว นี่เป็นช่วงที่ติดต่อกันมาใกล้ชิดนับแต่ช่วงแรก(ดวงที่ 4 ) ถึงช่วงที่ 3(ดวงที่ 6)  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

บทสรุป 

 

 เวลาติดต่อกันเพียง 3 เดือนเศษ ๆ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2559  – 9 ธันวาคม 2559  จะมีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเกิดแก่สนธิ ลิ้มทองกุล ถึง 3 ครั้ง ใน 3 ช่วงเวลาที่ติดต่อกันและยังแบ่งออกเป็นช่วง ๆ เหตุการณ์ที่ชัดเจน แต่ละเหตุการณ์ได้ 3 ช่วง ระหว่างวันที่ 19 ก.ย. 2559 – 9 ธ.ค. 2559   ดังนี้คือ

 

1.  ช่วงที่ 1   19 กันยายน 2559  - 4 ตุลาคม 2559 -17 ตุลาคม 2559

 

2.  ช่วงที่ 2   17 ตุลาคม 2559 - 1 พฤศจิกายน 2559 - 16 พฤศจิกายน 2559

3.  ช่วงที่ 3    1 พฤศจิกายน 2559 - 6 พฤศจิกายน 2559 - 9 ธันวาคม 2559 

และต่อจากช่วงที่ 3 คือช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 9 ธันวาคม 2559   นี้ ถ้ายังไม่มีเหตุร้ายถึงชีวิต  ก็ยังมีดวงร้ายพิฆาฏรออยู่เป็นช่วงตอนที่ 4 ซึ่งห่างไปอีก 2 ปีเศษ ใน พ.ศ.2561 คือ    ระหว่างวันที่  26 เมษายน 2561 - 28 ตุลาคม 2561 - 6 พฤศจิกายน 2561 ปรากฏการจรของดาวฆาฏที่ปฏิบัติการเฉียบขาดไปกว่าเดิม  โปรดดูดวงที่ 7 

 

 

 

 

ดวงที่ 7  
ดาวอังคาร(๓) มาเป็นดาวฆาฏร้ายแรงในช่วง 26 เม.ย. - 28 ต.ค.- 6 พ.ย. 2561   

 

 

 

ดวงที่ 7
ชะตาชีวิตเจอดาวอังคาร(๓) ดาวฆาฏร้ายแรง โดยมีพลังอำนาจเป็น ทั้งอังคารมหาอุจ และทั้งเป็นทั้งกาลกิณีจรมหาอุจ...หมายความว่าดาวอังคาร(๓) ได้รับคำสั่งมาโดยตรงเพื่อเอาชีวิตเจ้าชะตานี้ หรือทำให้เจ้าชะตานี้สิ้นสภาพความเป็นคนธรรมดาลงไป(หมายถึงเจ้าชะตาอาจได้รับผลทางการเป็นอำมะพาต เคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้อีกต่อไป นอกจากนอนรอความตายสถานเดียว) และตรงเป้าหมายเผง เพราะ เล็งเสาร์(๗)ประเดิมและอังคาร(๓)นิจเดิม ในระยะนี้ โดยที่อังคารจรเป็นมหาอุจกาลกิณีในราศีมังกรระหว่างวันที่ 1 – 7 พ.ย.2559  ที่เข้าภาวะคับขันอย่างยิ่ง  นี่คือดวงชะตากากบาทอย่างสมบูรณ์แบบ  โดยมีมฤตยู(๐)ดาวอันตรายร้ายแรงจรอยู่ราศีเมษ  และมีดาวอาทิตย์(๑)จรในราศีตุลในสภาพอาทิตย์ดับแสงโดยสิ้นเชิงโดยเป็นนิจ  และในขณะนั้นดาวประจำตัวของเจ้าชะตานี้ คือดาวพุธ(หมายถึงดาวตนุลักคณ์) จรในราศีพิจิก ใช่เท่านั้น ยังเล็งกับราหู(๘) จร  อันบอกไปถึงโรคประจำตัวและลักษณะการจราจร กฎหมายที่มีตำรวจมาเกี่ยวข้องอีกด้วย   จึงนับเป็นสถานการณ์ร้ายแรง ในระดับชิวิต จริง ๆ 

 

อังคาร(๓)จรเป็นกาลกิณีต่อไปจนยกเข้าราศีมังกร ซึ่งอังคาร(๓)จรเป็นมหาอุจ  เป็นกาลกิณีมหาอุจอยู่ระหว่าง 1 พ.ย. – 7 พ.ย. 2559  แต่ยังอยู่มังกรต่อไปถึง 9 ธ.ค. 2559  โดยอยู่ราศีมังกรระหว่าง 1 พ.ย.- 9 ธ.ค.59  แต่ที่เป็นดาวร้ายกาลกิณีจรอยู่ระหว่าง 1 - 7 พ.ย. 2559     ฉะนั้น ระยะ 7 วันนี้คือ ระยะวันที่  1- 7 พ.ย.2559  จึงเป็นระยะอันตรายมาก  มีเค้าของอุบัติเหตุร้ายแรง ทางรถยนต์ หรือยานพาหนะชนิดใดใด ขณะเดินทาง  เหตุจะเกิดขึ้นในวันที่จันทร์(๒) ดับ  นั่นคือวันที่ 6 พ.ย.2559 เวลา 02.17 น.

 

ฉะนั้น  จึงสรุปได้เลยว่าวันสิ้นชีวิตของ สนธิลิ้มทองกุล จะมาถึงในไม่นานนี้  นั่นก็คือ  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 02.17 น.

 

 

หากผ่าน 6 พฤศจิกายน 2559 ไปได้ ก็ยังจะมีเหตุร้ายตามมาไม่หยุด จนกว่าจะเอาชีวิตสนธิลิ้มทองกุลไปได้  ดังปรากฏในดวงต่อ ๆ ไปนี้ คือดวงที่ 8 - ดวงที่ 10

 

 

ดวงที่ 8
หากผ่านวันตามดวงที่ 7,  6 พ.ย.2559
รอดาวฆาฏหมายเลข 1 มาถึงเมื่อไรก็เมื่อนั้น

 

 

ดวงที่ 8
รอดาวฆาฏหมายเลข 1 นั่นคือดาวเสาร์(๗)กาลกิณีจร มาถึง เมื่อไรก็เมื่อนั้น
หากชีวิตยังผ่านดาวฆาฏในปีพ.ศ.2559 มาได้ ก็จะต้องเจอดาวฆาฏหมายเลข 1 มาถึง  นั่นคือดาวเสาร์(๗)กาลกิณี

 

 

 

ช่วงที่ดาวเสาร์(๗) ร้ายแรงมากคือช่วง 1 ปีเต็ม ๆ ระหว่างวันที่ 7 พ.ย. 2560 – 7 พ.ย. 2561 เนื่องเพราะช่วงนี้ดาวเสาร์(๗)ดวงนี้เป็นกาลกิณีจร อยู่ในตำแหน่งที่ เล็งลักคณา(ลั)และมฤตยู(๐)ที่กุมลักคณ์   เพราะว่าเสาร์(๗)ดวงนี้เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ เมื่อได้ตำแหน่งกาลกิณีจร ก็หมายถึงดาวฆาฏที่มุ่งหมายมาทำหน้าที่เอาชีวิตเจ้าชะตานี้โดยแท้จริง  เป็นดาวฆาฏอันดับ 1  ที่ในเวลาเดียวกันนี้ดาวฆาฏร้ายอีกดวงหนึ่งคือดาวอังคาร(๓) ก็บังเอิญนัดมาร่วมร่วมมือกับเสาร์(๗) ปฏิบัติการพร่าชีวิตเจ้าชะตานี้พร้อมกัน

 

[เสาร์(๗) จรสู่ราศีธนู เล็งลักคณ์+๐  และอยู่ธนูระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2560 ถึง 2 มี.ค. 2563  เป็นเวลา 2 ปี ครึ่ง  เล็งลั+๐ ซึ่งหมายความว่าเสาร์(๗) ดาวมรณะดวงนี้ แม้ไม่อยู่ในฐานะ กาลกิณีจร แต่ก็อยู่ในฐานะดาวร้าย มรณะ ที่ยังมีพิษสงต่อไปตราบยังเล็งลักคณาอยู่] 

 

 

 

ดวงที่ 9
ดาวเสาร์(๗)มรณะ กาลกิณีจร เป็นดาวฆาฏเล็งลักคณา

 

 

ดวงที่ 9

รอดาวฆาฏหมายเลข 1

เสาร์(๗) เป็นกาลกิณีจร ระหว่าง 7 พ.ย.60 – 7 พ.ย. 61  เป็นดาวฆาฏเพราะเป็น เจ้าเรือนมรณะ และได้ฐานะทักษาเป็นกาลกิณีจร

 

 

 

 

ดวงที่ 10
วันที่จันทร์(๒)จรมาถึงราศีเมถุน

 

 

ดวงที่ 10 
จันทร์(๒) จรถึงราศีเมถุน
วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 19.57 น. วันตายของสนธิ ลิ้มทองกุล

 

วันที่จันทร์(๒)จรมาถึงราศีเมถุนนั้นเป็นวันตายของ สนธิ ลิ้มทองกุล  ซึ่งเป็นวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 19.57 น.  อายุได้ 70 ปี

 

ดาวฆาฏคือ  มฤตยู(๐)จร/เกต(๙)เดิม ในราศีเมษ ------อาทิตย์(๑)จร นิจ ดับแสง/อาทิตย์(๑)เดิม นิจ ดับแสง ในราศีตุล........ราหู(๘)จร/เสาร์(๗)เดิมประ+อังคาร(๓)เดิมดับแสงนิจ ในราศีกรกฎ........อังคาร(๓)จรมหาอุจ ในราศีมังกร เล็ง ราหูจร/เสาร์(๗)เดิมประ+อังคารเดิมนิจ นาศีกรกฎ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

บทสรุปสุดท้าย

 

 

 

เมื่อการวิเคราะห์เสร็จลงแล้ว เราได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า 

วันสิ้นชีวิตของนายสนธิ ลิ้มทองกุล อยู่ใน 4 ช่วงเวลา หรือ 4 ช่วงตอน ซึ่งหมายความว่า หากผ่านช่วงที่ 1 ไปได้  ก็ยังมีเหตุร้ายตามมาอีก ไม่หยุดหย่อน ไปจนกว่าจะถึงวันสิ้นชีพของเจ้าชะตานี้   4 ช่วงดังนี้คือ(เลขที่ให้สีแดงหมายถึงวันที่เด็ดขาดที่เหตุร้ายจะเกิดขึ้น)

 

 

 

1.  ช่วงแรก                19 ก.ย. -    4 ต.ค. - 17 ต.ค. 2559  [ดวงที่ 5-6]

2.  ช่วงที่ 2                 17 ต.ค. -   1 พ.ย. - 16 พ.ย. 2559  [ดวงที่ 4]

3.  ช่วงที่ 3                  1 พ.ย. -   6 พ.ย. -   9 ธ.ค. 2559  [ดวงที่ 7]

4.  ช่วงที่ 4                26  เม.ย.- 28 ต.ค. - 6 พ.ย. 2561   [ดวงที่ 8-9-10]

 

 

 

·      ชลัมพุช โหรชนบท
30 ต.ค. 2558  21.30 น.

-------------------------------------------------------------

…………………………………………………….

-------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ
ข้อมูลจากอดีต


 

ต่อไปนี้เป็นการบันทึก ดวงตัวอย่างเหตุการณ์ที่ร้ายแรง ของ สนธิ ลิ้มทองกุล เป็นตัวอย่างการศึกษาทางโหราศาสตร์โดยเฉพาะ 4 เรื่องคือ

 

1.  เรื่องศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2543

 

2.  เรื่องศาลสั่งจำคุก 2 ปีไม่มีรอลงอาญา วันที่ 29 มีนาคม 2550

 

3.  เรื่องศาลสั่งจำคุก 3 ปีไม่มีรอลงอาญา วันที่ 25 ธันวาคม 2550

 

4.  เรื่องถูกลอบยิงถล่มด้วยอาวุธสงครามข้างวัดเอี่ยมวรนุช  วันที่ 17 เมษายน 2552 เกือบสิ้นชีวิต

 

 

 

 

วางระบบดาวในดวงชะตาวันทั้ง 4 เหตุการณ์ ได้ในดวงที่ 11 – 14 ดังนี้

 

 

 

 

ดวงที่ 11 
วันศาลสั่งล้มละลาย 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2543

 

 

 

ดวงที่ 11
วันศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2543
 

 

 

ดวงที่ 11-1

 

  

ดวงที่ 11-1
การวิเคราะห์ระบบดาวจรและดาวเดิมในวันเกิดเหตุ ดาวที่ก่อการในวันนั้น มฤตยู(๐) เกตุ(๙) เสาร์(๗) นิจ  ผสมกับดาวเดิมในดวงชะตาคือ เสาร์(๗)ประ อังคาร(๓) นิจ อาทิตย์(๑) นิจ

 

 

 

 

 

ดวงที่ 12
วันศาลสั่งจำคุก 2 ปีไม่รอลงอาญา

 

  

ดวงที่ 12
วันศาลสั่งจำคุก 2 ปีไม่รอลงอาญา
วันที่ 29 มีนาคม 2550

 

 

 

 

ดวงที่ 12.1
ดวงปฏิบัติการของดาวร้าย 

 

  

ดวงที่ 12.1

ดวงปฏิบัติการของดาวร้าย 3 ดวงคือ เสาร์(๗) จันทร์(๒) และ อังคาร(๓)มหาอุจ

 

 

 

 

 

ดวงที่ 13
ศาลสั่งจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา

 

 

ดวงที่ 13 
วันศาลสั่งจำคุก 3 ปีไม่รอลงอาญา
วันที่ 25 ธันวาคม 2550

  

 

 

 

ดวงที่ 13.1
รูปดาวร้ายล้อมดวงชะตา

 

 

ดวงที่ 13.1
รูปดาวจรล้อมดวงกำเนิด วันที่ 25 ธ.ค.2550

 

 

 

ดวงที่ 13.2 
ลักษณะปฏิบัติการของดาวฆาฏ 

ดวงที่ 13.2

ลักษณะปฏิบัติการของดาวฆาฏ
เสาร์(๗), อังคาร(๓), เกตุ(๙), ราหู(๘), มฤตยู(๐) วันที่ 25 ธ.ค. 2550

 

 

 

 

 

 

ดวงที่ 14
ถูกถล่มยิงด้วยอาวุธสงคราม 

 

 

ดวงที่ 14 

วันถูกถล่มด้วยอาวุธสงคราม ข้างวัดเอี่ยมวรนุช
วันที่ 17 เมษายน 2552

 

 

ดวงที่ 14.1


ดวงที่ 14.1 
ลักษณะการปฏิบัติการของดาวฆาฏ
ดาวจันทร์(๒), ราหู(๘), พฤหัสบดี(๕), - ดาวอาทิตย์(๑), ดาวเสาร์(๗), ดาวอังคาร(๓)   วันที่ 17 เม.ย. 2552

 

 

 

 

  • ชลัมพุช โหรชนบท
    30 ต.ค.2558  22.00 น.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงการบันทึกข้อมูล

หลังวันที่ให้การพยากรณ์

(วันที่ 30 ต.ค. 2558  22.00 น.)


 

ภาพสนธิ ลิ้มทองกุล

ได้รับมาทางไลน์เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2559

ภาพสนธิ ลิ้มทองกุล ที่ได้รับมาทางไลน์ เมื่อวันที่ 15 มนาคม 2559

 
สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.