ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์

 

 

 

 บทวิเคราะห์พิเศษ 

วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พลเอก เปรม ตินสูลานนท์

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ดวงสิ้นชีพ ตามสมมติฐานว่าด้วยการปฏิบัติการของดาวฆาฏ แห่งดวงชะตาบุคคล ซึ่งโหรผู้พยากรณ์อย่างมืออาชีพแล้วย่อมจะต้องมั่นใจในการวิเคราะห์ 3 หลักการนี้อย่างเต็มที่  นั่นคือ

1.  จะต้องวิเคราะห์ทราบชัดเจนว่า  ดาวฆาฏ ของดวงชะตานี้ ได้แก่ดาวอะไร บ้าง  มีหนึ่งดวง หรือมีมากกว่า 1 ดวง  และได้แก่ดาวอะไร  ?

2.  ดูน้ำหนัก หรือความร้ายแรงของดาวฆาฏ นั้น ๆ ว่าพอจะทำการได้อย่างแตกหัก เด็ดขาดหรือไม่ อย่างไร

3.  ดูการจรมาถึงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในดวงชะตาเดิม คือ ดวงชะตากำเนิด

 

 

 

เราจะวิเคราะห์ไปตามลำดับ ด้วยสมมติฐานงานวิจัยดวงชะตา ตามว่ามาข้างต้น เพื่อไปสู่คำตอบว่า  วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ ของพล.อ.เปรม เป็นวันที่เท่าไร เดือน พ.ศ. ? 

 

 

 

ดวงที่ 1  

การจรของดาวฆาฏดวงที่ 1  

 


 

   ดวงที่ 1 

พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์

ล.20/277, ล36/104, ล59/264-265,2272-276

วันเกิด : 26 สิงหาคม 2463 วันพฤหัสบดี

ดวงชะตานี้ได้จาก  ชิเชโร

 

 ดาวฆาฏดวงที่ 1 ดาวเสาร์(๗) กาลกิณี

 

 

จากดวงกำเนิดนี้

ดาวฆาฏแท้จริง = ดาวเสาร์(๗ ) ที่กุมลักคณา และทับกับดาวสำคัญของดวงชะตาคืออาทิตย์(๑) เกษตร, ศรีกำเนิด  ที่เป็นดาวปกป้องเจ้าชะตาอย่างทรงอานุภาพ  ส่วนดาวฆาฏเป็นเสาร์(๗)นั้นก็เพราะเป็นเจ้าเรือนอริ และเป็นดาวกาลกิณีกำเนิดเดิม มาร่วม ทับลักคณาและทับอาทิตย์เดิม(๑) ซึ่งมีฐานะเป็นเกษตร  เป็นศรีตามทักษาระบบไทย และเนื่องจากเป็นดาวคู่ธาตุไฟด้วยกันทั้งดาวเสาร์(๗)   และอาทิตย์(๑) จึงหมายถึงวงการเดียวกันนั่นเอง  แต่ต่างกันที่ดวงหนึ่งเป็นศรี ดวงหนึ่งเป็นกาลกิณี มาอยู่ด้วยกัน มีแต่หักล้างกัน ก่อกวนกันตลอด  

 

ดาวเสาร์(๗) ที่เป็นเจ้าเรือนอริ มีฐานะเป็นดาวกาลกิณีอีกด้วย  เมื่อมาทับลักคณ์  จึงบอกถึงความเป็นหนี้สินทางการเงินเป็นระยะ ๆ ด้วย  ชะตานี้จึงเป็นชะตาที่มีการเดินรอบวงจรหนี้อยู่ตลอดมา  จึงเป็นดาวฆาฏที่แท้จริง ซึ่งหมายถึงการบ่อนทำลายเศรษฐกิจการเงินของเจ้าชะตานี้ไปด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวงที่ 2 

การจรของดาวฆาฏดวงที่ 2 ดาวจันทร์(๒)    

 

 

 

 

ดวงที่ 2

จันทร์(๒)+เกตุ(๙) ถึงลัคณา+๗+๑

 

 

 

ดาวฆาฏดวงที่ 2 ดาวจันทร์(๒)

ดาวฆาฏดวงที่ 2 ดาวจันทร์(๒)ในดวงชะตา อยู่ในตำแหน่งร้ายแรงอีกดวงหนึ่ง เป็นดาวฆาฏดวงที่ 2  เพราะเหตั่ดาวจันทร์(๒) เจ้าเรือนวินาสน์(ภพที่ 12) ที่กุมกับดาวเกตุ(๙) มหาอุจอยู่ในราศีธนู  แล้วร่วมทอกระแส(๒+๙) ถึง ลั+๑+๗   หมายถึงรายจ่าย และการสูญเสียแบบสูญเปล่าไปอย่างมากมาย และสม่ำเสมอมาสำหรับชะตาชีวิตนี้ และหมายถึงการหาเงินและลาภอื่น ๆ เป็นเรื่องที่เจ้าชะตานี้อ่อนด้อยไปกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากสำหรับชะตานี้อยู่ตลอดมา และตลอดไป

 

จันทร์(๒) เจ้าเรือนภพวินาสน์ ทักษาเป็นมูละ  มาพบเสาร์(๗)กาลกิณี  ถึงลักคณา+อาทิตย์(๑)  ยิ่งหมายถึงรายจ่ายที่สูญเปล่าจำนวนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว จนอาจจะกล่าวได้ว่า เจ้าชะตานี้ เป็นคนที่ค่อนข้างขัดสนในเงินทอง ข้าวของ เลยไปถึงความยากความจนคนหนึ่งก็ว่าได้   และอิทธิพลนี้ยังให้ผลในด้านความโดดเดี่ยว ไร้ญาติขาดมิตร  ทำให้มีความจำเป็นอยู่เองที่จะหันหาทางธรรมปฏิบัติ เช่นสมาธิ วิปัสสนาญาณ อยู่บ้าง   แต่กระนั้น  เนื่องจากผลของ เสาร์(๗) และจันทร์(๒)ตามดวงชะตานี้  ก็ไม่สามารถจะให้ผลทางธรรมปฏิบัติได้อย่างไร  กลับหมายถึงความสิ้นหวังอย่างว้าเหว่ไปอีก  

 

ฉะนั้นเมื่อใดก็ตาม ที่เสาร(๗) กับ จันทร์(๒) จรร่วมหรือเกาะกุมกันมา ถึงลักคณา หรือตกสู่ภพอันตรายอันเกิดจากระบบดาวทั้งสิ้น  ชะตานี้ก็จะได้รับผลร้าย คือรับผลของดาวฆาฏที่ตามมาเพื่อก่อการร้ายหมายชีวิต  ซึ่งอาจจะเป็น 2 อย่าง ขึ้นไป คือ (1.)  จากลูกน้อง บริวาร พันธมิตรจะขัดเคือง แตกหักกับเจ้าชะตา ไป  กลายเป็นผู้โดดเดี่ยว   อันเนื่องมาจากปัญหาการเงิน การเศรษฐกิจโดยรวม และเมื่อมีเกตุ(๙)มหาอุจเดิมอยู่กุมจันทร์(๒)เดิมอีก  ความโดดเดี่ยวเดียวดาย ว้าเหว่อันเป็นอิทธิพลของเกตุ(๙)มหาอุจโดยเฉพาะก็ย่อมลึกชัดเจน ยิ่งขึ้น  จนอาจจะกล่าวได้ว่า  มีวันหนึ่งที่เจ้าชะตานี้ เมื่อดาวเสาร์(๗) กับดาวจันทร์(๒) จรมาถึง หรือให้อิทธิพลร้ายที่พิฆาฏจากการจรมาสู่ตำแหน่งที่ร้าย  ก็จะบังเกิดสถานะที่ต้องอยู่โดดเดี่ยว ว้าเหว่ หาใครแลดูไม่ได้ จะเหลียวหน้าแลหลังหาใครเป็นที่พึ่งอบอุ่นใจได้ยาก  และนั่นหมายถึงสติสัมปชัญญะ อ่อนลงไปถึงระบบประสาทที่วิตกกังวล ขรึมซึมซับเศร้าโศรก เปล่าเปลี่ยวเดียวดายไปด้วย

 

 สรุปมาถึงตอนนี้ เราได้พบดาวเสาร์(๗)กาลกิณีเดิม  ดาวจันทร์(๒) เจ้าเรือนภพวินาสน์ มูละเดิม  กับดาวเกตุ (๙)มหาอุจ   3 ดวงนี้เอง จะเป็นดาวฆาฎของชะตานี้ ในระดับ 1 เลยทีเดียว  

 

 

  

 

 

ดวงที่ 3  

การจรของดาวฆาฏราหู(๘)

 

 

 

  ดวงที่ 3 
ดาวราหู(๘) ปัตนิ เป็นราชาโชค แต่ถึงเสาร์(๗)กาลกิณีเดิม

 

 

 

ดาวราหู(๘) มีศักดิ์เป็นราชาโชค ตำแหน่งเป็นเจ้าเรือนปัตนิ   แต่ขณะที่เกิด ราหู(๘)ดวงนี้สถิตราศีตุล ซึ่งในตำแหน่งนี้ได้เชื่อมโยงไปถึงสหายใหญ่คือเสาร์(๗) เข้าพอดี  จึงจำเป็นโดยธรรมชาติที่ต้องไปร่วมมือกับมิตรใหญ่ ในงานของเสาร์(๗) นั่นก็คืองานฆาฎ หรือล้มล้างเจ้าชะตานี้  และเนื่องจากเสาร์(๗)มหามิตรนี้ ที่ทรงคุณภาพร้ายแรงโดยเป็นกาลกิณี  จึงส่งผลในทางการเป็นดาวฆาฎแรงขึ้นไปอีก และในแบบที่ไร้เหตุผล หรือการคาดคะเนผลได้ยาก   และที่แน่นอนก็คือยังบันดาลผลกระทบไปถึงชีวิตรัก – คู่ครอง หรือชีวิตครอบครัว ผัวเมีย  ของเจ้าชะตานี้ ที่ต้องเผชิญกับภาวะที่ยากลำบากแสนเข็ญในการมีคู่  หรือความรักที่ยากเย็น  จนถึงความผิดหวัง  พบเล่ห์กล พบความ พิเรนทร์  ที่ทำให้เจ้าชะตาพบความอกหัก ไร้ความสุขทางด้านนี้ ความรักพังทลายในประเด็นความรัก-คู่รักไปด้วย  และนอกจากดาวร้ายคู่นี้แล้ว ยังมีดาวอีกดวงหนึ่งไปส่งผลต่อชีวิตรักเข้าอย่างหนักอีกด้วย นั่นคือมีดาวมฤตยู(๐) เข้าครองภพปัตนิเข้าอีกดวงหนึ่ง  บอกได้เลยว่า นี่คือสภาพแห่งความสูญสิ้นคู่ชีวิต ไปเลย  ชีวิตไร้คู่ ต้องอยู่เอกา หากินกับความฝัน ความระทมทุกข์ เลยไปถึงความเกลียดชังสตรีเพศ(ถ้าเป็นชะตาหญิง ๆ คนนี้ก็จะเกลียดชังผู้ชาย)  ไปโดยตลอดชีวิต

 

 

 

 

 

 

ดวงที่ 4 

ดาวกดุมภะ   

 

   

 

ดวงที่ 4
ดาวพุธ(๔)ดาวกดุมภะ 

 

 

 

ดาวการเงิน ได้แก่ดาวพุธ(๔) ไปอยู่ภพวินาสน์  นั่นคือความหมายเกี่ยวกับเงินโดยเฉพาะ  ในที่นี้ก็กลายเป็ฯว่า  มีเงินมีทรัพย์ขึ้นมา ไม่มีเหลือเก็บ  เอาไปใช้จ่ายสูญหายไปหมดสิ้น   เงินที่หามาได้ เอาไปจ่ายหมด ไม่มีเหลือ  และยังบอกด้วยว่า  มีรายการจ่ายโดยไร้เหตุผลอยู่อีกเป็นจำนวนประมาณไม่ได้  

ดูดาวพุธ(๔)ดวงนี้ ยังไปเชื่อมโยงกับดาวดวงอื่น ส่งผลร้ายแด่ความหมายนี้เพิ่มเติมไปอีก

 

 

 

 

 

 

 

ดวงที่ 5
พุธ(๔)จรถึงจันทร์(๒)

 

 

 

 ดวงที่ 5 

ดาวจันทร์(๒) เจ้าเรือนภพวินาสน์ ไปอยู่ราศีธนูกุมเกตุ(๙)มหาอุจ  กระแสจันทร์(๒)ทอถึงเสาร์(๗)กาลกิณี   แล้วพุธ(๔) เจ้าเรือนกดุมภะ ไปอยู่ภพที่12 วินาสน์

 

   

การที่ในดวงชะตานี้ มีดาวจันทร์(๒) เจ้าเรือนภพที่ 12 วินาสน์ + เกต(๙)มหาอุจ  เจอ เสาร์(๗)กาลกิณี  สะท้อนรายจ่ายมหิมาที่สูญไปเปล่า ๆ  จ่ายบางรายการ บางสถานการณ์จนกระเป๋าเกลี้ยง เงินหมดคลัง(คลังตัวเอง)ไปเลย

น่าหมายความรวมถึง คราวได้เป็นรัฐบาล เป็นนายกรัฐมนตรีไทยอยู่ 8 ปีนั้น ได้มีรายจ่ายสูญไปขนาดนี้ ที่สูญเปล่าโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียว   และครั้นดาวกดุมภะเองคือดาวพุธ(๔) ไปอยู่ภพ 12 คือตำแหน่งวินาสน์เข้าอีกด้วยแล้ว  ก็จะหมายความรวมถึงชีวิตปกติคน ๆ หนึ่งต่อมา จะเผชิญปัญหาการเงินในลักษณะนี้อยู่ตลอดมา และตลอดไปจนชั่วชีวิต จะมีรายการจ่ายจนเงินเกลี้ยงกระเป๋า  บอกถึงเป็นคนหาเงินหาทองไม่เป็น ยากแค้นอยู่ตลอดเวลา มีหนี้สินและรายจ่ายที่ต้องจ่ายอยู่ตลอดไป

 

 

 

สรุปก็คือ   เป็นคนที่มีปัญหาการเงิน อยู่ตลอดไป  ตลอดชีวิต เสมือนคนยากคนจนคนหนึ่งเราดี ๆ นี่เอง

 

 

 

 

 

 

ดวงที่ 6
ดาวอาทิตย์(๑) ตนุลักคณ์เป็นศรีเกษตร

      


 

   ดวงที่ 6  

ดาวอาทิตย์(๑) ตนุลักคณ์เป็นศรีเกษตร

 

 

 

ดาวอาทิตย์(๑) ธาตุไฟ เป็นดาวที่เข้มแข็ง เกิดวันพฤหัสบดีทำให้ดาวดวงนี้เป็น ศรีกำเนิด  เกษตรกุมลักคณา  และทั้งเป็นดาวตนุลัคณ์ และสถิตในราศีสิงห์ธาตุไฟ   เท่านี้ก็พอบอกได้ถึงความมีบารมีสูงส่งและยั่งยืน มีจิตใจเข้มแข็งและมักจะมีทิฏฐิสูงในการที่จะอยู่เหนือคนอื่น ยอมใครยาก  แต่ทรงความเป็นธรรม รักลูกน้องบริวาร  และเมื่อมีดาว มิตรใหญ่คือ พฤหัสบดี(๕) + ศุกร(๖) กุม  บ่งบอกถึงบารมี อำนาจ ภาวะผู้นำ สุขภาพ  และอายุยืน และความเหนียว ทนทาน ทรหด เป็นพิเศษ  และมีความคงทน ยั่งยืนนาน  และยังบอกไปถึงความมีอายุยืนอีกด้วย มีความเหนียว ความเด้ง ความมีสปริงดีดกลับได้แรง  สามารถหาทรัพย์สินเงินทองมาจากตำแหน่งที่ทรงอำนาจ  ภาวะผู้นำนี้ได้มาก และได้เงินทองมาจากวิถีทางนี้อยู่ตลอดมา    นี่เองคือจุดที่ทรงพลัง อำนาจที่ครอบ คุ้มครองดวงชะตานี้ไว้ได้อย่างยิ่งใหญ่ ทรงบารมี อำนาจยั่งยืนไปตลอดชีวิต

 

ก็จริง !

แต่โดนเสาร์(๗) กาลกิณี + ราหู(๘)คู่มิตรใหญ่ เจ้าเรือนภพอริและทั้งจันทร์(๒) เจ้าเรือนวินาสน์ ล้อมรอบด้าน   มีดาวฆาฎมตยู(๐) เล็งตรงมายังลั+๑ เช่นนี้ วันหนึ่งจะต้องเพลี่ยงพล้ำลงจนได้  ด้วยเหตุที่ดวงดาวที่กล่าวมา ล้วนเป็นดาวฆาฏที่ร้ายแรง ส่งผลตรงเป้า ทั้งสิ้น  หากแต่อำนาจของดาวอาทิตย์(๑)ศรีเกษตร อันเป็นดาวตนุลักคณ์ ทรงอำนาจดังกล่าว และครั้นมีดาวพฤหัสบดี(๕)มาร่วมกุมกับอาทิตย์(๑)อีกด้วย  มีดาวศุกร(๖)มาร่วมกุมอีกด้วย  จึงส่งผลให้ทรงฐานะการนำอันยั่งยืน  แทบกล่าวว่าดวงชะตาที่ไม่มีวันตก  และมีความหวังใฝ่ทะเยอทะยานอันสูงส่ง   แต่เนื่องจากมีดาวฆาฏ  เสาร์(๗)กาลกิณี ซึ่งเป็นดาวสั่ง มีอำนาจหน้าที่โดยตรง(เพราะได้ตำแหน่งดาวกาลกิณีมากุมศรี คืออาทิตย์ ตนุลักคณ์เกษตรโดยตรง) ที่จักทำการโค่นล้มหรือเอาชีวิตเจ้าชะตานี้โดยตรง  แม้ว่าจะเป็นดาวคู่ธาตุไฟด้วยกัน  แต่ดวงชะตาให้เป็นฝ่ายตรงกันข้ามเสียแล้ว คือ ศรี  อยู่ตรงข้ามกับ กาลกิณี นั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวงที่ 7  

ดาวอังคาร(๓)

 

  

   

 

ดวงที่ 7    

ดาวอังคาร(๓) เป็นเกษตร  เข้มแข็ง แต่ห่างไกล

 

 

  

 

ดวงชะตานี้มีดาวอังคาร(๓) เป็นเกษตร ทักษาดีไม่เสียหาย(เป็นอุตสาหะ)  ก็จริง แต่กระแสห่างเหินไป เพราะเป็นเกษตรภพที่ 4  จึงได้ในความหมาย ว่ามีทรัพย์สมบัติ ในด้านที่ดิน ที่อยู่อาศัยอันอุดมสมบูรณ์ โดยมีคนในเครื่องแบบคอยดูแลรับใช้ตลอดไป  ซึ่งชะตานี้ก็จะมีที่ดินอยู่จำนวนหนึ่งพอสมควรเลยทีเดียว  ให้ความหมายโดยทั่วไปถึง ทรัพย์สมบัติด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน นา ไร่ มีพอสมควรทีเดียว   แต่โดยเหตุที่ดาวอังคาร(๓)ดวงนี้อยู่ไกล อยู่เอกเทศเกินไป ไม่สัมพันธ์กับดาวอื่น โดยเฉพาะดาวอาทิตย์(๑)ตนุลักคณ์ในดวงชะตา ที่นับเป็นคู่ศัตรูเสียอีก    จึงให้ความหมายส่วนหนึ่งว่า แท้จริงสถาบันทหารเอง ก็ใช่ว่าจะมารับใช้ หรือหนุนเจ้าชะตานี้แต่อย่างใด  ระหว่างสถาบันทหาร กับ พล.อ.เปรม มีลักษณะต่างคนต่างอยู่ด้วยซ้ำไป  และลักษณะดาวอาทิตย์(๑)เกษตร –ศรี  และอังคาร(๓) อุตสาหะ-พันธ์+ศุภะ)  ยังเป็นดาวคู่ศัตรูกันอีก  ซึ่งย่อมแสดงความหมายอย่างที่กล่าวมาชัดเจนขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

ดวงที่ 8  

การจรของดาวฆาฏมฤตยู(๐) ผู้มาบัญชาการเรื่องร้ายแรงโดยตรง

 

 

 

ดวงที่ 8   

ดาวมฤตยู(๐) กับดาวเสาร์(๗) ดาวคู่ฆาฏร้าย

 

 

 

ดาวมฤตยู(๐) กำลังจะจรมาสู่ราศีเมษ และอยู่ ณ ราศีนี้ ครอบครองชะตาชีวิตนี้นานถึง 7 ปี ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2566  นี่แหละเป็นประเด็นความหมายของชะตาชีวิตนี้ที่จักได้เผชิญอันตรายต่าง ๆ ไปเรื่อย ๆ นับแต่เรื่องเล็กไปถึงเรื่องใหญ่ที่ร้ายแรงถึงการสิ้นชีวิตไป และการจรของดาวมฤตยู(๐) นี้เอง สำหรับดวงชะตานี้  ที่เตือนให้โหรเอาใจใส่ติดตามดาวฆาฏของชะตานี้ไปอย่างเป็นประเด็นสำคัญเลยทีเดียว

และก็ได้พบ    ดาวเสาร์(๗)จรสู่ราศีธนูและอยู่ธนู ระหว่าง 1 ธ.ค. 2560 – 5 ธ.ค. 2563 เป็นดาวฆาฏ(คือดาวที่มาฆ่า หรือประหารชีวิต)ของชะตานี้ตามพื้นดวงกำเนิด  เมื่อจรมาทับจันทร์(๒) และเกตุ(๙)เดิมในราศีธนู  ในราศีธาตุไฟ  ก็ได้พบดาวมฤตยู(๐)จรในราศีเมษ  ธาตุไฟ ที่มาก่อนหน้านี้แล้ว รออยู่    พบอาทิตย์(๑)เดิมและเสาร์(๗)เดิมในราศีสิงห์ ธาตุไฟ  นั่นเป็นเหตุผลในด้านร้ายแรงมาก ด้านชะตาถึงฆาฏใหญ่

 

 

 

วันที่ 26 ส.ค.2562 ถึงวันที่ 26 ส.ค. 2563  ดาวเสาร์(๗)จรดวงนี้ ซึ่งเป็นดาวมีฐานะเป็นเจ้าเรือนอริ และมีตำแหน่งประจำเป็นกาลกิณีกำเนิด  ได้แปรสภาพเป็นกาลกิณีจร (กาลกิณีเดิมแปรสภาพเป็นกาลกิณีจร)  เดินทางมาถึงราศีธนู  ทำให้เกิดภาวะที่มี  ดาวกาลกิณี 2 ดวง มาพบกัน  นั่นคือเสาร์(๗)  ทั้งดาวกาลกิณีเดิม และ ดาวกาลกิณีจร มาพบ สมทบกันก่อการร้าย  โดยจะร่วมมือกันก่อการร้าย คือ การฆาฏ แด่เจ้าชะตานี้  อยู่ 1 ปีเต็ม ๆ  ระหว่างวันที่ 26 ส.ค.2562-วันที่ 26 ส.ค.2563  และเนื่องด้วยชะตานี้ มีดาวฆาฏอีกดวงคือดาวมฤตยวู(๐) จรมาอยู่ราศีเมษอยู่ก่อนแล้ว และอยู่นานถึง 7 ปี  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.2559 – 30 มี.ค.2566  มฤตยู(๐) ซึ่งโดยสันดารดาวดวงนี้คือการกวาดล้าง ทำลายให้สิ้นไปอย่างเรียบเกลี้ยง(ตามจังหวะที่มีให้ ถ้าไม่มีจังหวะให้ดาวดวงนี้จะนิ่งสงบเหมือนไร้พิษสงใดใด)  เท่ากับเป็นผู้บัญชาการฝ่ายดาวร้ายโดยตรง

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดวงที่ 9 

ดาวฆาฏอื่นจรมาสมทบ

 

 

 

ดวงที่ 9  

ดาวจันทร์(๒) มาสมทบดาวมฤตยู(๐) จรมาสู่มุมฆาฏ

 

 

 

ดาวมฤตยู(๐) ดาวฆาฏ มาสู่ราศีเมษ

ดาวเสาร์(๗) ดาวอริเดิม จรสู่ราศีธนู ทับจันทร์(๒)เดิม และ จันทร์(๒)จร

 

ดาวจันทร์(๒) ดาวฆาฏ มาสู่ราศีเมษและอยู่เมษระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-1,2 ก.พ.2563

 

 

 

 

 

 

ดวงที่ 10   

ดาวกาลกิณีเดิมประสานงานก่อการร้ายกับดาวกาลกิณีจร 

 

 

 

ดวงที่ 10

ก่อน 23.39 น.,วันที่ 2 ก.พ.2563  จันทร์(๒) อยู่ใน  20 – 30 องศา

เสาร์(๗)จรได้ 26.46 – 29.51 องศา  

 

ราหู(๘) อายุเดิม เจอดาวคู่มิตรจรกาลกิณี  กาลกิณีเดิม-กาลกิณีจร

 

 

 

  

 

 

 

 

ดวงที่ 11    

วันที่ดาวฆาฏหมายทำการสำเร็จ

 

 

   

      

ดวงที่ 11
วันสิ้นชีวิตของ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ 

วันอาทิตย์(เสาร์) ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  

ก่อนเวลา 23.39 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันสิ้นชีวิตของ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ 

วันอาทิตย์(เสาร์)ที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช  2563

 ก่อนเวลา 23.39 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ชลัมพุช โหรชนบท

          31 ตุลาคม 2558

          เวลา  08.30 น.
สารบาญโหราศาสตร์

คำพยากรณ์เกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่น โควิด-19
บทวิเคราะห์หลักวิชาคำพยากรณ์พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค
ดาวพฤหัสย้ายสู่ธนูโหรว่าฝ่ายค้าน ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้ ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2559 นี้Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.