ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ข่าวดีจาก MY TEMPLE

 ข่าวดีจาก

MY TEMPLE

 

 ***************************************************************************

 

 

    

                                                                                               

 

 

 ภาพ พระครูพุทธิพงศานุวัตร นั่งสมาธิ จำเริญวิปัสสนาญาณ ตลอดคืน ท่ามกลางพุทธบริษัท   ผู้ถือศีลจาริณีนุ่งห่มขาวร่วมพันคน ที่แวดล้อม ในคืนวันที่ 10-11 เมษายน พุทธศักราช 2558 ณบริเวณพุทธาภิเษก ด้านในและ บริเวณรอบ ๆ พระมหาวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง โดยนั่งบนอาสนะนี้ท่านี้ ไม่เปลี่ยนอิริยาบถเลย นานกว่า 9 ชม. เริ่มเมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. คืนวันที่ 10 เม.ย.2558 ถึง 06.00 น. วันรุ่งขึ้น 11 เม.ย. 2558   ภาพนี้ถ่ายเมื่อเวลาประมาณ 04.20 น.วันที่ 11 เม.ย.2558  โดยอาจารย์นิรินธน์ ทองกลม  

[=ความรู้แจ้งในความหมายของ "วิปัสสนาญาณ" แห่งพระพุทธศาสนา] 

                                                 

 

     

                                  

   

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

ภาพประวัติศาสตร์วัดมหาพุทธาราม

ในคืนวันที่ 10-11 เมษายน

พุทธศักราช 2558

งานนมัสการหลวงพ่อโต ประจำปี 2558

และพิธีสมโภชปิดทองหลวงพ่อโต

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1

ภาพญาติโยมนักปฏิบัติธรรมภายในพระวิหารหลวงพ่อโต 

 

 

 

ภาพที่ 2

พื้นที่ระหว่างผนังพระวิหาร กับพระอุโบสถทางทิศใต้ ภาพ สู้ไม่ถอย

 

 

ภาพที่ 3  

ด้านหน้าพระวิหาร ใต้กิ่งก้านไทรใหญ่ สู้ไม่ถอยเหมือนกัน

 

 

 

ภาพที่ 4

ด้านหน้า ประตูเข้าพระวิหาร ถัดมาอีกด้านของร่มไทรใหญ่ ดูคุณยายซ้ายมือ ผมหงอกแล้วสู้

 

 

ภาพที่ 5  

บริเวณถัดกันมา ด้านหน้ามหาวิหาร

 

 

 

ภาพที่ 6 

น.พ.ประวิ อำไพ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ มุ่งเผด็จโสดาปัตติมรรคในคืนนี้

 

 

 

ภาพที่ 7

ในพระวิหาร อ.บุญหยด เกียรติชูศักดิ์ มหาอุบาสิกาของวัด

 

 

ภาพที่ 8

ในพระวิหาร แถวหน้า อ.คำนวณ ชูกลิ่น ร่างทรงเจ้าประจำวัดพระโต ไม่ยอมใครเหมือนกัน

 

 

ภาพที่  9  

ญาติโยมนักปฏิบัติธรรม ในพระวิหาร นี่เป็นนักสู้อย่างแท้จริงทีเดียว ข้มคืนมาจนเจียนรุ่งแล้ว

 

 

ภาพที่  10  

พิธีกรคู่คนดังศรีสะเกษ 

 

 

ภาพที่ 11

ในพระวิหาร หน้าหลวงพ่อโต อยุ่ตัวแล้วเลยนิ่ง

 

 

ภาพที่ 12

ตรงถนนทางเลี้ยวเข้าพระวิหาร  เป็นกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่ง  กำลังจับเอาด้ายสายสิญจน์

 

 

  

ภาพที่ 13

เชิงบันไดพระอุโบสถ ไปถึงบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ

 

 

ภาพที่ 14  

พื้นที่ระหว่างกำแพงด้านเหนือกับผนังพระวิหาร ดึกตี4แล้วกำลังง่วงนอนกัน 

 

 

ภาพที่ 15

 อีกมุมหนึ่งรอบ ๆ พระวิหาร ดูซิ มีนักสู้จริง ๆ หลายคนเลยทีเดียว

 

 

ภาพที่ 16

ในพระวิหาร หน้าหลวงพ่อโต ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากสนง.พุทธศาสนาจังหวัด มาสืบและร่วมปฏิบัติด้วย

 

..................................................................

..................................................................

 

 

 

 

 

 

มีอะไรเกิดขึ้นกับท่านพระครูพุทธิพงศานุวัตร หรือท่านพระคุณเจ้าพระร้อยเอกพยับ ปัญญาธโร ? ท่านได้ตรัสรู้ธรรมชั้นสูงสุดในศาสนานี้ หมายความว่าอย่างไร ? ท่านได้บรรลุอรหันต์อย่างนั้นหรือ ?

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

คืนวันที่ 10-11เมษายน

พุทธศักราช2558

 

 

 

 

 

ม.ค.2559  

คิด และ คิด ถึงคืนนั้น

 

 

ม.ค.2559

คิด และ คิด ถึงคืนนั้น

 

 

 

ม.ค.2559  

คิดและคิดต่อไปว่าคืนนั้นมันคืออะไร

 

ม.ค.2559  คิด

 

 

 

ม.ค.59 คิด

 

 

ธ.ค.58 คิด

 

 ***************

*****************

************************

 

 บันทึก ณ วัน จันทร์

ที่ 25 มกราคม พุทธศักราช 2559  

เวลา 23.45 น. 

 

 

บทบันทึกเหตุการณ์

คืนวันที่ 10-11 เมษายน

พุทธศักราช 2558 

 

 

 

 

 

 

เวลาผ่านมาแล้วร่วม 1 ปี  คือตั้งแต่วันที่ 10-11 เมษายน 2558  ซึ่งเป็นคืนที่เกิดเหตุ มาจนถึงวันนี้ วันที่ 25 มกราคม 2559  รวมเป็นเวลาผ่านไปกว่า 9 เดือนแล้ว ผมก็ยังไม่ได้เล่าให้ท่านทั้งหลาย หรือผู้หนึ่งผู้ใด  ทราบเลยว่า  มีอะไรเกิดขึ้นในคืนวันนั้น  และความหมายที่แท้จริง และ ความสำคัญของมันคืออะไร  ......แต่ได้ย้อนรำลึกถึงพระพุทธเจ้า ในคืนที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณพุทธเจ้า  ใต้ต้นโพธิ์  แล้ว จากคืนนั้นคือ คืนเพ็ญ เดือนหก  ก็ยังไม่ทรงลุกออกไปจากต้นโพธิ์นั้น  ทรงประทับต่อไปใต้ต้นโพธิ์ เป็นเวลา 7 วัน  แล้วเสด็จออกจากต้นโพธิ์ ไปนั่งสมาธิต่อใต้ต้นไทรอีก 7 วัน  จากต้นไทรทรงไปสู่ต้นจิก  อยู่ใต้ต้้นจิก 7 วัน  แล้วออกจากต้นจิก ไปสู่ต้นเกด ทรงนั่ง   รำลึกคืนที่ตรัสรู้ต่อไปอีก 7 วัน  จึงทรงกลับไปต้นไทร อีกครั้งหนึ่ง  ทรงท้อพระทัย ในการที่จะสั่งสอนคนให้รู้ตามสิ่งที่ทรงตรัสรู้  เพราะเหตุที่สิ่งที่ทรงรู้นั้น ล้ำลึกยิ่งนัก .......


และการที่ผมเองก็ได้บันทึกเอาไว้แต่แรก ที่ว่า

 

 ภาพ พระครูพุทธิพงศานุวัตร นั่งสมาธิ จำเริญวิปัสสนาญาณ ตลอดคืน ท่ามกลางพุทธบริษัท   ผู้ถือศีลจาริณีนุ่งห่มขาวร่วมพันคนในคืนวันที่ 10 เมษายน 2558 ณบริเวณพุทธาภิเษก ด้านในและ บริเวณรอบ ๆ พระมหาวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง โดยนั่งบนอาสนะนี้ท่านี้ ไม่เปลี่ยนอิริยาบถ นานกว่า 9 ชม. เริ่มเมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. คืนวันที่ 10 เม.ย.2558 ถึง 06.00 น. วันรุ่งขึ้น 11 เม.ย. 2558   ภาพนี้ถ่ายเมื่อเวลาประมาณ 04.20 น.วันที่ 11 เม.ย.2558  โดยอาจารย์นิรินธน์ ทองกลม  

 

[=ความรู้แจ้งในความหมายของ "วิปัสสนาญาณ" แห่งพระพุทธศาสนา]  


 

 

 

นั้น  ยังเป็นถ้อยคำบรรยายเรื่องที่ไม่ถูกไม่ตรง  ...ที่ว่านั่งสมาธิ นั้น  ไม่ใช่   และที่ว่า  จำเริญวิปัสนาญาณ ก็ไม่ใช่  และที่สรุปว่า " = ความรู้แจ้งในความหมายของ "วิปัสนาญาณ" แห่งพระพุทธศาสนา... ก็ไม่ใช่ 

 

 

เพราะที่จริง  เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ ....

มันไม่ใช่สมาธิ  ที่เคยทำมาก่อนแบบสมาธิ  ....  แต่เริ่มต้นด้วยสมาธิเท่านั้นเอง  ในตอนเริ่มต้น ผมเองวิตกว่าจะนั่งสมาธิไม่ข้ามคืน  คิดกลับไปกลับมาอยู่ว่าจะเอาอย่างไร (เพราะเราแก่มากแล้ว)   แต่แล้วก็ฮีดสู้  จึงตั้งใจเด็ดขาดว่าคืนนี้จะต้องอยู่ให้ได้ตลอดคืน  จะระดมวิชาความสามารถมาให้หมด เพื่อให้ข้ามคืนไปให้ได้  และจะไม่รั้งรอผ่อนสั้นผ่อนยาวเลย  

 

คิดดังนี้จึงเริ่มเมื่อ 2 ทุ่มทันที  เดินปราณมาอย่างเต็มพิกัด(ผมสำเร็จวิชาปราณมาแต่แต่ก่อนบวชนานแล้วครับ จึงนั่งหลับในสมาธิได้แบบไม่ต้องนอนหลังแตะพื้น)  ปราณจึงไหลเรื่อย ๆ ๆ ๆ   และยังวางแผนว่าจะเรียกเอาเสียงทิพย์มาช่วยในทันใด   แต่ยังไม่ทันถึงมีเสียงทิพย์มาช่วยแต่อย่างใด....(เสียงทิพย์นี้คือดนตรีสวรรค์ หรือดนตรีเทพเจ้า  เป็นดนตรีทิพย์ประจำตัวผม...จริง ๆ คือฌานชนิดหนึ่ง)  มีการปวดขาขึ้นเล็กน้อยแล้ว  ไม่รอช้า  รีบกำจัดทันที  ด้วยระบบปราณที่มีประสิทธิภาพ ให้ลมปราณ ที่เป็นกระแสใหญ่แทรกซึมไปทั่งทั้งร่างกาย  และแทรกไปในบริเวณที่เจ็บปวด  การปวดหรือ เวทนาหายไป  สมาธิก็ตั้งมั่น แล่นถึงระดับอัปนาสมาธิได้ทันที...ผมเตรียมจะไปท่องเที่ยวโดยเมื่อมีอัปปนาสมาธิแล้ว  เช่นเคย ....แต่แล้วทันใดนั้น  ปราณหายไป   สมาธิ  หายไป  เวทนาหายไปก่อนแล้ว  ดวงจิตหายไป (ไร้การคิด  ไร้วิปัสนาญาณ) ไร้การเจริญญาณวิปัสนา  ไม่ได้ทำ  ทุกอย่าง ทั้งรูปธรรม นามธรรม  หายไปหมด....มันไม่เหมือนที่เคยเข้าสมาธิข้ามวันข้ามคืนมาแต่ก่อน

 

มันไปไหน  ?  มันหลุดออกไป  สรุปได้ชัดเจนว่ามันคือการหลุดพ้น  จากโลกของเรา   ไปสู่อีกโลกหนึ่ง  และ  นั่นคือโลกนิพพาน ...และรู้ขึ้นมาว่า  โลกนิพพานนี้เป็นเป็นที่อยู่ของพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวง  แม้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์  ท่านก็เป็นอรหันต์ อยู่ที่นี่ โลกนิพพานนี้  

 

เราได้มาสู่แดนพระอรหันต์ และอยู่ร่วมกับพระอรหันต์ทั้งสิ้นทั้งปวง

ได้อยู่ร่วมพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวง

 

จึงเป็นการอยู่ในโลกนิพพานนานตลอดคืนเลยทีเดียว   ซึ่งในความรู้สึก  มันไม่ได้นมนานขนาดนั้น มันเหมือนแผลบเดียวเท่านั้นเอง   พอถึงตี 4 มีโยมมาปลุก ว่ามีผีเข้าโยม สาวคนหนึ่งใต้ต้นไทร ให้ไปช่วยด้วย  ก็ลุกถือขันน้ำมนต์ไป พรมน้ำมนต์ไล่ผีออกแล้วรัีบมาเข้าที่เดิม  และจำเริญสภาวะเดิมนั้นไปถึงรุ่งแจ้ง  หกโมงเช้าตรงพอดี ก็ลืมตาขึ้น  

ออกจากโลกนิพพานมา

 

ได้รำลึกถึงคืนวันนี้ติดต่อกันมาหลายสัปดาห์ จนถึงวันนี้ จึงได้พบว่า   การเข้าไปในโลกนิพพาน ร่วมกับพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลายนั้น  สิ่งที่วิเศษที่เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวเลยก็คือ  โลกนั้นได้ขับไล่สิ่งที่เรียกว่า  อวิชชา  ออกไปให้หมดเกลี้ยงไปเลย   เหลือ หรือมีแต่  วิชชา  อย่างเดียว  ...........  เราตื่นเต้นเพราะสิ่งนี้   .......และบัดนี้   เราได้ชื่อว่า   ผู้ที่ออกมาจากโลกนิพพาน   มาสู่โลกมนุษย์   ....แล้ว  จะอย่างไรต่อไปล่ะ  ? 

 

  • บันทึก ณ วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 23.45 น.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

**********************************************************************************************

********************************************************************************************** 

**********************************************************************************************

**********************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลใหม่

 

 ได้พบจากกูเกิล

ณ วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2563 ซึ่งเป็นเวลา

5 ปี กับ 10 วันผ่านจากเหตุการณ์วันนั้น 

ดังนี้

 

 

 

      “ดูกรภิกษุ ก็ลำดับนั้นแล เรากล่าวความดับสนิทแห่งสังขารทั้งหลายโดยลำดับ คือ เมื่อภิกษุเข้าปฐมฌาน วาจาย่อมดับ, เมื่อเข้าทุติยฌาน วิตกวิจารย่อมดับ, เมื่อเข้าตติยฌาน ปีติย่อมดับ, เมื่อเข้าจตุตถฌาน ลมอัสสาสะ ปัสสาสะย่อมดับ, เมื่อเข้าอากาสานัญจายตนฌาน รูปสัญญาย่อมดับ, เมื่อเข้าวิญญาณัญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนสัญญาย่อมดับ, เมื่อเข้าอากิญจัญญายตนฌาน วิญญาณัญจายตนสัญญาย่อมดับ, เมื่อเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน อากิญจัญญายตนสัญญาย่อมดับ, เมื่อเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาย่อมดับ, ราคะ โทสะ โมหะของภิกษุผู้สิ้นอาสวะ ย่อมดับ ฯ (รโหคตสูตร, 18/391-392)

 

******นี่คือคำตอบ*****

 

  • บันทึก ณ วันพฤหัสบดี ที่ 23 เม.ย. 2563  18.50 น.

 

 

 
My Temple : วัดของฉัน

MY TEMPLE
บันทึก การตรวจสอบเหตุการณ์ คืนวันที่ 10-11 เม.ย.2558
ส.ค.ส. 2535 จากหลวงพี่
บันทึกความฝันของผม ก่อนบวชฝันถึงพระพุทธเจ้า 5 ครั้ง
เห็นภาพพราหมณ์เฒ่า นาม สวามิภูติ พบเผชิญพุทธองค์ ขณะทรงตรัสรู้ใหม่ ๆ
พุทธทำนายเดือน4 ปีกุน
พุทธทำนายจาก หนังเรื่อง พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ของดร.โมดี
ประวัติของผม ตอนที่ 14 จากหนังสือพิมพ์ดี ล.26
พระพยับ ปัญญาธโร กับ สถาบัน พุทธศาสนาระดับโลก ประวัติตอนหนึ่งที่น่าสนใจแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ขอแจ้งข่าวพิเศษ เนื่องด้วยพวกเรา www.newworldbelieve.com, www.newworldbelieve.net และ Facebook Phayap Panyatharo ได้ทำการเผยแผ่ธรรมะมาร่วม 25 ปี แล้ว แต่ไม่เคยประกาศบอกบุญแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมาก่อน มาบัดนี้ เนื่องจากเรากำลังขยายงานการเผยแผ่ออกไปอย่างกว้างขวาง โดยการที่ได้รับประโยชน์จากงานการแปลภาษาของกูเกิลที่สามารถแปลภาษามนุษย์โลกทุกภาษานี้ได้อย่างสมบูรณ์ เชื่อถือได้ อันเป็นความสำเร็จทางการแปลภาษาโลกอย่างน่าตื่นเต้นมาตั้งแต่ปลายปี 2564 นี้เอง เราจึงได้ประโยชน์ทางการเผยแผ่ขนาดใหญ่โตที่ครอบโลกทั้งโลกได้ตามไปด้วย ด้วยการดำเนินการแปลธรรมะเป็นภาษาต่างประเทศ 64 ภาษา ที่ซึ่งครอบประชาชนทั้งโลก จำนวน 7.6 พันล้านคน และซึ่งเราได้เริ่มงานการเผยแผ่ธรรมะแบบครอบโลกนี้ทันทีในเดือน มกราคม 2565 โดยเป็นงาน BUDDHISM TO THE NEWWORLD ERA : พระพุทธศาสนาสู่โลกยุคใหม่ เป็นแผนระยะแรก 5 ปี ซึ่งวันนี้เราคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะแจ้งข่าวให้ท่านทั้งหลายทราบ ด้วยความไม่กังวลใจใดใดว่าการที่เราได้ใช้เครื่องมือเผยแผ่เป็นเวบไซต์ 2 เวบไซต์ นั้น เราได้ทำการจ้างค่าบริการของเขาเป็นประจำปี ของ ..www.readyplanet.com เราอยากจะบอกว่า มีผู้โอนเงินมาทำบุญกับเราอยู่หลายคน โดยที่ไม่รู้จักกัน หลายครั้ง อันบอกถึงการมองเห็นคุณค่าของงานและประโยชน์ที่เราทำขึ้นและความประสงค์จะร่วมงานกับเรานั่นเอง เราคิดว่าจะบอกโดยเปิดเผยวันนี้ ท่านผู้ใดคิดร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะไปทั้วโลกกับเราทางอินเทอเนต ทางเฟสบุ๊คกับเราแล้ว ขอใด้โปรดบริจาคด้วยความเต็มใจบริสุทธิ์ใจของท่านผ่าน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 343-1-05880-9 ชื่อบัญชี พระครูพุทธิพงศานุวัตร ได้เลยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเราจะแจ้งข่าวการบริจาคนี้ออกมาเปิดเผยเป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งงานที่เราใช้จ่ายเงินบริจาคของท่านไป โปรดมาร่วมงานการเผยแผ่กับเรา ที่มีแต่การให้มาตลอดชีวิต นี่เป็นครั้งแรกที่เราขอจากคนอื่น เพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนา และที่ต้องการจริงๆ นั้น คือ โครงการเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกนั้น เป็นเรื่องไม่ใช่เพื่อคนทางไกลอย่างไรเลย แต่คนทางใกล้ ผู้ที่ใกล้ชิดเราที่สุดนี่เอง ควรจะได้ประโยชน์จากธรรมะ ที่เราเผยแผ่ออกไป จากการได้ตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดศึกษารายละเอียดต่อในสื่อของเรา. ...@...www.newworldbelieve.com, www.newworldbelieve.net, Facebook.com PuayapPanyatharo… 9 ก.ค.2565.