ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


(วิวาทะทางโหราศาสตร์) ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี

 

ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
ตอนนี้อ.ธิดาและคณะกำลังไปให้ข้อมูลกับ icc ได้ยินว่าสื่อต่างประเทศให้ความสนใจมาก คนเสื้อแดงเยอรมันยังได้จารึกเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 2553 ลงบนกำแพงเบอร์ลิน ผู้นำพรรค ปชป. คงหนาวๆร้อนๆนอนไม่หลับ สังเกตดีๆหน้าตาแกบวมๆยังไงไม่รู้ ประเทศไทยไม่เคยมีผู้นำฝ่ายค้านนั่งรถกันกระสุน นี่แหละเขาเรียกว่านรกใจใจ รู้จักรสชาดของบาปหรือยัง การทำบาปเปรียบเหมือนไฟที่แผดเผาใจตนเอง คงกริ่งเกรงศาล icc ไม่น้อยจึงพยายามหาช่องทางเล่นงานรัฐบาลทุกวิถีทางจนเลอะเทอะไปหมด เพราะขณะนี้มีตัวอย่างเผด็จการรุ่นพี่ที่สังหารหมู่ประชาชนอย่างนายฮอสนี่ มูบารัค อดีตผู้นำอียิปต์ที่นอนรอความตายอยู่ในเรือนจำและอาจมีผู้นำซีเรียตามมาอีกคน
 
·        ผู้แสดงความคิดเห็น กระจกเงา วันที่ตอบ 2012-06-30 18:11:58
 
 
ความเห็นที่ 10 (3352716) 
 ไม่ต้องถึงโหรหรอกครับผมตอบให้ก็ได้ครับคุกเป็นเรือนนอน100เปอร์เซนต์ครับพี่น้อง
 
 
 
·        ผู้แสดงความคิดเห็น ผมตอบให็ครับแบบฟันธงเลยว่ารอดคุกยาก วันที่ตอบ 2012-12-07 19:45:00
 
 
ความเห็นที่ 11 (3354515) 
 ดวงท่านอภิสิท แค่อยู่ช่วงวัยไม่ดีเท่านั้น แต่หลังจากผ่าน๕oปีไปแล้วจะเริ่มวัยใหม่ ๕oปีถึง๗oปี จะกลับมารุ่งอีกครั้งหนึ่ง โดยมีดาวพฤหัสกับดาวจันทร์เป็นคู่ สนับสนุน และราหูอวตาร ส่งเสริม ดวงนี้อย่างไรเสียไม่ติดคุก และรอดได้อย่างแน่นอน พฤหัสกับจันทร์เป็นผู้ช่วยเหลือ มีผู้ใหญ่คอยต่ำจุน ส่วน ท่านทักษิน หมดความรุ่งเรื่องที่สุดแล้ว ไม่สามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกแล้ว อนาคตต่อไปคงเป้นเรื่องของบุตร ส่วนนายกหญิงพ้ื้นดวงยังแกร่ง ต่อไปอีกสามปี พอเข้าวัยใหม่ จะเริ่มดาวลง ราหูกับจันทร์ได้แฝงธาตุกัน ในดวง หมายถึง การแตกแยก ขัดแย้ง ช่วงที่ราหูเข้าเสวยอายุจะเห็นชัดมาก
 
·        ผู้แสดงความคิดเห็น มงคลแซ่อึ้ง (pasamu1-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-29 19:51:29
 
 
ความเห็นที่ 12 (3366905) 
เราพยากรณ์โดยหลักโหราศาสตร์สากล.........ส่วนคุณมงคล แซ่อึ้ง ..........ใช้ทฤษฎีดาวเสวยอายุ
 
 
 
 
 
โดยทฤษฎีของคุณ ๆ ว่าอภิสิทธิ์เข้าวัย 50-70 แล้วจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง
 
ในความจริงเราสามารถพยากรณ์บุคคลได้ตั้งแต่วันเกิด หรือตั้งแต่ 1 ขวบ ไปจนถึงวันตายของเขาได้   โดยมองที่ระบบดวงชะตากำเนิด และระบบการจรของดวงดาว(ทั้ง 10 ดวง) ที่จรสัมพันธ์ไปกับดวงชะตาเดิมและระบบดาวทั้งสิ้นอย่างไร
 
 
 
สำหรับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คุณจะเห็นว่าในช่วงอายุ 49 ปีเต็ม(50ปีย่าง) ซึ่งก็คือระยะปัจจุบันนี้เอง คือนับจากเดือน ส.ค.2556 เป็นต้นไปเป็นเวลา 1 ปี ถึง 3 ส.ค. 2557 ช่วงนี้จะเป็นวาระที่ร้ายแรงของชีวิตนี้ ยิ่งกว่าช่วงใดใดที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งทางเราได้พยากรณ์มาตลอด   และเขา49 ปีเต็มนี้ ไปถึงพ.ศ. 2557 ถึงเดือน ธ.ค.2560 (ขณะนั้นอายุ 54 ปีเต็ม 55 ปีย่าง) ซึ่งช่วงเวลานี้ทั้งหมดจะเป็นช่วงการเผชิญปัญหาอันยิ่งใหญ่ของชะตานี้อย่างยากลำบาก และมีความหมายถึงเรื่องกฎหมาย คดีความ การถูกจองจำ หรือหมดอำนาจวาสนาลงอย่างสิ้นเชิง ...........
 
อย่างไรก็ตาม มีประเด็นสำคัญเกิดขึ้นในระหว่างนี้ นั่นคือร่องรอยของความพยายามช่วยเหลือแก่เจ้าชะตานี้ จากบุคคลผู้มีอำนาจ และบารมีสูงยิ่งใหญ่ สูงส่งในระหว่างนั้น พยายามช่วยเหลือทุกวิถีทางอย่างไม่คำนึงความถูกต้องหรือคุณความดีอันใดของสังคมนี้เลย (ดาวพฤหัสบดีมหาอุจเป็นกาลกิณีจร ทับอาทิตย์เดิมกาลกิณีเดิม) มีการต่อสู้กันในระบบดาวใหญ่อย่างที่แต่ละฝ่ายไม่ยอมปล่อย จนกระทั่งปรากฎว่า การต่อสู้ช่วยเหลือผู้ผิดดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือน กรกฎาคม 2558 ปรากฎว่าไม่มีการดิ้นรนช่วยเหลืออย่างไรแก่เจ้าชะตาอีกเลย ซึ่งในระยะนั้น ดาวเสาร์(๗) กับราหู(๘) ซึ่งได้เป็นตัวการสำคัญที่ลงโทษเจ้าชะตานี้มาแต่เดิม ยังจรทำร้ายชะตานี้ต่อไปอีกจนถึงเดือนธันวาคม 2560 ทุกอย่างจึงสงบลง......กระนั้นภาวะของความยุ่งยาก แตกหัก   แตกสลายของชะตานี้ก็ยังคงมีร้องรอยอันน่ากลัวต่อไปจนถึง เดือนมีนาคม 2566(อภิสิทธิ์อายุย่าง 60 ปีแล้ว) ..........ตรงนี้อาจจะหมายถึงภาวะการติดคุกก็ได้ ...
 
 
 
จะเห็นว่าโดยการพยากรณ์ของผมนี้ อภิสิทธิ์ ก็อายุ 55 ย่างเข้าไปแล้ว ยังไม่พ้นปัญหา ..... ซึ่งน่าจะไม่ตรงกับทฤษฎีดาวเสวยอายุ ของคุณมงคล แซ่อึ้ง(บางทีคุณคนนี้คงมาจากเมืองจีนใหม่ ๆ มาลองศึกษาโหราศาสตร์ไทยเป็นมือใหม่ ๆ เท่านั้นเอง)
 
ดูรายละเอียดช่วงที่ต่อสู้กันอีกสักหน่อยก็พบว่า ช่วงราหู(๘)จรทับลัคณ์และตนุลักขณ์ ซึ่งเป็นช่วงวันที่ 30 มิ.ย.2557 - 4 ส.ค.2560 นั่นแหละที่บ่งบอกถึงคดีความ.....น่าจะมีการตัดสินโทษของเจ้าชะตาในระหว่างนี้
 
 
 
 
 
อย่างไรก็ตาม มีข้อน่าคิดสักหน่อย
 
ที่ว่า.............ดาวจันทร์เป็นคู่ สนับสนุน และราหูอวตาร ส่งเสริม ดวงนี้อย่างไรเสียไม่ติดคุก และรอดได้อย่างแน่นอน พฤหัสกับจันทร์เป็นผู้ช่วยเหลือ มีผู้ใหญ่คอยต่ำจุน............ แต่ในทัศนะโหราศาสตร์ ซึ่งมีแนวพิจารณาแยกประเด็นปัญหาออกไปอย่างละเอียด........มีสิทธิ์มองได้ว่าชะตานี้เป็นชะตาผู้ต้องโทษถึงติดคุกอยู่แล้ว ดูจากตนุลัคณ์ไปอยู่ภพวินาสน์ มีดาวมฤตยูกุมอยู่อย่างโหดร้าย มีดาวเกต ดาวเสาร์ อังคาร และราหู ซึ่งเป็นกระแสดาวร้ายทั้งสิ้น 5 ดวงทอทับโถมมายังตนุลักคณ์ที่ภพวินาศน์) .... ก็รอดคุกยากครับ ......ว่าตามทฤษฎี......................
 
 
 
เราจะพูดถึง ทักษิณ ในตอนต่อไปครับ
 
 ความเห็นที่ 13 (3366924) 
ทฤษฎีดาวเสวยอายุ เหมือนไสยศาสตร์ชนิดหนึ่ง โดยเชื่อว่าดาวเป็นเทวดา เช่นที่นี้บอกว่า ราหูอวตาร เหมือนเลื่อมใสเทวดาราหู....... แต่โหราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ เพราะดาวก็คือดาว   การศึกษาวิจัยทางโหราศาสตร์เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แนวหนึ่ง ซึ่งพยายามค้นหาเหตุผลของดวงดาวและสามารถสะสมความรู้ ให้ต่อเนื่องไป ต่อยอดไปได้ตลอด ........ ถ้าศึกษาวิชาหมอดูแบบเทพนิยาย นึกว่าดาวเป็นเทวดา แล้ว นั่นมันเชื่อได้ยาก พิศูจน์ไม่ได้   สรุปเป็นสูตร เป็นทฤษฎีได้อย่างไม่น่าเชื่อถือ ......และไม่สามารถสะสมทางวิชาการต่อไปได้  
 
สำหรับดวงชะตา ทักษิณ ชินวัตร โปรดดู ประเด็น ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?   ในสารบาญโหราศาสตร์ .....วาระที่ทักษิณ ชินวัตรจะได้กลับบ้านนั่นแหละ จะเป็นช่วงที่รุ่งเรือง สูงสุดของชะตานี้
 
และเจริญต่อไปอีก..... ถึงเดือนตุลาคม 2561 (อายุ 69 ปี) ก็จะเป็นอีกวาระหนึ่งที่ชะตานี้เด่น ดัง อาจขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองได้อีกครั้งหนึ่ง (ในความหมายดาว หมายถึงได้ขึ้นสู่ตำแหน่งอันสูงส่ง)
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2013-05-28 08:57:45
 
 
 ความเห็นที่ 14 (3366936) 
สำหรับชะตา ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีช่วงอันตรายต่อชะตาชีวิต-ตำแหน่งงาน-สุขภาพอยู่ระหว่าเดือนพ.ย. 2557- ธ.ค.2560 แต่เราได้ให้คำพยากรณ์แก้ไว้แล้ว โปรดดู ติดใจดวงชะตายิ่งลักษณ์ มีผู้ให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย ในสารบาญโหราศาสตร์
 
ซึ่งแน่นอนในระหว่างนั้น บอกถึง จะมีปัญหาเกิดแก่รัฐบาลยิ่งลักษณ์แน่ แต่จะร้ายแรงเพียงไหน ต้องดูถึงองศาดาวอันตราย และเราได้ศึกษาเอาไว้แล้ว พบว่าสามารถเยียวยาไว้ได้
 
 
 
ส่วนการที่นายมงคล แซ่อึ้ง ทำนายว่า.............ส่วนนายกหญิงนั้นดวงยังแกร่ง ต่อไปอีกสามปี พอเข้าวัยใหม่ จะเริ่มดาวลง ราหูกับจันทร์ได้แฝงธาตุกัน ในดวง หมายถึง การแตกแยก ขัดแย้ง ช่วงที่ราหูเข้าเสวยอายุจะเห็นชัดมาก
 
.............ราหูเสวยอายุอีกแล้ว ..........
 
เอาละ คอยดูต่อไป ว่า ระหว่าง ปี 2560 ต่อกับปี 2561 การเมืองจะเปลี่ยนมือจากผู้น้องไปสู่ผู้พี่อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ชะตายิ่งลักษณ์จะโชคดีในเดือน มิถุนายน 2561 .....เพราะเหตุที่จะหลุดรอดวิกฤตร้ายแรงไปได้
 
เอาละครับ   โหรกำลังพูดถึงเรื่องราวที่ละเอียดมาก ๆ ในเรื่องที่ลึกลับสุดยอด..... และเป็นอนาคตกาล มองโดยตาทิพย์ของโหร เราอาจจะพลาดในรายละเอียดนะครับ แต่ประเด็นสำคัญไม่น่าจะพลาด............ ถ้าเราพลาดไปบ้าง ก็ควรได้รับการอภัยนะครับ เพราะวิชานี้ไม่ใช่ใคร ๆ จะอาจเรียนรู้ได้โดยง่าย ๆ .........มันเป็นวิชาสุดยอดของวิชาในโลกวิชาหนึ่งโดยแท้จริง   ........ซึ่งมันก็ยังไม่สมบูรณ์..............
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2013-05-28 09:41:24
 
 
 สารบาญโหราศาสตร์

ประยุทธจันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะครบ8ปีศาลจะสั่งออกจากตำแหน่งหรือไม่?
ดวงชะตาหมอปลา กับ หลวงปู่แสง มีอะไรแตกต่าง น่าสนใจอะไรบ้าง?
ดวงชะตานักร้องสาวแตงโม ตกเรือเสียชีวิตต่อหน้าเพื่อน 5 คน ดวงชะตาเป็นอย่างไร ?
โหราศาสตร์ 27 พยากรณ์นักการเมือง พรรคศรีวิไลย นายมงคลกิตติ สุขสินธรานนท์
โหราศาสตร์ พยากรณ์การเมืองไทย พ.ศ.2565(ตอนที่ 1) ชลัมพุช โหรชนบท 3 ก.พ. 2565
ดวงชะตา ลิซ่า ปราณปรียา มโนบาล
แพทองธาร ชินวัตร จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่? มาสู่การเมืองหวังเป็นใหญ่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่?
ดวงชะตา ลิซ่า ปราณปรียา มโนบาล ดวงชะตาที่รับกระแสดาวทั้ง 9 ดวงเต็มที่จะเด่นดังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก
โหราศาสตร์ 26 ประยุทธจะผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ชะตาปิยบุตร ณัฐวุฒิ ทักษิณ ส.ศิวรักษ์,ธรรมนัส พรหมเผ่าจะตกงาน
(ข่าวล่าโหราศาสตร์ไทย) ข่าวดีโหราศาสตร์ไทย เผยแผ่โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์ศาสตร์ ไป 44 ภาษาทั่วโลก คนทั่วโลกถามปัญหาและรับคำตอบโหราศาสตร์ได้ผ่านเวบไซต์นี้
โควิด-19จะจบลง จตุพรร้ายหนัก ทักษิณชะตากุด เสรีพิสุทธิ์จะแตกพังทลาย ประวิตร-ประยุทธจะได้เป็นนรม.ต่อ สตรีผู้สูงศักดิ์จะป่วย
ชะตานางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ บอกไปถึงลูกจะตกต่ำ, ชลน่าน ศรีแก้ว, เพนกวิน ผริษฐ์ ชีวรักษ์, อานนท์ นำพา
พล.อ.ประยุทธ กรณีอยู่บ้านหลวง จะโดนศาลสั่งออกจากตำแหน่งหรือไม่ ชวน หลีกภัย จะได้เป็นนายกระยะนี้ สุดารัตน์ หมดหวัง จุลินทร์ ธนาธรแตกปิยบุตร ช่อ ไป3ปีข้างหน้า
ทรัมพ์ กับ ไบเด็น ใครจะชนะ 3 พ.ย.2563 ไบเดน จะชนะ ได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา
ไทยจะมีชื่อเสียงจากโควิด แต่วิตกจะมีเรื่องร้ายแรงทางการเมือง รัฐบาลจะเอาตัวไม่รอด โควิดไทยจะยุติลงในเดือน เมษายน2564 การเมืองจะดีร้ายอย่างไรฟังคำพยากรณ์จากดวงชะตาประเทศไทยและบุคคลสำคัญการเมือง 20 ดวงชะตา จะมีรัฐบาลใหม่มาแทนรัฐบาลประยุทธหรือไม่ ?
ดาวรวมพลังแน่นท้องฟ้า ตรึงทุกทิศทั่วโลก ก่อเกิดไวรัสร้ายอู่ฮั่น(โควิด-19)ทำลายโลก พยากรณ์วัฒนา เมืองสุข 5 ข้อหนักมาก
คำพยากรณ์นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตรแสงกนกกุล นางพรรณิกา วาณิช พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค จะแตกกันไปคนละทิศ
(คำพยากรณ์) นายอนุทิน ชาญวีระกุล หน.พรรคภูมิใจไทย ดวงชะตาเป็นอย่างไร จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่?
(วิวาทะทางโหราศาสตร์) คำพยากรณ์เนื่องจากดาวพฤหัสกำลังจะยกย้ายสู่ธนูโหรทั่วไปว่าฝ่ายค้าน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีเด่นพบความสำเร็จเป้าหมายยิ่งขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้แบบตรงข้าม ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
(หลักวิชาโหราศาสตร์)จะมีการยกย้ายราศีของดาวใหญ่2ดวงเดือนพย.-ธค.63 ดาวพฤหัสบดี กับดาวเสาร์จะเกิดอะไรต่อใครและประเทศไทยครับ
(คำพยากรณ์)ดวงชะตาพรรคฝ่ายค้าน-รัฐบาล ใครจะชนะการเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562 พล.อ.ประยุทธชนะจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30
(คำพยากรณ์)การลอบสังหารพล.อ.ประยุทธ, ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
(คำพยากรณ์)ดวงชะตาท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
(คำพยากรณ์) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติจะตกต่ำ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
(คำพยากรณ์)ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
(หลักวิชาโหราศาสตร์)คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
(คำพยากรณ์)กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
(คำพยากรณ์)ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
(คำพยากรณ์)ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
(หลักวิชาโหราศาสตร์) ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
(หลักวิชาโหราศาสตร์-คำพยากรณ์) ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
(บทวิเคราะห์พิเศษ) วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
(บทวิเคราะห์พิเศษ) วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
(วิวาทะทางโหราศาสตร์) หลักวิชาโหราศาสตร์ ข้อโต้แย้งทางโหราศาสตร์: ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
(อิทธิพลของดวงดาวต่อชีวิตมนุษย์นั้นคือหลักโหราศาสตร์) ตอบคำถามชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?คำอธิบายเบื้องต้นของความเข้าใจโหราศาสตร์ (นศภ...........)
(งานวิจัยโหราศาสตร์) หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ รวมดวงชะตาคนสำคัญระดับกษัตริย์และผู้นำชาติทั่วโลก ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์ วิจัยจากระดับกษัตริย์ทั่วโลก
(หลักวิชาโหราศาสตร์) โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
(หลักวิชาโหราศาสตร์-คำพยากรณ์) ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดินปลายปี 2557
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
(คำพยากรณ์)พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.รัฐบาลยิ่งลักษณ์
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
(คำพยากรณ์) ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ประเด็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ทางโหราศาสตร์ โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงระดับเลือดนองท้องช้าง จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
(คำพยากรณ์) ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
(คำพยากรณ์)การเลือกตั้งทั่วไป 3 ก.ค.2554 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย
(คำพยากรณ์) การเลือกตั้งทั่วไป 3 ก.ค. 2554 พรรคเพื่อไทยจะชนะประชาธิปัตย์ท่วมท้น
(คำพยากรณ์) กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา 25 ก.พ.2544
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
(พยากรณ์) ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่? ได้แต่ไม่ครบ อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
(บันทึกดวงชะตานักการเมืองไทย) ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
(บันทึกดวงชะตานักการเมือง27ดวง) ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
(คำพยากรณ์) ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
(คำพยากรณ์ประเทศไทย) พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
(คำพยากรณ์) ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----