dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
 

 
 
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 
 
พุทธศักราช
 
 

2552 

   

**************************************************************************************************************************** 
 
 

และในลำดับต่อไปนี้ ก็เป็นเรื่องการประกาศบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ. 2552 เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศที่ไม่เอื้อแด่การมองในความเป็นกลางอย่างเหมาะสม เราจึงชะลอการประกาศบุคคลแห่งปีมาล่าช้าไปหลายเดือน รวมทั้งเหตุผลของการออกหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45 พลอยล่าช้าไปด้วย บัดนี้ เรามีความยินดีที่จะประกาศเกียรติคุณ บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี ประจำปีพุทธศักราช 2552 ดังนี้

 

 

บุคคลที่ 101  
นายบารัก โอบามา (Barack Obama)
  

 

นายบารัก โอบามา (Barack Obama)  ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 44 แห่งพรรคเดโมแครต โดยชนะการเลือกตั้ง 4 พ.ย.2008(พ.ศ. 2551) มีอดีตประธานาธิบดี ยอร์ช ดับเบิ้ลยู บุช แห่งพรรครีปับลิก เป็นคู่แข่งสำคัญ ทำให้โอบามา เป็นคนแอฟริกันอเมริกันคนแรก ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา   จากประวัติชีวิตวัยเด็กของเขา ซึ่งวิกิพีเดีย ระบุไว้ว่า โอบามา เกิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1961(พ.ศ.2504) ที่เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย เป็นบุตรของนายบารัก โอบามา ซีเนียร์ ชาวจังหวัดเซียยา ประเทศเคนยา และนางแอนน์ ดันแฮม ชาวเมืองวิชิทอ รัฐแคนซัส ซึ่งแม่ของเขามีเชื้อสายวงศ์ตระกูลมาจากอังกฤษ ไอร์แลนด์ และเยอรมนี แต่เขาทั้งสองได้แยกกันอยู่เมื่อโอบามาอายุได้เพียง 2 ปีและหลังจากนั้นก็หย่าขาดจากกันในเวลาต่อมา เดิมนับถือศาสนาอิสลาม แล้วเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์  

 

 

เราเห็นว่า บารัก โอบามา มีเชื้อสายมาจากประเทศเคนยา เป็นอาฟริกันดำ แต่ได้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศที่มีประชาธิปไตยสมบูรณ์    เรามองว่าเป็นบุคคลแห่งระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง เป็นตัวอย่างของตัวแทนบุคคลในระบอบประชาธิปไตยของโลกที่แท้จริงด้วย การที่มีกำเนิดเป็นประชาชนผิวดำ เป็นคนเลือดผสม ระหว่างอาฟริกันบวกอเมริกัน แต่สามารถประสบความสำเร็จอย่างไม่เคยมีมาก่อนในการเมืองอเมริกา นั้นเพราะความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนอเมริกัน และประเทศอเมริกา และบารัก โอบามาได้ต่อสู้บนเส้นทางการเมืองอเมริกามาด้วยสำนึกของประชาชนสมบูรณ์แห่งระบอบประชาธิปไตย เราหมายความรวมถึงถึงเหตุผลทางจิตวิทยา ด้านความไร้ปมด้อยทางผิวสี เผ่าพันธุ์ ของความเป็นประชาชนแห่งประเทศประชาธิปไตยตัวอย่างของโลก นั่นคือมีสิทธิ์อย่างมนุษย์สมบูรณ์ที่จะปกครองตนเองและเอื้อมตนไปสู่ความเป็นนักการเมืองในระดับสูงสุดโดยทางประชาชน ทำให้บารัก โอบามา ได้โอกาสในการต่อสู้ทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกับประชาชนคนอื่น ๆ และสามารถประสบความสำเร็จอันไม่จำกัด นั่นคือจากการเป็นวุฒิสมาชิกแห่งมลรัฐอิลลินอยส์ ไปถึงสูงสุดของตำแหน่งการปกครอง ในระบอบของประชาชน เพื่อประชาชน และโดยประชาชน ของอเมริกา   ได้เป็นประธานาธิบดีบารัก โอบามา

 

และด้วยเหตุนี้ บารัก โอบามา จึงได้ทำให้ประชาธิปไตยในอเมริกาได้รับการอธิบายถึงการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ชัดเจนยิ่งขึ้น   ล่าสุด เดือน มิ.ย. นี้ บารัก โอบามา ได้ปลด พล.อ. สแตนลีย์ แม๊คคริสตัล (McChristal) ออกจากตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารภาคอาฟกานิสถาน ฐานแสดงความเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การทหารที่ขัดแย้งนโยบายการบริหารของพรรคดีโมแครต ที่ได้แถลงต่อประชาชนอเมริกันไว้ก่อนแล้ว เหตุผลก็คือ ประชาชนเขาอนุมัตินโยบายไว้แล้ว ทหารมีหน้าที่ปฏิบัติตาม จะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม   แต่นายพลแมคคริสตัล ก็แสดงสปิริตทหารอเมริกา ยอมรับคำสั่งแต่โดยดี   เป็นตัวอย่างให้แด่ทหารในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายโดยเฉพาะประเทศไทย ที่มีกรณีทหารขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ที่สั่งโดยถูกต้องตามกฎหมาย และทั้งปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนเป็นเหตุให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยล้าหลังตลอดมา จนถึงเกิดเรื่องราวทหารปราบปรามประชาชนมือเปล่า เดือน พ.ค. 2553   บารัก โอบามา จึงสะท้อนว่าอเมริกาจะต้องปกครองโดยตัวแทนของประชาชนโดยสมบูรณ์ มีอำนาจตามที่ประชาชนมอบหมายอย่างสมบูรณ์ และทหารหรือกองกำลังคนที่เข้มแข็งที่สุดของประเทศมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้เสนอต่อประชาชนเอาไว้แล้ว เป็นสถานะที่สืบเนื่องมาในประเทศสหรัฐอเมริกาถึง 234 ปีแล้ว นี่เป็นตัวอย่างอันดีของทหารอเมริกัน และประธานาธิบดีอเมริกันอีกกรณีหนึ่ง

 

มีสิ่งที่เราขอยกขึ้นเป็นกรณีพิเศษก็คือ บารัก โอบามา แสดงถึงความเป็นเสรีชนอย่างสมบูรณ์ เพราะโดยเชื้อชาติบรรพบุรุษของเขานั้นเป็นเชื้อสายอิสลาม ต่อมาจึงได้เปลี่ยนศาสนามาเป็นคริสต์ และคริสต์ที่เขาเลือกเป็น โปรเตสแตนท์ มิใช่คริสต์ดั้งเดิมคือ คาทอลิก โปรเตสแตนท์ เป็นคริสต์นิกายใหม่ที่ต่อต้านคริสต์นิกายดั้งเดิม โดยพฤติกรรมการเปลี่ยนศาสนาของเขา เห็นได้ทั้งสองกรณีว่า เขามั่นใจในความเป็นเสรีชนอย่างยิ่ง และมีความเป็นมนุษย์อย่างเต็มตัว เพราะศาสนาอิสลามนั้นถือว่าการเปลี่ยนศาสนาเป็นการทรยศ เป็นมุนาฟิกส์โดยแท้จริง และการทรยศต่อพระเจ้าเป็นเรื่องความเป็นความตายถึง 2 ระดับ คือโลกนี้และโลกหน้า โลกนี้ก็ต้องโดนสาปแช่ง และโลกหน้าก็ต้องไปรับการพิพากษา พระคัมภีร์ระบุว่าผู้ทรยศย่อมมีโทษสถานเดียวคือ ความตายในนรกเพลิง   แต่บารัก โอบามา ก็มิได้มองถ้อยคำที่ข่มขู่ด้วยเหตุผลส่วนนั้น สะท้อนว่าเขาเป็นมนุษย์ที่มีมันสมองคิดเหตุผลเองได้    และเชื่อตนเองมากกว่าคนอื่น หรือพระเจ้า   ในกรณีที่ 2 เขามานับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแต้นท์ ซึ่งเป็นนิกายที่ต่อต้านนิกายหลักดั้งเดิมคือ คาทอลิก จนกลายเป็นสงครามศาสนาระหว่างนิกายทางฝ่ายคริสต์เนิ่นนานมา และยังคงมีอยู่ในบางพื้นที่ของโลกมาจนถึงทุกวันนี้ ก็ด้วยเหตุผลทำนองเดียวกันนั่นคือ เขาเป็นเสรีชน ที่คิดเอง ใช้มันสมองเองได้ ไม่เชื่อตามพระคัมภีร์เลยทีเดียว และพระคัมภีร์ศาสนานั้นแท้จริงก็คือหนังสือเล่มหนึ่งที่มีคนเขียนขึ้น และคนผู้นั้นก็เขียนขึ้นนั้นเขียนด้วยภูมิปัญญาของคน ๆ หนึ่ง ด้วยจินตนาการของโลกยุคดั้งเดิมเท่านั้นเอง และคนยุคใหม่ เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเชื่อถือในเรื่องที่ควรเชื่อถือ และไม่เชื่อถือในเรื่องที่ไม่ควรเชื่อถือ อันเป็นสิทธิเฉพาะตัวของเสรีชนคนยุคใหม่ นี่คือประธานาธิบดีบารัก โอบามา   เนื่องด้วยความเป็นเสรีชนโดยสมบูรณ์ดั่งนี้   จึงสมควรที่จะยกย่องบารัก โอบามา ไว้ ณ ทำเนียบบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี  

 

 
 

 

 

 
 

บุคคลที่ 102.  
นางกลอเรีย มาคาปากาล อาร์โรโย
(Gloria Macapagal-Arroyo)

 

อดีตประธานาธิบดีอาร์โรโยรับใช้ประชาชนมานาน 9 ปีในช่วงที่เธอพ้นจากตำแหน่ง เธอเชื่อว่าขณะนี้ประเทศฟิลิปปินส์มีความเจริญและแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมช่วงที่เธอเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆ นางอาร์โรโยจะพ้นวาระผู้นำประเทศในวันที่ 30 มิถุนายนนี้และจะทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาต่อไป 

 

"กลอเรีย มาคาปากัล อาร์โรโย-Gloria Macapagal-Arroyo" ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนที่ 14 เกิด 5 เมษายน พ.ศ.2490 บุตรีของ Diosdado Macapagal ประธานาธิบดีคนที่ 9 (พ.ศ.2504-2508) สมรสกับนาย Jose Miguel Tuason Arroyo ทนายความและนักธุรกิจ มีบุตร 3 คน

 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับคัดเลือกไปเทกคอร์สที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ สหรัฐอเมริกา 2 ปี กลับมาจบปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์ วิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Ateneo de Manila ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์

 

เริ่มชีวิตนักการเมือง ปี 2535 เป็นวุฒิสมาชิกสมัยแรก และพ.ศ.2538 สมัยที่ 2 ได้รับคะแนนเสียงสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 16 ล้านเสียง ตามด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัยประธานาธิบดีเอสตราดา (พ.ศ.2541-2544) และเป็นรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ทำสถิติอีกครั้งเมื่อได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียงสูงในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี

 

20 มกราคม 2544 สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 14 ของฟิลิปปินส์ ประกาศวาระแห่งชาติ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ระบบราชการ ลดอาชญากรรม เพิ่มภาษี พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ และต่อต้านการก่อการร้าย ต่อมา 30 มิถุนายน 2547 รับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 หลังชนะการเลือกตั้งท่ามกลางเสียงครหาว่าไม่โปร่งใสจากการใช้เงินรณรงค์หาเสียงและการใช้อิทธิพลในตำแหน่งแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้ง”

 

สิ่งที่เรายกย่องก็คือ ในสมัยที่เธอดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ เธอเป็นผู้ที่กล้ากล่าวความจริง ซึ่งเป็นการยกย่องผู้นำของประเทศเพื่อนบ้านเอเชียผู้หนึ่งผู้มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก คือ อดีตนายกรัฐมนตรีไทย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ว่าเป็นเจ้าลัทธิทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่สุด คือ ทักษิโณมิค (Thaksinomics) นั่นเป็นสมัยที่ ดร.ทักษิณ ชินวัตร ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศไทยอยู่ มีหลักฐานว่า “ทักษิโณมิค (อังกฤษ: Thaksinomics) เป็นคำเรียกนโยบายเศรษฐกิจในสมัยที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยผู้ที่ใช้คำนี้ครั้งแรกคือ นางกลอเรีย มาคาปากัล อาร์โรโย ประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ ในสุนทรพจน์งานประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก เมื่อ พ.ศ. 2546 โดยหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดังกล่าวที่โดดเด่นที่สุด คือ แดเนียล เลียน นักเศรษฐศาสตร์ของมอร์แกน สแตนลีย์

 

ดร. สุวินัย ภรณวลัย ได้กล่าวว่า ทักษิโณมิคเป็นประดิษฐกรรมของ พ.ต.ท. ทักษิณ โดยเป็นความคิดของนักกลยุทธ์เชิงสมัยนิยม เพื่อจัดการทางกลยุทธ์ การรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งส่วนตัวและส่วนร่วม ซึ่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย และอาจมีการใช้ความรุนแรง เพื่อให้เขาเป็นผู้ชนะ”

 

 

แต่แม้ภายหลัง ดร.ทักษิณ สิ้นอำนาจไป ด้วยการถูกกลุ่มทหารและพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม ร่วมหัวกับภาคเอกชนผู้สูญเสียผลประโยชน์จากการปกครองยุคทักษิณ ก่อการรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549   เธอก็ยังยืนยันสิ่งที่เธอพูด นั่นคือ ในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอาเซียน(Asian Summit) ที่พัทยา ประเทศไทย ในเดือน เมษายน 2552 ซึ่งมีผู้นำอาเซียนมาร่วมพิธีเปิดการประชุมเพียง 5 ประเทศรวมทั้งประเทศเจ้าภาพไทยด้วย (ไม่มาประชุมถึง 4 ประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อบ้านใกล้ชิดคือ กัมพูชาด้วย) เธอได้สวมชุดสีแดงเข้าร่วมในการประชุม และในพิธีปิดการประชุม ซึ่งเรามองถึงเจตนารมณ์ของผู้นำฟิลิปปินส์ว่า ยืนยันประเทศไทยควรก้าวไปในการเมืองของระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น และนั่นหมายถึงก้าวไปตามวิถีทางทักษิโณมิค ซึ่งตรงนี้จะแสดงถึงภูมิปัญญาของผู้นำต่างประเทศ แม้ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่มีระบอบเผด็จการในศาสนาอย่างเข้มแข็งด้วยเทวสิทธิ์ ก็ยังมองเห็นทางออกของการปกครองนานาชาติว่า ประชาธิปไตยเป็นระบอบที่เป็นธรรม และเป็นสุข เพราะประชาธิปไตยมีหลักการจัดการสังคมอย่างสมานฉันท์ อย่างสันติได้ โดยไร้ความรุนแรง ที่โลกควรร่วมมือกันสร้างขึ้นให้จงได้    การที่เธอได้พ้นไปจากตำแหน่งประธานาธิบดีไปใน 30 มิ.ย. 2553 นั้น เป็นการเป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลองประชาธิปไตย เรามองว่า อาร์โรโย เป็นผู้นำชาติฟิลิปปินส์ ผู้มีความสามารถ ดำรงอุดมการณ์ส่วนรวมและส่วนตัวไว้ได้ตลอดยุคสมัยของเธอ สมควร เป็นรัฐบุรุษ โดยแท้จริง เนื่องด้วยความกล้าหาญที่กล่าวความจริง และยืนยันความจริงให้ปรากฎอย่างชัดเจน จึงสมควรยกย่องเป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี ปีพุทธศักราช 2552      

 

 

 

 

 

บุคคลที่ 103.    
พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล  
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เกิด 2 มิถุนายน พ.ศ. 2494  

ที่เกิด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

เสียชีวิต 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 (อายุ 58 ปี)  

ที่เสียชีวิต โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 

งาน-อาชีพ ทหารไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิกองท้พบก  

คู่สมรส นาวาเอก (พิเศษ) หญิง จันทรา สวัสดิผล 

บุตร นางสาวกิตติยา สวัสดิผล 

                     นางสาวขัตติยา สวัสดิผล 

เด็กชายนักรบ สวัสดิผล 

การศึกษา ปริญญาเอก สาขาบริหารรัฐกิจ University of Northern Philippines 

เว็บไซต์ http://www.sae-dang.net/

 เขาต่อสู้อย่างเปิดเผยในท่ามกลางศัตรู และท่ามกลางความอันตรายจากความเสี่ยงต่อชีวิตทุกขณะ   และในที่สุดเขาก็โดนเข้าจริง ๆ จากความเปิดเผยและความเสี่ยงนั้น   เราเชื่อว่าเขาเข้าใจสถานการณ์ได้ดีทะลุปรุโปร่งของอันตรายจากความเสี่ยงนั้น แต่การที่เขายังคงออกมาปฏิบัติการเสี่ยงอย่างไม่หวาดหวั่นนั้น คือจิตใจของนักรบผู้มีความเป็นนักสู้ที่รับผิดชอบต่อพันธกิจ และนั่นหมายถึงนักรบผู้ได้บรรลุสติปัญญาแตกฉานในสัจธรรมของชีวิต อย่างแท้จริง เขาต่อสู้อย่างไม่รู้อนาคตตัวเอง แต่เขาก็ต่อสู้ไปอย่างไม่ท้อถอย สม่ำเสมอในกริยาและพฤติกรรมที่เสมอต้นเสมอปลาย   แล้วการตายของเขาก็เกิดขึ้น จากฝ่ายที่เป็นทหารแต่ในคราบ ด้วยการใช้วิธีการไม่เหมาะสม ไม่ละอายกับความเป็นทหาร นั่นคือลอบยิง ให้สไนเปอร์ลอบยิงด้วยอาวุธติดเครื่องเล็งทันสมัยที่สุดของเทกโนโลยีของการลอบฆ่า      คงเป็นปืนที่ทันสมัยกว่าปืนติดเครื่องเล็งแบบเดียวกับที่เห็นในข่าวของโทรทัศอัลจาชีรา วันที่ 19 พฤษภาคม 2553   นั่นคือภาพกองทหารทั้งกองของฝ่ายรัฐบาล(โดย ศอฉ.) ที่ซุ่มอยู่บนตึกสูง ใช้ปืนติดกล้องเล็งเลือกยิงลงไปยังประชาชนมือเปล่าข้างล่าง   และเห็นภาพประชาชนล้มลงกองอยู่กลางถนนหนทางเป็นศพโดยไม่รู้ตัว(คนที่ตายในการสลายการชุมนุมราชประสงค์ครั้งนั้น 90 ศพ ล้วนเป็นประชาชนมือเปล่า ๆ ทั้งสิ้น พอที่จะกล่าวว่านี่คือฝีมือของคนเลวในคราบของทหาร)     เราให้คะแนนพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล เพราะความที่เขาได้แสดงถึงความเป็นทหารที่แท้จริง เพราะการปฏิบัติการที่สะท้อนถึงอีกฝ่ายหนึ่ง เราไม่ได้ให้คะแนนเพราะเขาอยู่ฝ่ายใด หรือด้วยวิธีการปฏิบัติอย่างไร แต่เป็นคะแนนแห่งคุณธรรม ความที่เขาได้สร้างมาตรการที่เปรียบเทียบกัน ที่สะท้อนไปถึงทหารขี้ขลาดที่ลอบยิงประชาชนมือเปล่า และพวกเขาตายไปโดยไม่รู้ตัว โดยฝีมือทหารเลวแห่งกองทัพไทย   ที่ใช้อาวุธลอบฆ่าเพื่อนทหารด้วยกันเอง และทั้งที่เลวไปกว่าคือลอบฆ่าประชาชนมือเปล่า ๆ ตายเป็นใบไม้ร่วง    และทหารที่ลอบยิงลอบฆ่าประชาชนด้วยอาวุธสงคราม อย่างไร้เหตุผลอย่างยิ่ง ในเขตอภัยทาน วัดปทุมวนาราม จำนวน 6 ศพ นั้น ไม่อาจจะบรรยายได้ว่าขนาดไหน    นี่คือความยกย่องของเราหนังสือพิมพ์ดี ที่ให้ไว้แด่บุคคลผู้สมควรเป็นวีระบุรุษของประชาชนอย่างแท้จริง พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล

  

จึงขอจารึกคุณความดีบุคคลต่อไปนี้    บารัก โอบามา (Barack Obama)  กลอเรีย มาคาปากาล อาร์โรโย (Gloria Macapagal-Arroyo) พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล   ว่าเป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต) ประจำปีพุทธศักราช 2552   ขอแสดงความชื่นชมและยกย่องเกียรติคุณโดยทัศนะของเราไว้ ณ โอกาสนี้

 

ต่อไปนี้ก็ขอได้โปรดติดตามอ่านเรื่องราว ที่เราคัดสรรมาจากบทวิเคราะห์จำนวนมากมายในเวบไซต์ของเรา ขอได้ติดตามอ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกมากมายใน เวบไซต์ของเราทั้ง 2 เวบไซต์ คือ    https://www.newworldbelieve.net     http://www.newworldbelieve.com

  ต่อไป อนึ่ง นี่เป็นดี วารสาร สำหรับดี(อินเทอเนต) ในอินเทอเนตของเรา ได้เพิ่มบทวิเคราะห์สำคัญ ๆ ตรงประเด็นไปอีกหลายเรื่อง หลายบท โปรดติดตามอ่านในดี(อินเทอเนต) ต่อไป

 

ที่สุดขอขอบคุณท่านผู้อ่านและสมาชิก ตลอดทั้งมวลมหาประชาชนผู้ร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างสูงพร้อมความเห็นอกเห็นใจในการสูญเสียอย่างมากมาย ประมาณ ค่ามิได้ ซึ่งเราคงจะเข้าใจดี และหวังว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย โดยวิถีทางอันถูกต้องครรลองประชาธิปไตย คือการต่อสู้ไม่ใช้ความรุนแรง สันติ และ อหิงสา ที่จะต้องเป็นการต่อสู้เพื่อประชาชน โดยประชาชน และ เอาคืนมาซึ่งอำนาจของประชาชน ตามปณิธานของมวลมหาชนผู้เจริญทั่วโลก และตามปณิธานของกษัตริย์ไทย   ยังจะเดินต่อไป จนกว่าบรรลุเป้าหมาย นั่นคือ ประชาธิปไตยกลับมา ทรราชและเผด็จการสลายไป  

 

  • บรรณาธิการ

             2 ส.ค. 2553

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 
 
พุทธศักราช  
 

2553 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคคลที่ 104  
นาง พวงแก้ว สาตรปรุง   
ทายาท พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา


 
 
พวงแก้ว สาตรปรุง เป็นธิดาคนที่ 5 ในจำนวน 6 คน ของ พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
 
 
พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นหัวหน้าคณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปก ครองจากระบอบสมบูรณายาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 
 
 
พระยาพหลฯ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 (ต่อจากพระยามโนปกรณ์นิติธาดา) รวม 5 สมัย ตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2476 ถึงกันยายน 2481 รวม 5 ปี 5 เดือน 21 วัน ถึงแก่อนิจกรรมปี 2490 ขณะอายุ 60 ปี 
 
 
พวงแก้ว สาตรปรุง เป็นธิดาคนที่ 5 ในจำนวน 6 คน เกิดปี 2485 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 10 ปี ปัจจุบันอายุ 68 ปี สุขภาพยังแข็งแรง 
 
 
 
 
จากข้อมูลของ 
 
 
มติชนออนไลน์ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 14:51:23 ทำให้เราได้ทราบว่ายังคงมีทายาทของ พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา มีชีวิตอยู่ในวันนี้ ก็คือ พวงแก้ว สาตรปรุง เป็นธิดาคนที่ 5 ในจำนวน 6 คน ของ พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) หัวหน้าคณะราษฎร์ ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475  
 
 
มีคำถามสำคัญ ดังนี้
 
 
 
1. คำถาม   ภูมิใจไหมที่พ่อเป็นหัวหน้าคณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลง 2475 ?
 
 
 
 
    คำตอบ  ภูมิใจสิคะ คุณพ่อทำเพื่อประชาชน เพื่อประเทศ คุณพ่อเสียสละอย่างสูงเลย เป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดเลย ไม่มีสุขใดจะเหมือนด้วย ที่เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อ   คุณพ่อเป็นผู้ที่เสียสละอย่างสูงสุด มีจิตใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีกิเลส ไม่มีความต้องการส่วนตัว มีอย่างเดียวคือ ทำอย่างไรประเทศจะพัฒนาไปได้ นั่นละ จุดมุ่งหมายของคุณพ่อ สูงสุดอยู่ตรงนี้ ไม่ได้ต้องการอะไรเลย ไม่เคยเอาทรัพย์สินของประเทศมาเป็นของตัวเลย สักนิดเดียวก็ไม่มี 
 
 
 
2.   คำถาม   คิดอย่างไรกับสภาพบ้านเมืองที่เกิดวิกฤตความขัดแย้ง แตกแยกมา 5 ปี ตั้งแต่ยึดอำนาจ 19 กันยายน 2549  
 
 
 
     คำตอบ  มันเป็นความเห็นแก่ตัวของพวกชนชั้นขุนนาง เป็นพวกเห็นแก่ตัว จะยึดแต่อำนาจไว้กับตัว ไม่แผ่อำนาจลงมาให้ราษฎร มันเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2490 ตั้งแต่โน่นแล้วที่ จอมพลผิน ชุณหะวัณ ปฏิวัติ ไม่ใช่เพิ่งเกิด คนพวกนี้เป็นพวกเห็นแก่ตัว รัฐบาลเขาจะผิด เขาจะถูกอะไร เขามีศาลยุติธรรมอยู่ตั้ง 3 ศาล ก็ฟ้องไป ให้ว่าไปตามระบบของมัน ฟ้องเขาไปสิ เขาผิดอะไร ไม่ใช่มาตัดสินเองด้วยอำนาจของตัว เสร็จแล้วพอตัวมีอำนาจ ตัวโกงกินประเทศชาติ ประเทศชาติมันก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทุกคนก็คิดว่า แหม พอพวกนี้คนโกงประเทศ อุ๊ย... ต้องยึดอำนาจแล้ว ต้องทำรัฐประหารแล้ว มันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ไปใส่ร้ายเขา ไปเอามาตรา 112 (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ความผิดฐานดูหมิ่น หมิ่นประมาท อาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท ฯลฯ) ไปใส่ร้ายเขา มันไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้น ถ้าคนขาดศีลธรรม ก็เป็นอย่างนี้แหละ   
 
 
 
3.  คำถาม    ลูกสาวผู้ก่อการกับ"เสื้อแดง" 
  
 
      คำตอบ นางพวงแก้วบอกเมื่อถูกถามว่า ชอบสีไหน "ป้าเหรอ ชอบสีแดง... "(คนเสื้อแดง) เขาเป็นคนชั้นล่างน่ะ แล้วมีมากด้วย แล้วยังไม่ได้พัฒนา ป้าสงสารเขา เขาพัฒนาได้น้อยเพราะพวกมีอำนาจมัวแต่กินโกงประเทศกัน ไม่เอาเงินไปพัฒนาเขาให้มากกว่านี้ เขาถึงได้ต้องตื่นตัวขึ้นมาเมื่อท่านทักษิณเข้ามา เพราะเขารู้ว่า อ๋อ ประชาธิปไตยกินได้อย่างนี้นี่เอง เขาก็ตื่นตัวขึ้นมา เขาก็อยากจะอยู่แบบคนอื่นเหมือนกัน เขาก็เป็นคนเหมือนกับเรา มันของธรรมดา อกเขาอกเรา"
 
  
 
"ป้าก็ไม่เคยไปเข้าร่วมชุมนุมกับเขา แต่จะติดตามดูทางทีวีที่บ้านอยู่ตลอด ดูไปจนถึงตี 4 ตอนเห็นทหารฆ่าประชาชน ก็รู้ สงสัย เอ๊ะ เขาฆ่าได้ยังไง ฆ่าได้แม้กระทั่งพระสงฆ์" 
 
 
"ตอนที่ทหารยิงประชาชน ป้าส่งจิตระลึกไปถึงคุณพ่อ อยากให้คุณพ่อมาช่วยจัง ทำไมคุณพ่อไม่มาช่วยประชาชน ไม่รู้ดวงวิญญาณท่านไปถึงไหนแล้ว เราก็ไม่รู้ว่าตายแล้ว ดวงวิญญาณไปที่ไหน ดังนั้น ประชาชนต้องช่วยตัวเอง"  
 
 
ป้าพวงแก้วเสนอให้ไพร่กับอำมาตย์มารวมกัน เพราะต่างก็เป็นคนเหมือนกัน จะมามัวแบ่งแยกทำไม 
  
 
"ไพร่กับอำมาตย์ไม่ใช่คนเหรอ ก็คนเหมือนกัน เราเลือกที่เกิดได้หรือเปล่า เราเลือกไม่ได้ ถือว่าเขาเป็นชนชั้นเดียวกันสิ เมตตากับเขาสิ อย่าไปให้เขาคิดว่า เขาต่ำต้อยเป็นไพร่ ท่านทำไม่ถูกหรอก ที่ให้เขาคิดอย่างนั้น แสดงว่าตัวท่านน่ะผิด ผิดอะไรต้องดู ต้องสำรวจตัวเองว่าผิดอะไร เขาถึงคิดว่า เขาต่ำต้อยอย่างนั้น คนเรามันเกิดมามันก็เหมือนกันทุกคน น่ะ มาทางเดียวกัน แล้วก็ไปทางเดียวกันด้วย เวลาไปแม้แต่ตัวเองยังเอาไปไม่ได้เลย ซี่โครงยังอยู่ เอาไปไม่ได้ ไปแต่วิญญาณเท่านั้น"

 
"ทำไมไม่คิดถึงตอนนั้นล่ะ แล้วต้องเป็นอย่างนี้ทุกคน พระพุทธองค์ท่านสั่งสอนมาดีแล้ว ทำไมไม่ทำตามล่ะ..."

 
ประเด็นสำคัญที่เรายกย่อง พวงแก้ว สาตรปรุง ก็คือ ในเมื่อเวลานี้เป็นเวลาของ ประชาธิปไตย มาถึงแล้ว เราก็ได้พบว่ามีผู้ที่ต่อสู้มาก่อน ตั้งแต่เริ่มแรกยุคการเปลี่ยนแปลง อย่างโดดเดี่ยวเงียบเชียบ   เพราะ นี่คือทายาทของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง ที่ยิ่งใหญ่กว่าบุคคลใดใดทั้งสิ้นแห่งยุคประชาธิปไตยไทย เพราะ พวงแก้ว สาตรปรุง ได้ต่อสู้มาตั้งแต่คลอดออกจากครรภ์มารดา (กำเนิดปี พ.ศ.2485 ขณะที่บิดา เป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยอยู่ ก่อนจะเสียชีวิตในปี พ.ศ.2490) มาจนถึงขณะนี้ เมื่อมีอายุถึง 68 ปีแล้ว และยังคงจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอีกต่อไป ตราบสิ้นชีพ   จึงน่าจะได้เป็นบุคคลแรกที่สุดที่ได้อุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประชาธิปไตยไทยจริง ๆ    เนื่องจากไม่มีใครเลยที่ได้ต่อสู้มาอย่างเนิ่นนานเท่านี้ และต่อสู้อย่างมีชีวิตอยู่ ต่อสู้เพื่อมีชีวิต ไม่ใช่ต่อสู้เพื่อตนตายเสีย   เพราะได้ต่อสู้มาตั้งแต่เกิดมาเป็นธิดาของนักปฏิวัติประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย พล.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา ฉะนั้น เธอจึงเป็นผู้ที่ยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยมาท่ามกลางฝูงอมาตย์ ที่แข็งแกร่ง ในยุคที่อมาตย์มีความน่าสะพึงกลัวที่สุด แล้วผ่านมา ๆ การต่อสู้ของเธอ พร้อมกับความเอาตัวเองให้มีชีวิตอยู่ ผ่านมา ๆ ก็หาละวางมือในการต่อสู้ไม่ ตราบมาบรรจบพบกระแสอันหลายหลากแห่งเสื้อแดงเข้า และเป็นยุคที่อมาตย์ ทายาทอสูรเริ่มอ่อนแรง   เราจึงได้เห็นความปิติยินดีของเธอ เผยออกมาว่าเธอคือสปิริตของประชาธิปไตยโดยแท้จริง และเธอคือประชาธิปไตยไทยที่แท้จริง   และเธอคือ สติปัญญา     ที่ต่อสู้แบบสู้เพื่อมีชีวิตเสรีชน   มีชีวิตเพื่อต่อสู้ด้วยสติปัญญาเพื่อประชาธิปไตยโดยแท้จริง     เราจึงขอยกย่อง พวงแก้ว สาตรปรุง ว่าเป็นบุคคลแห่งปี พุทธศักราช 2553 ของหนังสือพิมพ์ดี ต่อไป และหวังว่า จักเป็นตัวอย่างของการต่อสู้เพื่อโลก เพื่อประชาธิปไตยอันแท้จริงต่อไป
 
 

 
 
 
บรรณาธิการ
 
27 เม.ย. 2554
13.00 น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี    
 
พุทธศักราช 
2554
 
 
 
 
 
 และในลำดับต่อไปนี้ ก็เป็นเรื่องการประกาศบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พุทธศักราช 2554  บัดนี้ เรามีความยินดีที่จะประกาศเกียรติคุณ บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี ประจำปีพุทธศักราช 2554 ดังนี้
 
 
 
 
บุคคลที่ 105  
ธิดา ถาวรเศรษฐ์ 
 
 
ธิดา ถาวรเศรษฐ์ มีประวัติการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของประชาชนมาก่อน ที่จะมีการเคลื่อนไหวของ นปช. ระยะฟักตัว ไปจนถึงระยะเติบใหญ่เป็นแดงทั้งแผ่นดินเสียอีก แต่ส่วนที่น่าสนใจเริ่มตั้งแต่เกิดขบวนการ นปช.แดงทั้งแผ่นดินระยะนี้ การที่มีส่วนในการต่อสู้ร่วมกับ นปช. ซึ่งบอกความหมายตัวเองตรงตามชื่อที่ว่า แนวร่วมประชาชนต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ คำว่า ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ แม้จะไม่บอกถึงประชาธิปไตยโดยตรง แต่พฤติกรรมนี้ค่อนข้างให้หลักประกันที่น่าอบอุ่นใจพอสมควรในแง่ที่ว่า ย่อมหมายถึงการต่อสู้ของเสรีชนอันเป็นแนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตยอยู่แล้ว ก็ย่อมนำไปสู่ประชาธิปไตยอยู่เอง เพราะย่อมจะนำความคิดประชาชนไปสู่เส้นทางอีกทางหนึ่งที่ตรงข้ามเผด็จการ นั่นคือ ประชาธิปไตย ครั้นเมื่อเกิดแดงทั้งแผ่นดิน จนต่างชาติให้ความสนใจและเรียกขบวนการนี้ว่า The Red Shirt โดยมีความหมายถึงประชาธิปไตยโดยตรง ก็ได้เกิดประเด็นสำคัญที่ต้องมองดู ในแง่ที่ว่า นปช.จะนำประชาชนไปสู่ประชาธิปไตยอย่างถูกต้องตรงไปสู่อุดมการณ์ที่แท้จริงหรือไม่ อย่างไร   เห็นคำตอบทุกอย่างเมื่อ ขบวนการเชิร์ตแดง ได้เริ่มจัดตั้ง ร.ร.นปช. ขึ้นอบรมหลักสูตรประชาธิปไตย เรามองประเด็น ร.ร.นปช.เป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนี่คือการย้ำอุดมการณ์ ที่จะต้องถูกต้องตามหลักการปกครองที่ประชาชนปรารถนา นั่นคือ ประชาธิปไตย หากงานระดับนี้ผิดพลาดไป นั่นหมายถึงการนำประชาชนไปนอกเป้าหมายและอาจหลงทิศหลงทางประชาธิปไตยไปเลย อาจารย์ธิดา ได้แสดงบทบาทมาตั้งแต่คราวนั้น ในฐานะอาจารย์ของโรงเรียน นปช.เพื่อประชาธิปไตย คำถามก็คือ ร.ร.นปช.ได้ประสบผลสำเร็จในการยัดเยียดอุดมการณ์ประชาธิปไตยได้ตรงเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งก็เป็นคำถามเดียวกันกับอีกคำถามหนึ่งที่สำคัญก็คือ ธิดา ถาวรเศรษฐ์ มีความตรงต่อหลักการประชาธิปไตยเพียงใด ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสืบมาถึงปัจจุบันนี้ และคำตอบที่ได้ เป็นที่น่าพอใจ
 
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธิดา ถาวรเศรษฐ์ ได้ก้าวขึ้นสู่ฐานะแกนนำ ระดับสูงสุดของ นปช คนเสื้อแดงอย่างเต็มภาคภูมิ(เป็น ประธาน นปช.แดงทั้งแผ่นดินคนที่ 2 ต่อจาก วีระ มุสิกพงษ์)   และคำตอบตั้งแต่ต้น มาจนถึงบัดนี้ ที่ธิดา ถาวรเศรษฐ์ มาเป็นประธาน นปช.เต็มตัว นั้นก็ได้พบว่าคือ มีความตรงสู่เป้าหมายอย่างไม่คลาดเคลื่อนเบี่ยงเบน นั่นคือตรงสู่ประชาธิปไตย ทำให้ความมุ่งมั่นของนปช.ตรงไปสู่ทิศทางที่ต้องทำคนทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน ของประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย อันแสดงความมั่นใจ รอบรู้ในหลักทฤษฎี ทั้งยุทธศาสตร์ และยุทธวิธีที่จะนำหมู่ มวลชน คนทั้งแผ่นดินตรงไปสู่ประชาธิปไตย นั่นคือแนวคิดสำคัญที่ว่าประชาธิปไตยหมายถึงประชาชนทั้งประเทศ ประเทศไทยทั้งประเทศจะต้องเป้นประชาธิปไตย พี่น้องไทยทั้งประเทศจะต้องเป็นประชาธิปไตย คนไทยต้องตรงไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกันทั้งหมด จะต้องรู้หลักการและวิถีทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง สิ่งนี้ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยการเปิดหมู่บ้านคนเสื้อแดง ทางอีสาน ทางเหนือ มาตามลำดับ จนล่าสุด ธิดา ถาวรเศรษฐ์ ได้เปิดหมู่บ้านแดงทั้งแผ่นดิน เพื่อประชาธิปไตย 14 หมู่บ้าน จังหวัดนราธิวาส เป็นที่เรียบร้อย   และเป็นเหตุให้เชื่อว่าประชาชนในส่วนของภาคใต้ ที่ยังไม่เข้าใจประชาธิปไตย ก็จะเริ่มตาสว่าง และแดงใต้นับวันจะขยายออกไป ซึ่งความหมายนี้ ก็คือ ความหมายที่ว่า   ประเทศไทยทั้งประเทศจะต้องเป็นประชาธิปไตย พี่น้องไทยทั้งประเทศจะต้องเป็นประชาธิปไตย คนไทยต้องตรงไปสู่เป้าหมายนี้ด้วยกันทั้งหมด นั่นคือ ประชาธิปไตยที่แท้จริง ตรงสู่เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร์ เมื่อ 24 มิถุนายน 2475   และนี่คือภาระหน้าที่ที่หนักหน่วงของธิดา ถาวรเศรษฐ์ ที่ยืนยัน ยืนหยัดในอุดมการณ์อย่างมั่นคง เฉลียวฉลาด มีเหตุผล   การต่อสู้มีเหตุผลและยังทำความเข้าใจสถานการณ์การต่อสู้ได้ค่อนข้างรอบคอบ หมายถึง กาลเทศะ เหตุ ผล บุคคล เวลา อย่างไร ทำได้อย่างสุขุมแต่กร้าวแกร่งมั่นคง สมเป็นผู้นำแดงทั้งแผ่นดินเพื่อประชาธิปไตย    สมควรยกย่องธิดา ถาวรเศรษฐ์ เป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2554 ไว้ณโอกาสนี้ 
 
 
 


 
บุคคลที่ 106  
ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล
 
 
หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล มีชื่อเล่นว่า “ปลื้ม” แต่นิยมเรียกโดยทั่วไปว่า "คุณปลื้ม" หรือ "หม่อมปลื้ม" เกิดวันที่ 10 กันยายนพ.ศ. 2519 เป็นบุตรชายของหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลชั่วคราว หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ชีวิตครอบครัว หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์สมรสกับณัฐรดา อภิธนานนท์ หรือ "แจ็กเกอรีน" หรือ "แจ็กกี้" นักแสดงสาวลูกครึ่งไทย-แคนาดา ในวันที่ 7 ตุลาคมพ.ศ. 2553 ณ ห้องสกุณตลาบอลรูม
โรงแรมเพนนินซูล่า (จากวิกิพีเดีย)
 
 
ความคิดของ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล หรือ หม่อมปลื้มนั้น ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเดิม ที่คุ้นเคยต่อวัฒนธรรมและอยู่ในภาวะวัฒนธรรมซับบอร์ดิเนทมาแต่ดั้งเดิมในสังคมไทย นั่นคือความคิดเรื่อง การหลุดพ้นไปจากกรอบความคิดเดิม ๆ ในลักษณะเดียวกับความคิดกบนอกกะลานั่นเอง แต่ม.ล.ปลื้มได้นิยามไปไกลมาก อย่างกว้างขวางไม่จำกัดที่ว่า ความคิดอิสระ.... “ว๊อยส์ทีวีในความคิดของผมคืออิสระทางความคิดในแบบที่ไม่มีกรอบ”..... ไร้ข้อจำกัดทุกประการ ตามที่ปรากฏใน วอยส์ทีวี สถานีข่าวปลุกความคิด เขาเป็นประชาชนผู้เป็นแบบอย่างแห่งความคิดประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์เลยทีเดียว ซึ่งตรงนี้เราหมายความถึง ความเป็นคนของเขา ที่เป็นได้อย่างสมบูรณ์ 
 
 
การเป็นนักประชาธิปไตยและยืนหยัดการต่อสู้ทางความคิด ในแนวทางของประชาธิปไตย เพื่อไปสู่ระบบของประชาธิปไตยให้ได้ การยืนยันหลักการของมนุษย์สังคมที่จะต้องเป็นประชาธิปไตย นั้นเป็นที่ปรากฏชัดเจน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจริง นอกเหนือไปจากการให้ทัศนะต่อเหตุการณ์บ้านเมืองที่สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย เป็นอย่างดีมาก จนเป็นเสาเอกของประชาธิปไตยไทยได้ เราสามารถเรียกได้ว่าเขาเป็นเสาเอกของประชาธิปไตยไทยได้เลยทีเดียว     ซึ่งความคิดเหล่านี้ ทางม.ล.ปลื้ม ได้พูด ถ่ายทอดผ่านรายการ Wakeup Thailand และ Daily Dose ของ Voice TV. เป็นประจำวัน
 
 
แต่สิ่งที่เรายกย่องและมีความหมายพิเศษนั้นก็คือ มีการตัดสินใจ หรือ decision making ในทุกเรื่องราวที่เขาพูดถึง นั่นคือมีการสรุปที่ชี้แนวทางเดินให้อย่างชัดเจน ว่าจะเดินไปทางใด ทิศใด ด้วยความมั่นใจอย่างมีเหตุผล และเราเห็นว่าเขามีหลักการอยู่บนเหตุผลของความเป็นมนุษย์ เราคิดว่ามีคะแนนพิเศษสำหรับ ม.ล.ณัฐกร นั่นคือ    แท้จริง เขามีเชื้อพระวงศ์ ในระดับ หม่อมหลวง แต่กระนั้นเรากลับไม่ได้พบความหมายนี้ในตัวตนของ ม.ล.ณัฐกร เลย เราได้พบสิ่งที่เราได้พบ คือความเป็นสามัญชนโดยแท้จริง กระนั้นก็ยังแฝงไว้ด้วยความหยิ่งแห่งภูมิปัญญาและความเป็นธรรมในชีวิต แม้กระทั่งชีวิตครอบครัวและความรัก ที่แสดงถึงการมีธรรมะของเขา การแสดงออกว่าเป็นสามัญชนนั้นมีความตรงและจริง  ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตน เขาทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญคนหนึ่งจริง ๆ สมควรยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พุทธศักราช 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคคลที่ 107 
จิตรา คชเดช
 
 
จิตรา คชเดช อีกหนึ่งหญิงนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย อดีตประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ ที่ร่วมกับเพื่อนกว่าสองพันต่อสู้กับการเลิกจ้างสมาชิกสหภาพแรงงานไทรอัมพ์สองพันคนในปี 2552 จนมารวมตัวกันตั้งชุดชั้นใน Try Arm แข่งกับแบรนด์ Triumph ที่พวกเธอเคยผลิต

เธอเป็นกรรกรหญิงนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และอยู่ท่ามกลางห่ากระสุนและแก๊สน้ำตาที่ระดมยิงใส่คนเสื้อแดงเมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2553 ปัจจุบันเธอเป็นที่รู้จักดีในฐานะคนชูป้าย "ดีแต่พูด" ให้กับนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2554 ปัจจุบันนี้ป้ายนี้ถูกยกชูไล่อภิสิทธิ์ในทุกที่ที่เขาไปหาเสียง
 
 
จิตรา คชเดช เธอเป็นนักต่อสู้อย่างไร นั่นเป็นประเด็นของความสนใจของเรา
 
พบจากรายงานของสื่อไทยเราว่า จิตรา คชเดช เป็นเพียงสาวโรงงานธรรมดา ๆ เหมือนสาวโรงงานทั่ว ๆ ไปเท่านั้นเอง แต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือฝีมือและความคิดอันก้าวหน้า คิดเพื่อสังคมทั้งหมด และอุดมการณ์แห่งความเป็นธรรม คิดในเรื่องความเสมอภาค และภราดรภาพของมนุษย์ มนุษย์จะต้องยอมรับในความเสมอกัน สังคมจึงจะเกิดความสุขและเป็นธรรมขึ้นได้ หากไม่เช่นนั้น คนเราจำเป็นต้องสู้   ด้วยความคิดที่ก้าวหน้านี้ เธอจึงได้รับเลือกเป็นประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2549
 
 
จิตราเริ่มงานต่อสู้จากกรณี นายโชติศักดิ์ อ่อนสูง ผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จากการไม่ยืนตรงแสดงความเคารพในโรงภาพยนตร์ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อหาเงินมาต่อสู้คดี ผลก็คือถูกบริษัทเลิกจ้าง เธอต่อสู้ว่าการใส่เสื้อเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ขณะที่ใส่เสื้อนั้น เป็นตอนกลางคืนที่ไม่ใช่เวลางาน และไม่ได้บอกชื่อบริษัท บอกเพียงว่า เป็นประธานสหภาพฯ เนื่องจากประธานสหภาพฯ มีสถานะเป็นนิติบุคคลอยู่แล้ว      
 
      
 
 
แล้วบริษัทยังเลิกจ้างคนงานอีกร่วม 2000 คนด้วยกัน จึงมีการต่อสู้รวมตัวขึ้น เรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์       เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนงานที่ถูกเลิกจ้าง โดยได้รวมตัวกันไปร้องเรียนนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีโดยผลของการรัฐประหารขณะนั้น   แต่แล้วแทนที่รัฐบาลจะช่วยเหลือ กลับทำการจับกุมในข้อหามั่วสุม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ปัจจุบันคดียังอยู่ในชั้นศาล 
 

 

 
ต่อมาในวันที่ 8 มีนาคม 2554 วันสตรีสากล จิตรา คชเดช ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพูดเรื่อง 100 ปี วันสตรีสากล ร่วมกับผู้หญิงจากหลากหลายอาชีพ และทราบว่านายกรัฐมนตรีจะมาร่วมขึ้นเวทีด้วย จึงเตรียมข้อมูลบางอย่างจะไปบอกกับท่านแต่ปรากฏว่านายกฯ มาถึงหลังจากนั้นจึงไม่ได้สื่อสารกัน เมื่อท่านขึ้นพูดบนเวทีจึงใช้วิธีเขียนข้อความลงบนกระดาษแล้วชูให้เห็น ทั้งข้อความ "มือใครเปื้อนเลือด" "เหรอ" และ "ดีแต่พูด" หลังจากนั้นการ์ดของนายกฯ ก็เข้ามาปรามและพยายามแย่งป้ายไป ขณะที่นายกฯ ก็พูดเพียงไม่นานแล้วรีบเดินทางกลับ
 
 
นสพ.ข่าวสด วันที่ 15 มิ.ย.2554 ได้ไปขอสัมภาษณ์.....ว่าทำไมถึงเป็น "ดีแต่พูด"
 
 
จิตรา อธิบายว่า ตอนที่เธอและเพื่อนคนงานถูกเลิกจ้าง บริษัทมอบจักรเย็บผ้าให้ 400 ตัว ผ่านกระทรวงแรง งาน ซึ่งขณะนั้นรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ดูแลอยู่ แต่คนงานกลับได้รับจักรเย็บผ้าเพียง 250 ตัวเท่านั้น ส่วนที่เหลือ กลับไปอยู่กับมูลนิธิของรัฐมนตรีผู้นี้ เมื่อทวงถามก็ไม่มีความคืบหน้า ทั้งๆ ที่นายกฯ รู้เรื่องนี้อยู่เต็มอก
 
 
นอกจากนี้ ก่อนรับตำแหน่งนายกรัฐ มนตรี นายอภิสิทธิ์เคยแถลงนโยบายเร่ง ด่วนว่า จะชะลอการเลิกจ้างที่เกิดจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ หรือถ้าสุดวิสัยจริงๆ ก็จะมีโครงการต้นกล้าอาชีพรองรับคนกลุ่มนี้ จิตราเล่าถึงข้อเท็จจริงว่า
 
 
"รัฐบาลไม่ได้ชะลอการถูก เลิกจ้างของเราเลย กลับไปส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่เป็นนายจ้างเราเสียอีก ส่วนโครงการต้นกล้าอาชีพก็ไม่ได้ตอบสนองความต้องการของคนงานเหมือนกัน คนงานเย็บผ้าที่ถูกเลิกจ้างคุณต้องต่อยอดความสามารถเดิมที่เขามี แต่นี่กลับไปแนะนำให้เขาชงกาแฟ ซึ่งคนจะขายกาแฟได้ต้องมีเงินอย่างน้อย 5 หมื่นบาท ส่วนที่แนะนำให้เป็นหมอนวดแผนไทย การนวดแผนไทยถ้าจะมีรายได้ดี ก็ต้องคล้ายๆ กับขายบริการไปด้วย นั่นหมายความว่ารัฐบาลไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลย"
 
 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการเรียนฟรีที่จิตราเห็นว่าไม่ได้ฟรีจริงอย่างที่พูด หรือปัญหาชายแดนภาคใต้ที่บอกว่าจะแก้ไขได้ 99 วัน ผ่านไป 2 ปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ซ้ำยังรุนแรงขึ้นอีก ที่ใกล้ตัวที่สุดคือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำที่สัญญาไว้ว่าจะเพิ่มให้เป็นวันละ 250 บาท ผู้เกี่ยวข้องก็นิ่งเฉยในช่วงแรก และเพิ่งจะเพิ่มให้ช่วงใกล้ยุบสภา แต่ก็ยังได้รับแค่ 215 บาท ไม่ใช่ 250 บาทตามที่สัญญา
 
 
"แต่สิ่งที่ เลวร้ายที่สุดทางการเมือง คือกรณีสลายการชุมนุม รัฐบาลไม่แสดงความรับผิดชอบอะไร และไม่สามารถสืบได้ด้วยว่าใครเป็นคนฆ่าประชาชน"
 
 
"เรา ถือว่าการกระทำของเราเป็นประชา ธิปไตยและสันติ ไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ใคร คนที่เป็นบุคคลสาธารณะ คนที่ก้าวเข้ามาเป็นนักการเมือง ใช้ภาษีประชาชน บุคคลเหล่านี้ต้องได้รับการวิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบได้ เมื่อไหร่ที่ตรวจสอบไม่ได้ก็เท่ากับเผด็จการ และคนที่วิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องระบบโครงสร้างการทำงานมากกว่า วิพากษ์วิจารณ์เรื่องส่วนตัว หรือครอบครัวเขา ขอบเขตของเราอยู่ตรงนี้"
 
 
ถาม ถึงแรงงานกับการเลือกตั้งที่กำลังจะ มาถึง จิตราสะท้อนว่า ปัญหาขณะนี้คือคนงานไม่สามารถเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่ที่ทำงานอยู่ได้ เพราะส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด ส.ส.ในพื้นที่เองก็รู้ว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ฐานเสียงของเขา เพราะฉะนั้น นโยบายเกี่ยวกับกลุ่มคนงานในพื้นที่จึงไม่มี นั่นยิ่งทำให้อำนาจต่อรองของพวกเขาลดน้อยลงไปอีก
 
 
"สิ่งที่เราอยาก เห็นคือสวัสดิการของคนที่อยู่ในโรงงาน เราต้องการมีเงินส่งให้พ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัด ต้องการให้ลูกได้เรียนฟรีจริงๆ ต้องการเรื่องที่อยู่อาศัย เพราะส่วนใหญ่ย้ายถิ่นมาจากชนบท ต้องมาเช่าบ้านอยู่ ส่วนค่าแรงขั้นต่ำไม่ใช่ปัจจัยหลัก เพราะต่อให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำ แต่ค่าครองชีพยังสูงทุกวันมันก็อยู่ไม่ได้
 
 
สิ่งที่รัฐจะต้องควบคุม คือราคาสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ยังต้องสนับสนุนการมีสหภาพแรงงาน จะได้เรียกร้องค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ จากนายจ้างได้โดยตรง วิธีนี้จะแก้ปัญหาได้ดีกว่า"
 
 
 
เราเห็นว่าจิตรา คชเดช เป็นนักสู้โดยสัญชาตญาณของความรักในความเป็นธรรมและรักในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีประเด็นสำคัญในบทบาทของสาวโรงงานผู้นี้อยู่ถึง 3 ประการ
 
 
1.         การรักในความเป็นธรรม รักในสัจจะ และรักคนผู้มีความสัจจะ หมายถึงรักในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อันเป้นพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย แนวคิดเช่นนี้แหละเป็นที่ต้องการส่งเสริมให้เติบโต ขยายออกไปเพื่อประชาธิปไตย
 
 
2.    บทบาทการรวมกลุ่มคนงาน การก่อตั้งสหภาพแรงงานที่จิตรากับเพื่อนดำเนินการอยู่ขณะนี้ เป็นแนวทาง ๆ การเมืองประชาธิปไตยอีกแนวหนึ่งที่มีอนาคต คล้าย ๆ กับการก่อตั้งและต่อสู้ของพรรคกรรมกรในประเทศอังกฤษ ที่ต่อสู้กับพรรคการเมืองแนวอนุรักษ์นิยม มานานหลายสิบปี กว่าจะประสบความสำเร็จในสมัยนายโทนี แบล เป้นหัวหน้าพรรคกรรมกร ได้เป้นนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษ   การพัฒนาแนวทางพรรคการเมือง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาไปบนแนวคิดหลักการของประชาธิปไตย เมื่อพรรคการเมืองพัฒนาไปบนหลักการของระบอบประชาธิปไตยแล้ว จึงจะเกิดประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งบัดนี้ มีความเป้นไปได้สูงที่จะมีการพัฒนาพรรคการเมืองขึ้นจากพื้นฐานประชาชนชาวรากหญ้า คือคนผู้ใช้แรงงานใน รง.อุตสาหกรรมไทยในขณะนี้ ในแนวทางเดียวกับพรรคกรรมกรของอังกฤษ ซึ่งน่าเชื่อว่าหากมีการพัฒนาไปตั้งแต่บัดนี้ ก็จะมีผลให้เกิดพรรคการเมืองที่ดำเนินไปบนหลักการประชาธิปไตย และต่อสู้ไปตามลำดับ ๆ ขยายแนวคิดและนโยบายของพรรคออกไปตามลำดับ ๆ ในที่สุดก็จะค่อยประสบความสำเร็จ ไปจนถึงระดับสูงสุดได้    แต่สิ่งที่ดีก็คือ มีฝ่ายค้านรัฐบาลไทยปัจจุบัน ที่เป้นประชาธิปไตย หรือดำเนินงานฝ่ายค้านไปโดยหลักการประชาธิปไตย ไม่ใช่ฝ่ายค้านที่ดำเนินไปโดยหลักการเผด็จการระบอบขุนนาง+ทหารแบบเก่าๆตามที่เป้นอยู่ขณะนี้     ก็จะเป็ฯการพัฒนาประชาธิปไตยไทยไปสู่ความสมบูรณ์ของระบอบประชาธิปไตย ได้
 
 
3.   การต่อสู้ที่ไม่มีวันจบลงง่าย ๆ และเนิ่นนานไปในอนาคตที่ไม่อาจจะคาดการณ์ได้ แต่การต่อสู้ก็ต้องก้าวเดินต่อไป ซึ่งหมายถึงชีวิตที่ดิ้นรนและกร้าวแกร่งมีความหมายพร้อมทุกอย่าง นับแต่การต่อสู้เพื่อปากท้อง ความพอกินพอใช้ ความอยู่ดีกินดี ตลอดทั้งการศึกษา และการเศรษฐกิจที่จะต้องยกระดับขึ้นไปสู่สถานะความเสมอภาคโดยรวม ของชนชั้นกรรมาชีพ และยังหมายถึงนามธรรมคือการต่อสู้เพื่อยกระดับความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้นสู่ระดับที่ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล มีระดับสามัญแห่งชนชั้นของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะต้องเดินต่อไปอย่างยาวนานในอนาคตที่ไม่อาจคาดคะเนได้
 
เราจึงยกย่องสปิริตอันนี้ ด้วยการยกย่อง จิตรา คชเดช เป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2554

 

 

 
บุคคลที่ 108 
ฮิลลารี รอดแฮม คลินตั้น :
Hillary Rodham Clinton
 
 
 
ในระยะที่เธอเดินทางมาในหน้าที่ของ รมว.ต่างประเทศหรือ Secretary of State ไปพม่าและได้โอบกอดให้กำลังใจแด่นางอ่องซาน ซูจี ผู้นำประชาธิปไตย ซึ่งอยู่ในฐานะฝ่ายค้านในระบอบเผด็จการทหารในพม่า ซึ่งบทบาททางการต่างประเทศของเธอได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญขึ้นในพม่า เป็นเหตุให้คณะทหารพม่ายอมรับแนวทางการบริหารจัดการประเทศพม่า ในแนวทางประชาธิปไตย มีการเลือกตั้ง และเปิดโอกาสให้นางอ่องซานซูจี ได้เข้าสภา เป็นผู้นำฝ่ายค้าน ที่ได้รับโอกาสอย่างสำคัญในการบริหารประเทศพม่า   นั่นย่อมเป็นผลงานการเดินทางมาเยือนพม่าในระยะหลังนี้ ของ ฮิลลารี รอดแฮม คลินตั้น นั่นอย่างแน่นอน     มีคำชมเชย ยกย่อง มาดามคลินตั้นในเฟสบุ๊ค FaceBook.com Phayap Panyatharo  ที่ดูจะใกล้ความจริงมาก ดังนี้
 
Phayap Panyatharo
 
November 16, 2011 near Bangkok
 
.
 
Mrs. Hillary Rodham Clinton, U.S. Secretary of State in Thailand 16 - 17 November 2011, saying USA. promotes freedom, protects haman right and democracy in Thailand.
 
 
 
Phayap Panyatharo นางฮิลลารี รอดแฮม คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา อยู่ในประเทศไทยระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย.2554 ได้รับรองว่า สหรัฐอเมริกาสนับสนุนเสรีภาพ และปกป้องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย November 16, 2011 at 7:44pm
 
.
 
She's in green.
 
Mrs.Clinton in my eye, she's a wonderful woman of hard work who has been working hard since her husband Mr.Bill Clinton fought for the 42nd president of America in year 1993[2536] and that was a hard work as the first lady of the United States of America and a wife of a president. After Clinton’s period she herself had to fight with Barak Obama, while Obama won both the competitions in 2008, but Obama the new president need her ability to carry on an important affair, that brings her to the US. Secretary of State while the Middle East and all the world have gone into crisises. That is why I say Mrs. Clinton has to carry out a heavy burden without any rest. And in the future, is she going to compete for a new president of America? Ofcourse yes. But there is a work that I see, Mrs. Clinton has been firm to carry on the task of promoting world democracy all her life. So there has been no time for this iron lady to rest. It's wonderful.
 
 
เธออยู่ในสีเขียว
 
นางคลินตัน ในสายตาของผม เธอเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์คนหนึ่งที่ทำงานหนักมาก่อนตั้งแต่สามีของเธอนายบิล คลินตัน ได้ต่อสู้เพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 42 ในปี 1993(2536) นั่นคืองานหนักในฐานะสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา และในฐานะภริยาของประธานาธิบดีคนหนึ่ง ภายหลังช่วงเวลาของคลินตั้น เธอเองก็ได้ต่อสู้กับนายบารัค โอบามา ซึ่งนายบารัค โอบามา ชนะทั้งสองครั้ง ในปี 2008(2551) แต่แล้วโอบามา ประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาก็จำเป็นต้องพึ่งพาความสามารถของเธอ เพื่อทำงานระดับสำคัญยิ่ง นั่นคือต้นเหตุที่นำเธอมาสู่ตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่สถานการณ์ตะวันออกกลางและทั่วโลกเข้าสู่วิกฤตต่าง ๆ มากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ผมพูดว่ามิสคลินตันได้แบกภาระการงานที่หนักมาโดยปราศจากการได้พักผ่อนแม้เล็ก ๆ น้อย ๆ และในอนาคตอันใกล้นี้ เธอจะลงแข่งขันเพื่อตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่แห่งสหรัฐอเมริกาหรือไม่? แน่นอน ใช่ แต่กระนั้นก็ยังมีงานอีกชิ้นหนึ่งที่ผมเห็นว่ามิสคลินตันมีความมั่นคงมาตลอดก็คืองานขับเคลื่อนประชาธิปไตยโลก ที่เธอจะต้องทำไปตลอดชีวิตของเธอ เพราะฉะนั้น จะไม่มีเวลาสำหรับสตรีเหล็กคนนี้ได้พักผ่อนเลย นี่คือความมหัศจรรย์......
 
 
เราค่อนข้างจะเห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่ว่าเธอทำงานหนักจริง ๆ และไม่เคยว่างเว้นจากงานหนักที่สำคัญ ๆ ทั้งสิ้น โดยไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลย   และยังมีข้อเท็จจริงที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่เราเห็นด้วยอย่างยิ่ง นั่นคือบทสุดท้ายที่ว่า Mrs. Clinton has been firm to carry on the task of promoting world democracy all her life. So there has been no time for this iron lady to rest. It's wonderful. นั่นคือ ความมุ่งมั่นในการแบกขนงานเผยแผ่ประชาธิปไตยไปตลอดชีวิต จนแทบว่าทั้งชีวิตจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลย และนั่นสมสมญาว่า สตรีเหล็ก น่ามหัศจรรย์โดยแท้จริง
 
 
แต่นี่ไม่ใช่เนื้อหาอันเป็นสาระหลักที่เรายกย่องเธอให้เป็นบุคคลแห่งปีของเรา แต่เรามองเหตุผลที่ว่า การทำงานเพื่องาน แม้ทำงานหนัก ชนิดหามรุ่งหามค่ำ แทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยปานนี้แล้ว   แต่เราก็ได้เห็นบุคลิกภาพที่เยือกเย็น สม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลายของเธอ   ความอ่อนรา หรือความท้อถอย ไม่เคยปรากฏในดวงตาของสตรีเหล็กผู้นี้   บ่งบอกถึงความรับผิดชอบในภาระหน้าที่การงานอย่างสมบูรณ์ ที่สำคัญ นี่คือการแบกขนภาระหน้าที่การงานอันหนักไปพร้อมกับการเสวยความสุข ความพอใจในภาระนั้นด้วย ซึ่งเรามองว่า นี่คือจิตใจที่เป็นธรรม มีธรรมะ ตามหลักธรรมอนัตตาในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ จึงมีความพอใจ มีความสุข และสามารถต่อสู้กับปัญหาและเผชิญได้ทุก ๆ สถานการณ์ เราหมายความว่า เธอทำงานเพื่องานอย่างแท้จริง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดใด ถึงจะทำงานหนักไปโดยไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรตอบแทนมากไปกว่าตำแหน่งที่เธอเป็นเธอได้เธอมีอยู่   เธอจะได้เป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาหรือไม่ นั่นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นแรงผลักดันในการทำงานของเธอเท่าไร  เพราะแรงผลักดันของเธอจริง ๆ นั้นคือธรรมะความไม่ยึดมั่นถือมั่น การเคารพตนเอง ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อนโยบายที่รับปากไว้แด่ประชาชนสหรัฐอเมริกา นี่คือสปิริตซึ่งตรงกับหลักการในพระพุทธศาสนา ที่ว่าด้วยการทำความดีโดยบริสุทธิ์ ซึ่งเราได้เห็นแล้วว่า  Hilary Rodham Clinton ได้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าชื่นชมเป็นแบบอย่างแด่คนทั้งหลายในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกประชาธิปไตย และเราขอยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปีพุทธศักราช 2554 ของหนังสือพิมพ์ดี และประกาศเกียรติคุณลงไว้ ณ ที่นี้ สืบไปชั่วกาลนาน 
 
 
 หนังสือพิมพ์ดี จึงขอประกาศบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ ได้แก่ ธิดา ถาวรเศรษฐ์ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล จิตรา คชเดช ฮิลลารี รอดแฮม คลินตัน [Hillary Rodham Clinton] ว่าเป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พุทธศักราช 2554 
 
 
ต่อจากนี้ โปรดติดตามอ่านสาระสำคัญอีก 4 หัวข้อ ของดี(อินเทอเนต) เล่มที่ 47 ต่อไป
 
 
บรรณาธิการ
13 มิ.ย. 2555
21.59 น.
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 
พุทธศักราช
 
2555
 
 
 
 
 
 และในลำดับต่อไปนี้ ก็เป็นเรื่องการประกาศบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พุทธศักราช 2555  บัดนี้ เรามีความยินดีที่จะประกาศเกียรติคุณ บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี ประจำปีพุทธศักราช 2555 ดังนี้ 
 
 
 
 
บุคคลที่ 109  
น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร   
 
 
 
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีผู้มีอายุน้อยที่สุดของการเมืองโลก เพราะวันที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีอายุเพียง 44 ปี 1 เดือน เท่านั้นเอง   มีบุคลิกภาพที่เด่นดังมาตั้งแต่เริ่มเปิดตัวเป็นนักการเมืองในวันแรกแล้ว โดยทางพรรคเพื่อไทยมอบความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนพรรคลงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 26 ซึ่งก็ได้ผ่านการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ไปด้วยคะแนนท่วมท้น ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย สิ่งที่เราได้เห็นในวาระต่อไปก็คือต่างประเทศได้ชื่นชมและให้การสนับสนุนด้านกำลังใจแด่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อย่างมาก ดังจะพบว่าได้มีบุคคลสำคัญต่างประเทศเข้าเยี่ยมเยียนโดยตลอดมา และล่าสุดรวมทั้ง อดีตรมว.ต่างประเทศสหรัฐอเมริกา นางฮิลลารี คลินตั้น และทั้งประธานาธิบดีบารัค โอบามา ด้วย   สิ่งที่ได้เห็นในวาระแรกของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คือ เป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานอย่างไม่ทอดทิ้ง มีวิสัยทัศน์กว้างขวางและเป็นผู้ที่คำนึงอย่างละเอียดรอบคอบในด้านที่เป้ฯโทษและด้านที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน  บริหารอย่างรอบคอบ รู้เหตุผลของการบริหารงานชัดเจน โดยเห็นจากการบริหารน้ำท่วมใหญ่ประเทศไทยปี 2554 นั้นเอง ซึ่งเปรียบเสมือนเหตุการณ์ที่มาทดสอบนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย และได้ผ่านการทดสอบไปอย่างสบาย  อย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้เห็นจาก น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นั้นก็ยังไม่ใช่ประเด็นโดยตรงสำหรับความนิยมของ นสพ.ดี แต่ในกรณีวิสัยทัศน์การมองประชาชนเห็นได้จากเมื่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เดินทางไปกัมพูชา และดำเนินการแก้ไขให้นางราตรี พัฒนาไพบูลย์ อดีตผู้ร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มพธม.ก่อกวนปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชาและถูกจับตัวไปพร้อมนายพณิช วิกฤตเศรษฐ สส.ปชป. และนาย วีระ สมความคิด[ข้อหาบุกรุกดินแดนเขมร] เป็นผลให้นายวีระ และนางราตรี ถูกพิพากษาจากศาลกัมพูชาให้ติดคุก นายกรัฐมนตรีได้มองถึงความจำเป็นที่ต้องช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ จึงดำเนินการทางการทูต จนนางราตรี พิพัฒนาไพบูลย์ ได้รับการปลดปล่อยจากคุกกัมพูชา และเดินทางสู่แผ่นดินแม่ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2556 เวลา 21.35 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเรามองว่า เป็นลักษณะของผู้นำการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ดำรงอุดมการณ์ของประชาธิปไตยไว้อย่างถูกต้อง ตรงความหมายของการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน  โดยนัยะความหมายของประชาชนนี้ หมายถึงคนไทยทุกคนในประเทศนี้ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่ถืออุดมการณ์แตกต่างออกไป หรือเป็นฝ่ายค้าน ที่มีนโยบายการบริหารแตกต่างไปอีกด้านหนึ่งก็ตาม  นี่คือความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและประชาชนในระบอบประชาธิปไตย  เป็นความหมายของหลักการ  Majority rule Minority right นั่นเอง  อันเป็นความดีของระบอบประชาธิปไตย ที่ประเทศไทยปรารถนาจากคุณค่าที่สูงส่งนี้ และเราได้เป็นแบบอย่างจากนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่านี่คือประชาธิปไตย เราจึงขอยกย่องให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นบุคคลแห่งปีของ น.ส.พ.ดี พุทธศักราช 2555 ณ โอกาสนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคคลที่ 110  
พ.ต.พุทธินารถ พหลพลพยุหเสนา
 
 
 
 
พ.ต.พุทธนารถ พหลพลพยุหเสนา เป็นลูกชายคนที่ 4 ของ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา กับท่านผู้หญิงบุญหลง มีน้องสาวผู้ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้อีก 1 คน คือคุณพวงแก้ว สารตปรุง ซึ่งนสพ.ดีได้ยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปีพุทธศักราช 2553 ไปแล้ว โดยนัยะความหมายอย่างเดียวกัน และเราชื่นชม พ.ต. พ.ต.พุทธินารถ ผู้มีคติว่าเป็นลูกผู้เสียสละเช่นเดียวกับคุณพ่อ ผู้มีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ เพราะถ้าทำงานไม่สำเร็จ ก็ต้องตายเจ็ดชั่วโคตร พร้อมทั้งผู้ก่อการก็ต้องตายแบบเดียวกัน ซึ่งถือเป็นความเสียสละอย่างยิ่งอย่างยากที่จะมีผู้เสียสละได้เท่าเทียม ฉะนั้นจะทำอะไรต้องไม่ทำให้พ่อและแม่เสื่อมเสียเกียรติ จะทำอะไรที่ไม่ดีไม่ได้ ตัวเราเป็นอะไรก็ช่าง แต่จะทำให้เสียหายพ่อ แม่ไม่ได้ นับตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ พ.ต.พุทธนารถ ได้สืบสานมรดกบิดา นั่นคือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไทย และได้กลายเป็นนักต่อสู้ผู้สละชีวิตเพื่ออุดมการณ์ มาตลอดชีวิต อันยาวนานตั้งแต่เกิดมาเป็นบุตรชายของนักปฏิวัติระบอบเก่าล้าหลังมาสู่ระบอบทันสมัยก้าวหน้า อันเป็นอารยธรรมใหม่ของมนุษยชาติ  ตราบปัจจุบัน และอาจจะกล่าวได้เลยว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของ พ.ต.พุทธนารถ ได้อุทิศให้แด่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจนหมดสิ้นแล้ว 
 
 
 
ในเรื่องการต่อสู้ มีกรณีกบฏบวรเดช ซึ่งคือขบวนการหัวเก่าที่พยายามจะนำนาวาประเทศถอยหลังเข้าคลอง ซึ่งเราเห็นว่าน่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนหัวเก่าอย่างพรรคประชาธิปัตย์ หรือแนวคิดอย่างนักโฆษณาชวนเชื่อเรื่องราชาธิปไตย ซึ่งพ.ต.พุทธนารถได้เล่าเอาไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 
 
 
 
 “กบฏบวรเดช เรื่องข้อเท็จจริงหรือที่เป็นหลักฐานนั้นทราบจากคำบอกเล่าว่าทางฝ่ายพระองค์เจ้าบวรเดช นำทหารต่างจังหวัดล้อมกทม. ยึดสนามบิน โปรยใบปลิว ให้รัฐบาลยอมแพ้ พ่อก็ปรึกษากับจอมพลป. ให้จอมพลป.ตอบโต้ฝ่ายบวรเดช ซึ่งปืนใหญ่สมัยนั้นมีในกทม.อย่างเดียว จอมพลป.ก็สั่งให้ปืนใหญ่ตั้งที่บางซื่อ ตั้งยันกันที่คลองบางเขน รัฐบาลระดมยิงไปที่คลองบางเขน กระสุนปืนใหญ๋ทำให้ฝ่ายบวรเดชล้มตายมาก เมื่อถอยร่นไป รัฐบาลก็นำกำลังบรรทุกรถไฟตามตี จนถูก "ตอร์ปิโดบก" ฝ่ายบวรเดชใช้หัวรถจักรติดเครื่องเปิดไอน้ำ ให้หัวรถจักรเข้าชนกับรถไฟทหารตกราง ฝ่ายรัฐบาลเมื่อกู้รถไฟได้ก็ตามตีไป ฝ่ายกบฏก็ตั้งรับที่อยุธยา ถอยไปที่สระบุรี แม่ทัพฝ่ายบวรเดชตายในที่รบ ฝ่ายรัฐบาลก็ตายในที่รบเช่นกัน ฝ่ายกบฏแตกถอยไป พระองค์เจ้าบวรเดช ก็ขึ้นเครื่องบินหนีไปลงที่ไซง่อน เหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่ทุกท่านทราบในตอนต่อมา ว่าฝ่ายกบฏแพ้ไป” 
 
 
 
เราหมายถึง การต่อสู้ของ พ.ต.พุทธนารถ พลพยุหเสนา ได้ผ่านอุปสรรคศัตรูมา ในระดับถ้าพลาดแล้วก็หัวขาดมาตลอด แต่รอดมาได้จนปัจจุบันนี้ การเอาชีวิตรอดได้ และสามารถดำรงอุดมการอันสูงสุดของชีวิตมาได้ ถือเป็นการต่อสู้ที่ประกอบด้วยธรรม ได้ชัยชนะด้วยธรรมะ จึงขอยกย่องพ.ต.พุทธนารถ ว่าเป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี ปีพุทธศักราช 2555
 
 
 
 
 
บุคคลที่ 111 
บัวขาว ป.ประมุข

 
 
 
 
วันนี้ บัวขาว ป.ประมุข ชื่อจริง สมบัติ บัญชาเมฆ เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม 2525 เกิดที่จังหวัดสุรินทร์ วันนี้อายุ 30 ปี ยังมีเวลาสำหรับการสร้างคุณค่าบนสังเวียนนักสู้โดยตรงอีกหลาย ๆ ปี ไปข้างหน้า ส่วนสูง 1.74 ม.(5 ฟุต 9 นิ้ว) น้ำหนัก 69.5กก.(153 ปอนด์) รุ่น เฟเธอเวท ในปี 2554  ใน พ.ศ. 2554 บัวขาวได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการไทยไฟท์ ที่ประเทศไทย ในรุ่น 70 กิโลกรัม ซึ่งได้เป็นแชมป์ของการแข่งขันครั้งนี้ บัวขาวเข้าแข่งขันไทยไฟต์อีกครั้งในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยครั้งนี้ได้พบกับ เมาโร เซียรา
ซึ่งเป็นนักมวยไทย
และบัวขาวเป็นฝ่ายชนะน็อค เราให้คะแนนที่เขาเป็นนักมวยไทยคนเดียวคนแรกที่ทำให้โลกกีฬามวยกระเดื่อง  และแสดงฤทธิเดชของมวยไทยได้อย่างจะแจ้ง เริ่มจากการสร้างกีฬามวยไทย K 1 ขึ้นมา เปิดโอกาศให้นักมวยอย่างบัวขาว ผู้พร้อมสรรพด้วยวิทยาการมวยไทยทุกอาวุธครบสมบูรณ์ ได้แผลงฤทธิ์กับนักมวยต่างประเทศ ทุกสาขามวย นับแต่มวยคาราเต้ อย่างฮาราดะของญี่ปุ่น มวยจีนกำลังภายใน ไม่ว่ากังฟู หรือมวยเส้าหลิน  และเขาแสดงให้เห็นว่ามวยไทยเป็นอย่างไร   แต่การชกมวย เค 1 นี้ ได้ตัดอาวุธมวยไทยที่สุดร้ายกาจออกไปถึง 2 อาวุธคือ ศอก และการโน้มคอตีเข่า เขาเห็นว่าเป็นอาวุธที่อันตรายเกินไป เช่นอาวุธศอกนี้ ได้เลือด แน่ ๆ   แต่กระนั้นอาวุธที่เหลือ มีเท้า แทงเข่า หมัด ก็เพียงพอที่จะปราบมวยต่างประเทศ สิ่งที่เราให้คะแนนบัวขาว ป.ประมุขนั้นก็คือ เขาเป็นนักมวยไทยที่มองมวยไทยก้าวหน้าไปกว่าเดิม เขาได้พิศูจน์ว่ามาตรฐานใหม่ของการชกแบบมวยไทยนั้นถูกต้อง เราหมายถึงแผนการชกและเชิงรุกของมวยไทยซึ่งบัวขาว ป.ประมุขได้ทำให้ปรากฏชัดเจนและประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ซึ่งนั่นหมายถึงการฝึกตัวมาอย่างสาหัสฉกรรจ์ ซึ่งเป็นแนวทางการฝึกแบบวิทยาศาสตร์ ทุกวันนี้ในการชกแต่ละไฟต์ของบัวขาว ป.ประมุข มิได้ทำให้แฟนมวยผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียว เช่นการชกกับ อับดุลเลาะห์ มาเบล[Abdallah Mabel] ที่บ่งบอกถึงแนวคิดใหม่ของชั้นเชิงรุกของมวยไทย ที่ถูกใจ สะใจแฟนมวยไทยทั้งประเทศ  เขาชกได้อย่างดุเดือดและมีแผนการชก มีแนวการฝึก และการชกแต่ละครั้งได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทโดยได้ทำการฝึกซ้อม เตรียมแผนการชกมาอย่างดีเสมอ บัวขาวไฟต์ล่าสุดชกที่เวทีสนามหลวง เฉลิมพระเกียรติ์ เมื่อ 16 ธันวาคม 2555 คู่ต่อสู้เป็นนักชกต่างชาติฝีมือร้ายกาจอีกคนหนึ่ง  คือวิตาลี เฮอกู [Buakaw P.Pramuk vs Vitaly Hurkou] รุ่น 70 กก. จุดไคลแมกซ์อยู่ที่วิตาลีเตะ บัวขาวจับขาได้ดันเข้าเชือก แล้วกระโดดเข่าแทงทรวงอกเต็มหน่วง วิตาลีแทบกระอักเลือด ไฟต์นี้บัวขาวชนะคะแนน ได้รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน  จึงขอยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปีของเรา ณ โอกาสนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคคลที่ 112  
ก้าวไกล แก่นนรสิงห์ 
 
 
 
 ก้าวไกล แก่นนรสิงห์ ชื่อจริงคือ อาทิตย์ ดำขำ เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2526 ที่จังหวัดขอนแก่น ส่วนสูง 1.80 ม (5ฟุต 11 นิ้ว) น้ำหนัก 175 ปอนด์(79 กก.) รุ่น เวลเตอเวท (ซูเปอร์เวลเตอเวทมวยไทย) มีคำนิยมสั้น ๆ ดังนี้  นักมวยไทย แชมป์โลก K-1 ซึ่งสิ่งที่สร้างชื่อให้เขาดังไปทั่วโลกก็คือ เขาเป็นนักมวยไทย ที่อายุน้อย เพียง 21 ปี และถือว่าตัวเล็กที่สุดในรุ่น แต่กล้าไปชกในรุ่นไม่จำกัดน้ำหนัก ซึ่งทุกคนล้วนตัวใหญ่กว่า ก้าวไกล หลายเท่า และเขายังสามารถคว้าเข็มขัด แชมป์โลกมวย K-1 มาได้อย่างเต็มภาคภูมิ  ถือว่าเป็นสุดยอดนักมวยไทย แชมป์โลก ที่โด่งดังไปทั่วโลก เขาเป็นนักมวยที่สายตาดีมาก หลบหลีก หมัดและเตะของคู่ต่อสู้เก่ง ที่เห็นเขาหลบการเตะจนเกือบหงายนั้น ไม่ใช่เขาสู้ไม่ได้ แต่เป็นการแสดงทักษะในการหลบหลีกที่ดีเยี่ยม เพราะถ้าไม่หลบ และไปแลกกับตัวใหญ่กว่า ขนาดนั้น ไม่มีเหลือแน่นอน ฝีมือเยี่ยมมากครับ เราเห็นว่า เขาชกกับยักษ์ทั้งนั้นเลย  แต่ด้วยอาวุธมวยไทย เขาได้ทำให้โลกได้รู้จักว่ามวยไทยเป็นอย่างไร และมวยชาวพุทธ ที่เขาขึ้นป้ายไว้นั้น มีป้ายเล็ก ๆขึ้นที่กรอบว่า Buddhist เป็นอย่างไร  เขาปราบมวยยักษ์เป็นว่าเล่น ที่สุดยอดคือไฟต์ระหว่างก้าวไกล แก่นนรสิงห์ น้ำหนัก 79 กก. ชกกับ ไมตี้ โม [Mighty Mo Les.] นักมวยหมัดหนัก น้ำหนัก 132 กก. เพิ่งขึ้นยกแรกเท่านั้นเอง ก้าวไกลแลกด้วยการเตะก้านคอ ทีเดียว เท่านั้น มวยยักษ์อย่าง โม ก็ลงไปดิ้นกลางสนามมวย เรามองเพียงภาพเดียว ไฟต์เดียวนี้ก็ เพียงพอแล้ว ที่จะยกย่องว่า ก้าวไกล แก่นนรสิงห์ ได้สร้างวีรกรรมพอแก่เหรียญกล้าหาญของทหารในสงครามเลยทีเดียว  จึงขอยกย่องก้าวไกล แก่นนรสิงห์ เป็นบุคคลแห่งปี 2555 ของหนังสือพิมพ์ดี      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคคลที่ 113  
พะเยาว์ อัคฮาด 
 
 
พะเยาว์ อัคฮาด แม่ผู้ต่อสู้โดยสัญชาตญาณของความเป็นแม่ ผู้รักลูก และรักความเป็นธรรม โดยต้องการให้มีผู้รับผิดชอบในเรื่องราวต้นเหตุของความตายของลูกสาวของเธอ กมนเกด อัคฮาด ผู้ดำเนินชีวิตมาได้ 25 ปีกับอีก 1 เดือน ก็จบชีวิตลง ในขณะที่ทำหน้าที่พยาบาลอาสา ช่วยเหลือคนเจ็บ ป่วย ในการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของคนเสื้อแดง ผู้ตายในขณะปฏิบัติหน้าที่ในชุดคลุมสัญลักษณ์หน่วยแพทย์ และตายในวัดปทุมวนาราม อันเป็นเขตอภัยทาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา พร้อมกับเพือนร่วมอุดมการณ์อีก5รวมเป็น 6 ศพในวัดปทุมวนาราม แม่คนนี้เห็นว่าใครก็ตามที่ยิงปืนเข้าไปสังหารชีวิต 6 ชีวิตในวัดปทุมวนารามเมื่อเย็นวันที่ 19 พ.ค. 2553 แสดงถึงจิตใจอันเหี้ยมโหดผิดมนุษย์ซึ่งมีเจตนาโดยตรงในการสังหารคร่าชีวิตคนให้ได้ นั่นเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลป่าเถื่อนอย่างยิ่ง ที่สมควรนำตัวมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมให้จงได้  นี่คือจิตใจของแม่ผู้รักความยุติธรรม
 
  
พะเยาว์ อัคฮาด พูดถึงลูกสาวของเธอ กมนเกด อัคฮาด ว่า เกดเป็นคนโวยวาย โผงผาง อารมณ์ดี ปากร้าย พูดจาตรงๆ แต่ใครๆ ก็รัก เพื่อนเพียบ สมัยช่วยแม่ขายของที่ตลาดใครก็รู้จักเกดกันทั้งบาง วันไหนไม่ไป น้องๆ นุ่งๆ แถวนั้นเป็นอันหมดสนุก น้องชายของเกดบอกว่า เสียงหัวเราะของเธอได้ยินไกลลั่นทุ่ง ไม่ต้องเห็นตัวก็รู้ว่าเกดมาแล้ว  อันที่จริงแม้ใครไม่เคยได้เห็นเกดตอนมีชีวิต ถ้าได้คุยกับแม่ของเกดก็พอเดาได้ว่าอารมณ์ลุยๆ ห้าวๆ นั้นเธอได้มาจากใคร ก็โบราณเขาว่าดูนางให้ดูแม่ นั่นแหละพะเยาว์ อัคฮาด ผู้ถือคติอย่างเหนียวแน่นว่า อสาธุ สาธุนา ชิเน ธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอ
 
  เธอกำลังฝันไปกับความใฝ่ฝันของลูกสาวนั่นก็คือกมนเกดต้องการไปสอบเป็นผู้ช่วยพยาบาลในกองทัพบก และประกาศเจตนาแน่วแน่กับแม่ว่า “ถ้าสอบได้ หนูจะลงใต้”   
 
แม่เล่าว่า หลังจากไปร่วมกับอาสาสมัครอื่นๆ คอยปฐมพยาบาลกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างเต็มตัว เกดก็ไม่ค่อยรับโทรศัพท์ที่บ้านเพราะกลัวโดนตามตัวกลับกระทั่งวันที่เธอเสียชีวิต เธอรับโทรศัพท์แม่ก่อนเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมง มันเป็นเสียงสุดท้ายที่ผู้เป็นแม่ได้ยินขณะทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บคนอื่นๆ เธอถูกยิงขณะทำหน้าที่นั้น ในชุดคลุมสัญลักษณ์หน่วยแพทย์ หมอบอกเพียงว่า เธอโดนยิง 2 นัดกระสุนทำลายสมอง ขณะที่เพื่อนๆ ที่ไปรับศพเธอคาดว่ามีมากกว่าสองนัด มันเหี้ยมโหดจริง ๆ  น้องชายคนกลางเล่าว่า หลังรู้ข่าวบ้านทั้งบ้านมีแต่เสียงร้องไห้ระงม ไม่มีใครได้สติ กระทั่งแม่เริ่มยอมรับสภาพได้ และเริ่มต้นจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อลูกสาว ขณะที่พ่อยังคงไม่กินข้าวกินปลา น้องชายคนเล็กดูคลิปครอบครัวเก่าๆ แล้วร้องไห้ทั้งคื 
 
 
พะเยาว์ อัคฮาด ได้ต่อสู้เพื่อนำความเป็นธรรมมาสู่ลูกสาว ผู้ไม่มีความผิดของเธอ ทุกวิถีทาง อย่างเป็นรูปธรรมอุกอาจในการต่อสู้เพื่อชนะ เธอฉลาด มีความรอบรู้พอที่จะประมวลหลักฐานการฆาตกรรมครั้งนี้ด้วยตนเองและยืนยันกับตนเองว่า ทหารฆ่าลูกสาวของเธอ และจะต้องดำเนินคดีไปจนถึงที่สุด จนแม้กระทั่งต้องแสวงหาความยุติธรรมจากวงการยุติธรรมทั่วโลกด้วย  ดังจะเห็นว่าเธอได้เดินทางไปถึงกรุงเฮก ที่ศาลอาญาระหว่างประเทศ เพื่อหารือแนวทางการฟ้องร้องผู้เกี่ยวข้อง และผู้สั่งการสลายการชุมนุมในปี 2553  ซึ่งเป็นเหตุให้มีวาทะโต้เถียงกับทหารใหญ่ คือพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ที่ออกมาตำหนิการไปศาลโลกของเธอเป็นเรื่องไม่เหมาะสม และได้เห็นว่า พะเยาว์ อัคฮาด มีจิตใจนักสู้เพื่อความเป็นธรรมขนาดไหน  ดังจะเห็นแม้การต่อสู้ทางไสยศาสตร์ เธอก็เอามาใช้ เพื่อให้ได้ชัยชนะมาสู่ฝ่ายที่รักความเป็นธรรมให้ได้    
 
 
ผลทางคดีจะเป็นอย่างไรก็ตาม  มาวันนี้ เราได้เห็นแล้วว่า  พะเยาว์ อัคฮาด มีเลือดการต่อสู้อันเข้มข้นสำหรับความยุติธรรม และเป็นการต่อสู้ไปโดยสัญชาติญาณ คือระบบธรรมชาติ 2 อย่าง คือความเป็นแม่ และ ผู้รักความยุติธรรม และซึ่งเป็นแนวทางการต่อสู้ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยอัตโนมัติ  เราไม่เคยได้พบแม่คนใดได้ต่อสู้เพื่อลูกสาว และเพื่อความเป้นธรรมได้เข้มข้นถึงพริกถึงขิง ในแบบยอมตายถวายชีวิตอย่างไม่เสียดาย เหมือนแม่คนนี้ คนที่ชื่อพะเยาว์ อัคฮาด  จึงขอยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปี พุทธศักราช 2555 ของหนังสือพิมพ์ดี
 
 
 
 
 
 
 
 บุคคลที่ 114  
คณิน บุญสุวรรณ
 
 
 
 ในช่วงเวลาหลายปีมาแล้ว หลังการปฏิรูปการเมือง 19 ก.ย.2549 คณิน บุญสุวรรณ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ได้พูดถึงประชาธิปไตยและแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาโดยตลอด อย่างมีเหตุผล ฉะนั้นจึงมีแนวทางที่ต้านทางรัฐประหารและเผด็จการอมาตย์มาโดยตลอด ในระยะหลังทีสุด มีประเด็นต่าง ๆ ที่ล้วนพุ่งตรงสู่เป้าหมายทางการเปลี่ยนแปลงจากระบอบเผด็จการไทยสู่ประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ โดยมีช่องเอเชียอัพเดท ถ่ายทอดในรายการ ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ หัวข้อเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ทยอยออกมาติดต่อกันตามลำดับ ที่นับว่าคม ตรงเป้าก็มี เช่น พอใกล้ถึงฝั่งก็หยุดเสียดื้อ ๆ ลายแทงรัฐประหาร ได้เวลาถอดถอนตุลาการรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
 
 
กรณีศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคแรก พร้อมกับมีคำสั่งให้รัฐสภาชะลอการลงมติในวาระสามของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย ล่าสุด" คณิน บุญสุวรรณ" อดีตส.ส.ร.ปี 40 นำกลุ่มอดีตส.ส.ร.ปี 40 ประมาณ 20 คน ออกจดหมายเปิดผนึกต่อต้านการดำเนินการดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญ เพราะถือเป็นการล้มล้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเสียเอง ถึงขั้นบัญญัติรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่โดยพลการ ไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรย่อมก่อให้เกิดความเสียหายทั้งขึ้นทั้งล่อง 
 
งานนี้ "คณิน" ย้ำว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเท่ากับว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว และจากนี้ไปไม่ว่า ครม. ส.ส. ส.ว. หรือแม้แต่ประชาชนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน ก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวแตะต้อง หรือแม้แต่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกต่อไป
 
 และเท่ากับว่านอกจากศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจตีความแล้ว ยังมีอำนาจในการควบคุมรัฐสภา ควบคุม ครม.และควบคุมประชาชนอีกด้วย ซึ่งจะเป็นชนวนนำไปสู่ความขัดแย้งและเกิดวิกฤติครั้งร้ายแรงที่สุด จนมิอาจพยากรณ์ได้ว่าสุดท้ายจะเกิดหายนะต่อบ้านเมืองอย่างไร
 
เมื่อสถาบันนโยบายศึกษา โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ได้จัดการสัมมนาเรื่อง “ขอดเกร็ดรัฐธรรมนูญไทย” ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 เวลา 13.30-17.00 น. ที่โรงแรมโฟร์ซีซันส์ ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปรายบนเวที 5 ท่าน คือ ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ประธานสถาบันนโยบายศึกษา คุณชุมพล ศิลปอาชา ส.ว. กรุงเทพฯ คุณคณิน บุญสุวรรณ อดีต สสร. คุณสนธิ ลิ้มทองกุล ที่ปรึกษา บมจ.แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป และดำเนินการอภิปรายโดย คุณคำนูณ สิทธิสมาน บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ในงานนี้มีนักวิชาการ นิสิต-นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 102 คน
 
(จากซ้าย) คุณสนธิ ลิ้มทองกุล คุณชุมพลศิลปอาชา ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช คุณคำนูณ สิทธิสมาน และคุณคณิน บุญสุวรรณ 
 
“ขอดเกล็ดรัฐธรรมนูญไทย” ครั้งนี้ มีประเด็นจากวิทยากรที่มาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็นและสาระไว้อย่างน่าสนใจยิ่ง คุณคณิน บุญสุวรรณ คุณคณิน บุญสุวรรณ แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนให้ความคาดหวังให้มาปฏิรูปทางการเมืองเพื่อออกจากวงจรเดิมๆ แต่ในขณะนี้ความหวังดูจะเลือนรางเต็มทนจนเป็นที่มาของคำพูดอย่าง รัฐธรรมนูญตายแล้ว
 
ในฐานะที่เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญ คุณคณิน เลือกใช้รัฐธรรมนูญในการปฏิรูปทางการเมือง โดยวางแนวทางหลักไว้ 3 ประการ คือ
 
การปฏิรูปกระบวนการเข้าสู่อำนาจ
  
การปฏิรูปกระบวนการทำงานและการใช้อำนาจ
 
การปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
 
แล้วคุณคณิน ก็สรุปว่า ทั้ง 3 แนวทางล้มเหลวหมดในปัจจุบัน เพราะสาเหตุที่สำคัญอย่าง
1.      พฤติกรรมการใช้อำนาจของนักการเมือง
2.     มีการตีความกฎหมายเข้าข้างตัวเองและเอาเปรียบผู้อื่น
3.     กระบวนการสรรหา องค์ประกอบ กระบวนการทำงานขององค์กรอิสระ ยังยึดติดกับทฤษฎีอำนาจนิยมและผลประโยชน์ของพวกพ้อง
4.     รัฐสภากลายเป็นเป็ดง่อย (lameduck) กล่าวคือ รัฐสภาไม่สามารถทำหน้าที่สมกับบทบาทที่เป็นตัวแทนของประชาชนได้
5.     การซื้อเสียงและทุจริตยังมีอยู่ทั่วไป
6.     ฝ่ายบริหารและรัฐสภา จงใจ ไม่ตรากฎหมายขึ้นมารองรับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วน
7.     กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหลายฉบับขัดแย้งและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
8.     ผู้มีอำนาจรัฐฉวยโอกาสดำเนินคดีฟ้องร้องต่อประชาชน สื่อมวลชน และฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ซึ่งประเด็นนี้ คุณคณิน ชี้ว่า เป็นการใช้สิทธิซ้อนสิทธิอย่างไม่สมควร
9.     องค์กรของรัฐไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
10. ข้อบกพร่องและช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีมาแต่ต้น 
 
  
เราเห็นว่าประชาธิปไตยไทยและประเทศไทยตกเป็นหนี้อย่างมากมายต่อบุรุษผู้นี้ เราเชื่อว่าประเทศไทยโชคดีที่มี คุณิน บุลสุวรรณ  ความชัดเจนอย่างปราศจากความสงสัยนั่นก็คือการต่อสู้ของเขาเป็นธรรมชาติและเป็นเสรีชน เราจึงขอยกย่องคณิน บุลสุวรรณว่าเป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี ปีพุทธศักราช 2555
 
  
 
 
 
บุคคลที่ 115  
น.ท.ธรรมนูญ วรรณา ร.น. 
  
ชื่อเสียงของธรรมนูญ วรรณา กับเพื่อนทหารหาญของเขา ได้ปรากฏในสื่อมวลชนสมกับวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาได้สร้างไว้ในคืนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556   ซึ่งเรามองว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ใต้ เพราะฝ่ายทหารไทยชนะในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีทางทหาร เป็นเหตุให้ศัตรูคู่ต่อสู้ยุบตัวลงไปโดยพลันทันที   ทบทวนเหตุการณ์ในคืนวันที่ 13 ก.พ.2555 นั้นก็คือโจรใต้ได้ระดมพลประมาณ 100 คนบุกค่าย ปล.ฉก.32 ซึ่งมี น.ท.ธรรมนูญ วรรณา ร.น. เป็นผู้บังคับบัญชา โดยพวกก่อการร้ายมุสลิม มุ่งหมายฆ่าทิ้งทหารไทยทั้งค่าย แต่เหตุการณ์กลับตาลปัตร เพราะทางค่าย ฉก.32 ได้การข่าวกรองทันเวลาและเตรียมรับมืออย่างดี เป็นการรู้เขารู้เรา จึงสามารถต้านการบุกของฝ่ายที่มีพลรบเหนือกว่าได้ และยังสังหารมุสลิมก่อการร้ายไปถึง 19 ศพ   เราได้รายงานไว้ในเฟสบุ๊ค ดังต่อไปนี้
  
 
Phayap Panyatharo There ! a fire battle in Narathivas about 01.30 - 03.00 on Feb. 13 , 2013[2556] before the dawn and 14-19 muslim militants killed, 14 people died around the fences, 5 died in the forest nearby that makes 19 deads, while next time they found 2 injured in a hospital. About 60 Thai marines who fought for their lifes, for their brave heart, for their military tactics within their military base32, Bacho district of Narathiwat. Their commander is Commander Thammanoon Wanna who le...d the fight of the winners. I praise them. The 100 fully armed islamic militants came in the night, you know, they meant to kill them all. The muslim warriors have been thought since its origin to kill them all. Thai soldiers know well the kill'em all of muslim culture. So they changed it, not to be killed all but to kill them all. Eventhough 14-19 out of all of them were killed, not all for there left a number ran away in the dark forest. All Thai soldiers saved. Thai medias have kept on reporting the event since the first firing. While I’m posting, all newspapers in Thailand publish a giant headline. But I waited to get a sharp photo about the meaning of Islam killng and reveanging culture. But I can not find the photo and get this one[from The Daily News newspaper] instead.
 
 
 Phayap Panyatharo   ดูเอาสิเห็นไหม ! เปิดฉากการยิงสู้รบกันแล้ว ที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อเวลาประมาณ 01.30 ถึง 03.00 น.ก่อนรุ่งอรุณ วันพุธที่ 13 ก.พ.2556[2013] และผู้ก่อการร้ายมุสลิม 14-19 คน ถูกนาวิกโยธินไทยฆ่าตายไป 14 คนตายรอบ ๆ รั้ว อีก 5 คนไปตายในป่าใกล้ ๆ นั่นเอง รวมเป็น 19 ในเวลาต่อมาก็ตามพบพวกบาดเจ็บอีก 2 ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง นาวิกโยธินไทย 60 นายได้ร่วมกันต่อสู้ครั้งนี้ เพื่อชีวิตของพวกเขาเอง เพื่อแสดงจิตใจที่กล้าหาญ เพื่อยุทธวิธีจะได้พิศูจน์ ได้ตั้งรับอยู่ภายในฐานทัพของเขาเอง ฐานที่ 32 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ผู้บัญชาการหน่วยนี้คือ น.ท.ธรรมนูญ วรรณา ผู้นำการต่อสู้ไปสู่ชัยชนะซึ่งข้าพเจ้าขอยกย่อง พวกก่อการร้ายอิสลามมีจำนวนประมาณ 100 คน ติดอาวุธครบมือ มาล้อมรอบฐานทัพเวลากลางคืน คุณก็รู้ดี มาแบบนี้พวกเขามุ่งหมายที่จะฆ่าทิ้งให้หมดทั้งฐานทัพเลย นักรบมุสลิมมีคตินี้มาแต่ดั้งเดิมแล้ว จึงมีวัฒนธรรมการรบในแบบฆ่ามันให้หมดของมุสลิม ดังนั้นทหารไทยจึงเปลี่ยนเสีย โดยเปลี่ยนจากการถูกฆ่า ไปเป็นฆ่ามันทิ้งให้หมดแทน ถึงแม้ว่าจะได้ฆ่าพวกก่อการร้ายนี้ไปเสีย 14-19 คน ไม่ได้ฆ่าเสียทั้งหมดเพราะมีพวกหนึ่งกลัวตาย วิ่งหนีไปในป่าที่มืดตื๋อเอาตัวรอดไป ขณะที่ทหารไทยปลอดภัยทุกชีวิต สื่อในประเทศไทยทุกแห่งได้ติดตามรายงานเหตุการณ์นี้มาตั้งแต่เริ่มยิงกันแล้ว ขณะที่ข้าพเจ้าโพสต์เรื่องนี้อยู่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับในประเทศไทยได้ตีพิมพ์และพาดหัวข่าวขนาดยักษ์ไปตาม ๆ กันแล้ว แต่ข้าพเจ้าได้คอยที่จะได้ภาพที่คมชัดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการฆ่าและการแก้แค้นของมุสลิม แต่ก็หาไม่ได้ จึงได้ภาพนี้แทน(ภาพข่าวเดลินิวส์ 14 ก.พ.2556)
 
 
 Phayap Panyatharo  ก๊อปปี้มา :ความในใจ นย....."ตอนสามทุ่มยี่สิบ พวกมันคลานศอกเข้ามาข้างหลังฐานมาส่องดูพวกเราก่อน เพื่อตรวจสอบว่า พวกผมรู้ตัวหรือเปล่า แต่พวกผมใจเย็นเพราะส่องกล้องดู มันมาแค่ ๘ คน ก็ปล่อย พวกผมรออย่างใจเย็น แต่ในใจก็คิดว่าเดี๋ยวมันมาแน่ แล้วราวๆตีหนึ่งนิดๆ เสียงรถปิคอัพ มอเตอร์ไซค์ มา มันย่ามใจมาก กะจะปิดประตูตีแมวเลยเข้ามาทั้งด้านหน้าด้านหลัง....ผมยอมรับว่า ผมไม่เคยเจอพวกมันแบบนี้ตอนที่เห็นมันกระโดดลงจากรถ เชื่อมั้ย ในใจผมบอกกับตัวเองว่า เฮ้ย พวกมันมาจริงๆพวกมันมีตัวตนจริงๆ มันเป็นคนไทย แต่มันคิดแค้นแบบนี้ แนวคิดแบบนี้ มันจริงโว้ยขนผมลุกซู่เลย ไม่ใช่กลัว แต่พวกผม พร้อมมานานหลายวัน พร้อมมากขนลุกเพราะเศร้าใจว่า ไอ้เงาดำๆที่มันถือปืนกำลังจะวิ่งเข้ามานั่น มันคนไทยแต่กลายเป็นโจรใต้ไปแล้ว ไม่มีใครอยากทำหรอกครับ แต่มันจำเป็นเมื่อมันเปิดฉากเข้าโจมตี ยิงเข้าใส่ทุกทาง พวกผมทั้ง นย.และนสร.ก็เต็มที่ครับเพราะตอนนั้น ก็ไม่รู้ว่า พวกเราจะต้องเจ็บตาย จะพลาดหรือเปล่า เวลานั้นไม่ว่าฝ่ายมัน หรือฝ่ายเรา มีหนึ่งชีวิต เท่ากันครับ มีสิทธิ์เจ็บตาย เท่ากันมีสิทธิ์ที่จะถูกมันจับ มัดมือมันเท้า แบบที่มันเตรียม เชือก ลวดมาพร้อมที่จะถูกมันยิงซ้ำ เมื่อเจ็บ พร้อมที่จะถูกมันเผาทั้งเป็นคาฐานเพราะมันเตรียมอุปกรณ์วางเพลิงมา ถังแก๊ส กะย่างสดพวกเราทั้งเป็นแต่เพราะพวกผมวางแผน เตรียมตัวรับมาดี มั่นใจว่าเราดูแลฐานและอาวุธปืนได้มั่นใจว่า เราจะทำให้ชาวบ้านมั่นใจในทหารมากขึ้น เพราะในเมื่อเขาอุตส่าห์เสี่ยงตายกระซิบข่าวพวกเราก่อน จนเตรียมตัวได้ เราก็ต้องดูแลพวกเขา แม้ว่าจากนี้ การแก้แค้นจะรออยู่เบื้องหน้าก็ตาม เมื่ออยู่ที่นี่แล้ว พวกผม นย.ก็พร้อมครับ ชีวิตแลกชีวิตหากชีวิตพวกผมจะทำให้ ชายแดนใต้สงบ คนไทยพุทธ มุสลิม ผู้บริสุทธิ์ ปลอดภัยพวกผมพร้อม เพราะพวกผมเป็นนาวิกโยธิน พวกผมเป็นทหารเรือ ที่สำคัญ พวกผมเป็นทหารไทยที่จะไม่ให้ใครมาดูหมื่นเกียรติศักดิ์ศรี และต้องรักษาฐาน รักษาแผ่นดินไทยไม่ใช่ปล่อยให้พวกมันทำอะไรก็ได้ ทำให้ชาวบ้านอยู่ในความกลัว ผมเสียใจที่ต้องทำเสียใจที่พวกนั้นต้องตาย แต่ให้นึกถึงเวลาที่พวกมันทำกับทหารเรา ไม่ว่าจะทบ.หรือนย.ที่ตายไป สิบคนแล้ว เมื่อเร็วๆนี้...นี่มันเข้ามาโจมตีฐานเราเอง ท้งเครื่องแบบทั้งอาวุธครบมือ พวกผมไม่มีทางเลือกอื่นครับ... ขอให้เข้าใจพวกผม เถิดครับขอแค่ความเข้าใจและกำลังใจ เท่านั้นจริงๆ ไม่อย่างนั้นศพที่นอนตายหลังปะทะอาจเป็นพวกผม หรือวันใดวันหนึ่ง ก็อาจเป็นพวกผมอีก"....นาวิกโยธิน ๓๒
 
 
 เรามองว่าพวกเขาเป็นวีรบุรุษ  การที่เรายกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี ปีพุทธศักราช 2555 นั้น ความหมายของเราก็คือการมอบเหรียญกล้าหาญให้เขาและพวกเขาทั้งหมดพวกเขาคือ วีรบุรุษจากค่าย ปล.ฉก. 32 บ้านยือลอ ม.3 ต.ปะนาเระเหนือ อ.บาเจาะนราธิวาส ผู้ได้ประกอบวีรกรรมสุดยอดในคืนวันที่ 13 ก.พ.2556 นั่นเอง  พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ  เราขอติดเหรียญกล้าหาญให้ น.ท.ธรรมนูญ วรรณา ร.น. ในฐานะบุคคลแห่งปีพุทธศักราช 2555 ของหนังสือพิมพ์ดี
 
 
 หนังสือพิมพ์ดี จึงขอประกาศบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้ ได้แก่ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  พ.ต.พุทธินารถ พหลพลพยุหเสนา   บัวขาว ป.ประมุข   ก้าวไกล แก่นนรสิงห์  พะเยาว์ อัคฮาด  คณิน บุลสุวรรณ  น.ท.ธรรมนูญ วรรณา ร.น.  ว่าเป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พุทธศักราช 2555 ขอจงประสบความสุขความเจริญในวีรกรรมนี้ตลอดกาลนานเทอญ
 
 ต่อจากนี้ โปรดติดตามอ่านสาระสำคัญเรื่องต่าง ๆ ในนสพ.ดี(อินเทอเนต) เล่มที่ 48 ต่อไป
 
 
 บรรณาธิการ
16 มี.ค. 2556
21.59 น.
 
 
 
 
 
 
 

 

บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี   

พุทธศักราช  

2556 

 

 

 และในลำดับต่อไปนี้ ก็เป็นเรื่องการประกาศบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พุทธศักราช 2556  บัดนี้ เรามีความยินดีที่จะประกาศเกียรติคุณ บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี ประจำปีพุทธศักราช 2556 ดังนี้

  

1. บุคคลที่ 116  
ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

 

 สิ่งที่ท่านต่อสู้นั้นคือ กฎหมายเพื่อประชาธิปไตย กฎหมายเก่าที่ไม่เป็นไปเพื่อประชาชน โดยประชาชน และของประชาชน จะต้องถูกชำระไป   เราได้บันทึกถึง ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวินไว้ใน หน้ารวมกลุ่มเว็บบอร์ด > บันทึกวีรกรรมหลายหลากของเสรีชนยุคที่ต่อสู้อย่างเข้มเพื่อประชาธิปไตย 2557 > ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน...

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน เสาหลักของกฎหมายไทย  ท่านประกาศว่าต้องปฏิรูปกฎหมายไทยทั้งหมดเสียใหม่   ผู้ประกาศตนเป็น รัฏฐาธิปัตย์ .....ถึงมาออกตัวทีหลังว่าทำเล่น ๆ ...แต่องค์ประกอบความผิดครบถ้วนแล้ว   เป็นความผิดสำเร็จแล้ว แล้วแต่ฝ่ายกม.บ้านเมืองจะจัดการต่อไป  การใช้ทฤษฎีสมคบคิดกันทำลายล้างระบอบและรัฐบาลประชาธิปไตย จะทำได้อย่างไร เพราะไม่มีกฎหมายช่องไหนอาจจะทำได้   แม้กระทั่งพยายามจะใช้มาตรา 7 ก็ไม่อาจจะทำได้ คุณจะอ้างกฎหมายมาตราไหน   จะผ่านวุฒิสภา   ก็ยาก ไม่มีช่อง   จะดื้อด้านไปได้อย่างไร และท่านยังกล่าวคำนิยมคคนเสื้อแดงว่า คนเสื้อแดงเป็นคนตรงไปตรงมามาก ชอบ  ผู้ตั้งกระทู้ สุไหงปาดี ชินะกุล :: วันที่ลงประกาศ 2014-04-12 09:04:59

 

ความเห็นที่ 1 (3389886)

 # อุกฤษแนะกรณีสอยนายกฯหากปชช.ไม่เห็นด้วยล่า 2 หมื่นชื่อถอดศาลรธน.ตามม.164.........DNN 8 พ.ค.2557 10:47:00    ผู้แสดงความคิดเห็น สุไหงปาดี ชินะกุล วันที่ตอบ 2014-05-08 20:30:10

 

เราเห็นว่า ท่านศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ได้ประกาศสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ เพื่อที่จะรองรับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไทย นั่นคือ ท่านประกาศว่าต้องปฏิรูปกฎหมายไทยทั้งหมดเสียใหม่ เรามองว่าในระยะปัจจุบันนี้ มีอันตรายจากการตีความกฎหมายไทยอย่างน่ากลัวมาก ฝ่ายเผด็จการเมื่อได้อำนาจ ย่อมตีความกฎหมายไปให้โทษอย่างร้ายแรงต่อฝ่ายประชาธิปไตยโดยไร้เหตุผล แต่ก็ย่อมเป็นไปตามธรรมชาติของระบอบเผด็จการที่จะเป็นไปเช่นนั้น ตีความกฎหมายไปเช่นนั้น และครั้นฝ่ายประชาธิปไตยได้อำนาจเป็นรัฐบาลประชาธิปไตย ย่อมตีความกฎหมายในแบบเดียวกันกับเผด็จการนั่นแหละ โดยตีความให้โทษฝ่ายเผด็จการไปอย่างเต็มตัวเช่นเดียวกัน  แต่ต่างกันที่เหตุผลและเจตนาของการตีความเท่านั้น ฉะนั้น ไม่มีทางอื่นที่สังคมไทยจะทำอะไรเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายไทยทั้งหมดเสียใหม่โดยแนวคิดท่าน ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน นี้ คือ จะต้องปฏิรูปกฎหมายไทยทั้งหมดเสียใหม่ โดยดูกฎหมายเผด็จการ ที่รับใช้เผด็จการอันยาวนานมาแล้วในประเทศไทยนี้ แล้วปฏิรูปให้เป็นแนวคิดของระบอบที่ก้าวหน้า คือประชาธิปไตยเสียทั้งหมด ก็จะเป็นเหตุของความก้าวหน้าครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของระบอบประชาธิปไตยไทยได้   นั่นเป็นสิ่งที่หนังสือพิมพ์ดีเห็นควรยกย่องท่านศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ให้เป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พุทธศักราช 2556

 

 

 

 

2. บุคคลที่ 117 
โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม 
Robert Amsterdam 
ทนายเสื้อแดง

 

เขายืนยันว่า จะไม่มีการให้อภัย ในระบบกฎหมายเพื่อประชาธิปไตย กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นจะต้องได้รับการพิจารณาตัดสินโดยขบวนการกฎหมายประชาธิปไตย เพื่อดำรงหลักการปกครองให้ตรงไปตรงมา จึงจะเป็นการยุติธรรม โดยหลักแห่งความยุติธรรม เป็นธรรมตามการประกอบกรรมของบุคคล สำหรับเหตุผลที่เรายกย่อง โรเบิด อัมสเตอร์ดัม เป็นบุคคลแห่งปีของเรานั้น ได้มีการบันทึกไว้แล้วโดยประยุกต์ นามเสพเป็นผู้บันทึกในเวบบอร์อดของเรา ซึ่งเราเห็นด้วยกับเหตุผลของประยุกต์ นามเสพ ดังนี้ 

หน้ารวมกลุ่มเว็บบอร์ด > บันทึกวีรกรรมหลายหลากของเสรีชนยุคที่ต่อสู้อย่างเข้มเพื่อประชาธิปไตย 2557 > Robert Amsterdam ทนายเสื้อแดง Robert Amsterdam ทนายเสื้อแดง อัมสเตอร์ดัม ให้ไทยรับศาลไอซีซี

ทนายเสื้อแดง โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม ยังคงทำหน้าที่ ....บอกว่า ถ้ารับอำนาจศาลไอซีซี ไทยจะเอาคดีใดขึ้นก็ได้   สำหรับคดีอภิสิทธิ์-สุเทพ ก็ขึ้นได้ ถึงเวลาที่รัฐบาลจะประกาศชัดเจน รับอำนาจศาล ศาลในประเทศทำอะไรไม่ได้ ก็มีศาลต่างประเทศ รัฐบาลกำลังถามไปว่ารัฐบาลรักษาการณ์รับรองได้หรือไม่ ? ทางศาลยังไม่ตอบมา รออยู่   ผู้ตั้งกระทู้ ประยุกต์ นามเสพ :: วันที่ลงประกาศ 2014-04-14 00:02:10

[1]

ความเห็นที่ 1 (3390142)

 เขาเป็นคนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ คนทำผิดต้องได้รับการลงโทษ ไม่มีการอภัย   เขาคัดค้านการอภัยโทษ   นี่คือยอดทนายความระบอบประชาธิปไตย แนวคิดประชาธิปไตย ในขณะเดียวกันที่คนไทยโลเล    ไร้เหตุผล คิดจะช่วยงูเห่า โดยอ้างว่าเพื่อเมตตาธรรม ...   นั่นคือความคิดไม่เป็นวิทยาศาสตร์    และไม่ตรงกับหลักกรรมในพระพุทธศาสนา ที่   ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว   ทำผิดต้องได้รับการลงโทษ ทำดีได้รางวัลเสมอ ผู้แสดงความคิดเห็น ประยุกต์ นามเสพย์ วันที่ตอบ 2014-05-14 21:00:17

สิ่งที่เราให้คะแนนแด่โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม นั้นคือภาคความคิดของเขา ที่มีความมั่นคงในสัจธรรมของความยุติธรรม นั่นคือคนทำถูกจะต้องได้รับรางวัล คนทำผิดจะต้องได้รับการลงโทษ ตรงหลักการปกครองในพุทธศาสนาว่า นิคฺคณฺเห นิคฺหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ : พึงข่มบุคคลควรข่ม พึงชมบุคคลควรชม นั่นเองแหละเป็นความยุติธรรมในโลก   และซึ่งแท้จริงเป็นหลักกรรมในพระพุทธศาสนา แต่สังคมไทยมักโลเล เป็นสังคมสับสนในธรรมะ เมื่อจะลงโทษคนผิด สังคมไทยกลับนึกถึงความเมตตา ไปกันคนละเรื่องไปนู้น อย่างนี้เป็นต้น (ฝากับตัวไม่ตรงกัน) เราคิดว่า อัมสเตอร์ดัม ได้มีความเข้าใจสังคมโลเลของชาวพุทธไทยเช่นนี้ เขาจึงยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า กรณีเข่นฆ่าประชาชน 92 ศพ เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2553 นั้น ไม่มีวันจะให้อภัยได้ ถ้าศาลภายในประเทศทำอะไรไม่ได้ เขาก็จะต้องนำสู่ศาลสากล เช่น ไอซีซี ให้ได้ เป็นต้น  นั้นแหละหลักความยุติธรรมสากล และวิธีให้คนเลวเข็ดหลาบ เราจึงเห็นควรยกย่อง โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม เป็นบุคคลแห่งปี พุทธศักราช 2556 ไว้ ณ ที่นี้

 

 

3.  บุคคลที่ 118 
พ.อ.ดร.อภิวัน วิริยะชัย 

นายทหาร นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ผู้สืบสานงานปฏิรูปประชาธิปไตย ตามแบบ พ.อ.พระยาพหล พลพยุหเสนา ยุคปฐมสร้างประชาธิปไตย พ.ศ.2475 และท่านผู้นี้ได้ประกาศบนเวทีประชาธิปไตย ถนนอักษะไว้ว่า ขอตายเป็นศพสุดท้าย เพื่อประชาธิปไตยไทยเจริญรุดหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง  โดยสถาวร ผดุงศิษย์ ได้จารึกเอาไว้ในหน้ารวมกลุ่มเว็บบอร์ด > บันทึกวีรกรรมหลายหลากของเสรีชนยุคที่ต่อสู้อย่างเข้มเพื่อประชาธิปไตย 2557 >ว่า  พ.อ.ดร.อภิวัน วิริยะชัย ประกาศ..พ.อ.ดร.อภิวัน วิริยะชัย ประกาศขอตายศพสุดท้ายของเสื้อแดง บนเวทีอักษะ วันนี้(18 พ.ค.2557) จะขอสู้ร่วมกับชาวเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตย ตายกีคน ๆ แดงไม่ระย่อ ขอสู้จนตัวตายเป็นศพสุดท้าย รายงานว่า สันติบาลตรวจสอบแล้ว แดงมาชุมนุม วานนี้(17 พ.ค.2557) 4แสน 2 หมื่น วันนี้(18 พ.ค.2557)  4 แสน 8 หมื่นคน

ผู้ตั้งกระทู้ สถาพร ผดุงสิทธิ์ :: วันที่ลงประกาศ 2014-05-18 19:42:40 และ ณ วันที่เราบันทึกนี้(21 ต.ค.2557) พ.อ.ดร.อภิวัน วิริยะชัย ได้ก้าวล่วงไปแล้ว มีรายงานข่าวว่า พ.อ.ดร.อภิวัน วิริยะชัย ได้เดินทางไปต่างประเทศ ตั้งแต่ช่วงเวลาต้น ๆ ของทหารยึดอำนาจรัฐบาลประชาธิปไตยในไทย  แล้วท่านได้ล้มป่วยลงด้วยโรคปอดติดเชื้อ จนที่สุดถึงแก่ชีวิตลงในต่างประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2557 เวลา 22.00 น. อายุ 65 ปี  ทางญาติ(รวมทั้งเสื้อแดงไทย)ได้นำศพกลับมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและได้นำศพสวดบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดบางไผ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นเวลาหลายวันก่อนจัดมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานในพระราชพิธีฌาปนกิจศพ เรามีความเห็นว่า ความหวังไม่น่าจะเกินจริงเมื่อ พ.อ.ดร.อภิวัน วิริยะชัย กล่าวเอาไว้แล้วว่า ขอเป็นศพสุดท้าย ซึ่งหมายความว่าเมื่อถึงวาระที่ท่านตายลงไปแล้ว ต่อไปข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตย แล้วไม่มีเผด็จการทหารโง่เง่าเข้ามาแทรกแซงอีก ต่อไปประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตย และเดินการเมืองโดยการเมืองโดยกระบวนการประชาธิปไตยล้วน ๆ ประชาธิปไตยไทยเจริญอย่างได้มาตรฐานประชาธิปไตยต้นแบบที่แท้จริงเยี่ยงประเทศที่เจริญทั้งหลายซีกโลกอเมริกา และตะวันตก เราเห็นว่าปณิธานอันนี้ของ พ.อ.ดร.อภิวัน วิริยะชัย เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก สมควรยกย่องท่านเป็นบุคคลแห่งปี พ.ศ.2556 ของนสพ.ดี(อินเทอเนต)

 

 

 

4. บุคคลที่ 119 
นายกมล ดวงผาสุก
หรือ ไม้หนึ่ง ก. กุณฑี

กวีเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตย เพราะเหตุที่เขาเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ผู้ทำงานศิลปะ เขาเคลื่อนไหว ด้วยการเขียน อ่าน บทกวี อันเพียบด้วยสาระและคำแหลมคม ปราศรัยบนเวทีและบทสัมภาษณ์ ที่สร้างสรรค์ประชาธิปไตยไปกับคนเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตย อย่างไม่เคยหยุดหย่อนและย่อท้อต่ออุปสรรคและศัตรูหมู่อมิตรที่จ้องมองอยู่รอบกาย   จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ที่ถูกมือมืดเผด็จการยิงสังหารเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าร้านอาหารครกไม้ไทยลาว ย่านลาดปลาเค้า 24 ลาดพร้าว กทม. เรามองว่า ไม้หนึ่งก.กุณฑี นี้เป็นคนธรรมดา ๆ คนหนึ่งเหมือนคนทั้งหลาย นี่เอง แต่เมื่อมีสำนึกของประชาธิปไตยคือมีคำว่า Liberty   Equality   Fraternity  ในจิตใจแล้ว  เขาก็ไม่ใช่เพียงคนธรรมดา ๆ แต่เป็นผู้นำคนผู้มีอิสรภาพอันยิ่งใหญ่ และรู้ซึ้งในคุณค่าของประชาธิปไตย จนกระทั่งมองว่าแม้ชีวิตก็สละเพื่อประชาธิปไตยได้   นี่คือคุณค่าอันสำคัญล้ำเลิศที่เรามองเห็นจากเขา และเห็นสมควรยกย่อง นายกมล ดวงผาสุก หรือ ไม้หนึ่ง ก.กุณฑี ว่าเป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี ปีพุทธศักราช 2556

 

เราจึงขอยกย่องว่า ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม [Robert Amsterdam]  พ.อ.ดร.อภิวัน วิริยะชัย  กมล ดวงผาสุก หรือ ไม้หนึ่ง ก.กุณฑี เป็นบุคคลแห่งปีพุทธศักราช 2556 ของหนังสือพิมพ์ดี หวังว่าเกียรติอันสูงส่งของท่านเหล่านี้จักขจรขจายไปทั่วโลกและสถิตสถาวรไปชั่วนิรันดร์กาล

 

บรรณาธิการ
15 ต.ค.2557

 

 

 

 

บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
พุทธศักราช
2557 

 

 และในลำดับต่อไปนี้ ก็เป็นเรื่องการประกาศบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พุทธศักราช 2556  บัดนี้ เรามีความยินดีที่จะประกาศเกียรติคุณ บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี ประจำปีพุทธศักราช 2557 ดังนี้

 

 

1. บุคคลที่ 120 
นายโจโก วิโดโด
ประธานาธิบดี คนที่ 7 ของอินโดนีเซีย

 

 

โจโก วิโดโด

 นาย โจโก วิโดโด [Joko Widodo] เขาเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอินโดนีเซียมาแต่ต้น โดยร่วมในอุดมการณ์  ปัญจสีละ (Pancasila) มาอย่างแนบแน่น ตั้งแต่อินโดนีเซียเป็นเอกราชมา โดยที่ปรากฏว่า  อุดมการณ์ปัญจสีละนี้ เป็นอุดมการณ์ของการเมืองระบอบประชาธิปไตยสากล ที่กลายมาเป็นอุดมการณ์ของประชาชาติอินโดนีเซียยุคประชาธิปไตย มาเป็นเวลาไม่นานนัก เริ่ม พ.ศ. 2547 ซูการ์โน เป็นประนาธิบดีคนที่ 1 ของอินโดนีเซีย  ซึ่งแสดงถึงการเริ่มออกเดินทางการเมืองที่ทันสมัยของอินโดนีเซียไประยะหนึ่งที่น่าชื่นชมแล้ว ครั้นเผด็จการทหาร คือพล.อ.สุฮาร์โต ที่ครองอำนาจอย่างโง่เขลาอยู่ 31 ปี โดยทำประเทศเป็นหนี้และยากจนลงไปตามลำดับ(แบบนายพลเนวินแห่งเมียนมาเลย)  ถูกมวลชนไล่ออกไป ระบอบปัญจสีละของอินโดนีเซียก็กลับมาใหม่  และเหตุที่น่าชื่นชมก็ปรากฏจากนายโจโก วิโดโด นี้เอง  สิ่งที่เราชื่นชมก็คือ เขาได้ตั้งพรรคการเมืองของเขา ชื่อว่า.....พรรคต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย [Indonesian Democratic Party of Struggle ซึ่งมีตัวย่อว่า PDI-P]  ซึ่งบ่งบอกถึงแนวทางอุดมการณ์ทางการเมืองของเขา เสมือนการประกาศตัวของศิษย์-สาวกประชาธิปไตยโดยตรง และในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557  พรรคต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของโจโก วิโดโด ได้ประกาศนโยบายของพรรคออกไปอย่างน่าชื่นชม ในนัยยะที่ว่า  พรรคการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยนั้นเอง ที่จะบ่งบอกไปถึงงานของประเทศ ภายหลังที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้  และนายโจโก วิโดโด  ก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอินโดนีเซีย ให้เป็นผู้นำรัฐบาลของประเทศ เป็นประธานาธิบดีคนที่ 7 มีหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ตามนโยบายที่ประกาศแด่ประชาชนในช่วงขณะมีการรณรงค์การเลือกตั้ง

 

 

เขามีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการช่วยเหลือคนยากจน ให้อินโดนีเซียไม่มีคนยากคนจนอีกต่อไป ทั้งนโยบายประกันสุขภาพที่ขยายความครอบคลุมในการรักษาโรคมากขึ้น รวมถึงเรื่องการศึกษาที่มุ่งยกมาตรฐานพื้นฐานของประชาชนอินโดนีเซีย และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จนเกิดเป็นกระแสคลั่งไคล้ เรียกร้องให้เขามาเป็นผู้นำประเทศ จนกระทั่ง โจโกวี ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียของพรรค PDI-P ในที่สุด

 

 

การประกาศนโยบายของ โจโก  วิโดโด  หรือ โจโกวี [Jokowi] ดังกล่าวนั้น  เรามองว่าเป็นการมองไปถึงการรากฐานของระบอบประชาธิปไตย  ประชาธิปไตยใหม่ที่จะก้าวหน้าไปได้นั้น  นักการเมืองต้องมองถึงการสร้างพื้นฐาน การทุ่มเทการลงทุนอันยิ่งใหญ่มหาศาลเพื่อยกระดับพื้นฐานประชาชนชั้นรากหญ้า ให้สูงขึ้น  อย่างที่ต้องเป็นนโยบายรวมของพรรคการเมืองของประเทศที่เริ่มต้นสร้างประชาธิปไตยของทุกประเทศ  และ โจโก วิโดโด ได้เดินไปตามหลักการนี้เลย(คล้ายอย่างมากเลยกับนโยบายของพรรคไทยรักไทย ของอดีตนรม.ไทยทักษิณ ชินวัตร) และที่สำคัญยังแฝงรอยความหมายทางศาสนธรรมอย่างลึกซึ้ง นั่นคือความเมตตา ที่คิดสร้างสรรค์สิ่งที่ล้วนแต่เป็นการให้แด่ประชาชนชั้นรากหญ้า  อันเป็นคนส่วนใหญ่ ส่วนมากที่สุดของประเทศ(ที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ที่สุดของประเทศ)   และครั้นได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้ว ก็ได้ประกาศย้ำไปอีกถึงนโยบายที่กล้าหาญ มุ่งมั่น  คือเขาประกาศวันที่ชนะการเลือกตั้ง  ซึ่งจะเห็นว่า  เขาพูดด้วยภาษาประชาธิปไตย และจริยธรรมของประชาธิปไตย ได้อย่างยอดเยี่ยม    ว่า………

<<< ชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะของชาวอินโดนีเซียทั้งมวล เราหวังว่าชัยชนะครั้งนี้จะปูทางไปสู่ ความเป็นประเทศอินโดนีเซียที่มีเกียรติภูมิทางการเมือง อินโดนีเซียที่พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และอินโดนีเซียที่มีบุคลิกภาพทางวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์” … “นี่เป็นเวลาแห่งการประสานรอยร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างกัน ขอจงได้ลืมเรื่องที่ว่าใครได้ที่หนึ่ง-ที่สอง; ขอเราจงกลับมาสู่อินโดนีเซียที่มีความสามัคคีสมานฉันท์กัน ขอให้เรามาสามัคคีกัน ทำงานร่วมกัน พัฒนาอินโดนีเซียให้เป็นแกนกลางของประชาชาติแห่งการค้าขายทางทะเล และเป็นศูนย์กลางอารยธรรมของโลก”>>>

 <<< “This victory is the victory of all people of Indonesia. We hope it will pave the way

to create a politically dignified Indonesia, with economic self-sufficiency and cultural personality,”  … ““This is the time to mend broken relationships. Forget about number one or number two; let’s return to a united Indonesia,…Let’s work together to develop Indonesia into a global maritime axis, a global civilization hub.” >>>

(เขาแปลจากภาษาชะวา เป็นภาษาอังกฤษ แล้วแปลอังกฤษต่อมาเป็นภาษาไทย นะครับ)

ฟังซิครับ เขาเชื่อมั่นได้อย่างไรจึงกล้าพูดอย่างนั้น ????   กล้าพูดว่า 

 <<< to develop Indonesia into a global maritime axis, a global  civilization hub.”>>>

 <<< พัฒนาอินโดนีเซียให้เป็นแกนกลางของประชาชาติแห่งการค้าขายทางทะเล

 และเป็นศูนย์กลางอารยธรรมของโลก”>>>

นั้นเอง  เป็นสาระสำคัญ ที่ชนะคะแนนบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี  พ.ศ.2557

เราจึงขอยกย่องว่า นายโจโก วิโดโด  เป็นบุคคลแห่งปีพุทธศักราช 2557 ของหนังสือพิมพ์ดี หวังว่าเกียรติอันสูงส่งของท่านผู้นี้จักขจรขจายไปทั่วโลกและสถิตสถาวรไปชั่วนิรันดร์กาล

 และได้โปรดติดตาม ดี เล่มที่ 50 ต่อไปด้วยการคลิก และ คลิก ครับ

 

บรรณาธิการ
5 ม.ค.2559

 

 

 

 

 

บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี

พุทธศักราช

2558

 

 

 และในลำดับต่อไปนี้ ก็เป็นเรื่องการประกาศบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พุทธศักราช 2558  บัดนี้ เรามีความยินดีที่จะประกาศเกียรติคุณ บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี ประจำปีพุทธศักราช 2558 ดังนี้  

 

 5.1  ดร.บี.เค.มูดี

1.บุคคลที่ 121  Dr. B.K. Modi  ดร.บี.เค. มูดี 

 

 

 

 

มหาเศรษฐี มูดี ผู้สร้างภาพยนตร์  พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก โดยทุ่มทุนลงไปกว่า 1000 ล้านบาท  Dr. B.K. Modi (ดร. บี.เค.มูดี) ได้อุทิศชีวิตทั้งชีวิต ทำการศึกษาวิจัยพุทธศาสนา และพุทธประวัติรอบด้าน ทั้งในทางการเมือง และสังคมยุคนั้นอย่างละเอียดรอบคอบ จนได้ข้อสรุปออกมาอย่างมีเหตุมีผล สมตามความเป็นจริง โดยแนววิทยาศาสตร์ ทำให้พุทธศาสนาเหมาะสำหรับโลกยุคใหม่อย่างแท้จริง   ผู้สร้าง กาพยนต์ ซีรรี่ย์ยาว 45 ตอน  ฉายครั้งแรกในอินเดีย ปี 2013(พ.ศ. 2556)จากนั้นเข้ามาลังกา ไทย ถึงบัดนี้ 

BUDDHA THE GREAT LEADER OF THE WORLD, because HE leads away from devils, away from all wars, away from all sins to happiness. THE REAL HAPPINES FROM INSIDE OF the MIND, the one's mine.

พระพุทธเจ้า ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เพราะพระองค์ทรงนำไป ให้ห่างจากมารทั้งหลาย ห่างจากสงครามทุกรูปแบบ ให้ห่างจากบาปทั้งสิ้นทั้งปวง และทรงนำไปสู่ ความสุข ความสุขที่แท้จริง จากภายในของดวงจิตของมนุษย์ จากดวงจิตของตนเอง

 

 

วันนี้เป็นภาพยนตร์ที่ดีสำหรับโลกทั้งโลก ตามคำแนะนำที่ว่า            

Today The world should see. All races all the people should see. Asia should see. Europe should see. America should see. Africa should see. All Thai people should see.. a latest film from India BUDDHA KING OF KINGS [พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก] I myself see and see and see and still see...

 

.วันนี้ โลกทั้งโลก ควรจะต้องดู ชนทุกเผ่าพันธ์ควรจะต้องดู เอเซียควรจะต้องดู ยุโรปควรจะต้องดู อเมริกาควรจะต้องดู อาฟริกาควรจะต้องดู คนไทยทุกคนควรจะต้องดู ภาพยนต์อินเดียเรื่อง พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก หรือ ภาษาอังกฤษว่า จอมกษัตริย์แห่งมวลกษัตริย์ทั้งปวง ข้าพเจ้าเองดู แล้วก็ดู แล้วก็ดู แล้วก็ยังดู    


ฟังคนไทยวิจารณ์กันใหญ่ เรื่อง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ว่าเรื่องราวไม่เหมือนที่เล่าเรียนมา ผมก็มองแบบนั้น แต่ผมชอบแบบที่ โมดี เขาวิจัยมา เช่นเรื่องพระยานาค หัวในคัมภีร์ไทย ไม่มีหรอกครับ มีงูเห่านั่นแหละถูกแล้ว แต่เรื่องการศึกษาสมาธิ ฌานไปถึง ขั้น ตามอุทกดาบส นั้น ดีมากครับ ผมเชื่อเลย เพราะผมก็ศึกษามา เรื่องนางอัมราปาลี ในเรื่อง คือผู้หญิงอินเดียคนหนึ่งที่เก่งมาก เก่งในการแสดงเป็นหญิงที่เก่งในความงาม และเป็นดาราที่เยี่ยมจริง ๆ ในด้านการเต้นรำ ขับร้อง ที่รู้สัจธรรมทางกามารมณ์ และที่ใฝ่ในหลักการหลุดพ้น ครับ อยากเห็นตัวจริง ๆ สด ๆ ของทั้ง คน และอยากจะให้ โมดี มาเยี่ยมไทยบ้าง ที่จริงโมดีนี่ เหมือนอย่างพระองค์หนึ่งเลยละ มีความหวังกับเขามากเลยว่า เขาจะเป็นคนที่บุกเบิกพุทธศาสนา อย่างที่เขามองอยู่นี่แหละ ที่ตรงกับใจผมมาก ๆ เลย ไปให้ทั่วโลก โดยเฉพาะอินเดียเอง เหมือนที่เริ่มไว้ดีที่เมือง นาคปุระ

ผมว่าต่อไปอีกหน่อย ว่า ด้วยเรื่องตำหรับตำราเมืองไทย นี่แหละ ผมเคยคิดว่าควรเอาไปเผาทิ้งเสียให้หมด พอมาเห็น พุทธมหาศาสดาโลก ของ โมดี ก็เลยบอกเลยว่าคิดถูก เอาไปเผาทิ้งเสียให้หมด .....หมายความว่าอย่างนี้ละมัง ที่เรียนมาเรียนสิ่งที่โง่ ๆ มาทั้งนั้น   

 

 

 

แล้วได้มาพบ มูดี ผู้สร้าง พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก มูดี เขาไม่ได้บอกว่า เวลากุมารน้อยกำเนิดออกมา ก็เป็นธรรมดา เหมือนมนุษย์ทั้งหลาย ทรงเป็นมนุษย์ และ เป็นอย่างมนุษย์ เพียงแต่เมื่อทรงเติบโตขึ้นมา เริ่มแต่เป็นเยาวชนตัวน้อย ทรงกอปรด้วยดวงจิต ที่สะเทือนไปกับชีวิตที่เป็นทุกข์ ทรงเข้าไปรับรู้ในความทุกข์ของชีวิตทุกชนิด นับแต่ทรงพบอันดับแรกตลอดไป จนถึงชีวิตมนุษย์ทั้งหลาย จึงทรงไม่เห็นด้วยกับการสงคราม ทำไมจะต้องฆ่ากันตายนับหมื่นชีวิต ทรงถามอย่างนี้ และนี่คือเจ้าชายน้อยผู้มาพร้อมกับมหาเมตตา มหากรุณา ภายในดวงจิตของพระองค์

 

 หลักการนี้ ใช้ได้กับพวกเราด้วยนะ พวกเราที่เป็น ชาวพุทธ โดยทำอะไร อย่าหวังได้ซึ่งสักการ ชื่อเสียง อย่าทำอะไรดี ๆ ที่เกิดภาพดี ๆ แต่ทำไปโดยใจอันโลภ โดยหวังได้ดิบได้ดี ทำด้วยใจคิดไม่ถูกธรรม ผิดทั้งนั้น ผิดทางทั้งนั้น และเมื่อผิดทาง ก็ไม่ถึงมรรคถึงผล นั่นเอง

การทุ่มเทชีวิตของ ดร.โมดี นี้  ทุ่มเทให้กับการศึกษาวิจัย ในประเด็นว่า  พุทธ เป็นวิทยาศาสตร์  และเขาได้ทำสำเร็จออกมาอย่างน่าชื่นชมยินดี ที่ปรากฎในภาพยนต์ เรื่อง พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก นี้เอง  ในขั้นงานศึกษาวิจัยเอง  แล้ว  ยังนำมาเผยแผ่อย่างสุดชีวิตจิตใจ  เปรียบปานอัครสาวกยุคองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   จึงเห็นสมควรอย่างไม่ลังเลประการใดเลย ที่จะขอยกย่องเขาเป็น บุคคลแห่งปี พุทธศักราช 2558 ของหนังสือพิมพ์ดี  และขอให้ มูดี ได้จำเริญไปไกล ในการเผยแผ่พระพุทฅธศาสนาไปในโลกยิ่ง ๆ ขึ้น

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  ฮิมมานซู โซนี่

2. บุคคลที่ 122  ฮิมานซู โซนี่ [Himanshu Soni]

 

 

 

 

 

ฮิมานชู โซนี่ แสดงเป็น พุทธะ ในหนังเรื่อง พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก  มีความเหมาะสมในบทบาทมาก  แทบว่า เขาเองเป็นพระพุทธเจ้า   มีคำกล่าวชมไว้ ซึ่งเราเห็นด้วย จนยกให้คะแนนเป็นบุคคลแห่งปี พุทธศักราช 2558

 

I was so glad to see him; Himanshu Soni in a Thai TV today, June 222016[25059] that my eyes felt a water coming out without a feeling. And I took these photoes from the TV. I ever read Hindustan Times, 11October 2013[2556] wording that "Himanshu Soni is the new Buddha." There are other papers abroad said the alike word.I myself still find out the wrong or the mistaken act of the actor as Buddha; The Greatest Prophet of the world but I still see no mistakes. He acts well as if he was the real Buddha. I know from him today that he has to keep in his mind 9 emotions[9 levels of smadhi or SHANSMAPATTI] to act as Budha's several behaviours depending on several situations and the peoples. Yes I agree with him but I still have the question in my mind. Is Himanshu Soni the real new Buddha as the papers said ? And who is who between Himanshu Soni and Dr. Modi the builder of the great film : Buddha;The King of kings. Who is the real new Buddha? Or the both ? OK ! We have to proof it. The real Buddha who enlighten, he teach according to his kind heart to bring the people of the whole world across the ocean of troubles to the land of pure happiness.

 

ข้าพเจ้าได้บังเกิดความยินดีมากที่ได้เห็นเขา ฮิมานชู โซนี่ ในทีวีไทยช่องหนึ่งวันนี้ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จนมีเม็ดน้ำตาออกมาจากดวงตาทั้งสองของข้าพเจ้าอย่างไม่รู้ตัว และข้าพเจ้าได้ถ่ายภาพที่ปรากฎนี้แล้วจากทีวีช่องนั้นไว้หลายภาพ ข้าพเจ้าเองเคยอ่านพบจากหนังสือพิมพ์ ฮินดูสถานไทม์ วันที่ 11 ตุลาคม 25556 มีถ้อยคำว่า "ฮิมมานชู โซนี่ นั้นคือพระพุทธเจ้าองค์ใหม่" ยังมีหนังสือพิมพ์ต่างประเทศอีกหลายฉบับที่กล่าวถ้อยคำทำนองเดียวกัน ข้าพเจ้าเอง ก็ยังคงค้นหาอยู่ ซึ่งสิ่งที่นักแสดงบกพร่องหรือข้อที่ผิดพลาดของเขา จากการแสดงเป็นพระพุทธเจ้า มหาศาสดาของโลก แต่ข้าพเจ้าเองก็ยังไม่พบสิ่งที่บกพร่องหรือผิดพลาดดังกล่าว่นั้น เขาแสดงได้ดีมากจนปานหนึ่งว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้าตัวจริง ข้าพเจ้าได้รู้จากเขาในวันนี้เองว่า เขาได้เตรียมอารมณ์ของนักแสดงเอาไว้ถึง 9 อารมณ์(ในทางธรรมปฏิบัติหมายถึงสมาธิหรือฌานสมาบัติ 9 ระดับ) สำหรับแสดงเป็นพระพุทธเจ้า ที่ทรงประพฤติไปให้สนอดคล้องสถานการณ์ต่าง ๆ และประชาชน คนต่าง ๆ ถูกละ ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับเขา แต่กระนั้นข้าพเจ้ายังคงมีคำถามต่อไปในใจข้าพเจ้า ฮิมานชู โซนี่ เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่อย่างที่หนังสือพิมพ์ต่างประเทศกล่าวไว้ จริงหรือ และ ใครเป็นใคร ระหว่างฮิมานชู โซนี่ กับ ดร.โมดี ผู้สร้างภาพยนต์ยิ่งใหญ่ พระพุทธเจ้า กษัตริย์ผู้ทรงเดชานุภาพเหนือกษัตริย์ทั้งปวง ใครคือพระพุทธเจ้าตัวจริง หรือ ทั้งสองคน ก็คิดว่ารอดูสิ่งที่จะพิศูจน์ต่อไป นั่นคือ พุทธะ เมื่อรู้แล้ว จะสอนมนุษย์ทั้งโลก ด้วยจิตกรุณาของพระองค์ ุูุ้่้่้์ใหู้้้ข้ามพ้นมหาสมุทรแห่งทุกข์์ทั้งสิ้น ไปสู่แผ่นดินที่มีแต่ความสุข่้อันบริสุทธิ์เท่านั้น  

 

และล่าสุด เราได้ทราบว่า  ฮิมานชู บินมาเพื่อเข้ากราบพระบรมศพในหลวงในพระบรมมหาราชวัง และปลีกเวลาให้แฟนคลับได้เข้าพบและเลี้ยงอาหาร พวกเรามีความสุขมาก ๆ ค่ะ 23 พ.ย.2559

นี้เอง คือเหตุผล ที่เรายกย่อง  ฮิมาน ชู โซนี่  เป็นบุคคลแห่งปี พ.ศ.2558 ของหนังสือพิมพ์ดี  และยังมีความหวังในแง่ที่ว่า  โดยความเข้าใจในวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็คงจะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปในอินเดีย คงจะมีการช่วยนำพุทธศาสนากลับมาสู่อินเดียครั้งใหญ่ มโหฬารอีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

5.3  ประธานาธิบดีโซเซ เอดูอาร์โด ดอส ซานโตส 

3. บุคคลที่ 123 ประธานาธิบดีโชเซ เอดูอาร์โด ดอส ซานโตส แห่งสาธารณรัฐแองโกลา 

 

 

 

 

 

 

ผู้นำแองโกลา..........   ผู้ประกาศเลิกศาสนาอิสลาม ในประเทศแองโกลา   ผู้สร้างประวัติศาสตร์เป็นชาติแรกในโลกที่สั่งแบน ศาสนาอิสลาม” ระบุไม่เหมาะกับสังคม  

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 กันยายน 2558 09:32 น. (แก้ไขล่าสุด 4 กันยายน 2558 14:33 น.) ดังต่อไปนี้  

 

เอเจนซีส์ / ASTV ผู้จัดการออนไลน์ - แองโกลา” อดีตดินแดนอาณานิคมของโปรตุเกสในทวีปแอฟริกา สร้างประวัติศาสตร์เป็นดินแดนแห่งแรกของโลกที่ประกาศแบน ศาสนาอิสลาม” อย่างเป็นทางการ ระบุเป็นศาสนาที่มีหลักความเชื่อและการปฏิบัติขัดแย้งต่อค่านิยมของผู้คนในสังคมแองโกลาอย่างสิ้นเชิง      

รายงานข่าวล่าสุดยืนยันว่า แองโกลาได้กลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ประกาศแบนศาสนาอิสลามอย่างเป็นทางการ โดยประธานาธิบดีโชเซ เอดูอาร์โด ดอส ซานโตส ผู้นำแองโกลา ออกมายืนยันที่กรุงลูอันดา เมืองหลวงของประเทศว่า จุดจบของศาสนาอิสลาม” ในแองโกลาได้มาถึงแล้ว      

ตามคำสั่งแบนศาสนาอิสลามของรัฐบาลแองโกลานั้นระบุว่า มัสยิดทุกแห่งที่มีอยู่ในแองโกลาจะต้องถูกปิดแบบไม่มีกำหนด และห้ามชาวมุสลิมในแองโกลาที่มีจำนวนประมาณ 80,000-90,000 คนรวมตัวกันจัดกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาในทุกรูปแบบในที่สาธารณะ      

ด้านแหล่งข่าวในรัฐบาลแองโกลาเปิดเผยว่า การตัดสินใจแบนศาสนาอิสลามแบบถาวรในครั้งนี้ ของรัฐบาลประธานาธิบดี โชเซ เอดูอาร์โด ดอส ซานโตส มีขึ้นบนพื้นฐานที่ว่า หลักความเชื่อและค่านิยมหลายประการของศาสนาอิสลามไม่สอดคล้องกับค่านิยมของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมแองโกลาที่มีประชากรมากกว่า 15.9 ล้านคนเป็นชาวคริสต์      

ทั้งนี้ ข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยของแองโกลาและกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า ในขณะนี้จำนวนผู้นับถือศาสนาอิสลามในแองโกลานั้นมีอยู่ไม่ถึง 90,000 คน และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชากรที่อพยพเข้ามาใหม่จากประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก รวมถึงกลุ่มประชากรเชื้อสายเลบานอนที่เข้ามาตั้งรกรากในแองโกลา

 

ซึ่งนี่เป็นประเด็นแห่ง  การนำ โลก  ไปสู่วิถีทางใหม่แห่งความเชื่อ  ซึ่งได้ค่อย ๆ เป็นมาตามลำดับยุคใหม่นี้แล้ว  และวันนี้  เมื่อท่านประธานาธิบดีโซเซ เอดูอาร์โด ดอส ซานโตส แห่งประเทศแองโกลา  ได้แสดงออกถึงความเด็ดขาดแห่งสัจธรรม เช่นนี้  จึงสมควรยกย่องเป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2558

 

 

 

 

 

 5.4 นางยุวดี ธัญญศิริ

4.  บุคคลที่ 124  นางยุวดี  ธัญญศิริ

 

 

 ยุวดี  ธัญญศิริ  เป็นนักข่าวด้านการเมืองมาตลอดชีวิต  เข้าออกทำเนียบรัฐบาล  รัฐสภา  และ วงการราชการมาอย่างสนิท และรอบรูู้  เรื่องราวของการเมือง อย่างดี ไม่ว่าเผด็จการทหาร คอมมิวนิสต์ และ ประชาธิปไตย

คำพูดของเธอ ตามภาพข้างต้นนั้น  เพียงพอที่เราจะยกย่องเธอ ให้เป็นบุคคลแห่งปี พุทธศักราช 2558 ของหนังสือพิมพ์ดี 

คำพูดที่ว่านั้น  เกิดจากสำนึกแห่ง  ประชาธิปไตยโดยแท้จริง   เราจึงยินดีในทัศนะที่ชอบธรรมของเธอ  นั่นคือคำพูดที่ว่า

ทรราชย์ ยังรับฟังมากกว่าประยุทธ์ นายกฯคนนี้ทำอะไรไม่ฉลาด ต้องรู้จักผห่อนหนักผ่อนเบาบ้างอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีนั้น มีหน้าที่ดูแลปัญหาให้กับประชาชน ต้องเข้าใจประชาชน  ไม่ใช่ให้ประชาชนมาเข้าใจตัวเอง เราว่าเผด็จการในอดีต  สมัยจอมพลถนอม จอมพลประภาส ไม่มีปัญหากับนักข่าวเหมือนคุณประยุทธ  ผู้นำเผด็จการเมื่อก่อน ยังพร้อมที่จะรับฟัง ทำข่าวง่ายกว่ายุคนี้เยอะ

ยุวดี ธัญญศิริ
16 ตุลาคม 2557
นักข่าวอาวุโส หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

และซึ่งเป็นประเด็นของ  ประชาธิปไตยเลยทีเดียว  เราจึงยกย่องให้ ยุวดี ธัญญศิริ เป็นบุคคลแห่งปีของ หนังสือพิมพ์ดี ปี พ.ศ. 2558 

เราจึงขอยกย่อง  ดร.มูดี,   ฮิมานชู โซนี่  ประธานาธิบดีโชเซ เอดูอาร์โด ดอส ซานโตส ผู้นำแองโกลา  และนักข่าวหญิงไทย  ยุวดี ธัญญศิริ  เป็นบุคคลแห่งปี พ.ศ.2558  ของหนังสือพิมพ์ดี  และหวังว่าท่านจะได้จำเริญงอกงามต่อไปทางปัญญา ยิ่งขึ้น  ตลอดกาลนานอนาคต  

 

 ที่สุดนี้  เราขอขอบคุณ เนื่องจากภาพในหลวงของเรา ปรากฎว่า นสพ. เวบ. ต่างชาติ ได้มีภาพในหลวง มาประกอบเรื่องของเขาทางเวบไซต์ ล้วนภาพสวยงาม  ที่เราเห็นว่า ไม่ได้หวงห้าม ได้ขอมาใช้ประกอบเรื่อง ในหลวงของเรา ในดี เล่มนี้  โดยคิดว่า  เรื่องในหลวงของเรา  คงร่วมมือกันได้เป็นการพิเศษ สำหรับคนรักในหลวง จึงขอขอบคุณ เวบและ ภาพเจ้าของภาพ ในนสพ.ต่างชาติไว้ ณ ที่นนี้ด้วย  และได้โปรดติดตามเรื่องจากหนังสือพิมพ์ดีเล่้มที่ 51 ได้ตามลำดับต่อไป

 

 

 

  • บรรณาธิการ 

       25 พฤศจิกายน 2559 01.03 น. 

  

 

 

 

 

 

 

บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี

พุทธศักราช

2559

 

 

 บุคคลแห่งปี พ.ศ.2559 ของหนังสือพิมพ์ดี

ละต่อไปนี้ หนังสือพิมพ์ดี จะขอประกาศบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พุทธศักราช 2559 บุคคลแห่งปี พุทธศักราช 2559 ดังต่อไปนี้  

 

5.1  เขาทราย กาแลกซี่ 

 

1.  บุคคลที่ 125   เขาทราย กาแลกซี่  [Khoasai Galaxy]

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เขาทราย กาแลกซี [Khoasai Galaxy]  ชื่อจริงเขาคือ สุระ  แสนคำ เขาเป็นนักมวยไทย  ที่ชกมวยสากล ได้เป็นแชมเปี้ยนโลกครั้งแรก ด้วยการชกชนะ ยูเซปิโอ เอสปีนัล  นักชกชาวโดมินิกัน  ณ เวทีมวยราชดำเนิน กรุงเทพฯ  ได้ครองแชมป์มวยโลกรุ่นจูเนียร์แบนตั้มเวทเมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2527.  แล้วจากนั้นเป็นต้นมา  เขาได้ชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของเขากับยอดนักสู้ทั่วโลก ถึง 19 คน  19 ครั้ง   และปรากฎว่า  เขามีฝีมือสุดยอด ที่เอาชนะผู้ท้าชิงทั้ง 19 คน  ได้อย่างใสสะอาด โดยสามารถชนะด้วยการน็อค 16 ครั้ง  ชนะคะแนนเพียง 3 ครั้งเท่านั้นเอง  สามารถรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้ทุกครั้ง ตลอด 19 การชกป้องกันแชมป์นั้น  และก่อนการชกครั้งที่ 19 เขาได้ประกาศล่วงหน้าว่าจะเป็นการชกครั้งสุดท้ายของเขา โดยจะแขวนนวม ออกจากอาชีพนักชกไป  ครั้นผ่านการชกครั้งสุดท้าย ที่ป้องกันแชมป์กับ  อาร์มันโด คัสโตร  ชาวเม็กซิโก  ที่สนามหัสดิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2534 เขาก็สามารถเอาชนะคู่ชกได้อีก ในแบบที่น่าตื่นเต้น   เขาโดนชกถึงนับ ในยกต้น  แต่เขาแก้คืนด้วยการให้คู่ชกถูกนับ...และเขาก็เกือบเอาชนะโดยการน๊อคไปในยกท้ายๆ แต่คู่ชกทนทายาท  จึงชนะโดยเก็บคะแนนได้ชัยชนะในที่สุด

 

นี่คือสถิติการชกที่น่าชื่นชมยินดี  คือ  มีการชกกับ 20 นักชก จากมุมต่าง ๆ ของโลก คนที่มีเชื้อชาติต่าง ๆ ทั่วโลก 20 คน เขาชนะทั้งหมด 20 คน เมื่อได้เป็นแชมเปี้ยนมวยโลกแล้วได้ทำการป้องกันตำแหน่งแชมป์ 19 ครั้ง  ชนะน็อค 16 ครั้ง  ชนะคะแนนเพียง 3 ครั้ง  มีนักมวยที่ไม่เคยแพ้แบบน็อคเลย มาโดนเขาทราบน็อคเป็นครั้งแรก ถึง 12 คน   มี 2 คน มาแพ้คะแนนแก่เขาทรายเป็นครั้งแรก

 

เขาก็ประกาศแขวนนวม   จึงทำให้เขาทราย กาแลกซี  เป็นแชมเปี้ยนโลก รุ่น  จูเนียร์แบนตั้มเวทของไทย  ที่ไม่เคยเสียตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกของเขา ให้ใครเลย  ซึ่งเป็นปรากฎการณ์แห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยเราเลยก็ว่าได้  ซึ่งได้บ่งบอกสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องนับถือในตัวเขา 4 อย่างสำคัญ ๆคือ  

1.  เขามีจิตใจเป็นนักสู้ที่แกล้วกล้า  อาจหาญ  ไม่ระย่อหวาดหวัั่นมนุษหน้าไหนเลยทั้งโลก  เขากล้าต่อสู้ ต่อกรอย่างไม่หลบหลีกหนีหน้าไปเลย และด้วยจิตใจนี้ ทำให้ปรากฎซึ่งการเป็นนักสู้ นักรบ ที่การรุกรบของเขาเป็นที่น่าชื่นชม ไม่ใช่เฉพาะชาวไทย  แต่ของคนทั้งโลกผู้รักกีฬาการต่อสู้ทุกชนิด  

2.  บอกถึงฝีมือของนักมวยที่สุดยอด ของโลกจริง ๆ การที่สามารถป้องกันตำแหน่งได้ถึง 19 ครั้ง ตลอดเวลาที่ครองตำแหน่งแชมป์อยู่ 7 ปี 2เดือน 30 วัน(2,628 วัน) นั้น แสดงถึงโลกทั้งโลกพ่ายราบคาบแก่เขาทราย กาแลกซีไปทั้งโลกเลยทีเดียว  

3.  บ่งบอกถึงความมีวินัยของนักสู้ ซึ่งรวมถึงการดำเนินชีวิตโดยปกติของเขาว่า เขาได้สำนึกในหน้าที่ของ นักมวยแชมเปี้ยนโลกไทย  ที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ชีวิตที่ดี  มีระเบียบวินัยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการชัยชนะตลอดชีวิตนักมวยแชมเปี้ยนโลก และนั่นเองเป็นเหตุให้เขาสามารถป้องกันตำแหน่งได้ทั้ง 19 การชก   และจบลงด้วยการแขวนนวม ตามเหตุผลอย่างอิสรภาพของเขาเอง ที่น่าชื่นชมในอุดมการวิถีชีวิตของเขา  ที่น่าเป็นแบบอย๋างแก่นักสู้ทั้งหลาย  ในเรื่องของชัยชนะนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการมีวินัยอันดีอยู่ส่วนหนึ่งโดยแท้จริง  

4.    การครองชีพของเขาทราย กาแลกซี  นับแต่วิถีทางเศรษฐกิจ  การทำมาหากินหลังออกจากอาชีพนักมวย ผู้แขวนนวมแล้ว  ก็ปรากฎว่าเขาได้ดำเนินไปอย่างมนุษย์ชนคนไทยคนหนึ่ง และซึ่งในฐานะผู้สร้างชื่อเสียงและประวัติศาสตร์แด่ชาติไทยเรา แต่กลับไม่ปรากฎว่า รัฐบาลไทยรัฐบาลไหนได้ให้ความสนใจในด้านเศรษฐกิจ และการยกย่องนักชกประวัติศาสตร์ผู้แขวนนวมคนนี้  มีปัญหาในการงานอาชีพอะไร เขาก็เอามาเล่ามากล่าว  และเสนอการแก้ไขปัญหา  อย่างเดียวกับคนไทยยุคประชาธิปไตย ยุคเสรีภาพ   นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมในบทบาทของเขาไปอีกเรื่องหนึ่ง  

หนังสือพิมพ์ดี จึงมองว่า เขาทราย กาแลกซี เป็นบุคคลมีค่าควรแก่การยกย่องเป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี  จึงขอยกย่อง เชิดชูศักดิ์ศรี เขาทราย กาแลกซี่  หรือ นาย สุระ แสนคำ เป็นบุคคลแห่งปีพุทธศักราช 2559  

 

 

 

 

 

 

5.2   นางสาว จูเลีย ไอลีน กิลลาด

 

2.  บุคคลที่ 126  นางสาว จูเลีย ไอลีน กิลลาร์ต [ Julia Eileen Gillard]

อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลีย ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 2553 - 27 มิ.ย. 2556 

 

   

 

  

 

 

 

วาทะของท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียท่านนี้ ขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย  เป็นวาทะที่เป็นแบบอย่างแก่วงการการเมืองยุคเสรีชน ประชาธิปไตย  อย่างแท้จริง ในประเด็นปัญหาผู้อพยพมุสลิม  ที่อพยพมาสู่ประเทศออสเตรเลียซึ่งมีวัฒนธรรมและมีกฎหมายของประชาชนเขาปกครองประเทศ  แล้ว  มุสลิมอพยพมาสู่ประพเทศเขา  มาหลบลี้หนีภัย อาศัยแผ่นดินผู้อื่นอยู่ ได้ชีวิตปลอดภัยจากพวกมุสลิมก่อการร้ายพวกเดียวกันนั้น  ได้อาหารเลี้ยงชีวิต  ไม่ตาย  แต่กลับขอให้พวกที่มีบุญคุณต่อตน ที่ตนไปอาศัยเขาอยู่ให้เขาไปนับถือศาสนาอิสลาม  ไปใช้วัฒนธรรมอิสลาม  และยกเว้นให้มุสลิมเป็นพิเศษ  ไม่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศเขาที่เขาปฏิบัติมาอย่างไร ๆ มาตั้งแต่เกิดประเทศออสเตรเลีย  แต่ให้ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นกฎหมายสูงสุดของมุสลิม  คือ  คัมภีร์อัลกุรอาน   วาทะของเธอที่ปฏิเสธพวกมุสลิมอกตัญญูเหล่านั้น จึงเป็นวาทะแห่งความจริงเกี่ยวกับมนุษย์  และเป็นวาทะบนพื้นฐานสัจธรรมว่าด้วยชีวิตมนุษย์ ชีวิตประชาชนยุคใหม่ ที่เป็นเสรีชน  ในการเมืองระบอบประชาชน ประชาธิปไตย   ดังปรากฎดังนี้  

 

นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย  จูเลีย กิลลาด กล่าวว่า มุสลิมที่กำลังเรียกร้องกฎหมายอิสลาม หรือ ชะรีอะห์ ได้ถูกขอให้ออกจากประเทศออสเตรเลียภายในวันพุธ เพราะว่าออสเตรเลียมองมุสลิมบ้าคลั่งเป็นผู้ก่อการร้าย สุเหร่าทุกแห่งจะให้ความร่วมมือกับเราในการค้นหามุสลิมกลุ่มนี้ มุสลิมที่อพยพจากประเทศอื่นเข้ามาอาศัยในประเทศออสเตรเลียจะต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับประเทศของเราและไม่คาดหวังที่จะเปลี่ยนเราให้เป็นอย่างเขา ถ้าหากทำไม่ได้ เรายินดีเชิญให้ออกจากประเทศของเรา

มีคนออสเตรเลียจำนวนมากที่เป็นกังวลว่าเราอาจกำลังดูหมิ่นศาสนา... แต่ดิฉันขอให้ความมั่นใจกับประชาชนของประเทศออสเตรเลียว่าสิ่งที่ดิฉันดำเนินการอยู่นี้เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับประเทศและประชาชน

เราพูดภาษาอังกฤษที่นี่ไม่ใช่ภาษาอาราบิค ดังนั้นถ้าท่านต้องการอาศัยอยู่ในประเทศของเรา ท่านต้องเรียนรู้ที่จะพูดภาษาอังกฤษ

ในประเทศออสเตรเลีย เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าและเราเชื่อในพระเจ้า. เราจึงเชื่อและติดตามคำสอนของพระคริสต์และไม่มีศาสนาอื่น. นั่นเป็นสาเหตุที่ท่านจะเห็นภาพของพระเจ้าและหนังสือพระคัมภีร์ในทุกสถานที่

ถ้าท่านมีความรู้สึกขัดแย้งกับสิ่งเหล่านี้ ท่านมีอิสระในการออกจากประเทศออสเตรเลีย ไปยังประเทศอื่นใดในโลกนี้

ออสเตรเลียคือประเทศของเรา เป็นดินแดนของเรา และนี่คือวัฒนธรรมของเรา เราจะไม่ติดตามศาสนาของท่าน. แต่เราเคารพในความรู้สึกของท่าน ดังนั้นถ้าท่านจะอ่านคัมภีร์โกหล่านหรือละหมาด กรุณาอย่าสร้างมลพิษทางเสียงโดยการใช้ลำโพงอ่านเสียงดัง. กรุณาอย่าอ่านคัมภีร์โกหร่านหรือทำละหมาดในโรงเรียนของเรา. ในสำนักงาน หรือในสถานที่สาธารณะ

ท่านสามารถทำได้เงียบๆในบ้านของท่านหรือในสุเหร่าซึ่งจะไม่ทำความไม่สะดวกสบายให้กับเรา

ถ้าท่านมีประเด็นอะไรกับธงชาติของเราหรือการเคารพธงชาติของเรา หรือศาสนาของเรา หรือวิถีชีวิตของเรา. ขอกรุณาออกจากประเทศออเตรเลียได้ตลอดเวลาและไม่ต้องกลับมาอีก

นายกรัฐมนตรี  

จูเลีย กิลลาด

 

 

ซึ่งสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรี จูเลีย กิลลาต แห่งออสเตรเลียขอจากพวกมุสลิมในออสเตรเลีย มีอยู่ 7 ข้อคือ  

1. มุสลิมที่กำลังเรียกร้องกฎหมายอิสลาม หรือ ชะรีอะห์ ได้ถูกขอให้ออกจากประเทศออสเตรเลียภายในวันพุธ เพราะว่าออสเตรเลียมองมุสลิมบ้าคลั่งเป็นผู้ก่อการร้าย

2.  สุเหร่าทุกแห่งจะให้ความร่วมมือกับเราในการค้นหามุสลิมกลุ่มนี้

3.  มุสลิมที่อพยพจากประเทศอื่นเข้ามาอาศัยในประเทศออสเตรเลียจะต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับประเทศของเราและไม่คาดหวังที่จะเปลี่ยนเราให้เป็นอย่างเขา ถ้าหากทำไม่ได้ เรายินดีเชิญให้ออกจากประเทศของเรา

4.  เราพูดภาษาอังกฤษที่นี่ไม่ใช่ภาษาอาราบิค ดังนั้นถ้าท่านต้องการอาศัยอยู่ในประเทศของเรา ท่านต้องเรียนรู้ที่จะพูดภาษาอังกฤษ

5. ถ้าท่านจะอ่านคัมภีร์โกหล่านหรือละหมาด กรุณาอย่าสร้างมลพิษทางเสียงโดยการใช้ลำโพงอ่านเสียงดัง.

6.  กรุณาอย่าอ่านคัมภีร์โกหร่านหรือทำละหมาดในโรงเรียนของเรา. ในสำนักงาน หรือในสถานที่สาธารณะ  ท่านสามารถทำได้เงียบๆในบ้านของท่านหรือในสุเหร่าซึ่งจะไม่ทำความไม่สะดวกสบายให้กับเรา

7.  ถ้าท่านมีประเด็นอะไรกับธงชาติของเราหรือการเคารพธงชาติของเรา หรือศาสนาของเรา หรือวิถีชีวิตของเรา. ขอกรุณาออกจากประเทศออเตรเลียได้ตลอดเวลาและไม่ต้องกลับมาอีก    

 

 

 

 

นี่คือสิ่งที่เรามองว่า นายกรัฐมนตรี กิลลาด ได้กระทำไปในสิ่งที่เป็นธรรม ด้านการศาสนาสากล น่าเป็นแบบอย่างและแนวปฏิบัติของประเทศทั้งหลายในโลกยุคเสรีชน การเมืองประชาธิปไตย ต่อไป  จึงขอยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปี ของหนังสือพิมพ์ ดี  พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

5.3   วลาดีมีร์ วลาดีมีโรวิช ปูติน 

3.  บุคคลที่ 127  วลาดีมีร์ วลาดีมีโรวิช ปูติน [Vladimir Vladimirovich Putinr]  

ประธานาธิบดี รัสเซีย คนที่ 4 และคนปัจจุบันของรัสเซีย

 

 

 

 

 

วลาดีมีร์ ปูติน   ในฐานะผู้นำประเทศรัสเซีย  ได้เจอปัญหาผู้อพยพลี้ภัยมุสลิม  เช่นเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ เช่นฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ประเทศตะวันตก และประเทศอื่นอีกหลายประเทศ  และวาทะที่ท่านประธานาธิบดีปูตินกล่าวออกมาสั้น ๆ   แต่บ่งบอกความหมายที่ชัดเจน  เป็นธรรม ดังในภาพที่ประกอบนี้ออกมาสั้น ๆ  แต่ก็พอที่เราจะเห็นได้ว่า  ท่านวลาดีมีร์ ปูตินนั้นมีความเด็ดขาดอย่างไร   ต่อสิ่งที่ไม่เป็นธรรมในประเด็นมุสลิมอพยพ ในประเทศรัสเซีย  ภาพด้านล่างนี้ เป็นการแสดงออกของคนไทยคนหนึ่งทางเฟสบุ๊คของเขา ซึ่งเราเห็นด้วยกับเขาและได้นำมาเป็นเหตุผลของการยกย่อง วลาดีมีร์ ปูติน ขึ้นเป็นบุคคลแห่งปี พ.ศ.2559 ของหนังสือดี  ดังนี้

 

   

 

 

ซึ่งจะเห็นว่าคำพูดของปูติน มีว่าสั้น ๆ ดังนี้ ....... ถ้าอยากทำมาหากินในรัสเซียต้องพูดภาษารัสเซีย ต้องเคารพกฎหมาย เคารพประเพณีวัฒนธรรมของรัสเซีย  ถ้าชอบกฎอิสลามหรืออยากใช้ชีวิตตามวิถีอิสลาม  ให้ไปอยู่ประเทศที่เป็นอิสลามด้วยกัน  เพราะเราเห็นการฆาตกรรมในยุโรปเกิดจากพวกมุสลิม เราจะไม่ให้สิทธิใด ๆ .....

 

ซึ่งจะเห็นว่า ปูติน  ประธานาธิบดีรัสเซีย ได้ขอจากพวกมุสลิมในรัสเซีย คล้าย ๆ กันกับ จูเลีย กิลลาด  แห่งออสเตรเลีย  เพียงแต่วาทะของปูตินสั้น ห้วนและเด็ดขาด ดังนี้ 

1.   ถ้าอยากทำมาหากินในรัสเซียต้องพูดภาษารัสเซีย

2.   ต้องเคารพกฎหมาย เคารพประเพณีวัฒนธรรมของรัสเซีย  

3.   ถ้าชอบกฎอิสลามหรืออยากใช้ชีวิตตามวิถีอิสลาม  ให้ไปอยู่ประเทศที่เป็นอิสลามด้วยกัน  

 

นอกจากนี้ วาทะสำคัญประโยคหนึ่งของปูตินก็คือวาทะแห่งความเป็นจริง ที่หลายประเทศในโลกเริ่มจะยอมรับ นั่นคือ "เพราะเราเห็นการฆาตกรรมในยุโรปเกิดจากพวกมุสลิม เราจะไม่ให้สิทธิใด ๆ "

ซึ่งนั่นหมายความอย่างชัดเจนถึงเรื่องการก่อการร้าย ไม่ว่าจากกลุ่มก่อการร้ายใดมาก่อน  นับแต่พวก  ตาลีบัน [TALIBAN] ในอาฟกานิสถาน  พวกอัลชาบับ [Al-Shabaab] ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศโซมาเลีย, โดยเฉพาะพวกที่ทางเอเซีย-ไทย-มาเลเซียรู้ดีคือ อัลกออิดะห์ [al-Qa'ida] ตราบมาถึง  พวก ISIS  [Islamic State of Iraq and Syria]  ซึ่งล้วนเป็นพวกสุดโต่ง ที่ถือการฆ่า-การสงครามเป็นวิถีทางแห่งอิสลามทั้งสิ้น และนั่นคือความจริงที่ ปูตินได้พูดออกมา คำว่า   "เพราะเราเห็นการฆาตกรรมในยุโรปเกิดจากพวกมุสลิม"   

 

 

ซึ่งเรามองว่า นั่นเป็นการตัดสินใจที่เป็นธรรม   เพราะประเทศต่าง ๆ มีกฎหมายของประเทศของตน   เป็นกฎหมายสูงสุด สำหรับประเทศและ ประชาชนประเทศนั้น    แต่ศาสนาอิสลาม ไม่ยอมรับกฎหมายของประเทศใดใดในโลกนี้   โดยได้สั่งสอนคนที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือมุสลิมทั่วโลกว่า กฎหมายสูงสุดของมนุษย์ทั้งโลก ที่มนุษย์ทั้งโลกต้องถือปฏิบัติตาม คือ  คัมภีร์อัลกุรอาน ของศาสนาอิสลาม โดยอ้างเหตุผล(แบบที่เข้าใจผิดกันไปหมด)ว่าเพราะเป็นคำสั่งของพระเจ้าลงมาให้มนุษย์ทั้งโลกเชื่อฟังปฏิบัติตาม โดยที่คนทั้งโลกจะต้องรำลึกถึงบุญคุณของพระเจ้าอัลเลาะห์ ที่ทรงสร้างโลกใบนี้ แล้วทรงสร้างมนุษย์คนแรก ที่กลายเป็นชาติพันฅธ์มนุษย์ทั้งโลกให้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้    ซึ่งแท้จริง ตามที่โลกได้ค่อยเรียนรู้ไปตามลำดับว่าคัมภีร์นี้เป็นสิ่งที่หลอกลวงมนุษย์(โดยเฉพาะหลอกลวงชาวมุสลิมเอง) มาตลอดแล้ว  จนกระทั่งหลายส่วนของมนุษย์โลก แม้ประเทศอิสลามหลายประเทศก็ได้ปฏิเสธคัมภีร์เล่มนี้ไปแล้ว      การที่ปูติน ได้ออกมากล่าวคำเด็ดขาดลงไปในเรื่องกฎหมายของประเทศนั้น  จึงน่าเป็นการให้ความรู้อย่างแรงแก่มุสลิมทั้งโลก  ที่ควรจะได้ย้อนกลับไปดูอย่างรอบคอบ ว่า  คัมภีร์อัลกุรอาน ที่  นบีมุฮำมัด  เขียนออกมาที่อ้างว่าเป็นคำสั่งพระเจ้าอัลเลาะห์ ที่โลกทั้งโลกจะต้องเชื่อฟังนั้น  เป็นสิ่งที่หลอกลวง  น่าเชื่อถือหรือไม่เพียงไร  มีเหตุผลสำหรับคนยุคใหม่ ที่มีการเมืองใหม่เป็นประชาธิปไตย  ในลักษณะของมนุษย์ ที่มีเสรีภาพ มีความคิดของตนเองตามหลักเหตุและผล  ไม่ใช่ทาสของพระเจ้าอย่างที่มุสลิมทั่วโลก ที่เรียกตัวเองว่าเป็น มุอ์มิน เป็นอยู่ขณะนี้ อีกต่อไป  และที่เป็นยุควิทยาศาสตร์อย่างเต็มตัวอยู่ทุกวันนี้ หรือไม่ ? 

 และการที่ท่านวลาดีมีร์ ปูติน ได้ออกมาปฏิเสธคำขอของมุสลิม และได้กล่าวถ้อยคำที่เป็นความจริง เป็นการการเตือนสติแด่คนทั้งหลายให้ระวังความคิดแบบอิสลาม  เรามองว่าเขากระทำไปด้วยความเป็นธรรม  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลายในโลกนี้  จึงสมควรยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปี พ.ศ. 2559 ของหนังสือพิมพ์ดี 

 

 

 

 

 

5.4  โดนัลด์ จอห์น ทรัมป์

 

4.   บุคคลที่ 128  โดนัลด์ จอห์น ทรัมป์  [Donald John Trump]  

ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คนที่ 45 ของ สหรัฐอเมริกา  

 

 

 

 

โดนัล จอห์น ทรัมป์ [Donald John Trump]   ชนะการเลือกตั้ง วันที่ 8 พ.ย. 2559(เวลาไทยวันที่ 9 พ.ย.2559)  ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา คนที่ 45 ถึงปัจจุบัน  

 

 

สิ่งที่โลกได้เห็นจาก โดนัลด์ ทรัมป์  วันแรก ๆ ที่่ชนะการเลือกตั้งนั้น  มีที่น่าสนใจอยู่ 2 ประการ  คือ    

 

1.  เขาสั่งให้ทหารสหรัฐเตรียมทำสงครามโลกครั้งที่ 3    และ       

2.  เขาประกาศไม่รับผู้อพยพมุสลิมจาก 7 ประเทศ  มี อิหร่าน [Iran], อิรัค [Iraq], ลิเบีย [Libya], โซมาเลีย [Somalia], ซูดาน [Sudan], ซีเรีย [Syria], and เยเมน[Yemen].โดยเหตุผลที่ว่า เพื่อป้องกันประเทศจากผู้ก่อการร้ายต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา  [Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States] 

ที่เตรียมเข้าสหรัฐมาในสมัย บารัค โอบามา        

 

เรื่อง 2 เรื่องนี้  เราวิเคราะห์ว่า ทรัมป์ มีความเข้าใจยุทธศาสตร์ของ ศาสนาอิสลามดีมาก  และในการพิจารณาตั้งบุคคลแห่งปี พ.ศ.2559 นี้  เราจะได้นำบทวิเคราะห์ประเด็นทั้ง 2 เรื่องนี้ ของกลุ่มไลน์ การศึกษาไร้พรมแดน  ที่มี ดร.นันทสาร สีสลับ เป็นผู้ประสานงานกลุ่ม สมาชิก ที่เต็มไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย ต่อไปนี้        มีเหตุผลสมควรที่เราจะขอยกย่อง ท่านประธานาธิบดี  โดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ขึ้นเป็นบุคคลแห่งปี พ.ศ. 2559 ของหนังสือพิมพ์ดี    ดังต่อไปนี้  .....

 

 

  

 19:55 พยับ ปัญญาธโร   ทรัมป์ให้ทหารสหรัฐเตรียมทำสงครามโลกครั้งที่ 3  ผมเพิ่งเขียนลงไปในเฟสบุ๊ค ครับ   ดังนี้ครับ  ภาพได้มาจากเวบต่างประเทศ  


19:57 พยับ ปัญญาธโร Phayap Panyatharo 

Phayap Panyatharo      If worldwar 3 begins I would like to see China and Russia in the same side with USA. That is the way useful for the world when the war end.


ถ้าสงครามโลกครั้งที่ 3 เริ่มต้นขึ้น ข้าพเจ้าอยากจะให้จีน และรัสเซีย อยู่ข้างเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา นั่นแหละวิถีทางที่จะเกิดประโยชน์แก่โลก เมื่อสงครามเสร็จสิ้นลง

ถูกใจ • ตอบกลับ • 2 นาที

 

Phayap Panyatharo Thanks for the one accept my idea.

ขอบคุณสำหรับท่านที่เห็นด้วยกับความคิดของผม

20:01 พยับ ปัญญาธโร กลุ่มของเราคิดอย่างไรครับ   คงไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ นะครับ  นักเขียน นักวิเคราะห์ต่างประเทศเขาว่า  อาจเกิดสงคราม อเมริกากับ อิรัค ขึ้นก่อน

23:10 Decha เห็นด้วยอย่างยิ่ง ผมก็อยากให้จีนกับรัสเซียอยู่ข้างเดียวกับสหรัฐครับ และคิดว่าไทยก็คงจะอยู่ด้วยแน่

2017.02.07 วันอังคาร

07:34 Nantasarn Seesalab  บทบาทของมหาอำนาจโลก 5 ประเทศ สหรัฐ รัสเซีย จีน  สหราชอาณาจักร และ ฝรั่งเศสมีความสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างสันติภาพของโลก เพราะมีเสียง วีโต้ ในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ เช่น กรณีเกาหลีเหนือ ออกมาแสดงแสนยานุภาพของตนดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ก็เพราะจีนหนุนหลังอยู่ แม้สหประชาชาติจะ sanctions ไปแล้วแต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร  เพราะถ้าจะใช้มาตรการเด็ดขาด จีนก็ใช้อำนาจ วีโต้ จึงไม่เกิดผล ทำให้บักฮำน้อย คิมจองอุน เย้ยฟ้าท้าสหรัฐ แม้ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ Jame Mattit ที่ ประธานาธิบดีทรัมป์ มอบหมายให้ไปเจรจาและบำรุงขวัญเกาหลีใต้และญี่ปุ่น เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ก็คงไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะจีนยังหนุนเกาหลีเหนืออยู่  เห็นด้วยกับท่าน Payap Temchai สนับสนุนให้ 3 อภิมหาอำนาจจับมือกันในการป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ( World War 3) ขณะนี้ คนอเมริกันกำลังกังวลใจเรื่องนโบบายต่างประเทศของนายทรัมป์มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะจะไปจับมือกับ Putin แห่งรัสเซีย เพราะ Putin เป็นเซียนการเมืองระดับโลกที่ชาวรัสเซียไว้ใจ และพันธมิตรที่แยกออกมาจากสหภาพโซเวียตสนับสนุน เช่น รัสเซียมามีบทบาทในการแก้วิกฤตซีเรียและตะวันออกกลางในขณะนี้แม้จะมาทีหลัง จนสหรัฐต้องถอย  และทรัมป์จะจับมือก้บ Putin แก้วิกฤตต่อ ชาวอเมริกันและนักวิเคราะห์การเมืองสหรัฐ  กังวลว่า ทรัมป์อาจเสียท่า Putin หากไม่สามารถได้รัฐมนตรีต่างประเทศมือเซียนมาช่วยอีกแรงหนึ่ง  แม้นายทรัมป์จะเลือกนาย Tillerson เศรษฐีธุรกิจน้ำมัน มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ ก็ตาม เพราะพื้นเพของเขามีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับ Putin มาแล้วในอดีต จึงจะมองโลกเชิงธุรกิจมากกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองโลก 

ขณะนี้ นโยบายต่างประเทศของทรัมป์ที่ห้ามชาวมุสลิมจาก 7 ประเทศเข้าสหรัฐเป็นเวลา 120 วัน กำลังพ่นพิษ เกิดโกลาหลคนมุสลิมจาก 7 ประทศ ซีเรีย อิหร่าน อีรัค เยเมน ลิเบีย ซูดาน โซมาเลีย ที่มีวีซ่าถูกต้องเข้าสหรัฐไมได้ ติดอยู่สนามบินเป็นจำนวนพันๆ

07:54 Nantasarn Seesalab  เกิดการเดินขบวนต่อต้านทั่ว สหรัฐ ในที่สุด ศาลกลางสหรัฐ(Ferderal Judge) ได้ตัดสินยับยั้งนโยบายดังกล่าว ทำให้ชาวมุสลิมจาก 7 ประเทศที่มีวีซ่าและกรีนการ์ดถูกต้อง เดินทางเข้าสหรัฐได้ตามปกกติ แม้นายทรัมป์จะให้กระทรวงยุติธรรม ยื่นคำร้องคัดค้าน แต่ศาลไม่รับคำร้องดังกล่าว จึงทำให้คนอเมริกันมีความเชื่อมั่นในประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงตามลำดับ จึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะสหรัฐ รัสเซีย และจีน เป็นอภิมหาอำนาจของโลก สงครามจะเกิดหรือไม่เกิด ย่อมขึ้นอยู่ที่บทบาทของ 3 อภิมหาอำนาจเป็นสำคัญ ขออภัยที่เสนอมายืดยาว

08:39 พัชรา กอปรทศธรรม ไม่เป็นไรค่ะสมาชิกกลุ่มนี้เขาต้องการอาหารสมองอยู่แล้ว

08:52 พยับ ปัญญาธโร   ท่าน ดร.นันทสาร ท่านกว้างขวาง ละเอียดอยู่แล้วในเรื่องราวของต่างประเทศ และสากล   ก็น่าคิดว่า ทรัมป์ คงจะได้รับการต่อต้านจากประชาชนอเมริกันส่วนหนึ่งอยู่แล้ว   แม้กระทั่งเรื่องการเมืองอเมริกันเอง  ทรัมป์ก็ใช่ว่าจะไร้ขวากหนาม  อเมริกันจำนวนหนึ่งเลยที่ไม่พอใจผลการเลือกตั้งคราวที่แล้ว  ......  

แต่เรื่องที่น่าคิดจาก ทรัมป์  มีอยู่ 2 เรื่องครับ   

1.   เรื่องมุสลิมอพยพจาก 7 ประเทศ และมีรายการอพยพเข้าสหรัฐมาแต่ยุคโอบามา  ทรัมป์ประกาศก่อนเลือกตั้งว่าจะไม่รับ   และเขาได้รับเลือกตั้ง  นั้นมองได้ว่าประชาชนอเมริกาเห็นด้วยทรัมป์ในเรื่องนี้....... ขณะนี้ นโยบายต่างประเทศของทรัมป์ที่ห้ามชาวมุสลิมจาก 7 ประเทศเข้าสหรัฐเป็นเวลา 120 วัน กำลังพ่นพิษ เกิดโกลาหลคนมุสลิมจาก 7 ประทศ ซีเรีย อีหร่าน........

08:59 พยับ ปัญญาธโร   ประเด็นของเรื่องนี้   ก็คือ  ประเด็นศาสนาอิสลามโดยตรงเลย   . และน่าติดตามต่อไป  ว่า  ทรัมป์ จะทำอย่างไร  ......    แต่มาบัดนี้  ก็คงจะพอมองเห็นว่า   อดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา  กับ  ทรัมป์  มีความเห็นตรงกัน   ค่อนข้างตรงกัน  ในประเด็นศาสนาอิสลาม  .....โอบามาประกาศอย่างเด็ดขาดว่า  ไอสิส ISIS  ที่เปิดตัวในนามมุสลิมนักรบใหม่ ขึ้นในซีเรีย ติดอิรัค นั้นแหละครับ  ...จะต้องถูกล้างไปให้หมดโลก  .........เขาบอกว่า  ไม่ใช่ล้างศาสนาอิสลาม   แต่ล้างพวกที่เข้าใจผิดในศาสนาอิสลาม ...นั่นเป็นคำแก้ตัวของโอบามา  .....  ซึ่งทรัมป์ มองเห็นอยู่อย่างนี้อยู่แล้ว    เมื่อเขาสั่งในที่ประชุม ให้ทหารสหรัฐเตรียมทำสงครามโลก  นั่นแหละ เดินตามแนวคิดของโอบามาไปเลย    ผมจึงขอสนับสนุนว่าให้เอารัสเซีย และจีน มาเข้าข้างเดียวกันให้ได้  จึงจะสามารถกวาดล้างพวก  ไอสิส  ไปได้  และเพื่อการสร้างแนวคิดใหม่ขึ้นในมุสลิมโลก

09:10 พยับ ปัญญาธโร      2. กรณีอิสลามอพพยพจาก 7 ประเทศ  แท้จริงเป็นแผนบ่อนทำลายสหรัฐอเมริกาโดยตรงของแนวคิดอิสลาม   ที่คิดว่า   สหรัฐอเมริกา นี่แหละศัตรูใหญ่ของโลก(อ้างว่าของโลก   แต่แท้จริง  ของอิสลามพวกเดียว)...... มีข่าวล่าสุดนะครับ   ออกมาวันสองวันนี้เอง    ที่ประชุมประเทศมุสลิม    พูดกันอย่างเป็นข้อตกลงร่วมกันเลย  ว่า  มุสลิม ทาสของอัลเลาะห์วันนี้จะต้องฆ่าคน 3 พวกให้หมดโลก   คือ  อิสราเอล  ชาวคริสต์   และ  กาฟีร์ใหญ่ อเมริกันเป็นต้น..... นั่นแหละที่แสดงความหมายว่า   พวกเขายังคงมองพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน  ว่าเป็นคำสั่งของพระเจ้าอยู่   และมุสลิมต้องทำตามคำสั่งของพระเจ้า...........ซึ่งในเรื่องนี้  ดังที่ผมเคยเอามาพูดแล้ว ว่าในพระคัมภีร์เขา  มีปัจฉิมนิเทศเอาไว้ว่า   ...คน 3 พวกนี้   มุสลิมต้องไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาด   คือ   นัสรอนี  ยะวาฮู   และ  กาฟีร์  ทั้งโลก ....ต้องฆ่าตายให้หมด..........ก็ไอสิส  นี่แหละครับ  ที่ถือว่าตัวเองเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า   พยายามทำอยู่    ....   และแน่นอน  มีแผนหลายหลาก หลายชั้น    รวมทั้งแผนอพยพคนมุสลิม 7 ประเทศ  เข้าสหรัฐ  นี้ด้วย .....ฉะนั้น  ในการมองของผม   จึงมองว่า  ทรัมป์ ตามทันแผนมุสลิมค่อนข้างดี(ดีกว่าโอบามาอีก เพราะโอบามาเพิ่งมารู้เอาเมื่อเกิด  ไอสิส   นี่เอง   รู้ทีหลังทรัมป์เสียอีก)

09:13 พยับ ปัญญาธโร 3   คิดว่า  ทรัมป์   ต้องชิงเริ่มก่อน   ตามหลักยุทธศาสตร์สากล    ใครเริ่มรบก่อน  ย่อมชนะ   นั่นเองครับ    จึงน่าติดตามและน่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว    ครับ    เดี่ยวผมจะมีข้อมูลมาให้ครับ   ที่ว่าพวกประเทศมุสลิมประชุมกันแล้วออกคำสั่งให้ฆ่า  นัสรอนี(ชาวคริสต์)  ยะวาฮู(อิสราเอล)  และ  กาฟีร์(คนที่ไม่นับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้งพุทธไทย พุทธจีนด้วย)  ให้หมดโลก

09:21 พยับ ปัญญาธโร     ซึ่ง  ก็มีความหมายไปถึง  สงครามโลกครั้งที่ 3 โดยตรง    หากพวกนักรบจิฮัดส์อิสลามชนะสงครามโลกครั้งที่ 3    แน่นอน   เขาไม่ไว้ชีวิตคน 3 ประเภทนั้น   นั่นคือ   พวกเราชาวพุทธ ในฐานะเป็นกาฟีร์ พวกนอกศาสนาอิสลามด้วย  พวกคริสต์ ด้วย  และพวกยิว  อิสราเอลด้วย........    จึงเป็นเรื่องน่าติดตามและน่าวางแผนกันอย่างจริงจัง  (เราก็ต้องวางแผนนะครับ)  เพื่อต้อนรับสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่ 3

09:22 พยับ ปัญญาธโร และในฐานะกลุ่มการศึกษาไร้พรมแดน   เราก็ควรมีการศึกษาแล้วเอามา บอกกันนะครับ

09:35 พยับ ปัญญาธโร   อีหม่ามระดับสูงซาอุฯ เรียกร้องให้ฆ่าชีอะห์ ยิว และคริสเตียน ขณะนำละหมาดที่มัสยิดหะรอมโดย เอบีนิวส์ทูเดย์

 

 

09:37 พยับ ปัญญาธโร วีดีโอ 
 

 

 


  

 

09:38 พยับ ปัญญาธโร จากช่องข่าวสปุตนิก – คลิปวิดีโอชิ้นใหม่เผย อีหม่ามระดับสูงของซาอุดิอาระเบีย ขอพร(ดุอา) เรียกร้องให้ฆ่าชีอะห์ ยิว และคริสเตียน ในระหว่างการละหมาดที่มัสยิดหะรอม   มัสยิดอัลหะรอม ถูกรู้จักในฐานะมัสยิดสำคัญแห่งเมืองเมกกะห์ เป็นที่ตั้งของอาคารกะบะห์อันศักดิ์สิทธิ์ของมวลมุสลิมที่เวลาละหมาดจะต้องผินหน้าไปทิศทางดังกล่าว

โดยระหว่างการละหมาดที่มัสยิดหะรอมซึ่งถูกถ่ายทอดสดผ่านทางช่องอัลกอหิเราะห์วันนาซ สถานโทรทัศน์ของอียิปต์ อิหม่ามนำละหมาดคนหนึ่งของซาอุฯ ได้กล่าวขอพร (ดุอา) ในภาษาอาหรับ มีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า

โอ้อัลเลาะห์ โปรดประทานชัยชนะและเพิ่มขีดความสามารถให้กับพี่น้องมุสลิมของเรา (ญิฮาดิสต์) ในเยเมน ในชาม (ซีเรีย) และอิรัก และในทุกที่ โอ้พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก” และเน้นย้ำถึงสองครั้งว่า โอัอัลเลาะห์โปรดช่วยให้พวกเขามีชัยชนะเหนือพวกรอฟีเดาะห์ (มุสลิมชีอะห์) ที่ไม่มีพระเจ้า

จากนั้นจึงกล่าวต่อว่า โอัอัลเลาะห์โปรดช่วยให้พวกเขามีชัยชนะเหนือชาวยิวผู้ทรยศ และชาวคริสต์ผู้มุ่งร้าย และบรรดามุนาฟิก (ผู้กลับกลอก) ที่ไม่น่าเชื่อถือ

โอัอัลเลาะห์โปรดช่วยให้พวกเขามีชัยชนะ และช่วยเหลือพวกเขา และประทานพละกำลังแก่พวกเขา


 

 

09:40 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

 

 

 

 

 

 

  

09:42 พยับ ปัญญาธโร รูปภาพ

   

 

 

 

 

 

 

   

09:43 พยับ ปัญญาธโร .....บน   นี่แหละ หน้าตาผู้นำอิสลาม  แม้ยุคนี้เวลานี้   ในใจเขามีแต่คำว่า  ฆ่า  ฆ่า   ฆ่า  พวกกาฟีร์  ยะวาฮู  นัสรอนี  ให้หมด    และภาพ 2 ภาพ นั้นแหละที่ประกอบข่าว  ครับ

10:00 พยับ ปัญญาธโร ส่วนในประเด็นของ  สหราชอาณาจักร  หรือ  อังกฤษ  นะครับ  ก็มีประวัติศาสตร์เลย    อังกฤษย่อมชนะเสมอ   ก็คอยดู   เขาคงไม่ทิ้งกัน   อังกฤษ  กับ  อเมริกา   ไปด้วยกันเสมอ   แต่ ฝรั่งเศส   มักจะมีนั่นมีนี่หน่อย   แต่แล้ว  ก็ไปข้างเดียวกับ ฝ่ายที่ชนะ  ครับ

10:02 พยับ ปัญญาธโร 3   ประเทศนี้เขาไปด้วยกันจนได้แหละ    แต่ จีน  และ  รัสเซีย   นั้น    ต้องพูดกันหน่อยครับ  และต้องเริ่มแต่บัดนี้เลย  เอามาเข้าข้างเราให้ได้

10:08 พยับ ปัญญาธโร   ส่วนไทยเรา   ระวังมาเลเซียครับ     และขณะนี้  นายมหาเธ โมฮัมมัด  มันก็ยังไม่ตาย    ระวังคน ๆ นี้ก็แล้วกัน     แต่ไทย มาเลเซีย   เรื่องเล็กนะครับ   ทหารเตรียมไว้ให้พร้อม   เป็นโอกาสของไทยจริง ๆ แล้ว    มีเรื่อง โดยเฉพาะสงครามโลกขึ้น   บุกข้ามเขตไปยึดมาเลเซียเลย    ไม่ต่างจากเขมรหรอกครับ   ทำกับเขมรได้  ก็ทำกับ มาเลเซียได้   อย่าลืมสิ   เราเคยปกครองเขามาก่อนแล้ว  เป็นเมืองขึ้นของเรา  มาก่อน ๆ ฮอลันดา  อังกฤษ  จะเข้ามา ทหาร-ไทยต้องแนบ นิ่ง  กับสหรัฐ-อังกฤษครับ ก็จะชนะทุกการรบ

 

 

 

ฉะนั้น  เราจึงเห็นด้วยกับบทเสวนาของกลุ่มการศึกษาไร้พรมแดน   โดยเฉพาะกรณีเกี่ยวกับบทบาทของท่านประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ท่านจอห์น ทรัมป์ ผู้นี้  ที่เราเห็นว่าท่านมองการศาสนาอิสลาม ในแง่ยุทธศาสตร์ของอิสลาม ได้ถูกต้อง ตามที่บทวิเคระห์มีว่า

 

1.  ประเด็นของเรื่องนี้   ก็คือ  ประเด็นศาสนาอิสลามโดยตรงเลย   . และน่าติดตามต่อไป  ว่า  ทรัมป์ จะทำอย่างไร  ......    แต่มาบัดนี้  ก็คงจะพอมองเห็นว่า   อดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา  กับ  ทรัมป์  มีความเห็นตรงกัน   ค่อนข้างตรงกัน  ในประเด็นศาสนาอิสลาม  .....โอบามาประกาศอย่างเด็ดขาดว่า  ไอสิส ISIS  ที่เปิดตัวในนามมุสลิมนักรบใหม่ ขึ้นในซีเรีย ติดอิรัค นั้นแหละครับ  ...จะต้องถูกล้างไปให้หมดโลก  .........เขาบอกว่า  ไม่ใช่ล้างศาสนาอิสลาม   แต่ล้างพวกที่เข้าใจผิดในศาสนาอิสลาม ...นั่นเป็นคำแก้ตัวของโอบามา  .....  ซึ่งทรัมป์ มองเห็นอยู่อย่างนี้อยู่แล้ว    เมื่อเขาสั่งในที่ประชุม ให้ทหารสหรัฐเตรียมทำสงครามโลก  นั่นแหละ เดินตามแนวคิดของโอบามาไปเลย    ผมจึงขอสนับสนุนว่าให้เอารัสเซีย และจีน มาเข้าข้างเดียวกันให้ได้  จึงจะสามารถกวาดล้างพวก  ไอสิส  ไปได้  และเพื่อการสร้างแนวคิดใหม่ขึ้นในมุสลิมโลก

 2. กรณีอิสลามอพพยพจาก 7 ประเทศ  แท้จริงเป็นแผนบ่อนทำลายสหรัฐอเมริกาโดยตรงของแนวคิดอิสลาม   ที่คิดว่า   สหรัฐอเมริกา นี่แหละศัตรูใหญ่ของโลก(อ้างว่าของโลก   แต่แท้จริง  ของอิสลามพวกเดียว)...... มีข่าวล่าสุดนะครับ   ออกมาวันสองวันนี้เอง    ที่ประชุมประเทศมุสลิม    พูดกันอย่างเป็นข้อตกลงร่วมกันเลย  ว่า  มุสลิม ทาสของอัลเลาะห์วันนี้จะต้องฆ่าคน 3 พวกให้หมดโลก   คือ  อิสราเอล  ชาวคริสต์   และ  กาฟีร์ใหญ่ อเมริกันเป็นต้น..... นั่นแหละที่แสดงความหมายว่า   พวกเขายังคงมองพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน  ว่าเป็นคำสั่งของพระเจ้าอยู่   และมุสลิมต้องทำตามคำสั่งของพระเจ้า...........ซึ่งในเรื่องนี้  ดังที่ผมเคยเอามาพูดแล้ว ว่าในพระคัมภีร์เขา  มีปัจฉิมนิเทศเอาไว้ว่า   ...คน 3 พวกนี้   มุสลิมต้องไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาด   คือ   นัสรอนี  ยะวาฮู   และ  กาฟีร์  ทั้งโลก ....ต้องฆ่าตายให้หมด..........ก็ไอสิส  นี่แหละครับ  ที่ถือว่าตัวเองเป็นนักรบศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า   พยายามทำอยู่    ....   และแน่นอน  มีแผนหลายหลาก หลายชั้น    รวมทั้งแผนอพยพคนมุสลิม 7 ประเทศ  เข้าสหรัฐ  นี้ด้วย .....ฉะนั้น  ในการมองของผม   จึงมองว่า  ทรัมป์ ตามทันแผนมุสลิมค่อนข้างดี(ดีกว่าโอบามาอีก เพราะโอบามาเพิ่งมารู้เอาเมื่อเกิด  ไอสิส   นี่เอง   รู้ทีหลังทรัมป์เสียอีก)  คิดว่า  ทรัมป์   ต้องชิงเริ่มก่อน   ตามหลักยุทธศาสตร์สากล    ใครเริ่มรบก่อน  ย่อมชนะ   นั่นเองครับ    จึงน่าติดตามและน่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว    ครับ    เดี่ยวผมจะมีข้อมูลมาให้ครับ   ที่ว่าพวกประเทศมุสลิมประชุมกันแล้วออกคำสั่งให้ฆ่า  นัสรอนี(ชาวคริสต์)  ยะวาฮู(อิสราเอล)  และ  กาฟีร์(คนที่ไม่นับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้งพุทธไทย พุทธจีนด้วย)  ให้หมดโลก

ซึ่ง  ก็มีความหมายไปถึง  สงครามโลกครั้งที่ 3 โดยตรง    หากพวกนักรบจิฮัดส์อิสลามชนะสงครามโลกครั้งที่ 3    แน่นอน   เขาไม่ไว้ชีวิตคน 3 ประเภทนั้น   คิดว่า  ทรัมป์   ต้องชิงเริ่มก่อน   ตามหลักยุทธศาสตร์สากล    ใครเริ่มรบก่อน  ย่อมชนะ   นั่นเองครับ    จึงน่าติดตามและน่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว    ครับ    เดี่ยวผมจะมีข้อมูลมาให้ครับ   ที่ว่าพวกประเทศมุสลิมประชุมกันแล้วออกคำสั่งให้ฆ่า  นัสรอนี(ชาวคริสต์)  ยะวาฮู(อิสราเอล)  และ  กาฟีร์(คนที่ไม่นับถือศาสนาอิสลาม รวมทั้งพุทธไทย พุทธจีนด้วย)  ให้หมดโลก

 

 ฉะนั้น  เมื่อเราได้มองว่า ท่านประธานาธิบดี โดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ ได้มองประเด็นตรงกับปัญหา ยุทธศาสตร์ของอิสลาม  เช่นนี้  ก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดี  และขอยกย่อง ท่านประธานาธิบดี โดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ ขึ้นเป็นบุคคลแห่งปี พ.ศ. 2559 ของหนังสือพิมพ์ ดี  ในวันนี้ 

 

 

 

 

 

5.5  นายกนก จันทร์ขจร

5.  บุคคลที่ 129  นายกนก จันทร์ขจร    

 

 เรามีความยินดีที่ได้พบผลงานการเขียนหนังสือของบุคคลผู้นี้ คือหนังสือที่มีชื่อว่า   "คู่มือ ธรรมเพื่อชีวิต" พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เรียบเรียงโดย นายกนก จันทร์ขจร  ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 เป็นหนังสือที่แพร่หลายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ใช้เป็นคู่มือการอบรมนักเรียน  เราได้พบว่า ท่านผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้  ได้ทำไปด้วยความรู้ ความเข้าใจในพุทธศษสนาและพุทธประเพณีอย่างถูกต้องเยี่ยมยอด  น่าศรัทธาเลื่อมใสในความรู้ ความเข้าใจของท่าน  และแต่ละเรื่องที่ท่านเขียนออกมา นับแต่เรื่อง 9 คำสอนของพ่อ,  บทสวดมนต์ไหว้พระพร้อมคำแปล,  การกราบพระรัตนตรัย,  การบูชาพระด้วยดอกไม้ธูปเทียน,  การสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน,  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและธรรมะเพื่อชีวิต,  พิธีสงฆ์ที่ชาวพุทธควรรู้, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา,   องค์ประกอบการปฏิบัติสำคัญของกรรมฐาน,  ตถตา  ความเป็นเช่นนั้น,  คำถวายพิธีต่าง ๆ   และจบลงด้วย  หลักเกณฑ์และการสอบแข่งขันตอบปัญหา   นับว่าเป็นเรื่องที่อธิบาย บอกกล่าว สั่งสอน  ที่ถูกต้อง มีแง่คิดแง่ปฏิบัติที่ลึกซึ้งในทางธรรมะชั้นลึกไปด้วย  จึงเห็นว่าเป็นหนังสือที่ดี ที่ควรเอาไปสั่งสอน เผยแพร่ต่อไป ไม่เฉพาะเด็กนักเรียน เยาวชน  แม้นักศึกษา และ  ประชาชนคนทั้งหลาย รวมทั้งพิธีกรทางพิธีกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาเรา  ก็สามารถเอาแนวปฏิบัติจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ได้  

และมีสิ่งที่น่าประทับใจก็คือ  ท่านผู้นี้  มีประวัติที่ดียอดเยี่ยมมาก ๆ   ปรากฎในคำ  แนะนำผู้เรียบเรียง ท้ายเล่ม  ดังนี้

นายกนก  จันทร์ขจร  

วุฒิ  ต.อ.2, ป.ป.,  พ.ม.,  วท.บ.,  ค.บ.,  ค.ม. Cert. in  I.S. ลูกเสือ  L.T.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ป.ม. (2531)  ป.ช. (2535)

อดีต อจญ.ตากวิทยาคม,  ผดุงปัญญา,  ระยองมิตรอุปถัมภ์,  สตรีระยอง"บุญศิริบำเพ็ญ", อาจารย์ใหญ่โรงเรียนระยองวิทยาคม,  ผอ.มักกะสันพิทยา,  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ,  ผอ.ทวีธาภิเศก,  ทวีธาภิเศก 2, วิทยากรผู้ให้การอบรมผู้บริหารระดับสูง13 ปี,  ประธานชุมนุมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย,  อุปนายกสมาคมนักดาราศาสตร์ไทย,  ประธานจัดการแสดงและฝึกซ้อมดนตรีไทยมัธยมศึกษา,  กรรมการคุรุสภากทม., กรรมการสอบสวนฯ, กรรมการสหกรณ์ครู 3 สมัย,  ประธานกลุ่มโรงเรียน 2 สมัย,  ผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ กรมวิชาการ  กรรมการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนเอกชน  กรรมการประเมินโรงเรียนของ สมศ.  ประธานสภาวัฒนธรรม  กรรมการประเมินโรงเรียนกทม. อ.ก.ค.วิสามัญฯ วินัยและจริยธรรม ก.ค.,  อ.ก.ค.วิสามัญฯ  ประเมินบุคคลระดับ 9 กระทรวงศึกษาธิการ 10 ปี 

เกียรติคุณดีเด่น  ปริญญาตรี 3.50,  ปริญญาโท  3.88  ทั้งตรี โท ได้คะแนนสูงที่สุดในรุ่น  Cert. In High School Study Program U.S.A.} Cert In I.S. RECSAM.,  ผู้ชำนาญสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ส.ส.ว.ท., โล่ครู"จริยศึกษาดีเด่น"จากกระทรวงศึกษาธิการ โล่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวิชาการและการบริหารจากจุฬาฯ,  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นจากส.บ.ม.ท.,  โล่"ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น" จากคุรุสภากทม.  วุฒิบัตร"หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ L.T.  "ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาภาษาไทย 2535,  เหรียญลูกเสือสดุดีชั้น 1 ,  เหรียญกาชาดสดุดีชั้น 2,  โล่"พ่อตัวอย่างแห่งชาติ พ.ศ.2532",   โล่"ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันราชภับ้านสมเด็จเจ้าพระยา",  โล่เชิดชูเกียรติ์ "ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเด่นของกรมสามัญศึกษา พ.ศ.2537",  โล่ "ครอบครัวประชาธิปไตย"พ.ศ.2540  ได้บริจาคเงินตั้งกองทุนสงเคราะห์นักเรียนให้โรงเรียนต่าง ๆ  รวมประมาณ 1,100,000 บาท ทั้งนี้ไม่นับเงินมูลนิธิฯอีกประมาณ 3,000,000 บาท  โล่อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2550 

ศึกษาดูงาน  ประเทศสหรัฐอเมริกา 6 ครั้ง,  จีน 6 ครั้ง,  ฮ่องกง - เกาหลี 4 ครั้ง,  ออสเตรเลีย 2 ครั้ง,  อินเดีย  3 ครั้ง,  นิวซีแลนด์ 2 ครั้ง,  ฝรั่งเศส,  อังกฤษ,   เยอรัมน,   ญี่ปุ่น,  มาเลเซีย,  สิงคโปร์  5 ครั้ง,  พม่า, ลาว, ใต้หวัน,  เวียดนาม,  สวีเดน,  นอรเวย์,  ฟินแลนด์,  ลิเบีย  

ปัจจุบัน  เลขาธิการพุทธสมาคมฯ และสาราณียกรวารสารพุทธธรรม,  นายกสมาคมผู้ปกำครองและครูโรงเรียนมักกะสันพิทยา,  ประธานกรรมการบริการและสารสนเทศ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ,  กรมการ ศ.อ.ส.กทม.,  ประธานกรรมการสถานศึกษาฯกรรมการโรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ประธานมูลนิธิฯเป็นวิทยากรบรรยายอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูนักเรียน

 

สิ่งที่เราเห็นว่ามีคุณค่าก็คือ  การที่นายกนก จันทร์ขจร พิจารณาเลือกเอาธรรมะในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีพุทธทั่วไป ตลอดทั้งหลักพิธีกรรมในพุทธศาสนพิธี มากล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้  พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจนแจ่มแจ้งไว้ นั้น  น่าเป็นแบบอย่างเป็นมาตรฐาน ที่เชื่อถือได้ สำหรับชาวพุทธทั้งหลาย และส่วนที่เป็นศาสนพิธี ก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ น่าเป็นแบบอย่าง  จึงขอยกย่อง นายกนก จันทร์ขจร ให้เป็นบุคคลแห่งปี พ.ศ.2559 ของหนังสือพิมพ์ดี 

 

 

หนังสือพิมพ์ดี จึงขอยกย่องบุคคลทั้ง 5 เขาทราย กาแล๊กซี [Koasai Kolacksy]  จูเลีย ไอลีน กิลลาต[Julia Guillat]  วลาดีมีร์ วลาดีมีโรวิช ปูติน [Vladimir Vladimirovich Putinr] โดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ [Donald John Trump]  กนก จันทร์ขจร  เป็นบุคคลแห่งปี พ.ศ. 2559 และหวังว่าบุคคลแห่งปี พ.ศ.2559 จะได้ดำเนินวิถีทางชีวิตและการงานของตน ที่ตนเกี่ยวข้องไปในทางที่ดีก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ ตามความมุ่งหมายของตนต่อไปตลอดกาลนานอนาคต 

  

บรรณาธิการ    

3 กรกฎาคม  2560, 10.23 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.