ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต

 

ความเห็นที่ 37 (3351803) 
ตอบปัญหาคั่งค้าง จากโหราศาสตร์ 8
 
 
ตอบทำไมจตุพรไม่มีชื่อในรมต. ยิ่งลักษณ์จะไม่อยู่ในวาระ2จริงหรือ? ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรมกำลังวิกฤต
 
 
 
 
1.    กรณีคุณจตุพร พรหมพันธ์    สงสัยว่าทำไมไม่ติด รมต.ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 3 ตรวจแล้ว เป็นเพราะดาวเจ้าการยังจรมาไม่ถึงพิกัดองศาที่จำเป็น แต่ก็ยังเดินมาเรื่อย ๆ อยู่   ถึงเมื่อไรก็สำเร็จเมื่อนั้น ดวงชะตานี้จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนถึง 3 ขั้นตอนคือ (1.) เดือน ก.ย.2555 (2.) เดือนธ.ค. 2555 และ (3.) เดือนพ.ค.2556   องศาดาวที่เราต้องการคือขั้นตอนเดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป   ฉะนั้น สำหรับจตุพร พรหมพันธ์ คงจะต้องรอไปก่อน แต่ด้วยความหวังเพราะคุณภาพดาวที่มาถึงดวงชะตาระยะนี้ มีพลังสูงมาก นั่นคือ ดาวเสาร์(๗) และดาวราหู(๘) เป็นประกันคุณภาพอยู่แล้ว ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับงานใหญ่อย่างแน่นอน
 
 
 
2.    กรณีท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ เราจะขอตรวจสอบโดยละเอียดทีหลังอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้จะขอให้ข้อสังเกตว่า ดวงชะตานี้มีลักษณะเป้นผู้ดีเกินไป ดูเหมือนเจ้าชะตาแท้จริงไม่อยากจะขึ้นสู่ตำแหน่งนี้เท่าไร หรือมิฉะนั้นก็มีความหมายถึงสุขภาพ   ทั้งสองปัญหานี้ เมื่อเจองานหนักหรือปัญหาหนักในช่วง หลังเดือน พ.ย.2557 ไปแล้ว ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะบอกอำลาการเมืองไปเพราะความเบื่อหน่าย........แต่นี่ยังไม่ใช่คำตอบนะครับ รอเราตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง
 
 
 
 
ดวงชะตา นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
สส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์
 
ดวงที่ 1 วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.พิษณุโลก ปชป.
 
 
ดวงที่ 1 หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม สส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ โปรดสังเกตดาวอังคาร(๓)เป็นนิจ ดับแสงสนิทอยู่ในราศีกรกฎ  มีดาวเสาร(๗)เกษตร+ดาวเกตุ(๙)+ดาวพฤหัสบดี(๕)นิจดับแสงสนิทเล็งตรงมา...... จันทร์(๒)อยู่โดดเดี่ยว เป็นเกทรุมโยค  จะมีความหักเห เปลี่ยนมุมชะตาชีวิตโดยฉับพลัน  และ.......บอกถึงอายุไม่ยืนนาน (อายุสั้น)  ....อาทิตย์(๑) เป็นกาลกิณีมหาอุจ  นี่หมายถึงทิฏฐิและมานะดื้อรั้น เอาแต่ใจตัวเองไม่คำนึงศีลธรรม แม้ความว่าผิดหรือถูก.....
 
 
 
 
ดวงที่ 2 ระบบดาวจรระหว่างวันที่ 14 ม.ค.2556
 
 
ดวงที่ 2 ระบบดาววันที่ 14 ม.ค.2556  ซึ่งจะเป็นวันสุดยอดอันตรายของชะตานี้ ในระยะที่ดาวจรทำโทษอย่างร้ายแรงระหว่างวันที่ 10 ธ.ค.2555 - 1 พ.ค.2556  ที่ระบายสีเขียวคือระบบดาวเดิม และระบบดาวจรที่จรมาในระยะนี้ ล้วนเป็นดาวร้ายอยู่ในราศีทวารทั้งสิ้น โปรดสังเกต [1] ดาวเสาร์(๗)จรเป็นมหาอุจ กุมกับราหู(๘)กาลกิณีจรทับดาวจันทร์(๒)เดิมในราศีตุล......เพียงเท่านี้จุดเดียวนี้ก็แย่มาก ๆ แล้ว .......    เล็งอาทิตย์(๑)กาลกิณีเดิมมหาอุจในราศีเมษ....เป็นกาลกิณีจรเล็งกาลกิณีเดิม ....มหาอุจจรเล็งมหาอุจเดิม.......[2]  ดูที่ราศีมังกร อาทิตย์(๑)จร ปะทะอังคาร(๓)จรมหาอุจ...เป็นศรีจรก็จริง.แต่ฤทธิร้ายของอังคาร(๓)ถูกกระชุ่นด้วยระบบดาวองค์รวม ....ทับดาวคู่ศัตรู ............เพียงเท่านี้จุดเดียวก็แย่มาก ๆ พอ ๆ กับจุดราศีตุลเลย .... เล็งอังคาร(๓)เดิมนิจในราศีกรกฎ  ........[3]  มฤตยู(๐)จร+เกตุ(๙)จรในราศีมีน ร่วมธาตุกับอังคาร(๓)เดิมในราศีกรกฎ  ..............นี่คืออุบัติเหตุ ได้แผล ได้เลือด ได้กระดูกแตกหัก....ผ่าตัด......
 
 
 
3.    ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวกรม สส.พรรคประชาธิปัตย์ จ.พิษณุโลก เกิดวันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2504 รูปดวงชะตาบอกถึงความอายุสั้น เป็นชะตาที่จะอยู่ไม่นานนักในโลกนี้ สาเหตุมาจากอุบัติเหตุทางรถหรือทางยานพาหนะใดใด เพราะชะตาบอกถึงชีวิตที่ต้องหยุดการเดินทางลงอย่างฉับพลัน และเวลานั้นก็กำลังมาถึงแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. 2555 เป็นต้นไปถึงเดือนพฤษภาคม 2556 ถ้าถามว่าวันข้างหน้าจะเป้นอย่างไร บอกได้เลยว่าชะตานี้กำลังเดินทางมาถึงจุดวิกฤตของชีวิตแล้ว ระวังอุบัติเหตุร้ายแรง โดยเฉพาะทางรถ ยานพาหนะระหว่างการเดินทาง และวิกฤตความแตกแยกกับหุ้นส่วนพันธมิตรอย่างหนัก ในระดับที่เรียกว่าเป็นผงธุลีกันเลย มัปัญหารอบด้านทั้งด้านการเงินและความรักในครอบครัวด้วย จะรุมเร้าชะตาหมอวรงค์อย่างหนัก และยังมีประเด็ฯทางกฎหมาย การถูกใส่ความฟ้องร้อง ฯลฯ 
 
เราขอตอบไว้พอคร่าว ๆ ก่อน จะได้แสดงผลการทำนายโดยละเอียดอีกทีหนึ่ง
 
  • ช.โหรชนบท
    27 พ.ย.2555/ 21.30 น.
 
 
 
บทวิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
 
ส่วนที่ท่านพูดถึงคำทำนายว่า มีโหราจารย์คนหนึ่ง ทำนายเอาไว้ว่า ดวงของนายกยิ่งลักษณ์ จะถึงฆาต ต้องตาย หรือไม่ก็ต้องกระเด็นหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ต้องหลบลี้หนีภัย ไม่มีแผ่นดินอยู่ ภายในปี 2559-2560 นี้อย่างแน่นอน ทำให้ผมกังวลใจมาก เพราะรักนายกคนนี้มาก จึงต้องมาถามอาจารย์ครับ ว่าจริงหรือไม่ประการใดครับ?
 
อยากขอร้องให้ระบุชื่อ นามสกุล สำนักของผู้ทำนายคนนั้นมาด้วย วงการโหราศาสตร์ไทยจะต้องมีระบบบัญชีนักพยากรณ์ อย่างสมบูรณ์ เพื่อการดูแลให้การพยากรณ์ในนามสถาบัน(คือคำว่าโหร หรือโหราจารย์ ใช่เพียงถ้อยคำ แต่ต้องหมายถึงได้พยากรณ์โดยหลักการ หลักวิชาของโหราศาสตร์...การพยากรณ์ที่สามารถตรวจสอบได้ ว่าใช้หลักการพยากรณ์ถูกต้องตามวิชาโหราศาสตร์หรือไม่?...และอย่างไร)   เป็นไปอย่างมีจริยธรรม   ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชน นั่นเอง ที่จะไม่ถูกหลอกด้วยความโง่เขลาของทั้งผู้ทำนายและผู้รับการทำนาย
 
ถ้าเขาทำนายว่า.....นายกรัฐมนตรีชะตาถึงฆาต จะต้องตาย ฯลฯ....เขาจะต้องตอบได้ว่าใช้หลักข้อไหนของโหราศาสตร์ ......... เมื่อเขาอมพะนำ มันเป็นไปได้สูงที่ว่าเป็นการเดา ..... ซึ่งเป็นการผิดจรรยาบรรณโหร และอาจจะผิดกฎหมายด้วย.............. และถึงแม้มีหลักโหราศาสตร์มาอ้าง ก็อาจเป็นไปได้ว่าหลักที่อ้างนั้นยังไม่สมบูรณ์ เพราะเป็นเพียงโหรนักเรียนมือใหม่ หรือมีความรู้น้อย ชั้นประถมของวิชาโหราศาสตร์ ก็ได้ ......
 
และที่สำคัญ มีคนดูชะตาอยู่ประภทหนึ่ง ที่เราขอแนะนำประชาชนไว้เลยว่า อย่าไปใช้บริการเลย นั่นคือพวกที่อ้างว่าดูด้วยญาณ..........
 
เมื่อก่อนการชุมนุมวันที่ 24 พ.ย.2555 ก็ได้พบอยู่ว่ามีโทรทัศน์ช่องหนึ่งเอานักทำนายมา 4 คน(คงคิดว่าคนพวกนี้เป็นโหร) แล้วมีคนที่อ้างตัวเองว่า ทำนายด้วยญาณคนหนึ่ง พูดอย่างดีเลยว่าตนทำนายด้วยญาณ และทายว่าบ้านเมืองจะเกิดการแตกแยกรุนแรง วุ่นวาย วิกฤตอยู่ยาวนานไปจนถึงปีหน้าตลอดปีโน้น ........
 
เราได้เคยบอกไว้แล้วว่า นี่คือพวกหมอดูวิกลจริต   วันนี้ก็ขอยืนยันอีกว่านี่คือหมอดูวิกลจริต........เลิกเสียเถิด ทั้งคนที่เป็นหมอ และคนที่ไปดูหมอพวกนี้ ...เลิกเถิด เพราะการดูด้วยญาณ เป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลและหรือเชื่อถือไม่ได้โดยสิ้นเชิง    ....... มีข้อเท็จจริงมาแต่ยุคพุทธองค์แล้ว โหรที่ทำนายดวงชะตาพระราชกุมารสิทธัตถะ นั้น ท่านไม่ได้ทายด้วยญาณ แต่ทำนายด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ เพราะคนสมัยนั้นได้เรียนรู้หลักโหราศาสตร์กันโดยทั่วไปอยู่แล้ว นั่นคือหลักว่าด้วยพลังอำนาจของดวงดาว 8 ดวง อันเป็นเรื่องจริงทางดาราศาสตร์ยุคปัจจุบัน นั่นหมายความว่าท่านได้ศึกษาวิชาดาราศาสตร์และโหราศาสตร์มา และทำนายด้วยหลักวิชานั้น(โหราศาสตร์เกิดมากว่า 4,000 - 10,000 ปีแล้ว........)   นี่ยังไม่ชัดเจน .......   เพราะไม่มีหลักฐาน ที่มีหลักฐานก็คือ จักรทีปนี เป็นลายลักษณ์อักษร ที่เขียนขึ้นโดยพระอรหันต์ยุคพระพุทธองค์นั่นเอง โดยมีพุทธฎีกาให้พระอรหันต์องค์หนึ่งรจนาขึ้นในคราวเกิดเหตุโจรทำร้ายพระภิกษุที่เมืองปาวายตนนคร ท่านโหราจารย์ไทยผู้ชำระตรวจสอบต้นฉบับได้ระบุว่า "ท่านผู้รจนาคัมภีร์จักรทิปนีฉบับนี้ก็คือ พระอรหันต์อุตตมรามเถรภิกษุ" ........เอาแค่นี้ก่อน ...สรุปว่าโหรไทยถ้ายังไม่ได้ดูหนังสือเล่มนี้แล้ว อย่าเพิ่งเรียกตัวว่าโหรเลย .......
 
ข้อที่ควรสรุปก็คือ   ท่านเป็นพระอรหันต์ยุคพุทธองค์ ท่านยังไม่เคยกระทำสิ่งที่เรียกว่าทายด้วยญาณเลย   ท่านกลับเขียนตำราที่ว่าด้วยกฎของดวงดาว อันเป็นหลักวิทยาศาสตร์
 
มาวันนี้ มีหมอดูที่อ้างอย่างไม่ละอายว่าดูด้วยญาณ ...... คนทั้งหลาย และตัวเองจะต้องดูข้อเท็จจริงว่า   แม้พระอรหันต์ยุคพุทธองค์ ก็ไม่ได้มีการดูด้วยญาณของพระอรหันต์   มีแต่การพยากรณ์ด้วยด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์
 
เราเองในฐานะผู้พยากรณ์มีผลการพยากรณ์เป็นหลักเป็นฐาน ก็ได้หลักพยากรณ์อันแม่นยำจากจักรทีปนีนี้ เป็นหลักการสำคัญอย่างขาดเสียไม่ได้
 
ฉะนั้นเราถือว่าการทำนายข้างต้นเกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรี หากไม่อ้างหลักฐานก็เท่ากับการเดา และหากทายด้วยสิ่งที่เรียกว่าญาณ ก็เป็นการทำนายที่เชื่อถือไม่ได้ เป็นการเพ้อเจ้อของคนเสียสติอย่างแท้จริง
 
ช. โหรชนบท
28 พ.ย.2555/10.05 น.    
 
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-11-27 21:27:05สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (139204)

# ศาลยกฟ้องคดีจตุพรปราศรัยหมิ่นมาร์คสั่งฆ่าปชช. ระบุแสดงความเห็นโดยสุจริต...DNN 27 ธ.ค.2555 14:49:48

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2012-12-27 21:14:05


ความคิดเห็นที่ 2 (139372)

10 ก.พ.2556 ณัฐุฒิ ไสยเกื้อ รมช.พาณิชย์  สั่งฟ้องหมอวรงค์  รับของโจร เอาข้าวจากโกดังรัฐบาลมาโดยไม่ทราบวิธีการ เท่ากับโขมยของรัฐบาล   เหตุเกิดขณะตั้งกระทู้สด  หมอวรงค์ถามรมช. ว่าข้าวที่ได้มาจากโกดังนี้เน่า  .......  ว่ามีคนหวังดีต่อชาวนาเอามาให้ตังกระทู้ถามรัฐบาล ซึ่งหมอวรงค์ด่ารัฐบาลว่าโกงแบบไร้รอยต่อ เลวจริง ๆ ในเรื่องแอบเอาประโยชน์จากชาวนา  ......  แต่ไม่ทราบเอามาอย่างไร ........     รมช.ว่าเมื่ออธิบายที่ไปที่มาไม่ได้ก็เท่ากับรับของโจร ....  ให้ฟ้องตำรวจ แล้วแต่ตำรวจจะดำเนินการสอบสวนต่อไป.................

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2013-02-10 20:03:05[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.