ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?

ดวงชะตานายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา

เรื่องเดิม  จาก คห31 โหราศาสตร์ 8
ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ เรื่องการทำนายดวงชาตาของนายประสงค์ สุ่นสิริ แต่ยังมีอำมาตย์ใหญ่อีกคนหนึ่ง คือนายปีย์ มาลากุล ข่าวว่าเป็นอำมาตย์ตัวใหญ่ที่สั่งการวางแผนล้มรัฐบาลของท่านทักษิณ และรัฐบาลนี้ด้วย ไม่ทราบว่าท่านอาจารย์จะพอทำนายดวงชาตาของนายปีย์ได้ไหมครับ  ขอบพระคุณมากครับ...........สาคร.

 

ดวงที่ 1
ดวงชะตานายปีย์มาลากุล ณ อยุธยา


ดวงที่ 1
ดวงชะตานายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา
เกิดวันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2480 ไม่ทราบเวลาเกิด

 

คำพยากรณ์

1.     พื้นฐานชะตานี้ ค่อนข้างจะบอกเรื่องดี ๆ ไว้มาก บอกถึงวิถีทางชีวิตที่ได้ประสบความสำเร็จมามากมาย พร้อมอำนาจ บารมี ทรัพย์สิน ....... นับแต่บอกถึงฐานะความเป็นอยู่ทั้งหมดโดยรวมของเจ้าชะตาว่า มีความมั่นคง และก้าวหน้าในชีวิตโดยตลอดมาตั้งแต่วัยเด็ก ๆ ตราบปัจจุบันนี้  มีบุคลิกภาพพิเศษ คือมักได้รับความเมตตา สนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจ มาตลอด มีความเคารพเลือ่มใสในศาสนา หมู่สมณะชีพราหม    มีบุคลิกภาพดี มีความสง่างาม มีอำนาจ มีชาติผู้ดี  เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก สามารถในด้านการเจรจา การโน้มนำทางความคิด  และมีเครือข่ายทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาก  มีการคบหาสมาคมกับบุคคลหลายประเภท  และมีแนวทางในด้านนี้ คือพยายามที่จะคบหาบุคคลทุกประเภท สร้าง ขยายเครือข่ายนี้ออกไป โดยมีนัยะสำคัญที่งานและเงินโดยเฉพาะ หมายความว่าวิถีทางนี้ได้ทำให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จทางการงานและการเงินเป็นอย่างดีมาโดยตลอด   เห็นได้ว่ามีการสร้างทั้งเครือข่ายอันเปิดเผย และทั้งเครือข่ายลับ ๆ ผสมผสานทั้งคนดีและคนเลว  โดยมีการกระทำบางเรื่องราว และการงานบางประเภทที่ดำเนินไปเป็นปกติเป็นความลับ เป็นเครือข่ายงานลับ ไม่เปิดเผยแด่สังคม  ความหมายก็คือ ไม่มีนิสัยจะเปิดเผยตัวเองนัก ชอบทำงานเงียบ ๆ อยู่เบื้องหลัง  เป็นบุคคลที่สร้างงานหรือหนุนรุนอยู่เบื้องหลังได้ดี ได้เงินทองโดยวิธีนี้มาก    ในดวงชะตาบอกถึงมีการคบหาสมาคมกับคนทุกประเภท ทุกชนชั้น  มีบางส่วนที่คบคนเลวเป็นมิตร ได้อาศัยเครือข่ายนี้สร้างตนเอง มีส่วนที่ได้ประโยชน์และร่วมกันก่อการที่ผิดทำนองคลองธรรม  และสามารถนำพาเจ้าชาตาไปสู่ความสำเร็จ ความก้าวหน้า มีการขยายบารมีมาตลอด  และเจ้าชาตาได้ประสบความสำเร็จอย่างดี โดยแนวทางพฤติกรรมทางสังคมมาแบบนี้ 

2.   กระนั้นก็ตาม  ในส่วนที่อาจสร้างความเสื่อมเสียแก่เจ้าชะตาในวันใดวันหนึ่งได้อย่างมหันต์ ก็คือประเด็นการคบมิตรชั่วร้าย หรือพฤติกรรมลับ ๆ ของเครือข่ายลับนี่เอง  และซึ่งโดยปกติจะมีการขัดแย้งในวงการนี้อยู่ตลอดมาแล้วแต่มีการตอบแทน มีการประนีประนอมเพื่อผลประโยชน์  มีการเชื่อมโยงเรื่องผลประโยน์ที่ลงตัว จึงอยู่ดำเนินวิถีทางนี้ต่อมาได้  แต่กระนั้นพฤติกรรม การกำหนดของวิถีดวงดาว ในที่สุดเรื่องนี้จักนำความหายนะมาสู่เจ้าชะตานี้จนได้  รวมทั้งความหายนะแก่การเงินโดยตรง  หมายถึง การใช้จ่ายเงินเพื่ออุปถัมภ์เพื่อนทีเลวร้ายและวงการลับ ๆ จำนวนมาก  และซึ่งบัดนี้ นับแต่เดือนธันวาคม 2555 เป็นต้นไป ดวงชะตากำลังเริ่มจะมีนัยะสำคัญทางความหมายของการเดือดร้อน ที่ต้องเผชิญภาวะความยุ่งยากของชีวิตเข้าแล้ว โดยจะหลายเป็นเรื่องที่สับสนแก้ยากและเนิ่นนานไปในวันข้างหน้าหลายปี ระหว่างปี 2555 - 2560 รวมเป็น 5 ปีด้วยกัน  อันเป็นผลมาจากการคบมิตรเลว และเครือข่ายลับต่าง ๆ ในเรื่องนี้ขึ้นแล้ว  ซึ่งจะเป็นคำพยากรณ์สำคัญในข้อต่อไป  

3.    เป็นคนมีสุขภาพดี  อายุยืน   แต่กระนั้นก็มีโรคประจำตัวชนิดหนึ่ง ที่ซ่อนเร้นในเจ้าชะตานี้ แต่โดยปกติไม่ออกอาการอันตรายแต่อย่างใด เวลาเกิดขึ้นจะมีอาการประหลาด  คล้าย ๆ คนที่ถูกคุณไสยอีกคนหนึ่ง  เพราะจะมีอาการฉับพลัน ไม่ปรากฎอาการมาก่อน .....สติเสีย  งุนงงในตัวเอง  ในเรื่องโรคประจำตัวนี้ ปรากฎว่าจะมีการกำเริบขึ้นอย่างน่าเป็นอันตรายในระหว่างปีพ.ศ.2559-2560 เมื่ออายุเจ้าชะตาได้ 79-80 ปี [โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2559  *(1)และไปกำเริบรุนแรงในระหว่างเดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป ถึงเดือนธันวาคม 2560**(2)  กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเจ้าชะตาจะประสบปัญหาสุขภาพอย่างหนักในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวนั้น จะมีอาการกำเริบอย่างกระทันหัน น่าตกตื่นใจ และซึ่งอาจจะเสียชีวิตได้(แม้ว่าดวงชะตาจะบ่งถึงความมีอายุยืน)

4.    แม้ว่าเรายังไม่ได้คำนวณที่ตั้งของลักคณา........... แต่อาจพยากรณ์ได้จากระบบดาวเดิมและดาวจรล้วน ๆ ได้อย่างค่อนข้างมั่นใจในทฤษฎีของโหราศาสตร์ไทยว่า  เจ้าชะตานี้กำลังเริ่มเผชิญปัญหาในหมู่พวกและเครือข่ายของตนเองอันมีแนวโน้มของการแตกแยก ค่อยขยายวงกว้างออกไปเรื่อย ๆ โดยมีเค้ามาตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 แล้ว แต่กระนั้น....ด้วยความเฉลียวฉลาด รู้เท่าทันการณ์ของเจ้าชะตานี้ ......ก็พยายามประสานกันด้วยผลประโยชน์  เหมือนเช่นเคยที่ปฏิบัติมา  เพียงแต่คราวนี้เป็นการยากที่จะประสาน..เพราะนี่เป็นการแตกแยกถาวร ......รวมทั้งค่าของงานจะแพงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า    และครั้นถึงเดือนมีนาคม 2556 เป็นต้นไปถึงเดือนกันยายน 2556 (***3)

จะเป็นภาวะวิกฤตของความแตกแยก ระหว่างหุ้นส่วน เครือข่ายทั้งปวงของเจ้าชะตานี้   อันเกิดจากความคิดผิด และยังไม่อาจจะเกิดความดีงาม หรือนำความดีงามอย่างไรกลับคืนมาสู่ตนเอง  มีแต่จะเผชิญปัญหารอบด้านไปอีกในทำนองแก้ปัญหาอย่างหนึ่งแล้วไปเกิดปัญหาอย่างอื่นขึ้นมาแทน ไม่รู้จบสิ้น ....และ ครั้นถึงปลายเดือน มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป (****4)

ก็จะพบเผชิญปัญหาทางการเงิน รายรับและรายจ่ายครั้งมโหฬารมาก  ปัญหาดำเนินต่อไปประมาณ 2 ปี   จนถึงเดือนมกราคม 2559 ปรากฎมีเค้าของการฟ้องร้องเป็นคดีความขึ้นในดวงชะตานี้ อันเกี่ยวกับเงินและผลงานที่เจ้าชะตานี้ได้สร้างเอาไว้     .......   และนั่นตรงกับเวลาที่เจ้าชะตามีปัญหาเรื่องสุขภาพระยะอันตรายพอดี .......(ตามข้อ 3)........

5.  บทสรุป  ชะตานี้ไม่ถึงกับจะพบความเสียหายหรืออันตรายร้ายแรงถึงกับสูญเสียอย่างใหญ่หลวง  เพียงแต่มาสู่วาระที่ชงักงันลงเพราะระบบ หรือวิถีทางชีวิตที่เคยดำเนินมาเกิดปัญหาขึ้น  เกิดสภาวะรวน ที่แก้ไขได้ยาก  เพราะแก้อย่างหนึ่งไปเกิดปัญหาอีกอย่างหนึ่ง  ที่เป็นประเด็นก็คือ เครือข่ายจะถูกทำลายลง  เพื่อน มิตรสหายจะพบการแตกแยก  ขัดข้องหมองใจไปหมด ซึ่งเจ้าชะตาจะพยายามแก้ไขในแบบเดิมแต่ไม่สำเร็จ  เป็นระยะที่ชะตาทรุดลงและไปปราศจากอนาคต  หมายความว่าอนาคตจบลง ไม่เดินต่อไปอีกแล้ว และในระยะยาวก็จะเผชิญปัญหาทางสุขภาพ  ส่วนร่องรอยของคดีความก็มาปรากฎในระยะเดียวกับที่สุขภาพมีปัญหา ในราวปีพ.ศ.2559-2560 เมื่อเจ้าชะตามีอายุ 79-80 ปี .......อาจจะเป็นปัญหาอันตรายก็ได้ สำหรับชะตานี้ 

.

 

 

บันทึกรหัสสูตรโหราศาสตร์

 

ดวงที่ 2  
 *(1)   ๘เด.จ./๔อุต.ด.+๑อา.ด.<<ร.4>>๗บ.จ./๘กณ.ด.+๓ศ.ด.<<ร.7>> + ๐จ./๐ด.<<ร.0>>


 

ดวงที่ 3
**(2)   ๘อา.จ./๔อุต.ด.+๑อา.ด.<<ร.4>>๗กณ.จ./๘กณ.ด.+๓ศ.ด.<<ร.7>>+ ๐จ./๐ด.<<ร.0>>

 

ดวงที่ 4
***3   ๗ศ.จ.ม.อุ + ๘อุต.จ.ราช./๒ด.+๙ด. L180 -๐ด.<<ร.6>> .....๑กณ.จ.ร.11-0-1-2-3-4-5-6(มอุ-นิ.)

 

 

ดวงที่ 5
****4  ๘กณ.ด.-มู.จ.<<ร.5+ภ.2>> L180 ๗มร.-อุต.ด

.
 

 

  •  ชลัมพุช โหรชนบท
    18 พ.ย.2555/15.00น.สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.