ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?

ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม.วันที่ 16 ธ.ค.2555 พยากรณ์ไว้เมื่อ 2 ก.พ.2555 หรือไม่?

 

เรื่องเดิม
มาจากความเห็นที่ 14โหราศาสตร์ 7 ดังนี้

 

ความเห็นที่ 14 (3324974) 

ขอเตือนเรื่องภัยพิบัติอันเกิดจากภัยเพลิงไหม้-วินาสกรรม
 
ยกมาจากข้อ 3 ข้างต้น ว่าดังนี้
 
3.     เอาละ รัฐประหารจะมีไหม .... มีเค้าอยู่ระหว่างนี้เอง คือ ระหว่างที่อาทิตย์ (๑)จรสู่ราศีตุล และอังคาร(๓)จรสู่ราศีธนู ระหว่าง 17 ต.ค. - 16 พ.ย.2555.........ที่ว่านี้ เป็นเพียงเค้าเท่านั้นนะครับ   จริง ๆ ไม่มีหรอก ....สถานการณ์ตอนนั้นจะสับสนวุ่นวายพอสมควรจนมีคนบางพวกบางหมู่เรียกร้องการรัฐประหาร     .....   แต่ไม่มีรัฐประหารหรอกเพราะข้อที่ 4 ครับ
 
 
 
ตรงนี้ไม่มีประเด็นของการเมืองก็จริง แต่ยังมีประเด็นสำคัญมากเกี่ยวกับภัยพิบัติอันเกิดจากเพลิงไหม้และวินาสกรรม   ปรากฎระหว่างวันที่ 10 - 16 ธ.ค.2555 เพราะ
 
 
 
 
 
ดวงที่ 2
ดวงชะตาประเทศไทย
 
 
ดวงที่ 2
ดวงชะตาประเทศไทย
ดูราหู(๘)ธาตุลมในภพที่ 12  ดูอาทิตย์(๑)ธาตุไฟ ร่วมธาตุกับเสาร์(๗)ธาตุไฟ
 
 
 
 
 
 
ดวงที่ 3
ระบบดาวธาตุไฟและดาวธาตุลม
 
 
ดวงที่ 3
ระบบดาวธาตุไฟและดาวธาตุลม (รวมทั้งอากาศธาตุ:ดาวเกต)
มารวมพลังกันพุ่งเป้าหมายสู่ กทม.
ในวันที่ 16 ธ.ค.2555
 
 
 
 
1.     ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธ.ค. 2555   ดาวคู่ธาตุไฟ เล็งกันในดวงชะตาเมือง ต่างก็มีกำลังเป็นถึงมหาอุจ คืออาทิตย์(๑)เดิมธาตุไฟ ที่ราศีเมษ ถูกเล็งโดยดาวเสาร์(๗)จรมหาอุจธาตุไฟ จากราศีตุล  
 
2.    แล้วยังมีดาวคู่ธาตุลมเข้าประสมประสานอย่างแรงเช่นเดียวกัน นั่นคือ ดาวราหู(๘)จร ธาตุลม ร่วมทับเสาร์(๗)จร ธาตุไฟ ในราศีตุล เล็งอาทิตย์(๑)เดิม ธาตุไฟในราศีเมษ  
 
3.    ถัดราศีตุลไปอีก 3 ราศีที่ราศีธนู มีดาวอังคาร(๓)จร ธาตุลม ทับดาวเสาร์(๗)เดิม ธาตุไฟ แล้วร่วมธาตุไฟกับอาทิตย์(๑) ธาตุไฟเดิมที่ราศีเมษ   
 
4.    ระหว่างนั้นดาวคู่ธาตุน้ำคือดาวศุกณ์(๖)จร กับดาวพุธ(๔)จร จับคู่กันจรในราศีพิจิก   ไม่มีส่วนในการดับไฟเลย
 
5.     ตาม 1+2+3+4+5 จะเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ขึ้นในกรุงเทพมหานคร   ดาวที่ให้ความหมายของวินาสกรรมคือ ราหู(๘)เดิม ที่อยู่ในภพที่ 12 ราศีมีนเดิม ในดวงชะตาประเทศไทย นั่นเอง 
 
6.    สำหรับเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ก็จะเป็นช่วง 10 - 16 ธ.ค. 2555 อันเป้นช่วงที่ปลอดจากดาวธาตุน้ำทั้งคู่ คือศุกร(๖)จร+พุธ(๔)จร...... กระนั้น การระบุเวลานี้ มีสิทธิ์ที่จะคลาดเคลื่อนได้ แต่เหตุการณ์นั้น ต้องระวัง ...
 
อย่างไรก็ตาม   เพื่อความรอบคอบ เราจะได้ติดตามตรวจสอบอีกหลาย ๆ ครั้ง เพื่อยืนยันคำพยากรณ์ 
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท
    วันที่ตอบ 2012-02-02 18:44:50

 

 

 

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม

 

1.    ในข้อสรุปเดิม มาจากข้อเท็จจริงที่ชัดเจน นั่นคือจากลักคณาราศีเมษ มีดาวธาตุไฟ3ดวง ธาตุลม 2 ดวง ดังนี้
(1)  อาทิตย์(๑)เดิม มหาอุจ       ธาตุไฟ
(2)  เสาร์(๗)เดิม นิจ                  ธาตุไฟ
(3)  เสาร์(๗)จร มหาอุจ             ธาตุไฟ
(4)  ราหู(๘)จร ราชาโชค          ธาตุลม
(5)  อังคาร(๓)จรอุจจาวิลาสน์ ธาตุลม
 
2.   ตาม 1 แสดงถึง ไฟ+ลม อย่างแรง  เพราะมีดาวแรงเป็นมหาอุจ 2 ดวง การมีลมผสมหมายถึง ไฟแรง  รุ่งโรจน์ ด้วยลมพัดซ้ำกระหน่ำ
 
3.   ซึ่งย่อมมองได้ว่าเป็นเรื่องเพลิงไหม้ขนาดใหญ่  และการที่มีราหู(๘)เดชจรราชาโชค ทับเสาร์(๗)บริวารจร มหาอุจ ทับกันในราศีตุล เล็งลักคณาและอาทิตย์(๑)เดิมมหาอุจ ในราศีเมษ  บอกถึงวินาสน์ภัยและการก่อการร้าย
 
4.   นั่นเป็นการพิจารณาเดิม ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ.2555  ซึ่งมีเหตุผลตามหลักโหราศาสตร์ชัดเจนพอที่จะพยากรณ์ ตามที่ได้พยากรณ์ไว้แล้ว  กระนั้น ทางโหราศาสตร์ก็ยังต้องการทบทวนเนื่องเพราะเป็นปัญหาฉกรรจ์   และซึ่งเราก็ได้ปรารภไว้ท้ายคำพยากรณ์ไว้ว่า     " อย่างไรก็ตาม   เพื่อความรอบคอบ เราจะได้ติดตามตรวจสอบอีกหลาย ๆ ครั้ง เพื่อยืนยันคำพยากรณ์ "
 
5.  เมื่อมาพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ ได้พบว่าในดวงชะตาปัจจุบันช่วงที่จะเกิดเหตุ วันที่ 10-16 ธ.ค. 2555  พบว่ามีดาวพฤหัสบดี(๕)เดิม ธาตุดิน เป็นเกษตรที่ราศีธนู  กระแสแรงถึงลักคณา(ล)และอาทิตย์(๑)เดิม มหาอุจที่ราศีเมษ ..... ซึ่งแสดงถึงการป้องกันแก้ไขปัญหา  ซึ่งโดยคุณภาพดาวอาทิตย์มหาอุจ+พฤหัสบดีเกษตรที่มีพลังสูงมาก น่าเชื่อว่าป้องกันได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได้ โดยทฤษฎีโหรภารตะเชื่อว่า ถ้าดาวพฤหัสบดีเปล่งกระแสป้องกันไปถึง  จะสามารถป้องกันดาวร้ายได้ทุกดวง  ถึงดาวทั้งหมดในจักรราศีร่วมทำร้าย พฤหัสบดีดวงเดียวก็ป้องกันได้ (แต่ในความจริง นั่นเป็นเพียงตัวหลักการ ๆหนึ่งที่ยังต้องพิจารณาส่วนประกอบอื่นด้วยเสมอ) 
 
6.  ฉะนั้น  ผลองระบบดาวจึงน่าจะส่งผล ดังนี้  ในระหว่างวันที่ 10 - 16 ธ.ค.2555 จะมีเพลิงไหม้ขึ้นในจุดสำคัญบางแห่งของกรุงเทพมหานคร หรือเมืองใหญ่ในเขตเมือง   น่าเป็นสถานที่สำคัญทางราชการ  แต่เจ้าหน้าที่จะสามารถทำการสกัดกั้นไว้ได้ในทันที ทำให้เพลิงไม่อาจลุกลามไปขนาดใหญ่โต ที่จะสร้างความเสียหายขนาดใหญ่ได้  หรือ  มิฉะนั้นก็จะหมายถึงเกิดสถานการณ์หวุดหวิดจะเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่โดยอุบัติเหตุหรือวินาสกรรม การก่อการร้าย หากแต่มีการแก้ไขทันการณ์เลยระงับเหตุลงได้ อย่างดีมีประสิทธิภาพ  ยังคงมีความหมายถึง 2 ความหมายคือ อุบัติเหตุ หรือ การวินาสน์ภัย การก่อการร้าย 
 
7.  จากราศีพฤษภ มีระบบดาว ดังนี้
(1)  อังคาร(๓) ดาวตนุลักคณ์ราชาโชคเดิม + เกตุ(๙)เดิม + พฤหัสบดี(๕)จร  ในราศีพฤษภ
(2)  พุธ(๔)นิจเดิม + ศุกร(๖)เดิมมหาอุจ + ราหู(๘)เดิม + มฤตยู(๐)จร  ในราศีมีน
(3)  อาทิตย์(๑)จร + พุธ(๔)กาลกิณีจร + ศุกร(๖)ศรีจร  ในราศีพิจิก
(4)  จันทร์(๒)เดิมเป็นเกษตรในราศีกรกฎ
 
 
8.   ตามข้อ 7 หมายถึงความมั่นคงภายใน  หมายถึส่วนที่อยู่ภายใน  หมายถึงทรัพย์สิน สิ่งของมีค่า ภายในที่เก็บซ่อนไว้ ในสถานที่สำคัญ ๆ  มีความปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุหรือการโจรกรรม หรืออันตรายต่าง ๆ โดยสิ้นเชิง  เพราะระบบดาวบอกถึงการป้องกันรักษาไว้อย่างดี มีประสิทธิภาพสูง
 
 
บทสรุป  
ในช่วงเวลาดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 10 - 16 ธ.ค. 2555 จะมีเหตุอันเป็นอุบัติเหตุ หรือวินาสน์กรรม ก่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในจุดสำคัญ น่าเป็นสถานที่สำคัญทางราชการ หรือสถานที่สำคัญอื่นในกรุงเทพมหานคร และอาจเกิดในเมืองใหญ่ก็ได้  แต่จะเกิดขึ้นในบริเวณภายนอก หรือด้านนอกบริเวณสำคัญ อาคารสำคัญนั้น   แล้วเจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้น ระงับเหตุลงได้ ไม่ลุกลามไปใหญ่โต  หรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงแต่อย่างไร  อย่างไรก็ตาม เมื่อมองในแง่วินาสน์กรรมแล้ว จะเห็นเจตนาของผู้ก่อการร้ายว่าต้องการให้เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่โต สร้างความเสียหายให้กทม.ขนาดมโหฬาร  แต่ก็ไม่อาจก่อการร้ายดังกล่าวได้
 
  • ช. โหรชนบท
    พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อ 17 พ.ย.2555/09.00 น.
 
 
 

 
สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (139046)

วันนี้ 17 พ.ย.55 ข่าวค่ำ มีรายงานโจรก่อการร้ายใต้วางระเบิดที่จ.ยะลา ตาย 1 คน บาดเจ็บหลายคน ร้านค้าเสียหาย 2 คูหา ยับเยิน  จนท.ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด พอทราบตัวคนร้าย

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2012-11-17 18:31:55[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.