dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.

 

ดวงชะตา พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
 
 
 
คำถาม ความเห็นที่ 20 (3347362) 
อยากทราบดวงชะตา พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.ครับ จะเอาอภิสิทธิ์เข้าคุกฐานหนีทหารได้หรือเปล่า ดวงใครแข็งกว่าใคร ? ในทัศนะของผมท่านสุกกำพลเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งทีเดียวนะครับ   อนาคตท่านเป็นอย่างไรบ้าง ?  
  • ผู้แสดงความคิดเห็น คนนอก วันที่ตอบ 2012-10-10 21:26:22

 

ดวงที่ 1
พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.

 
 
ดวงที่ 1
พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.รัฐบาลยิ่งลักษณ์
เกิดวันที่ 17 สิงหาคม 2494
โดยการคำนวณพบว่า ลักคณาอยู่ราศีเมถุน  เกิดวันพฤหัสบดี เวลา 03.17-03.49 น.
เทวีฤกษ์
 
 
คำตอบ 
  1. ข้อมูลจากวิกิพีเดีย พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต เกิดวันที่ 17 สิงหาคม 2494 วันที่ได้ตำแหน่งสำคัญ คือ 1 ต.ค.2544 ได้ยศพล.อ.ต.ตำแหน่งเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ, 1 ต.ค.2545 ได้ยศพล.อ.ท., 1 ต.ค.2548 ได้ยศพล.อ.อ. ตำแหน่งเสนาธิการทหารอากาศ, 1 ต.ค.2549 ได้ตำแหน่ง ผช.ผบ.ทอ., 9 ส.ค.2554 ได้ตำแหน่ง รมว.คมนาคม และ 18 ม.ค.2555 ได้ตำแหน่ง รมว.กลาโหม
 
  1. 2.  จาก 1 เมื่อคำนวณหาตำแหน่งของลักคณาแล้ว ในที่สุดพบว่ามี 2 ราศีเท่านั้นคือราศีธนูและราศีเมถุน ที่เป็นที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ตาม 1 มากที่สุด แต่เมื่อดูความแตกต่าง พบว่ามีความหมายที่สำคัญจากวันเกิด ถ้าลักคณาอยู่ราศีธนูจะเป็นคนวันศุกร และถ้าลักคณาอยู่ราศีเมถุน จะเป็นคนวันพฤหัสบดี เนื่องจากความหมายของทักษาจร ไม่ให้ความแตกต่าง หรือยังไม่หายสงสัย จึงไปดูที่ทักษาเดิม พบว่า ถ้าเกิดวันศุกร พื้นดวงชะตาเดิมจะไม่อาจได้งานทางทหาร(เป็นทหารไม่ได้)เพราะราหู(๘)เป็นกาลกิณีและอังคาร(๓)ซึ่งเป็นศรีนั้นเป็นดาวนิจ ที่ดับแสงกุมดาวอาทิตย์(๑) และณราศีกันย์มีดาวศุกร(๖)เป็นนิจทั้งยังมีดาวเสาร์(๗)เกาะกุมอยู่ อันบ่งบอกถึงกรรมาชีพของชะตาที่มีลักคณาอยู่ราศีธนูเป็นคนเหลวไหล ไม่เอาถ่านในการงานอาชีพ (เอาดีไม่ได้)  ตรงนี้จึงให้ความมั่นใจว่าไม่ใช่คนเกิดวันศุกรอย่างแน่นอน และครั้นไปตรวจสอบณราศีเมถุนซึ่งหมายถึงเป็นคนเกิดวันพฤหัสบดี ก็พบว่ามีความสอดคล้องอย่างสูงมากกับการเป็นทหารอาชีพ และนอกจากนั้นยังได้พบว่าดวงชะตานี้วันหนึ่งเมื่อพ้นราชการทหารแล้วยังจะอาจเป็นนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จก้าวหน้าในอาชีพนักการเมืองไปอีกนาน จึงสรุปว่า ลักคณาอยู่ราศีเมถุน เวลาเกิดอยู่ระหว่าง 03.17 – 03.49 น. เป็นวันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค.2494 ทั้งนี้ตามตารางคำนวณของท่านอาจารย์ญาณโชติ (เวลานี้ใช้เวลาโหร คือนับวันใหม่เมื่อ 06.00 น.)
 
  1. 3.   พื้นฐานดวงชะตาค่อนข้างบอกไปถึงมิตรและศัตรู ที่มีการต่อสู้กันอย่างต่อเนื่อง หมายความว่าชะตานี้ทั้งชีวิต จะมีชีวิตที่ต้องผ่านพบอุปสรรค ศัตรู คู่แข่ง ความยากลำบาก และการเสี่ยงอยู่ตลอดชีวิต  วิถีชีวิตแต่ละระยะช่วงตอน จะขาดการขัดขวางจากสิ่งดังกล่าวเหล่านี้ไม่ได้ มีเสียงที่ทั้งติฉินนินทาและสรรเสริญ   แต่ชะตานี้เป็นชะตาที่มีพลังอันมั่นคง แน่นอน และเพิ่มพูนไปตลอด และบ่งถึงมิตรที่ถาวร คนรักที่ถาวรไม่ทอดทิ้ง มีการเสริมเพิ่มเติมให้แก่กันและกันอย่างมั่นคง ในลักษณะมิตรหรือในด้านบวก(+)และศัตรูหรือในด้านลบ(-) ของดวงชะตานี้ ดีตรงที่ลักษณะมิตรหรือในด้านบวก(+)มีพลังเหนือกว่าศัตรูหรือพลังด้านลบ(-)อย่างค่อนข้างเด็ดขาด   เป็นดวงที่มีชัยฃนะเหนือศัตรู เป็นฝ่ายปราบปรามจะเหมาะ ทั้งนี้เพราะดาวฝ่าย+และดาวฝ่าย-เกาะกุมกันหลายคู่ นับแต่ลักคณา(ลั)มีมฤตยู(๐)เกาะกุม แต่ห่างเมื่อลัได้ 28 องศา 13 ลิปดา แต่มฤตยู(๐)อยู่ที่ 22 องศา 9 ลิปดา ห่างกัน 9 องศา 4 ลิปดา ถือว่าพ้นอันตราย, อาทิตย์(๑)มีอังคาร(๓)เกาะกุม อาทิตย์ได้ 29 องศา 4 ลิปดา อังคารได้เพียง 5 องศา 57 ลิปดา ห่างกันถึง 23องศา 7 ลิปดา ในขณะที่พลังอาทิตย์(๑)เป็นมหาจักรมีพลังสูงเยี่ยม ในขณะที่อังคาร(๓)เป็นดาวดับแสงสนิท โดยเป็นนิจ ที่นับว่าศัตรูเป็นคู่ต่อสู้คนละระดับฝีมือกันเลยทีเดียว, ดาวพุธ(๔)มีดาวราหู(๘)เล็ง พุธ(๔)ได้เพียง 2 องศา 9 ลิปดา ในขณะที่ราหู(๘)ได้ 17 องศา 0 ลิปดา ซึ่งมีระยะห่างกันถึง 14 องศา 51 ลิปดา, คู่ที่มีอันตรายหน่อยก็คือ ดาวศุกร(๖) ที่ได้ 1 องศา 16 ลิบดากับดาวเสาร์(๗)กาลกิณี ที่ได้ 5 องศา ๐ ลิบดา เพราะกุมกันในระยะองศาที่ใกล้ชิด คือห่างกันแค่ 3 องศา 44 ลิปดา ซึ่งตรงนี้หมายถึงชีวิตรัก และคู่สมรส บ่งบอกถึงมีการเมินหมางกันบ้าง แต่ไม่เป็นอันตราย เพราะภริยามีความดีงาม มีจิตใจสูงและความอดทนสูง และบ่งบอกถึงสถานะการเงินที่ไม่ค่อยดีนัก มีการขาดแคลนในบางโอกาส

 

ดวงที่ 2
ราหู(๘)จรเข้าสมทบกับดาวเสาร์(๗)ในราศีตุลเมื่อ 10 ธ.ค.2555

 
ดวงที่ 2
ราหู(๘)จรเข้าสมทบกับดาวเสาร์(๗)ในราศีตุลเมื่อ 10 ธ.ค.2555 โดยสถานะศรีจร
ทำให้คาดหมายได้แน่นอนถึงชัยชนะในคดีที่ดำเนินการอยู่
 
 
 
 
  1. 4.   ในระยะเร็ว ๆ นี้ ได้บอกถึงงานที่เจ้าชะตานี้รับผิดชอบอยู่ ว่ายังคงเป็นงานในลักษณะที่พยายามกระทำอย่างรอบคอบ และระมัดระวังมาก เจ้าชะตายังไม่ออกตัวออกความรับผิดชอบโดยตรงอย่างเปิดเผย หากแต่ซุ่มและทำการอยู่เบื้องหลังแทบทั้งหมด ดูเหมือนเจ้าชะตาจะระวังไม่ยอมให้มีเปอร์เซ็นต์ของการเสี่ยงเกิดขึ้นเลย ซึ่งการเดินวิถีทางหรือนโยบายเช่นนี้ ได้เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี 2555 ในเดือนพฤษภาคม 2555 มาแล้ว   แต่ผลงานปรากฏถึงความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ๆ และครั้นถึงวันที่ 7 กันยายน 2555 ในระบบดาวทางโหราศาสตร์มีการโยกย้ายของดาวใหญ่เข้าสู่จุดสำคัญคือดาวเสาร์(๗)ย้ายเข้าสู่ราศีตุล อันเป็นจุดพลังสูงสุด คือมหาอจของดาวดวงนี้ ได้เปล่งพลังเข้าเสริมดวงชะตานี้อย่างแรงหนักหน่วงมาก โดยกระแสที่ดีเป็นฝ่ายบวก(+) นั่นคือการคาดหมายถึงลักษณะการเอาจริงเอาจังและด้วยพลังอันหนักหน่วงต่องานที่เจ้าชะตานี้รับผิดชอบอยู่ ที่จะเดินไปด้วยดี เด่น โด่งดังและประสบความสำเร็จอย่างเด็ดขาดตลอดเวลา 2 ปีครึ่งข้างหน้า หรือถึงวันที่ 27 พ.ย.2557 แม้จะมีความยากลำบากและความเสี่ยงบ้างก็เล็กน้อย แต่ในระยะเร็ว ๆ ข้างหน้านี้คือวันที่ 10 ธ.ค.2555 ดาวราหู(๘)ก็จะยกย้ายเข้ามาสมทบดาวเสาร์(๗)ณจุดราชาโชคของราหู(๘) และเรื่องราวก็ชัดเจนขึ้นมาเวลานี้ว่าเป็นเรื่องอะไร  นั่นคือเป็นเรื่องคดีความสำคัญคดีหนึ่งหรือหลายคดีที่จะโด่งดังขึ้นในช่วงนี้ ที่เจ้าชะตานี้จะสะสางต่อไปจนพบความสำเร็จ ได้ชื่อเสียงโด่งดัง นั่นบอกอยู่แล้วถึงชัยชนะในคดีอย่างเด็ดขาด 
 
  1. 5.    เหตุผลของโหราศาสตร์ก็คือ สูตรนี้: ลั+๐ด. L120 ๘ด.-ศุภ-กษ.-อา. L120 ๗ด.-ธ.-กาล.+๗จ.-มห.อา.+๘จ.-ราชา-ศรีจ.>>>ตนุลัพุธ(๔)มจ.+มต.L60,…พฤหัส(๕)L90กษ.<<<   ความถูกต้องตรงความหมายของตัวแปรในสูตรนี้สมบูรณ์ทุกตัวแปร จึงยืนยันคำพยากรณ์
 
 
  1. 6.   โครงสร้างสุขภาพเข้มแข็ง แต่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร อวัยวะภายใน ภูมิต้านทานด้านนี้อ่อน หลังเดือน ส.ค.2556 จะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคทางเดินอาหาร ลำไส้นี้รบกวนบ่อย ๆ ไปตลอดปี 2556 
 
  1. 7.    บทสรุป ชะตานี้กำลังจะประสบความสำเร็จในการงานที่กระทำอยู่โดยจัดการอยู่เบื้องหลัง โดยทวีมาตรการอันเข้มมีพลังจัดเพิ่มขึ้นในต้นเดือนก.ย.2555เป็นต้นมา และเพิ่มพลังตรงนี้เป็นทวีคูณไปอีกในเดือนธันวาคม 2555 ในเรื่องคดีสำคัญคดีหนึ่ง (ที่เกี่ยวข้องกับบริวารลูกน้องในสังกัดของตนเอง) ที่จะเป็นผลให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง เด่นดังไปใน 2ปีครึ่งข้างหน้า และเจ้าชะตาจะปรากฏตัวเผยโฉมความรับผิดชอบและบริหารงานตรงนี้โดยตนเองอย่างเปิดเผยในเดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป และซึ่งเป็นระยะที่ดีสำหรับการได้ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเศรษฐกิจไปอีกระยะหนึ่ง (มีความหมายรวมถึงการโยกย้ายไปสู่ตำแหน่งที่สบายใจขึ้นกว่าเดิม) ตลอดไปถึงปี 2557 ทั้งปี
 
 
  • ชลัมพุช โหรชนบท 18 ต.ค.2555/10.25.20 น.สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.