ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?

 

 

 
ปริมาณน้ำฝนปี ๒๕๕๕ จะมีมากกว่าปีพ.ศ. ๒๕๕๔? 
 
ความเห็นที่ 44 (3332935) 
 
 
เรียน ช โหรชนบท
 
 
 
ปริมาณน้ำฝนปี ๒๕๕๕ จะมีมากกว่าปีพ.ศ. ๒๕๕๔ เพราะปีนี้เป็นปีแห่งนาค เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง
 
- เดือน สค-กย ๒๕๕๕ เกิดน้ำรั่วออกจากเขื่อนภูมิพล ก่อน ต่อด้วยรั่วจากเขื่อนศรีนครินทร์
 
- ประชาชนจ.ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี กาญจนบุรี อาจ รวมราชบุรี นครปฐม ฝั่งธนบุรี และ สมุทรสงคราม จะเดือนดร้อนหนักและตายมาก
 
- ประชาชนภาคกลางและฝั่งกรุงเทพ เสียหายเท่าปีพ.ศ. ๒๕๕๔
 
- ปลายกค ๒๕๕๕ จะออกมาให้รายละเอียดอีกครั้ง
 
- ส่วนปลายปี ๒๕๕๕ จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่อ่าวไทยตอนล่าง จ.นราธิวาสและนครศรีธรรมราช จะ เสียหายหนัก ก่อนเกิดเหตุจะออกมาให้รายละเอียด
 
 • ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรินทร์ เภกะนันทน์ วันที่ตอบ 2012-05-05 16:38:31
 
 
 ความเห็นที่ 45 (3333046) 
ดีจังมีโหรพัชรินทร์ เภกะนันท์อีกคน จะได้รู้ว่าสำนักไหนจะแม่นกว่ากัน แต่เราคนอ่านสนใจวิธีการให้เหตุผลของการทำนายมากกว่า ไม่ชอบใจการทำนายของเธอดูไม่มีหลักการอะไร ด้วยประโยคซ้ำๆว่าก่อนเกิดเหตุจะออกมาให้รายละเอียดอีกครั้ง เอ้าในเมื่อไม่มีหลักวิชาแล้วออกมาทำนายทำไม เพราะผลมันก็มี 2 อย่างเกิดกับไม่เกิด เล่นทำนายแบบนี้เอาเปรียบชะมัด อย่างนี้เขาไม่เรียกโหราจารย์นะ เขาเรียกหมอเดาหรือไม่ก็พวกทรงเจ้าเข้าผีหยั่งรู้ด้วยญาณ อย่างเด็กชายปลาบู่ หรือหมอดูสติเฟื่องที่ทำนายให้คนแตกตื่นว่าเกาะภูเก็ตจะจมในวันที่ 28 เมษายน 2555 ที่ผ่านมาสุดท้ายขี้ฮกทั้งเพ
 
 • ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อย วันที่ตอบ 2012-05-08 00:23:40
 
 
 ความเห็นที่ 46 (3333949) 
ความคิดเห็นที่ 38 และ 42 ผมขออภัยด้วย ที่ยังไม่ได้ตอบ   ทั้ง ๆ ที่ได้ตรวจสอบดูแล้ว ทั้งประเด็นที่ 1 คือ ทักษิณ จะมีอุบัติเหตุหรือเปล่า มีเสียงเตือนว่าทักษิณมาลาว เขมร เสี่ยงต่อการถูกลอบทำร้าย จะเกิดขึ้นหรือไม่ ? และประเด็นที่ 2 จตุพร พรหมพันธ์ ระยะนี้ชาตาจะรอดจากคดีหรือไม่ ?
 
เมื่อตรวจสอบไม่พบอะไร ก็คิดว่า ไม่ควรบอกอะไรดีกว่า ......
 
สำหรับทักษิณ ก็ผ่านมาแล้ว ไม่มีอะไร .......................   เรากำลังรอให้จตุพรผ่านไปเหมือนกัน   แบบไม่มีอะไรเหมือนกัน    สำหรับชาตาคุณจตุพรนั้น ไม่ทราบเวลาเกิด แต่ก็มีเปอร์เซนต์ ความดีงามสูงมาก   ไม่น่าจะมีความถอยหรือทรุด มีแต่ความก้าวหน้าไป 
 
 
 • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-05-17 13:01:07
 
 
 ความเห็นที่ 47 (3333957) 
 
ก็เพิ่งพบความเห็นที่ 44 พัชรินทร์ เภกะนันท์ ให้การทำนายมาว่าไทยยังไม่พ้นน้ำท่วมใหญ่อีกปีหนึ่ง
ก็ดีครับ ทางผมจะขอตรวจสอบตามเรื่องราวและเวลาที่ให้ไว้ เพื่อความไม่ประมาท ดังนี้ครับ
 
 
 
1.     ปริมาณน้ำฝนปี ๒๕๕๕ จะมีมากกว่าปีพ.ศ. ๒๕๕๔ เพราะปีนี้เป็นปีแห่งนาค เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง........คำว่า ปีแห่งนาค หมายถึงปีมะโรง พอถึงปีมะโรงน้ำจะท่วมใหญ่อย่างนั้นหรือ ?   น่าจะไม่ใช่เพราะเหตุนี้นะครับ   หากมีเหตุผลเช่นนี้ น้ำก็จะท่วมใหญ่ทุก ๆ 12 ปี เพราะรอบหนึ่งมี 12 ปี ........ ไม่ทราบว่าท่านได้ดูสถิติน้ำ-ฝน ของปีมะโรงที่ผ่านมาประกอบหรือเปล่า ? ผมเองก็ไม่ได้ตรวจดู ว่ามันเกี่ยวกับปีมะโรงหรือไม่
 
 
 
2. เดือน สค-กย ๒๕๕๕ เกิดน้ำรั่วออกจากเขื่อนภูมิพล ก่อน ต่อด้วยรั่วจากเขื่อนศรีนครินทร์...........คำว่า รั่ว ก็น่าคิดครับ เพราะดาวเสาร์(๗)จร+อังคาร(๓)จร กับราหู(๘)จร ทำมุมเป็นใบหอกแทงดวงเมืองอยู่ ...... อาจจะหมายถึงแผ่นดินไหวก็ได้ครับ แต่น้ำไม่น่าจะท่วมหรือมีปริมาณฝนมาก เพราะดาวศุกร์(๖)จรอยู่เมถุนธาตุลม พุธ(๔)จรอยู่กรกฎดวงเดียว แถมมีอาทิตย์(๑)ธาตุไฟกำกับอยู่ในกรกฎ ............ ผมได้เปรียบเทียบกับปี 2554 แล้ว (ปี2554นี้น้ำท่วมเพราะอิทธิพลดาวคู่นี้ชัดเจน) ......น้ำไม่น่าจะมากเท่าปี2554ครับ......... หากมีน้ำรั่ว หรือแผ่นดินไหวก็น่าจะมีได้บ้าง แต่ไม่นานอังคาร(๓)จร ก็ออกไปจากราศีกันย์แล้ว คือวันที่12 ส.ค.2555 นั่นแปลว่าพ้นสภาวะการรั่ว หรือแผ่นดินไหว
 
3. ประชาชนจ.ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี กาญจนบุรี อาจ รวมราชบุรี นครปฐม ฝั่งธนบุรี และ สมุทรสงคราม จะเดือนดร้อนหนักและตายมาก.............ก็จะต้องอยู่ที่ช่วงเวลาที่อังคารจรเข้าไปอยู่ในราศีกันย์ระหว่าง 22 มิ.ย. - 12 ส.ค.2555 นั่นเอง .........แต่น้ำไม่ท่วมนี่ครับ ดูจากดาวคู่ธาตุน้ำ แล้วดาวธาตุไฟอาทิตย์(๑)จรไปสถิตในราศีกรกฎธาตุน้ำเสียอีก ที่ร่วมธาตุกับราหู(๘)จรธาตุลมนั่นแหละ พายุ ความแล้งมากกว่า
 
4.   ประชาชนภาคกลางและฝั่งกรุงเทพ เสียหายเท่าปีพ.ศ. ๒๕๕๔    ปลาย กค ๒๕๕๕ จะออกมาให้รายละเอียดอีกครั้ง......... รอฟังเหตุผลอยู่นะครับ
 
5   ส่วนปลายปี ๒๕๕๕ จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่อ่าวไทยตอนล่าง จ.นราธิวาสและนครศรีธรรมราช จะ เสียหายหนัก ก่อนเกิดเหตุจะออกมาให้รายละเอียด............. ก็อาจจะเป็นไปได้ ด้วยดาวอังคาร(๓)จรเข้าราศีมังกรเป็นมหาอุจ ระหว่าง 16 ธ.ค.2555 - 25 ม.ค.2556 แต่ระหว่างนั้นพฤหัสบดี(๕)จรอยู่ราศีพฤษภ ก็ไม่น่ามีอันตรายอะไร ไม่น่ามีแผ่นดินไหว..........จะรอฟังนะครับ
 
 
 
 • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-05-17 15:26:11
 
 
 ความเห็นที่ 48 (3334019) 
กรุณาตรวจสอบคำพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย ตามความเห็นที่ 9 ไปจนถึงความเห็นที่ 14 นะครับ   สิ่งที่เราได้พบอยู่ในความเห็นที่ 14 เตือนภัยเพลิงไหม้และวินาศกรรมขนาดใหญ่ในกรุงเทพ ... ดูบันทึกบึ้ง 3 จุดในกทม. ความเห็นที่ 22 ประกอบ ซึ่งส่อเค้าว่าคำพยากรณ์จะเป็นจริง .....
 
 • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-05-18 09:04:43
 
 
 ความเห็นที่ 49 (3334081) 
ตามข้อ 5 ที่ว่า   ส่วนปลายปี ๒๕๕๕ จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่อ่าวไทยตอนล่าง จ.นราธิวาสและนครศรีธรรมราช จะ เสียหายหนัก ก่อนเกิดเหตุจะออกมาให้รายละเอียด............. ก็อาจจะเป็นไปได้ ด้วยดาวอังคาร(๓)จรเข้าราศีมังกรเป็นมหาอุจ ระหว่าง 16 ธ.ค.2555 - 25 ม.ค.2556 แต่ระหว่างนั้นพฤหัสบดี(๕)จรอยู่ราศีพฤษภ ก็ไม่น่ามีอันตรายอะไร ไม่น่ามีแผ่นดินไหว..........จะรอฟังนะครับ   นั้นนะครับ มีข้อสังเกตอย่างยิ่ง
 
 
 
เพราะขณะนั้นดาวอังคาร(๓)จรเป็นมหาอุจ โดยทักษาเป็นมนตรีจรของดวงเมือง นี่จะเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ แก่ประเทศไทยช่วงนั้น คือช่วงระหว่าง 16 ธ.ค.2555 - 25 ม.ค.2556 เพราะดาวอังคารดวงนี้เป็นดาวประจำประเทศไทย เป็นตนุลักคณาของดวงชะตาเมือง    .......... ในขณะนั้นดาวเสาร์(๗)จรเป็นมหาอุจอยู่ราศีตุล ราหู(๘) จรเป็นมหาอุจอย่พิจิก อังคาร(๓)ที่จรในมังกร ก็เป็นมหาอุจ    น่าหมายถึงประเทศไทยได้ประสบความสำเร็จ ได้เกียรติยศชื่อเสียง ได้ความก้าวหน้า สำเร็จกิจตามนโยบายอย่างยิ่งใหญ่ สร้างความมั่นคงถาวรแก่ประเทศชาติให้ก้าวไปในภายหน้า .....    ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ไม่น่ามีอะไรร้ายตามที่คุณพัชรินทร์ ทำนาย   
 
 • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-05-18 22:28:34
 
 
 
 
 
ไทยจะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน 11 จริงหรือไม่? 
 
 
จากความเห็นที่ 62 พัชรินทร์ เภกะนันทน์
 
 
 
เรียนโหรชนบท
 
 
พลเอกเปรม มีอายุขัยถึง ๙๘ ปี ระยะสุดท้ายจะเป็นมะเร็งลำไส้ น่าจะเริ่มป่วยปีพ.ศ. ๒๕๕๘
 
นายกยิ่งลักษณ์และรัฐบาลอยู่ครบ ๔ ปี๖ ถึง ๒๕๕๘) แต่นายกยิ่งลักษณ์จะไม่ได้เป็นนายกฯสมัย ๒
 
 
นายกทักษิณควรกลับมาประเทศไทยปีพ.ศ. ๒๕๕๘ จึงจะไม่ติดคุก
 
สงครามกลางเมืองเกิดเดือน ๑๑ ไทย ( ตค ๕๕)
 
นายกอภิสิทธิ์จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกเลยตลอดชีวิตนี้
 
 • พัชรินทร์ เภกะนันทน์
            14 ก.ค.2555
 
 • ผู้แสดงความคิดเห็น ยกมาโดย001 วันที่ตอบ 2012-07-15 21:10:46
 
 
 
 ความเห็นที่ 4 (3339494) 
ตอบคุณพัชรินทร์ ความเห็นที่ 3(จาก 62)
 
การพยากรณ์ดวงชะตาสำคัญ ๆ ขนาดพยากรณ์ชะตาบ้านชะตาเมืองนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่โหรจะต้องมีความรอบคอบและสุขุมอย่างมาก ๆ   เราเองคิดว่าเพื่อให้สมบูรณ์ ควรจะมีคณะโหรเป็นคณะด้วยซ้ำไป ที่ควรจะมาร่วมมือกันติดตามดวงชะตาบ้านเมือง หรือการเมืองการปกครองของประเทศ ..... การพยากรณ์โดยโหรคนเดียว ถึงเก่งอย่างไร ก็อาจจะพลาดได้....
 
เราคิดว่า ตรงนี้แหละที่คุณพัชรินทร์ได้ทำหน้าที่    ร่วมกับเรา    การพยากรณ์ของเธอ ทำให้โหรใหญ่อย่างเราไม่ประมาท และทำให้ได้คิดว่า มีประเด็นไหนบ้างที่ควรจะทบทวน ตรวจสอบอีกทีหนึ่งโดยหลักการโหราศาสตร์
 
เช่นที่คุณพัชรินทร์พยากรณ์มาที่น่าตกใจว่า .......สงครามกลางเมืองเกิดเดือน ๑๑ ไทย ( ตค ๕๕)
 
 
 
ทำให้เราคิดเหมือนกัน จะต้องไปทบทวน ตรวจสอบสถานการณ์เดือน 11(ต.ค.55) ดูอีกทีหนึ่ง
 
และขอขอบคุณที่มาร่วมมือกัน ต่อไปอาจจะร่วมมือกันเป็นคณะก็ได้  
 
 • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-07-16 21:47:06
 
 
 ความเห็นที่ 5 (3339496) 
รอฟังอยู่ หากเกิดสงครามกลางเมืองจริงจะยืดเยื้อเสียหายยาวนานหรือไม่ แต่ดูๆแล้วไม่น่ามีการใช้กำลังโดยเฉพาะคนเสื้อแดงมีหลักสันติอหิงสามาโดยตลอดแม้จะโดนความอยุติธรรม การยั่วยุมาก็มากแต่ก็คุมเกมส์อยู่ เพราะสงครามจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องการใช้ความรุนแรงทั้ง 2 ฝ่าย อยากให้โหรพยากรณ์โดยละเอียดรอบคอบ มีหลายตนรอดูด้วยใจจดจ่อ
 
 • ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อย วันที่ตอบ 2012-07-16 22:27:46
 
 
ความเห็นที่ 6 (3339589) 
ทบทวนประเด็นสงครามกลางเมืองเดือน 11 (ต.ค.55)
เสนอโดยพัชรินทร์ เภกะนันท์
 
 
 
1.     ไม่ทราบคุณใช้ปฏิทินโหราศาสตร์ฉบับไหน   ? นี่ไม่ใช่การประมาณการแต่กำหนดแน่นอนได้ ตามปฏิทินโหราศาสตร์
เดือน 11 ที่ว่า มีระยะเวลาอยู่ระหว่าง วันที่ 16 ต.ค. - 13 พ.ย.2555 ชั่วเวลา 30 วันนี้
 
2.      ดาวพิฆาตขนาดหนักขณะนั้นมี 2 ดวงคือ ดาวเสาร์(๗) กับดาวราหู(๘) ทั้งคู่มีพลังเป็นมหาอุจ  
 
3.      ที่ต้องดูก็คือดาวเสาร์(๗) เป็นมหาอุจ เล็งดวงเมืองในราศีเมษอยู่ และยังเล็งดาวอาทิตย์(๑)เดิม มหาอุจ ในราศีเมษ  
มหาอุจเล็งมหาอุจ มันเป็นกระแสแรงมากๆ ที่ปะทะกัน      ตรงนี้หรือที่ตีความว่าจะเป็นสงครามกลางเมือง   ..........   ?
 
4.   เราได้พิจารณาไว้ก่อนนี้แล้ว ว่าไม่ใช่ เพราะดาวเสาร(๗)เป็นดาวภพที่ 10 แก่ชะตาประเทศไทยหมายถึงกัมมะ   และมีสถิติ....... จากการรัฐประหาร 12 ครั้งในประเทศไทย ไม่ปรากฎว่ารัฐประหารเกิดขึ้นในขณะที่มีดาวเสาร์(๗)จรมหาอุจในราศีตุลเลย   คือ ดาวเสาร์(๗) ที่เล็งดวงมือง เล็งอาทิตย์มหาอุจเดิม ไม่ได้ก่อให้ประเทศไทยเกิดเรื่องร้ายแรงจนต้องรัฐประหารถึง 12 ครั้งเลย แม้แต่ครั้งเดียว เดือน 11 ที่ว่านี้ก็มีดาวเสาร์(๗)จรเล็งดวงเมือง   ก็คงเป็นไปตามสถิติ คือไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไร ที่บอกความหมายถึงการต้องเสียเลือดเสียเนื้อ เสียชีวิต
 
5.     ในเดือน 11 เมื่อมองหาดาวอังคาร(๓) ตัวการแห่งเลือดเนื้อและชีวิตความเป็นความตาย ขณะนั้นดาวอังคาร(๓)จรผ่านราศีตุล เข้าสู่ราศีพิจิกเรียบร้อยแล้ว และไม่มีโอกาสปะทะกับดาวเสาร์(๗)ในราศีตุลเลย เพราะอังคาร(๓)จรผ่านดาวอาทิตย์เดิมมหาอุจไป ด้วยพลังดาวดับแสงเป็นประ ..........เลยสู่ราศีพิจิก และเป็นเกษตร กุมดาวราหู(๘)จรมหาอุจ   ตรงนี้หมายถึงมีเรื่องยุ่งยาก ที่บอกถึงความยุ่งยากด้านกฎหมาย และด้านความมั่นคงภายในบ้าง เกิดแก่ประเทศไทย แต่ประเทศไทยไม่สะดุ้งสะเทือนอะไรเลย ........ดูจากคุณภาพดาวอังคารเกษตร+ราหูจรมหาอุจ   คู่ธาตุลม    ที่เข้มแข็งมาก    ตรงนี้ก็แทบชี้ชัดได้ว่า ในเดือน 11 นั้น ถึงมีอะไรยุ่งยากเดือดร้อนอยู่บ้าง หรือมากมายประการใดก็ตาม ก็ไม่สามารถทำให้ประเทศไทยสะดุ้งสะเทือนเลย   ไม่มีปัญหา ไม่มีสงครามกลางเมือง   ............
 
6.     ไม่ใช่ดูเพียงดวงประเทศไทยเท่านั้น    มีดวงชะตาอีก 3 ดวงที่ต้องดูประกอบ คือชะตาพรรคการเมือง 2 พรรค คือพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคฝ่ายค้าน กับพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรครัฐบาล อีกดวงหนึ่งคือดวง ผบ.ทบ. พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา และอีกดวงหนึ่งคือ ดวงนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
 
7.     เราพยากรณ์ไว้แล้ว พรรคประชาธิปัตย์ในอีก 2 ปีข้างหน้าก็ยังคงตกต่ำ  เงยไม่ขึ้นอยู่แล้ว และทั้งดวงชะตาหัวหน้าพรรค และอดีตเลขาธิการพรรค ก็ยังตกต่ำอย่างยิ่ง เสี่ยงต่อคุกตะรางอยู่ด้วยซ้ำ       ............. ซึ่งมันถูกต้องอยู่ขณะนี้ .......... ถูกแบบ 100 %    ตรงนี้หมายความว่าพรรครัฐบาล เพียงอยู่เฉย ๆ พรรคประชาธิปัตย์ก็ทำอะไรไม่เป็นอยู่แล้ว
 
8.      ที่น่าสังเกตุก็คือดวง 3 ดวงนี้พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุด คือ ดวงพรรคเพื่อไทย ดวงพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา(จนน่าตกใจว่าท่านอาจจะทำปฏวัติได้สำเร็จ...........แต่ไม่ใช่เช่นนั้น.......ดูองค์รวมเสียก่อน...) และดวงชะตา นรม.ยิ่งลักษณ์    ............ ดวงพล.อ.ประยุทธ ขึ้นสูงก็จริง แต่ทับลงบนดวงชะตาพรรคเพื่อไทย และอยู่ในจุดที่เป็นจุดรุ่งโรจน์ร่วมกันกับดวงชะตาพรรคเพื่อไทย และดวงชะตานายกรัฐมนตรี     คือ ณ ราศีตุลนี้ เป็นจุดร่วมของดวงชะตา 3 ดวงชะตา    คือพล.อ.ประยุทธ+พรรคเพื่อไทย + นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์     หมายความว่าฝ่ายทหารร่วมมือกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเต็มอัตราเลยทีเดียว   3 พลังนี้แหละผสานกันตลอดไปถึงเดือนธันวาคม 2557 .......................ฉะนั้นเพียงช่วงเดือน 11 หนึ่งเดือนนี้ จึงไม่มีสงครามกลางเมืองอย่างแน่นอน .......... แม้กระทั่งเรื่องรุนแรงอะไรบ้าง ก็แทบจะไม่ก่อเกิดอันตรายอะไร    จะถูกระงับลงอย่างรวดเร็วด้วยซ้ำ        
 
9.      สรุป สถานการณ์เดือน 11 แท้จริง ไม่ได้ให้ความหมายของการสงคราม หรือเรื่องร้ายแรงถึงเสียเลือดเสียเนื้อเลย    ดังตรวจสอบมาตั้งแต่ข้อ 1 - 8 
 
10.    สถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2555 ต่างหากที่บ่งบอก...........ว่าจะร้ายแรงเสียเลือดเสียเนื้อ .....   คือในระยะที่ดาวเสาร์(๗)จรอยู่ราศีกันย์ และอังคาร(๓)จรเข้าทับเสาร์(๗)จร มีดาวมฤตยู(๐) จรเล็งอยู่ ในวันที่ 22 มิ.ย.2555 เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ ...............(ดาวอังคาร จะผ่านดาวเสาร์เมื่อ 12 ส.ค.2555)     เป็นช่วงที่ ตลก รธน. ตัดสินคดีรัฐสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีโทษถึงยุบพรรค และล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ซึ่งเราได้มองไว้ล่วงหน้าแล้วว่า   จะไม่เป็นเช่นนั้น    พรรคเพื่อไทยจะไม่ถูกยุบอย่างแน่นอน ....................       และผลก็ถูกต้อง 100% ใช่ไหม?
 
11.    ตรวจสอบตัวแปรที่สำคัญในประเด็นปัญหาขณะนี้ก็ไม่ได้พบอิทธิพลดาวอื่น นอกจากอิทธิพลของดาว 2 ดวงนี้ครับ ที่แรงมากจริง ๆ เพราะเป็นมหาอุจ   คือ ดาวเสาร์(๗) และดาวราหู(๘)   เมื่อดาวราหู(๘)จรเข้าสู่ราศีตุล ทับดาวเสาร์(๗)จรมหาอุจ   ส่วนดาวพฤหัสบดี(๕) ขณะนี้จรอยู่ราศีพฤษภ ให้คุณประโยชน์แด่ชะตานายกรัฐมนตรีโดยตรง ........และแด่พล.อ.ประยุทธ ด้วย    นั่นหมายถึงประเทศไทย พรรคเพื่อไทย และนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ นำพาประเทศไปสู่การกระเตื้องอย่างแรง ............ เป็นทาง + ล้วน ๆ นะครับ และเนิ่นนานไปถึง เดือนธันวาคม 2557  
 
12.    ดูที่ผมพยากรณ์มาระยะหลัง ๆ นี้ครับ   ใช้ทฤษฎีโหราวิทยาศาสตร์ ...... 
 
 • ช.โหรชนบท
            17 ก.ค.2555   /21.30 น.
 
 
 • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-07-17 21:06:00สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (139275)

พัชรินทร์ เภกะนันท์ เคยทำนายว่า ปริมาณน้ำฝนปี ๒๕๕๕ จะมีมากกว่าปีพ.ศ. ๒๕๕๔ เพราะปีนี้เป็นปีแห่งนาค เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง ไม่เห็นมีเค้าเลยไหนว่าจะออกมาให้เหตุผล ว่ามาเลยคุณพัชรินทร์ชาวบ้านรอคำแก้ตัว   เดือน สค-กย ๒๕๕๕ เกิดน้ำรั่วออกจากเขื่อนภูมิพล ก่อน ต่อด้วยรั่วจากเขื่อนศรีนครินทร์

 
- ประชาชนจ.ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี กาญจนบุรี อาจ รวมราชบุรี นครปฐม ฝั่งธนบุรี และ สมุทรสงคราม จะเดือนดร้อนหนักและตายมาก
 
- ประชาชนภาคกลางและฝั่งกรุงเทพ เสียหายเท่าปีพ.ศ. ๒๕๕๔
 
- ปลายกค ๒๕๕๕ จะออกมาให้รายละเอียดอีกครั้ง
 
- ส่วนปลายปี ๒๕๕๕ จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ที่อ่าวไทยตอนล่าง จ.นราธิวาสและนครศรีธรรมราช จะ เสียหายหนัก ก่อนเกิดเหตุจะออกมาให้รายละเอียด
 
 • ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรินทร์ เภกะนันทน์ วันที่ตอบ 2012-05-05 16:38:31
ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อย วันที่ตอบ 2013-01-13 23:06:19


ความคิดเห็นที่ 2 (139276)

 พัชรินทร์ เภกะนัน ออกมาให้เหตุผลหน่อย นี่ก็ปีใหม่แล้วหลายคนรอฟังเหตุผล

ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อย วันที่ตอบ 2013-01-13 23:08:20[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.