ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?

 

โหราศาสตร์ 7
เตือนภัยไฟไหม้กทม.ครั้งใหญ่ ระวังวินาสน์ภัย
มีรัฐประหารหรือไม่
?
 
 
 
 
 
 
 ความเห็นที่ 9 (3324754) 
คำถาม   ขณะนี้ประเทศไทยดูอะไรวุ่นวายไปหมด ฝ่ายที่ก่อเรื่องดูพุ่งจุดศูนย์กลางไปที่คณะนิติราษฎร์   .......    มาตรา 112   ...    น่าเกรงจะมีเหตุร้ายต่าง ๆ เกิดขึ้นในประเทศไทย แล้วมีทหารออกมาปฏิวัติอีก..... ในทางโหราศาสตร์จะทราบได้หรือไม่ว่าจะมีรัฐประหารหรือไม่ ...รัฐบาลยิ่งลักษณ์จะอยู่ไปได้นานแค่ไหน...... ขณะนี้ทางดวงเมือง   โหรพากันวิเคราะหืวิจารณ์กันเรื่องเสาร์จรเข้าเล็งลักคณาดวงเมือง ว่าเมืองจะแตก การที่ดาวเสาร์จรเข้าเล็งดวงเมืองนั้น .... ตามสูตรก็ว่าร้าย เสาร์เพ่งเล็งลักณ์นี่ครับ   และเสาร์ก็มีกำลังเป็นมหาอุจรุนแรงที่สุดเสียด้วย        แต่ผลจริงเป็นอย่างไรครับ
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น นักศึกษาโหราศาสตร์ วันที่ตอบ 2012-01-31 22:24:56
 
 
 ความเห็นที่ 10 (3324755) 
จริงๆแล้วคนไทยส่วนใหญ่เขาเห็นว่าการนำเสนอของกลุ่มนิติราษฎร์เป็นเพียงการเห็นต่างของการบังคับใช้กฎหมาย เป็นเรื่องธรรมดาๆที่มีการถกเถียงในวงวิชาการในเวทีสาธารณะ คน 2 กลุ่มเขาเถียงกันด้วยเหตุด้วยผล อย่างไรเสียเขาก็ไม่ใช้กำลังกันหรอก แต่นักข่าวไทยนี่แหละไม่เข้าใจไปตีโพยตีพายว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายๆ ถึงขั้นอาจมีรัฐประหาร และยิ่งไปสัมภาษณ์พลเอกสนธิ บัง ประธานปรองดองแกก็ยิ่งวิตกจริตเกินกว่าเหตุ ที่จริงแกน่าจะรู้สึกตัวบ้างนะที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารคราวที่แล้ว ประเทศไทยเสียหายเสียโอกาสไปมากมาย ดูๆไปวงการสื่อบ้านเรานี่ชอบทำเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่ๆเพื่อขายข่าว ประชาชนเขารำคาญพวกนี้จะแย่อยู่แล้ว
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น แมงกุดจี่ วันที่ตอบ 2012-01-31 22:45:33
 
 
 
 
 
 
 ความเห็นที่ 11 (3324863) 
ตอบนักศึกษาโหราศาสตร์
 
 
การที่ดาวเสาร์(๗)จรเข้าราศีตุล เป็นมหาอุจ เกรงกลัวเรื่องพลังของดาวเสาร์(๗) ดาวขนาดใหญ่ที่สุดในจักรราศีที่เป็นมหาอุจ เล็งลักคณาดวงเมือง ........ ตามคติเดิมของโหรไทยมองดาวเสาร์(๗)ว่าเป็นดาวร้าย   จึงมองว่าจะเกิดเหตุร้ายในระหว่างที่เสาร์(๗)จรเล็งดวงเมืองอยู่ ระหว่าง 7 ธ.ค.2554 - 5 เม.ย.2555 รอบแรก   และรอบหลัง 10 ก.ย. 2555 - มิ.ย. 2557  
 
 
 
ดวงที่ 1
ดวงชะตาประเทศไทย
 
 
 
ดวงที่ 1
ดวงชะตาประเทศไทย
ดูราหู(๘)ในราศีมีน ซึ่งเป็นภพที่ 12 วินาสน์ หมายถึงพวกทุจริตมิจฉาชีพ ดูเสาร์(๗)ธาตไฟในราศีธนู
 
 
 
 
1.     แม้ว่าจะมองว่าเป็นดาวร้ายขนาดหนักที่สุดในจักรราศีก็ตาม   ดาวเสาร์(๗)จรเข้าราศีตุลอย่างไกลที่สุดก่อนจะพักรถอยหลังกลับไปราศีกันย์เมื่อ 5 เม.ย.2555 ดาวเสาร์ไปได้แค่ 0 องศา 4 ลิบดา เท่านั้นเอง ในขณะที่ลักคณาเมืองอยู่ที่ 19 องศา 42 ลิบดา อาทิตย์(๑)เดิมมหาอุจ ที่กุมลักคณาเมือง อยู่ที่ 10 องศา 42 ลิบดา ..... องศาดาวยังห่างไกลมาก   ต้องมาอยู่ระยะ 3 องศาลงไปครับ    จึงจะเกิดอันตราย   ฉะนั้นตามทฤษฎีนี้ รอบแรกจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่  
 
2.     รอบที่ 2 เริ่ม 7 ก.ย.2555   เมื่อราหู(๘)จรมาสมทบดาวเสาร์(๗)จร เมื่อ 10 ธ.ค. 2555 นั้น เสาร์(๗)จรได้ 11 องศา 11 ลิบดา จะเห็นว่า เสาร์(๗)เล็งทับสนิทองศากับอาทิตย์(๑)เดิมมหาอุจที่อยู่ ณ 10 องศา 42 ลิบดา ตรงนี้ถ้ามองว่า มหาอุจเจอมหาอุจ ย่อมบรรลัยแน่ ก็น่ากลัว.....แต่ประเด็นคือ ความรอบคอบในการมอง ไม่ควรมองจากมุมแคบ   ...แค่นี้......แต่ถึงมองจากมุมแคบแค่นี้ ก็ลองมองให้ตรงประเด็น ......... มองที่ดาวเสาร์(๗) กับดาวอาทิตย์(๑) ต่างเป็นธาตุไฟด้วยกัน   มีฐานะเป็นคู่ธาตุ...และคู่ธาตุไฟ....คู่นี้ค่อนข้างมีสัมพันธ์ดีในดวงเดิมโดยร่วมธาตุ ความหมาย ๆ ถึงความคิดริเริ่ม ...อ่านได้ว่า จะมีการปะทะกันเชิงความคิดเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ในเชิงสร้างสรรค์ ของระดับปัญญาชนและระดับกรรมาชีพ ในประเทศไทย   เน้นลักษณะการขัดแย้งทางความคิดรุนแรงแต่สร้างสรรค์    .......   ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี หมายถึงการสังเคราะห์ความคิดของสังคมกันอย่างกว้างขวาง
 
3.     เอาละ รัฐประหารจะมีไหม .... มีเค้าอยู่ระหว่างนี้เอง คือ ระหว่างที่อาทิตย์ (๑)จรสู่ราศีตุล และอังคาร(๓)จรสู่ราศีธนู ระหว่าง 17 ต.ค. - 16 พ.ย.2555.........ที่ว่านี้ เป็นเพียงเค้าเท่านั้นนะครับ   จริง ๆ ไม่มีหรอก ....สถานการณ์ตอนนั้นจะสับสนวุ่นวายพอสมควรจนมีคนบางพวกบางหมู่เรียกร้องการรัฐประหาร     .....   แต่ไม่มีรัฐประหารหรอกเพราะข้อที่ 4 ครับ
 
4.     ขณะนั้นดาวอังคาร(๓)จรเป็นมนตรีจร.....บอกถึงทหารปกป้องประเทศชาติ...ไม่ใช่ทำลายประเทศชาติ และที่สำคัญดาวอังคาร(๓)ดวงนี้จรอยู่ในภพที่ 12(ภพวินาสน์) ของดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ........อ่านได้หลายความหมายครับ 1, พล.อ.ประยุทธ ผิดหวังที่ไม่อาจจะทำรัฐประหารได้ ...น่าเป็นเพราะทหารส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยนั่นเอง......2,   วงการทหารทั่วไป ไม่ยอมรับรู้สถานการณ์ขณะนั้นเลย ปิดตัวเองสนิท ปลีกตัวเองไปห่างไกลจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนั้น 3.    บอกถึงบทบาทของทหารในทางลบ ถ้ามีการเคลื่อนไหวทางทหาร ก็จะทำไปไม่สำเร็จ จะเกิดหายนะอย่างใหญ่แก่วงการทหารเอง ......   จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการไม่มีรัฐประหาร .......แต่ที่สำคัญปรากฎที่ข้อ 5
 
5.      ถ้ามีรัฐประหาร พรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไร ก็พังใช่ไหมครับ   และ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ จะเป็นอย่างไร   พังใช่ไหม .....ฉะนั้น เพื่อให้รอบคอบ แล้วทำไมไม่ตรวจดูดวงพรรคเพื่อไทย และดวงยิ่งลักษณ์ประกอบ .....ตรวจแล้วพบว่าดวงชะตาของพรรคเพื่อไทยช่วงนั้น กลับเข้มแข็งอย่างยิ่ง (ได้พยากรณ์ไว้แล้วโปรดดูในสารบาญโหราศาสตร์) เพราะดาวเสาร์(๗)จรเป็นมหาอุจทับลักคณา เป็นองค์เกณฑ์แก่นรราศีพรรคเพื่อไทย   ..... ในขณะเดียวกัน ดวงยิ่งลักษณ์ ยิ่งเข้มไปกว่าเดิม เข้มด้วยผลงานเพื่อประชาชน ได้ผล   อย่างแรง    เพราะดาวเสาร์(๗)จรเข้าภพที่ 4 ของชะตา นรม. เป็นองค์เกณฑ์มหาอุจแห่งอัมพุชราศี   ให้คุณสถานเดียว และยังให้คุณต่อไปอีกติดต่อกันไปเป็นเวลาประมาณ 5 ปี (ระหว่าง 7 ก.ย.2555 - 1 ธ.ค.2560) ........(โปรดติดตามในสารบาญโหราศาสตร์) 
 
6.    แต่สำหรับดวงชะตา ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องจากมีดาวราหู(๘)เดิมอยู่ภพที่ 10 ของชะตา บอกให้รู้ถึงภาระในการบริหารประเทศชาติจะหนัก ยากลำบากไปทุก ๆ เวลานาที ไม่มีอะไรง่ายดาย แต่กระนั้นบังเอิญเป็นคนเกิดวันพุธ ทำให้ราหู(๘)ดวงนี้เป็นศรีในทักษา ที่บ่งความหมายของชัยชนะและรุ่งโรจน์   อุปมาเหมือน นารีขี่ม้าขาว นั่นเอง    กระนั้นสิ่งที่จะเป็นไปในวาระของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็จะมีลักษณะการรบ หรืออยู่ในระหว่างสงครามอยู่ตลอดเวลา เป็นธรรมดาที่จะมีเรื่องมีราวที่ดูวุ่นวายเช่นปัจจุบันนี้ไปตลอด ๆ .....   แต่ในระยะที่ดาวเสาร์(๗)จรเข้าสู่ราศีตุลเป็นมหาอุจ นั่นแหละเป็นระยะที่ชะตานี้กลับจะรุ่งโรจน์ เพราะเสาร์(๗)จรพบราหู(๘)เดิม และครั้นถึงเดือน ธ.ค.2555ราหู(๘)จรเข้าสู่ราศีตุลพบเสาร์(๗)จรมหาอุจ   ยิ่งรุ่งเรืองไปกว่าเดิม และนำพาประเทศไทยไปไกลปัญหายิ่งขึ้น ๆ นั่นหมายถึงเจริญก้าวไปอีกก้าวใหญ่ทีเดียว โดยเฉพาะเมื่อเสาร์(๗)ให้ความหมายถึงประชาชน-ประชาธิปไตย  ....
 
7.     การที่ดาวเสาร์(๗)จรเข้าเล็งดวงเมืองที่กลัวกัน เพราะเข้าสูตรตำราเดิมว่า ดวงแตกนั้น เป็นการมองตื้นเกินไป ต้องมองว่าเสาร์เดิมมีฐานะอย่างไรในดวงชะตาประเทศไทยด้วย เสาร์(๗) เป็นกัมมะหรืองานเป็นเจ้าเรือนภพที่ 10 หมายถึงชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศ   เมื่อเสาร์เป็นมหาอุจ งานของประเทศไทยก็ต้องขยายออกไป ชื่อเสียงของประเทศไทยก็ต้องเจิดจ้าขึ้น จริงอยู่มีความขัดแย้งระหว่างเสาร์(๗)จรมหาอุจ กับอาทิตย์(๑)เดิมมหาอุจ แต่ก็เป็นคู่ธาตุไฟ หมายถึงการสังเคราะห์ครั้งใหญ่ของความคิดของสังคม ........ในทางสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งใหม่ที่ดีเกิดขึ้นในสังคมนี้   ..... และมีสถิติยืนยันในข้อ 8
 
8.     เราได้สำรวจการจรของดาวเสาร์(๗) ว่ามีส่วนในการปฏิวัติรัฐประหารในไทยหรือไม่ ถ้ามี ๆ กี่ครั้ง   ได้พบว่า มีการปฏิวัติและรัฐประหารในประเทศไทย หลัง 24 มิ.ย.2475 มาถึง 12 ครั้ง ปรากฎว่าในการปฏิวัติรัฐประหารแต่ละครั้งนั้น ไม่มีบทบาทของดาวเสร์(๗)ไปเกี่ยวข้องเลยแม้แต่ครั้งเดียว กล่าวอีกนัยหนึ่ง ดาวเสาร์(๗)ในราศีตุล ที่เล็งดวงชะตาเมืองนี้ ไม่เคยสร้างปัญหาอันร้ายแรงแก่ประเทศจนต้องมีการปฏิวัติรัฐประหารเลยแม้สักครั้ง   ................ นั่นก็เพราะบทบาทหน้าที่ขงดาวเสาร์(๗)ในดวงชะตาประเทศไทย เป็นบทบาทของการสร้างสรรค์ล้วน ๆ นั่นเอง   ......      จึงยืนยันได้อย่างมั่นใจโดยสถิติว่า เมื่อดาวเสาร์(๗)มาเล็งดวงเมืองที่ราศีตุล... รัฐประหารย่อมอยู่ห่างไกลเสมอ     ......
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-02-01 22:57:25
 
 
 ความเห็นที่ 12 (3324867) 
หมายเหตุ   เราได้คำนวณที่ตั้งลักคณา พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. พบว่าน่าจะอยู่ราศีมกร (โปรดดูสารบาญโหราศาสตร์ ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดูท้ายเรื่อง)   ....   ตามนี้จะแสดงถึงความใกล้ชิดกันอย่างยิ่งระหว่าง พล.อ.ประยุทธ กับ พรรคเพื่อไทย และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร .... โดยเฉพาะเมื่อวาระที่เสาร์(๗)จรอยู่ในราศีตุล หรือ 5 ปีข้างหน้าแห่งรบ.ยิ่งลักษณ์ 
 
น่าเป็นไปได้ที่พล.อ.ประยุทธ จะวางแผนชีวิตหลังเกษียณราชการในทางการเมือง และน่าจะร่วมกับพรรคเพื่อไทย ได้ดีมาก ..... การที่ดาวประจำตัว หรือ ตนุลักคณ์เป็นดาวเสาร์(๗)มหาอุจ ย่อมให้ความหมายที่ดีมาก ในทางประชาชนและประชาธิปไตย    ......   หมายความว่า มีสิทธิ์ที่จะเป็นนักการเมืองที่ชนะใจประชาชนอย่างกว้างขวางได้  
 
แต่ดวงชะตานี้ มีสัมพันธ์อันเลวกับอีกพรรคหนึ่งคือพรรคประชาธิปัตย์ โดยเป็นอริและมรณะ ระหว่างกันและกัน ระหว่างพล.อ.ประยุทธกับพรรคประชาธิปัตย์ (ลักคณาพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ที่ราศีสิงห์ ของพล.อ.ประยุทธ อยู่ที่ราศีมกร....เป็นอริ มรณะ แก่กันและกัน)   ......   โดยหลักการนี้ อย่างน้อยก็แสดงถึง ถ้าพล.อ.ประยุทธ ร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่น่าจะได้ดิบได้ดีอะไรเลย.....ในทางตรงกันข้าม จะได้ดีอย่างยิ่ง หากร่วมมือกับน.ส.ยิ่งลักษณ์ และพรรคเพื่อไทย.... กล่าวอีกนัยหนึ่ง ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ ค่อนข้างใกล้ชิดประชาชน มีสิทธิเจริญในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างสูงสุดทีเดียว
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-02-02 07:49:37
 
 
 ความเห็นที่ 13 (3324898) 
บันทึกสถิติดาวเสาร์กับการปฏิวัติรัฐประหารไทย 12 ครั้ง
 
1. รัฐประหาร 1 เม.ย.2476...พระยาพหลประกาศพรฎ.ปิดสภาผู้แทนราษฎร... ดาวเสาร์(๗)อยู่ที่ราศี มกร (ไม่ได้อยู่ที่ราศีตุล)
2. รัฐประหาร 20 มิ.ย.2476...พระยาพหลนำยึดอำนาจพระยามโนปกรณ์ฯ ...    ดาวเสาร์(๗)อยู่ที่ราศี มกร
3. รัฐประหาร 8 พ.ย.2490... พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ยึดอำนาจ พล.ร.อ.ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์... เสาร์(๗)อยู่ที่ราศี กรกฎ
4. รัฐประหาร 6 เม.ย.2491 ...คณะทหารตาม 3 จี้นายควง อภัยวงศ์ ออกและมอบตำแหน่งนรม.ให้จอมพลป.... เสาร์(๗)อยู่ กรกฎ
5. รัฐประหาร 29 พ.ย.2494...จอมพลป.ยึดอำนาจร ฐบาลตนเอง... เสาร์(๗)อยู่ราศี กันย์
6. รัฐประหาร 16 ก.ย.2500...จอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ ยึดอำนาจรัฐบาลจอมพลป.นรม.... เสาร์(๗)อยู่ราศี พิจิก
7. รัฐประหาร 20 ต.ค.2501... จอมพลสฤษฎิ์ยึดอำนาจจอมพลถนอม... เสาร์(๗)อยู่ พิจิก
8. รัฐประหาร 17 พ.ย.2514...จอมพลถนอม ยึดอำนาจตนเอง...เสาร์(๗)อยู่ราศี พฤษภ
9. รัฐประหาร 6 ต.ค.2519 ...พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ยึดอำนาจรัฐบาลมรว.เสนีย์ ปราโมช... เสาร์(๗)อยู่ราศี สิงห์
10.รัฐประหาร 20 ต.ค.2520... พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ยึดอำนาจรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร... เสาร์(๗)อยู่ราศี สิงห์
11.รัฐประหาร 23 ก.พ.2534...พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ยึดอำนาจรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย ชุณหวัณ... เสาร์(๗)อยู่ราศี มกร 
12.รัฐประหาร 19 ก.ย.2549... สนธิ บุณยรัตน์กลิน ยึดอำนาจรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร... เสาร์(๗)อยู่ราศี กรกฎ
 
จะเห็นว่าขณะที่เกิดเรื่องรัฐประหารขึ้น12ครั้งนั้น.....เราน่าจะได้เห็นว่ามีดาวเสาร์(๗)อยู่ที่ราศีตุลบ้างสักครั้ง ....แต่ก็ไม่มีเลย แม้แต่ครั้งเดียว.....ทั้งนี้เพราะดาวเสาร์(๗)ที่ราศีตุล เป็นจุดที่ดาวเสาร์(๗)แรงที่สุดใน 12 จักรราศีเพราะเป็ฯมหาอุจ และยังเล็งดวงเมือง อีกด้วย ซึ่งการที่ดาวร้ายดวงนี้(ตามคติโหรเดิม) เล็งดวงเมืองนั้นน่าจะเป็นเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น ในประเทศไทย     แต่ก็ไม่มีเลย .....
 
นี่คือสถิติ........สำคัญ .....เกี่ยวกับดาวเสาร์(๗).........ที่แสดงว่าดาวเสร์(๗) ไม่ได้เป็นดาวร้าย ที่ทำลายประเทศชาติ เมื่อจรเล็งดวงเมือง ตามคติเดิมของโหรไทย
 
*-ช.โหรชนบท
   3 ก.พ.2555/10.20 น.
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-02-02 10:15:02
 
 
 ความเห็นที่ 14 (3324974) 
ขอเตือนเรื่องภัยพิบัติอันเกิดจากภัยเพลิงไหม้-วินาสกรรม
 
ยกมาจากข้อ 3 ข้างต้น ว่าดังนี้
 
3.     เอาละ รัฐประหารจะมีไหม .... มีเค้าอยู่ระหว่างนี้เอง คือ ระหว่างที่อาทิตย์ (๑)จรสู่ราศีตุล และอังคาร(๓)จรสู่ราศีธนู ระหว่าง 17 ต.ค. - 16 พ.ย.2555.........ที่ว่านี้ เป็นเพียงเค้าเท่านั้นนะครับ   จริง ๆ ไม่มีหรอก ....สถานการณ์ตอนนั้นจะสับสนวุ่นวายพอสมควรจนมีคนบางพวกบางหมู่เรียกร้องการรัฐประหาร     .....   แต่ไม่มีรัฐประหารหรอกเพราะข้อที่ 4 ครับ
 
 
 
ตรงนี้ไม่มีประเด็นของการเมืองก็จริง แต่ยังมีประเด็นสำคัญมากเกี่ยวกับภัยพิบัติอันเกิดจากเพลิงไหม้และวินาสกรรม   ปรากฎระหว่างวันที่ 10 - 16 ธ.ค.2555 เพราะ
 
 
 
 
 
ดวงที่ 2
ดวงชะตาประเทศไทย
 
 
ดวงที่ 2
ดวงชะตาประเทศไทย
ดูราหู(๘)ธาตุลมในภพที่ 12  ดูอาทิตย์(๑)ธาตุไฟ ร่วมธาตุกับเสาร์(๗)ธาตุไฟ
 
 
 
 
 
 
ดวงที่ 3
ระบบดาวธาตุไฟและดาวธาตุลม
 
 
ดวงที่ 3
ระบบดาวธาตุไฟและดาวธาตุลม (รวมทั้งอากาศธาตุ:ดาวเกต)
มารวมพลังกันพุ่งเป้าหมายสู่ กทม.
ในวันที่ 16 ธ.ค.2555
 
 
 
 
1.     ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธ.ค. 2555   ดาวคู่ธาตุไฟ เล็งกันในดวงชะตาเมือง ต่างก็มีกำลังเป็นถึงมหาอุจ คืออาทิตย์(๑)เดิมธาตุไฟ ที่ราศีเมษ ถูกเล็งโดยดาวเสาร์(๗)จรมหาอุจธาตุไฟ จากราศีตุล  
 
2.    แล้วยังมีดาวคู่ธาตุลมเข้าประสมประสานอย่างแรงเช่นเดียวกัน นั่นคือ ดาวราหู(๘)จร ธาตุลม ร่วมทับเสาร์(๗)จร ธาตุไฟ ในราศีตุล เล็งอาทิตย์(๑)เดิม ธาตุไฟในราศีเมษ  
 
3.    ถัดราศีตุลไปอีก 3 ราศีที่ราศีธนู มีดาวอังคาร(๓)จร ธาตุลม ทับดาวเสาร์(๗)เดิม ธาตุไฟ แล้วร่วมธาตุไฟกับอาทิตย์(๑) ธาตุไฟเดิมที่ราศีเมษ   
 
4.    ระหว่างนั้นดาวคู่ธาตุน้ำคือดาวศุกณ์(๖)จร กับดาวพุธ(๔)จร จับคู่กันจรในราศีพิจิก   ไม่มีส่วนในการดับไฟเลย
 
5.     ตาม 1+2+3+4+5 จะเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ขึ้นในกรุงเทพมหานคร   ดาวที่ให้ความหมายของวินาสกรรมคือ ราหู(๘)เดิม ที่อยู่ในภพที่ 12 ราศีมีนเดิม ในดวงชะตาประเทศไทย นั่นเอง 
 
6.    สำหรับเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ก็จะเป็นช่วง 10 - 16 ธ.ค. 2555 อันเป้นช่วงที่ปลอดจากดาวธาตุน้ำทั้งคู่ คือศุกร(๖)จร+พุธ(๔)จร...... กระนั้น การระบุเวลานี้ มีสิทธิ์ที่จะคลาดเคลื่อนได้ แต่เหตุการณ์นั้น ต้องระวัง ...
 
อย่างไรก็ตาม   เพื่อความรอบคอบ เราจะได้ติดตามตรวจสอบอีกหลาย ๆ ครั้ง เพื่อยืนยันคำพยากรณ์ 
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ชลัมพุช โหรชนบท วันที่ตอบ 2012-02-02 18:44:50
 สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (153802)

 โหรแม้จะเก่งอย่างไร  ถ้าไม่มีจรรยาบรรณ  รับใช้คนชั่ว  ไม่จงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ถิอว่าเป็น คน เนรคุณ แผ่นดิน  คำทำนายของเขาก็จะเสื่อม ไม่แม่น และผิดพลาด และจะขาดคนนับถือ

ผู้แสดงความคิดเห็น ควายดำ (kornkanok500-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-11-10 11:34:56[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.