ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์

 

 ความเห็นที่ 12 (3307458) 
 
 
 
 
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
 
  •  ชลัมพุช โหรชนบท ให้การพยากรณ์ไว้ ณ วันที่ 19 กันยายน 2554
 
 
ดวงที่ 1
ดวงชะตาประเทศไทย
 
 
ดวงที่ 1
ดวงชะตาประเทศไทย
 
 
ตอบคำถามของ หิ่งห้อย
ความเห็นที่ 11 (3307413) 
จะเป็นไปได้ไหมว่า การดาวประจำเมืองทั้ง 3 ดวงต้องดับแสงลงพร้อมกัน และอาจมีสตรีเป็นจำนวนมากตายหมู่เพราะอุทกภัยครั้งนี้ จะเป็นเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับอุทกภัย เช่นเกิดการรัฐประหาร แล้วประชาชนออกมาต่อต้านและมีการใช้กำลังปราบปรามจนเป็นเหตุให้ประชาชนล้มตายจำนวนมาก โดยเฉพาะสตรีคนสำคัญๆ
ผู้แสดงความคิดเห็น หิ่งห้อย วันที่ตอบ 2011-09-19 15:41:41
 
ไม่น่ามีรัฐประหาร เพราะในระบบดาวมี 2 ระบบใหญ่ ๆ คือ อังคาร(๓)+ราหู(๘) ซึ่งนี่คือความหมายของ ลม พายุ   อีกระบบหนึ่งก็คือ พุธ(๔)+ศุกร(๖) นี่คือความหมายของ น้ำ น้ำท่วม ล้วน ๆ          สองระบบนี้ความหมายค่อนข้างชัดเจน คือ พายุ และ น้ำท่วม เป็นประเด็นหลักทางการพยากรณ์ (จึงได้พยากรณ์ สินามิ หรือ น้ำท่วมใหญ่ทั้งปประเทศ)
 
 
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อมองการทหาร ทหารปฏิวัติ ก็เห็นว่ามีความหมายอยู่ เกี่ยวข้องจากความหมายของ อังคาร(๓)+ราหู(๘)นี่เอง แต่มองไปไกลกว่านั้น จะเห็นว่า อังคาร(๓) ดับแสง เป็นนิจ แปลว่าทหาร ไม่มีกำลัง หมดพลังแล้ว ส่วนราหู(๘)แรง เป็นมหาอุจ แต่ตกภพมรณะแก่ดวงเมือง       ความหมายไม่บอกถึงความสำเร็จของทหารที่จะทำการเป็นใหญ่ในระหว่างนี้ มีแต่จะทำลายตนเองของทหาร จึงไม่น่าจะมีการปฏิวัติเกิดขึ้น ขืนมีขึ้นทหาร หรือคณะปฏิวัติก็ต้องพบความหายนะทันที คือมีปฏิวัติขึ้นวันนี้ ก็จะพบความดับลงวันนี้ทันที (อ่านจากความหมายดาวอังคารดับแสงในกรกฎและราหูจรตกภพมรณะแก่ดวงเมือง)
 
อนึ่ง เราได้ตรวจดวงชะตาของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชาไว้ก่อนนี้แล้ว ได้พยากรณ์ไว้แล้วว่า เดือน ก.ย.-ต.ค.-พ.ย.2554 จะมีภาระหนักเพื่อพะยุงสถานะสังคมและประชาชนไม่ให้ล่มลงไป      อันนี้มีความหมายสูงถึงการช่วยประชาชนเรื่องน้ำท่วมใหญ่คราวนี้นั่นเอง ซึ่งในวันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าพล.อ.ประยุทธได้รับคำสั่งของรัฐบาลและออกช่วยประชาชนน้ำท่วมแล้ว จึงไม่น่ามีความหมายของการปฏิวัติ (ดูสารบาญโหรศาสตร์ ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ ครับ)
 
 
 
 
ดวงที่ 2
นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 
 
 
 
ดวงที่ 2
นายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 
 
 
ที่สำคัญดวงชะตาของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้บอกถึงการเสื่อมทรุดลงแม้แต่น้อย แต่ได้บอกถึงการที่พบเผชิญปัญหาอุทกภัยอันร้ายแรงนี้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะในดวงชะตาค่อนข้างบอกถึงอะไรที่เหมาะเจาะมาก ๆ กล่าวคือเป็นดวงชะตาที่จัดมาให้สำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมคราวนี้โดยเฉพาะ และแม้ปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ของประเทศไทย พร้อมทั้งความสามารถในการที่จะจัดการประเทศไทยจากปัญหาน้ำท่วม หรือ สินามิ ครั้งนี้ และทั้งปัญหาวิกฤตของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์จริง ๆ แทบว่าไม่มีดวงชะตาอื่นที่เหมาะเท่านี้ นอกจากนี้ยังเห็นจากดวงชะตาประเทศไทยและ นรม.ว่าในปี 2554และปี 2555 2ปีนี้อย่างไร ๆ การเศรษฐกิจ การเงินของประเทศไทยและรัฐบาล ความอยู่ดีกินดีของประชาชนจะดีมาก ๆ ก้าวไปข้างหน้าตลอด ...... ในขณะเดียวกัน เราก็ได้พยากรณ์ไว้แล้วว่า ดวงชะตาของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะยังไม่ดีขึ้นตลอด 2 ปีข้างหน้า       ..........ประเด็นของหิ่งห้อยจึงไม่น่าเป็นห่วง
 
 
 
ในความหมายของสตรีจะตายหมู่จำนวนมากตามคำพยากรณ์นั้น บัดนี้จะไม่มีความหมายของสตรีผู้สูงศักดิ์อีกต่อไปแล้ว เพราะได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว และกระแสดาวที่ให้ความหมายลดลง และหลังนั้นมา ไม่มีความหมายของคำว่า สูงศักดิ์   จะมีแต่คนธรรมดา ๆ อย่างไรก็ตามในระบบดาวไม่เห็นโดยชัดเจนว่ามีการล้มตายของประชาชนจำนวนมากแต่เห็นโดยรวมว่าแผ่นดินสำคัญของประเทศถูกน้ำท่วมใหญ่   เน้นคำว่า แผ่นดิน คำว่าแผ่นดินนั้นก็ย่อมรวมเอาความหมายของประชาชนจำนวนมากเข้าด้วยจากภัยสินามิ เพราะเมื่อน้ำท่วมแผ่นดินทั้งแผ่นดินแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงส่งที่เกิดจากดิน อาศัยดินอยู่ ย่อมวิบัติไปกับแผ่นดินนั่นเอง   แต่นั่นเป็นเพราะโหรยังไม่สามารถแยกความหมายของดาวออกไปถึงขั้นละเอียดระดับนั้นด้วยก็ได้
 
 
 
สิ่งที่น่าสนใจในดวงชะตาประเทศไทยและพรรคเพื่อไทย อยู่ในเดือน ธันวาคม 2554 ต่อกับเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษยน 2555 จะมีการกระเตื้องครั้งใหญ่เกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทย ราวกับว่าเป็นระดับนโยบายที่ก้าวไปอีกระดับหนึ่ง   แต่อยู่ในระดับแผนการณ์ทดลอง หรือตรวจสอบอยู่ ยังไม่เวิรคเต็มที่   จะไปเวิร์คเต็มที่ในเดือนกันยายน-ธันวาคม 2555 ไปถึงเดือน ธ.ค. 2557   ซึ่งในตอนนั้นในดวงประเทศไทยจะหมายถึงการขัดแย้งของการเมือง สังคมอย่างแรง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ด้วยพลังขับเคลื่อนครั้งใหญ่ ในดวงพรรคเพื่อไทยหมายถึง มีมหามิตรมาช่วยในการบริหารของประเทศไทยของพรรค ๆ มีการเพิ่มพลัง มีแรงมาสมทบอย่างแรงมากอีกแรงหนึ่ง ที่ทำให้ประเทศไทยกระเตื้องอย่างแรง (ดาวเสาร์๗จรสู่ราศีตุลเป็นมหาอุจทับลักคณ์)   ดวงของ นรม.ยิ่งลักษณ์ บอกถึงความรุดหน้าไปอย่างยิ่งในการทำประโยชน์แด่มวลมหาชน มีความสำเร็จอย่างรุ่งโรจน์....ได้บอกถึงแรงหรือพลังที่เข้ามาสมทบ ร่วมสร้างสรรค์อย่างแรงด้วย   น่าจะได้มีการปรับนโยบายหรือปรับเครื่องมือของนโยบายขนานใหญ่ เพื่อให้การขับเคลื่อนตรงสู่การสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น  
 
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2011-09-19 21:48:57
  • ชลัมพุช โหรชนบท /19 ก.ย.2554
 
  • จากเวบบอร์ด กระทู้ ดวงชะตาประเทศไทย5 ยืนยันสินามิหรือไม่ สตรีผู้สูงศักดิ์ เขื่อนแตก ดินแยก โคลนถล่ม
 
 สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (139971)

 สิ่งที่น่าสนใจในดวงชะตาประเทศไทยและพรรคเพื่อไทย อยู่ในเดือน ธันวาคม 2554 ต่อกับเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษยน 2555 จะมีการกระเตื้องครั้งใหญ่เกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทย ราวกับว่าเป็นระดับนโยบายที่ก้าวไปอีกระดับหนึ่ง   แต่อยู่ในระดับแผนการณ์ทดลอง หรือตรวจสอบอยู่ ยังไม่เวิรคเต็มที่   จะไปเวิร์คเต็มที่ในเดือนกันยายน-ธันวาคม 2555 ไปถึงเดือน ธ.ค. 2557   ซึ่งในตอนนั้นในดวงประเทศไทยจะหมายถึงการขัดแย้งของการเมือง สังคมอย่างแรง นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ด้วยพลังขับเคลื่อนครั้งใหญ่ ในดวงพรรคเพื่อไทยหมายถึง มีมหามิตรมาช่วยในการบริหารของประเทศไทยของพรรค ๆ มีการเพิ่มพลัง มีแรงมาสมทบอย่างแรงมากอีกแรงหนึ่ง ที่ทำให้ประเทศไทยกระเตื้องอย่างแรง (ดาวเสาร์๗จรสู่ราศีตุลเป็นมหาอุจทับลักคณ์)   ดวงของ นรม.ยิ่งลักษณ์ บอกถึงความรุดหน้าไปอย่างยิ่งในการทำประโยชน์แด่มวลมหาชน มีความสำเร็จอย่างรุ่งโรจน์....ได้บอกถึงแรงหรือพลังที่เข้ามาสมทบ ร่วมสร้างสรรค์อย่างแรงด้วย   น่าจะได้มีการปรับนโยบายหรือปรับเครื่องมือของนโยบายขนานใหญ่ เพื่อให้การขับเคลื่อนตรงสู่การสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น

 

ตอนนี้ นายกฯยุบสภาซะแล้ว กาลข้างหน้าจะเป็นเช่นคำทำนายมากน้อยแค้ไหนก็ไม่รู้นะ  กำลังติดตามครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไท วันที่ตอบ 2013-12-10 22:02:50


ความคิดเห็นที่ 2 (140168)

 ดวงของ นรม.ยิ่งลักษณ์ บอกถึงความรุดหน้าไปอย่างยิ่งในการทำประโยชน์แด่มวลมหาชน มีความสำเร็จอย่างรุ่งโรจน์....ได้บอกถึงแรงหรือพลังที่เข้ามาสมทบ ร่วมสร้างสรรค์อย่างแรงด้วย   น่าจะได้มีการปรับนโยบายหรือปรับเครื่องมือของนโยบายขนานใหญ่ เพื่อให้การขับเคลื่อนตรงสู่การสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น

 

- ก็อยากให้เป็นไปดังคำทำนายวิเคราะห์นั่นแหละแต่บอกตามตรงมาถึงวันนี้มันเสียวๆอย่างไรก็ไม่รู้ นายกฯเราจะไปรอดปลอดภัยแน่เหรอครับ ไหนจะโครงการ 2.2 ล้านล้าน ที่โดนไปแล้ว ไหนจะโครงการจำนำข้าว ไหนจะรอถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยวุฒิสภา (ตอนนี้ประธานวุฒิฯก็เข้ามารอถ้าเตรียมถล่มอยู่แล้วด้วย" คนในพรรคก็ด้อยคุณภาพ (ตามข่าวที่เขาพูดๆกัน) แล้วนายกเราอยู่รอดปลอดภัยแน่หรือเปล่านี่ 

วานช่วยวิเคราะห์เน้นย้ำให้สักครั้งจะได้ไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไท วันที่ตอบ 2014-03-23 11:18:07[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.