ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก

 

คำพยากรณ์ดวงชะตา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 
  • ชลัมพุช โหรชนบทให้การพยากรณ์ไว้ ณ 26 พฤษภาคม 2554 
 
 
 
ชื่อ    น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เกิดวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2510
 
 
 
ดวงที่ 1 รูปดวงชะตา    เป็นอย่างนี้
 
 
 
 
 
 
          ดวงที่ 1 ดวงกำเนิด
        น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                    ๔/21 มิถุนายน 2510
 
 
ลั     กรกฎ(โดยการคำนวณ)   กุม ๕๖ 
     เมถุน กุม ๔
๒    พิจิก
     กันย์  กุม ๙
๔    เมถุน กุม ๑
๕    กรกฎ กุม
๖    กรกฎ กุม ๕
๗   มีน
   เมษ 
   กันย์  กุม ๓
    สิงห์      
 
 
 
ข้อพิจารณา
 
1.  วันที่ปรากฏตัว เพื่อเดินทางไปสมัคร สส.สัดส่วนที่อาคารกีฬาเวศ2 วันที่ 19 พ.ค.2554 ในนามผู้สมัครสส.สัดส่วนพรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 แล้วพรรคเพื่อไทยโดยนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ จับสลากได้หมายเลข 1 นั้น นับเป็นปรากฎการณ์ที่ดียอดเยี่ยมและมือโชคอย่างแท้จริง จึงสามารถจับได้เบอร์ 1 (1ใน26หมายเลขทั้งหมด) และเป็นพรรคใหญ่อันดับ 1 อีกด้วย เมื่อสำรวจระบบดาววันนั้นและเวลาที่จับสลากได้นั้น (ซึ่งอยู่ระหว่าง 08.26 10.26 น.) ปรากฏว่า ลักคณาฤกษ์(เวลาที่จับสลาก) อยู่ที่ราศีกรกฎ ขณะที่ดาว 4 ดวงสำคัญล้วนพระเคราะห์ให้คุณคืออังคาร(๓)เกษตรจร ศุกร์(๖) มนตรีจร พุธ(๔) เดชจร และพฤหัสบดี(๕) มูละจร ราชาโชค กุมกันอยู่ราศีเมษ ภพที่ 10 จากราศีกรกฎ      ทำให้เป็นที่สังเกตว่า กรกฎน่าจะเป็นราศีที่มีความหมายดีที่สุด และพบว่า ลักคณาของดวงฤกษ์ทับลงบนดาวสำคัญในชะตาของ น.ส.ยิ่งลักษณ์พอดี นั่นคือดาวพฤหัสบดี(๕)เดิม ซึ่งมีศักดิ์สูงสุดคือเป็นมหาอุจ เป็นเดชเดิม กุมอยู่กับดาวศุกร(๖)เดิม ซึ่งมีศักดิ์เป็นราชาโชค เป็นมูละเดิม ซึ่งดาวคู่นี้ถือว่าเป็นดาวขนาดใหญ่ในจักรราศีฝ่ายธรรมะ ที่มีอำนาจบันดาลความสำเร็จอย่างสูงแก่ชีวิต และการที่ดาว 4 ดวงดังกล่าวอยู่ราศีเมษ   จากราศีกรกฎหมายถึง การเปล่งกระแสจากภพที่ 10 กัมมะจากราศีกรกฎ จึงเป็นข้อสังเกตแต่แรกว่า ลักคณาของดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ควรจะอยู่ที่ราศีกรกฎ จึงจะสอดรับกับกระแสดาวทั้ง 4 ได้ความหมายที่ดีออกมาเช่นนี้   และครั้นถึงวันเปิดรับสมัคร สส.เขตทั่วประเทศ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 ปรากฏว่าดาวจรทั้ง 4 ดวงนั้น ยังคงสถิตที่ราศีเมษ และโดยที่เป็นเวลาที่ ลักคณาฤกษ์วันเปิดรับสมัครอยู่ราศีกรกฎ  จึงเป็นว่าบุคคลที่มีลักคณาอยู่ราศีกรกฎ จักได้รับรัศมีโชคจากดาวทั้ง 4 ดวง อย่างเต็มที่      กล่าวคือ วันที่ 19 และวันที่ 24 พ.ค. 2554 จึงเป็นวันที่เปิดศักราชความสำเร็จเกียรติยศ ชื่อเสียง การงานหน้าที่อันยิ่งใหญ่แก่ชีวิตนี้  
 
2.    ที่จริงลักคณาอาจจะอยู่ในราศีใดราศีหนึ่งคือ กรกฎ สิงห์ ตุล และ ธนู   และพบว่า กรกฎและตุล แทบไม่มีความหมายแตกต่างกัน แต่เมื่อดูจากดาวราหู(๘) ที่อยู่ราศีเมษแล้ว พบความหมายของราศีกรกฎตรงกว่า นั่นคือหมายถึงผู้ที่ต้องรับภาระหน้าที่อันยากลำบาก ที่แปลว่า ภาระหน้าที่ของการแก้ไข เผชิญปัญหาอันสลับซับซ้อนหรือวิกฤตของประเทศไทย   จึงน่าเป็นว่า ลักคณา อยู่ราศีกรกฎ
 
 
 

ดวงที่ 2
ดวงระบบดาววันที่จับฉลากได้เบอร์ 1

                   ดวงที่ 2 
                   ดวงระบบดาววันที่ 19 พ.ค.2554 
                   วันที่นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ หน.พรรคเพื่อไทยจับฉลากได้เบอร์ 1 
 

3.    ความหมายเมื่อลักคณาอยู่ราศีกรกฎ ค่อนข้างบอกความหมายที่ดีกว่าราศีตุลเมื่อมองไปในอนาคต   และอนาคตอันใกล้ที่สุดก็คือ วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง ในวันนั้นดาวพฤหัสบดี(๕)ที่มีศักดิ์เป็นมหาอุจเดิม เป็นราชาโชค และยังจรมาเป็นศรีจรอีกด้วย   มาสู่ราศีเมษ    เป็น 10 แก่ลักคณากรกฎ+ศุกร์(๖)เดิม+พฤหัสบดี(๕)เดิม ในราศีกรกฎ   บ่งในทางดีที่ให้ความมุ่งหมายสำเร็จอยู่แล้ว   และมองดูที่ราศีกรกฎพบว่ามีดาวจันทร์(๒) ซึ่งเป็นเจ้าเรือนราศีกรกฎ หมายถึงตนุลักคณา จรมาโดยกุมพุธ(๔)จร คู่มิตร กุมกันทับลักคณา ทับศุกร์(๖)เดิม+พฤหัสบดี(๕)มหาอุจเดิม  
 
ที่สำคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งก็คือขณะนั้นดาวราหู(๘)จรมาสู่ราศีพิจิกแล้ว เป็นราหูจรมหาอุจ และเป็น5แก่ลักคณาราศีกรกฎ ตำแหน่งอัมพุชเกณฑ์ สุดยอดปรารถนาของคนมีลักคณาในราศีกรกฎ เพราะนี่คือความหมายของความสำเร็จอย่างรุ่งโรจน์   และจะมีความหมายต่อไปในวันข้างหน้าถึง 5 ปีติดต่อกันไป
 
อ่านความหมายโดยรวมได้ว่าชนะการเลือกตั้งอย่างบอบช้ำที่สุดแต่ก็เป็นวันแห่งความสุขและสมหวัง ........แล้วครั้นถึงวันที่ 26 ก.ค.2554 ซึ่งได้ตรวจสอบไว้ล่วงหน้าแล้ว และพยากรณ์ไว้แล้ว(ในคำพยากรณ์พรรคเพื่อไทย)ว่าพรรคเพื่อไทยจะได้นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย   พบว่าดาวตนุลักคณ์ จันทร์(๒)ของคุณยิ่งลักษณ์ จรมาเป็นมหาอุจอยู่ราศีพฤษภ    เป็น 11 แก่ลักคณ์ นี่คือความสำเร็จในระดับสูงสุด(มหาอุจแปลว่าสูงสุด)   จะได้เป็นนายกรัฐมนตรี และครั้นล่วงไปถึง วันที่ 29-30-31 ก.ค. 2554 (ที่ให้ความหมายว่าจะได้รัฐบาลจากพรรคเพื่อไทย-ไม่ใช่ประชาธิปัตย์) ดาวจันทร์(๒)ตนุลักคณ์นี้จรมาถึงราศีกรกฎพร้อมดาวจร+ดาวเดิม+ลักคณา รวมเป็นดาว 6 ดวงคือ ศุกร์(๖)จร+อาทิตย์(๑)จร + พุธ(๔)จร + จันทร์(๒)ตนุลักคณ์เกษตรจร+พฤหัสบดี(๕)มหาอุจเดิม+ศุกร์(๖)ราชาโชคเดิม+ลักคณา ซึ่งหมายถึงความสำเร็จของเจ้าชาตานี้เน้นเข้าไปอีก
 
และมีข้อสังเกตเป็นพิเศษก็คือ วันที่ 18 สิงหาคม 2554 ซึ่งน่าเป็นวันดีที่สุดอีกวันหนึ่งของชะตานี้ ที่บ่งบอกถึงอำนาจบารมีอย่างสูงสุด   น่าคอยดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น [ดาวศกร์(๖)จร+พุธ(๔)จร กุมกันบริสุทธิ์ ไม่มีดาวเคราะห์อื่นเจือปน ในราศีกรกฎธาติน้ำ เป็นอสีติธาตุน้ำ ทับลักคณา……มีความหมายถึงคดีความสำคัญ ?]
 
 
ดวงที่ 3
ดวงระบบดาววันเลือกตั้ง
3 ก.ค.2554
 
 
ดวงที่ 3
ดวงระบบดาววันเลือกตั้ง
วันที่ 3 ก.ค.2554
 
 
4.     สรุปเฉพาะประเด็นนี้ก่อนว่า   นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 28 ในระบอบประชาธิปไตย จะได้แก่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ผลงานของเธอน่าจะไปไกลกว่า ทักษิณ ชินวัตร .... ปรากฏไปใน 5 ปีข้างหน้า 
 
อย่างไรก็ตาม ในการต่อสู้ของเจ้าชาตานี้ ก่อนที่จะได้ชัยชนะ ได้มีร่องรอยของความเหน็ดเหนื่อย สุขภาพทรุดโทรมและความเจ็บไข้ และร่องรอยของผลจากศัตรูคู่แข่ง ที่พยายามสกัดกั้นทุกวิถีทาง แม้กระทั่งความคิดที่จะทำให้เจ้าชาตานี้ต้องเป็นอัมมะพาต เคลื่อนไหวไม่ได้ หรือแม้ด้วยอุบัติเหตุถึงชีวิต   ......   แต่ก็จะกั้นไม่อยู่.......    
 
  • ชลัมพุช โหรชนบท
    26 พฤษภาคม 2554
    08.02 น.

 

หมายเหตุ 
-เพิ่มดวงระบบดาว ดวงที่ 2 
-เพิ่มดวงระบบดาว ดวงที่ 3

-คำพยากรณ์นี้ให้ไว้เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554, มีคำพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน ที่พยากรณ์ไว้ก่อน..ในเวลาใกล้ ๆ ต่อเนื่องกัน โปรดดูสารบาญโหราศาสตร์เรื่อง คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค.2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์   ให้การพยากรณ์ไว้ ณ 12-13 พ.ค.  2554. 

 

 

 

 

 
 
 สารบาญโหราศาสตร์

คำพยากรณ์เกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่น โควิด-19
บทวิเคราะห์หลักวิชาคำพยากรณ์พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค
ดาวพฤหัสย้ายสู่ธนูโหรว่าฝ่ายค้าน ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้ ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2559 นี้[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (136787)

อายุ 44 ย่าง 45 ปี  ตามโหรศาสตร์ไทย  ในระบบทักษาดาว ๒ เป็นกาลกิณีจรปี ทับลัคนาวันเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 54

ดาว ๒ ได้ตำแหน่งเกษตร ทำให้กาลกิณีมีฤทธิ์แรง 

ดาว ๕  เจ้าเรือนอริ และเจ้าเรือนศุภะ ถึงเป็นศรีจรได้ตำแหน่งราชาโชค แต่จรไปทับ ๘   ในภพการงาน  

ศัตรูด้านการงาน ซึ่งเป็นใหญ่กว่าจะกล้าแข็งมาก

ดาว ๔  เจ้าเรือนวินาศ  เข้าทับลัคนา  ความหมายก็น่าจะรู้แล้ว

แค่ดาว 3 ดาวนี้   ก็น่าจะปักธงได้ว่า...ไม่ได้เป็น นางยกรัฐมนตรีแน่นอน

ยิ่งดาว ๑  เป็นมนตรีจรเข้าภพวินาศ  ยิ่งไม่ต้องพูดถึง  มิได้เป็นใหญ่อย่างแน่นอน

ดาว ๗ โทษทุกข์  เป็นเดชจร  ทับดาว ๓ คู่ศัตรู เจ้าเรือนการงาน และ ปุตตะ  คู่กัดกันอย่างแรง

ดาว ๘ เจ้าเรือนมรณะ  เข้าภพปุตตะ    ล้วงได้ล้วงเสียในภพนี้  น่าจะเป็นล้วงเสียมากกว่า  ความหวังลมๆแล้ง ก็ต้องผิดหวังอย่างแน่นอน

สรุป...ปักธง..ยิงธง...อาจจะชนะเลือกตั้ง ...ได้เสียงข้างมาก..แต่ไม่ได้เป็น  นางยกรัฐมนตรี....

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไทย วันที่ตอบ 2011-06-07 16:45:46


ความคิดเห็นที่ 2 (136910)

ไม่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ แต่น่าทึ่งกับความแม่นยำถึง 85 เปอร์เซ็นต์

ผู้แสดงความคิดเห็น คนไทยที่ไปใช้สิทธิ์ วันที่ตอบ 2011-07-07 16:05:53


ความคิดเห็นที่ 3 (136911)

จะมีคนดวงดีขนาดนี้เชียงเหรอ

ผู้แสดงความคิดเห็น เหนือดวง วันที่ตอบ 2011-07-07 16:06:42


ความคิดเห็นที่ 4 (138488)

ตอนนี้เห็นนายกฯโดนฝ่ายเห็นต่างถล่มซะแย่แล้ว ทั้งบรรดา สส.และประชาชนฝ่ายตนบางกลุ่มก้อนก็เริ่มน้อยอกน้อยใจในการดำเนินงานที่ผ่านมา ดูๆแล้วน่าจะยุ่งอีรุงตุงนังไปกันใหญ่ วุ่ยวายจนทำอะไรไม่ได้หรือได้ไม่เต็มที่นัก แล้วภายหน้าบ้านเมืองจะวุ่นวายมากน้อยแค่ไหนครับเนี่ย นายกฯจะนำทัพไหวไหมครับ  

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาชนไทยชาวภาคใต้ วันที่ตอบ 2012-06-29 16:10:42


ความคิดเห็นที่ 5 (139133)

คห.4ครับ มีคำตอบอยู่แล้วครับ โปรดดู : มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ผู้แสดงความคิดเห็น 001 วันที่ตอบ 2012-12-07 22:48:33[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.