ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ

 

ความเห็นที่ 2 (3286051) 
 
คำถามที่ค้างมาแต่กระทู้ก่อนว่าดังนี้ :-
 
อยากถามอีกข้อหนึ่งแง่โหราศาสตร์ครับ นายกอภิสิทธิ์จะได้รับเคราะห์ร้ายแรง............ผมทราบว่านายกทักษิณ ก็มีลักคณาอยู่ราศีกันย์เหมือนกัน ...... จะมิรับเคราะห์ร้ายแรงเหมือนกันหรืออย่างไรครับ ??   เท่าที่ผมศึกษามา นายกบรรหารอีกคนหนึ่งมีลักคณาราศีกันย์เหมือนกัน พวกราศีกันย์จะไม่พลอยได้รับเคราะห์ร้ายแรงไปทุกคนหรือ มีอะไรเป็นข้อแตกต่างครับ ?
 
ผู้แสดงความคิดเห็น นักศึกษาโหราศาสตร์ วันที่ตอบ 2011-02-12 22:09:04  
·         ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2011-02-27 06:41:37
 
 
 
 
 
 ความเห็นที่ 3 (3286052) 
 
คำตอบ     ความเข้าใจที่ว่า เมื่อลักคณาอยู่ราศีเดียวกันก็จะได้รับผลดีผลร้าย หรือเคราะห์กรรมต่าง ๆ เหมือน ๆ กันนั้น   เป็นความเข้าใจที่ผิด 
 
เหมือนคนไทยทั่ว ๆ ไปเข้าใจเอาว่าคนเกิดวัน เดือน ปี อะไร .......... ก็ทึกทักเอาว่าจะเป็นอย่างนั้น............นี่คือคนไม่เข้าใจโหราศาสตร์
มีเพียงความเชื่อที่สืบมาจากประเพณีที่เคยเชื่อมา
เช่นในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ.........คนไทยพวกหนึ่งที่พอมีความรู้ทางการพยากรณ์อยู่บ้าง   ก็พูดไปในเรื่องที่ตนเองเชื่อ ซึ่งเป็นเรื่องเหลวไหล ที่มีมาเป็นระยะ ๆ ก็คือ   ปีชง........ขณะนี้คนก็ตื่นกันอยู่    ขอบอกว่านี่เป็นเรื่องเพียงความเชื่อ หาความจริงไม่ได้ บางทีก็ถูกบ้าง   แต่ถูกแบบถูกลอตเตอรี่............. เป็นพวกงมงายไร้สาระจริง   ถ้าสังคมเราปราศจากความเชื่อเช่นนี้ หรือเรื่องปีชงนี้ไปอย่างเรียบเกลี้ยง ก็จะไม่มีผลเสียหายอะไรเกิดขึ้นเลย จะมีแต่เกิดผลดีคือ มีโอกาสที่จะอุปนิสัยแบบมีเหตุผลขึ้นแทนในสังคมอันเป็นลักษณะสังคมเจริญปัญญาหรือยุควิทยาศาสตร์
 
พอ ๆ กับที่ตื่นกันอยู่บางแห่งเรื่อง    คนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร ส    กำลังจะมีเคราะห์ร้ายแรง จะต้องทำบุญด้วยการเลี้ยงขนมจีนแด่คนทั้งหลาย จะต้องเลี้ยงตรงสี่แยกเสียด้วย
นี่คือพวกงมงาย โดยแท้จริง 
ในกรณีที่มาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ เช่นเดียวกับคำถามข้างต้น ที่สงสัยว่า เมื่อลักคณาอยู่ราศีกันย์ด้วยกัน ก็คงจะได้รับเคราะห์ร้ายเหมือน ๆ กัน      นั่นไม่ถูกต้อง เหมือนกับตีขลุมเอาว่า คนเกิดวันเสาร์ต้องทุกข์ ร่ำรวยยาก คนเกิดวันพฤหัสบดีจะร่ำรวย   ได้เป็นใหญ่ .ซึ่งในความจริงคนเกิดวันเสาร์ก็เป้ฯเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ พอ ๆ กับคนในคุกบางขวาง รอการประหารก็มีคนเกิดวันพฤหัสบดีเยอะ...
และเป็นเรื่องที่มากมายเกินไปที่จะอธิบายให้เข้าใจในที่นี้ 
แต่ก็พอทำความเข้าใจได้ในหลักการ
โดยหลักการโหราศาสตร์คือหลักการว่าด้วยกระแสดาวเคราะห์ 10 ดวง บนท้องฟ้า ที่เปล่งออกมารอบตัวมัน เขาให้รหัสดาวไว้10รหัสเรียงเลขไปเลยคือ คือ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ คือแทนดาวอาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เสาร เกต มฤตยู  
 
ที่มักเข้าใจผิดก็คือ   ไปเพ่งดูเพียงดาวดวงเดียว   แท้จริงมีดาวถึง 10 ดวง จึงเป็นการผสมผสานกระแสดาวทั้ง 10 ดวงนั้น เป็นอิทธิพลผสมผสานดาว นี่เป็นข้อที่ 1
ข้อที่ 2   ลักคณาอยู่ราศีเดียวกันก็จริง   แต่เกิดคนละวัน เดือน ปี และคนละเวลา     ดาวทั้ง 10 ดวง ของคนแต่ละคนอยู่กันคนละแห่งหน ไม่ตรงกัน   หรืออาจจะตรงกันบ้างก็มีแต่ไม่ใช่ประเด็น
 
ข้อที่ 3   ลักคณาอยู่ราศีเดียวกันก็จริง แต่ดาวเจ้าเรือนลักคณา หรือตนุลักคณา อยู่กันคนละแห่งเช่นของ นายกอภิสิทธิ์ อยู่ราศีสิงห์ ของนายกทักษิณอยู่ราศีกรกฎ ของนายกบรรหารอยู่ราศีกรกฎ
จะเห็นว่าของนายกบรรหาร กับ ของนายกทักษิณ อยู่กรกฎ   เป็นตำแหน่งที่ดีมาก ๆ และค่อนข้างปลอดภัย แคล้วคลาด สำเร็จกิจการงานดี และร่ำรวย ของนายกทักษิณเด่นเพราะที่กรกฎนี้มีดาวถึง 4 ดวงให้อิทธิพลความสำเร็จแรง คือดาวพุธ(๔)ตนุลั ยังมีดาวจันทร์(๒)+ดาวอาทิตย์(๑)กุม และดาวพฤหัสบดี(๕)เล็งอีก   ถือว่าเป็นุการรวมพลังดาวที่ให้ความหมายดี ที่หมายถึงความสำเร็จร่ำรวย และมีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิต โดยเฉพาะในระยะปลายของชีวิตอีกด้วย นี่กล่าวเรื่องตนุลักคณ์เรื่องเดียว
ส่วนของนายกอภิสิทธิ์ ดาวพุธ(๔)ตนุลั อยู่ราศีสิงห์ เป็นภพของความผิดหวัง ความลับดำมืด สิ่งผิดกฎหมาย คุกตะราง คดีความ.....ชีวิตที่ลำบาก........
ก็มีนัยยะของความแตกต่าง ดังนี้ เป็นประการต้น ๆ ยังมีความแตกต่างอีกมากมาย ทั้งด้านดี และ ด้านร้าย    ด้านดีนายกอภิสิทธิ์ดีที่มีดาวพฤหัสบดี(๕) กุมดาวจันทร์(๒)มหาอุจ ณราศีพฤษภ ได้ฐานะ อสีติธาตุ     ทำให้มีพลังสูงพิเศษ เป็นจุดความสำเร็จเด่นดังของชะตานี้   แต่อย่างไรก็ตาม   จุดผิดพลาดสำคัญย่อมพิจารณาได้จากตนุลักคณา คือดาวพุธ(๔) ของยายกอภิสิทธิ์ ยังมีดาวร้ายมฤตยู(๐)กุมอยู่ และซ้ำมีดาวเสาร์(๗)เล็ง และซ้ำมีดาวร้ายเกต(๙) ถึงอีก   ๔+๐+๗+๙ หมายถึงผลทางร้าย ๆ รวมทั้งความตายที่ไม่ดีด้วย   นี่บอกถึงผลทางลบไปหมด     แม้ว่าจะได้เป็นอะไรก็ทำอะไรไม่ได้ผลดีสมหวังตนเอง.......
ส่วนนายกบรรหาร ก็กำลังจะได้ผลกระทบตามหลักทักษา   ในเร็ว ๆ นี้จะเผชิญปัญหาความแตกร้าวในมวลหมู่ พรรค ทีมงานอย่างแรง..........
เอาไว้แค่นี้นะครับ คงจะเข้าใจ...
 
 
ช.โหรชนบท
25 ก.พ.2554
  • ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2011-02-27 07:23:08
 
 
 
 
 
 ความเห็นที่ 4 (3286250) 
 
ในเรื่องของอดีตนายก ทักษิณ ดวงชะตากำลังจะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ และก้าวสู่เส้นทางที่เข้มแข็ง ราบเรียบในไม่ช้านี้   มีช่วงระหว่างวันที่ 3-15 มี.ค.2554 หรือ 14 เม.ย.-7 พ.ค.2554 อาจจะมีอุบัติเหตุบางอย่าง หรือไม่ก็เรื่องอาหารเครื่องดื่ม ระวังยาพิษ อาหารเป็นพิษ หลังวันที่ 7 พ.ค.2554 จึงจะพ้นเคราะห์ พ้นอุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าว จะเป็นลักษณะตรงข้ามกับนายกบรรหาร   ที่อีกไม่ช้า ชะตาจะตกต่ำ ประมาณเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ก็จะเผชิญปัญหาอันหนักหน่วง และเสี่ยงต่อการแตก พังทะลายของพรรค และพวก   ส่วนของนายกอภิสิทธิ์ ได้พยากรณ์ไว้อย่างละเอียด รัดกุมแล้วอันจะบอกถึงเวลาที่ตกอับและต้องเผชิญปัญหาอันยากลำบากนานาประการ รวมทั้งการถูกลอบทำร้ายและคดีความต่าง ๆ อันฉกรรจ์ ดังได้พยากรณ์ไว้แต่ต้นแล้ว  
 
ช.โหรชนบท
25 ก.พ.2554
·         ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท วันที่ตอบ 2011-02-28 19:58:06สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.