ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง

 

นี่คือรายงานการวิจัยทางโหราศาสตร์
 
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย
พุทธศักราช 2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการ 
 

 

 

 

1.   ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2554 วงการทหาร ตำรวจ และบุคคลในเครื่องแบบ จะคึกคักขึ้น ทหารในรูปรวมจะได้รับคำสั่งและนโยบายบางอย่างในทางที่สนับสนุนรัฐบาลปัจจุบันอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางไม่ว่าผิดหรือถูก ชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรมประการใดก็ตาม กระนั้นก็ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือความขัดแย้งอะไรรุนแรง
 
 
 
 
2.     พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ จะเริ่มมีบทบาททางการเมืองของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ในเดือนเมษายน 2554 จะได้เห็นการปรากฏตัวของพล.อ.เปรม ในระหว่างวันที่ 17 – 30 เมษายน 2554 พล.อ.เปรมจะไปปรากฏตัวในงานศพสำคัญแห่งหนึ่งในวงการทหารเรือ ลูกน้องที่เสียชีวิตเกิดจากการตายหมู่ทางทะเลในช่วงเวลานั้น

 
หลังจากนั้น พล.อ.เปรมจะมีบทบาทเปิดเผยตัวเองทางการเมืองมากขึ้น อย่างน้อยก็ปรากฏในงานหรือพิธีกรรมสำคัญ ๆ ปรากฏในดวงชะตาช่วงนี้ว่าจะเด่น มีอำนาจและมีการบังคับบัญชา อย่างกับว่าอยู่ในตำแหน่ง ที่น่าเกรงขาม อยู่ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. 2554 – เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 4 เดือนนี้ จะเป็นเวลาที่มีความหมายยิ่งสำหรับชะตาของพล.อ.เปรม ที่มุ่งหมายจะขึ้นสู่อำนาจปกครองประเทศไทย 
แต่แล้ว ภายหลังจากเวลาผ่านไปเพียง 4 เดือนเท่านั้นเอง โดยเมื่อเลยวันที่ 26 สิงหาคม 2554 อันเป็นวันเกิดอายุครบรอบ 91 ปี ไปแล้ว พล.อ.เปรมจะประสบปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างหนัก โดยที่ได้พบว่าหลังวันที่ 26 ส.ค. 2554 เป็นต้นไป พล.อ.เปรมจะป่วยหนัก มีปัญหาด้านสุขภาพภายในและภายนอก อันเนื่องจากอาหารเป็นพิษ ทางเดินอาหารหยุดทำงาน ครั้นถึงเวลาระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 2554 –ไปจนถึงวันที่ 5 เม.ย.2555 อาการจะกำเริบ อาจจะเสียชีวิตในระหว่างเวลาดังกล่าวนี้ หรือไม่เสียชีวิตก็จะหมดสิ้นอำนาจวาสนาลง
 
 
 
 
3.   ในเดือนเมษายน 2554 นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนไปจนสิ้นเดือน จะเกิดภาวะตึงเครียดและคับขันขึ้นบริเวณชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ชายแดนด้านทะเลติดต่อกัน ยังไม่ชัดเจนของเขตแดน นั่นคือ ไทย – กัมพูชา ประมาณการณ์จากผลวิเคราะห์ดังนี้
 
3.1   จะเกิดเหตุการณ์ทางทะเล ทางชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ในวันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 09.09 น.
 
3.2    ประเทศอะไร? ชายแดนทางทะเลที่มีปัญหากันอยู่ ก็ไม่ใช่พม่า ลาว ไม่ใช่มาเลเซีย ก็มีประเทศเดียวคือกัมพูชา ดังที่ปรากฏความยุ่งยากขึ้นในดวงชะตาผู้นำกัมพูชาในช่วงเดือนเมษายน 2554 คือ นรม.ฮุนเซน แห่งกัมพูชา ที่ระบุถึงความยุ่งยากทางชายแดนทะเล  ดังนั้นบริเวณที่เกิดเหตุก็จะเป็นบริเวณชายแดนทะเลด้านจังหวัดตราด ของไทย กับด้านจังหวัดกำปงโสม ของกัมพูชา ตามวันเวลาดังกล่าวในเดือนเมษายน จนถึงวันที่เกิดปะทะตึงเครียดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 09.09 น.ดังกล่าว

 
3.3    จะมีการปะทะกันหรือมีเรื่องราวกันระหว่างไทย-กัมพูชาในเขตน่านน้ำดังกล่าว แล้วจะกลายเป็นกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศไปนานตลอดปี 2554
 
ในด้านผู้นำประเทศไทย ปรากฏว่าในเดือนเมษายน 2554 ยังปรากฏภาวะตึงเครียดขึ้นในชาตาผู้นำไทยคือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีการเคลื่อนไหวของพลพวกพรรคประชาธิปัตย์อย่างเข้มข้นจ้าละหวั่นเพื่อแก้ปัญหา โดยปรากฏว่าเริ่มมีความทยุ่งยากเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนเมษายน ประมาณวันที่ 17 เมษายน 2554 ประมาณการณ์ว่าน่าจะเกี่ยวกับต่างประเทศ คือปัญหาทางชายแดนไทย-กัมพูชาทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งจะกลายเป้ฯข้อพิพาทต่อไปตลอดปี 2554   ปรากฏว่ามีการแก้ปัญหาผ่านไปได้บางประเด็นอย่างบอบช้ำ ซึ่งในระยะเดียวกันนี้ ปรากฏในดวงชะตาผู้นำกัมพูชา สมเด็จอัครมหาเสนาบดีฮุนเซน ก็พบภาวะตึงเครียดสุดขีดเช่นเดียวกับผู้นำไทย หลังเดือนเมษายน 2554 ไปแล้ว ยังคงพบสถานการณ์ในดวงชะตาผู้นำกัมพูชาที่เลวร้ายลงไปกว่าเดิมอีก กระนั้นทางกัมพูชาก็มิได้ถึงอันตราย เพราะวิกฤตนั้นถูกต้านทานไว้อย่างเหนียวแน่น ชะตาฮุนเซนค่อนข้างเหนียวและทนทานต่อสภาวะกดดันดีเป็ฯพิเศษ เพราะมีหลักนโยบายการแก้ปัญหาดี แต่กัมพูชาจะประสบปัญหาความลำบากยากจนและปัญหาเศรษฐกิจไปตลอดปี 2554 ต่อต้นปี 2555 
 
4.   ดวงชะตาประเทศไทย เรื่องราวสำคัญทางการเมืองของปี 2554 ก็คือเรื่องราวของพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะยังคงยุ่งยากต่อไปอีกและไปสู่จุดที่ตกต่ำที่สุดถึงขั้นวิกฤต   เราได้ให้คำพยากรณ์ที่บอกความหมายของพรรคประชาธิปัตย์ล่วงหน้าแล้ว โดยใส่ไว้ในบางส่วนของผู้นำคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์คือนายชวน หลีกภัย ดังนี้
 
4.1 “6.   ครั้นช่วงเวลานี้ (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.2553) ผ่านไปแล้ว ไม่ว่านายชวนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็จะเป็นช่วงเจ้าชาตานี้ต้องเผชิญกับปัญหาที่ยากลำบาก ความฝืด ความจนมุมไม่มีทางออกหมายความรวมถึงอุบัติเหตุและสุขภาพของเจ้าชาตานี้และที่สำคัญหมายถึงความแตกร้าวอย่างรุนแรง    ถ้านายชวนได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงการพาคณะบริหารทั้งคณะไปสู่สภาวะการเสี่ยงขนาดหนักต่อสภาวะการพังและแตกร้าวไปด้วยกัน   แม้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพรรคประชาธิปัตย์อยู่ ก็น่าจะหมายถึงพาหมู่ – พรรคไปสู่สภาวะดังกล่าวด้วย    ซึ่งสภาวะต่าง ๆดังกล่าวมาแต่ต้นนั้น จะดำรงคงเป็นไปตลอดปี 2553 และครั้นถึงเวลาระหว่าง พ.ค. -ก.ค. 2554 (ช่วงประมาณ 3 เดือนนี้) น่าจักได้เผชิญภาวะอันร้ายแรงอันเนื่องมาจากแนวต้านทานพังทลายลงไปทั้งหมด”   
  • ชลัมพุชโหรชนบทให้การพยากรณ์ไว้ ณ 7 พ.ค.2553
(ดู สารบาญโหราศาสตร์; ดวงชะตานายชวน หลีกภัย, การพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดงราชประสงค์ 19 พ.ค.2553)
 
4.2    “6.   ใน 5 ปีที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์มีแต่ความวุ่นวาย ใน 2 ปีครึ่งข้างหน้า พรรคประชาธิปัตย์อยู่ในระยะความเสี่ยง และความทรุด ในเดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป พรรคประชาธิปัตย์จะดูดี ปลอดภัยขึ้น แต่จะไร้บทบาทปราศจากการสร้างสรรค์อย่างไรแก่ประเทศไทย และประชาชนไทย ระยะอันตรายของพรรคประชาธิปัตย์มีอยู่ในขณะนี้แต่จะทวีอันตรายไปยิ่งขึ้นที่ เมษายน 2554 เป็นต้นไป เป็นระยะที่ตกต่ำและแตกแยกอย่างรุนแรง” 
  • ชลัมพุชโหรชนบทให้การพยากรณ์ไว้ ณ 22 ธ.ค.2552  
(ดู สารบาญโหราศาสตร์; ดวงชะตาพรรคประชาธิปัตย์ การพยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดงราชประสงค์ 19 พ.ค.2553)


 
 
5.   เราขอยืนยันคำพยากรณ์ที่ให้ไว้เดิมในข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ที่ว่า  

 “.....และครั้นถึงเวลาระหว่าง พ.ค. -ก.ค. 2554 (ช่วงประมาณ 3 เดือนนี้) น่าจักได้เผชิญภาวะอันร้ายแรงอันเนื่องมาจากแนวต้านทานพังทลายลงไปทั้งหมด”  
 
“.....และระยะอันตรายของพรรคประชาธิปัตย์มีอยู่ในขณะนี้แต่จะทวีอันตรายไปยิ่งขึ้นที่ เมษายน 2554 เป็นต้นไป เป็นระยะที่ตกต่ำและแตกแยกอย่างรุนแรง” 
 
 
 
 
 
 
 
6.   จากการตรวจสอบดวงชะตาเมืองและบุคคลสำคัญของประเทศปี 2554 เราได้พบปรากฎการณ์สำคัญที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเป็นเวลา 88 ปีมาแล้วเป็นอย่างน้อย  นั่นคือ
 
จะมีปรากฎการณ์ที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน เกิดขึ้น นับแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ไปจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2555   นั่นคือ ดาวเสาร์(๗)อยู่ราศีกันย์ ดาวราหู(๘)จรมาเข้าราศีพิจิก   ทำมุมแหลมแบบปลายหอกเข้าสู่ดวงเมือง ศึกษาย้อนไปในอดีตราว 88 ปี ยังไม่เคยพบ ว่ามีดาวเสาร์กับดาวราหูจรเข้าบีบ ทิ่มแทงลักคณาดวงเมืองเช่นนี้ และส่อความหมายในทางร้ายเพราะดาวร้าย 2 ดวงนี้เดินสวนกันเข้าบีบทิ่มแทงดวงเมือง โดยเสาร์(๗)กัมมะเดิมจรมาสถิตย์ภพอริของเมืองณราศีกันย์ แล้ว มีราหู(๘) จรมาเข้าภพมรณะของดวงเมืองณราศีพิจิก ปรากฎการณ์นี้บอกถึงความร่วมมือของมหามิตรดาวร้ายในวงการโหราศาสตร์ เพื่อกระทำการร้าย กำลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกภายหลัง88 ปีผ่านมา ในระหว่างวันที่ 24 พ.ค.2554 - 7 ก.ย.2555
 
 
แต่อย่างไรก็ตาม เราขอยืนยันสถานะทางเศรษฐกิจที่ได้พยากรณ์เอาไว้ว่า เศรษฐกิจภาครัฐจะดีแน่ในปี 2554   นับจาก 4 พ.ค. 2554 เป็นต้นไป ประมาณ 1 ปี เพราะดาวพฤหัสบดีจรสู่ราศีเมษ    นั่นหมายถึง การเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ จะดี   แต่อำนาจการจรของดาวเสาร์(๗)กับดาวราหู(๘)ที่ทำมุมปลายหอกทิ่มดวงเมืองนั้น จะบ่งบอกถึงการรั่วไหลขนาดใหญ่    อุปมาเหมือนแผลใหญ่ จากการทิ่มแทงด้วยอาวุธหอกปลายแหลม เข้าเส้นเลือดใหญ่   ...........     ฉะนั้นปี 2554นี้ จะเป็นปีที่ราษฎรเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า      หากินไม่พอปากพอท้อง ...............เข้าของราคาแพง      ค่าเงินตกต่ำ   ราคาน้ำมันขึ้นสูงลิ่ว   หาได้ไม่พอจ่าย   จริงอยู่หามาได้ แต่รายจ่ายดูดเอาไปหมด อย่างนิ่ม ๆ ไม่รู้ตัว   จะหมายถึงระดับราคาและค่าครองชีพจะสูงลิ่ว   และหมายถึงอุบัติเหตุสำคัญ ๆ รวมทั้งเรื่องร้ายแรงต่าง ๆ ตลอดถึงภัยธรรมชาติ  ฯลฯ.............................
 
 
และเราได้วิเคราะห์ชั้นต้นไว้แล้วว่าจะเกิดเหตุร้ายต่าง ๆ ขึ้นถึง 7 ประการ คือ
 
1.    การรั่วไหลทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ หนี้สินและการสูญเปล่า
2.    มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น เป็นเรื่องที่สำคัญ และแปลกประหลาด (เช่นการลอบฆ่าบุคคลสำคัญ ฯลฯ)
3.    สถานะการณ์ประชาชนยากลำบาก หากินไม่พอปากพอท้อง 
4.    การพังของรัฐบาลขณะนั้น
5.    เข้าของราคาแพง ค่าครองชีพสูงขึ้น ราคาน้ำมันสูงลิ่ว   
6.    เกี่ยวกับต่างประเทศ หรือคนต่างประเทศ คดีความสำคัญ ๆ
7.   เรื่องวิปริตทางธาตุ มีดิน น้ำ และลม ไฟ
 
ห้วงเวลาสำคัญ
-ก.ย.-ต.ค.-พ.ย.2554
-พ.ค.-มิ.ย.-ก.ค.-ส.ค.-ก.ย.2555
 
 
 
 
 
 
7.   ในระหว่างประเด็นเรื่องราวที่ร้ายแรงทั้ง 7 ข้อ เมื่อมองรายละเอียดอย่างเพ่งเพ่งเล็งพินิจแล้วก็พบเหตุร้ายอยู่ 2 ประการที่ดูจะเห็นชัดกว่าประการอื่น ๆ คือ 
 
 
7.1.     เรื่องธาตุแปรปรวน     ภัยทางธรรมชาติ  และน่าเป็นภัยทางน้ำ    สินามิ.....เพราะสินามิคราวที่แล้วมีราหู(๘)ธาตุลมเป็นตัวการร่วมอย่างสำคัญตัวหนึ่ง  
คราวนี้ก็มีราหู(๘)จรเข้าสู่พิจิกธาตุน้ำ ลมแรง+น้ำ    และคราวนี้มิใช่เพียงราศีพิจิก แต่ราศีธาตุน้ำทั้งสามราศีคือ กรกฎ,  พิจิก  และมีน   ถูกกระแสดาวเคราะห์ป่วนอย่างหนัก  เริ่มแต่ ราหู(๘)ธาตุลมจรเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นมหาอุจ  พิจิกเป็นราศีธาตุน้ำ   กระแสราหู(๘)แผ่ไปถึงราศีธาตุน้ำด้วยกันทุกราศี  คือราศีกรกฎที่มีจันทร์(๒)เดิมเป็นเกษตรประจำอยู่   และราศีมีนที่มีศุกร์(๖)เดิมเป็นกาลกิณีมหาอุจประจำอยู่  
ด้วยเหตุที่ดาวที่จรเข้ามาและดาวประจำเดิมในราศีธาตุน้ำทั้ง 3 ราศี ล้วนแต่ดาวเข้มแข็ง ทั้งสิ้น  นั่นคือ จันทร์(๒)ธาตุดินเดิมในราศีกรกฎเป็นเกษตร   ศุกร์(๖)ธาตุน้ำเดิมเป็นกาลกิณีมหาอุจ และราหู(๘)จรแรงเป็นศรีจรมหาอุจ  (ศรีกับกาลกิณีปะทะกันด้วยพลังมหาอุจทั้งคู่ สะท้อนถึงจันทร์เกษตรในภพที่4ของดวงเมือง  อันหมายถึงแผ่นดินของเผ่าพันธ์ไทย 
อ่านความหมายได้

ประการที่ 1 ว่า    สินามิท่วมแผ่นดินสำคัญของไทย(น่าเป็นเมืองสำคัญ  อาจจะเป็นกรุงเทพเองได้หรือไม่...หากมิเช่นนั้นก็ต้องเมืองสำคัญ)    หรือมิฉะนั้นก็เกิดอุทกภัย น้ำท่วมทั่วประเทศ.....  
ประการที่ 2  อ่านว่า   สตรีคนสำคัญของแผ่นดินจะสิ้นอายุ (ด้วยเหตุมาจากอุทกภัย).....หรือมิฉะนั้นก็มีเหตุสตรีตายหมู่ขนาดใหญ่อันเนื่องจากอุทกภัย..และในหมู่นั้นล้วนสตรีคนสำคัญ ๆ ของประเทศ
เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 9 กันยายน - 31 ตุลาคม 2554 
 
 
7.2  มีการปฏิวัติหรือรัฐประหาร ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น   หรือ  มีการใช้บทบาทของทหารในทางที่เข้มและเคร่งครัดเกิดขึ้น ในช่วงเวลาระหว่างเดือน ก.ย.-ต.ค.-พ.ย.2554
 
อย่างไรก็ตาม  ในช่วงที่ร้ายแรงนี้  ยังมีเวลาที่ดีแก่ประเทศไทยอยู่ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค.2554 - 5 เม.ย.2555
 
 
7.3 และครั้นถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไปอีก 2 ปีครึ่ง  ก็จะถึงวาระที่ประเทศไทยเข้าสู่ทางบวกขนาดใหญ่    จะบ่งบอกถึงพลังขับเคลื่อนขนาดใหญ่และรุนแรง มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างพลิกโฉม   ประชาธิปไตยเจริญ....... 
 
 
 
 
8.  ครั้นได้ทำการตรวจสอบทบทวนในรายละเอียดต่อไป เราได้พบเรื่องราวที่ยืนยัน เน้นย้ำสิ่งที่ได้พยากรณ์เอาไว้เชิงสมมติฐาน อันจะเป็นคำพยากรณ์ ดังต่อไปนี้
 
 
 
 
9.   นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะพ้นจากตำแหน่ง และเผชิญชะตากรรมอันร้ายแรง หมายความว่า ตกจากตำแหน่ง(ตำแหน่งใดใดในขณะนั้น) แล้วจักเผชิญชะตากรรมของชีวิตที่ระหกระเหินยากลำบาก รวมทั้งมีนัยยะของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงมาก รวมทั้งเผชิญคดีความที่ร้ายแรง........เหตุการณ์นี้ปรากฏจากการจรของระบบดาวร้ายในชะตานี้ ที่จรมาทับและถึงดวงชะตา ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 รวมเป็นเวลาประมาณ 6 เดือนสำหรับช่วงเวลาที่เลวร้ายและแรงของเจ้าชะตานี้
(เหตุผลทางโหราศาสตร์ ตามบันทึกต่อไปนี้ : 22 มิ.ย.2555  นรม.นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ พ้นตำแหน่ง ๓ จรเป็นกาลกิณีร่วม ๗ จรเป็นอายุจร เข้าทับลักคณา ระหว่างนี้พ้นตำแหน่ง เผชิญชะตากรรมร้ายแรง เพราะว่า ๓ เป็นมรณะเดิม(ดาวฆาต) เดิมสถิตเป็นกัมมะ จรถึง ๗เดิม(เจ้าเรือนปุตตะ)ในภพอริ เมื่อ ๓ เป็นมรณะจรเป็นกาลกิณีมาร่วมกับ๗จรมาทับลักคณา   แล้วมีมฤตยู๐ เล็งตรงมายัง ๓๗ลั.   ๔ ตนุลั. จรเข้าราศีกรกฎ ระหว่าง 22 มิ.ย. – 12 ก.ค.2555 พักรสู่มิถุน อยู่ในมิถุนถึง 3 ส.ค.2555 เป็น๔กาลกิณีจรถึง 24 ส.ค.2555 แล้วเสิรดสู่ราศีสิงห์-ตุล- และเมื่อจรสู่ราศีพิจิกก็ทับราหู(๘)มหาอุจ.......นี่คือนัยยะทางคดีความที่ร้ายแรง รวมทั้งการถูกลอบทำร้าย.......ช. โหรชนบท; บันทึกดวงชะตา, พ.ศ.2554 เล่มที่ 31 หน้า162)
 
 
 
 
10.    ในช่วงเดือนตุลาคม ต่อเดือนพฤศจิกายน 2554 ประเทศไทยจะมีเหตุบอกถึงภัยธรรมชาติที่รุนแรงมิต่างจากภัยพิบัติของคาบสมุทรอันดามันวันที่ 26 ธันวาคม 2547  โดยฝนจะเริ่มตกชุก น้ำท่วมก่อนทั่วประเทศ อาจจะมีบางพื้นที่ บางท้องที่มีดินโคลนหรือภูเขาถล่ม ซึ่งจะเกิดกรณีนี้ขึ้นตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ประมาณวันที่ 18 ตุลาคม 2554 แล้วจะเกิดสินามิขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เวลา 21.04 น. สินามิครั้งนี้น่าจะก่อความเสียหายต่อเมืองสำคัญ ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย ส่วนจะเป็นผลให้ประชาชนล้มตายสูญหายไปเป็นจำนวนมากเท่าไร อย่างไร ไม่อาจจะพยากรณ์ได้   ในช่วงเกิดน้ำท่วมนี้จะมีเรื่องของสตรีผู้สูงศักดิ์ได้รับเคราะห์กรรมไปพร้อม ๆ กับประชาชนเพราะเหตุน้ำท่วมครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
11.   เรายืนยันคำพยากรณ์เดิมที่ว่า และครั้นถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไปอีก 2 ปีครึ่ง  ก็จะถึงวาระที่ประเทศไทยเข้าสู่ทางบวกขนาดใหญ่    จะบ่งบอกถึงพลังขับเคลื่อนขนาดใหญ่และรุนแรง มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างพลิกโฉม   ประชาธิปไตยเจริญ....... 
 
 
 
·         ชลัมพุช โหรชนบท
7 ม.ค.2554
 
 
 
 สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.