dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


Mystery World Report 23

 

Mystery World Report 23 
ศึกษาโลกลี้ลับ ภาคภาษาไทย ตอนที่ 23
 
 
 
 
นี่คือการบันทึกข้อมูล เพื่อการวิจัยศาสตร์ลี้ลับ
 
 
 
สงครามไสยศาสตร์ ภาค 2
 
เดิมผมคิดว่าในพรรษา 2553 นี้เรื่องราวของผมจะเดินไปด้วยดี เกี่ยวกับการฝึกฝนวิชาทั้ง 5 ประการ และภาระที่คั่งค้างคือการเดินทางไปเยี่ยมเยียนแผ่นดิน แผ่นภูมิแห่งนรก พบเทพเจ้าแห่งความตาย หรือยมราชเจ้า แต่แล้วก็ไม่ได้เป็นไปดังคาด และสาเหตุก็มาจากความกังวล หลายอย่าง และเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อไม่จบลง ที่สำคัญ ผมยังคงถูกรบกวนต่อมาจากปัญหา ผีปอบ เพราะภายหลังที่จัดการถอนวิชาของมันแล้ว ต่อมาไม่นาน มันได้ทำการฟื้นวิชาของมันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยความพยายามอย่างรุนแรงของมัน แบบถวายชีวิต (แบบที่มันกล้าเอาหัวเข่าโขกกับพื้นดินอย่างแรง ๆ เพื่อปลุกวิชา หรือสภาพจิตอันเดิมของมัน ฯลฯ) โดยมีพี่เขยของมันกับแม่ของมันรวมทั้งสายเชื้อสายตระกูลของมันห้อมล้อมมาช่วยฟึกฟื้นขึ้นมาใหม่ และมันแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม คุยโวโอ้อวดใหญ่โตไปกว่าเดิม ว่ามันสำเร็จวิชากายทิพย์ไปแล้ว ใครทำอันตรายไม่ได้ และยิ่งแสดงถึงจิตใจที่ไร้มนุษยธรรม แต่แสดงถึงความเป็นอมนุษย์ชัดเจนไปเรื่อย นั่นคือมันไม่ละเลิกความอาฆาตพยาบาท จนกระทั่งผมไม่คิดว่าคนเราทั่ว ๆ ไปจะมีแรงอาฆาตพยาบาทแรงอย่างนี้ และนี่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของผี ผีปอบ มันทำให้ได้ข้อสรุปว่าตราบใดที่มันยังมีชีวิตอยู่ มันก็ยังคงความอาฆาตพยาบาทเอาไว้ ในที่นี้ก็เป็นที่รู้กันอย่างเปิดเผยว่า ครอบครัวนายกุณฑล คู่อริ จะต้องพินาศล่มจม ถึงแก่ชีวิตไปทั้งครอบครัว ตามที่มันประกาศ และรวมถึงผมเองด้วย จะต้องตาย และนั่นเป็นเรื่องร้ายแรง เพราะการอาฆาตของมันนั้น หมายถึงการพยายามเอาชีวิตของฝ่ายลูกศิษย์ พลเมืองในการดูแลของผม ฉะนั้น สงครามไสยศาสตร์จึงมีภาค 2 เริ่มขึ้นบัดนี้  
 
 
 
ทบทวนข้อสรุปจากตอนที่แล้ว
 
29 ส.ค. 2553 สรุป ตอนที่ 22 นายประเทือง จอมขมังเวทปอบเสื่อมฤทธิ์ลงไปเกลี้ยง ทำอะไรด้วยไสยเวทไม่ได้อีกต่อไป แต่กลายเป็นเรื่องของคนที่คั่งแค้น กลัดอก เขากำลังจะกลายเป็นคนบ้าโรควิกลจริตในเร็ว ๆ วันนี้ ตามคำพยากรณ์หรือไม่ น่าติดตาม
 
 
 
ข้อมูลใหม่
 
ในเดือนกันยายน 2553 ได้รับรายงานมาเป็นระยะ ๆว่า นายประเทือง ผู้ถูกพระอาจารย์ชำระวิชาปอบ ได้พยายามฟื้นกระบวนวิชาปอบขึ้นมาใหม่ มีคนตายที่บ้านตะดอบบ่อย รายงานมาว่าเมื่อมีคนตายทุกคืนนายประเทืองจะออกจากบ้านพักไปที่บ้านศพ และเฝ้าศพอยู่ตลอดคืน แล้วก็หายไปทั้งคืน แล้วมีพี่เขยกับพี่สาวของมันมาดูแลรักษา หากนายประเทืองมีความเจ็บป่วยหรือโดนคุณไสย จะมีแม่ พี่เขย พี่สาวเขามาช่วยทำพิธีที่บ้าน คราวนี้จะเป็นการทำพิธีกรรมกันเป็นหมู่ ตลอดคืน ซึ่งนายกุณฑล กับนางพิมพา แอบดูและสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด   โดยวิธีนี้นายประเทืองก็มีทางที่จะฟื้นวิชามันได้สำเร็จ ครั้นมาปรากฎว่ามีการกระทำแก่เด็กหญิงตัวน้อย อายุ 3 ขวบ หลานสาวของนายกุณฑล กับนางพิมพา  บ้านใกล้เรือนเคียงนั่นเอง ในเวลาต้นเดือน ก.ย. 2553 โดยเวลาดึก ปรากฎเด็กหญิงล้มเจ็บลงอย่างกะทันหัน โดยไม่ทราบสาเหตุ แต่อาการเป็นเฃ่นที่เคยเป็น เมื่อนายประเทืองทำพิธีกรรมขึ้น  ในคืนวันนั้น จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล    มีอาการที่หมอค้นไม่พบ แต่ความร้อนขึ้นสูงจัด ตัวอ่อนปวกเปียกอย่างกับไม่มีกระดูก หมดสติลมหายใจอ่อนเหมือนคนใกล้ตาย และที่สุดรายงานมายังพระอาจารย์ ให้ช่วยดูแลแก้ไข ด้วยเชื่อว่าถูกกระทำทางคุณไสยอีกแล้ว   พระอาจารย์ รีบประกอบพิธีกรรมแก้ไข     แล้วตรวจสอบผลทันที นั่นคือ  เพียงไม่กี่นาทีถัดไป โทรศัพท์ไปถามอาการ พบว่าเด็กก็ฟื้นคืน หายจากความป่วยอย่างน่าประหลาดใจ เป็นปกติ 
 
แต่เรื่องที่ปอบฟื้นวิชาได้ตามรายงานนี้ ข้าพเจ้า พระอาจารย์ผู้บันทึกยังมองว่า ชวนให้น่าสงสัย ไม่น่าเชื่อว่านายประเทืองจะสามารถฟื้นคืนอำนาจขึ้นมาได้ แต่วิธีการที่ไปสนิทกับศพนั้นนั่นแหละเป็นวิธีการเบื้องต้น แต่น่าสงสัย   ว่ามันจะทำได้หรืออย่างไร ?   ใครสอนวิชานี้ให้มัน ? หรือมันเดาสุ่มทำไปจนไปพบหลักวิชาเอาเอง ?    และนอกจากนี้ ได้รับรายงานว่า นายประเทืองออกอาการกระตือรือร้น คุยโวโอ้อวดใหญ่โตไปทั่วบ้านว่ามันได้สำดร็จวิชากายทิพย์แล้ว จะไม่มีใครอาจทำอันตรายมันได้อีกต่อไป นั้น ก็จะต้องได้มาจากศพนี่เอง   แต่มันทำได้สำเร็จจริงหรือ ?   เพราะแนวนี้คือแนววิชากสิณชนิดสลับซับซ้อนบนพื้นฐานของวิชาอื่นอีกผสมผสานกัน   มันจะอาจทำได้หรือ ?    
 
นั่นเป็นข้อสงสัยของข้าพเจ้า   และเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำการพิศูจน์เพื่อทราบความจริง จนชัดเจน จนปราศจากความสงสัยอีกต่อไป
 
 
 
10 ก.ย. 2553
03.14 - 04.08 น. ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้ตัวเอง ข้าพเจ้าได้รับนิมนต์ให้ย้ายไปอยู่กุฏิอำนวยสุข วันนี้เวลานี้ เป็นฤกษ์เข้าอยู่ ประกอบพิธี มีสงฆ์หมดวัดมาร่วมพิธี (17 รูป) ฤกษ์นี้เป็นฤกษ์ร่ำรวยมีลาภผลมหาศาล
 
 
 
 
 
ฟื้นวิชาชั่วร้ายเพื่อการร้ายอีกครั้ง
 
14 ก.ย. 2553
 
13.20 น.   นายกุณฑลโทรศัพท์มารายงานว่า นางพิมพา ยายของหลานมด (เกศรินทร์) ถูกเป่าหู ทำให้เลอะเลือน งวยงง ไม่ได้สติ พูดเพ้อเจ้อไปต่าง ๆ ซึ่งเป็นอาการเช่นเดียวกับที่นายประเทืองเคยทำกับนางมาก่อนหน้าที่มีเรื่องลามกอนาจารเกิดขึ้นกับหลานมด โดยแต่ก่อนเกิดเรื่องนั้น นายประเทือง ได้ใช้เวทมนต์เป่าให้นางพิมพางวยงง เลอะเลือน ไร้สติ แล้วอุ้มเอาหลานไปเที่ยวทำอนาจารเป็นประจำ จนที่สุดพยายามร่วมเพศกับเด็กหญิง แต่ไม่สำเร็จ เป็นเหตุให้เรื่องราวถึงตำรวจ และถึงพระอาจารย์เป็นครั้งแรกนั้น  
 
ส่วนนายกุณฑลเอง เชื่อโดยปราศจากความสงสัยว่านายประเทืองสามารถฟื้นคืนวิทยายุทธมันอีกหน และเริ่มใช้วิชาเป่าให้นางพิมพาเกิดหูแว่ว และถูกครอบงำด้วยวิชาสกดจิต จึงรายงานให้พระอาจารย์ช่วยด่วน  
 
ฟังแล้วตกใจเหมือนกัน รีบบอกกลับไปว่าไม่ต้องกลัว เดี๋ยวหลวงพ่อจะไปกระทืบมันเดี๋ยวนี้    พูดโทรศัพท์จบ ขณะนั้นมีโยมห้อมล้อมอยู่เต็มกุฎี  ..... ขอเวลาโยม 5 นาที เข้าสมาธิ ........   พอได้ 3 นาที ก็โทรไปถามว่า เป็นอย่างไร ....   ตอบกลับมาว่า   คืนเป็นปกติแล้ว.....นางพิมพาหายฟื้นเป็นปกติอย่างอัศจรรย์    โยมที่แวดล้อมคงไม่เข้าใจอะไร คงนึกว่าพูดเล่น ๆ อะไรทำนองนั้น .....
 
 
 
วิเคราะห์    นี่เป็นสัญญาณของการฟื้นตัวฟื้นวิชาของผีปอบ     และนี่เป็นเหตุของความผยองของมันจนกล้าโอ้อวดไปว่า ตนเองได้กายทิพย์ ใครฆ่าไม่ตาย และใครที่ทำกับมันจะต้องตายเรียบเกลี้ยงทั้งบ้าน แต่ครอบครัวนายกุณฑลก็มิได้เกรงกลัวมันอีกต่อไป เพราะได้รับการอบรมจากหลวงพ่อ ๆ ถ่ายทอดคาถาอาคม ให้ไป และที่สำคัญหลวงพ่อเป็นที่พึ่งได้เสมอ   ทำให้อุ่นใจ   และยังได้รับคำพยากรณ์ ว่าฝ่ายตนกำลังเข้มแข็ง ฝ่ายนายประเทือง ผีปอบเองกำลังเดินไปสู่หายนะ   วันพินาศถูกกำหนด เป็นวันที่ 20 ต.ค.2553 นับเวลาไป 1 ปีเต็ม ๆ มันจะอยู่ในนรกหมกไหม้ ไม่ตายก็ไปไหนไม่ได้อีก   ทั้งนี้จากการคำนวณตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยโดยพระอาจารย์มือปราบผีปอบ พบว่าดวงระบบดาวฆาต ของนายประเทือง อยู่ระหว่างวันที่ 20 ต.ค. 2553 ถึง 20 ต.ค. 2554 ระยะอันตรายอยู่ระหว่าง 20 - 30 ต.ค. 2553 เป็นเกณฑ์ฆาตต้น
 
 
 
 
 
ทดสอบอาถรรพณ์เวทย์
 
21 ก.ย. 2553     ออกบิณฑบาต เริ่มวันนี้ เพื่อการฝึกปรือทบทวนวิทยายุทธรับมือศึกไสยศาสตร์  
 
และพร้อมกันนี้เริ่มทำพิธีกรรม เรียกว่าพิธีเย็น   มันจะไม่รู้สึกตัว จะยังคงหลงคะนองไป แต่พิธีกรรมเย็นจะค่อยซึมเข้าไปสู่ตัวมัน และแสดงอานุภาพลดทอนอำนาจลงไปอย่างช้า ๆ    ที่สำคัญเป็นพิธีใส่อาถรรพณ์แก้ ไม่ได้มุ่งทำอันตรายโดยตรง (ที่จริงเป็นการทดลอง มีโอกาสก็ทดลองดู....)
 
4 ต.ค. 2553   มอบไม้เท้าประดู่ ตกทอดมาจากเกจิอาจารย์บ้านหนองหมากแซว ศรีสะเกษ ให้นายกุณฑลไปใช้ปราบผีปอบ ไม้เท้าอันนี้นายแพทย์......ท่านได้เป็นของรางวัลจากเกจิอาจารย์บ้านหนองหมากแซว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ แล้วมาดำริว่าเป็นไม้เท้าของพระสาวกตนไม่ควรใช้ ควรถวายต่อ จึงนำมาถวาย........... พบว่าเป็นไม้เท้าประดู่กลมเกลี้ยงจนออกมันแผลบ ยาวประมาณ 1 เมตร เรียวลงไปแต่หัวไม้เท้าถึงปลาย   มีน้ำหนักตึง ๆ มือน่าเลื่อมใสสมกับเป็นของเกจิอาจารย์ดัง ได้ประจุพระคาถาพิเศษก่อนมอบให้ไป     (ก่อนหน้านี้ให้แส้ลงยันต์ไปใช้ตีปอบขนาดเบา บัดนี้ไม้เท้าขนาดหนัก ใช้แล้วถึงตายเลยทีเดียว) 
 
 5 ต.ค. 2553   
 
11.10 น.   รายงานมาว่าปอบนอนตั้งแต่คืนวานนี้ เช้านี้