ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?

 
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านบาทคืนหรือไม่?


เกี่ยวกับท่านนายกทักษิณ ขณะนี้มีการพิจารณาเรื่องเงินที่อายัดไว้  76,000 ล้านบาท ถามว่าจะได้เงินคืนมาหรือไม่? ตอบได้หรือไม่เพียงใด?
  • ผู้ตั้งกระทู้จาน ประครองจิต:: วันที่ลงประกาศ 2009-12-06 22:38:04
 
 
 
A.   ในชาตาจรของท่านทักษิณ พบว่าในเรื่องการเงินนั้น กำลังดีขึ้นในเมื่อศุกร์(๖)จรเข้าราศีธนู วันที่ 23 ธ.ค. 2552 มาแล้ว และจะอยู่ในราศีธนูถึงวันที่ 16 ม.ค. 2553

ขณะนั้น ที่ราศีธนูมีดาวจรอยู่ 4 ดวงคือ อาทิตย์(๑), พุธ(๔), ศุกร(๖) และราหู(๘)  ซึ่งบอกถึงคดีเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งมีนัยยะเป็น + สำหรับชาตานี้ โดยน่ามีการฟังเหตุผลและหรือมีการประนีประนอมกัน หรือประสานงานกันอย่างลับไม่เปิดเผยตามนัยทางกฎหมาย  (ราหู(๘)มนตรีจรถึงเสาร์(๗)เดชเดิม,พุธ(๔)ศรีจรถึงศุกร์(๖)อุตสาหะเดิม,พฤหัสบดี(๕)อุตสาหะจรถึงศุกร์(๖)อุตสาหะเดิม  บอกถึงเหตุและผลและการประสานงาน ที่ดี  ขณะที่ดาวพฤหัส(๕)จรเข้าราศีกุมภ์ อยู่ราศีกุมภ์เมื่อ 14 ธ.ค. 2552 ไปจนถึง 26 เมษายน 2553 ครั้นเมื่อดาวศูกร(๖)จรเข้าราศีมีน เป็นมหาอุจ เป็น 7 แก่ลั  อยู่ระหว่าง 5 มีนาคม
29 มีนาคม 2553    บ่งความหมายถึงเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะเข้ามาสู่ดร.ทักษิณ ชินวัตร น่าหมายถึงเงินที่ถูกอายัดนี้เอง (ศุรเดิมกุมเสาร์เดิมอยู่เรือนที่12) จะได้คืนมา   แต่คงจะคืนมาไม่ครบจำนวน น่าจะมีการแบ่งออกไปส่วนหนึ่ง เพราะศุกรจรเสียคุณภาพอยู่ เป็นกาลกิณีจร   การจรของดาวพฤหัสบดีเข้าสู่ราศีกุมภ์ เป็น 11 แก่ดวงเมือง และอาทิตย์ของเมือง ทำให้การยุติธรรมดีขึ้น น่าหวังในความเป็นธรรมได้พอสมควร    ฉะนั้นจึงสรุปว่าจะได้เงินคืน แต่จะไม่ครบจำนวน มีส่วนที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ หรือถูกแบ่งออกไปจำนวนหนึ่ง ในช่วงระหว่าง 5-29 มี.ค. 2553 ช่วงเวลา 25 วันนี้
 
·         ชลัมพุช โหรชนบท 
 28 ธ.ค.2552
ผู้แสดงความคิดเห็น ช.โหรชนบท (newworldbelieve-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-28 13:51:25

 

 

 

 

B.   การพิจารณา ดวงชะตา วันศาลกำหนดพิพากษายึดทรัพย์ ทักษิณ     
 
 
                            ๙         *          ๘
                  ๐๓                                         *
 
      ๑๒๔               9/59                  ๕
 
                  ๗๖                                        *
                           ลั          *         *    
 
 
                             *         *         ๐
                  *                                         ๑๔๕๖
 
   ๓๒               13/55                    *
 
                  *                                        ๘
                           ๗          ๙         *    
 
 
ดวงที่ 1-2สำหรับเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน
1.    ดวงบน ดวงชะตา พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร
2.    ดวงล่าง ดวงระบบดาววันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 วันศาลกำหนดพิพากษายึดทรัพย์ทักษิณ      


 
 
ข้อพิจารณา
1.          ในดวงชะตาทักษิณ ประเด็นทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้จำนวน 76,000 ล้านบาทนี้ คือดาวศุกร(๖) กุมกับดาวเสาร์(๗) อยู่ราศีที่ 12 จากลักคณา 
ศุกร(๖)เป็นกดุมภะ+ศุภะ เป็นอุตสาหะ  หมายถึงเงินที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเจาชาตาเอง(อุตสาหะ)อย่างถูกต้อง(ศุภะ)ทั้งสิ้น  มาอยู่ในภพที่ 12 ของลักคณา หมายถึงถูกอาวัดเอาไว้ ถูกกักขังเอาไว้   มีดาวเสาร(๗)ปุตตะเป็นเดชมากุม บอกความหมายถึงศํตรู อมิตรมาพยายามชิงเอาเงินก้อนนี้   แต่เอาไม่ได้ ได้ก่อเกิดสถานการณ์ผอีดผอม เหมือนน้ำท่วมปาก กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอยู่เป็นเวลานาน
2.     ศุกร์(๖)+เสาร์(๗) นั่งเรือนอาทิตย์(๑)มนตรี วินาสน์ อาทิตย์(๑)วินาสน์ไปเป็น 11 แก่ลักันย์ มีจันทร์(๒)เกษตรกาลกิณี+พุธ(๔)อายุกุมอยู่ มีพฤหัสบดี(๕)นิจ เป็นศรีเล็ง   ตรงนี้มีผลให้เจ้าชาตาร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี เพราะฉะนั้น เงินที่ถูกอายัดนี้ ไม่น่าจะสูญหายไป คงกลับคืนมาสู่เจ้าของในที่สุด แต่ผลของการอายัด ได้ทำให้เกิดสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ระทมทุกข์กังวลอยู่เป็นเวลานาน เท่านั้น
3.     วันที่ 26 ม.ค.2553 มีดาวราหู(๘)จรเป็นมนตรีจรอยู่ที่ราศีธนู ถึงดาวเสาร์(๗)เดิมที่ราศีสิงห์  ดาวเสาร์(๗)จรเดชเดิมจรเป็นมูละจร ทับลักคณ์ เล็งราหู(๘)เดิมอริ   ความหมายออกมาดีมาก ๆ
4.     วันนี้ มีดาว 4 ดวงจรในราศีกุมภ์คือ อาทิตย์(๑)จรเป็นบริวาร + พุธ(๔)ตนุลัอายุเดิมเป็นศรีจร+ พฤหัสบดี(๕)ศรีเดิมเป็นอุตสาหะจร+ศุกร(๖)อุตสาหะเดิมเป็นกาลกิณีจร   ดาว 4 ดวงนี้จรในภพที่ 6 จากลั แปลว่า จะได้รับการชำระหนี้สินที่คั่งค้างคืนมา ในกรณีนี้ เงินที่ถูกอายัดไว้ ก็อยู่ในความหมายนี้ คือเงินที่อายัดไว้จะได้รับการคืนแด่เจ้าของ  และดาวทั้ง 4 เล็งดาวศุกร(๖)เดิม+เสาร์(๗)เดิมในราศีสิงห์ แปลว่าเงินที่อายัดไว้จะได้คืน
5.     มีการพยากรณ์มาก่อนนี้ ข้างต้น ที่ยืนยันว่าได้คืน แต่มีข้อสังเกตว่าจะได้คืนไม่ครบจำนวน โปรดติดตามไปดู
6.     นี่คือการที่เรากำลังวางทฤษฎีลงไว้เพื่อการพิศูจน์อย่างเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
 
·         ชลัมพุช โหรชนบท
ให้การพยากรณ์เพิ่มเติมไว้ ณ 22 ม.ค.2553
 
 
 

 

 
ข้อพิจารณาเพิ่มเติม
ประเด็นสมมติฐานอื่น ทางร้าย
 
 
 
                            ๙         *          ๘
                  ๐๓                                         *
 
      ๑๒๔                9/59                 ๕
 
                  ๗๖                                        *
                           ลั          *         *    
 
 
                             *         *         ๐
                  *                                         ๑๔๕๖
 
      ๓๒                13/55                 *
 
                  *                                        ๘
                           ๗          ๙         *    
 
 
 
ประเด็นสมมติฐานอื่น ในทางร้าย
 
1.   ในดวงเดิม ดาวอาทิตย์(๑) เจ้าเรือนวินาสน์ (หมายถึงเสียทรัพย์) เป็นมนตรี แล้วไปอยู่ราศีกรกฎ เป็น 11 แก่ลัคน์กันย์ นรราศี   ย่อมให้คุณสถานเดียว จริงหรือ? 
2.    จันทร์(๒)เดิม เป็นเกษตร แต่เป็นกาลกิณี เมื่อเป็น 11 แก่ลักคน์ ย่อมให้คุณสถานเดียว   จริงหรือ?
3.    อาทิตย์(๑) จันทร์(๒) พุธ(๔) กุมกันในกรกฎธาตุน้ำ และมีพฤหัสบดี(๕) เล็งเข้ามาจากราศีมกร นี่เป็นเหตุให้ชาตานี้ร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีโลก   อาทิตย์(๑)วินาสน์+จันทร์(๒)เกษตร กาลกิณี จะทำให้เสียหายหรือ? (ไม่น่าเป็นอย่างนั้น เพราะจันทร์เป็น 11 แก่นรราศีกันย์ลัคน์)
4.     ราหู(๘) จร จะเป็นตัวทำลายหรือ ?
5.     ดาวจรทั้ง 4 ในราศีกุมภ์ เป็นอริแก่ลัคน์ จะเสียทรัพย์??????? (ไม่น่าเป็น มีข้อพิศูจน์มาแล้ว) หรือจะไม่ใช่ในกรณีนี้????
 
·         ชลัมพุช โหรชนบท
ให้การพยากรณ์เพิ่มเติมไว้ ณ 23 ม.ค.2553
 สารบาญโหราศาสตร์

คำพยากรณ์เกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่น โควิด-19
บทวิเคราะห์หลักวิชาคำพยากรณ์พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค
ดาวพฤหัสย้ายสู่ธนูโหรว่าฝ่ายค้าน ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้ ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2559 นี้แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.