ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


5 การปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ
นี่คือหนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต) It's The Good Paper https://www.newworldbelieve.net For All Good For All Thought

 โปรดติดตามดูหน้าสำคัญ หน้าเก่าที่เราเก็บไว้  คลิกที่นี่ได้เลย

คอยพบหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43 เร็ว ๆ นี้

                                 ENGLISH                            

 

 

เราจะถ่ายทอดหนังสือพิมพ์ดีและเรื่องราวสาระทั้งหมดในเวบไซต์ https://www.newworldbelieve.net นี้ เป็นภาษาอังกฤษ  เพื่อเผยแผ่แนวคิดและอุดมการณ์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาออกไปเป็นสากล   ในการถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษในชั้นนี้  เราได้มอบความไว้วางใจทั้งสิ้นให้แก่เครื่องมือแปล ทางไอที แทบทั้งหมด เพราะได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เครื่องมือนี้ให้ความสมบูรณ์ในการแปลได้ถึง กว่า 80%  โปรดคอยติดตามต่อไป ใน ENGLISH

 

 We will relay good newspaper and all substance story in bamboo fish trap website , , into  English , for disclose  the idea and our ideology , particularly the revelation  dharmic way Buddhism principle out to universe.  In this relayying into English , we have commited the whole trustworthiness  to a tool translates , informational technology way , almost all , after getting check then meet that , this tool gives the completeness in the translation arrives at , 80% more .  Please wait for follow next , in     ENGLISH

 

  

         

   

       

 

          

 

         

        

การปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 
ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมเป็นปกติทุก ๆ วันธรรมสวนะ เริ่มเวลา 17.00 น.ตรง  ปฏิบัติตลอดปี ไม่มีการหยุด ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   อันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 1 สังกัดมหาเถรสมาคม จังหวัดคณะสงฆ์ศรีสะเกษ โดยมีพระศรีธรรมนาถมุนี เจ้าอาวาส รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานผู้อำนวยการ  และพระอาจารย์พยับ ปญฺญาธโร ผช.จร. เป็นพระอาจารย์วิปัสสนาจารย์ให้การอบรม

 

ประชาธิปไตย ที่ไปที่มาหลักการและเหตุผล (บทศึกษาพิเศษ)

 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญทั่วไป) วันที่ 22-23 เมษายน 2551เรื่องที่น่าเป็นห่วง

 

ติดตามอ่านบทความบทวิเคราะห์ทุกเรื่องใน ฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว  เราได้บันทึกมุมมองของเราต่อเหตุการณ์ทุกด้าน ทุกศาสตร์ ทุกวิชาการ  ทุกความหมายสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย-สากลโลก-สากลศาสนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบันนี้แล้ว  

    
หน้าที่เก็บไว้

.com 28 เม.ย. 2559
.net 28 เม.ย.2559
ยุบสภา อภิสิทธิให้เลือกตั้ง 14 พ.ย.2553
ต่อเนื่อง 22 เม.ย. 53
22 เม.ย. 2553 ระเบิดเสื้อหลากสีตาย 3 เจ็บ 75
20 เม.ย. 2553 พยากรณ์ประเทศไทย
นายสุเทพประกาศโจรยึดประเทศไทย เมื่อ 13เม.ย.2553
หน้านที่ 10-12 เม.ย.2553
วันทีวีแดงจอดำ 8 เม.ย.2553
แดงบุกทวงกกต.ยุบปชป.20เม.ย.2553
การเจรจาอภิสิทธิ์ - แกนนำเสื้อแดง 28 มี.ค. 2553
20 มี.ค. 2553 A Noble March ทั่วกรุงเทพ 100 กม.
15 มี.ค. 2553 ฟังคำตอบยุบสภาหรือไม่ ราบ 11 รอ.
ดี 10 มี.ค.2553 ก่อนแดงบุกกทม.
25 ก.พ.2553 ก่อนตัดสินยึด 76,000 ล้านบาทของทักษิณ
แดงขอนแก่น 2.5 แสนคน ถึง บุกกลาโหม
5 ธันวามหาราช 2552
เขมรบุกเขาพระวิหารสร้างถนน2เส้น
อำนาจกับกองทัพ 1-2
เสื้อแดงถวายฎีกา 17 ส.ค.2552
หน้าเกิดสุริยคราส-วันเกิดทักษิณ
บีบีซีนิวส์ ลงข่าวทักษิณ ชินวัตร
11. เสื้อแดงชุมนุมวันเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษเขต 1
10. เพื่อไทยชนะขาดภูมิใจไทย ที่สกลนคร เมื่อ 21 มิ.ย.2552
9. พระราชทานพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน
8. ประชุมพระสังฆาธิการ 2552
7. การเมือง เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ 28 มิ.ย.52
6. การปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ วัดมหาพุทธาราม
4 เจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ ศรีสะเกษ พบในงานศพ
3 วันวิสาขโลก ถึง วันอัฏฐมีบูชา 8 - 16 พ.ค.2552
2 ทำบุญตักบาตรเช้าวันวิสาขโลก ณ วัดมหาพุทธาราม
1 ข่าวสำคัญวันวิสาขโลก ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒Copyright © 2010 All Rights Reserved.