ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


หน้าที่เก็บไว้ 1
For All Good For All Thought
พระพุทธเจ้า
บทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
คำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า เย็น
พุทโธโลยี
สมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
รวมสำนวนเรียงความส่งเข้าประกวดทุกสำนวน
To The World
An Urgent message To Mynmar
The Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
To The Kingdom of Cambodia
To Loas Peoples Democratic Republic
Buddhism How?
Mystery World Report 19 พร้อมภาคภาษาไทย
Mystery World Report 18
Mystery World Report 17
Mystery World Report 16
Mystery World Report 15
A Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
Buddhism How ? :รายงานการปฏิบัติจริงเชิงงานวิจัยทางวิทยาศสาตร์แห่งศาสนธรรม
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
โหราศาสตร์
ดวงชะตาที่ควรสังเกตในรอบปี 2552 และบทวิเคราะห์ดวงพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
โหราศาสตร์ : สารบาญโหราศาสตร์โดยชลัมพุช โหรชนบททุกเรื่อง
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว
เฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
เฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
เฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
เฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
เฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
เฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
เฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
เฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
เฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
เฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
เฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
เฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
เฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ปัจจุบัน
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
สำนวนพัชราตอนที่ 16-27
สำนวนพัชราตอนที่ 29
บทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
พุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
ประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
บันทึกลับเสื้อแดง
ความจริงวันนี้บันทึกลับแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
รายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
สากลจักรวาล สากลศาสนา
สากลจักรวาลสากลศาสนา1
สากลจักรวาลสากลศาสนา2
สากลจักรวาลสากลศาสนา3
สากลจักรวาลสากลศาสนา4
สากลจักรวาลสากลศาสนา5
สากลจักรวาลสากลศาสนา6
สากลจักรวาลสากลศาสนา7
สากลจักรวาล สากลศาสนา8
สากลจักรวาล สากลศาสนา9
สากลจักรวาลสากลศาสนา10
สากลจักรวาลสากลศาสนา13
สากลจักรวาลสากลศาสนา14
สากลจักรวาลสากลศาสนา16
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี
หนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนท )
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่10
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่11
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่12
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่13
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่14
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่15
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่16
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่17
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่18
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่19
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่20
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่21
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่22
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่23
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่24
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่26
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่30
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่31
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่32
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่33
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่34
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่35
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่36
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่37
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่38
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่39
หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่40
รายการทั่วไป
มูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
งดเหล้าเข้าพรรษา
ศรีสะเกษ
เกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา
วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
ข่าวการเมือง - ข่าวม็อบสนธิ-จำลอง
ข่าวการเมือง ล่าสุด 2
ข่าวการเมือง ล่าสุด
ข่าวม็อบยึดทำเนียบถึงขบวนการเสื้อแดง
ข่าวม็อบสนธิ-จำลอง-ประชาธิปัตย์ล่าสุด
แจ้งของหาย
รายการแจ้งของหาย อยากได้คืน ใครเก็บไว้โปรดติดต่อมาด่วน
นี่คือหนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต) It's The Good Paper https://www.newworldbelieve.net For All Good For All Thought

 

 วันวิสขบูชาโลก  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒

จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ เทเสถ ภิกฺขเว ธมฺมํ อาทิกลฺยานํ มชฺเชกลฺยานํ ปริโยสานกลฺยานํ สาตฺถํ สพยญชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พรฺหมฺจริยํ ปกาเสถ


ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมอันดีงามในเบื้องต้น (ศีล) งามในท่ามกลาง(สมาธิ)งามในที่สุด(ปัญญา) จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ และพยัญชนะอันบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเถิด

 

                

                     


แสดงพระธรรมเทศนา สามัคคีธรรม
เจ้าคุณพระศรีธรรมนาถมุนี เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม แสดงพระธรรมเทศนา ก่อนเริ่มพิธีการเวียนเทียน คืนวันวิสาขบูชาโลก ณ วัดมหาพุทธาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

บทความใหม่น่าสนของของพัชรา กอปรทศธรรม

 รวมสำนวนเรียงความที่ส่งเข้าประกวดทุกสำนวน

 

ประกาศผลการประกวดเรียงความออนไลน์และวิสัยทัศน์มัธยมศึกษา วันวิสาขโลก

              

 

 

 

สามัคคีธรรมวันวิสาขโลก
นายประวัติ รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายเสนีย์ จิตเกษม ซึ่งโดนคำสั่งย้ายไปจากศรีสะเกษ)พร้อมคณะข้าราชการจังหวัดศรีสะเกษทำบุญ วันวิสาขบูชาโลก และฟังพระธรรมเทศนา  เวลาเช้า วันที่ 8 พ.ค.2552 ร่วมกับญาติโยม ณ วัดมหาพุทธาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (พระศรีธรรมนาถมุนี เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง สามัคคีธรรม 6 อย่าง 1 เมตตากายกรรม 2. เมตตาวจีกรรม 3. เมตตามโนกรรม 4. สาธารณโภคี 5.ศีลสามัญตา 6. ทิฏฐิสามัญตา)

 

 

 

 

พระอาจารย์พยับ ปญฺญาธโร ผช.จร.วัดมหาพุทธาราม พาพระสงฆ์ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา เวียนเทียนรอบพระมหาวิหารหลวงพ่อโต

 


เวียนเทียน 

เวลาเย็นมีสวดมนต์แปล ทำจิตในพระกรรมฐาน เป็นเครื่องบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภาคกลางคืนมีเวียนเทียนของพุทธบริษัททั่วไป  โปรดคลิกเข้าไปดูรูปภาพ ญาติโยม เวียนเทียน ในวัดมหาพุทธาราม

 

 

 

 

กวาดขยะ กวาดใจ

 

          

 

 

สาละ
นี่คือต้นสาละ  เดิมต้นสาละนี้ไม่มีดอก  มีแต่กิ่งใบและลำต้นที่สูงชะลูด  ครั้นถึงวันที่อุบัติพุทธองค์ตรัสรู้ สำเร็จซึ่งพระพุทธอนาวรญาณ วันเพ็ญเดือน ๖ ต้นสาละได้บังเกิดความยินดีปรีดา กลัดด้วยปิติโสมนัสเป็นอันมาก ด้วยรำลึกว่าบัดนี้ มีการอุบัติขึ้นซึ่งพระผู้ทรงพระภาคพร้อมพระโพธิญาณอันกว้างใหญ่ ประกอบด้วยพระคุณ ๓ คือพระบริสุทธิคุณ  พระกรุณาธิคุณ และพระปัญญาธิคุณ อันจักเป็นหิตานุหิตประโยชน์สุขแด่มวลมนุษย์ชาติ  แสงสว่างได้บรรเจิดจ้าขึ้นในโลกอันมืดมิดแล้ว  ต้นสาละจึงได้กลัดและผลิดอกออกมาในคืนวันนั้น พร้อมกับการบรรลุพระโพธิญาณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  มาตราบจนปัจจุบันนี้  (ต้นสาละในภาพนี้ เป็นต้นสาละในวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ ที่เพิ่งแรกแย้มผลิบานเป็นปีแรกในปี 2550 เจ้าคุณพระศรีธรรมนาถมุนี เจ้าอาวาสได้นำมาปลุกไว้พร้อมกันจำนวน 5 ต้น)

 

 

 

 

วันเพ็ญวิสาขโลก  ๘ พ.ค.2552 วัดมหาพุทธาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 0700 น.ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาโดยเจ้าคุณเจ้าอาวาส พระศรีธรรมนาถมุนี  17.00 น.สวดมนต์ปฏิบัติธรรม ชุดขาว  18.30 น. เริ่มพิธีเวียนเทียนพร้อมกันทั้งพระสงฆ์สามเณร-ญาติโยมฆราวาสทั้งสิ้น  

 

 

 

         

 ดอกสาละ
นี่คือรูปดอกสาละดอกที่บานครั้งแรกในวัดมหาพุทธาราม อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ ปี 2550

 

 

   

การปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ 
ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมเป็นปกติทุก ๆ วันธรรมสวนะ เริ่มเวลา 17.00 น.ตรง  ปฏิบัติตลอดปี ไม่มีการหยุด ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   อันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 1 สังกัดมหาเถรสมาคม จังหวัดคณะสงฆ์ศรีสะเกษ โดยมีพระศรีธรรมนาถมุนี เจ้าอาวาส รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานผู้อำนวยการ  และพระอาจารย์พยับ ปญฺญาธโร ผช.จร. เป็นพระอาจารย์วิปัสสนาจารย์ให้การอบรม

 

ประชาธิปไตย ที่ไปที่มาหลักการและเหตุผล (บทศึกษาพิเศษ)

 

 การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญทั่วไป)

วันที่ 22-23 เมษายน 2552

 

เรื่องที่น่าเป็นห่วง

 

1.    เรื่องประชาธิปไตยไทย
2.    เรื่องความเป็นธรรมในแผ่นดิน

 

2 เรื่องนี้เราจะกลบเกลื่อนให้คนไทยลืมไปเลยได้หรือไม่ ?

 

นับตั้งแต่จะกลบเกลื่อนเรื่องการปฏิวัติยึดอำนาจการปกครองโดยคณะทหารวันที่ 19 ก.ย.2549  ซึ่งเหตุผลในการปฏิวัตินั้นอย่างน้อยก็มีข้อหนึ่งซึ่งได้พิศูจน์แล้วว่าเหตุผลนั้นเป็นเพียงข้ออ้าง ไม่เป็นความจริงแต่รัฐบาลนี้ก็พยายามยืนยันอยู่ในขณะนี้โดยนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มท. ที่ได้สร้างขบวนการเสื้อสีน้ำเงินขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเหตุผลที่แถลงในรัฐสภาวันที่ 22 เม.ย.2552 ว่า เพื่อดูแลสถาบันเบื้องสูง (ซึ่งยังคงใช้เหตุผลเดียวกับเหตุผลการปฏิวัติ 19 ก.ย.2549  และวันนี้ก็ยังมีสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติ์ใช้เป็นข้อกล่าวหาอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรอยู่ อย่างไม่เป็นธรรม)

 

เรื่องนี้จะให้คนลืมไปได้อย่างไร ในเมื่อความจริงการยึดอำนาจของทหาร 19 ก.ย.2549 นั้นก็คือเป็นการปล้นประชาธิปไตยของประชาชน  ถ้ารัฐบาลนี้พยายามกลบเกลื่อนหรือต่อต้านประชาชน ที่ต้องการทวงประชาธิปไตยกลับมา  ซึ่งพวกเขาแสดงความต้องการอันแน่วแน่ในระบอบประชาธิปไตย โดยความหมายของประชาธิปไตยที่แท้จริง (ประชาธิปไตยที่ไม่อยู่ในตำราและคำสอนของนักวิชาการ  แต่เป็นประชาธิปไตยที่อยู่ในความเข้าใจและสายเลือดที่รักเสรีของมวลชนทั่วประเทศ ในฐานะมนุษย์ผู้ย่อมมีความเป็นมนุษย์ผู้รักหวงแหนในเสรีภาพ)  ก็ยิ่งเหมือนยุ และหากคิดเอาวิธีการหรืออำนาจทหารเผด็จการมาจัดการแล้ว  นั่นหมายถึงการค่อย ๆ ทำลายสังคมไทยไปทีละน้อย ๆ ทีละขั้นตอน  จริงอยู่รัฐบาลและทหารอาจจะควบคุมประชาชนได้เป็นชั่วระยะเวลาหนึ่ง  เช่นการพยายามจะกลบเกลื่อนให้ลืมเสีย ดังขณะนี้เป็นต้น  ก็จะไม่สามารถทำได้ การแก้ปัญหาของรัฐบาลหากผิดพลาดไปแล้วไม่อาจจะเอาชนะประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเอาวิถีทางเผด็จการมาแก้ไขปัญหาของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั้น กลับจะสร้างความแตกแยก ไปกว่าเดิมอีกโดยรัฐบาลนั้นเองเป็นตัวต้นเหตุของความแตกแยก  

 

ประการที่ 2 เรื่องความยุติธรรมตามหลักกฎหมาย  และความเป็นธรรมในแผ่นดิน  การใช้มาตรฐาน 2 มาตรฐานในเรื่องเดียวกันเป็นความอยุติธรรมและไม่เป็นธรรมในแผ่นดิน  เช่นความผิดของทหาร ที่ไม่ฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา (ซึ่งในวินัยทหารเองย่อมร้ายแรงมาก) ในคราวประกาศ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายฉบับเดียวกัน  ทำไมทหารจึงไม่ฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา ที่สั่งการตามกฎหมายในยุครัฐบาลสมัคร และในยุครัฐบาลสมชาย  แต่มาฟังคำสั่งของรัฐบาลนี้(ซึ่งบัดนี้ สิ่งที่เป็นความลับก็ได้ถูกเปิดเผยไปจนกระจ่างแจ้งแล้ว)  และบัดนี้รัฐบาลนี้จะกลบเกลื่อนให้คนลืมไปเสีย  นั่นแหละความไม่เป็นธรรมในแผ่นดิน  ซึ่งในฐานะของประชาชน คนในระบอบประชาธิปไตย จะต้องเข้าใจตรงกันว่า ความเป็นธรรมในแผ่นดินมีความหมายขนาดไหน

 

มันมีความหมายสำคัญมาก ทีเดียว  ที่กิจกรรมสังคมทุกชนิดจะต้องถูกบัญญัติไว้ว่าอะไร ๆ ก็ต้องให้เป็นธรรมไปทั้งหมด   ตัวอย่างเช่น ทำไมคนขโมยมะม่วงที่กิ่งมันยื่นข้ามรั้วบ้านออกมาสู่ถนนใหญ่ สอยเอาไปเพียงลูกเดียวศาลตัดสินให้จำคุก 1 ปี  เป็นต้น(ท่านเข้าใจในประเด็นความเป็นธรรมหรือไม่?)

แล้วประเทศไทยยุคหลัง 19 ก.ย.2549 มีเรื่องราวของความเป็นธรรม(ที่หมายถึงความยุติธรรมตามกฎหมายและความเป็นธรรมตามหลักศาสนธรรมด้วย) มากมายเหลือเกินที่ยังไม่มีการชำระสะสาง  การที่ยังไม่มีการชำระสะสางนี่แหละเป็นต้นเหตุของความบาดหมางน้ำใจกัน (ตัวอย่างเช่น ท่านปลูกมะม่วง  แล้วท่านโดนคนขโมยมะม่วงไปลูกหนึ่ง ในใจท่าน แม้เพียงมะม่วงลูกหนึ่งราคาเพียง 10 บาท ก็เริ่มเรียกหาความยุติธรรมแล้ว  ใจท่านจะเรียกหาอยู่เช่นนั้น จนกว่าผู้มีหน้าที่รักษาความยุติธรรมของสังคมชำระให้เสร็จสิ้นไปโดยกติกดาที่เป็นธรรมของสังคม)

 

สรุปแล้ว  มีประเด็นสำคัญ ๆ 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือประเด็น.    เรื่องประชาธิปไตยไทย
กับเรื่องความเป็นธรรมในแผ่นดิน ที่ใครผู้ใดจะดำเนินการกลบเกลื่อนเสียนั้น  ย่อมไม่สำเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะกลบเกลื่อนให้ประชาชนลืมเหตุการณ์ 12-14 เม.ย.ที่ทหารยกกองทัพออกมาปราบปรามประชาชน (ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความละเมิด ดูหมิ่นแคลน ประชาชนผู้ออกมาทวงประชาธิปไตยของเขาอย่างไร้อาวุธ  ทหารทำต่อประชาชนเจ้าของแผ่นดินเจ้าของอำนาจ อย่างกับไล่ต้อนหมู หมา กา ไก่ แมวและหนู ที่วิ่งหลบความตาย พวกทหารโห่ไล่ ตีกระทุ้ง คำรามเสียงใส่อย่างกับไม่ใช่คน  นี่เป็นการดูหมิ่นแคลนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผิดหลักการปฏิบัติจิตวิทยาการรบด้วยซ้ำ)

 

และในที่นี้ เราขอร้องว่า  อย่าคิดนำวิธีการอย่างพม่ามาใช้เลย  นั่นจะเป็นเรื่องที่ทำร้ายประเทศไทยไปอย่างยาวนาน  ประเทศไทยจะค่อย ๆ จมดิ่งลงไปช้า ๆ  นั่นคือ จะค่อยยากจนลงไปทั้งประเทศ  และจะมีชาวไทยที่หลบหนีออกนอกประเทศ ไปขึ้นรถขนส่งสัตว์ หรือรถตู้เย็น ขาดอากาศหายใจตายหมู่แบบชาวพม่านับร้อยศพในไทยเร็ว ๆ นี้ (ยุคหลังปฏิวัติ 19 ก.ย.2549) หรือเป็นชาวโรฮินยาที่อพยพหนีความอดอยากจากแผ่นดินกำเนิดไปเคว้งคว้างกลางทะเลเพราะไม่มีแผ่นดินใดต้อนรับจนอดอาหารตายนับห้าร้อยศพ(ในยุครัฐบาลอภิสิทธิ)

 

ซึ่งจะเป็นไปตามลำดับแบบเดียวกับพม่า  จนกระทั่งในระยะหลังที่สุดของพม่า แม้หมูสงฆ์พม่าก็ทนดูความอยุติธรรมในแผ่นดินไม่ได้ ก็ได้เข้าร่วมขบวนการประชาชนอย่างเปิดเผย ในการเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่า และทหารพม่าได้ปราบปรามอย่างรุนแรง ตามเหตุการณ์ 10 ต.ค. 2550 ที่เป็นข่าวไปทั่วโลกว่าพระสงฆ์มรณภาพไปนับร้อยรูป (ภายหลังรัฐบาลพม่าแถลงว่าพระมรณะไป 6 รูป)  โดยที่ทางเราเอง(หนังบสือพิมพ์ดี/เวบไซต์นี้)ก็ได้เคยออกแถลงการณ์ไปถึง 3 ครั้ง เตือนรัฐบาลพม่าว่าอย่าได้ทำอันตรายต่อประชาชนและพระภิกษุสงฆ์เพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นมหันตบาป(heavy sin) แต่ให้ใช้วิธีการประชาธิปไตย(เราหมายความว่าให้ฟังเสียงประชาชน ฟังว่าประชาชนเขาต้องการอะไร ก็จัดการให้เขาอย่างนั้น อย่าลืมหลักประชาธิปไตยที่ว่า เสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์) แต่รัฐบาลเผด็จการทหารพม่าหาฟังเสียงใดใดไม่  พม่าก็ค่อยจมลงสู่ความหายนะ  ในเวลาต่อมายังมีภัยธรรมชาติ คือ พายุไซโคลนนากิสถล่มพม่าในปลายเดือนเมษายน  2551(ก่อนปักกิ่งโอลิมปิก 2008 หน่อย) คนตายถึง 138,000 คน  (โปรดเปรียบเทียบกับสินามิ ภัยพิบัติของกลุ่มประเทศแถบทะเลอันดามัน รวมทั้งไทยเราด้วย เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2547 ซึ่งรวมแล้วมีประชาชนเสียชีวิตทั้งสิ้นประมาณ 156,063 คน  พอ ๆ กับไซโคลนนากิสในพม่าประเทศเดียว แต่เราจะเห็นว่าท่าทีของรัฐบาลทหารพม่าเหมือนชีวิตคนไม่มีความหมายโดยพยายามปฏิเสธไม่ยอมให้อเมริกาและยุโรปเข้าไปช่วยเหลือประชาชน เกรงความลับรั่วไหล นั่นคือเผด็จการทหารที่ชั่วร้ายจริง ๆ) แล้วรัฐบาลทหารพม่าก็ยังคงดำเนินการควบคุมประชาชน ผู้รักประชาธิปไตย(เพราะมีความคิดเสรี)ด้วยวิธีการเผด็จการทหารต่อมา (พม่าได้กำลังใจจากจีน ที่ทำเป็นมิตรคอยป้องกันพม่าจากการโจมตีของอเมริกาและประเทศตะวันตก  แต่ที่จริงจีนนั่นแหละที่ยังคงล้าหลังไปสุด ๆ อีกประเทศหนึ่งทางระบอบประชาธิปไตย และในวันข้างหน้าประชาชนจีน ก็จะลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งมโหฬารเช่นเดียวกับชาวพม่า ขณะนี้จีนก็ยังพยายามปิดปากปิดหูปิดตาชาวธิเบตโดยการนำขององค์ดาไลลามะนอกประเทศ) 

 

เราไม่อยากให้รัฐบาลทหารไทยคิดอย่างเดียวกับรัฐบาลทหารพม่า  ที่พยายามปราบปรามประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตย ด้วยวิธีการของเผด็จการ  เพราะวิธีนั้นจะส่งผลคือ(1) รัฐบาลจะไม่มีทางชนะเลย และตราบใดที่เป็นอยู่เช่นนี้รัฐบาลก็จะบริหารงานไปอย่างได้รับการดูแคลนจากประเทศประชาธิปไตยทั่วโลก และมีทางเดียวก็คือการไปคบกับประเทศจีน ซึ่งยังไม่มีสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยที่แท้จริงอยู่เลย  นั่นก็จะยิ่งขาดอนาคตไปอีก เพราะโลกเดินไปข้างหน้า สู่ประชาธิปไตย (และแท้จริงประชาธิปไตยนั้นคือสัจธรรมในพระพุทธศาสนาในองค์รวมทั้งสิ้นที่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างเป็นสากล)  และ(2) ประเทศและประชาชนจะค่อย ๆ ยากจนลงไปตามลำดับ การเรียกร้องให้อดออมตามหลักคำสอนโบราณของศาสนาจะเป็นวิธีการที่ล้าหลังในยุคใหม่ เพราะการเศรษฐกิจแบบนี้ไม่สามารถจะต่อสู้กับวิธีการเศรษฐกิจแบบนายทุนเสรียุคใหม่ได้ (หมายความว่าถ้าเราดำเนินเศรษฐกิจแบบอดออม เราจะทำได้อย่างเดียวคือปิดประเทศ อยู่เพียงเราคนเดียวเท่านั้น  เหมือน ๆ กับภูฏาน นั่นเอง  แต่การปิดประเทศนั้นทำได้หรือ? เราได้เรียนมาแต่สมัยญี่ปุ่นแล้ว  และญี่ปุ่นเจริญได้อย่างไร เราต้องมองดู) 

 

เรื่องที่ควรมองในพม่าขณะนี้ก็คือ  การปราบปรามโดยวิธีเผด็จการ ไม่สนองตอบความต้องการของประชาชน ที่ออกมาแสดงมติของเขานั้น ไม่สามารถควบคุมประชาชนได้ด้วยอำนาจปืน  ท่านทราบหรือไม่ว่าในปี 2550 เดือน กันยายน ก่อนการปราบปรามอย่างรุนแรงในเดือนตุลาคมนั้น มีประชาชนและพระสงฆ์พม่าออกมาที่เจดีย์ชะเวดากอง จำนวนร่วมถึง 100,000 คน  ในครั้งนั้นหมู่สงฆ์ทำหน้าที่ผู้นำการชุมนุมโดยเปิดเผย มีจำนวนถึง 30,000 รูป แล้วมีประชาชน 70,000 คน แวดล้อมเป็นโซ่มนุษย์  (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ วัน อังคาร ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550, 19:32 น.)

 

ซึ่งเราวิเคราะห์ว่า ทหารพม่ากำลังคิดอย่างจีน โดยการปราบปรามอย่างรุนแรงเพื่อให้เข็ดหลาบ และลืมเสีย  ดังเช่นกรณีเทียนอันเหมิน ในยุคที่คลินตันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ เมื่อประมาณ15 ปีก่อน  และเหมือนกรณีธิเบต ปัจจุบัน นั่นเอง

 

เราขอบอกว่าทำเช่นนั้นประเทศพม่ายิ่งจะทรุดลงไปอีก และไม่มีวันที่จะเอาชนะประชาชนพม่าที่ใฝ่ประชาธิปไตย ที่แท้จริง (ประชาธิปไตยที่ไม่อยู่ในตำราและคำสอนของนักวิชาการ  แต่เป็นประชาธิปไตยที่อยู่ในมวลชนทั่วประเทศ ในฐานะมนุษย์ผู้ย่อมมีเสรีภาพ)  ได้เลย เพราะประชาธิปไตยเหมือนทะเลใหญ่ ประชาชนเหมือนเม็ดฝนและสายน้ำ ย่อมเป็นปกติที่จะบ่ายหน้าไหลลงสู่ทะเล  ไม่มีอำนาจใดจะปิดกั้นได้  สำหรับวิธีแก้ไขก็คือใช้วิธีทางของประชาธิปไตยที่แท้จริง  นั่นคือเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์  ฟังว่าประชาชนเขาต้องการอะไร ก็จัดการให้เขาอย่างนั้น

 

สำหรับประเทศไทย การที่รัฐบาลปัจจุบันจะนำความคิดอย่างพม่ามาใช้นั้น ย่อมเป็นอันตราย และย่อมเป็นไปอย่างพม่า  เพราะท่านไม่สามารถจะเอาปากกระบอกปืนปิดหูปิดตาประชาชน  บังคับประชาชนยุคเสรีได้

 

การชุมนุมของประชาชนเสื้อแดง  มีการพัฒนาการ มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ  แต่ก่อนการชุมนุมครั้งสุดท้ายนี้  พลเสื้อแดงก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า พวกเขามีความสุจริตจริงใจต่อประชาธิปไตย โดยการเรียกร้องอย่างสงบปราศจากอาวุธ มาหลายครั้งที่พิศูจน์ความจริงใจ    ครั้งหลังสุด คือคราวที่มีการปราบปรามโดยกองทหารเต็มอัตราศึกครั้งนี้ มีประมาณถึง 6 แสนคนที่มาชุมนุมในกรุงเทพ และถ้านับพวกที่ชุมนุมทั่วทั้งประเทศในทุกจังหวัด 76 จังหวัดของประเทศไทย จำนวนเป็นหลายล้านคน

 

ถ้าเราเข้าใจตรงกัน ทั้งทางนักวิชาการที่ถือตำรา (นักวิชาการไทยสายสังคมศาสตร์ไม่เคยมีการตัดสินใจบนข้อมูลที่เป็นผลมาจากการศึกษาเชิงวิจัยประชาชนอย่างลึกซึ้งเลย การตัดสินปัญหาแต่ละครั้ง จึงเพียงเปิดตำรารัฐศาสตร์ออกมา และว่าไปตามตำรานั้น นี่คือแทบไม่รู้เลยว่าประชาธิปไตยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ที่แท้จริงเป็นอย่างไร) ทางพรรคการเมืองฝ่ายค้านและรัฐบาล  และทั้งทางทหาร  เราก็จะตัดสินใจได้ว่าทางออกก็คือ วิถีทางประชาธิปไตย

 

ประชาชนเขาต้องการอะไร ก็จัดการให้เขาอย่างนั้น

 

 

  • ธรรมาชีพธรรมาชน
    23 เม.ย.2552

 

 

 

 

 

ดอกสาละอีกดอกหนึ่ง

 

ติดตามอ่านบทความบทวิเคราะห์ทุกเรื่องใน ฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว  เราได้บันทึกมุมมองของเราต่อเหตุการณ์ทุกด้าน ทุกศาสตร์ ทุกวิชาการ  ทุกความหมายสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย-สากลโลก-สากลศาสนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบันนี้แล้ว  

 


 

   

ลำดวน
ดอกลำดวนบานในวัดมหาพุทธาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
วันวิสาขบูชาโลก ขอให้ประชาชนทำจิตใจให้เบิกบานและเนิ่นนานเหมือนดอกลำดวนที่บานนาน ดอกนี้

 

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว


เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2552

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ปีพ.ศ.2552 เริ่มที่นี่ ด้วยบทวิเคราะห์  ประเทศไทยมีอะไรเกิดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2552 และ โรฮิงญาสะท้อนระบบเผด็จการทหารในพม่าและสะท้อนถึงรัฐบาลไทยในปัจจุบันอย่างไร?

คลิกที่นี่แห่งเดียวรู้หมดมีอะไรในเวบไซต์ของเรา 

 

To the World

 

The Truth of Thailand 12-14 April 2009 is the people came out from all regions to tell the government about their desires  and shew  the majority  of all the people with the red sign. So through Thailand was covered with all red. They all came with sincerity in their hearth  with no hand of weapons. But the other side in blue shirt began violence  at Pattaya where the Asian Summit +3+6  took place that which the people of the world saw the blue shirt came out bothering striking the red shirt along their way back home  after finishing their assignment with the leader of the Asian country. So the situation went  wild  and some of them with anger try to do harm the Prime Minister Abhisit Vejjajeeva so there came a declaration of situation of war (ประกาศพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง) and the troop came out with  some old tanks.  But the soldier never kill Thai people and Thai people never kill the soldier.  So (according to the government) there was no one died in the red situation. However there were two people died by accident.  At present  the red shirt  still insist to fight for democracy but with a more keen clear hearth to fight without violence  and look for supporting from all the world democracy to take part  with them. The accusation is the government has been back by a tyrant group that oppose democracy.  They insist to fight in a way of true democracy that is  with head and  indeed  nonviolence and never yield until true democracy come to Thailand. 

 

  • The Good Paper
    15 April, 2009

 

กวี วันเหงา

ปลอบใจตัวเองในวันเหงา 
วันที่เศร้าวังเวงแสนสับสน 
วันที่ต้องการคนดูแลเพียงสักคน 
เพื่อผ่านพ้นวันนี้ที่เดียวดาย

จะมีไหมคนนั้นที่ใฝ่หา 
มาช่วยซับน้ำตาคนอ่อนไหว 
ให้คนนี้มีสุขลืมทุกข์ใจ 
จะมีไหมคนที่ใช่เพียงสักคน

·          ส่งมาให้จากใครคนหนึ่ง
19 เม.ย.2552

            บันทึกกวีศรีสะเกษ

วันนี้มีประชาหน้าเครียด
เบียดเสียดในโรงพยาบาล
ต่างคนต่างมีอาการ
เบื้อใบ้บ่บานหฤทัย

มากันแต่ก่อนแปดโมง
โรงพยาบาลล้วนคนป่วยไข้
เห็นแล้วก็โอ้อนาถใจ
เหมือนเมืองไทยทั้งเมืองป่วยเจ็บ

หมอก็ยังไม่มา
คอยถ้าจนหนาวเหน็บ
ต่างคนต่างเก็บ
ความร้อนระอุภายใน

วันนี้ยังมีสีเสื้อแดง
แทรกแซงไปทั่วเมืองใหญ่
อะไรจะเป็นได้อะไร
เมื่อคนไข้แน่นโรงพยาบาล


                              ศีรารุจิรัฐ เติมใจ
                              19 เม.ย.2552

 

การแก้ปัญหาของรัฐบาลผิดพลาด

และไม่อาจจะเอาชนะประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได้เลย ( 2 )

 

ทางรัฐบาล โดยนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ผู้ประกาศ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   เพื่อต่อสู้กับประชาชขนเสื้อแดงผุ้มาชุมนุมตามสิทธิของตน ด้วยประเพณีแห่งระบอบประชาธิปไตย เป็นประชาชนผู้ล้วนมีเพียงมือเปล่า  พวกเขามาเพื่อแสดงถึงสัจธรรมตามระบอบประชาธิปไตยที่ว่า  พวกเขาเป็นชนส่วนใหญ่  เป็นพลังชนส่วนใหญ่ที่รัฐบาลควรจะได้นำความจริงนี้ไปวินิจฉัยตัดสินใจไปในระบอบประเพณีของประชาธิปไตย ที่หมายถึงการเคารพในความคิดเห็นของมนุษย์ ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมนุษย์  รวมตลอดถึงความเคารพในความมีชีวิตของคนอื่นที่ได้ชื่อว่ามนุษย์ด้วย 

 

และครั้นประชาชนเสื้อแดงยืนยันเจตนารมณ์ของเขา ตามหลักการประชาธิปไตย  และทวีจำนวนประชาชนผู้มาสมทบ ยืนยันอุดมการณ์ที่ตรงกันของพวกเขาทั้งหลาย ทำให้มีจำนวนเพิ่มมาเรื่อย ๆ  จนครบถ้วนทุกจังหวัด 76 จังหวัดของประเทศไทย  แต่รัฐบาลกลับไม่มองในประเด็นการปกครองของระบอบประชาธิปไตยทั้ง ๆ ที่อ้างว่าตนเองเป็นประชาธิปไตย  แต่มองด้วยสายตาของคนลุอำนาจในระบอบเก่าคือเผด็จการ  จึงไม่มีอาการว่าจะยินยอมรับฟังหรือเคารพในความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่  อันเป็นการฝืนหลักการการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

 

บัดนี้ รัฐบาลได้ตัดสินใจที่ผิดพลาดไปไกลกว่านั้น   โดยได้ประกาศสถานการ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง  โดยอ้างว่า เพื่อเปิดโอกาสให้มีความชอบธรรมในการกระทำการรุนแรงต่อประชาชน ถึงขั้นให้ใช้อาวุธได้   และทหารได้ยกกองกำลังเข้ามาทำการสลายประชาชนเหล่านั้น ด้วยอาวุธ

 

สิ่งที่เกิดขึ้นบัดนี้ ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล  แต่เกี่ยวกับกองทัพไทยทั้งกองทัพ  นั่นคือในฐานะที่กองทัพไทยเป็นสถาบันทหารไทย

 

เราอยากให้ทหารได้มองดูภาพที่เกิดขึ้นที่สามเหลี่ยมดินแดง ในช่วงเช้าตรู่มานี้  ซึ่งทหารบางคน เช่นพวกที่อยู่ในวอร์รูมขณะนี้ อาจจะเรียกด้วยความภาคภูมิใจก็ได้ว่ายุทธการหลั่งเลือดที่ดินแดง ( ซึ่งแท้จริงคือปฏิบัติการอันน่าละอายใจอย่างยิ่ง  จนไม่คิดว่าจะเอาหน้าไปไว้ไหนในแผ่นดินทหารสากลโลกนี้ )  

 

เพราะพวกทหาร ร่างกายกำยำล่ำสัน  แน่นปึกด้วยความเป็นหมวดเป็นหมู่ ติดอาวุธปืนกลและอุปกรณ์สงครามร้ายแรงทุกคนบุกเข้าไปกระหน่ำยิงกราดประชาชนมือเปล่า ๆ ( จริงอยู่มีลำกล้องปืนหลายกระบอกเบี่ยงขึ้นในมุม 30-50 องศา  แต่หลายกระบอกก็ขนานพื้น  นั่นหมายความว่าวิถีกระสุนมุ่งเป้าหมายคือประชาชนอย่างแน่นอน  และนักรบ กระสุนนัดเดียวย่อมหมายถึงชีวิต  ใช่ไหม ) ในขณะที่มีการยกกำลังเข้าเผชิญหน้าปราบปรามประชาชน ผู้ที่แท้จริงมามือเปล่ากันทั้งสิ้น ตามที่แกนนำได้ประกาศอุดมการณ์ของเขาโดยตลอดมา     แต่แล้วสถานการณ์ที่รุนแรงของฝ่ายทหาร ได้กระทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไป พวกเขาจึงกระทำไปตามสัญชาตญาณการต่อสู้เอาตัวรอด และสัญชาตญาณปกติของสัตว์มนุษย์ทั้งหลาย คือการป้องกันตัวเอง ( ท่านเข้าใจหรือไม่  ลองทดสอบโดยเข้าไปชกหน้าใครเข้าสักคนสิ  ดูว่าเขาจะเก็บกำปั้นเขาเอาไว้หรือเปล่า )  จึงได้มีการฉวยเอาอาวุธเท่าที่พอจะหาได้  อันเป็นไปตามสัญชาตญาณ (คือความเป็นเช่นนั้นเอง) ความจำเป็นตามธรรมชาติของการต่อสู้  โดยไม่มีเจตนาทำร้ายผู้ใด  ซึ่งหากเราเป็นทหารจริง จักเห็นว่า ยถากรรม น่าสรรเสริญและรักแม้ว่าเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ตาม  

 

จึงมีคำถามถึงทหารไทยทุกคนว่า ภาพที่เห็นทางจอแก้วเช่นนี้ (รายงานของช่อง 6) เป็นสิ่งที่ทหารควรคำนึงเพียงใด  ในแง่ความเป็นสถาบัน หรือศักดิ์ศรีของทหารไทย ?   ทหารได้คิดหรือไม่ว่าเป็นภาพที่ทำลายศักดิ์ศรีของสถาบันทหารเพียงไหน ?  น่าสมเพชเพียงไหน ?

 

ทหารได้เข้าใจคำว่าทหาร หรือนักรบ เพียงใด ?

 

ถ้าทหารไทยไม่เข้าใจคำว่า ศักดิ์ศรี หรือ ความเป้นนักรบเสียเลย ในเวลานี้ เราก็มีแต่ความเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้ง   ที่บัดนี้ได้เห็นแล้วว่า  ทหารไทยได้สูญเสียความเป็นนักรบอันเป็นจิตใจสากลไปแล้วโดยสิ้นเชิง  เราหมายความว่าได้สูญเสียมาตรฐานแห่งนักรบสากลไปแล้ว ทหารไทยจะดีไปกว่านักเลงอันธพาล แมงดา ที่ติดอาวุธพร้อมทุกอย่างเข้าข่มเหงรังแกอิสสตรีผู้ไร้กำลังและอาวุธได้อย่างไร

 

จึงขอให้ทหารได้หยุด  หยุดเสียเถิด  เพื่อศักดิ์ศรีของทหารไทย จักได้ดำรงอยู่  ไม่ถูกทำลายไป เพียงเพราะซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อคนกลุ่มหนึ่ง ผู้มักใหญ่ใฝ่สูงทางการเมือง  ที่ประชาชนกำลังจะขับไล่ไปพ้นแผ่นดินไทยแล้ว

 

 

  • หนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต)
    13 เม.ย.2552/15.10 น.

 

 

 

 

เรียน บก.นสพ.ดี ที่นับถือยิ่ง
ไม่ไว้วางใจนายกร จาติกวณิช รมว.คลัง

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วพ.ศ.2551 ภาคปลายปีธ.ค.2551-ต้นปี2552

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พุทธศักราช 2551 ปลายปี ธ.ค.2551 - ต้นปี 2552
รวมบทวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดทุกชนิดที่เกิดขึ้นในสังคมโลกทั้งหมด ในที่นี้ เริ่ม ธ.ค. 2551- 2552

 หลักการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยไทยวันนี้

 ประเทศไทยมีอะไรเกิดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2552

 

ข้อสังเกตการประชุม10สุดยอดผู้นำอาเซียน
ครั้งที่ 14 ใน 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 2552

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วพ.ศ.2551 ภาคปลายปี ก.ย.- ธ.ค.2551

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พุทธศักราช 2551 ปลายปี
รวมบทวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดทุกชนิดที่เกิดขึ้นในสังคมโลกทั้งหมด ในที่นี้ เริ่ม ก.ย.2551


 บทกวีเสรีภาพ
ประเทศไทยมีอะไรเกิดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2552

 

ประชาธิปไตย ที่ไปที่มาหลักการและเหตุผล (บทศึกษาพิเศษ)

  

 


 

 

 


 

 


 

 

ศึกษาโลกลี้ลับ การศึกษาเชิงงานวิจัยหลักวิชา 5 ประการในพระพุทธศาสนา ที่เป็นสุดยอดของธรรมปฏิบัติ สมาธิ
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 1

รายงานการศึกษาวิจัยธัมมะในเชิงวิทยาศ าสตร์ ของพระภิกษุสงฆ์ สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้สนใจเชิงธรรมะปฏิบัติมาตลอดชีวิต  รูปนี้  เป็นแนวคิดใหม่ที่ต่างไปจากระบบการศึกษาปฏิบัติของสงฆ์แบบเก่าดั้งเดิม  เพื่อให้ได้รู้แจ้งในชั้นแห่งความล้ำลึกของพระโลกุตตรธรรม  ได้สนใจภาคปฏิบัติครบถ้วนทั้ง 3 ระดับคือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ มีสัจจธรรมและการอธิษฐานจิตที่ยิ่งใหญ่ มีการ สมาทานธุดงค์และธรรมปฏิบัติทุกรูปแบบ เพื่อฟึกฟื้นและพัฒนาการระบบจิต แยกเป็นสมาธิ ฌาน ปราณ กสิณ และวิปัสนาญาณ  โดยรายงานตั้งแต่วันเริ่มต้นของโครงการ วันต่อวัน  ชั่วโมงต่อชั่วโมงตามลำดับเหตุการณ์จริง     ที่ปฏิบัติจริง  ซึ่งการรายงานนี้เป็นการรายงานว่า ปฏิบัติอย่างไร ได้ผลการปฏิบัติอย่างไร  นี่คือ Buddhism How? ภาคภาษาไทย และต่อไปมีภาคภาษาอังกฤษ มาตามคำเรียกร้องของผู้อ่าน  ที่มองว่าการปฏิบัติธรรมเชิงวิทยาศาสตร์เช่นนี้มีคุณค่าสำหรับคนยุคใหม่ ยุคที่เป็นวิทยาศาสตร์ ที่แตกต่างไปจากนักปฏิบัติแบบเดิม ๆ ที่มีแต่คำพูดโอ้อวดปราศจากข้อพิศูจน์ หรือบันทึกข้อมูลอย่างวิทยาศาสตร์งานวิจัย   ซึ่งแทบทั้งหมดในสังคมไทยโดยมากเป็น เพียงความ เชื่อที่งมงายโดยไร้ ข้อพิศูจน์เชิงวิทยาศาสตร์   ไปแทบทั้งหมด  นี่จึงเป็นรายงานการปฏิวัติระบบการปฏิบัติธรรมครั้งใหญ่ เพื่อให้การปฏิบัติธรรมตั้งอยู่บนหลักของเหตุผล เชิงวิทยาศาสตร์โดยแท้จริง


More Details...
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
การเดินทางและธุดงค์ขาไป  เพื่อเข้าโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์ภาค 10  วางแผนเดินธุดงค์ไปและกลับ  แต่ขาไป วางแผนพลาดด้วยความเลินเล่อ และ ประมาทเมื่อเริ่มปฏิบัติการจึงล้มเหลวลง ส่งผลเสียแด่ภาคภายใน แทบเอาตัวไม่รอด จนต้องเสียความตั้งใจ เปลี่ยนแผน  แล้วเกิดเจ็บป่วยไข้อาการเพียบหนัก นอนเดียวดายในโรงเก็บศพของสุสาน  เอาตัวรอดได้ด้วยวิชาและวิปัสนาญาณ
More Details...
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
การฝึกอบรมขนาดหนักตามโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่1/2549ของศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 เป็นเวลา 20 วันเต็ม ๆ รายงานวิธีปฏิบัติ และผลการปฏิบัติ  วันต่อวัน  ชั่วโมงต่อชั่วโมงตามเหตุการณ์จริง   ชมความทรหดอดทน และมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างไม่ท้อถอย อย่างไร  จึงประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้อย่างสมบูรณ์ นั่นคือ นำปราณ กลับคืนมาได้อย่างสมบูรณ์  และฟื้นคืนจากความเจ็บป่วยไข้โดยอัตโนมัติ  เป็นพระผู้มีปกติอยู่ด้วยอิริยาบถสามได้อีกครั้งหนึ่ง     ทำให้ได้พื้นฐานสำคัญพร้อมที่จะศึกษาธรรมระดับสูงสุดคือระดับอภิญญา ต่อไป    
More Details...
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
การอธิษฐานธุดงค์ เดินเท้า จากอ.ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี ถึงอ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน ที่เดินด้วยเท้า  รับอาหารบิณฑบาตจากประชาชนผู้ศรัทธาเนืองแน่น ฝ่าเปลวแดดระยิบระยับ ไปเกือบตลอดทาง  แต่ตั้งใจแน่วแน่อยู่ในสัจจาธิษฐาน  เอาสิ่งที่ยากลำบากเป็นการฝึกฝนเชิงสมาธิ และวิปัสสนาญาณ  เอาเมตตาบารมีเป็นเครื่องคุ้มครองจากสัตว์ร้าย  จึงผ่านการผจญฝูงสุนัข ไทย  สุนัขฝรั่งตัวโต  ตราบมาถึงห้วยคุ้ม ปักกลดพักแรม ตกดึกอธิษฐานจิตจำเริญพุทธมนต์  ทดสอบตปะบารมีชุมนุมเทวดา พระภูมิเจ้าที่ปรากฎตัว เป็นเทพเจ้าตัวใหญ่สูงเงื้อม มือถือขวานคมกริบ  มาเฝ้าอารักขา  เป็นการเห็นที่ชัดเจน พอ ๆ กับการปรากฎขึ้นแห่งสมรภูมิสงครามสวรรค์ในอดีต  น่าศึกษาว่านี่คืออะไร?
More Details...
ศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
การเดินทางและธุดงค์ภาคพิเศษส่วนศึกษาเพิ่มเติม ส่วนปัจเจกบุคคลผู้ใฝ่ธรรม การศึกษาและปฏิบัติธรรมในสุสาน กว้างใหญ่ แห่งอีสาน  คือสุสานสุขาวดีศรีสะเกษเป็นเวลา 7 วัน 7 คืน ทบทวนสุดยอดแห่งสมาธิ และกสิณ ที่ชำระล้างนิวรณธรรม    บรรลุตปะสมาธิฌานแก่กล้า น่าศึกษาเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ว่า การปรากฎมาของพระนารายณ์ หรือกฤษณเทพพร้อมขบวนเทวาในสวรรค์ เป็นขบวนยาวเหยียดไปตามลำน้ำห้วยสำราญ นั้นในทางวิทยาศสาตร์น่าหมายถึงเหตุและผลอะไร   และองค์เทพเจ้าสูงสุดผู้ห่มหนังเสือคือพระศิวะเทพ เสด็จมาเยี่ยมเยียน ในวันต่อมาอีกนั้น น่าสรุปว่าเป็นผลมาจากฌาน สมาธิ และวิปัสสนาญาณตามหลักการพระพุทธศาสนา ซึ่งผู้ปฏิบัติได้สุดยอดแล้วย่อมได้ผลเช่นนั้น  โลกยิ่งลี้ลับไปสุดยอด น่าประหลาดที่เบื้องหลังความสำเร็จมีปลาซิวสอนธัมมะให้สติฟื้นคืนพลังสมาธิได้สำเร็จ
More Details...


« Back


ศูนย์แม่ข่าย ลิงค์ทั้งหมดของหนังสือพิมพ์ดี คลิกที่นี่ที่เดียวถึงหมด

แม่ข่าย คลิกที่นี่ที่เดียวถึงหมด รู้หมดในหนังสือพิมพ์ดี เวบไซท์ของเราCopyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.