ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


เรียงความออนไลน์กิติมศักดิ์ ของ อาจารย์พัชรา กอปรทศธรรม

 

พุทโธโลยี กับ การพัฒนาจิตใจในยุคโลกาภิวัต

พุทโธโลยี  มาจากคำภาษาบาลี  ว่า  พุทธะ + เทคโนโลยี

พุทธะ  แปลว่า  ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน  ผู้รู้  หมายถึงผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้รู้จักโลกตามที่เป็นจริง 

ผู้ตื่น  หมายถึง  ผู้ตื่นจากความลุ่มหลงในกิเลส  ผู้เบิกบาน  หมายถึง  ผู้ที่มีจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองเพราะกิเลส

เทคโนโลยี  หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม  (พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน (2539 : 406)

พุทโธโลยี  คือการใช้เทคโนโลยีและวิธีการทางวิทยาศาสตร์  มาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่องค์ความรู้  ความคิดที่สอนให้มนุษยชาติได้รู้จักโลกตามที่เป็นจริง  เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่เข้าใจโลก  เป้าหมายสูงสุดคือนำสันติสุขมาสู่มวลมนุษยชาติ 

โลกยุคโลกาภิวัต  เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด  ในขณะเดียวกันชาวโลกก็ต้องวิ่งตามกระแสลัทธิบริโภคนิยมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  แต่ทรัพยากรต่างๆที่จะบริโภคนั้นมีอยู่อย่างจำกัด  ดังนั้นเมื่อความต้องการบริโภคกับสิ่งที่จะใช้บริโภคนั้นไม่สมดุลกัน  การแก่งแย่ง  เบียดเบียนจึงปะทุขึ้นและได้กลายเป็นความขัดแย้งที่ลุกลามไปทั่วทุกมุมโลก

โลกยิ่งเจริญด้วยวัตถุมากเพียงไร  ความต้องการมีอำนาจครอบงำผู้อื่นก็ยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  ยุทธวิธีในการต่อสู้ชิงไหวชิงพริบ  เพื่อทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามก็ยิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้น  เพราะมิใช่เพียงการจับอาวุธมาต่อสู้กันซึ่งๆหน้า  การแย่งชิงดินแดน  แย่งชิงมวลชน  หรือแย่งชิงทรัพยากรเหมือนสมัยก่อน  แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมวลชนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ  ในการให้ความรู้  ความคิด  และชี้นำให้คล้อยตามได้อย่างทรงประสิทธิภาพ  และแผ่ขยายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งหากความรู้  ความคิด  หรือการชี้นำนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม  ย่อมสร้างความเฉลียวฉลาดทางภูมิปัญญา  นำความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขให้แก่มนุษยชาติอย่างมหาศาล  แต่ถ้าเมื่อใดการสื่อสารนั้นได้เผยแพร่ความรู้ไปในทางที่ผิด  มีค่านิยมไปในทางรุนแรง  แตกแยก  ชิงดีชิงเด่น  ย่อมจะนำความโง่เขลา  ความพินาศย่อยยับมาสู่มนุษยชาติอย่างร้ายแรงเช่นกัน

อดีตกาลพระเจ้าอโศกมหาราช  กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีป ได้แผ่ขยายพระราชอำนาจของพระองค์ด้วยแสนยานุภาพของกองทัพอันเกรียงไกร  พระองค์ประสบชัยชนะทุกครั้ง  แต่เมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสมรภูมิที่เต็มไปด้วยเลือด  ความเจ็บปวด  และคราบน้ำตาของผู้คน  พระองค์ได้ทรงตระหนักในพระทัยว่า  “  ชัยชนะในครั้งนี้  ไม่ได้นำความยินดีปรีดามาให้มีแต่ความเศร้าหมอง  สลดหดหู่พระทัยยิ่งนัก  พระองค์ทรงฉุกคิดขึ้นมาว่า “ ความอยากเป็นใหญ่  มีความโลภ  ความโกรธ  ความหลง เป็นเหตุปัจจัยที่นำไปสู่การทำลายล้างชีวิตผู้อื่น  นั่นแหละคือ  “ ชัยชนะบนความพ่ายแพ้ ”

นับแต่นั้นมา  พระองค์ก็ทรงหันหลังให้กับสงคราม  และเริ่มค้นหาสัจธรรม พระองค์ทรงค้นพบว่า     พุทธธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานแก่ชาวโลก มีหลักคำสอนให้มนุษยชาติเอาชนะจิตใจตนเองด้วยการลดละกิเลส  และเมื่อความเห็นแก่ตัวลดลง  ก็จะไปเพิ่มพูนเมตตาธรรมที่มีต่อเพื่อนมนุษย์  เมื่อประจักษ์แจ้งในความจริงดังกล่าวแล้ว  พระองค์ทรงมีปิติยินดียิ่งนัก ได้ส่งสมณทูตนำกองทัพธรรมไปเผยแผ่ถึง 9 สาย ในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศไทย  ศรีลังกา  กรีก  และดินแดนในตะวันออกกลาง

แม้รัฐบาลอังกฤษเองก็ต้องยอมรับสัจธรรมที่ว่า  ไม่อาจแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศอิรักได้ด้วยการใช้กองกำลังทางทหารเข้าควบคุม  ความสูญเสียที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้รับ  ทำให้อังกฤษต้องประกาศถอนกำลังกองทัพออกจากประเทศอิรักโดยสิ้นเชิง (ข่าวโลกยามเช้า ช่อง 3 วันที่ 9 พฤษภาคม  2552  รายงานจากสำนักข่าว cnn)  น่าที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ  พึงจะตระหนักว่า  ไม่อาจเอาชนะประชาชนได้ด้วยการใช้กำลังบังคับขู่เข็ญ  แต่ต้องรู้ว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเขาต้องการอะไร  แล้วสนองตอบตามความต้องการนั้น  นั่นคือชัยชนะของผู้ปกครองอย่างมั่นคงถาวร

ดังนั้น  ในเมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารนำความรู้  ความคิดไปสู่ชาวโลกได้อย่างกว้างขวาง  เราน่าจะได้นำพุทโธโลยีไปใช้ในการเผยแผ่พุทธธรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน  ว่าหลักพุทธธรรมช่วยโลกให้เกิดสันติภาพได้อย่างไร  และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  จริงจัง  แผ่ขยายไปให้แพร่หลายและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  อย่าทำแบบไฟไหม้ฟาง  คือ  พอถึงวันวิสาขบูชาก็ตื่นตัวกันทีนึง  แล้วก็เงียบหายไป  มิฉะนั้นจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย  หน้าที่หลักของสถาบันทางพระพุทธศาสนา  และองค์การสหประชาชาติ  คือใช้สื่อสารมวลชนทุกแขนง  เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่กองทัพธรรม  สร้างกระแสให้ชาวโลกได้ตื่นตัว  ที่จะศึกษาโลกและชีวิตตามที่เป็นจริง  จึงจะได้ชื่อว่า  เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของโลกอย่างแท้จริง  เพราะเมื่อใดมนุษย์เข้าใจโลกตามที่เป็นจริงแล้ว  โลกย่อมมีธรรมคุ้มครองให้รอดปลอดภัย  เมื่อนั้นสันติสุขย่อมเกิดแก่มวลมนุษยชาติ

 

                                                                                    พัชรา  กอปรทศธรรม

9                                                                                                                                                                            พฤษภาคม  2552 

 

 

ภาพเตรียมใช้
โครงการศาสนทายาท4ตำบล เตรียมงานวันบวช30มี.ค.2551
โครงการศาสนทายาท4ตำบลถวายเป็นพระราชกุศล
วัตถุมงคลไตรรัตนานุภาพ หลวงพ่อโตรุ่นโตรวย โตเศรษฐี
สำนวนที่ 1 ของนายกวี เดชสมฤทธิ์ฤทัย ร.ร. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
บทสวดมนต์แปล คำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนเช้า ทำวัตรเย็น
บทสวดมนต์แปล คำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น 2
จดหมายเปิดผนึกถึงเจ้าคณะตำบลทั่วประเทศ จากกองทัพธรรม
บันทึกความเคลื่อนไหวของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข article
ประชาธิปไตยสงฆ์ article
รวมบทความเกี่ยวกับเขาพระวิหาร โดยเลือดศรีสะเกษ ฯลฯ
รวมลิ้งค์คอลัมน์เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วHomepage
รวมลิ้งค์จากบทนำ Homepage
บันทึกแนวคิดโหราศาสตร์เรื่องประหลาดของข้าพเจ้า สิทธิชัย ทาสัก
หน้าทำการแปล ไทย- อังกฤษ ฯลฯCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----