ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที

ดวงชาตาประเทศไทย : ขอให้ตรวจสอบดวงชาตาประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 อีกที
เม.ย.52 - ส.ค.52 เศรษฐกิจไทยจะรุ่งเรืองจริงหรือ?

 

ต่อไปนี้เป็นข้อพิจารณาของ ชลัมพุช โหรชนบท ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2552

 

 


คำปรารภเบื้องต้น

เดิม ชลัมพุช โหรชนบท ได้ให้การพยากรณ์ประเทศไทยไว้ ในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เป็นที่ไปที่มา ดังนี้

1.      พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ  ให้การพยากรณ์ไว้ ณ 22 ต.ค. 2550 เพิ่มเติมเรื่องภัยพิบัติ 4 ประการ ณ 29 พ.ย.2550........  โปรดคลิกเพื่อติดตามเรื่องเดิม
2.       การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ( 1 ) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552 ให้การพยากรณ์ไว้ ณ  1 มิถุนายน 2551  ที่เป็นประเด็นว่าน่าจะเป็นการพยากรณ์ผิดพลาดวันนี้ โปรดคลิกเพื่อติดตามเรื่องเดิม
3.พยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ( 2 ) ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร 20 มิ.ย.2551 หรือไม่? ให้การพยากรณ์ไว้ ณ  19 มิถุนายน 2551   โปรดคลิกเพื่อติดตามเรื่องเดิม 


ผู้ใช้นามแฝงว่า กระจกเงา ได้ตั้งกระทู้ขึ้นในเวบบอรดถาม-ตอบของเวบไซท์ของเราคือ
https://www.newworldbelieve.net   ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 ในเชิงสงสัยว่าการพยากรณ์ของชลัมพุช โหรชนบท จะไม่แม่นยำ  โดยตั้งคำถามว่า    เม.ย.52 - ส.ค.52 เศรษฐกิจไทยจะรุ่งเรืองจริงหรือ  โหรชลัมพุชเคยพยากรณ์ว่าช่วง เม.ย.52 - ส.ค.52 เศรษฐกิจไทยจะรุ่งเ รืองไม่น่าเป็นไปได้เพราะเท่าที่ดูภาวะเศรษฐกิจมีแต่การปิดกิจการ  ถูกเลิกจ้าง การท่องเที่ยว ค้าขายซบเซา อยากให้ตรวจสอบดวงเมือง ดวงผู้นำประเทศอีกครั้ง (โปรดคลิกเพื่อตามไปดูกระทู้ดังกล่าว )

 

ข้อพิจารณา

ดูจากเนื้อหาการพยากรณ์ในประเด็น พบว่าเราได้พยากรณ์ไว้ทั้งหมดอย่างนี้

 

อีกไม่นานชาวไทยก็จะพบแสงแห่งความหวังอันเจิดจ้าด้านเศรษฐกิจ ความหวังอันเจิดจ้าจะอยู่ในปี พ.ศ.2552  ประชาชนจะมีความสุข เมื่อดาวเสาร์แปรทักษาจรเป็นศรีจร ระหว่าง เดือน เมษายน 2552 เมษายน 2553  เป็นต้นไป  อีกหลายปี  ความหมายคือ การเกษตร นาไร่ การอุตสาหกรรม  การธรณีวิทยา  หรือ เรื่องราวทั้งหมดของประชาชนและของแผ่นดินจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่  ตักตวงกันไม่หวาดไม่ไหว  จุดสุดยอดจะอยู่ระหว่าง 20 เม.ย. 2552 -15 ส.ค.2552  ในช่วง 5 เดือนนี้ จะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดี(๕)เป็นมูละจรเข้าสู่ภพที่ 11 แก่ดวงเมือง ร่วมพลังกับเสาร์(๗)จรที่ราศีสิงห์ จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง รายได้เข้าประเทศเพราะผลิตผลทางการเกษตร ไร่นา อย่างมหาศาล


จะเห็นว่า เราได้ให้การพยากรณ์ ๆ ไว้ 2 ความหมาย  คือ
การเกษตร นาไร่ การอุตสาหกรรม  การธรณีวิทยา  หรือเรื่องราวทั้งหมดของประชาชนและของแผ่นดินจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่  ตักตวงกันไม่หวาดไม่ไหว

 

แยกความหมายของคำพยากรณ์ออกมาได้ 2 ความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง (เพราะใช้คำว่า หรือ) คือ

1.      ความหมายคือการเกษตร นาไร่ การอุตสาหกรรม  การธรณีวิทยา  หรือ
2.      เรื่องราวทั้งหมดของประชาชนและของแผ่นดิน

 

 

ซึ่งเป็นปัจจัยเหตุและผลก็คือ

1.       ประชาชนจะมีความสุข
2.       จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่  ตักตวงกันไม่หวาดไม่ไหว 

ในเมื่อประเด็นทางเศรษฐกิจ  คือการเกษตร นาไร่ การอุตสาหกรรม  การธรณีวิทยา  คงจะพยากรณ์ผิดพลาดแน่แล้ว เพราะขณะนี้ เดือนมีนาคมจวนจะสิ้นไปแล้ว จะเข้าเดือนเมษายน ตามที่ระบุในคำพยากรณ์ การเศรษฐกิจไทยยังไม่มีท่าทีว่าจะฟื้นเลย  ก็คงมาสู่ความหมายที่ 2  คือ เรื่องราวทั้งหมดของประชาชนและของแผ่นดิน  ซึ่งจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ตักตวงกันไม่หวาดไม่ไหว  ประชาชนมีความสุข

ซึ่งเราถอดมาจากความหมายของดาวพระเสาร์(๗) ซึ่งในขณะนั้น  เสาร์(๗)ธาตุไฟ จรเป็นศรีจร ณ ราศีสิงห์ธาตุไฟ  ร่วมธาตุกับเสาร์(๗)ธาตุไฟเดิม เป็นมูละเดิมธาตุไฟ ณ ราศีธนูธาตุไฟ  และร่วมธาตุกับ อาทิตย์(๑)ธาตุไฟเดิมเป็นบริวารเดิม+มหาอุจ ณ ราศีเมษธาตุไฟ ถึงลักคณาราศีเมษธาตุไฟ

 

อะไรคือ      เรื่องราวทั้งหมดของประชาชนและของแผ่นดิน ?

 

 • ชลัมพุช โหรชนบท
  25 มี.ค.2552

 

 

 

 

ภาคผนวก
ดวงชะตาประเทศไทย

 

 

                       

 

             ๓๙             ๑ลั           ๔๖๘      


             
                                                        *

 

                           10/40                            *


              *                                                   ๕๗

                       *                *              *
 
ดวงที่ ๑นาม  กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เม.ย. ๒๓๒๕
เวลา  ๐๖.๕๔ น.
TIME ZONE   10SE
เกิด  Long. 100.30E

 

 

ลัคนา   สถิตราศี ๐ ฉัฏฐะ นวางศ์ ๔ ทุติยะ ตรียางศ์ ๑ 
           ฤกษ์ที่ ๒ ประกอบด้วยมหัทธโน แห่งฤกษ์

 

 • จาก  อ.ประมวลวิทย์:  ดูชะตาตนเอง,ดูดวงเมืองและดวงพระยาใน ๕ กรุง,  ๒๕๓๒ หน้า ๒๓๙

องศาอาทิตย์(๑) จากดวงเดิม

 
บันทึกระบบดาวในดวงเดิม


ลั     เมษ กุม ๑ ;  10 40 จากดวงเดิม ล20/30 ร.2987
     เมษ  กุม ลั
    กรกฎ
    พฤษภ กุม ๙
     มีน กุม ๖ ๘
    ธนู กุม ๗
     ตุมีน กุม ๔ ๘
    ธนู กุม ๕
    มีน กุม ๔ ๖ 
    พฤษภ กุม ๓
     มิถุน

 

 

 

ดวงระบบดาวจรวันที่ 20 เมษายน 2552

 

 

                        

 

             *            ๑๔           ๐๓๖๙                            


          *
                                                  ๒๕

 

       *                          6/47                            


                                                             
*


                     *              *               *

 


ดวงที่ ๒นาม  ดวงระบบดาวจร วัน 20 เมษายน 2552                                         

 • จาก  ทองเจือ อ่างแก้ว :  ไดอารี่โหร พ.ศ.2552

 

 

 

บันทึกระบบดาว     เมษ  กุม ๔   
    กุมภ์  กุม ๕     
    มีน  กุม ๐๖๙   
     เมษ  กุม ๑ 
    กุมภ์  กุม ๒
        -๕ ย้ายเข้าเวลา 07.16 น.  
     มีน   กุม ๐๓๙  
    สิงห์
    มกร    
   มีน  กุม ๐๓๖  
    มีน  กุม ๓๖๙
       -ย้ายออกจากราศีกุมภ์ เข้าสู่มีนใน 2 มี.ค.2552 เวลา 14.01 น.

 

 

 

 • ชลัมพุช โหรชนบท
  25 มี.ค.2552

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุเพิ่มเติมพิเศษ 
เรื่องธาตุไฟ

ตามสูตรโหราศาสตร์ที่เราอ้างขึ้นที่ว่า

 

 

  ซึ่งเราถอดมาจากความหมายของดาวพระเสาร์(๗) ซึ่งในขณะนั้น  เสาร์(๗)ธาตุไฟ จรเป็นศรีจร ณ ราศีสิงห์ธาตุไฟ  ร่วมธาตุกับเสาร์(๗)ธาตุไฟเดิม เป็นมูละเดิมธาตุไฟ ณ ราศีธนูธาตุไฟ  และร่วมธาตุกับ อาทิตย์(๑)ธาตุไฟเดิมเป็นบริวารเดิม+มหาอุจ ณ ราศีเมษธาตุไฟ ถึงลักคณาราศีเมษธาตุไฟ

 

ท่านจะพบคำว่าธาตุไฟอยู่เต็มไปหมด  แต่ขอบอกว่าคำว่าธาตุไฟในที่นี้ มิได้มีความหมายเกี่ยวกับไฟที่คนทั่วไปเข้าใจเลย  คือมิใช่ไฟที่เผาบ้านเผาเมือง  บรรลัยกันไปทั้งเมือง อะไรทำนองนั้น และเมื่อมองจาก
-      เสาร์(๗)ธาตุไฟจรเป็นศรีจรในราศีสิงห์ธาตุไฟ
-      ถึงอาทิตย์(๑)เดิมธาตุไฟเป็นบริวารมหาอุจในราศีเมษธาตุไฟ ที่กุมลักคณา ณ ราศีเมษธาตุไฟ  
-      มีพฤหัสบดี (๕)เป็นเกษตร+อุตสาหะเดิมร่วมธาตุในราศีธนูธาตุไฟ

ก็หมายถึง ความทรหดอดทน เหนียว ทรงพลัง กร้าวแกร่งแข็งแรง ความพยายามอย่างสูง ความริเริ่ม มีการสร้างสรรค์ ค่อนข้างสบายใจได้ว่า จะไม่มีการรุนแรง ใดใดเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ในช่วงนี้เลย


จะมีบ้างก็คือการประจันหน้าระหว่างกองทหารและประชาชน (อังคาร๓เล็งเสาร์๗)  ไปจนถึง 15 เมษายน 2552 ก็จะคลายไป


 

 • ชลัมพุช  โหรชนบท
  26 มี.ค. 2552สารบาญโหราศาสตร์

ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
คำถามเกณฑ์ดวงชะตาถูกลอบสังหาร พล.อ.ประยุทฅธ์ จันทร์โอชา ทักษิณ ชินวัตร
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ราชวงศ์จักรี ฤกษ์ที่เหมาะควรตามหลักโหราศาสตร์
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทย และดวงชะตาพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในอนาคตจากปี 2559 นี้(2)
ดวงชะตานายชวน ืหลีกภัย พบสิ่งที่น่าทึ่งทางโหราศาสตร์ มีดาวฆาฏจรรุกเข้าแล้ว
ดวงชะตานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี พรรคประชาธิปัตย์ ปี 2558 ไป
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ สนธิ ลิ้มทองกุล
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
ประเด็นฤกษ์ล้มรัฐบาลวันที่ 8 ต.ค.2556 -โหรอาหรับทำนายทักษิณพบจุดจบ
ชีวิตของคนเราต้องเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?(นศภ.วราภรณ์ บุราณ)
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
ว่าดวงอภิสิทธิ์จะฟื้นจะกลับมาได้ดีอีกครั้งหลังวัย50ปี
คาใจดวงชะตายิ่งลักษณ์เป็นห่วงมีผู้ทายให้ร้ายว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทย
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร VS พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ - หมอวรงค์ เดชกิจวิกรม
ชะตาหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม ทำไมจตุพรไม่ติดโผรมต.? ยิ่งลักษณ์มีสมัยที่2หรือไม่?วิเคราะห์หมอดูวิกลจริต
ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา อมาตย์อีกคนหนึ่ง ดวงเป็นอย่างไรบ้าง?
ยืนยันไฟไหม้หรือวินาศภัยครั้งใหญ่ในกทม. 16 ธ.ค.2555หรือไม่?
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาพล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กห.
ดวงชะตาเจ๊กลิ้ม ในอนาคตอันใกล้นี้
ปีนี้น้ำจะท่วมเยอะกว่าปี2554-จะเกิดสงครามกลางเมืองเดือน11 จริงหรือ?
ดวงชะตาจตุพรพรหมพันธ์ สถานการณ์เดือนก.ค.2555จะติดคุกอีกหรือเปล่า?
พรรคเพื่อไทยจะรอด 91ศพจะได้รับความเป้นธรรมแน่นอน - วาระการสิ้นชีพของพล.อ.เปรม ระวังถูกคุกคามด้วยไสยศาสตร์
ทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่? เมื่อไร?
ดวงชะตาคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรธน.2550
โหรเดิมวิตกเรื่องดาวเสาร์จรเล็งลักคณาประเทศไทยเดือนกย.55-พ.ย.57 เกรงมีเรื่องร้ายแรงและรัฐประหาร จริงหรือไม่ เตือนวินาสน์ภัย เพลิงไหม้ กทม.ครั้งใหญ่ ประเด็นมีรัฐประหารหรือไม่?
ดวงชะตาสมยศ พฤกษาเกษมสุข สุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม
ดวงสุเทพ - อภิสิทธิ์ จะติดคุกไหม? ครรชิต ทับสุวรรณ โทษถึงประหารชีวิต..
สถานการณ์สินามิน้ำจืด2554จะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด?
มองระดับต่อไปของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์
คำตอบประเด็นสินามิอีกครั้ง
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554
คำพยากรณ์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 เพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์
กระทู้ถามเรื่อง3นายกราศีกันย์ อภิสิทธิ์ บรรหาร และทักษิณ
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ภาคการพยากรณ์ดวงชะตาประเทศไทย พ.ศ.2554 จะเกิดเหตุร้ายแรง11ประการรวมสินามิอีกครั้ง
คำพยากรณ์,ทักษิณจะถูกลอบสังหาร, อภิสิทธิ์, เปรม ตินสูลานนท์จะพบจุดจบ 15 มี.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมือง นักการเมือง และพรรคการเมืองก่อนเหตุการณ์สลายแดง 19 พ.ค.2553
พยากรณ์ดวงเมืองปี 2553 (มีบทวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโหราศาสตร์โดยเฉพาะ)
ให้ตรวจดวงเมืองด่วน มีปฏิวัติหรือไม่?
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (4) คำพยากรณ์ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล.....
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (3) คำพยากรณ์ พล.อ.ชวลิต-วีระ-จตุพร-ณัฐวุฒิ-เนวิน-ชัย-สุเทพ-พล.อ.พัลลภ -สมเด็จฮุนเซน-
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชาตานักการเมืองที่น่าสังเกตในรอบปี พุทธศักราช 2552
ดวงชะตาประเทศไทย : พยากรณ์เหตุการณ์ 6 ธ.ค.2551
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาของแกนนำม็อบยึดทำเนียบรัฐบาล
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(2):ประเด็นจะเกิดรัฐประหาร20มิ.ย.2551หรือไม่?
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์
พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 7 :บทสรุปชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 6 บันทึกดวงชาตาประเทศไทย30พ.ค.2550 เหตุการณ์ม็อบไล่รัฐบาลทักษิณ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 3 :ชะตาเมือง ชะตาบุคคลในวงการต่าง ๆ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 2 บันทึกเหตุร้ายของบ้านเมืองทสึนามิ article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 1:พื้นชาตา ความเป็นไปในอนาคต articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.