dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletThe Truth Of Red Thailand 12-14 April 2009
bulletFrom red shirt survivor person
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
โหราศาสตร์ [updateใหม่สุด]
dot
bullet สารบาญโหราศาสตร์ คำพยากรณ์ นักการเมือง และคนสำคัญของแผ่นดิน
bulletดวงชะตาประเทศไทย พยากรณ์ว่าประชาชนจะอดอยากยากจนและเผชิญภับพิบัติ 4 ประการ
bulletให้คำพยากรณ์นักธุรกิจชาวอังกฤษ
bulletอยากรู้เรื่องโหราศาสตร์ คลิก!
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่1-3


Mystery World Report 19 article

 

 

 

                

·          Introduction
My first record was in English and will be in English first.
The Thai  record was translated after the English record.


คำแนะนำ
ผมได้บันทึกเรื่องโลกลี้ลับ 19 นี้เป็นภาษาอังกฤษขึ้นก่อน และจะบันทึกด้วยภาษาอังกฤษต่อไป
ส่วนภาคภาษาไทยเป็นการแปลจากบันทึกภาคภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่ง

และขออภัยหากการแปลเป็นภาษาไทยคราวต่อไปล่าช้าไปบ้างหรือไปมาก  ฯลฯ


 

 

 

 

 

 

Mystery World Report 19

รายงานการศึกษาโลกลี้ลับ  อันดับที่ 19

 

To carry on the unfinished missions
The 5 Educations & the Noble Noise

 

เพื่อกระทำภาระหน้าที่ที่ยังไม่เสร็จให้แล้วเสร็จ
หลักการศึกษาทั้ง 5 วิชชา และ เสียงทิพย์อันประเสริฐสูงส่ง

 

 

 

 

 

My New Attempt 
ความพยายามครั้งใหม่ของผม

 

 

  • January 13, 2009

0430 pm.    


I begin again to start sitting in meditation before and after praying time about 30 minutes in Pramahavihan.
My purpose is to bring back the Noble Noise and continue my unfinished missions which one of them is to visit King of Death in the Land of Soul

What I can hear today is a little sound ringing in my ear.  It can't be counted. But it's a great meaning for me for sure to continue progresively.

 

 

 

 

13 มกราคม 2552
16.30 .    

ผมเริ่มต้นทำการนั่งสมาธิอีกครั้งหนึ่ง โดยทำก่อนและหลังเวลาทำวัตรสวดมนต์เย็น ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในพระมหาวิหารใหญ่
ความประสงค์ของผมก็คือ เพื่อที่จะนำเสียงทิพย์อันประเสริฐสูงส่งกลับมาและเพื่อทำภาระหน้าที่ที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ ซึ่งหนึ่งในภาระหน้าที่นั้นก็คือ ไปเยี่ยมเยียนเทพเจ้าแห่งความตาย (พระยายมราช) ในดินแดนแห่งวิญญาณ (โลกนรก)

สิ่งที่ได้ยินภายในหูสองข้าของผมวันนี้คือเสียงเบา ๆ ดังอยู่ในหูสองข้าง  มันยังไม่อาจจะคำนวณได้  แต่ก็มีความหมายอย่างมากสำหรับผม ในแง่ที่ให้ความมั่นใจว่าผมจะกระทำให้ดีก้าวหน้าไปได้อย่างแน่นอน

 

 

 

 

 

 

 

  • January 14, 2009

04.30 pm.


In my meditation the sound begins to turn back to me but cannot count it.

 

 

 

14 มกราคม 2552
16.30 น.

ในขณะที่นั่งสมาธิอยู่ เสียงได้เริ่มกลับมาสู่ผม แต่ไม่สามารถนับคำนวณได้

 

 

 

 

 

 

A Return of The Divine Concert 

การกลับมาของเสียงดนตรีแห่งสวรรค์ 

 

 

 

  • January 15, 2009 

05.00 am.

In bed, in early morning,  I hear the noble noise clearly. It rings in my ears. Yes, this is the return of the Noble Noise. It has departed me for more than a half year and my  practice for the 5 Educations also ceased and it left no hope for me to walk onwards. 

 

06.30 pm.

The noble noise comes to me in evening praying. The sound seems to fight with the praying. When the pray becomes  louder the noble noise also louder.  However the noise rings all time it  can't be counted.  

 

 

 

 

15 มกราคม 2552
05.00 .

ในที่นอน เวลาเช้าตรู่  ผมได้ยินเสียงสวรรค์อย่างชัดเจน  มันดังในหูสองข้าง  ถูกละ  นี่คือการกลับคืนมาของเสียงดนตรีแห่งสวรรค์  เสียงทิพย์นี้ได้จากผมไปเป็นเวลานานกว่าครึ่งปีแล้ว และ ผมก็ได้หยุดทำการฝึกฝนหลักวิชชาทั้ง 5 ไปพร้อมกันด้วย  และในขณะนั้น มันได้สร้างความสิ้นหวังให้ผมต่อการศึกษาอันสูงส่งนี้ไปด้วย18.30 น.

ผมได้ยินเสียงอันสูงส่งนี้ในเวลาที่ทำวัตรเย็น เสียงดังเหมือนมันกำลังต่อสู้กับเสียงสวดมนต์ของพระสงฆ์ขณะนั้น เมื่อเสียงสวดมนต์ดังขึ้นไปกว่าเดิมเสียงทิพย์ก็กลับดังยิ่งกว่าเสียงสวดไปอีก  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเสียงทิพย์จะดังอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ค่อยจนไม่สามารถให้ค่าได้


 

 

 

 

 

 

 

  • Jan. 16,2552 [2009]


05.30

The sound is ringing. It is clear but not enough to say it's the sound of heaven. 

16  มกราคม  2552 [2009]
05.30

เสียงทิพย์นั้นกำลังดังอยู่  มันชัดเจนแจ่มใสมาก แต่ยังค่อย ไม่สามารถวัดให้ค่าเสียงได้ว่าเป็นเสียงจากสวรรค์

 

 

 

 

 

 

  • Jan. 17,2552 [2009]


05.30 am


The sound is ringing. It is clear but not enough to say it's the sound of heaven. And it can't be counted for the sound is not strong enough to be counted.

 

06.00 pm


The sound has been with me all day.  But it isn't strong enough. But it makes me pleased for its continuous ringing. I mean it never leave me. I am sure to identify it in a ground level that is  "the Beginning".

 

 

 

 

17 มกราคม 2552
05.30 น.


เสียงทิพย์นั้นกำลังดังอยู่  มันชัดเจนแจ่มใสมาก แต่ยังค่อย ไม่สามารถวัดให้ค่าเสียงได้ว่าเป็นเสียงจากสวรรค์   และก็ยังไม่สามารถให้ค่าของเสียงตามมาตรฐานได้เพราะเสียงไม่ดังพอจะให้ค่าได้ว่าเป้นเสียงสวรรค์ที่แท้จริง

18.00 น. 

เสียงทิพย์นั้นอยู่กับผมตลอดวันไม่หายไปเลย เพียงแต่ยังไม่แรงพอเท่านั้น  แต่กระนั้นก็เป็นเสียงที่ทำให้ผมมีความสุข เพราะมันดังไปอย่างต่อเนื่อง ผมหมายถึงว่ามันไม่หายไปจากผม  มันอยู่กับผม  ผมมั่นใจว่าสามารถให้ระดับเสียงขณะนี้ได้ว่าอยู่ระดับ เริ่มต้น” 

 

 

 

 

 

 

 

  • Jan. 18,2552 [2009]


05.30

In the Beginning   but quite clear.


 

 

18 มกราคม 2552
05.30 น.

ยังอยู่ ณ ระดับ เริ่มต้น  แต่ชัดเจนสดใสมากทีเดียว

 

 

 

 

 
  • Jan. 19,2552 [2009]

05.30

 

Still in the Beginning.

 

 

 

 

19 มกราคม 2552
05.30 น.ยังคงอยู่ ณ ระดับ เริ่มต้น