ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,

 

บันทึกดวงชะตา นักการเมืองไทย   แฟ้ม (2)

โดย ชลัมพุช โหรชนบท
ให้การพยากรณ์ไว้ ณ วันที่ 9, 14 และ 18 ธ.ค.2551


 

 

 

สารบาญ

 

1.    นายวีระ มุสิกพงศ์

๒.   นายจตุพร พรหมพันธ์ 

๓.   นายเนวิน ชิดชอบ   

4.   นายชัย ชิดชอบ
5.    อภิสิทธิ เวชชาชีวะ  
6.    ดวงระบบดาววันสภาโหวดเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 

7.    ข้อสังเกตบางประเด็นเกี่ยวกับชะตาของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นรม.คนที่ 27 

 

8.   ดวงชะตา ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
9.   ดวงชะตา ก่อแก้ว พิกุลทอง

10. ดวงชะตา วิฑูรย์ นามบุตร
11. ดวงชะตา จักรภพ เพ็ญแข
12. ดวงระบบดาว วันที่ 5 มีนาคม 2552 
      วันศาลนัดตัดสินคดีหมิ่นฯ ของ จักรภพ เพ็ญแข

13.  พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 

14.  นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.   ดวงชะตา นายวีระ มุสิกพงศ์

 
 

 

                       

 

             ๔๑                          *


           ๖๐                                                    *

 

                        10/23                                   ๒ จะย้ายเวลา 19.35 น.


                                                                


                      *              *               

 

 

 ดวงที่ 1


นาม  วีระ มุสิกพงศ์
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2491 
สถานที่เกิด   จ.สงขลา

 

 

ลัคนา   - 

 

 

 

 

บันทึกระบบดาว

ลั     -
1     พฤษภ  กุม ๔

     พิจิก  จะย้ายสู่ธนูเวลา 19.35 น.
    สิงห์
     พฤษภ  กุม 1
    ธนู
     ตมิถุน   กุม ๐
    กรกฎ
    เมษ
    มกร
     มิถุน  กุม ๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.   ดวงชะตา จตุพร พรหมพันธ์

 
 

 

                       

 

                            *              *


                                                               

 

*                           18/24                           


           ๙๐                                                  
*                    
             ๔๖            

 


ดวงที่ 2


นาม  จตุพร พรหมพันธ์ 
วันอังคาร ที่ ๕ ตุลาคม 2551

 

ลัคนา   - 

 

 

 

 

 

บันทึกระบบดาว

ลั     -
     กันย์

     มกร
    พิจิก
     ตุล   กุม ๖
    มิถุน
     ตุล  กุม ๔
    กุมภ์
    พฤษภ
    สิงห์  กุม ๐
     สิงห์  กุม ๙

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3.   ดวงชะตา นายเนวิน ชิดชอบ 

 
 

 

                       

 

             ๓๒            *             *


                                                                *

 

                        17/14                            *        ๒ จะย้ายเวลา 12.19 น.


           *                                                      *


                     ๑๔๖๘                   

  


ดวงที่ 3


นาม  เนวิน  ชิดชอบ
วันเสาร์ ที่ 4 ตุลาคม 2501   
สถานที่เกิด   -

 

 

ลัคนา   - 

 

 

 

 

บันทึกระบบดาว

ลั     -
1     กันย์ กุม ๔๖๘

     พฤษภ กุม ๓   จะย้ายสู่มิถุน เวลา 12.19 น.
    พฤษภ กุม ๒  
     กันย์ กุม ๔๖๘  
    ตุล
     กันย์ กุม ๑๔๘ 
    พิจิก  
    กันย์ กุม ๑๔๖  
    มิถุน  
     กรกฎ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.   ดวงชะตา  ชัย ชิดชอบ  

 
 

 

                       

 

                            *             ๐๑๔๕


           *                                                     ๓๖

 

*                           23/2                             *           ๒ จะย้ายเวลา 21.07 น.


         
 *                                                     *


                                                ๗๙

 


ดวงที่ 4


นาม  ชัย ชิดชอบ   
วันพฤหัสบดี 5 เมษายน 2471  

 

ลัคนา   - 

 

 

 

 

 

บันทึกระบบดาว

ลั     -
     มีน กุม  ๐๔๕

     กันย์    ๒ จะย้ายเวลา 21.07 น.
    กุมภ์  กุม ๖  
     มีน กุม ๐๑๕   
    มีน กุม ๐๑๔  
     กุมภ์ กุม ๓
    พิจิก กุม ๙
    พฤษภ  
    พิจิก กุม ๗  
     มีน กุม ๑๔๕

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 5.   ดวงชะตา  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   

 

 

 

 

 

 

            ๕๒                           *  


          ๘ ๖๓                                                 

 

                          17/42                           *          


         
 ๔๐                                                 *


                    ลั                *               *

 

 

 

 

 


ดวงที่
5

นาม  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ    
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2507  

 

ลัคนา   กันย์

 

 

 

 

 

บันทึกระบบดาว

ลั     กันย์
     กรกฎ

     พฤษภ กุม ๕ 
    มิถุน กุม ๖๘  
     สิงห์ กุม ๐    
    พฤษภ กุม ๒  
     มิถุน กุม ๓๘
    กุมภ์  
    มิถุน กุม ๓๖   
    เมษ   
    สิงห์ กุม ๔  

 

 • ชลัมพุช โหรชนบท
  9 ธ.ค.2551
   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.   ดวงระบบดาววันสภาโหวดเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 27
       
วันที่ 15  ธันวาคม 2551


 

 

                       

 

             *                   *             *


          
                                                           

 

                        29/44                              ๕๖๘    ๒ย้ายเข้ากรกฎเวลา06.24 น.
  

                                                                                       *              *              ๑๓

 ดวงที่ 6


นาม  ดวงระบบดาววันสภาโหวดเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 27
        วันจันทร์ที่ 15  ธันวาคม 2551

 

 

 

 

 

บันทึกระบบดาว

ลั     -
     พิจิก กุม ๓   ณ 29:44 องศา  ต่อ  28:00 องศา

     กรกฎ  ย้ายสู่กรกฎเวลา 06.24 น.
    พิจิก  28:00 องศา   กุม ๑ ณ 29:44 องศา
     ธนู  
    มกร  กุม ๖๘
     มกร  กุม ๕๘
    สิงห์  
    มกร  กุม ๕๖
   มิถุน
    กุมภ์

 

 

 

บันทึกการจรของดวงดาวดวงสำคัญ ๆ


1.           ดาวพุธ(๔) จรเข้าธนูอยู่ธนู 3-27 ธ.ค.2551

2.           ดาวพุธ(๔) จรเข้ามกรอยู่มกร 27 ธ.ค. 2551 6 ม.ค. 2552

3.           ดาวพุธ(๔) จรพักร เข้าธนูอยู่ในธนู  6 ม.ค. 9 ก.พ.2552

4.           ดาวพุธ(๔) จรเข้ามกรอยู่ในมกร(รอบ2)  9 ก.พ.-28 ก.พ.2552

5.           ดาวพุธ(๔) จรเข้ากุมภ์อยู่ในกุมภ์ 28 ก.พ.-17 มี.ค. 2552

6.           ดาวพุธ(๔) จรเข้ามีนอยู่ในมีน 17 มี.ค. 3 เม.ย. 2552
ดาวศุกร(๖) จรเข้ามกรอยู่ในมกร 5 - 30 ธ.ค. 2551
ดาวศุกร(๖) จรเข้ากุมภ์อยู่ในกุมภ์ 30 ธ.ค.2551 - 28 ม.ค. 2552

7.           ดาวศุกร(๖) (มนตรีเดิม-เดชจร)จรเข้ามีนอยู่ในมีน 28 ม.ค. 1 มิ.ย. 2552

8.           ดาวศุกร(๖) จรเข้าเมษอยู่ในเมษ 1 มิ.ย. 2 ก.ค. 2552

9.           ดาวพฤหัสบดี(๕) จรในกุมภ์อยู่กุมภ์ 20 เม.ย.-15 ส.ค. 2552

10.       ดาวพฤหัสบดี(๕) จรพักรสู่มกรอยู่ในมกร 15 ส.ค. 14 ธ.ค. 2552

11.       ดาวอาทิตย์(๑)จรเข้ากรกฎอยู่ในกรกฎ 3 17 ส.ค.2552

12.      ดาวเสาร์(๗)จรเข้าสิงห์อยู่สิงห์  10 ส.ค. 2550 30 ก.ย.2552  

 

 

 • ชลัมพุช โหรชนบท
  14 ธ.ค. 2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.   ข้อสังเกต ดวงชะตานายกรัฐมนตรีคนที่ 27

       นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

       โดยชลัมพุช โหรชนบท ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธ.ค.2551


 

การพยากรณ์ต่อไปนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการบันทึกเชิงงานวิจัยทางโหราศาสตร์  จึงจำเป็นต้องบันทึกเชิงการพยากรณ์ประเด็นที่น่าสังเกตของดวงชะตาเอาไว้ และต่อไปนี้ เราได้ให้ข้อสังเกตไว้เพียงประเด็นสำคัญประเด็นเดียว เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาของนักโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ทั้งหลายต่อไป

 

 

1.    ในระบบโหรไทยเดิม หรือโหรหัวเก่า  เมื่อมองดวงชะตาอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แล้ว จะต้องมอง ดาวจันทร์(๒)มหาอุจ  ที่กุมกับดาวพฤหัสบดี(๕) อยู่ ณ ราศีพฤษภ   นี่คือคู่อสีติธาตุที่สมบูรณ์  ซึ่งตำราเดิมจะยกย่องไว้อย่างสูงมากว่าเป็นดวงชะตาที่สูงส่ง จะต้องมีวาสนาบารมีสูงอย่างแน่นอน  โหรบางคนจะยกย่องดวงอสีติธาตุนี้อย่างเลิศลอย จนกระทั่งกลายเป็นดวงอภินิหาริย์ กลายเป็นความเชื่อ โดยไม่ยอมมองข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงของดาวสำคัญ ๆ ดวงอื่น และลืมทฤษฎีระบบดาวอันเป็นสัจธรรมของโหราศาสตร์ไปเลยก็มี 

2.     สำหรับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต้องนับว่าได้รับความดีงามจากดาวคู่อสีติธาตุนี้จริง  ในเมื่อวันแห่งความสำเร็จ(15 ธ.ค.2551 วันที่ชนะในสภาผู้แทนราษฎร ได้เป็นนายกรัฐมนตรี) มีดาวพฤหัสบดี(๕)ธาตุดิน จรเข้าสู่ราศีมกรธาตุดิน  และจันทร์(๒) ธาตุดินจรเข้าภพเกษตร เป็น 11 แก่ลักคณาที่ราศีกันย์  เป็นวันที่กระแสดาวธาตุดินเปล่งกระแสสุกปลั่งกันทุกดวง และประสานถึงลักคณากันย์ ทุกกระแส    แต่ข้อเท็จจริงมีว่า กระนั้นกระแสประสานนี้ก็เป็นกระแสที่อ่อน   การได้ชัยชนะเป็นเพราะ  ไม่มีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งพอเท่านั้นเอง   และยังมีอีกนัยหนึ่ง  ดวงอสีติธาตุดวงนี้ ในเชิงความหมายของอสีติธาตุ จะแผลงฤทธิ์ เป็นดวงวิเศษก็ต่อเมื่อมีจังหวะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเอง  เงื่อนไขอยู่ที่ คู่แข่ง  และ จังหวะเวลาที่เหมาะสมอย่างไร  ไม่ใช่เชื่อว่าเป็นดวงชนะนิรันดร  ดังจะเห็นร่องรอยของความเชื่อเช่นว่านี้  มาตั้งแต่มีความพยายามแข่งแย่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาก่อนนี้แล้วถึง 2 ครั้ง ในสภาผู้แทนราษฎร เพราะได้พิศูจน์มาแล้ว คราวชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกับนายสมัคร สุนทรเวช วันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป  23 ธ.ค. 2550 และการชิงกันในสภาฯคราวชิงเสนอชื่อในสภาฯ ก่อนนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์  12 กันยายน 2551 เป็นต้น   อย่างไรก็ตาม ดวงชะตานี้ มีประเด็นความน่าเสียดาย ก็ตรงที่ลักคณา มิได้สถิตที่ราศีพฤษภด้วย  เพราะตรงตำแหน่งนี้ จักหมายถึง มหาบุรุษโดยแท้จริง  (ถ้าลักคณาอยู่ราศีพฤษภ จักดำรงตำแหน่งในภาระงานที่ใหญ่มหาศาลได้อย่างมั่นคงและยังยืนยาวนานมาก  แต่เมื่อลักคณาอยู่กันย์ จะกลับตรงกันข้าม คือความไม่ยั่งยืนนานในตำแหน่งและความเสี่ยงล่อแหลมต่าง ๆตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)  

3.      ในระยะก่อนการได้ตำแหน่งและหลังการได้ตำแหน่ง จะไม่มีความแตกต่างกันเท่าไรเลย  นั่นคือการที่ต้องฝ่าฟัน ยากลำบาก และเสี่ยง   โดยเฉพาะในอนาคต หลังเดือนมิถุนายน 2552 ไปแล้ว การต่อสู้ในสภาจะเป็นเส้นทางที่อันตรายของเขา   

 

 

ขอขอบคุณเจ้าของดวงชะตาไว้ ณ ที่นี้ด้วย !!!

 

 • ชลัมพุช โหรชนบท
  18 ธ.ค.2551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 8.   ดวงชะตา ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
 

 

                       

 

             ๔๑            *             ๒๓๕


           ๙๗                                                   *

 

                        19/57                            *                      


           *                                                      *


                      *                            

 ดวงที่ 7


นาม  ณัฐวุฒิ ใสเกื้อ 
วันพุธ ที่ 4 มิถุนายน  ๒๕๑๘ 
สถานที่เกิด   จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ลัคนา   - 

 

 

 

 

บันทึกระบบดาว

ลั     -
     พฤษภ  กุม ๔

     มีน กุม ๓๕
    มีน กุม ๒๕
     พฤษภ กุม๑  
    มีน กุม ๒๓ 
     กรกฎ
    มิถุน กุม๙ 
    พิจิก
    มิถุน กุม๗ 
     ตุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.   ดวงชะตา ก่อแก้ว พิกุลทอง

 
 

 

                       

 

            ๘๕            *           ๑๔๖


           *                                                 

 

*                          13/34                         


           ๓๐                                              ๙๐


                      *             *                *

 


ดวงที่ 8


นาม  ก่อแก้ว  พิกุลทอง   
วันเสาร์ ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๐๘  พังงา  

 

ลัคนา   - 

 

 

 

 

 

บันทึกระบบดาว

ลั     -
     มีน  กุม๔๖

     มกร
    สิงห์  กุม๐
     มีน  กุม๑๖
    พฤษภ  กุม๘
     มีน  กุม๑๔
    กุมภ์
    พฤษภ  กุม๕
    ธนู
     สิงห์  กุม๓

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 10.   ดวงชะตา วิฑูรย์ นามบุตร

 
 

 

                       

 

                           *             *


           *                                                   *

 

                        6/11                               *


                                                             


                    ๑๓๔๘        *            ๕๙

 ดวงที่ 9


นาม  วิฑูรย์ นามบุตร
วันพุธ 23 กันยายน ๒๕๐๒ 
สถานที่เกิด   จ.อุบลราชธานี

 

 

ลัคนา   - 

 

 

 

 

บันทึกระบบดาว

ลั     -
     กันย์  กุม๓๔๘

     พฤษภ.
    กันย์  กุม๑๔๘
     กันย์  กุม๑๓๘
    พิจิก  กุม๙
     สิงห์
    ธนู
    กันย์  กุม๑๓๔
    พิจิก  กุม๕
     กรกฎ

 

หมายเหตุ  เป็นรัฐมนตรีความมั่นคงและพัฒนามนุษย์ รัฐบาลอภิสิทธิ์ กรณีแจกถุงยังชีพที่พัทลุง ประชาชนพบว่า

               ปลากระป๋องวชาวดอยเน่า  ถูกฝ่ายค้านและพลเสื้อแดงกดดดันจนลาออกจากรมว.

 

 

 

 

 •  ชลัมพุช โหรชนบท
   20 ก.พ.2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 11.   ดวงชะตา จักรภพ เพ็ญแข

 


                    

 

 

 

 

นาม  จักรภพ เพ็ญแข 
วันเสาร์  21  ตุลาคม 2510  
สถานที่เกิด   - 

 

 

ลัคนา   - 

 

 

 

 

บันทึกระบบดาว

ลั     -
     ตุล  กุม ๔

     เมษ กุม ๘     *๒ จะย้ายเข้าพฤษภ 22.19 น.      
    ธนู 
     ตุล กุม ๑  
    สิงห์  กุม ๖ 
     สิงห์  กุม ๕
    มีน

    เมษ กุม ๒  
    กรกฎ  
    กันย์

 

หมายเหตุ  เป็นรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐบาลสมัคร ถูกกล่าวหาว่า หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ  ศาลนัดพิจารณา 5 มี.ค.2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.   ดวงระบบดาว วันที่ 5 มีนาคม 2552 
        วันศาลนัดตัดสินคดีหมิ่นฯ ของ จักรภพ เพ็ญแข 
 

                       

 

 

 

 

นาม ระบบดาววัน๕ที่ 5 มีนาคม 2552 
        วันศาลนัดตัดสินคดีหมิ่นฯ ของ จักรภพ เพ็ญแข

 

 

ลัคนา   - 

 

 

 

 

บันทึกระบบดาว

ลั     -
     กุมภ์ กุม๔

     มิถุน       * ๒ ย้ายเข้ามิถุน 04.23 น.      
    มกร  กุม ๕๘  
     กุมภ์  กุม ๑   
    มกร  กุม ๓๘  
     มีน  กุม ๐  
    สิงห์    
    มกร  กุม ๓๕  
   เมษ
    มีน  กุม ๖

 

 

 

 

 

 

 • ชลัมพุช โหรชนบท
  28 ก.พ.2552
   

 

 

 

 

13.   ดวงชาตา พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
ประธานองค์มนตรี และรัฐบุรุษ อดีตนายกรัฐมนตรี
วัน ๕ ที่ 26 สิงหาคม 2463  เวลาย่ำรุ่ง จ.สงขลา


 

 

                       

 

             *                   *             *


             พ.                                                    

          น. ๔                                                       * 
  

           ลั ๑๕๖๗                                          ๒๙


                      *                            

 ดวงที่ 12


นาม  ดวงพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานอง์มนตรี และรัฐบุรุษ อดีตนายกรัฐมนตรี
        วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2463  เวลาย่ำรุ่ง สงขลา

จาก  ชิเชโร : ดวงคนดัง  ดวงใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป, ต.ค.2527 หน้า 1

 

 

 

 

บันทึกระบบดาว

ลั     สิงห์
     สิงห์ กุม ๕๖ ๗   

     ธนู   กุม ๙
    พิจิก 
     กรกฎ  กุมเนปจูน   
    สิงห์  กุม ๑๖๗  
     สิงห์   กุม  ๑๕๗   
    สิงห์   กุม ๑๕๖
    ตุล  
   ธนู    กุม ๒   
    กุมภ์ 

 

หมายเหตุ   วันนี้ 25-26 มี.ค. 2552 ถูกดร.ทักษิณ ชินวัตร และแกนนำคนเสื้อแดงกล่าวหา ประณาม ว่าอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549

 • ชลัมพุช โหรชนบท
  27 มี.ค.2552

 

 

 

 

 

 

 

 

14.   ดวงชาตา นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ
องค์มนตรี และอดีตประธานศาลฎีกา
วัน ๕ ที่ 25  เมษายน 2489  


 

 

                       

 

             ๐๘            ๑๖             ๔


             ๗                                                  ๙

                                   11/56                              
   

             *                                                  *


                                    *              *

 ดวงที่ 13


นาม  ดวงนายชาญชัย ลิขิตจิตถะอง์มนตรี และ อดีตประธานศาลฎีกา
        วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2489  

 

 

 

 

 

บันทึกระบบดาว

ลั     -
     เมษ กุม ๖    

     มกร
    กรกฎ 
     มีน    
    กันย์  
     เมษ   กุม     
    มิถุน 
    พฤษภ  กุม ๐  
   กุมภ์      
    พฤษภ  กุม ๘ 

 

หมายเหตุ   วันที่ 7 เม.ย.2552 ถูกลอบสังหาร ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้ 4 คน


 

 • ชลัมพุช โหรชนบท
  8 เม.ย. 2552

 

 

 

 

 

                       

 

             *                            ๐๖


                                                              ๑๔

 

*                         21/15                          ๓๕๘          ๒ ย้ายเข้ามิถุน 04.23 น.      


                                                                 *


                      *              *              *

 ดวงที่ 11นาม ระบบดาววัน๕ที่ 5 มีนาคม 2552 
        วันศาลนัดตัดสินคดีหมิ่นฯ ของ จักรภพ เพ็ญแข


 

 

ลัคนา   - 

 

                       

 

             *               ๒๘            


            *                                                     *

 

                         3/43                                      *       ๒ จะย้ายเข้าพฤษภ 22.19 น.      


             ๖๕                                                


                                   ๔๑              
*

  ดวงที่ 10

สารบาญโหราศาสตร์

คำพยากรณ์เกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่น โควิด-19
บทวิเคราะห์หลักวิชาคำพยากรณ์พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค
ดาวพฤหัสย้ายสู่ธนูโหรว่าฝ่ายค้าน ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้ ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2559 นี้แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.