ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


เถลิงรัฐ200ปีรัตนโกสินทร์ บทที่130-200

กวีนิพนธ์
เถลิงรัฐ รัตนโกสินทร์ศก ๒๐๐ พุทธศักราช ๒๕๒๕
๒๐๐ บทกวี ๒๐๐ ปีรัตนโกสินทร์
บทกวีของอนาคาริกทั้งสาม

 

 

 

 

 

115. ชนใดในโลกล้วน          ทาสา

เพียงโซ่ทองตรวนตรา            หน่อเนื้อ

คือข้องแห่งทุกข์ทา               รุณโทษ ชนเฮย

หิวหยากยากไร้เรื้อ               โรคร้ายรอนรุม ฯ

 

116. สาวหนุ่มลิงโลดได้        เคียงขวัญ

สมสืบทายาทผัน                  ผ่ายหน้า

ชรามรณะพลัน                    จำพราก กันเล่า

ทอดร่างลงกลบหล้า               เปื่อยเคล้าดินเดิม ฯ

 

117. เฉลิมโลกรัฐเขตล้วน     สังสาร

ไหลหลั่งเพียงทางธาร            เชี่ยวกว้าง

ส่ำสัตว์พลัดทะยาน               ลิวโลด

ตาบอดต่างคนคว้าง              ควั่งพ้นฤาเห็น ฯ

 

118. เคืองเข็ญทุกค่ำเช้า      คุงคืน

หลับตื่นตาตนฝืน                 คั่งแค้น

สินทรัพย์นับสุดกลืน              เหลือหลาก ล้นเฮย

ห่อนสั่งโสฬสแคว้น               ฝั่งฟ้าลงชม ฯ

 

119. บรมขัตติเยศรได้         ไอศูรย์

เถลิงรัฐฉัตรทองพูน              เดชด้าว

จอมทัพทศทิศทูน                ศิโรราบ

ห่อนสั่งมัจจุราชห้าว              ผ่อนไว้โทสา ฯ

 

120. ธรรมสามีเร่งล้าง         ไตรภพ

สวรรค์ล่มนรกลบ                 แผ่นหล้า

โลกันต์ผ่านทัพทบ               ทิวเศิก คลุ้งเฮย

ดับเดชมัจจุราชกล้า              แต่ด้วยตาญาณ ฯ

 

121. ผลาญมารมรณ์มอดเสี้ยน สบสันต์

เล็งโลกแสนทิศพลัน               แจ่มแจ้ง

แสงทองส่องชีวัน                   ทวยโลก

ธรรมอยู่จุนฤาแล้ง                  โลกไร้วีรชน ฯ

 

122. โขงวนลงลุ่มใต้            ลาวครวญ

กัมพุชวิปโยคหวล                 อกอื้น

สองฝั่งฟากลาวญวน              โลมเลือด ลงฤา

โขงแม่ซับชลชื้น                  ชุ่มคลุ้งคาวคน ฯ

 

123.ทรชนสองเหล่าร้า          รอนรบ

สองพิฆาตคาวกลบ               หย่อมหญ้า

โขงแรงชะเลือดลบ               สองแผ่น ภูเฮย

ทุกขโทษเทวษกล้า               ร่ำพื้นระงมดิน ฯ

 

124. สิ้นชาติสิ้นช่อเชื้อ          กรุงกษัตริย์

สุดเขตขัตติยรัฐ                   ร่วมสร้าง

สุดแดนแผ่นเดิมพลัด             พรายพราก

สุดสั่งนคเรศร้าง                   ล่มแล้วจำลา ฯ

 

125. สาธารณ์ชนชั่วแท้          เถลิงถวัลย์

หยาบใหญ่ยงฤทธิ์ชัน              เชิดเผ้า

ตระกรามอยากยศขัน             ขายชาติ

ชักเศิกไกลบ้านเข้า               ข่มแคว้นครองเมือง ฯ

 

126. กรุงเรืองยศล่มแล้ว        อนาถา แท้เฮย

เพียบแผ่นพลโยธา                หลบลี้

ฟายเนตรร่ำชลนา                 เหลืออก นิกรเฮย

เคืองเคียดชนชั้นชี้                เหตุพ้องภัยผลาญ ฯ

 

127. ซมซานหนีพี่งร้อน         รอนเย็น

สุดเขตไทยรัฐเห็น                ฉัตรแก้ว

เพียงชีพชื่นคืนเข็ญ               วิปโยค

อาบอุ่นอายดินแคล้ว               ชีพได้คืนเป็น ฯ

 

128. ยามเข็ญไทยราษฎร์เกื้อ   การุณ มิตรเฮย

ประเสริฐสุดสุดนาบุญ             ผ่องล้ำ

คืนชีพท่านคืนคุณ                 หนุนตอบ ตนนา

คือนรชาติสกุลค้ำ                  ชื่อชั้นชนดี ฯ

 

129. เป็นศรีไกรเกศเกล้า      กรุงราม

เป็นสง่างามสยาม                ยศเรื้อง

เป็นแสงพุทธคุณคาม            ขันฑเขต บุญเล่า

เอื้อแต่เพียงน้อยเยื้อง            โอษฐ์โอ้ภิปราย ฯ

 

130. ภายหลังคงท่านไท้        ทดแทน คุณนา

ชนชื่นหมื่นแสนชม               เมื่อนี้

เพาะคุณห่อนดูแคลน             คนยาก ใดเล่า

เป็นมิ่งแห่งมิตรชี้                 ชีพไข้คืนชนม์ ฯ

 

131. โขงวนสองแผ่นเฝ้า       อาดูร

ลาวหลั่งเลือดนองปูน             น่านน้ำ

สู่กัมพุชโขงพูน                   ทวีวิโยค

ตายดาดศพเกยค้ำ                แผ่นเพี้ยงภูเขา ฯ

 

132. เงาภูตผายผงาดเงื้อม     งำสยาม

สุดฤทธิ์เทพสงคราม              ช่วยเกื้อ

สำเร็จวิชชาสาม                   สูงส่ง ก็ดี

ใครอาจอำนวยเอื้อ                เท่าเอื้อตนเอง ฯ

 

133.เพลงเศิกครึนครหึ่มเร้า   รานใจ

อย่าละอย่าวางภัย                 ติดต้อย

ข่าวความขื่นควรไข              คำเล่า

ดำรัสรื่นรสถ้อย                   ชื่นช้อยมวลชน ฯ

 

134. ชมชลธีน่านกว้าง         โขงธาร

ไหลเลื่อนสู่สมุทรสถาน           แช่มช้า

ผ่านแดนสุดดินสาน               สาคเรศ ไกลเฮย

เพียงผ่องคเชนทร์กล้า           ย่างเยื้องยลไพร ฯ

 

135. วางใจโขงแม่ไว้          อุเบกขา

คุณโทษท่านทำมา               ทดแท้

สมบุญส่งสนองผลา               นิสงบ่ม ชูเฮย

สมบาปบาปตามแก้               เกี่ยงพ้นกรรมไฉน ฯ

 

136. ไพรเถื่อนทางเที่ยวท้อง  สิงห์สาร

แสวงเหยื่อแย่งอาหาร            โหดเหี้ยม

พรานไพรเชี่ยวเชิงพราน        อุบายบ่วง กลแฮ

ชาญป่าปัญญาเสี้ยม              สัตว์พ้องเผ่นผวา ฯ

 

137. โขงคลาลงลุ่มท้อง         ทะเลหลวง

เพียงหน่อพุทธางค์ตวง            สุขแผ้ว

สู่เขตนิพพานสรวง                 สวรรค์สว่าง พู้นฤา

ผืนแผ่นโสโครกแคล้ว             เขตเข้าพรหมจรรย์ ฯ

 

138. สวรรค์วงษ์ยิ่งน้ำ          นวลสาย

สายห่อนอยู่ขังภาย               แผ่นพื้น

ชลธารเห็จหาย                   หาวภาค

แรงย่อมหลากลำฟื้น             ฝั่งพู้นสมุทรไกล ฯ

 

139. เวไนยสัตว์สั่งรู้            เรียนธรรม

หมายมรรคคืนผลกำ             เหนิดกล้า

สมบุญเนื่องหนุนนำ              ชัยโชค

สำเร็จฤทธิ์ลั่นฟ้า                 โลกกั้นฤาไหว ฯ

 

140. ไข่กากกเกิดกล้า         กลายหงส์

หงส์เติบหว่างกลางวงษ์           โลกใต้

รำลึกถิ่นควรคง                   หงส์ด่วน คืนนา

สมชาติหงส์ทองไท้               ร่อนฟ้าบนงาม ฯ

 

141. ยลสยามยศยิ่งฟ้า         ลงดิน แลฤา

เรืองรัฐราษฎร์สยามมินทร์      โด่งด้าว

ชนชาญเชี่ยวชาญศิลป           สบศาสตร์ ซึ้งแฮ

หลายเล่ห์ลาญอริห้าว             ห่ามแท้หาญรงค์ ฯ

 

142. ปลงชีพชนม์เพื่อนไว้    ธรณี แม่นา

สองบาทย่างจงธุลี                แม่คุ้ม

สองหัตถ์มั่นไตรศรี               รัตน์รุ่ง ฟ้าเฮย

มโนนอบหนึ่งกรองซุ้ม           มิ่งไม้ถวายสวรรค์ ฯ

 

143. สรรพางค์กายเกิดได้      เป็นคน

ธาตุสี่ธรณีดล                      กล่อมเกลี้ยง

สองขาท่องเทียวหน               หนาวเหนื่อย นักเฮย

ดินแม่โอบแม่เลี้ยง                นิ่มเนื้อเนาสนาม ฯ

 

144. ยามนอนหลังทาบพื้น     ภูวดิน

พฤกษชาติวังวนสินธุ์              เชี่ยวกว้าง

ส่ำสัตว์ส่ำสารอิน                   ทรีย์เติบ มานา

ดินแม่เสกแม่สร้าง                สั่งไว้หวังใด ฯ

 

145. ยามตายใครเก็บเกื้อ      รักษา กายนา

แม่ห่อนเดียดฉันทา              ขับต้อน

คืนดินถิ่นพงศา                   สัตว์ชาติ ดินเฮย

ใครใหญ่ใครยิ่งย้อน              ย่านกว้างเดียวดิน ฯ

 

146. ปิ่นมุนีตรีรัตน์เลี้ยง       รังใจ

สืบสัจสั่งเวไนย                  สัตว์รู้

เกิดแก่เจ็บตายใต               เลยหยุด ได้นา

ใครอาจใครเอกสู้                อื่นพ้นตายไฉน ฯ

 

147. จักตายไวพ่อไว้            ความดี เทอญรา

เป็นเกียรติตระกูลศรี             ฉัตรแก้ว

เป็นยศยิ่งธรณี                    เมืองแม่ พ้นนา

สืบชั่วหลานเหลนแล้ว            เลื่องฟุ้งกรุงสวรรค์ ฯ

 

148. ขันอาสาราษฎร์ป้อง       ถวายชัย

สันโดษเด่นเจนใจ                ใฝ่เฝ้า

เสือสิงห์ตระเวนไพร              เพียงราช รัฐเฮย

ใครอาจล่วงเขตเข้า              เข่นขย้ำฤาแสยง ฯ

 

149. สำแดงเดชเพียบป้อง     ปวงชน

หลังอยู่อย่าห่วงหน                ห่างเหย้า

หลังอยู่อย่าทุกข์ทน               ทานเทวษ เลยแม่

มั่นจิตเถิดจอมเจ้า                พี่พร้อมถวายชนม์ ฯ

 

150. ปลงตนวายชื่อใช้           จอมสยาม

ปลงชีพชูชาติยาม                 เศิกฟ้อน

ปลงจิตพระธรรมสาม              แก้วก่อง กรุงเฮย

อุทิศทวยราษฎร์ร้อน               รุ่มได้คืนเย็น ฯ

 

151. เป็นกุศลสั่งเนื้อ             นาบุญ

ทานอุทิศตนจุน                    ศาสน์ค้า

พระคุณเนื่องพระคุณ               ผายแผ่ ชนนา

จานทั่วทวยราษฎร์ซ้ำ               แซ่ซ้องสดุดี ฯ

 

152. เป็นศรีสืบชาติเชื้อ         มาตุภูมิ

เป็นยศยิ่งบัวตูม                   ผ่องน้ำ

เป็นธรรมฉ่ำชวยฟูม              ใจชาติ

เป็นยอดยิ่งทานล้ำ                 เลิศแท้ทานใด ฯ

 

153. เป็นไทแก่ชีพช้อย         ชูสวรรค์

เป็นประแจทวารขัน               ฝั่งฟ้า

เป็นดวงประทีปธรรม              ชูโชติ ชวาลเฮย

พาท่องเทียวโลกหน้า              สืบสร้างกุศลกรรม ฯ

 

154. นำสู่น่านน้ำนิร             พานผล

สุดเขตทางเทียวหน              โลกไร้

สุขาวดีดล                          พุทธเกษตร พู้นฤา

อิ่มอาบอายดินได้                  สิ่งพร้อมสินพูน ฯ

 

155. สูรย์ส่องทองทาบฟ้า       อรุณชัย สยามเฮย

เทพเทียบสินทรัพย์ใน             น่านน้ำ

เปิดดินผ่องรองอุไร                เรืองลาภ ล้นเฮย

คลังส่วนบุญชาติค้ำ                โชติช่วยชูสนอง ฯ

 

156. สมปองชมน่านเจ้า        พระยายง

เสนาะสนั่นชลาลง                 ลุ่มใต้

ปิ่งวังฝ่าฝานพง                    ไพรเถื่อน มาฤา

สมทบลำน่านใกล้                 คู่ไล้โลมยม ฯ

 

157. ชมสี่แควควั่งคว้าง        ครางครืน

ธารท่วมธรณิศกลืน               แผ่นใต้

อัศวินวิ่งวางฝืน                    ทวนโลก มาฤา

มาโปรดโปรยบุญให้              โลกร้อนคลายเย็น ฯ

 

158. รวมแรงเข็นล้อหลั่ง        ธรรมทาน

นคเรศรุ่งเรืองฉาน                 สร่างเศร้า

ประชาชื่นตาปาน                   บัวบุษ บรรณฤา

อิ่มอาบธารธรรมเจ้า               ซ่านซึ้งชมคุณ ฯ

 

159. สมบุญจักรพรรดิ์เผ้า       เผ่าสยาม ชนนา

ผืนแผ่นพระยางาม                 เจิดหล้า

ยลทิวแม่รวงราม                   ลามทุ่ง ไกลเฮย

ระบัดใบข้าวกล้า                    เกลื่อนเพี้ยงสวรรค์ทองฯ

 

160. สองฝั่งดินลุ่มพร้อม        ผลาหาร

เศกสยามยงปาน                   เทพแสร้ง

เจ้าพระยาอุดมทาน               ทวยโลก

เป็นอู่ทองฤาแล้ง                   ลาภเลี้ยงนรชน ฯ

 

161. มณฑลพุทธเขตคล้อง     โลกา

โบสถ์พิหารตระการตา             แต่งแต้ม

ลุ่มอารยธรรมผา                   สุกโสถิ ผลเฮย

เพียงเบิกบัวหลวงแย้ม             อยู่ช้อยบึงเย็น ฯ

 

162. เป็นแผ่นภูธเรศเรื้อง       รังษี ธรรมเฮย

ทาบเทียบแสงแรงระวี             ดอกด้อย

รินรสพระแสดงคี                  ตะนาฏ

แทงทะลุธาตุร้อย                  ฝั่งฟ้าถึงยม ฯ

 

163. สมธารทองล่องฟ้า        พญาหงส์

ลงเล่นสายชลสรง                 สระแผ้ว

แดนกษัตริย์ประเวศคง            คาเขต

ชลมาร์คไกรกิ่งแก้ว               ก่องล้ำสุวรรณหงส์ ฯ

 

164. วรรณกรรมพงศ์เผ่าพื้น    ชาละวัน

สมสู่สาวสองสวรรค์                เถื่อนถ้ำ

ไกรทองเสกเทียนขัน              ตามล่า

ตีตะเข้ใต้น้ำ                        เสนาะคุ้งคาชล ฯ

 

165. วังวนเถรขวาดครั้ง        ขุนแผน หนึ่งรา

พลายบุตรขลังเวทย์แสน          ศักดิ์สู้

กุมภีร์ล่องหลามแดน              เหนือหลาก ลงนา

ลาญชีพหมอมากผู้                เข็ดคร้ามขยาดหาญฯ

 

166. ฤดูธารฝั่งฟื้น               คะนองสินธุ์

เสนาะสนั่นนิชาวดิน               สนุกน้ำ

เรือเพลงแว่วเพียงพิณ            ทิพย์เทพ รินฤา

เรือแข่งเพียงพกขว้ำ              เร่งไม้หมายชัย ฯ

 

167. คราแขไขสุกคว้าง         คืนเพ็ญ

ไสวสว่างทางธารเห็น              เด่นด้าว

ใจสยามชื่นชลเย็น                 ผุดผ่อง พ้นเฮย

บูชิตพุทโธท้าว                     เทิดล้ำพระคำสอน ฯ

 

168. นครรัตน์รุ่งล้ำ              ชลไกร ฤกษ์นา

ลอยบาปชำระไฟ                   กิเลศกลั้ว

ทิวกระทงท่องธารใส              ระยิบยิ่ง ดาวนา

เทียนธูปหอมสุดขั้ว                เขตคุ้งชลสถาน ฯ

 

169. นงคราญนพมาศตั้ง        แต่งการ พิธีนา

สืบสุโขทัยนาน                     ก่อนกี้

ราษฎร์รัฐกษัตริย์สาน              สบศาสน์ เล่าเฮย

เป็นหนึ่งมฤดกชี้                   ชาติเรี้องไทยเรือง ฯ

 

170. ไป่เปลืองใจราษฎร์ล้วน    สรวลศานติ์

เย็นลุ่มพระยาบาน                 เบิกหล้า

ไป่เปลืองเลื่องคำขาน              คนเล่า

สืบสยามยศระย้า                   เยี้ยมพื้นภูมินทร์ ฯ

 

171. ชมธารสินธุ์เสร็จซร้อง     มวลซน สยามเฮย

สิบสี่ตุลภุวดล                       ผกขว้ำ

ธาราเลื่อนลงหน                   ทะเลลุ่ม แลฤา

ฝนมืดมัวฟ้าคล้ำ                   ครอบคุ้งกรุงศรี ฯ

 

172. หนึ่งหกปีประวัติก้อง       เกริกไกร ยศเฮย

ชาติประชาธิปไตย                เบิกฟ้า

มวลชนเทิดธงไท                 ทวงทาษ ไทยเฮย

เข่นเผด็จการกล้า                 เกียรติ์ก้องเกรียงนามฯ

 

173. สยามยงยศแท้             ยอวา ทีเฮย

ยุวนิสิตนิสิตา                        กาจแกล้ว

คือร่องรัฐนาวา                      โฉมเคลื่อน คลาเฮย

ชูประชาชาติแผ้ว                    ผ่องด้าวแดนธรรม ฯ

 

174. นานฉนำยังพร่ำพร้อง       เพรงกรรม ก่อนา

วีรยศวีรชนจำ                      เนื่องน้อม

สองร้อยล่วงปีนำ                   ชัยโชค

สืบศักดิ์สืบศรีพร้อม                หมู่สร้างสังคม ฯ

 

175. ควรชมควรชื่นช้อย        อาราม เล่านา

เรืองเรื่อหลังคางาม               ไล่แล้ง

แดนทองผ่องพุทธคาม           ขันฑเขต บุญเล่า

ประเทศธรรมธารแห้ง            เหือดน้ำฤาเห็น ฯ

 

176. เย็นสวนโมกข์มิ่งใต้       ไชยา ยศเฮย

สว่างจิตจงปริศนา                 ท่านแจ้ง

พุทธธรรมทาษพูนบา              บุญยิ่ง พูนเฮย

ชูชีพพระศาสน์แล้ง                ฉ่ำเลี้ยงรังใจ ฯ

 

177. ชมไกลยอยอดเยื้อง       นภาหน

พระธาตุพนมชน                   นอบไหว้

บุญญเขตครอบมณฑล            สองฝั่ง โขงเฮย

ร่วมศาสน์เรียงญาติได้             ก่อเกื้อรักษา ฯ

 

178. ยังมหาธาตุก่องล้ำ         ลำพูน

อเนกเมืองเหนือปูน               เทพสร้าง

ดอยสุเทพเทพทูน                 สรวงสู่ ดินฤา

งามเพ่งงามพิศสล้าง              เลื่อนฟ้าโลมดิน ฯ

 

179. จอมบดินทร์รังสฤษดิ์สร้าง จอมเวียง แลฤา

อภิเษกจอมกลางเคียง              คู่ด้าว

งามลุ่มแม่เมยเมียง                เมืองม่าน เล่านา

สาละวินเวียงท้าว                    พะม่าเมื้อมาชุม ฯ

 

180. ลงลุ่มกรุงเก่าอ้าง           อโยธยา

สรรเพชรพระศรีรา                 หมื่นไหม้

เจดีย์พิหารศา                       ลาเปล่า เปลือยเฮย

ยลเยี่ยงกรุงเก่าไว้                  สืบซึ้งอนิจจธรรม ฯ

 

181.เขียวขำยอยอดล้ำ            เรืองแดน ใต้นา

มัสยิดเยี่ยมเพียงแมน              เทพสร้าง

โกรอานอ่านเสียงแสน              เสนาะโสต

เยิรเกียรติ์พระเจ้ากว้าง            แกว่นหล้าหลากสวรรค์ ฯ

 

182. รำพันพิลาสสร้อย          โกสินทร์

พิรามรสแรมถวิล                   เสน่ห์น้าว

สองศตวสากิน                       ชีพเมื่อ นี้เฮย

ยังพระชนนีท้าว                     ท่านแท้ควรจาร ฯ

 

183. หกบทปานเปรียบด้วย    ดวงตา

แปดสิบสองพระพรรษา           สบซร้อง

หกบทนอบบุญญา                พระมิ่ง เมืองเฮย

สืบพระยงยศก้อง                  เกริกด้าวดินไหว ฯ

 

184.ศรีใดดิลกรัฐเรื้อง             เรืองประชา ราษฏร์เฮย

ศรีนครินทราตรา                  แผ่นใต้

ศรีใดเพียบพสุธา                  เสนาะสนั่น พระยศเฮย

ศรีนครินทราไท้                   ท่านเลี้ยงโลมสยาม ฯ

 

185. พระนามหน่อกษัตริย์แก้ว  สองกอ

เพียงร่มโพธิธรรมทอ              ลูบหล้า

ส่ำสัตว์พลัดคาหอ                   เทียวท่อง ทางเฮย

ลำบากยากทั่วหน้า                  สู่ซ้องอาศัย ฯ

 

186. ศรีใดพระเสด็จด้าว        ภูวดล ทั่วเฮย

ศรีนครินทราชน                    แห่ห้อม

โปรยทานดั่งธารฝน               ห่อนเหือด พระเฮย

เพียงบ่อมฤคล้อม                 ดูดลิ้มชลสนาน ฯ

 

187. พสกบานเบิกช้อย          ชมบุญ ท่านนา

ชื่นพระกรุณาธิคุณ                 แผ่ผ้าย

ยามยากยากใครจุน               โปรยโปรด พระเฮย

สูงสุดสรวงเสด็จคล้าย             โทษคล้อยคลายเข็ญ ฯ

 

188. ทรงเป็นร่มโลกคุ้ม         ครองขวัญ ราษฎร์นา

สมเด็จย่าเยือนพลัน                สร่างเศร้า

พระห่างห่วงพระวัน                 คืนครอบ กรุงเฮย

คอยข่าวสมเด็จเจ้า                 สู่ฟ้าฟูสยาม ฯ

 

189. ประณามไตรรัตน์เลี้ยง     โลกา

แผ่พระธรรมรักษา                 พระแผ้ว

พูนสวัสดิ์ขัตติยา                    ยศยิ่ง พระชนม์เฮย

สมเด็จมิ่งเมืองแก้ว                สืบหล้าเลือนสวรรค์ ฯ

 

190. รำพันพิลาสเล้า             โลมศรี กรุงเฮย

สู่สุดเสียงเสาวนีย์                   เจริดแจ้ว

ชมธารแม่นัทที                     สมุทรเขต ทั่วเฮย

สวนสยามยิ่งแผ้ว                   ผ่องพื้นดินราม ฯ

 

191. ชมสยามงามเงื่อนฟ้า      คืนเพ็ญ จันทร์นา

โฉมผ่องล่องบนเห็น               เด่นด้าว

ครามคราบนภาเย็น                แลลิ่ว ลึกเฮย

รองลุ่มจันทราจ้าว                  หว่างเวิ้งเวหน ฯ

 

192. นรชนกำเนิดด้าว           แดนสยาม

คือทิฆัมพรคราม                  โอบอ้อม

ครอบเดือนดุจดาวราม             พรายเพริศ ฟ้าเฮย

รายรัศมีทิพย์ล้อม                  โลกห้าวหฤหรรษ์ ฯ

 

193. เป็นขวัญตาแต่ผู้           ยลเยือน

ชมชื่นเพียงชมเดือน               เยี่ยมหน้า

อาลัยดุจดาวเลือน                  ลับรุ่ง อรุณเฮย

อยู่ใคร่หยุดชีพช้า                   เผื่อไว้วันชม ฯ

 

194. สมดาวพราวเพริศห้อง    เวหน

คือเสน่ห์สยามยล                  ยั่วแย้ม

ปีกทิพย์เทพกวักกล               ขานเพรียก มาฤา

คือเสน่ห์สยามแต้ม                อกไห้โหยหา ฯ

 

195. รุ่งคราขันไก่ก้อง           หมู่กา เพรียกเฮย

อาทิตย์เทพสุริยา                  ค่อยคล้อย

คือสยามรุ่งรัตนา                   ไตรภาค พ้นเฮย

กลก่องแสงเก้าช้อย                ช่อเรื้องรังษี ฯ

 

 196. สุรีย์ลีลาศเบื้อง            บนบูรณ์

เดชดับดาวเดือนสูญ               สร่างฟ้า

ไตรรัตน์จรัสจรูญ                   เรืองยิ่ง สุรีย์นา

แผ่สุดสากลหล้า                    รุ่งล้ำพิศวง ฯ

 

197. พุทธองค์ปลงโลกไว้       หัตถา

วัฏฏจักรกงกรรมคลา             หว่างเงื้อม

ญาณทิพย์ทิพย์อาภา              พระแผ่ ผายเฮย

ข่ายครอบพระธรรมเอื้อม         โอบไล้โลมแสง ฯ

 

198. ศัพท์แสดงสิสดับด้วย      คมปราชญ์ เทอญรา

ญาณหยั่งธรรมพระโลกนารถ     ตรัสแจ้ง

สงฆ์วิสุทธิ์สุดองอาจ               โปรยโปรด โลกเฮย

ศีลสงัดฤาแล้ง                      โลกไร้อรหันต์ ฯ

 

199. เป็นขวัญเมืองมิ่งไว้        กวีวรรณ

เป็นลุ่มธารมโนสวรรค์             สว่างสร้อย

เพชรรัตน์ประภัสร์พรร             โณภาส

เชิดมกุฎกษัตริย์ช้อย              ฉ่ำเรื้องมกุฎธรรม ฯ

 

200. เสด็จคำอ๋องอ่องอ้าง       อวยอร สยามเฮย

ไกลกิเลสบรรจงถอน              ส่ำเสี้ยน

สรรแต่พระคำพร                   โปรยราษฎร์ เย็นนา

คำหนึ่งฤาได้เพี้ยน                 ท่านท้าวสั่งความ ฯ

 

จบเสร็จเถลิงรัฐแก้ว      โกสินทร์

ควรมรดกกวีริน             โอดชอ้อย

อิทธิเทพยอยิน              เย็นราษฎร์ เทอญพ่อ

เสนาะนุ่มคำร้อย           ชื่นช้อยความเรียง ฯ

 

 

  • วันพุธขึ้น 2 ค่ำ เดือน 1 ปีจอ
    17 พฤศจิกายน 2525
    เม.ย. - พ.ย. 25 
  • บ้านสบาย
    ดุสิต กรุงเทพมหานครกวีนิพนธ์ : บทกวีแห่งความสว่างใจ

เบื้องต้นแห่งกวีนิพนธ์
บทกวีนิพนธ์แห่งความรัก
บทกวีเสรีภาพ
บทกวีแห่งความสะท้อนจากใจ
ศรีสะเกษกำศรวล2527
ราชินยาเศียรพาทมหาราชินีนาถสดุดี 2551
บทกวีไว้อาลัยหลวงพ่อ พระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
เถลิงรัฐ200ปีรัตนโกสินทร์ บทที่ 1-130
๕ ธันวามหาราชสดุดี 2554
บาลีนิพนธ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----