ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ดวงชะตาสนธิ ลิ้มทองกุล(นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)

 

การพยากรณ์ดวงชาตาบุคคลตัวอย่าง
ดวงชะตาของนาย สนธิ ลิ้มทองกุล (นายตั๊บ แซ่ลิ้ม)
โดย  ชลัมพุช โหรชนบท

 

 

 

คำปรารภ

โหราศาสตร์ไทยเป็นศาสตร์ลี้ลับที่มีเคล็ดวิชาและสูตรการพยากรณ์ที่แม่นยำทรงคุณค่าเป็นที่หวงแหนและปกปิดของบูรพาจารย์มาทุกยุคสมัย อาจกล่าวว่าเป็นศาสตร์คู่สถาบันกษัตริย์และคู่ประเทศไทยมาตั้งแต่มีประเทศไทยก็ว่าได้ และมีความพิเศษก็คือ สามารถทำการศึกษาจากข้อมูลได้อย่างกว้างขวางไม่จำกัด แม้กระทั่งข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนสถาบันและองค์พระมหากษัตริย์ โหราศาสตร์ก็สามารถเอามาศึกษาได้ ซึ่งก็ไม่เป็นข้อประหลาดใจอย่างไรของคนยุคก่อน ๆ  แต่ในยุคปัจจุบัน ไทยเป็นประชาธิปไตย จึงน่าจะไม่มีปัญหาอะไร หากเราจะเอาเรื่องราวของบุคคลสาธารณะมาเปิดเผย เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาวิจัยทางโหราศาสตร์  โดยเฉพาะ11.   ภาคการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อวางลักคณากำเนิด

เนื่องจากไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเกิดที่แน่นอน ที่จำเป็นสำหรับการวางลักคณาในดวงกำเนิด จึงต้องลองศึกษาจากเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตนี้ในอดีต 5 ดวงระบบดาว   ดังนี้


             1.1.    ดวงกำเนิดสนธิ ลิ้มทองกุล(จากกูเกิล) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2490

               1.2.    ดวงระบบดาววันสมรส พ.ศ.2516 ของนายสนธิ ลิ้มทองกุล  อายุวันสมรส 26 ปีเต็ม

               1.3.    ดวงระบบดาววันศาลสั่งล้มละลาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2543

               1.4.    ดวงระบบดาววันศาลสั่งจำคุก2ปีไม่รอการลงอาญา วันที่ 29  มีนาคม 2550 
            1.5.    ดวงระบบดาววันศาลสั่งจำคุก3ปีไม่รอการลงอาญา วันที่ 25 ธันวาคม 2550


 

ปปรากฏจากระบบดาวต่อไปนี้ 

ดวงที่ 1 
ดวงกำเนิด

 

                                                  *

                                                               *

                        ๗๓          20/57                 *

                                                              *

                                 *         ๑๔       ๕๖                                          

   

 

                                           ดวงที่ 1
     ดวงกำเนิดสนธิ ลิ้มทองกุล(จากกูเกิล)

               วัน ๖/7 พฤศจิกายน 2490 ไม่ทราบเวลาเกิด

          

 

            

 

ข้อสังเกตประเด็นสำคัญ

1.  ดาวเสาร์(๗)อุตสาหะ-ประ + ดาวอังคาร(๓)ศรีเดิม-นิจ กุมกันณราศีปู-กรกฎ

            - มีดาวราหู(๘)กาลกิณี-นิจโยคหลัง

            - มีดาวพฤหัสบดี(๕)มนตรี-มหาจักร +ดาวศุกร(๖)บริวาร-ประ เป็น 5 แก่ ๗+๓
            - มีดาวอาทิตย์(๑)อายุ-นิจ + ดาวพุธ(๔)มูละ ทำมุม 90 องศาแก่ดาว๗+๓ด้านหน้า  ดาวเกต(๙)ทำมุม 90 องศาแก่ ๗+๓ ด้านหลัง

2.  องศาดาว ดังนี้

            - ดาวจันทร์(๒)เดชเดิม อยู่ราศีสิงห์ ได้ 17องศา 37 ลิปดา
            - ดาวอังคาร(๓) นิจ อยู่ราศีกรกฎ ได้ 25องศา 18 ลิปดา
            - ดาวเสาร์(๗)ประได้ 26องศา 6 ลิบดา

 

 

 

 

 

 

ดวงที่ 2 
ดวงระบบดาววันสมรส

 

 

 

                                *                   *

                        ๔๗๙                               *

                                       14/33             

                          ๒๖                                

                                            *         *                                          

   

                                         ดวงที่ 2

                       ดวงระบบดาววันสมรส พ.ศ.2516
             ของนายสนธิ ลิ้มทองกุล  อายุวันสมรส 26 ปีเต็ม

           ประมาณว่าอยู่ระหว่างวันที่ 17 พ.ค.-15 มิ.ย. 2516
       กับวันที่  16 ก.ค.
14 ส.ค. 2516

               ดวงที่ 2 นี้เป็นดวงระบบดาววันที่ 31 ก.ค. 2516

 

 

 

 

 

ข้อสังเกตประเด็นสำคัญ

            1.    ในราศีมิถุน  ดาวพุธ(๔)มูละเดิมเป็นมนตรี-เกษตรจร  มีดาวเสาร์(๗)อุตสาหะเดิมจรเป็นกาลกิณีกุม  พร้อมดาวเกตุ(๙)อีกดวงหนึ่งในราศีมิถุน


            2.   ในราศีธนู  ดาวราหู(๘)กาลกิณีเดิมเป็นอายุจรในราศีธนู เล็งราศีมิถุน

            3.   ดาวอาทิตย์(๑)อายุเดิมเป็นศรีจร-มหาจักร ในราศีกรกฎเล็งพฤหัสบดี(๕)มนตรีเดิมเป็นบริวารจรในราศีมกร

 

 

 

 

 

 

 

ดวงที่ 3 
ดวงระบบดาววันศาลสั่งล้มละลาย

 

 

                                                   *

                                                               *

                        *                 4/21                 

                                                              

                                          ๔๙                                    

   

 

                                        ดวงที่ 3
                     ดวงระบบดาววันศาลสั่งล้มละลาย

                         วันที่ 20 พฤศจิกายน 2543

 

 

 

 

 

ข้อสังเกตประเด็นสำคัญ

1.         จากราศีกรกฎ ดาวเสาร์(๗)อุตสาหะเดิม-ประ + ดาวอังคาร(๓)ศรีเดิม-นิจ   มี
            -  ดาวมฤตยู(๐)เล็งจากราศีมังกร
            -  ดาวเสาร์(๗)อุตสาหะเดิมเป็นมนตรีจร-นิจ ทำมุม 90 องศา จากราศีเมษ

            -  ดาวเกตุ(๙) + ดาวพุธ(๔)อุตสาหะจรทำมุม 90 องศาจากราศีตุล

2.         ดาวราหู(๘)กาลกิณีเดิมเป็นบริวารจรในราศีมิถุน ทับดาวมฤตยู(๐)เดิม  มีดาวศุกร(๖)บริวารเดิมเป็นอายุจร-มหาจักรเล็งจากราศีธนู

3.         ดาวอังคาร(๓)ศรีเดิม-นิจ เป็นมูละจรในราศีกันย์  ร่วมธาตุกับดาวราหู(๘)กาลกิณีเดิม-นิจ ในราศีพฤษภ

 

 

 

ดวงที่ 4 
ดวงระบบดาววันศาลอาญาสั่งจำคุก2ปีไม่รอการลงอาญา

 

 

                                                      

                         *                                          ๐๔๘

                      ๗๒             14/41                 

                          *                                        *

                                 *          *                                         

   

 

                                        ดวงที่ 4
         ดวงระบบดาววันศาลสั่งจำคุก2ปีไม่รอการลงอาญา

                            วันที่ 29  มีนาคม 2550 

 

 

 

 

 

ข้อสังเกตประเด็นสำคัญ

            1.  ดาวเสาร์(๗)อายุจร-ประ + ดาวจันทร์(๒)มนตรี-เกษตรจรเข้าราศีกรกฎ ดาวจรกับดาวจรทับกัน  แล้วยังทับดาวเสาร์(๗)อุตสาหะเดิม-ประ + ดาวอังคาร(๓)ศรี-นิจเดิมในราศีกรกฎอีกชั้นหนึ่ง และ

            2.  มีดาวอังคาร(๓)กาลกิณีจร-มหาอุจเล็งมาจากราศีมกร

            3.  ดาวศุกร(๖)มูละจร-ประในราศีเมษ

            4.  กลุ่มดาวตามข้อ 1-2-3 ทำมุมจตุโกณ(มุม90องศา)แก่กันและแก่ดาวอาทิตย์(๑)อายุเดิม-นิจ + ดาวพุธมูละเดิม-มูละเดิมในราศีตุล

            5.  ในราศีกุมภ์มีดาวมฤตยู(๐)จรกุมดาวพุธ(๔)มูละเดิมเป็นบริวารจร  กุมดาวราหู(๘)กาลกิณีเดิม-ศรีจร ดาวทั้ง3ดวงนี้กุมกันเล็งจันทร์(๒)เดชเดิมในราศีสิงห์

            6.  ดาวพฤหัสบดี(๕)มนตรีเดิมเป็นเดชจร-มหาจักร ในราศีพิจิก  ร่วมธาตุกับดาวอาทิตย์(๑)อายุเดิม-นิจในราศีมีน


 

 

  

ดวงที่ 5 
ดวงระบบดาววันศาลสั่งจำคุก3ปีไม่รอการลงอาญา

 

 

                                 *          *         *

                          ๓๒                                 ๐๘

                      *                   4/21                  *

                                                               ๑๔๕๙

                                   *                *                             

   

 

                                        ดวงที่ 5
          ดวงระบบดาววันศาลสั่งจำคุก3ปีไม่รอการลงอาญา

                              วันที่ 25 ธันวาคม 2550

 

 

 

 

 

 

ข้อสังเกตประเด็นสำคัญ

            1.         ดาวทั้ง 10 ดวงในจักรราศีขณะนั้น ล้วนทอแสงตรงสู่ราศีมิถุนที่มีดาวจันทร์(๒)จรทับดาวอังคาร(๓)จร

            2.         ดาวอาทิตย์(๑)จร + ดาวพุธ(๔)จร + ดาวพฤหัสบดี(๕)จร + ดาวเกตุ(๙)จร  เล็งราศี มิถุนจากราศีธนู

            3.         ดาวราหู(๘)จร กับดาวมฤตยู(๐)จร กุมกันในราศีกุมภ์ ทำมุมร่วมธาตุกับราศีมิถุน๓+๒กับราศีตุล๑-๔เดิม

            4.         ดาวศุกร์จรในราศีตุลทำมุมร่วมธาตุกับราศีมิถุน๓+๒ และราศีกุมภ์๐+๘

            5.         ดาวเสาร์(๗)จรเป็น3แก่ราศีมิถุนในราศีสิงห์  ดาวเสาร์(๗)บริวารจรทับดาวจันทร์(๒)เดิม

           
(ดาวเสาร์-๗จรเข้าราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2550 จะอยู่ในราศีสิงห์นี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552)

 
 

 

 
2.    ข้อสรุปลักคณาของดวงชะตา สนธิ ลิ้มทองกุล

 

โดยวิเคราะห์จากดวงที่ 1 ถึงดวงที่ 5 แล้ว      
มีเหตุผลพอยืนยันได้ว่า ดวงชะตาของสนธิ ลิ้มทองกุล น่าจะมีลักคณา ณ ราศีมิถุน  ธาตุลม   เฉลิมรูปดวงชะตาที่สมบูรณ์แล้ว เป็นดังนี้ (โปรดดูดวงที่ 6)

 

 

 

ดวงที่ 6 
ดวงกำเนิดพร้อมลักคณา

 

 

                                                  *

                          ลั                                  *

                        ๗๓          20/57                 *

                                                              *

                                 *         ๑๔       ๕๖                                           

   

 

                                            ดวงที่ 6
       ดวงกำเนิดสนธิ ลิ้มทองกุล(จากกูเกิล)

                   วัน ๖/7 พฤศจิกายน 2490 ไม่ทราบเวลาเกิด

                ประมาณว่า ลักคณาสถิต ราศีมิถุน วาโยธาตุ
            

 

 

  

ข้อสังเกตประเด็นสำคัญ

 

1. มีดาวนิจคือดาวดับแสง(ตำราว่า ดวงนิจ-เลวมาก)ถึง 3 ดวงคือ

            -  ดาวอาทิตย์(๑)อายุ,สหัชชะเดิม เป็นนิจปุตตะ(๑+๔)
            ท่านพยากรณ์ว่า
อาทิตย์เป็นนิจอยู่ราศีตุล พึ่งญาติพี่น้องไม่ได้ เป็นที่รังเกียจแก่คนทั่วไป มีชีวิตอับเฉา มีศัตรูปองร้าย

            -  ดาวอังคาร(๓)ศรี,อริ+ลาภะเดิม เป็นนิจกดุมภะ(๓+๗)

            ท่านพยากรณ์ว่า อังคารเป็นนิจอยู่ราศีกรกฎ หย่อนศีลธรรมทางชู้สาว มีคู่ไม่เลือกหน้า มักผิดเมียท่าน มิตรกลายเป็นศัตรู หาอำนาจมิได้

            -  ดาวราหู(๘)กาลกิณี,ศุภะเดิม เป็นนิจวินาสน์(มี๕+๖เล็ง)
            ท่านพยากรณ์ว่า
ราหูเป็นนิจอยู่ราศีพฤษภ มีโทสจริต มีทุกข์เนือง ๆ ไม่มีอำนาจ  โง่งมงาย


2.  มีดาวประ-เลว
            -  ดาวเสาร์(๗)อุตสาหะ,มรณะเดิมเป็นกดุมภะ(๗+๓)
            ท่านพยากรณ์ว่า
เสาร์เป็นประอยู่ราศีกรกฎ ชีวิตมักผิดหวังในการคบมิตร
            -  ดาวศุกร(๖) บริวาร,ปุตตะ+วินาสน์เดิม เป็นอริ(๖+๕)
            ท่านพยากรณ์ว่า
ศุกร์เป็นประอยู่ราศีเมษและพิจิก ประสาทหูตาพิการ


3.  ดาวได้ตำแหน่ง มีดาวพฤหัสบดี(๕)ดวงเดียวได้ตำแหน่ง มหาจักร ในราศีพิจิก ซึ่งเป้นภพอริแก่ลักคณา มีดาวศุกร(๖)วินาสน์กุมอยู่และทั้งโดนราหู(๘)กาลกิณีเล็งจากภพวินาสน์     มีสติปัญญาดีแบบผู้หลงผิด

 

พอสรุปได้ว่าพื้นชาตาไม่ได้เอื้ออำนวยให้สนธิ ลิ้มทองกุล มีสิทธิที่จะคิดเป็นใหญ่เป็นโตในทางราชการงานเมืองเลย เนื่องเพราะดาวนิจทั้ง3ดวงนั่นเอง บ่งถึงชีวิตสมรสที่ดี มีคู่สมรสดี มีฐานะทั้งความรู้สติปัญญาดี แต่ไม่นานก็ห่างเหิน จักมีบุตรน้อยคน ที่ในที่สุดจักห่างเหินบิดาไป วิถีชีวิตที่เห็นชัดเจนเมื่อลักคณาอยู่มิถุน ก็คือจะต้องประสบความหายนะล่มจมทางการเงิน เงินลงทุน หรือการเงินอย่างอื่น ครั้งหนึ่ง หรือหลายครั้ง แม้ในระยะเร็ว ๆ นี้ ที่ผ่านมา2-3ปีตราบถึงเวลาปัจจุบัน เขาก็ยังไม่พ้นปัญหาทางการเงิน ประหนึ่งเป็นกรรมเก่าที่ต้องชดใช้   เขามีศัตรูเป็นบุคคลในเครื่องแบบ หรือวงการนักเลงโต  เพราะบุคคลในเครื่องแบบ ทั้งทหารและตำรวจหรือวงการนักเลงโต จะบีบบังคับเขา ติดตามเขาไป ทุกหนทุกแห่ง ชีวิตเขาทั้งชีวิตจะอยู่ใต้สายตาของคนประเภทนี้ ดุจเวรกรรมเก่าติดตามมาแต่ชาติอดีตอีกปัญหาหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคือกิจการงานอาชีพของเขา ไม่ว่าเขาจะทำอะไร เมื่อไรจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของศัตรูคู่แข่งขันอยู่ตลอด  และเป็นที่แน่นอนว่า วันหนึ่งเขาก็จะพลาด เพลี่ยงพล้ำให้แก่ศัตรู  ทำให้กิจการงานของเขาล้มหรือพังทลายลงไปจนได้    ชีวิตเขาก็วนเวียนอยู่อย่างนี้  คือเริ่มขึ้นแล้วสิ้นสุดลง   และอายุเขาก็จะไม่ยืนยาวนัก เขามีโรคประจำตัว ที่อาจอาละวาดขึ้นอย่างไม่รู้กาลเวลาเมื่อใดก็ได้ และผลของโรคประจำตัวนี้อาจมีอันตรายถึงชีวิตได้

 

ในระยะปัจจุบันนี้ เป็นระยะที่เขาอยู่ในช่วง 7 ปีครึ่ง แห่งความระกำลำบากและการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด  หมายถึงความทุกข์ยากลำบากกินเวลานานถึง 7 ปีครึ่ง  ขณะนี้เป็นระยะปลายของช่วงเวลาอันลำบากนั้นแล้ว   แต่กลับเป็นปลายระยะเวลาที่น่าวิตกว่า เขาจะประสบความหายนะอย่างใหญ่หลวง  ดังได้จำลองดวงชะตาวันแห่งอันตรายของชาตานี้มาแสดงไว้แล้ว โปรดดูดวงระบบดาวในอนาคตที่น่าสนใจของสนธิ ลิ้มทองกุล ต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

3.    ดวงระบบดาวในอนาคตที่น่าสนใจของสนธิ ลิ้มทองกุล 

 

 

ดวงที่ 7 
ดวงระบบดาววันที่ 21 กันยายน 2551

 

 

                                         *           *

                        *                                        

                                       4/32                 

                                                             

                             ๑๓๔               *                             

   

 

                                         ดวงที่ 7
                     ดวงระบบดาววันที่  21 กันยายน 2551

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวงที่ 8 
ดวงระบบดาววันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

 

 

                                                   *

                                                                 *

                        *                 4/21                   

                                                                 

                                        ๔๙                                     

   

 

                                          ดวงที่ 8
                     ดวงระบบดาววันที่ 14 พฤศจิกายน 2551

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวงที่ 9 
ดวงระบบดาววันที่ 4 ธันวาคม 2551

 

 

                                   *            *           *

                                                                 ๐๒

                        *                 18/31                ๕๘

                                                                ๔๖

                                   *            *         ๑๓                             

   

 

                                          ดวงที่ 9
                     ดวงระบบดาววันที่ 4 ธันวาคม 2551

 

 

 

 

 

 

 

  • ชลัมพุช โหรชนบท
    1 ส.ค.2551

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อมูล  วันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 05.30 น. นายสนธิ ลิ้มทองกุล ถูกประกบยิงด้วยอาวุธสงคราม  ขณะเดินทางไปเอเอสทีวี ณ บริเวณถนนหน้าวัดเอี่ยมวรนุช  กระสุนเข้ากระโหลกศีรษะ  แพทย์ช่วยชีวิตไว้ได้

ช.โหรชนบท/17 เม.ย.2552

 

 

 

  

 
สารบาญโหราศาสตร์

คำพยากรณ์เกี่ยวกับไวรัสอู่ฮั่น โควิด-19
บทวิเคราะห์หลักวิชาคำพยากรณ์พรรคอนาคตใหม่ หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค
ดาวพฤหัสย้ายสู่ธนูโหรว่าฝ่ายค้าน ธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ จะดีขึ้นผิดจากที่ท่านทำนายไว้ ประยุทธจะเจอดาวดับ5ดวง ความหมายคืออะไรแน่?
ดวงชะตาผู้ชนะการเลือกตั้ง 24 ก.พ.2562 ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?(เลื่อนไป 24 มี.ค.2562)
ดวงชะตาธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรคอนาคตใหม่
ดวงชะตามุสลิม จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
ดวงวันมูหะมัดนอร์ มะทา หน.พรรคประชาชาติ ดวงพรรค ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24 มี.ค.2562
ทักษิณ ชินวัตร จะได้กลับประเทศไทยหรือไม่? ดวงทักษิณระยะเลือกตั้ง 24มี.ค.2562
กรณีทีมบอลหมูป่าอาคาเดมี 13 คนติดในถ้ำหลวงเจ้าแม่นางนอน จะมีใครเสียชีวิตหรือไม่?
ดาวอังคาร(๓)จรสู่ตำแหน่งมหาอุจ ของดวงชะตาประเทศไทยปี2561 บอกเรื่องดีเด่น ฝ่ายทหารบก
ดวงชะตาคู่แข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 ทรัมป์-ฮิลลารี ทรัมป์จะชนะ
ดวงชะตาพระธัมมชโย ทัตตชีโว โพธิรักษ์ พระพรหมสุธี และพระมหารัชมังคลาจารย์
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2519 นี้
บทวิเคราะห์พิเศษ วันสิ้นชีพตามดวงโหราศาสตร์ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์
หลักธรรมและหลักโหราศาสตร์ ดวงกำเนิด และ ดวงฤกษ์
ความคืบหน้าการพยากรณ์ชะตาเมืองยุคผัดเปลี่ยนแผ่นดิน
โหราศาสตร์ 9 ข่าวใหญ่การจรของดาวพฤหัสบดีโฉมหน้าสำคัญระดับผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสยาม ในปลายปี 2557
พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ กบฏ26มี.ค.2520 - สนามม้า28ต.ค.2555 ประสงค์ สุ่นศิริ ดวงวิกฤต
ดวงชะตาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แคนดิเดทนรม.จากพรรคเพื่อไทย 2554จะได้เป็ฯนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา
ทักษิณจะได้เงิน 76,000 ล้านคืนหรือไม่?อภิสิทธิ์จะไป ทักษิณจะมาเมื่อไร?
ดวงชะตาพรรคการเมือง ไทยรักไทยวางดวงไว้เพื่อถูกยุบ ปชป......
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (2) คำพยากรณ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ,วีระ มุสิกพงศ์,พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์,
ดวงชะตานักการเมืองแฟ้ม (1) บันทึกดวงชะตา:สมัคร,เฉลิม,อนุพงษ์,ชวน,อภิสิทธิ์,สุเทพ,บรรหาร,เสนาะ,นพดล,สมชาย 27คน มีบันทึกข้อสังเกตชั้นต้น
ดวงชะตาตัวอย่าง ชาวต่างประเทศ นักธุรกิจชาวอังกฤษ
การพยากรณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร(1) ? ประเด็นความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์รออยู่ในต้นปี 2552
ดวงชาตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไขความลับสูตรที่ใช้พยากรณ์ว่าท่านใดจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี?
บันทึกดวงชะตานายสมัคร สุนทรเวชและนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 23 ธ.ค.2550 ?
พยากรณ์ว่าประเทศไทยจะประสบความอดหยากยากจนกันทั่วหน้าและจะเกิดวิบัติ 4 ประการ
ภราดร-นาตาลี
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 5 สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชาติ รัฐบาลคลอนแคลน article
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 4 สิ่งที่น่าชื่นชมหลังเดือนเม.ย.2549 article
โหราศาสตร์ ดวงชะตาประเทศไทยและดวงชะตาพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชะ ในอนาคตจากปี 2559 นี้[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (137988)

 วันนี้ (28 กพ 55) ศาลพิพากษาให้นายสนธิติดคุก 20 ปี แต่ให้ประกันตัว เรียกว่ารอดคุกไปได้อีกครั้ง ตกลงแล้วนายคนนี้ ปั้นปลายชีวิตจะติดคุกหรือรุ่งเรืองกันแน่ครับ? เพราะดุเหมือนเขาจะแคล้วคลาดมาตลอด

ผู้แสดงความคิดเห็น อเนก วันที่ตอบ 2012-02-28 20:38:30[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.