ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


มติชน "สมัคร"โทร.เคลียร์"ฮุนเซ็น" โอด2รบ."ซวย" ครม.ห้ามเขมรใช้แถลงการณ์ฯ
"สมัคร"โทร.เคลียร์"ฮุนเซ็น" โอด2รบ."ซวย" ครม.ห้ามเขมรใช้แถลงการณ์ฯ

โยนกฤษฎีกาดูก่อนอุทธรณ์ เร่งแจ้ง"ยูเนสโก-มรดกโลก" "กัมพูชา"เดินหน้าฝ่ายเดียวครม.มีมติยกเลิกแถลงการณ์ร่วม แจ้งเขมรทันทีห้ามนำไปใช้ พร้อมส่งถึงยูเนสโกและ กก.มรดกโลก 21 ประเทศ ให้ระงับความตกลง "สมัคร"บอกศาลมาช่วยให้จบเรื่อง แต่ยังห่วงความตึงเครียด 2 ประเทศ โทร.สายตรงคุย"ฮุนเซน" ให้ช่วยดูแลคนไทยในเขมร โฆษก รบ.กัมพูชาไม่สนคำสั่งศาลไทย ยันเดินหน้ายื่นจด"ปราสาทเขาพระวิหาร"เป็นมรดกโลก "ปองพล-อดุล"แนะให้ขอเลื่อนประชุม กก.มรดกโลก

@ มติครม.แจ้งเขมรเลิกแถลงการณ์ร่วม

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แทนนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งอยู่ระหว่างเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน แถลงภายหลังการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ครม.ได้รับทราบคำสั่งศาลปกครองกลางที่ห้ามมิให้นำมติ ครม.เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน กรณีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปลงนามในแถลงการณ์ร่วมกับกัมพูชาที่สนับสนุนให้ยื่นจดทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก มาดำเนินการใดๆ จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ตามที่กระทรวงการต่างประเทศรายงาน และมีมติให้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครอง พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาและให้คำแนะนำการปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป

"นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติให้กระทรวงการต่างประเทศส่งหนังสือแจ้งคำสั่งศาลไปยังทางการกัมพูชา ยูเนสโก (องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) ผู้แทนคณะกรรมการมรดกโลก 21 ประเทศ และคณะผู้แทนไทยที่ไปร่วมประชุมที่ประเทศแคนาดา เพื่อขอให้ระงับความตกลงในแถลงการณ์ร่วมเอาไว้ก่อน" นายสมชายกล่าว

@ ห้ามเขมรนำแถลงการณ์ร่วมไปใช้

นายสมชายกล่าวว่า ระหว่างการประชุมกฤษฎีกาไม่ได้ให้ความเห็นทางกฎหมายใดๆ โดยเฉพาะกรณีที่นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมไปแล้วว่าจะมีผลกระทบอย่างไร โดยขอเวลาพิจารณา เพราะเอกสาร หลักฐานต่างๆ มีจำนวนมาก คาดว่าสัปดาห์หน้าจะเสนอความเห็นต่อ ครม.ได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถือว่ายุติแนวทางคิดที่อุทธรณ์เลยหรือไม่ นายสมชายกล่าวว่า ต้องรอฟังว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีความเห็นว่าอย่างไร เมื่อถามว่า มีการประเมินผลกระทบที่จะตามมาหลังจากนี้หรือไม่ นายสมชายกล่าวว่า ไม่ได้ประเมินส่วนกรณีที่มีข่าวว่า กัมพูชายังยืนยันจะเอาแถลงการณ์ตัวเดิมไปดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนต่อนั้น ก็ต้องรอฟังว่าเรื่องจะเป็นอย่างไร

"ถือว่า ครม.มีมติให้แจ้งไปแล้วว่าจะเอาเนื้อหาในแถลงการณ์ร่วมไปใช้ไม่ได้ นอกเหนือจากนี้ไทยคงจะบังคับฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ ถือเป็นมาตรการเฉพาะหน้าที่ไทยดำเนินการไป" นายสมชายกล่าว

นายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุมไม่ได้หารือเรื่องการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง แต่จะแก้ปัญหาให้ดีที่สุด โดยจะมีหนังสือแจ้งไปยังรัฐบาลกัมพูชาเรื่องนี้กำลังเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้น "ขอยืนยันว่าผมไม่ได้หนี แต่ต้องรีบนำรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียไปเข้าเฝ้าฯที่หัวหิน" นายนพดลกล่าว

@ ส่งกฤษฎีกาดูขัดม.190หรือไม่ด้วย

รายงานข่าวจากที่ประชุม ครม. แจ้งว่า นายนพดลได้รายงานคำสั่งศาลปกครองกลาง พร้อมแจกสำเนาคำพิพากษาศาลปกครองกลางรวม 16 แผ่นให้ ครม. ทุกคนด้วย โดยนายนพดลกล่าวยืนยันว่า สิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการมาทั้งหมดเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนทุกประการ ไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ แต่เมื่อศาลปกครองมีคำสั่งมาเช่นนี้ ก็ต้องยอมรับและปฏิบัติตาม หาก ครม.มีมติอย่างไร ก็พร้อมดำเนินการตาม

ข่าวแจ้งว่า หลังนายนพดลพูดจบ นายสมชายซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ครม. ถามว่า จะทำอย่างไรกันดี นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ชิงตอบว่า "ท่าทีแรกของรัฐบาลคือต้องยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งศาลก่อน" จากนั้นนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองหัวหน้าพรรคชาติไทย จึงถามต่อว่า "เราจะยอมรับคำสั่งศาลและปฏิบัติตามนั้นเลย หรือจะยื่นอุทธรณ์ต่อ" นายนพดล ได้ยืนยันว่า พร้อมดำเนินการตามมติ ครม.

จากนั้น ครม. ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และเห็นตรงกันว่าควรให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปดูข้อกฎหมายทั้งหมด ก่อนเสนอความเห็นต่อ ครม. ในสัปดาห์หน้า โดยนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้ไปดูว่าแถลงการณ์ร่วมฯ ขัดมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วย พร้อมกันนี้ยังให้สำนักเลขาธิการ ครม. ไปรวบรวมมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปราสาทพระวิหารทั้งหมดตั้งแต่ปี 2505 จนถึงปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม.ด้วย

@ แจ้งมติครม.ให้"เขมร-ยูเนสโก"ทันที

ข่าวแจ้งว่า ในช่วงท้ายของการหารือ นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เลขาธิการ ครม. ได้สรุปมติ ครม.อีกครั้ง โดยนายสหัส บัณฑิตกุล รองนายกรัฐมนตรี สั่งให้เจ้าหน้าที่พิมพ์มติ ครม. แล้วนำขึ้นฉายบนจอโปรเจ็คเตอร์เพื่อให้ ครม.ได้ตรวจตราทุกถ้อยคำเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ และรัฐมนตรีจะได้สบายใจกันทุกคน

ทั้งนี้ มติ ครม.ดังกล่าวมี 3 ข้อ คือ 1.รับทราบและถือปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองกลางกรณีมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว 2.มอบหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาข้อกฎหมาย ก่อนเสนอความเห็นและคำแนะนำต่อ ครม. และ 3.ให้กระทรวงการต่างประเทศทำหนังสือแจ้งระงับการใช้บังคับแถลงการณ์ร่วมฯต่อทางการกัมพูชา ยูเนสโก คณะกรรมการมรดกโลก 21 ประเทศ ผู้แทนไทยในคณะกรรมการมรดกโลก เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศแคนาดา และเอกอัครราชทูตไทยประจำสหประชาชาติ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ทันที หลังปรับแต่ถ้อยคำเรียบร้อย ครม.ทุกคนพอใจ

ด้านคุณพรทิพย์ จาละ เลขาธิการสำนักงานกฤษฎีกา กล่าวว่า กำลังดูว่าจะนำเรื่องที่ ครม.มอบหมายเข้าคณะปกติหรือคณะพิเศษ เพราะ ครม.ไม่ได้บอกว่าจะต้องทำเสร็จภายในเวลาเท่าไหร่ แต่ต้องทำให้เร็วที่สุด ส่วนประเด็นรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 นั้น ครม.ไม่ได้หารือกัน แต่โดยหลักการ คำแถลงการณ์ร่วมไม่ได้เป็นลักษณะหนังสือสัญญาหรือสนธิสัญญา แต่ก็ต้องไปดูในสาระว่าเข้าข่ายหรือไม่

@ "ชท.-พผ."พอใจมติครม.ทำตามศาล

นายสมศักดิ์ ปริศนานันกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรองหัวหน้าพรรคชาติไทย (ชท.) กล่าวภายหลังการประชุม ครม.ว่า ครม.รับทราบและปฏิบัติตามที่ศาลให้ปฏิบัติ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องอุทธรณ์ ส่วนทางกัมพูชายืนยันขอขึ้นทะเบียนเพียงฝ่ายเดียวนั้น มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพราะเงื่อนไขของยูเนสโกระบุว่า ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย โดยนายนพดลคงต้องนำมติ ครม.ครั้งนี้ไปชี้แจงฝ่ายต่างๆ ด้วยตัวเอง

เมื่อถามว่า นายนพดลพร้อมไปชี้แจงหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า "เมื่อมติ ครม.ออกมาเช่นนี้ นายนพดลก็ต้องไปชี้แจง มันไม่ใช่เรื่องเสียหาย ที่ประชุมไม่มีการทวงถามเรื่องความรับผิดชอบจากนายนพดล เมื่อมติ ครม.ออกมาเช่นนี้ พรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่มีข้อห่วงใยอะไร"

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน (พผ.) กล่าวภายกลังการประชุมว่า พอใจกับมติ ครม.ที่ออกมา ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าได้ไปประชุมร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคชาติไทยที่บ้านพักนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อหารือท่าทีร่วมกันในเรื่องเขาพระวิหารใน ครม.นั้น นายสุวิทย์ไม่ปฏิเสธ แต่กล่าวสั้นๆ ว่า "ต้องการดูให้รอบคอบที่สุด เพราะเป็นเรื่องสำคัญ" เมื่อถามว่า เจอกันที่บ้านนายบรรหารใช่หรือไม่ หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดินหัวเราะก่อนตอบว่า "ก็เจอกันบ่อย ตามร้านอาหารบ้าง ที่อื่นบ้าง"

@ "สมัคร"บอกศาลช่วยให้จบเรื่อง

วันเดียวกัน "สำนักข่าวไทย" รายงานการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่า ได้พบปะคนไทยในกรุงปักกิ่ง ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง และได้ชี้แจงกรณีปราสาทพระวิหารว่าเป็นเรื่องการเมือง มีการนำมาฟาดฟันกันในที่ประชุมสภา เป็นเรื่องที่น่าเสียใจ เพราะกว่าจะประคับประคองไมตรี 2 ประเทศให้กลับคืนมาได้ แต่เมื่อศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับแถลงการณ์ร่วม รัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตาม

"ก็เรียกได้ว่าศาลมาช่วยเพื่อให้จบเรื่องไป เราไม่เคยได้ ไม่เคยเสีย แต่การอภิปรายในสภา มันรุนแรง มันน่ากลัว เหมือนรัฐบาลนี้มันหากิน มันไปสมคบทางโน้น เสียดินแดน ทั้งที่ไม่มีอะไรเลย ข่าวที่บอกว่าจะทำให้ไทยเสียดินแดน ความโชคไม่ดี เรานึกว่าทางกัมพูชาได้ประโยชน์ แต่ทางโน้นเสียประโยชน์เหมือนกัน ประชาชนจะล่อรัฐบาล เป็นทำนองว่าถูกประเทศไทยหลอก ทางไทยบอกว่าถูกเขมรหลอก ตกลงรัฐบาล 2 รัฐบาลซวย" นายสมัครกล่าว

@ ขอ"ฮุนเซน"ดูแลคนไทยในเขมร

"เมื่อครู่เพิ่งโทร.คุยกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา (สมเด็จฮุนเซน) ว่าไม่มีอะไร เมื่อศาลสั่งก็ต้องปฏิบัติตาม เราต้องเคารพศาล เรื่องนี้เป็นเรื่องสดๆ ร้อนๆ ที่ต้องการให้รับทราบกัน" นายสมัครกล่าว

จากนั้นนายสมัครให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่โทรศัพท์คุยกับสมเด็จฮุนเซนว่า ไม่ต้องการให้เกิดความตึงเครียดและได้แจ้งคำสั่งศาลปกครองให้รัฐบาลกัมพูชาทราบว่าเราต้องเคารพศาล และในฐานะหัวหน้ารัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ ก็จะช่วยกันรักษาสถานการณ์ โดยให้รัฐบาลกัมพูชาช่วยดูแลสถานทูตไทยในกัมพูชา และตนจะดูแลสถานทูตกัมพูชาในไทย

"โทรศัพท์คุยกับท่านว่า มีข่าวความตึง เครียด ขอให้ตำรวจกัมพูชาช่วยรักษาคนไทย และสถานทูตไทย ในทางกลับกัน เราจะดูแลสถานทูตและคนเขมรทางนี้ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาพระวิหาร และที่ให้ช่วยดูแล เพราะเคยเกิดเรื่องกันมาแล้ว" นายสมัครกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลปัญหาความขัดแย้งในระดับประชาชนหรือไม่ นายสมัครกล่าวว่า กังวลใจเหมือนกัน เพราะซวยทั้งคู่ ทางโน้นก็โดนด่า ว่าเสียรู้ประเทศไทย ไทยก็โดนด่าว่าเสียรู้เขมร

@ 5อจ.นิติฯมธ.เห็นแย้งคำสั่งศาล

วันเดียวกัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 คน ประกอบด้วย นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ นายประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช นายฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล นายธีระ สุธีวรางกูร และนายปิยบุตร แสงกนกกุล ออกแถลง การณ์เกี่ยวกับความเห็นต่อคำสั่งศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเกี่ยวกับแถลงการณ์ร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยระบุว่า ในหลักกฎหมาย "การกระทำของรัฐบาล" ไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรตุลาการ การเสนอแถลงการณ์ร่วมฯของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่อ ครม. การที่ ครม. เห็นชอบในแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการกระทำที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง

แถลงการณ์ระบุว่า การที่ศาลปกครองเห็นว่าเป็นการกระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ. จึงอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลปกครอง แต่อำนาจการกระทำของ ครม.และรัฐมนตรีต่างประเทศเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศไม่ได้มีที่มาจาก พ.ร.บ. แต่มาจากรัฐธรรมนูญ หากถือตามแนวทางศาลปกครองกลางในคดีนี้ จะมีผลให้ศาลปกครองสามารถเข้าควบคุมตรวจสอบการกระทำของ ครม.และรัฐมนตรีได้ทุกกรณี ทำให้ศาลปกครองโดยองค์คณะ 3 คน กลายเป็นผู้บังคับบัญชา ครม. แม้ในงานนโยบายหรือเรื่องระหว่างประเทศที่ ครม.ต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎร การตีความกฎหมายดังกล่าวข้างต้นย่อมขัดแย้งกับหลักการแบ่งแยกอำนาจตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้ง นอกจากนี้คำสั่งในคดียังขัดแย้งกับแนวทางที่ศาลปกครองสูงสุดที่ 178/2550 (กรณีมติ ครม.ที่เห็นชอบให้นายกฯลงนามในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น) ที่ได้เคยวางไว้ จึงขอแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อคำสั่งศาลปกครองกลางในคดีนี้

@ "เขมร"ไม่สนคำสั่งศาลปกครองไทย

วันเดียวกัน หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ของกัมพูชารายงานว่า รัฐบาลกัมพูชาจะเดินหน้ายื่นปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกต่อไป แม้ว่าศาลปกครองของไทยจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ที่ ครม.ไทยมีมติสนับสนุนการขอขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกก็ตาม ทั้งนี้ นายไพ สีปาน โฆษกรัฐบาลกัมพูชาระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาภายในของไทย แต่ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา และรัฐบาลกัมพูชาต้องการให้ปราสาทพระวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

"ปราสาทพระวิหารเป็นของเรา ดังนั้น เราจึงไม่สนใจต่อคำสั่งของศาลปกครองไทย" นาย สีปานกล่าว พร้อมกับแสดงความผิดหวังต่อบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ และว่า รัฐบาลกัมพูชาทำงานร่วมกับรัฐบาลไทย ไม่ได้ทำงานร่วมกับฝ่ายค้านของไทย และเมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความไม่สงบในกัมพูชาจากจุดยืนของหลายฝ่ายในไทย นายสีปานกล่าวว่า ร้านอาหารไทยยังเต็มไปด้วยชาวกัมพูชา

พนมเปญโพสต์รายงานว่า ก่อนหน้านี้ นายฮอร์ นัมฮง รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ก็ออกมาแสดงความผิดหวังที่พรรคการเมืองและนักการเมืองไทยหาประโยชน์จากประเด็นปราสาทพระวิหาร และใช้เรื่องนี้เพื่อโค่นล้มรัฐบาล ทั้งที่เรื่องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศ

@ แนะขอกก.มรดกโลกเลื่อนประชุม

ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายปองพล อดิเรกสาร ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก กล่าวว่า รัฐบาลต้องเร่งทำหนังสือแจ้งไปยังรัฐบาลกัมพูชา และสถานทูต 21 ประเทศที่ร่วมเป็นคณะกรรมการมรดกโลกให้ทราบถึงคำสั่งศาล เพื่อป้องกันไม่ให้กัมพูชานำไปอ้างอิงต่อคณะกรรมการมรดกโลกว่าไทยเห็นชอบ ควรทำก่อนที่ตนจะเดินทางไปประเทศแคนาดาใน 1-2 วันนี้ และเมื่อตนได้พบประธานคณะกรรมการมรดกโลก ก็เน้นย้ำเรื่องนี้ด้วยตนเองอีกครั้ง เพื่อขอให้เลื่อนการพิจารณากรณีปราสาทพระวิหารไปก่อน

วันเดียวกัน คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ร่วมกับ กมธ.การต่างประเทศ จัดสัมมนาหัวข้อ "อธิปไตยและดินแดนปราสาทพระวิหาร...มรดกโลกหรือผลประโยชน์ใคร" โดย ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ อดีตคณะกรรมการมรดกโลก กล่าวผ่านเทปสัมภาษณ์ว่า คำสั่งศาลปกครองที่ออกมาคุ้มครองชั่วคราวถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่สามารถคุ้มครองการขึ้นมรดกโลกได้ เพราะไม่ได้ยับยั้งไปถึงต่างประเทศ อีกทั้งแถลง การณ์ร่วมนั้นก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว โดยกัมพูชาส่งไปที่เลขานุการมรดกโลกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสแล้ว

"การประชุมกรรมการมรดกโลกครั้งนี้จะมีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกให้กัมพูชาแน่นอน เพราะเขาได้ทำตามเงื่อนไขแล้ว ที่ให้ไทยและกัมพูชาไปตกลงเรื่องแผนการจัดการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากไทยแล้ว ดังนั้น สิ่งที่ไทยจะต้องทำได้ คือ เสนอเลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ออกไป โดยอ้างว่าขณะนี้ยังไม่เกิดแผนจัดการในไทย" ศ.ดร.อดุลกล่าว

@ อดีตผู้ว่าฯห่วงเขมรรุกแดนไทยต่อ

ขณะที่นายถนอม ส่งเสริม ส.ว.อุบลราชธานี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เมื่อเดือนมกราคม 2548 กัมพูชาขอให้ไทยเปิดช่องตาเฒ่า ซึ่งยังไม่มีการปักปันเขตแดน แต่ยังไม่ทันเปิดตามคำสั่งของรัฐบาล นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศขณะนั้นได้โทรศัพท์แจ้งให้ระงับไว้ก่อน ทั้งนี้ บริเวณช่องตาเฒ่าเป็นเส้นทางที่ทำให้กัมพูชาผ่านมายังประสาทพระวิหารได้ง่าย เพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยเคยให้งบประมาณ 90 ล้านบาท เพื่อทำเส้นทางจากช่องตาเฒ่าไปยังช่อง ชะงำ จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา โดยเชื่อมไปถึงยัง จ.เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชาได้

นายถนอมกล่าวว่า ตนเคยไปกรุงพนมเปญ และเห็นแผนพัฒนาการก่อสร้างเอ็นเตอร์เทน เมนต์คอมเพล็กซ์ในพื้นที่ถัดจากช่องตาเฒ่า อย่างชัดเจน ถ้ากัมพูชาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตัวปราสาทพระวิหารแล้ว ต่อไปเขาก็รุกในพื้นที่อื่นๆ ที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนต่อทันที

@ อดีตทนาย"พระวิหาร"ยันมีข้อสงวน

ศ.สมปอง สุจริตกุล รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และหนึ่งในทนายผู้ว่าความในคดีประสาทพระวิหารเมื่อปี 2505 กล่าวว่า ที่ศาลโลกตัดสินว่ากัมพูชามีอำนาจอธิปไตยเหนือตัวปราสาทพระวิหารนั้น มีผู้ พิพากษา 3 คนเห็นแย้ง และไทยได้ตั้งข้อสงวนไว้ จากนั้นหนึ่งปีกระทรวงการต่างประเทศ มอบหมายให้ตนไปชี้แจงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ซึ่งตนได้นำเอกสาร 40 หน้าไปชี้แจงคัดค้านว่าศาลโลกตัดสินผิดตรงไหน พร้อมยกความเห็นแย้งของผู้พิพากษาทั้ง 3 และยืนยันข้อสงวนของประเทศไทย

"หลังจากศาลโลกตัดสินไปเมื่อปี 2505 แล้ว ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำอะไรเลย แต่เราชี้แจงต่อยูเอ็นและเสนอข้อสงวนอำนาจอธิปไตยเหนือปราสาทด้วย ครั้งนั้นก็ไม่มีตัวแทนกัมพูชาร่วมประชุมเลย เรายืนยันว่าพื้นที่ทับซ้อนมีเฉพาะตัวปราสาทเท่านั้น แต่พื้นที่อื่นนั้นได้ยึดเส้นสันปันน้ำที่รู้กันในระดับสากล ศาลไม่ได้ขี้ขาดในเรื่องเขตแดน ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเขตแดนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง" ศ.สมปองกล่าว

นายกฤต ไกรจิตติ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ แถลงชี้แจงกรณีที่หลายฝ่ายะบุว่าไทยยังมีสิทธิเรียกร้องปราสาทพระวิหารคืนว่า เกรงว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวจะกระทบกับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ทั้งนี้ ในวารสารฟอเรน แอฟแฟร์ บูเลตินในปี พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็นหนังสือที่กระทรวงการต่างประเทศจัดทำเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาคมโลกรับทราบระบุชัดเจนว่า ไทยได้ปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลโลกและสละอธิปไตยเหนือพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งปราสาทพระวิหารตามแผนที่ดังกล่าว เป็นสิ่งยืนยันว่าปราสาทพระวิหารอยู่ภายใต้ดินแดนและอธิปไตยของกัมพูชามาตั้งแต่ พ.ศ.2505

@ ชวนส่งอี-เมลค้านถึงปธ.มรดกโลก

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท เปิดเผยว่า ชมรมแพทย์ชนบทส่งจดหมายถึงประธานคณะกรรมการมรดกโลก ที่ประเทศแคนาดา และผู้อำนวยการ ยูเนสโก ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อทักท้วงและให้เลื่อนการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกปราสาทพระวิหารไปก่อน และขอเชิญชวนชาวไทยช่วยกันส่งอี-เมลคัดค้านไปยังประธานคณะกรรมการมรดกโลก อี-เมล Canada2008 @ pc.gc.ca และผู้อำนวยการยูเนสโก อี-เมล F.Bandarin unesco org และ WH.PACT@ unesco.org, wh-info@unesco. org,G.Debonnet@unesco.org

ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต ส.ว.สรรหา ในฐานะรองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ กล่าวว่า ทางยูเนสโกในไทยได้ตอบกลับหนังสือของ ส.ว. ว่ายูเนสโกในไทยไม่มีอำนาจตัดสินใจใดๆ แต่ได้ส่งหนังสือของ ส.ว.ให้คณะกรรมการมรดกโลกที่จะมีการประชุมที่ประเทศแคนาดาแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการในการพิจารณาขึ้นทะเบียนเขาพระวิหาร

ด้านนายสมาน สีงาม เลขาธิการทั่วไปขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติ แกนนำเดินธรรมยาตรา ซึ่งปักหลักอยู่บริเวณผามออีแดง ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า กรณีปัญหาปราสาทพระวิหารไม่สามารถแก้ไขได้โดยนักการเมือง จึงประสานงานกับองค์กรภาคประชาชนทั่วประเทศ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแห่งชาติกอบกู้รักษาอธิปไตยของชาติ

@ "ทูตกษิต"ชี้ขรก.ไปเจรจาลับกับเขมร

นายกษิต ภิรมย์ ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ อดีตเอกอัครราชทูต กล่าวว่า การลงนามแถลงการณ์ร่วมไม่มีความโปร่งใส เชื่อว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่แน่นอน เชื่อว่ามีขบวนการร่วมกับอดีตนายกรัฐมนตรีไทยที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจร่วมกับผู้นำกัมพูชาในเกาะกง และพื้นที่ซับซ้อนที่มีข่าวว่า ปตท.ขอให้นายสมัครทำสัมปทานในพื้นที่ทับซ้อนเขตของกัมพูชา เท่ากับว่าเราสละอธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทมหาชนที่มีผู้ถือหุ้นอยู่ในแวดวงทางการเมือง

"นอกเหนือจากคณะที่เป็นทางการที่ไปเจรจาแล้ว ยังมีอีกคณะที่แฝงอยู่ข้างใน โดยข้าราชการคนหนึ่งที่อาจจะไปเป็นทูตที่กัมพูชาในเร็วๆ นี้ ได้เดินทางไปเจรจาทางลับพร้อมกับน้องชายนักการเมืองคนหนึ่งที่ประเทศกัมพูชา ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่องนี้เป็นที่ทราบกันในแวดวงข้าราชการ รวมถึงสถานทูตที่พนมเปญก็รู้ว่าใครเป็นใคร" นายกษิตกล่าว
รวมข่าวม็อบ 30มิย.51-23มี.ค.52

ไทยรัฐ : เสื้อแดงต้านบุญจงมาเชียงรายฝ่าจนท.ไม่สำเร็จ [23 มี.ค. 52 - 15:26]
ไทยรัฐ : ตร. ยังตรึงกำลังใน สตช. งานวันตำรวจจัดเรียบง่าย [13 ต.ค. 51 - 07:07]
มติชน : ม็อบเสื้อแดงขู่ขอชื่อหมอไม่รักษา"ตร."
ไทยรัฐ : ส่งทนายฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ ถอนหมายจับพธม.ข้อหากบฏ [9 ต.ค. 51 - 10:13]
มติชน : ศาลนัดฟังคำสั่งปล่อยตัว "จำลอง"14.00 น.วันนี้ เรือนจำขัง"มหา"กับ "ไชยวัฒน์" อยู่ห้องเดียวกัน
ไทยรัฐ : ตำรวจไม่ห่วงพันธมิตรฯต่างจังหวัดเคลื่อนเข้ากทม. [6 ต.ค. 51 - 09:03]
ไทยรัฐ : นักวิชาการห่วงจับจำลอง ทำการเมืองรุนแรงอีกครั้ง [6 ต.ค. 51 - 12:03]
ไทยรัฐ : พล.ต.มนูญกฤต เข้าเยี่ยมพล.ต.จำลอง ที่ตชด.ภาค1 [5 ต.ค. 51 - 20:59]
ไทยรัฐ จับแกนนำม็อบ :ไม่ประกัน 'ไชยวัฒน์' นอนคุก [5 ต.ค. 51 - 03:10]
ไทยรัฐ 'รสนา' นำ 40 ส.ว.ยื่นศาลปค.ระงับใช้ พรก.ฉุกเฉิน [2 ก.ย. 51 - 18:12]
ไทยรัฐ แพร่ประกาศสืบจับ9พธม. ตามที่ศาลอาญาอนุมัติ [2 ก.ย. 51 - 21:58]
นักกม.ยื่นศาลปกครองสูงสุด เลิกคุ้มครองเอเอสทีวี [30 ส.ค. 51 - 03:21]
รายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ประชาธิปัตย์ เป่านกหวีดวันที่2 : 27ส.ค.2551
รายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ประชาธิปัตย์เป่านกหวีด26ส.ค.2551
ไทยรัฐ สนธิขึ้นเวทีฉะรบ.จัดงาน116 วันหวังสลายพันธมิตร [4 ส.ค. 51 - 23:0
ไทยรัฐ อนุพงษ์หวั่นภาพลักษณ์ชาติเสียหาย ไทยตีกันเอง [25 ก.ค. 51 - 14:37]
ไทยรัฐ พยานคดีใบแดงยงยุทธ โดดขึ้นเวทีพันธมิตรฯ [8 ก.ค. 51 - 23:30]
ไทยรัฐ นายพลขึ้นเวที พธม.ค้านขึ้นทะเบียน 'พระวิหาร' [8 ก.ค. 51 - 19:45]
ไทยรัฐ ศาลแพ่งสั่งพันธมิตรเปิดถนน24 ชม.วันจันทร์-ศุกร์ [7 ก.ค. 51 - 19:00
ไทยรัฐ ใส'เผยวันนัดฟังคำสั่งศาล เตรียมดาวกระจายอีกรอบ [2 ก.ค. 51 - 23:41]
ห้ามสนธิพูดถึงทักษิณ ศาลให้ความคุ้มครอง
จำลองประกาศกร้าวไม่รื้อเวที ถึงเวลาปิดถนนทันที [2 ก.ค. 51 - 17:22]
ประชาชาติธุรกิจ ทหารเขมรตรึงกำลังเขาพระวิหาร
พศ.ชงกฎหมายเอาผิด แต่งกายเลียนแบบพระ-ปลุกเสก [2 ก.ค. 51 - 04:39
'เฉลิม' ยังยิ้มสู้ถูกแนวร่วมพันธมิตรภูเก็ตขวาง-ทุบรถ [2 ก.ค. 51 - 01:36
มติชน พันธมิตรเตรียมยื่นค้าน คำสั่งศาลแพ่ง ให้เปิดถนน-งดใช้เสียง
รัฐบาลได้ทีไล่จี้กลุ่มพันธมิตรฯปฏิบัติตามคำสั่งศาล [30 มิ.ย. 51 - 17:38]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----