ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


มติชน พันธมิตรเตรียมยื่นค้าน คำสั่งศาลแพ่ง ให้เปิดถนน-งดใช้เสียง
 
วันที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11070

พันธมิตรเตรียมยื่นค้าน คำสั่งศาลแพ่ง ให้เปิดถนน-งดใช้เสียง


ช่วง07.30-16.30น.จันทร์-ศุกร์ "พปช."ได้ทีจี้ปฎิบัติเคร่งครัด ตร.รีบเสนอย้ายไปสนามหลวง
สั่งเปิดถนน - กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ปักหลักชุมนุมขับไล่รัฐบาลยืดเยื้อด้วยการปิดถนน และตั้งเวทีปราศรัยบนสะพานชมัยมรุเชฐ หน้าทำเนียบรัฐบาลมากว่าสัปดาห์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ศาลแพ่งมีคำสั่งให้แกนนำพันธมิตเปิดพื้นที่จราจรถนนพระราม 5 และถนนพิษณุโลก ให้รถโดยสารสาธารณะและประชาชนผ่านไปมาได้โดยสะดวกแล้ว

ศาลแพ่งให้คุ้มครองชั่วคราวครูราชวินิตมัธยม ชี้"พันธมิตร"ชุมนุมกระทบสิทธิผู้อื่น สั่งเปิดถนน"พระราม 5-พิษณุโลก"ให้รถวิ่ง ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงรบกวนจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-16.30 น. ทนายแกนนำม็อบขอยื่นอุทธรณ์

@ "จำลอง"พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาล

ศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวครูโรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยให้กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ชุมนุมบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล เปิดเส้นทางการจราจรถนนพระราม 5 และถนนพิษณุโลกเพื่อให้รถโดยสารประจำทาง ทั้งให้งดใช้เครื่องขยายเสียงตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม และให้มีผลทันทีจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ เมื่อเช้าวันที่ 30 มิถุนายน ก่อนศาลแพ่งมีคำสั่งดังกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตรที่ปักหลักสะพานชมัยมรุเชษฐ์ ยังคงมีตัวแทนผลัดเปลี่ยนขึ้นปราศรัยบนเวที ส่วนใหญ่พูดถึงกรณีคณะอาจารย์โรงเรียนราชวินิตมัธยมยื่นฟ้องกลุ่มพันธมิตรต่อศาลแพ่ง ต่อมาเวลา 10.00 น. พล.ต.จำลองกล่าวว่า หากศาลมีคำสั่งอย่างไร กลุ่มพันธมิตรพร้อมปฏิบัติตามทันที ขณะเดียวกันจะหารือกับทนายของพันธมิตรว่าจะปฏิบัติตามขั้นตอนของศาลแพ่งอย่างไร ส่วนจะยุติการชุมนุมหรือไม่นั้นจะหารือแกนนำก่อน แต่เคยเจรจากับโรงเรียนต่างๆ แล้ว ซึ่งเข้าใจกันดี แต่กรณีนี้อาจมีครูบางคนไม่พอใจส่วนตัว และอาจมีการเมืองเข้ามาแทรกแซงก็ได้

ส่วนที่มีข่าวว่าพันธมิตรปลุกระดมให้ทหารรักชาติ พล.ต.จำลองกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่การปลุกระดม แต่เป็นเรื่องที่คนไทยมีความรักต่อชาติบ้านเมือง ที่ผ่านมา มีเสียงบ่นจากผู้ชุมนุมต้องการเห็นทหารออกมาป้องกันประเทศ โดยเฉพาะกรณีเขาพระวิหาร ซึ่งทหารก็ควรออกมาแสดงเจตจำนงเรื่องนี้ด้วย ได้บอกกับพันธมิตรว่าทหารได้เข้าร่วมในชุดนอกเครื่องแบบทุกเหล่าทัพ เช่น บริจาคเงิน แต่จะให้ออกมาแบบเต็มยศคงไม่ได้เพราะถือว่าผิดวินัย

@ ทนายพันธมิตรยื่นร้องคัดค้าน

เวลา 10.40 น. นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความแกนนำพันธมิตร มอบหมายให้เสมียนทนายความมายื่นคำร้องคัดค้านการขอคุ้มครองชั่วคราว ที่ศาลแพ่ง กรณีครูโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นโจทก์ยื่นฟ้องแกนนำพันธมิตรเป็นจำเลย โดยคำร้องดังกล่าวจำเลยได้อ้างว่า การชุมนุมเป็นไปตามสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 เป็นไปเพื่อตรวจสอบการบริหารกิจการบ้านเมืองของรัฐบาล ส่วนการใช้เครื่องขยายเสียง ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญเพื่อประโยชน์ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนทั่วไป ถึงวัตถุประสงค์ของการชุมนุม ซึ่งการใช้เครื่องขยายเสียงใช้ด้วยความระมัดระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น และการตั้งเวทีบนสะพานชมัยมรุเชษฐ์ จำเลยไม่มีเจตนาปิดกั้นจราจร การสัญจรของบุคคลอื่นใด แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ทำการของรัฐบาล

"ดังนั้นจึงมีนัยสำคัญถึงการสื่อสารการแสดงออกต่อวัตถุประสงค์การชุมนุมที่เป็นไปเพื่อการตรวจสอบและการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง การชุมนุมของจำเลยทั้ง 6 เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทุกคน ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ขอให้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของจำเลยไว้พิจารณา ประกอบการพิจารณาออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวตามคำร้องของโจทก์ ซึ่งจำเลยทั้ง 6 ขอให้ศาลมีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์ทั้ง 10 คน" คำร้องคัดค้านระบุ

@ ศาลแพ่งสั่งคุ้มครองชั่วคราว

ต่อมาเวลา 14.00 น. ศาลแพ่ง โดยนายวรวิทย์ ฤทธิทิศ นางรัชนีกร บุญพิทักษ์ ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำสั่งคดีนางวรรธนันท์ พรวนต้นไทร ครูโรงเรียนราชวินิตมัธยม กับเพื่อนครู ร่วมกันเป็นโจทก์ที่ 1-10 ยื่นฟ้อง พล.ต.จำลอง นายสนธิ ลิ้มทองกุล นายสมศักดิ์ โกศัยสุข นายพิภพ ธงไชย นายสุริยะใส กตะศิลา นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ กลุ่มแกนนำพันธมิตร เป็นจำเลยที่ 1-6 ในความผิดฐานละเมิด เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ขอให้ศาลมีคำสั่งขับไล่รื้อถอนเวทีพันธมิตร และให้ 5 พันธมิตรยุติการชุมนุม

โดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์ในชั้นไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวแล้วมีใจความสำคัญสรุปได้ว่า การที่จำเลยทั้งหกกับพวกชุมนุมปิดถนนและตั้งเวทีปราศรัย เห็นได้ว่าแม้จะเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อเป็นการกระทำที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนและขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามที่กล่าวมา กรณีจึงมีเหตุผลอันสมควรที่จะนำวิธีการชั่วคราวมาใช้บังคับเพื่อคุ้มครองความสะดวกของโจทก์ทั้งสิบ รถยนต์โดยสารสาธารณะ และประชาชนสามารถผ่านไปมาได้ ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 63วรรคสอง

@ ให้เปิดถนน-ห้ามใช้เครื่องเสียงดัง

ในส่วนที่โจทก์ทั้งสิบขอให้ศาลห้ามมิให้จำเลยทั้งหกใช้เครื่องขยายเสียงระหว่างเวลา 07.30-14.30 น. ศาลเห็นว่าแม้การกระทำที่จำเลยทั้งหกถูกฟ้องคดีนี้จะเป็นเรื่องที่จำเลยทั้งหกกับพวกชุมนุมปิดถนนและตั้งเวทีปราศรัยประท้วงขับไล่รัฐบาล แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยทั้งหกกับพวกเปิดเครื่องขยายเสียงและปราศรัยบนเวทีผ่านเครื่องขยายเสียง การใช้เครื่องขยายเสียงจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งเวทีปราศรัย เมื่อการใช้เครื่องขยายเสียงเป็นการรบกวนการเรียนการสอนของโจทก์ทั้งสิบ ของเด็กนักเรียน ย่อมทำให้โจทก์ทั้งสิบได้รับความเดือดร้อนรำคาญ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่จะนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวมาใช้ในกรณีนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่โจทก์ทั้งสิบและเด็กนักเรียนได้รับต่อไป

อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 254(2) จึงมีคำสั่งให้จำเลยทั้งหกกับพวกเปิดพื้นที่จราจรบนถนนพระราม 5 และถนนพิษณุโลก ให้โจทก์ทั้งสิบ รถยนต์โดยสารสาธารณะ และประชาชนสามารถผ่านไปมาได้โดยสะดวก และห้ามมิให้จำเลยทั้งหกกับพวกใช้เครื่องขยายเสียงในลักษณะที่เป็นการรบกวนการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวินิตมัธยม ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 07.30-16.30 น. ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น คำขอนอกจากนี้ให้ยก ให้คำสั่งศาลนี้มีผลทันที

@ ทนายพันธมิตรค้านขอไต่สวนฉุกเฉิน

นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความกลุ่มพันธมิตร กล่าวภายหลังว่า สำหรับคำสั่งของศาล ในฐานะทนายความแกนนำกลุ่มพันธมิตรยังไม่เห็นด้วย ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม จะขอยื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อให้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยจะพาแกนนำบางคนเข้าเบิกความต่อศาล เพราะหากไม่มีการปิดถนน จะทำให้ไม่สามารถดูแลความเรียบร้อยได้อย่างทั่วถึง ไม่เช่นนั้นกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) เข้ามาทำร้ายผู้ชุมนุมได้ ทั้งนี้แม้ว่าคำสั่งจะระบุว่าให้มีผลในทันที แต่ตามกระบวนการนำส่งหมายแล้ว จะต้องมีกระบวนการส่งคำสั่งไปยังภูมิลำเนาของจำเลยทั้ง 6 แต่ขณะนี้ยังไม่มีการส่งคำสั่งดังกล่าว ฉะนั้นถือว่าจำเลยทั้ง 6 ยังไม่ทราบคำสั่งแต่อย่างใด กลุ่มพันธมิตรจึงดำเนินการชุมนุมต่อไปได้

ส่วนที่เวทีพันธมิตร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากศาลแพ่งมีคำสั่งให้กลุ่มพันธมิตรเปิดถนนและงดใช้เครื่องขยายเสียงทันทีนั้น นายยุทธิยงศ์ ลิ้มเลิศวาที ผู้ดำเนินรายการเอเอสทีวี ได้ขึ้นเวทีประกาศให้ผู้ชุมนุมรับทราบคำสั่งดังกล่าวทันที และให้รอมติจาก 5 แกนนำพันธมิตรว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เบื้องตนขอให้ผู้ชุมนุมที่อยู่หน้าโรงเรียนทั้ง 2 ฟากถนนทำความสะอาดพื้นที่ และเชื่อว่าหลังมีคำสั่งศาลกลุ่มพันธมิตรจากต่างจังหวัดจะเข้ามาสมทบมากขึ้น

@ "ครู-น.ร."ดีใจ-รบ.ได้ทีจี้รื้อเวที

ด้านนางวรรธนันท์ พรวนต้นไทร อาจารย์โรงเรียนราชวินิต มัธยม กล่าวว่า ตนและกลุ่มผู้ปกครองรู้สึกพอใจกับผลคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว และอยากขอบคุณศาลที่ให้ความปรานี มีคำสั่งคุ้มครองช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครู นักเรียน ฝากขอบคุณเพื่อนครูทั่วประเทศ ที่เป็นกำลังใจในการต่อสู้ครั้งนี้

ด้าน ด.ญ.ปาริชาติ ผิวเฮ้า อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนราชวินิต มัธยม กล่าวว่า ดีใจมากที่ศาลออกคำสั่งคุ้มครอง อยากให้กลุ่มพันธมิตรปฏิบัติทันทีเพราะนักเรียนจะได้เดินทางสะดวกขึ้น

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า รัฐบาลอยากให้ทุกฝ่ายเคารพในกระบวนการยุติธรรมและการวินิจฉัยของศาล แกนนำกลุ่มพันธมิตรจะต้องสรุปคำสั่งต่างๆ ของศาลที่ได้สั่งให้เป็นพื้นที่ในการจราจรว่าจะรื้อถอนเวทีหรือไม่อย่างไร หรือแกนนำกลุ่มพันธมิตรจะยื่นคัดค้านหรืออุทธรณ์คำสั่งของศาลตามสิทธิตามกฎหมายก็สามารถทำได้ แต่หากกลุ่มพันธมิตรไม่ดำเนินการตามคำสั่งของศาล รัฐบาลยืนยันว่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ถือว่าศาลให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและครูได้มาก แม้ว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตร จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและต้องเคารพกฎหมายบ้านเมือง

@ ผบช.น.ชี้หน้าที่กรมบังคับคดีรื้อถอน

เวลา 15.30 น. พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) เรียกประชุมเร่งด่วน นายตำรวจระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับงานมั่นคง และงานกฎหมายและสอบสวน เพื่อประเมินสถานการณ์กลุ่มพันธมิตร หลังศาลแพ่งมีคำสั่งให้คุ้มครองครูโรงเรียนราชวินิตมัธยม จากนั้นกล่าวว่า ทราบว่าขณะนี้ทางกรมบังคับคดีกำลังทำคำสั่งแจ้งให้กับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 6 คน คือแกนนำทั้ง 5 คน และนายสุริยะใส ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน ให้ทราบวันนี้ เพื่อสั่งให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของศาลแพ่ง

พล.ต.ท.อัศวินกล่าวว่า ต้องดูในส่วนที่ผู้เสียหายหรือผู้ร้องทุกข์ทั้ง 10 คน ว่าถ้าขอกำลังในการรื้อถอนคงไม่ได้เพราะนั่นเป็นหน้าที่ของกองบังคับคดี ส่วนตำรวจคงดูแลเรื่องความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีที่จะมาแจ้งให้ทราบและรื้อถอนสิ่งกีดขวางการจราจรต่างๆ ที่ศาลสั่งให้เปิดการจราจรบนถนนพิษณุโลก และถนนพระราม 5 และไม่ให้ใช้เครื่องขยายเสียงรบกวนการเรียนการสอนของนักเรียน

@ เชื่อ"จำลอง"ทำตามพูดไม่ขัดศาล

"เมื่อสองวันก่อน พล.ต.จำลอง ประกาศไว้ว่าถ้าศาลสั่งอย่างไร ก็จะปฏิบัติตามนั้น เพราะท่านเป็นคนรักษากติกามารยาทของสังคม ตลอดจนเป็นนักบุญนักปรัชญา เชื่อว่าไม่น่าจะฝ่าฝืนกฎหมายแน่นอน คงไม่น่ามีปัญหาอะไร" ผบช.น.กล่าว และว่า ถ้าผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามที่ศาลสั่งตำรวจคงดำเนินการไม่ได้ ผู้เสียหายจะมาแจ้งตำรวจเพียงแค่แนะนำหรือพาไปให้ศาลเพื่อบังคับให้ทำตามคำสั่งศาล เชื่อว่าท่านไม่อยากติดคุกเพราะขัดคำสั่งศาลแน่ การขัดคำสั่งศาลสามารถสั่งขังได้เลย เชื่อว่า พล.ต.จำลอง ไม่ฝ่าฝืนคำสั่งศาลแน่นอน คืนนี้ก็รื้อเวทีแล้วเอาไว้คอยดูกัน

พล.ต.ท.อัศวินกล่าวว่า หลังจากที่ทั้ง 6 คนได้ทราบคำสั่งของศาล ซึ่งตามพฤตินัยน่าจะทราบแล้ว แต่ทางนิตินัยคงจะต้องแจ้งให้ทราบกันอีกครั้ง ฝากสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยว่า พรุ่งนี้ (วันที่ 1 กรกฎาคม) ทางกลุ่มพันธมิตรจะเปิดการจราจรทั้งถนนพระราม 5 และถนนพิษณุโลกตลอดทั้งสาย ตนเชื่อและศรัทธาว่ากลุ่มแกนนำน่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย

@ ตร.ประเมิน"พันธมิตร"ชุมนุมถึง8ก.ค.

ด้าน พล.ต.ต.สุรพล ทวนทอง รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า หากกลุ่มพันธมิตร ไม่ทำตามเจ้าพนักงานบังคับคดีสามารถขอให้ตำรวจช่วยดำเนินการได้ คิดว่าแกนนำกลุ่มพันธมิตรน่าปฏิบัติตามแต่ขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้มีการพูดคุยกับแกนนำ เบื้องต้นได้เพียงรับการประสานว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับคำสั่งศาลอย่างเป็นทางการ

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประเมินสถานการณ์ฯเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ตำรวจเชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะยังคงจัดกิจกรรมการชุมนุมต่อไป จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจะมีคำสั่งกรณีใบแดงของนายยงยุทธ ติยะไพรัช หากผิดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้มูล อาจถึงขั้นยุบพรรคพลังประชาชน เพราะนายยงยุทธมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนด้วย และหลังจากศาลฎีกามีคำสั่งไม่ว่าจะเป็นแนวทางใด เชื่อว่ากลุ่มพันธมิตรจะหารือถึงท่าทีการชุมนุมอีกครั้ง

@ ผบ.สส.รับม็อบสวดเลื่อนมหาสังฆทาน

วันเดียวกัน พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้เลื่อนการจัดงานมหาสังฆทาน รวมพลังไทยเพื่อพ่อของแผ่นดิน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม ออกไปโดยไม่มีกำหนด สาเหตุหนึ่งมาจากกรณีที่กลุ่มพันธมิตร นำเรื่องดังกล่าวไปโจมตีบนเวที เนื่องจากคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย ร่วมจัดงานดังกล่าวด้วย

"เมื่องานนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจใครหลายๆ คน จึงขอเลื่อนออกไปก่อน เพราะอยากให้มีความสบายใจกันทุกฝ่าย สิ่งที่ทำก็ทำเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกรงว่าจะไปกระทบกระเทือนเบื้องพระยุคลบาทด้วย การทำบุญต้องสบายใจ ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราก็ไม่อยากทำ เดี๋ยวจะกลายเป็นทำบุญแล้วได้อย่างอื่น เรื่องนี้ได้คุยกับคุณหญิงสุดารัตน์แล้ว ก็รู้สึกเสียดาย" พล.อ.บุญสร้างกล่าว

เมื่อถามว่า เหตุใดต้องยอมให้คนเพียงไม่กี่คนมีอิทธิพลต่อการทำความดี พล.อ.บุญสร้างกล่าวว่า ประชาธิปไตยต้องฟังเสียงทุกฝ่าย ต้องฟังเสียงข้างน้อย อะไรที่ยังไม่เหลือบ่ากว่าแรง โดยเฉพาะเรื่องการทำบุญ ต้องการความสบายใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าคนไทยไม่สบายใจ ทหารก็ไม่สบายใจ ส่วนเงินบริจาคที่ภาคเอกชนบริจาคให้ 10 ล้านบาทนั้น จะต้องนำไปใช้ในการทำบุญต่อไป แต่ยังไม่ทราบว่าจะดำเนินการในรูปแบบใด
รวมข่าวม็อบ 30มิย.51-23มี.ค.52

ไทยรัฐ : เสื้อแดงต้านบุญจงมาเชียงรายฝ่าจนท.ไม่สำเร็จ [23 มี.ค. 52 - 15:26]
ไทยรัฐ : ตร. ยังตรึงกำลังใน สตช. งานวันตำรวจจัดเรียบง่าย [13 ต.ค. 51 - 07:07]
มติชน : ม็อบเสื้อแดงขู่ขอชื่อหมอไม่รักษา"ตร."
ไทยรัฐ : ส่งทนายฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ ถอนหมายจับพธม.ข้อหากบฏ [9 ต.ค. 51 - 10:13]
มติชน : ศาลนัดฟังคำสั่งปล่อยตัว "จำลอง"14.00 น.วันนี้ เรือนจำขัง"มหา"กับ "ไชยวัฒน์" อยู่ห้องเดียวกัน
ไทยรัฐ : ตำรวจไม่ห่วงพันธมิตรฯต่างจังหวัดเคลื่อนเข้ากทม. [6 ต.ค. 51 - 09:03]
ไทยรัฐ : นักวิชาการห่วงจับจำลอง ทำการเมืองรุนแรงอีกครั้ง [6 ต.ค. 51 - 12:03]
ไทยรัฐ : พล.ต.มนูญกฤต เข้าเยี่ยมพล.ต.จำลอง ที่ตชด.ภาค1 [5 ต.ค. 51 - 20:59]
ไทยรัฐ จับแกนนำม็อบ :ไม่ประกัน 'ไชยวัฒน์' นอนคุก [5 ต.ค. 51 - 03:10]
ไทยรัฐ 'รสนา' นำ 40 ส.ว.ยื่นศาลปค.ระงับใช้ พรก.ฉุกเฉิน [2 ก.ย. 51 - 18:12]
ไทยรัฐ แพร่ประกาศสืบจับ9พธม. ตามที่ศาลอาญาอนุมัติ [2 ก.ย. 51 - 21:58]
นักกม.ยื่นศาลปกครองสูงสุด เลิกคุ้มครองเอเอสทีวี [30 ส.ค. 51 - 03:21]
รายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ประชาธิปัตย์ เป่านกหวีดวันที่2 : 27ส.ค.2551
รายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ประชาธิปัตย์เป่านกหวีด26ส.ค.2551
ไทยรัฐ สนธิขึ้นเวทีฉะรบ.จัดงาน116 วันหวังสลายพันธมิตร [4 ส.ค. 51 - 23:0
ไทยรัฐ อนุพงษ์หวั่นภาพลักษณ์ชาติเสียหาย ไทยตีกันเอง [25 ก.ค. 51 - 14:37]
ไทยรัฐ พยานคดีใบแดงยงยุทธ โดดขึ้นเวทีพันธมิตรฯ [8 ก.ค. 51 - 23:30]
ไทยรัฐ นายพลขึ้นเวที พธม.ค้านขึ้นทะเบียน 'พระวิหาร' [8 ก.ค. 51 - 19:45]
ไทยรัฐ ศาลแพ่งสั่งพันธมิตรเปิดถนน24 ชม.วันจันทร์-ศุกร์ [7 ก.ค. 51 - 19:00
ไทยรัฐ ใส'เผยวันนัดฟังคำสั่งศาล เตรียมดาวกระจายอีกรอบ [2 ก.ค. 51 - 23:41]
ห้ามสนธิพูดถึงทักษิณ ศาลให้ความคุ้มครอง
จำลองประกาศกร้าวไม่รื้อเวที ถึงเวลาปิดถนนทันที [2 ก.ค. 51 - 17:22]
ประชาชาติธุรกิจ ทหารเขมรตรึงกำลังเขาพระวิหาร
พศ.ชงกฎหมายเอาผิด แต่งกายเลียนแบบพระ-ปลุกเสก [2 ก.ค. 51 - 04:39
'เฉลิม' ยังยิ้มสู้ถูกแนวร่วมพันธมิตรภูเก็ตขวาง-ทุบรถ [2 ก.ค. 51 - 01:36
มติชน "สมัคร"โทร.เคลียร์"ฮุนเซ็น" โอด2รบ."ซวย" ครม.ห้ามเขมรใช้แถลงการณ์ฯ
รัฐบาลได้ทีไล่จี้กลุ่มพันธมิตรฯปฏิบัติตามคำสั่งศาล [30 มิ.ย. 51 - 17:38]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----