ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


บทบก. ประกาศชื่อบุคคลแห่งปี พ.ศ.2541 ของหนังสือพิมพ์ดี

 

 

 

บทบก. ประกาศชื่อบุคคลแห่งปี พ.ศ.2541 ของหนังสือพิมพ์ดี

 

ต่อจากนี้

 

เราจะเริ่มด้วยการประกาศชื่อ บุคคลแห่งปี พ.ศ. 2541 ของหนังสือพิมพ์ดี ที่กำลังจะผ่านไปนี้ เราขอมอบให้

 

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือ ส. ศิวรักษ์

เป็นบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี

 

คะแนนที่ได้ เป็นการแซงหน้าบุคคลอื่นอีกหลายท่าน ในระยะหลังชั่วเดือน พ.ย.-ธ.ค. 41 นี่เอง หลายสถานการณ์ ๆ นั้น ได้ก่อเกิดบทบาทและได้เห็นแนวคิดแนวธรรมของบุคคล ว่าเป็นอย่างไร เราตัดสินจากหลักการนี้

 

1.    สถานการณ์กรณีวัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. จัดโชว์จำบ๊ะในวัดติดผนังอุโบสถพระเณรก็ร่วมดูอยู่ด้วย

 

“เดี๋ยวนี้วัดเป็นอาณาจักรอิสระ ไม่สามารถตรวจเงินทอง หรือบัญชีรายรับ รายจ่ายของวัดได้ ทั้งที่วัดเป็นนิติบุคคล พอทำผิดกฎหมายแต่ไม่มีใครทำอะไร อย่างวัดตามหัวเมืองเวลามีงานแต่ละที มีการร้องเพลงสกปรกโสมมเสียงดังแสบแก้วหูไปหมด เพื่อเรียกคนไปทำบุญ เอาเงินเข้าวัด ผมจึงไม่แปลกใจว่า ทำไมคนหันไปนับถือศาสนาอื่นกันหมด นับตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมา ไม่เคยมีคนหันไปนับถือคริสต์ โยเร หรือเจ้าแม่กวนอิมมากมายขนาดนี้ เพราะกระแสหลักของเราไม่ทำงาน พระไม่ สามารถเอาพระธรรมคำสั่งสอน มาสั่งสอน และปกป้องให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ ได้”

 

 “ทุกวันนี้วัดจึงกลายเป็นเครื่องมือหากิน พระติดลาภยศ และมีความโลภ พระหลายรูปหลายวัดเอาไสยศาสตร์มาใช้ขัดกับพระธรรมวินัย พระต้องมีความเรียบง่าย แต่ขณะนี้พระบ้านเราไม่เรียบง่ายแล้ว กลับมีความฟุ่มเฟือย ชอบของตื่นเต้น ไหลไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์ อีกทั้งพระต่างพากันเห็นพ้องต้องกันว่า วัดต้องหาเงิน ใครหาเงินได้มากก็เก่ง …..หรืออย่างกรณี๊ลานจอดรถ ตรงนี้พระไม่ได้เอื้ออาทรแต่อย่างใด แต่จ้องจะเอาสตางค์ ขณะเดียวกันจะไปโทษพระอย่างเดียวก็ไม่ได้ พระเป็นลูกชาวบ้านเกิดมาไม่เคยเห็นสตางค์มากมาย พอมีโอกาสจึงไม่รอช้า และหากพระไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ แล้วจะสอนให้คนอื่นเชื่อได้อย่างไร”

“ส.ศิวรักษ์ ชี้วัดจ้ำบ๊ะ”,ข่าวสด 9 พ.ย.41 หน้า13

 

2.   สถานการณ์สันติอโศก รายการเจิมศักดิ์ ปิ่นทองและช่อง 9 อ.ส.ม.ท.”

ลานบ้านลานเมือง”,ปฐมอโศก(1-2): 20,27 พ.ย.41 เวลา 20.30 น. ท่านวิเคราะห์สันติอโศกท่ามกลางสมาคมชาวอโศกได้อย่างแม้สันติอโศกก็ยอมรับคำของท่าน

 

 

3.   ส.ศิวรักษ์ ให้คำนิยมแด่ อาจารย์ ผู้มีหัวคิดก้าวหน้าทางการสอน

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นัดเคลื่อนไหวเพื่อสตรีและเยาวชน ที่เสียชีวิตเพราะสาเหตุเครื่องบินตกที่ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อ 12 ธ.ค.41

 

“มีพระพุทธพจน์เป็นเครื่องเตือนใจว่า คนที่บำเพ็ญคุณงามความดีและต่อสู้เพื่อความถูกต้องดีงามเช่นนี้ แม้อายุน้อย ก็มีค่ายิ่งกว่าคนที่มีอายุยืนนาน หากอยู่อย่างเป็นกาฝากของสังคม หรืออยู่อย่างที่แก่แดดแก่ลม หากไม่มีคุณธรรมประจำชีวิตและจิตใจ”   จากใจ ส.ศิวรักษ์ แด่ ธีรนาถ กาญจนอักษร ข่าวสด: 19 ธ.ค.41,หน้า5.

 

กรณีวัดพระธรรมกาย เราเห็นว่าท่านพูดได้ตรงความจริง

“วัดนี้เป็นลัทธิมิจฉาทิฐิไปแล้ว เพราะสอนคนให้หลงผิดเป็นของตน สอนเรื่องนิพพานเป็นอัตตา มีตัวตนให้คนยึดมั่นถือมั่น ซึ่งขัดกับหลักของพุทธศาสนา ขัดกับพระพุทธวจนะ ธรรมกายอาศัยความหละหลวมอ่อนแอของรัฐบาลและมหาเถรสมาคมที่ไม่กล้าจัดการเรื่องต่าง ๆ ให้เด็ดขาด พระผู้ใหญ่ที่เป็นหลักของบ้านเมืองไม่เอาจริงจึงจัดการยาก ธรรมกายเองฉลาดในการอิงและอุปถัมภ์ผู้ใหญ่บางรูป การกระทำของวัดธรรมกายแม้จะขัดหลักพระพุทธศาสนาแต่คนไม่สนใจมองจุดนี้จึงกลายเป็นการยอมรับเป็นเรื่องปกติ”

 

“การมอมเมาของวัดนี้มี 2 ลักษณะ คือเจตนาใช้บุญบังหน้าหลอกลวงหาเงินเข้าวัดให้มาก และหลงผิดในหลักพุทธศาสนา โดยคิดว่าแนวทางของตนเช่นการเพ่งลูกแก้วเป็นแนวทางที่ถูกต้อง เกิดเห็นผิดเป็นชอบ เป็นมิจฉาทิฐิตามหลักพุทธศาสนา พระสงฆ์ต้องสอนให้คนพ้นทุกข์ ที่ธรรมกายทำอยู่เป็นการมอมเมาประชาชน เป็นการกระทำของพวกเดียรถีย์ การอวดอ้างอิทธิฤทธิ์เห็นโน่นเห็นนี่ ความจริงการนั่งสมาธิก็ย่อมเห็นรูปต่าง ๆ เป็นธรรมดา เรียกว่าเห็นนิมิต แต่เมื่อเห็นแล้วหลักพุทธศาสนาต้องทำลายทิ้งไม่ใช่ยึดติด เพราะถ้ายึดติดอยู่จะไม่มีทางถึงจุดหมาย คือการพ้นทุกข์”

 

“ถ้าหลวงพ่อสดมาให้เห็นน่าจะมาเตือนสติมากกว่าที่ลูกศิษย์เอาท่านมาหากินมาปรากฎตัวเพราะความไม่สบายใจ” ”กก.มหาเถรชี้2ทางเลือก”, มติชนรายวัน: 20 ธ.ค.41.

 

เราจึงขอยกย่อง สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เป็นบุคคลแห่งปี พ.ศ.2541 ของหนังสือพิมพ์ ดี ไว้ ณ ที่นี้
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 14

พุทธทำนาย เดือนสี่ปีกุน
หน้าบอกสถานะของเรา
บทกวี 5 ธันวามหาราช
พระราชดำรัสเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
บทบก. ปรารภสหรัฐอเมริกา-อังกฤษบุกอิรัค,สภาสูงถอดถอนบิล คลินตั้น
บทบก. พ.ร.บ.ส่งเสริมประสานงานและการจัดกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ.....
บทบก. วิเคราะห์วัดพระธรรมกายCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----