ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


14. วิเคราะห์จำแนกประเภทกลุ่มม็อบ

รายงานข้อมูลการศึกษา 15 หัวข้อ

 

เรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ

 เรื่อง การศึกษาการโฆษณาชวนเชื่อล้มล้างรัฐบาลทักษิณ 15 หัวข้อการศึกษานี้  เป็นผลงานการวิจัยสนาม โดยมีสื่อที่ถ่ายทอดข้อมูลโดยตรง สำหรับการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วนพอสำหรับการวิเคราะห์สรุปความหมาย ก็คือโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ในขณะนั้น  นี่เป็นงานการบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองอีกงานหนึ่งที่เราได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือพิมพ์ดี  และ เวบไซท์ของเราในขณะนั้น (http://www.newworldbelieve.com) และเวบไซท์ของเราในขณะนี้  (https://www.newworldbelieve.net) อย่างค่อนข้างสมบูรณ์   เรายังคงต้องติดตามเพื่อพิศูจน์ ว่าเราได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติเพียงไร  สำหรับท่านผู้อ่านที่ยังไม่ทราบไม่เข้าใจวิธีการและความมุ่งหมายของเราที่สุจริต อาจจะถือว่า ขณะนี้ที่เรามั่นใจ คือความเป็นกลาง ปราศจากอคติ เป็นเพียงสมมติฐานก็ได้ โปรดติดตามพิศูจน์ไปพร้อม ๆ กับเรา   ด้วยเหตุการณ์ใหม่ ที่กำลังเริ่มขึ้นต่อรัฐบาลสมัครอย่างคล้ายคลึงกันมากกับรัฐบาลทักษิณในขณะนั้น  โปรดติดตามต่อไป

 

รายงานข้อมูลการศึกษาเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ

 

 14. วิเคราะห์จำแนกประเภทกลุ่มม็อบ

 

รายงานบทที่ 14การชุมนุม ต่อต้านรัฐบาล (14) การชุมนุม ต่อต้านรัฐบาล   (14)  เอาประเทศไทยของเราคืนมา,  30- 31 มี.ค.  49 วันที่ 30 มี.ค. ม็อบเคลื่อนจาก ศูนย์การค้าสยามพารากอน ,  ASTV 1 และ  3 ม็อบเคลื่อนไปชุมนุมหน้าอาคาร กกต. 12.15 น.ฝนห่าแรก+พายุตกหนักม็อบแตกกระจาย,  ผู้นำม็อบมีความแตกแยก เดิมมีข่าวจะสลายการชุมนุมวันนี้  แต่กลับไม่เลิกการชุมนุม แม้ได้นัดชุมนุมอีกครั้ง 7 เม.ย. 49 ไปแล้ว, คาราวานคนจนบุกเครือเนชั่นให้รับผิดชอบโฆษณาหมิ่นเบื้องสูงในคมชัดลึก,  สนธิหนีไปเมืองจีน :  ช่อง 7 เบรกข่าว2ทุ่ม 31 มี.ค. 2549

 

Research on propaganda aspect 6 comparative study

การศึกษาวิจัยบางแง่มุมของการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทย

เรายังมีแง่มุมที่ต้องติดตามศึกษาต่อไปอีกภายใต้หัวข้อ       Research on propaganda aspect 6 : comparative study    อีกเล็กน้อย  โดยเราจะทำการบันทึกข้อมูลโดยย่อ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบม็อบกลุ่มพิเศษ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และกลุ่มสันติอโศก   ในสมมติฐานที่สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

กลุ่มพิเศษที่ 1  กลุ่มมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทบาทที่เห็นเริ่มมาจากคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คือ ศ.ดร.อมรา พงศาพิศ  ได้ออกมาประกาศก่อนเพื่อน ๆ ในวงการนักวิชาการว่า  ให้ไล่ทักษิณออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แล้วดำเนินการต่อมาอย่างลับ ๆ  เพื่อให้สำเร็จตามความมุ่งหมายของตน  โดยไม่เปิดเผยตนเองออกมาอธิบายเหตุผล  ให้สมกับเป็นนักวิชาการทางรัฐศาสตร์   หลังสุดได้วิพากษ์กลุ่มคาราวานคนจนอย่างลับหลังและเป็นข่าวออกมาว่า  เป็นกลุ่มคนจนที่ไม่มีความรู้ในทางการเมืองอะไร ที่ออกมาชุมนุมเพราะมีการรับอามิสสินจ้างจากผู้ว่าจ้าง(ซึ่งคณบดีคนนี้คงคาดเดาเอาเองว่าผู้ว่าจ้างไม่น่าจะเป็นคนอื่นนอกจาก ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีนั่นเอง)  ทำให้กลุ่มรักทักษิณคาราวานคนจนไม่พอใจ ยกกองคาราวานไปยื่นหนังสือประท้วงที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าดูแคลนคนจน เข้าใจผิดในสาระสำคัญของการชุมนุมของคาราวานคนจน และเรียกร้องให้ออกจากตำแหน่งไปเสีย เพราะการได้มาซึ่งตำแหน่งคณะบดีคณะรัฐศาสตร์คนนี้ก็ได้มาอย่างไม่ถูกต้องเพราะเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้เลือก

ภาพหลังสุดที่เห็นก็คือ นักศึกษา คณาจารย์กลุ่มหนึ่งมาจากหลายคณะแต่งชุดสีชมพูถือธงและไปร่วมขบวนม็อบแค้นต่อต้านรัฐบาลที่ศูนย์การค้าพารากอนด้วย  เที่ยงวันที่ 31 มี.ค.นั้นโดนฝน-ลมถล่มอย่างหนัก และล่าสุดมีคณะบุคคล-ข้าราชการในเครือของมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันออกประกาศให้ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณลาออกจากตำแหน่ง นรม.ก่อนวันเลือกตั้ง  ก็บอกอยู่เหมือนกันว่าคณะนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หากไม่บอกเช่นนี้ก็น่าจะไม่เป็นธรรม และไม่เป็นความจริง  แม้ว่าภาพนี้จะดูประหนึ่งว่าเอาสถาบันทั้งสถาบันมาเกี่ยวข้องด้วย

ประเด็นในที่นี้ก็คือกรณีที่ไปดูถูกคนจนว่ามาชุมนุมเพราะรับอามิสสินจ้างนั้น แสดงถึงอคติ  ไม่เข้าใจเจตนาของการชุมนุมของคาราวานคนจน  และยังแสดงถึงความไม่เข้าใจระบอบและกลไกของประชาธิปไตยอีกด้วย   ดังนี้

ประการที่ 1   คาราวานคนจน  ตระหนักดีถึงความสำคัญของนโยบาย  พวกเขาต่อสู้เพื่อนโยบาย ของรัฐบาลทักษิณที่ให้คุณกระทบโดยตรงแก่พวกเขา  ได้แก่ นโยบาย  30 บาททุกโรค,    หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์,  ทุนการศึกษาคนจน- ผู้อยากเรียนได้เรียน, เรียนก่อนจ่ายทีหลัง, ทุนแพทย์ 1 อำเภอ, นโยบายบ้านเอื้ออาทร,  นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง, สหกรณ์การเกษตร,  ระดับราคาที่มีเสถียรภาพ,  การไฟฟ้าสาธารณูปโภค,  การคมนาคมของท้องถิ่น,  ระบบน้ำดื่มน้ำใช้,  ระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรม,  ขจัดความยากจนทั่วประเทศ, เมกกะโปรเจกต์เพื่อการมีงานทำ, กองทุนหมุนเวียน,   SML,   ฯลฯ

ซึ่งนโยบายเหล่านี้  ได้กระทบให้คุณประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชนบทอย่างแรงจนรู้สึกเองเป็นธรรมชาติ   เมื่อพวกเขาเห็นว่า  คณบดีคนนี้ ไม่เข้าใจในเรื่องนโยบาย  จะให้ไล่คนทำนโยบายเหล่านี้ไปเสีย  ซึ่งจะเป็นผลให้พวกเขาเดือดร้อน เพราะไม่มีพรรคการเมืองใดเสนอนโยบายเช่นนี้อีก   พวกเขาจึงออกมาให้กำลังใจแก่รัฐบาล  และทั้งแสดงพลังมวลชนกลุ่มผลประโยชน์เพื่อต่อต้านผู้จะทำลายนโยบายเหล่านี้    เพื่อให้คงนโยบายเหล่านี้ต่อไป

ซึ่งเป็นความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ตามกฎกติกาของระบอบประชาธิปไตย

ก็ไม่น่าจะมีเหตุผลว่าพวกเขาจะต้องมีใครมาว่าจ้างให้ออกมาเดินขบวน  ในเมื่อเป็นความจำเป็นของพวกเขาเองอยู่แล้ว  พวกเขาก็ซึ้งในผลกระทบของนโยบายดีอยู่แล้ว 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่างหากที่ไม่เข้าใจหลักรัฐศาสตร์  ไม่เข้าใจพวกเขา และมองอย่างดูแคลนคนยากคนจนมาตลอดเวลา ไม่เข้าใจการเมืองที่แท้จริง ทั้งระดับปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ  ไม่เคยรู้ผลกระทบจากนโยบายโดยตรงเช่นเดียวกับชาวชนบท   ราวกับว่ามีความรู้ทางรัฐศาสตร์สู้คนจนในชนบทก็ไม่ได้

ประการที่ 2    ความคิดในการปฏิรูปการเมืองของท่านผู้นี้มีอยู่อย่างไร ไม่เคยออกมาแสดงอย่างเปิดเผย   แต่จากท่าทีที่ไปตำหนิคนจนว่าไม่มีความรู้ทางการเมือง สู้ตนผู้เป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์ไม่ได้นั้น  แสดงให้เห็นท่าทีที่น่าเป็นห่วง  เพราะน่าเกรงเหลือเกินว่าจะเป็นแนวคิดเชิงเผด็จการชนชั้น  จะจัดการอะไรให้เป็นชนชั้น  เช่นพลเมืองชั้นปริญญาเอก  ก็ควรมีเสียงมากกว่าพลเมืองที่ไม่มีปริญญา ควรจะมี 10 เสียง   ส่วนคนจนไม่มีปริญญาจะต้องมีเพียง 1 เสียง  เพราะไม่ควรเท่าเทียมผู้ได้ปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์เหมือนตน   อย่างนี้ก็เท่ากับไม่เข้าใจปรัชญาของระบอบประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อย

เพราะปรัชญาของระบอบประชาธิปไตยแท้จริงนั้นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทฤษฎีของความเป็นมนุษย์  นั่นคือ  ภราดรภาพ  เสรีภาพ  และ เสมอภาค  และโดยหลักการศาสนาหมายถึง  คุณธรรม ซึ่งมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยตนเองเสมอ เมื่อเป็นมนุษย์ก็มีความเท่าเทียมกันที่จะบรรลุคุณธรรม เท่ากัน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองว่ามนุษย์เป็นเวไนยสัตว์เท่ากัน จึงให้โอกาสที่จะบรรลุธรรมเท่ากัน (แม้แต่องคุลีมาลย์โจร ก็สามารถบรรลุธรรมได้ และแม้เจ้าชายเทวทัตก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้)  นี่เป็นหลักการพระพุทธศาสนา  และเห็นได้ว่าหลักประชาธิปไตยตรงกันกับหลักการพระพุทธศาสนาด้วย

ฉะนั้น  การเรียนรู้ประชาธิปไตย  ไม่น่าจะมองว่า ต้องเรียนรู้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนี้มาอ้างเท่านั้น  และไม่เพียงการเรียนรู้จากทฤษฎีของตะวันตกอย่างเดียว  แต่ควรเรียนจากหลักการพระพุทธศาสนาด้วย  เพื่อที่จะได้เข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้งบางทีคนจนอาจจะรู้ศาสนธรรมสูงกว่าคนจบปริญญาเอก เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมโดยตรงกับหลักปรัชญาว่าด้วย เสรีภาพ  ภราดรภาพ และ เสมอภาค  หรือแม้กระทั่งพวกนักวิชาการที่เห่อตะวันตกแต่ไม่เข้าใจตะวันตกโดยแท้จริง เพราะไม่เห็นอย่างไรว่า หลักการของวิชาหรือศาสตร์ต่าง ๆของตะวันตก มาจากหลักการของพระพุทธศาสนาอยู่แทบทั้งสิ้น 

กลุ่มพิเศษที่ 2  กลุ่มสันติอโศก

ภาพที่เห็นหลังสุดจากจอแก้ว ก็คือภาพพล.ต.จำลอง ศรีเมือง ทะเลาะกับกลุ่มแม่ค้าที่บริเวณสี่แยก  มิสกวัน ถนนราชดำเนินนอก  พวกแม่ค้าเข้าไปขอร้องให้ม็อบสันติอโศกที่นั่ง ๆ นอน ๆ เฉย ๆ อยู่ถอยออกไปจากบริเวณนั้น เพื่อให้คนมาเที่ยวงานกาชาดเข้ามาซื้อหาข้าวของพวกเขาได้สะดวก  ปรากฏว่าพล.ต.จำลองไม่ยอม เกิดเถียงกัน พวกแม่ค้าขอร้องว่าถ้าปิดทางอยู่อย่างนี้ พวกเขาก็ขายของไม่ได้  ก็จะเจ๊ง  พวกเขาก็เดือดร้อน  ถอยออกไปหน่อยพอให้งานแล้วเสร็จค่อยเข้ามาใหม่ก็ได้  เห็นพล.ต.จำลองจ้องตาถลนไม่ยอม อ้างว่าคนของตนตายไปคนหนึ่งที่นี่ จะถอยไปได้อย่างไร แม่ค้าเถียงว่า คนตายคนนั้นมานอนกลางถนนทำไม โดนเหยียบตายก็ดีแล้ว อะไรทำนองนั้น ทำให้พล.ต.จำลองโกรธ  เวลาพล.ต.จำลองโกรธก็ดูสิ้นศักดิ์ศรีไปหมด เพราะด่าว่าพวกแม่ค้าเหล่านั้นว่าไม่เห็นค่าของคน เห็นเงินทองข้าวของดีกว่าคน   ภาพที่ออกมาก็ไม่สวยงาม  ไม่สมกับเป็นกลุ่มปฏิบัติธรรม หรือกลุ่มศาสนา ไม่ยอมทบทวนตนเองตามหลัก อตฺตนา โจทยตฺตานํ ว่าการไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเช่นนี้  จะเป็นความดีได้อย่างไร  แล้วเรื่องจบลงที่ต่างฝ่ายต่างอ้างกฎหมาย  อ้างความชอบธรรม  พวกแม่ค้าก็ว่าจะไปฟ้องร้องตามสิทธิของตน  พล.ต.จำลองก็บอกให้ไปฟ้องร้อง เชิญเลย  อะไรทำนองนั้น  พวกแม่ค้าพ่อค้าก็ถอนตัวไปอย่างเดือดดาล แต่ไม่ทราบว่าจะไปฟ้องตำรวจให้จับกุมพล.ต.จำลองหรือไม่    ล่าสุด พล.ต.จำลอง กับกลุ่มสันติอโศก ถูกประชาชนคนหัวหินต่อต้านห้ามเข้า เพราะเป็นเขตพระราชฐานและเขตความสงบและการท่องเที่ยว

เราบันทึกคน 2 กลุ่ม  ม็อบ 2 กองนี้ไว้ เป็นกลุ่มพิเศษ  ที่มีความคล้ายคลึงกันมาก โดยความมีทิฏฐิ  และ  มานะ อัตตาที่คล้ายคลึงกัน

ในเชิงการโฆษณาชวนเชื่อ  ก็พอจะได้ข้อสรุปชั้นต้นที่แปลกแตกต่าง นั่นคือ  การโฆษณาชวนเชื่อปลุกระดมมวลชนหรือกลวิธีการล้างสมอง(Brain washing)นั้น สามารถทำได้กับชนทุกชั้น  และแม้กระทั่งตนเองก็ล้างสมองตนเองได้  ซึ่งมักปรากฏจากวงการศาสนา โดยถูกนำด้วยมโนภาพ หรือจินตนาการที่ผิดพลาด หรือมิจฉาทิฏฐิ   เพราะความเขลา  หรือทางศาสนาพุทธว่าเป็นโมหะ หรืออวิชชา  ผลก็คือ มีการหลอกลวง  โดยหลอกลวงคนอื่นและหลอกลวงตนเองอย่างสมบูรณ์

 

บานไม่รู้โรย  
www.newworldbelieve.com/
1 เม.ย. 2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการศึกษา การโฆษณาชวนเชื่อล้มล้างรัฐบาลทักษิณ 15 หัวข้อการศึกษา

1. ไม่เหมือนสถานการณ์ 14 ต.ค.16
2. ไม่มีโอกาสต่อรอง-ไม่ชนะไม่เลิก
3.ข่าวลือยุคอุตสาหกรรมข่าวมาพร้อมอันตราย
4. หลอกเด็กเยาวชนมาร่วมงานสกปรก
5. อย่าให้เป็นเหมือนอิรัควันนี้
6. เคลื่อนจากลานพระบรมรูปสู่สนามหลวง
7. ปลุกระดมเอาประเทศไทยของเราคืนมา
8. สงครามจิตวิทยา-Psychological warfare
9. ปลุกระดมให้ต่อสู้อย่างยาวนานถึงชาติหน้า
10. สถานการณ์ของชนชั้นนักวิชาการ
11. มองแง่การศาสนา
12. จากสนามหลวงสู่ทำเนียบรัฐบาลนายกฯหนี
13. สยามพารากอน
15. การเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----