ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


11. มองแง่การศาสนา

รายงานข้อมูลการศึกษา 15 หัวข้อ

 

เรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ

รายงานข้อมูลการศึกษาเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ

 

 11.  มองแง่การศาสนา

 

 บทความพิเศษ 11 ทวงคืนประเทศไทยไล่นายรัฐมนตรีออกจากประเทศ  สนามหลวง ASTV1 และ 3

วันอาทิตย์ 5  มี.ค.2549เวลา 18.00 น.ถึงเช้าวันที่ 6 ก.พ. 2549 จบลงด้วยการปลุกระดมสลายตัว โดยนัดชุมนุมต่อไปทุกวัน ระหว่าง 16.00-24.00  แล้วนัดประชุมใหญ่  13  มี.ค. 2549วันที่ 14 มี.ค. 2549  จะยกขบวนไปทำเนียบรัฐบาล กดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกให้ได้

 

 

สถานการณ์แตกแยกของประชาชนไทย มองแง่การศาสนา

 

เมื่อคนพอกพูนความโกรธ  นั่นก็คือไฟ 

   ไฟที่ไม่มีความคิด  มันพอใจต่อเชื้อ  และเชื้อเท่าไร ๆ ไฟก็ไม่รู้อิ่ม  เผาได้ตั้งแต่สิ่งเล็ก ๆ คือ เผานุ่น  ไปจนถึงเผาบ้านเผาเมือง

 

พระพุทธเจ้าของเราตรัสถึงความโกรธนี้ว่า

 

               โกธํ  ชเห  วิปฺปชเหยฺย  มานํ

               สํโยชนํ สพฺพมติกฺเมยฺย

               ตํ  นามรูปสฺมิมสชฺฌมานํ

               อกิญฺจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา

 

               ควรละความโกรธ ละมานะ

               เอาชนะกิเลสเครื่องผูกมัดทุกอย่าง

               ผู้ที่ไม่ติดอยู่ในรูปนาม หมดกิเลสแล้ว

               ทุกข์ก็ครอบงำเขาไม่ได้

 

               One should give up anger and pride,

               One should overcome all fetters.

               Ill never befalls him who is passionless,

               Who clings not to Name and Form.

 

               (จาก เสฐียรพงษ์ วรรณปก  พุทธวจนะในธรรมบท พิมพ์ครั้งที่ 4 ส.ค.2525 หน้า257)

 

            ประเด็นในพระคาถาธรรมบทบทนี้ก็คือ  เรามีความทุกข์กันเหลือเกิน  โดยแท้ที่จริงมาจากเราต่าง  ผูกโกรธ  คือโกรธใครคนหนึ่งคนใด  หรือแม้กระทั่งโกรธตัวเราเอง (ที่ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจ)

   พระพุทธองค์ชี้ว่า  เมื่อเราละความโกรธเสีย ทุกข์ก็ครอบงำเราไม่ได้

 

   ในรายละเอียดก็คือ  วิถีทางแห่งความโกรธ  คือทางบาป

   เมื่อเราไม่ละความโกรธเสีย  ก็เป็นอันเสี่ยงว่า  จะไปสู่กรรมบาปที่มีปริมาณมากขึ้น  โดย

  

ประการที่ 1  บาปที่เกิดจาก มโนกรรม เมื่อเรามีความโกรธ  ก็ย่อมมีความคิดให้ร้ายคนอื่น มีการมุ่งร้ายคนอื่น  มีการปองร้ายคนอื่น  มีเจตนาร้ายต่อคนอื่น และมีแผนร้ายต่อคนอื่น   นั่นเป็นบาปทางจิตใจแล้ว

 

ประการที่ 2  บาปที่เกิดจาก วจีกรรม  หรือวจีทุจริต  มี 4 อย่างคือ

(1)   มุสาวาท การพูดเท็จ หลอกลวง การโฆษณาชวนเชื่อ การปล่อยข่าวลือ          

(2) ปิสุณาวาท วาจาส่อเสียด  ที่เทียวยุยงให้คนหรือสถาบันของชาติแตกกันเป็นฝักเป็นฝ่าย  โดยเจตนา หรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในข่าวสาร   

(3)   ผรุสวาท  วาจาหยาบคาย  การก่นด่าอย่างคั่งแค้นไร้สมบัติผู้ดี  ต่ำ ทราม    ส่ำสกุล ส่ำสถุล  และ  (4)   สัมผลัปปลาปาวาท   การพูดเพ้อเจ้อ  คือพูดในเรื่องเพ้อฝัน เรื่องที่ไม่อาจจะเป็นจริงได้เลย  พล่าม            หลงตนเอง  ซึ่งเกินความจริงและไร้เหตุผลที่จะเป็นไปได้  แต่พูดเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ และโดยชักชวนคนอื่นให้เชื่อตามหลงลืมตนตามไป

 

ประการที่ 3  บาปที่เกิดจากกายกรรม  นั่นคือเกิดการขัดแย้งถึงขั้นที่ใช้กำลังกายเข่นฆ่า ทำร้ายบุคคลอื่นหรือทำร้ายซึ่งกันและกัน เกิดการจลาจล ใช้กำลังเข้าห้ำหั่นกันเอง เสียสติไม่นึกถึงประโยชน์ตนประโยชน์ของชาติ

 

กรรม 3 ทางนี้  โดยหลักการของพระพุทธศาสนาแล้ว  มโนกรรมย่อมเป็นชั้นละเอียดอ่อน หากมโนกรรมไม่บริสุทธิ์เสียแล้ว  ก็ยากที่จะเจริญวิปัสสนาญาณ  ก็ไม่อาจบรรลุมรรคผลนิพพานได้ 

เมื่อลองมองอย่างเป็นรูปธรรม ก็จะมีคติตรงกันกับทางกฎหมายที่ว่า

กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา

 

การที่เราเรียกร้องอย่างเด็ดขาดเกินไป อย่างที่ฝรั่งเรียกว่ายื่นอัลติเมตั้ม(Ultimatum) นั้น  แสดงถึงกรรมที่ชี้เจตนา คือเป็นมโนกรรม

เช่น  ยื่นข้อเรียกร้องให้ถอนตัวจากการเมืองโดยถอนตนจากสิทธิในการเมืองไทยไปอย่างไม่มีเงื่อนไข

ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่มากเกินไป จนสุดวิสัยที่ใครจะทำได้ 

และข้อกล่าวหาก็เป็นเรื่องร้ายแรงสาหัสฉกรรจ์ คือข้อกล่าวหาว่า  โกงชาติ ขายชาติ  ทรราช  โกงแผ่นดิน   โคตรโกง  โกงทั้งสกุล   โกงทั้งโคตร

ซึ่งส่อทางธรรมที่เลวชาติมากเหลือเกิน  จนแม้นรกก็แทบจะรับคนเลวขนาดนี้ไม่ได้

 

และที่สำคัญก็คือ  เมื่อกล่าวหาเขาแล้ว  เราเองนั่นแหละทำการตัดสินเองเสร็จสรรพ  ในชั่วเวลาเพียงอึดใจเดียว  โดยเอามาตรฐานของตนเองฝ่ายเดียวเป็นตัวตัดสิน ว่าเขามีความผิดร้ายแรงเช่นนั้นจริง    แล้วออกคำสั่งบังคับเองเสร็จสรรพว่า  เขาต้องลาออกจากตำแหน่ง และออกจากวงการเมืองไทยไปชั่วนิรันดร

 ซึ่งเป็นการลงโทษที่หนักมาก ๆ ยิ่งกว่าตกนรกอเวจีทางจิตใจเสียอีก

 

เช่นนี้เห็นได้ว่า กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา  เป็นการกระทำไปด้วยความโกรธ ที่มิใช่ธรรมดา แต่โกรธมาก ๆ

และเป็นความอาฆาตแค้นอย่างลึกซึ้ง  เป็น  ปฏิฆะ  คือจองล้างจองผลาญ

และเป็นโมหะคืออวิชชา ความหลง

หลงในอัตตาตัวตน  มีมานะ ว่าตนประเสริฐเลิศล้ำ รู้ผิดรู้ถูกทุกอย่างในโลก  ตนเป็นบรรทัดฐานของสังคมนี้แต่เพียงผู้เดียว

 

ไม่คำนึงถึงความเป็นธรรม โดยหลักความยุติธรรมสากล ที่เป็นหลักมัชฌิมาปฏิปทา

 

และมโนกรรมย่อมไม่บริสุทธิ์

               เช่นนี้ ย่อมเป็นบาป  เป็นมโนทุจริต  ต้องระวังว่าจะเป็นทางนำไปสู่วจีทุจริตและกายทุจริต  อันเป็นบาปกรรมที่สาหัสขึ้นกว่าเดิม  แล้วจะปิดกั้นมรรคผลนิพพานเสีย

คุณงามความดี หรือบารมีที่สะสมมาตลอดชาติก็จะเสื่อมสิ้นสูญไปพลันทันที  อย่างน่าเสียดายอย่างยิ่ง

เหตุเพราะมีอัตตามานะ ทำให้หลงลืมไปว่าอะไรเป็นสาระ  อะไรเป็นอสาระ

โลก  แท้ที่จริงย่อมเป็นอสาระ

เหตุใดไปยึดโลกไว้ 

ในวิถีทางมรรคผลนิพพาน  โลกเป็นสิ่งที่พึงสละ ปลดปล่อย ละวาง เท่านั้น

วางโลกเสียได้  ก็ถึงนิพพาน

โลกนี้แท้จริง  ไร้ค่า

แต่ผู้มีโมหะเห็นว่ามีค่า  จึงไม่บรรลุนิพพาน เพราะไม่ยอมปล่อยวางเสีย

เพียงปล่อยวางโลกที่ไร้ค่าเสียเท่านั้นเอง 

ก็จะพบสัจธรรมว่า  โลกนี้ไร้ค่า  ไม่สมควรที่เราจะยึด แบกเอาเลย

 

เราจงมาเรียกร้องในสิ่งที่สมควร  อย่าโต่งสุดขอบเกินไปจนปิดทางที่ใครอาจทำได้

จงมาสู่ มัชฌิมาปฏิปทา  

ฉะนั้น เราน่าจะมาถึงเวลาแล้วที่คนผู้มีความโกรธ  มาละความโกรธเสีย  คนที่เรียกร้องอย่างสุดโต่ง จักมาสู่ทางสายกลาง 

 

และคนที่กล่าวหาอย่างร้ายแรง  จงมาสู่ความยุติธรรม

จงให้สถาบันของชาติบ้านเมือง   เป็นการตัดสิน

จงอย่าตัดสินคนอื่น ด้วยมาตรฐานของตนเองเลย 

 

คนทั้งหลายจงมารำลึกพร้อมกันถึง  อภัยทาน ละมานะเสีย    ให้ความอภัยต่อกันและกันดีกว่า  แล้วความโกรธก็จะหายไป   

 

   ต้องตามพุทธพจน์ว่า

 

               โยเว อุปฺปติตํ โกธํ

               รถํ ภนฺตํ ว ธารเย

               ตมหํ สารถึ พฺรูมิ

               รสฺมิคฺคาโห อิตโร  ชโน  

 

               ผู้ใดยับยั้งความโกรธที่เกิดขึ้นไว้ได้

               เหมือนสารถีหยุดรถที่กำลังแล่น

               ผู้นั้นเราเรียกว่า “สารถี”

               ส่วนคนนอกนั้นได้ชื่อเพียง  “ผู้ถือเชือก”

 

               Whoso, as rolling chariot, checks

               His anger which has risen up-

               Him I call charioteer.

               Other merely hold the reins.

               (เล่มเดิม อ้างแล้ว หน้า 258)

 

   และผลก็คือ  เป็นผู้หยุดบาปเสียได้  ชีวิตก็มีความสุข  นั่นคือ  ควบคุมอารมณ์ไว้ได้  ไม่ให้เกิดความโกรธ  เหมือนสารถีควบคุมม้าได้  ฉะนั้นแล้ว มรรคผลนิพพาน ย่อมอยู่ไม่ไกลมือเอื้อม.

 

 

  

 

ทางช้างเผือก

www.Newworldbelieve.com

13  มี.ค. 2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการศึกษา การโฆษณาชวนเชื่อล้มล้างรัฐบาลทักษิณ 15 หัวข้อการศึกษา

1. ไม่เหมือนสถานการณ์ 14 ต.ค.16
2. ไม่มีโอกาสต่อรอง-ไม่ชนะไม่เลิก
3.ข่าวลือยุคอุตสาหกรรมข่าวมาพร้อมอันตราย
4. หลอกเด็กเยาวชนมาร่วมงานสกปรก
5. อย่าให้เป็นเหมือนอิรัควันนี้
6. เคลื่อนจากลานพระบรมรูปสู่สนามหลวง
7. ปลุกระดมเอาประเทศไทยของเราคืนมา
8. สงครามจิตวิทยา-Psychological warfare
9. ปลุกระดมให้ต่อสู้อย่างยาวนานถึงชาติหน้า
10. สถานการณ์ของชนชั้นนักวิชาการ
12. จากสนามหลวงสู่ทำเนียบรัฐบาลนายกฯหนี
13. สยามพารากอน
14. วิเคราะห์จำแนกประเภทกลุ่มม็อบ
15. การเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----