ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


6. เคลื่อนจากลานพระบรมรูปสู่สนามหลวง

รายงานข้อมูลการศึกษา 15 หัวข้อ

 

เรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ

รายงานข้อมูลการศึกษาเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ

 

  6. เคลื่อนจากลานพระบรมรูปสู่สนามหลวง

 

รายงานบทที่ 6 ายงานการชุมนุม ต่อต้านรัฐบาล[6]  บทวิเคราะห์พิเศษ (6)รายการชุมนุม ต่อต้านรัฐบาล    26  ก.พ.  49 ณ  สนามหลวง,  ASTV 1 และ 3 วันอาทิตย์   ที่ 26 ก.พ. 254 9

 

ประเทศไทยและประชาชนชาวไทย มีความดี ความประเสริฐเลิศล้ำหลายอย่าง เป็นที่ปรากฏไปในประชาคมโลก  โดยทุก ๆ สถาบันของชาติ  ได้ค่อยสร้างสมความดีให้ชื่อเสียงของประเทศไทยประชาชนไทยเผยแผ่ออกไป

ภาพในองค์รวมก็คือ  ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพมาก  โดยเฉพาะเสรีภาพในการนับถือศาสนา จนเป็นที่ยกย่องของประเทศต่าง ๆ ในเชิงความสมบูรณ์ของการศาสนาสากล

และสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชนในชาติ  ไม่ว่าในสมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบันนี้ก็ตาม  ได้เป็นสถาบันที่เป็นที่รักสักการบูชาและเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนไทย และมีบทบาทอย่างสูงยิ่งในการทำให้ชื่อเสียงของประเทศและประชาชนไทยเป็นที่ปรากฏไปทั่วโลก

แล้วนอกจากนี้ก็มีสถาบันทหารไทย  ที่ทำให้วงการทหารโลกยอมรับ  มาตั้งแต่โบราณ เช่นยุค     โกษาปานไปฝรั่งเศส สมัยพระนารายณ์มหาราช  ตราบมาถึงยุคใหม่ทหารไทยก็ปรากฎชื่อเสียงในสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  ตราบเร็ว ๆ นี้   ทหารไทยก็ยังคงแสดงจิตใจของทหารนักรบให้ปรากฏมาตลอดในวงการทหารนานาชาติ  เช่นได้ร่วมรักษาความสงบในติมอร์ตะวันออก  และในประเทศอิรัค  จนได้รับการกล่าวขวัญถึงพอ ๆ กับการปรากฏของทหารไทยในสงครามเกาหลี   จนมีบทเพลงที่ระลึกของทหารไทยในวีรกรรมแห่งความประทับใจในบทเพลง อารีดัง  (โฮ้อารีดังก่อนยังเคยชื่น   บาน....) ที่ประทับใจซาบซึ้งมาก

สถาบันมวยไทย   ได้แสดงถึงเลือดไทย แสดงความเป็นนักสู้และศิลปศาสตร์การต่อสู้อันฉกาจฉกรรจ์ยิ่งนัก  และบ่งบอกว่าไทยสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยไทยมาได้อย่างไร และปัจจุบันนี้  กำลังขยายความศรัทธาเลื่อมใสและความนิยมออกไปทั่วโลก  โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา  เราจะเห็นฝรั่งตัวโตมารับการสอนเอาศิลปะมวยไทยอย่างกระตือรือร้น  มีเวทีชิงแชมเปี้ยนโลกมวยไทยเกิดขึ้น

นอกจากนี้ก็มีสถาบันอื่น ๆ  ที่ช่วยกันทำให้ประเทศไทยเป็นที่ปรากฏ

แม้กระทั่งสถาบันประชาธิปไตยของเยาวชนหนุ่มสาวที่ปรากฏการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย  นับแต่  16  ต.ค. 16  เป็นต้นมา

อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความดีงามต่อประเทศไทยดั่งนี้

ต่อเมื่อวิเคราะห์ในองค์รวมแล้วจึงได้พบว่า เป็นเรื่องของคุณธรรม หรือความมีธรรมะของชนชาวไทย นั่นเอง  โดยได้พบว่า   มีคุณธรรมที่สถาบันต่าง ๆ ของชาติ  ร่วมกันปฏิบัติอยู่จนเป็นสำนึกแห่งศีลธรรมวัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันมั่นคงของชาติ มาเนิ่นนาน

โดยที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลคำสอนของพระพุทธศาสนาอยู่เป็นอย่างมาก    และเนิ่นนานมานับพัน ๆ ปี พร้อม ๆ กับการเกิดขึ้นของประเทศและประชาชนชาวไทย   จึงเป็นพื้นฐานสามัญสำนึกอันลึกซึ้ง ที่มีอนุสสติถึงธรรมอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม  ในสถานการณ์ขณะนี้  ขณะที่ทุก ๆ ฝ่ายต่างเรียกร้อง  สามัคคีธรรม เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นบนแผ่นดินโดยเร็ว

ทุก ๆ คนจึงควรหันมาคำนึงถึงชื่อเสียงเกียรติคุณของชาติไทย  ที่สร้างมาแต่บรรพบุรุษ  ให้มีชื่อเสียงอันดี  และร่วมกันแก้ปัญหาด้วยหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  โดยการมองนามธรรมให้เป็นรูปธรรมกันจริง ๆ  หรือ  มองธรรมะในวิถีทางวิทยาศาสตร์

นั่นคือ  ความหมายของ  สามัคคีธรรม   เป็นรูปธรรม  เป็นวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้

ประการที่ 1  สามัคคีเกิดขึ้นด้วยการลดความโลภ  ความโกรธ   ความหลง   เมื่อทุกฝ่ายต้องการความสามัคคีของชนในชาติ  ในทางปฏิบัติก็คือตรวจสอบตนเอง  ฝ่ายของตนเองว่า  มีความโลภ  เห็นแก่ตัวเกินไปจนไม่ยอมให้ประโยชน์แด่คนอื่นบ้างหรือไม่   หากเราเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ฝ่ายเดียวแล้ว  สามัคคีจะเกิดขึ้นได้อย่างไร   ฉะนั้น  จะต้องเจือจานผลประโยชน์  และระวังความยุติธรรมว่า  ไม่ใช่เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ได้ประโยชน์  แต่ทุก ๆ สถาบันของชาติ  ทุกคนทุกอาชีพของชาติต่างได้ประโยชน์ไปด้วยกัน ตามสัดส่วนของการลงทุนแห่งตน ๆ 

สามัคคีเกิดขึ้นเพราะการระวังควบคุมความโกรธ  โดยเฉพาะในสถานการณ์การเมืองที่สับสน  จะเป็นสถานะที่เสี่ยงต่อการเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง เพราะการโฆษณาชวนเชื่อ และข่าวลือประการต่าง ๆ  และทุจริตทางวาจา มีวจีทุจริต 4 ประการคือ มุสาวาท การพูดเท็จ หลอกลวง การโฆษณาชวนเชื่อ การปล่อยข่าวลือ          ,ปิสุณาวาท วาจาส่อเสียด  ที่เทียวยุยงให้คนหรือสถาบันของชาติแตกกันเป็นฝักเป็นฝ่าย  โดยประสงค์ร้ายต่อประเทศชาติและประชาชนทั้งปวง,   ผรุสวาท  วาจาหยาบคาย  การก่นด่าอย่างคั่งแค้นไร้สมบัติผู้ดี  ต่ำ ทราม    ส่ำสกุล ส่ำสถุล  และ  สัมผลัปปลาปาวาท   การพูดเพ้อเจ้อ  คือพูดในเรื่องเพ้อฝัน เรื่องที่ไม่อาจจะเป็นจริงได้เลย  พล่ามหลงตนเอง (เช่นพูดว่า  แล้วผมจะปกป้องแผ่นดินไทยให้พี่น้องเอง) ซึ่งเกินความจริงและไร้เหตุผลที่จะเป็นไปได้  แต่พูดเพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ และโดยหลงลืมตน

เมื่อมีทุจริตทางวาจาเช่นนี้แล้ว  มีมโนทุจริตอีกด้วย ก็ปราศจากความเมตตา  อภัย  และความหวังดีต่อกันและกัน

เช่นนี้แล้วสามัคคีธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร    

สามัคคีเกิดขึ้นเพราะความไม่หลงงมงาย  ได้แก่หลงในอัตตา  และ ทิฏฐิมานะ   เมื่อต่างฝ่ายต่างคิดว่าตนใหญ่  ตนแน่นอน  ตนล้ำเลิศ  กล่าวคือ  ความคิดแบ่งชนชั้น แบ่งระดับแห่งโลกียะ ว่าตน ดี  ดีกว่า  ดีที่สุด  เลิศประเสริฐแต่เพียงผู้เดียว  เช่นนี้แล้ว  ย่อมนำมาซึ่งการยกตน ดูหมิ่นและดูแคลนบุคคลอื่นว่า ด้อย  ด้อยกว่า  ด้อยที่สุด  อันเป็นภาคมโนกรรมภายในที่ทุจริต 

เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว สามัคคีธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ประการที่ 2  สามัคคีเกิดขึ้นเพราะคนอยู่ในศีลและธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ได้แก่ศีล 5  เป็นเบื้องต้น   นั่นคือ  การที่ไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น,  ไม่เบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่น,  ไม่เบียดเบียนของที่เขาหวงแหน,  ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจา  และ  ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยความเมาไร้สติและหลงผิด   หากไม่รำลึกถึงศีล 5 และความเป็นชาวพุทธของเราแล้ว  สามัคคีธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร  ซ้ำร้าย 

ก็จะเกิดจลาจล อลเวง ขึ้นภายในบ้านเมืองของเรา  อย่างกรณีพฤษภาทมิฬ 2535  เป็นต้น

ประการที่ 3  สามัคคีเกิดขึ้นเพราะทุกคนเห็นประโยชน์ส่วนรวมของชาติ  ของศาสนา  และของ  พระมหากษัตริย์ 

เมื่อประกาศตัวว่าเรารักประเทศชาติจริงแล้ว  เหตุใดไม่เคารพในกติกาของชาติ  เคารพในกติกาของรัฐธรรมนูญ ที่ถึงแม้ว่าจะมีข้อบกพร่องแต่เมื่อประชาชนยอมรับเป็นกติกา จนได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 แล้ว  ก็ต้องยอมรับ  และดำรงความเป็นบัณฑิต  อย่าดูแคลนรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยการเคารพกติกา   และมีสติระลึกความสำคัญว่า  สังคมจำเป็นต้องมีกติกา  หรือมองเหตุผลทางรัฐศาสตร์ก็คือ  บ้านเมืองจำเป็นต้องมีขื่อมีแป  หากไม่มีขื่อ  ไม่มีแป  และดำรงขื่อแปเอาไว้แล้ว  บ้านเมืองจะอยู่ได้หรือ  และเมื่อบ้านพังครืนลงมา จะไปอยู่ไหน  และแม้จะโทษตนเองภายหลังก็ยังจะน้อยไป   เพราะกลายเป็นว่าทำลายประเทศชาติ  บ้านเมืองตนเองเพราะความเขลา ไร้สติ  มองสาระว่าไม่เป็นสาระ  มองอสาระว่าเป็นสาระ

ประการที่ 4  สามัคคีธรรมเกิดขึ้นเพราะทุกฝ่ายทุกคนรู้หน้าที่ของตนและทำหน้าที่อย่างดีที่สุด  นั่นคือ  หน้าที่ที่บรรจบกันที่ความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง  ความเจริญรุ่งเรืองของชาติในที่สุดอันเป็นเป้าหมายร่วมกันนั่นเอง

และหากเราไม่รำลึกถึงหน้าที่อันสูงสุดนี้และร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด เช่นนี้แล้ว

สามัคคีธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

หากเรารักชาติของเรา  แล้วต่างพากันลืมหน้าที่ที่พึงทำไปตาม ๆ กันเสียแล้ว

สามัคคีธรรมเพื่อชาติ จักเกิดขึ้นได้อย่างไร?

หากเรารักศาสนาของเรา  เราต้องแสดงออกซึ่งการเชื่อฟังคำสอนของศาสนา  ในที่นี้ พุทธองค์ตรัสว่า  การบูชาพระองค์นั้น  บูชาด้วยการประพฤติธรรมของพระองค์(ปฏิบัติบูชา)  จักเป็นการบูชาอันสูงสุดที่จะยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้เกิดขึ้นจริง 

และวาระนี้  เราจึงต้องปฏิบัติธรรม  คือสามัคคีธรรมให้บรรลุผลจริง  จึงจักแสดงถึงการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐพระองค์บรมครูของเราทั้งหลายพระองค์นั้น

และหากเรารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราจริง  ก็ไม่ควรประพฤติสิ่งที่ก่อให้ขัดเคือง ให้ทรงวิตกหรือหมางใต้เบื้องยุคลบาท  และระมัดระวังการประพฤติอย่างไม่เหมาะไม่ควรทางไตรทวาร  และในเดือนมิถุนายน 2549 นี้ก็จะเป็นวาระของชาติและประชาชนที่ยิ่งใหญ่ มโหฬาร เปี่ยมด้วยความหมายอันบรมสุขของประชาชนทั้งแผ่นดิน  ที่รัฐบาลได้วางโครงงานฉลองมหามงคลกาลทรงครองราชย์มาครบ  60 พระพรรษา เป็นกรณีพิเศษสุดยิ่งใหญ่ที่กระเดื่องดังไปทั่วโลก

ฉะนั้นจึงควรที่จะทบทวนเรื่องสามัคคีธรรมที่พระองค์ทรงดำรัสเตือนสติพวกเราทั้งหลายไว้ว่า        “รู้รักสามัคคี”  “เข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา”   และร่วมกันถวายสามัคคีธรรมนี้  เป็นการแสดงความกตัญญูของชนทุกหมู่เหล่าทุกสถาบัน ทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาของชนชาวไทย เป็นการสักการะบูชาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา

สังคมก็จักสงบสุข  และคนมีความสุขสบายอารมณ์ยิ่งนัก

แล้วค่อยแก้ไขปัญหาไปบนพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ทุกฝ่ายทุกคน  มีความสุข  จะไม่ดีกว่าการดำเนินการไปอย่างมีความทุกข์เช่นขณะนี้หรือ?

และบัดนี้   หากเราทั้งหลายบกพร่องหรือลืมสติไปเสีย 

ไม่ทบทวนสามัคคีธรรมอย่างเป็นรูปธรรม อย่างเป็นวิทยาศาสตร์  นั่นคือ  ทบทวนในเรื่องความโลภ, ความโกรธ และ ความหลง  ที่ชาวพุทธต้องระวังการเห็นแก่ตัว การเห็นแก่ญาติ สกุลตนเอง  ฉวยโอกาส เห็นแก่พวกแก่พ้อง,  ระวังความโกรธ  อดทนต่อวาจาสามานย์สามหาวของคนพาล และการกล่าวหาอันเป็นเท็จที่ไม่ชอบธรรม, ระวังความหลง, ระวังอัตตา,  ระวังมานะทิฏฐิว่าตนเลิศประเสริฐแต่เพียงผู้เดียว คนอื่น ๆ ต่ำทรามไปหมด

ไม่ทบทวนศีล5 ไม่ระวังสังวรในศีลคือการที่ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น  และธรรมมีเมตตาจิตอันบริสุทธิ์,  ปล่อยให้เกิดความเติบโต ให้จิตใจพอกพูนสิ่งที่อันตรายคืออัตตา  ทิฏฐิมานะ   ความเห็นแก่ตัว ไปเรื่อยโดยไร้เดียงสาต่ออันตรายของมัน    ไม่มองผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ 

และไม่ระลึกถึงหน้าที่ที่ร่วมกันอยู่ของความเป็นประชาชนไทย ผู้มีหน้าที่ที่ต้องทำอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อ หน้าที่ที่บรรจบกันที่ความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง  ความเจริญรุ่งเรืองของชาติในที่สุดอันเป็นเป้าหมายร่วมกัน    ดังกล่าวมาแล้ว  ความสงบจากความวุ่นวาย  ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองของชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

และหากไม่ปฏิบัติธรรมเครื่องบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่นี่และเดี๋ยวนี้แล้ว

ความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

 

ธรรมาชีพ  ธรรมาชน,   ป.ธ.ร.
http://www.newworldbelieve.com/
26           ก.พ. 2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการศึกษา การโฆษณาชวนเชื่อล้มล้างรัฐบาลทักษิณ 15 หัวข้อการศึกษา

1. ไม่เหมือนสถานการณ์ 14 ต.ค.16
2. ไม่มีโอกาสต่อรอง-ไม่ชนะไม่เลิก
3.ข่าวลือยุคอุตสาหกรรมข่าวมาพร้อมอันตราย
4. หลอกเด็กเยาวชนมาร่วมงานสกปรก
5. อย่าให้เป็นเหมือนอิรัควันนี้
7. ปลุกระดมเอาประเทศไทยของเราคืนมา
8. สงครามจิตวิทยา-Psychological warfare
9. ปลุกระดมให้ต่อสู้อย่างยาวนานถึงชาติหน้า
10. สถานการณ์ของชนชั้นนักวิชาการ
11. มองแง่การศาสนา
12. จากสนามหลวงสู่ทำเนียบรัฐบาลนายกฯหนี
13. สยามพารากอน
14. วิเคราะห์จำแนกประเภทกลุ่มม็อบ
15. การเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----