ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


5. อย่าให้เป็นเหมือนอิรัควันนี้

รายงานข้อมูลการศึกษา 15 หัวข้อ

 

เรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ

รายงานข้อมูลการศึกษาเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ

 

5. อย่าให้เป็นเหมือนอิรัควันนี้

 

รายงานบทที่ 5 รายงานการชุมนุม ต่อต้านรัฐบาล[5] บทวิเคราะห์พิเศษ    (5)รายการชุมนุม กู้ชาติ 11 ก.พ. 49 ปิดบัญชีทักษิณณ  ลานพระบรมรูปทรงม้า,  ASTV 1 และ 3 วันที่ 11 ก.พ. 2549 เวลา 1200 - 2400 น

 

มาถึงวันนี้  ถนนทุกสายมุ่งสู่สนามหลวง  นั้น  น่าจะไม่เป็นความจริง  ขบวนการทั้งสองด้าน  ต่างเข้มขึ้น มีถนน 2 สาย 2 ทาง ที่นำไปสู่เป้าหมายที่แตกต่างกันเสียแล้ว

เฉพาะการออกข่าวของสื่อ ทั้งโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์  ก็ดูน่าตื่นเต้นขึ้นทั้งสองด้าน

คือด้านผู้ก่อการชุมนุมและด้านรัฐบาล

และที่น่าสังเกตก็คือ  มีการนำกลยุทธข่าวลือมาใช้ อยู่ทุกขณะ  ทำให้เกิดความสับสนไปหมด

และการโฆษณาชวนเชื่อทุกรูปแบบมีความเข้มข้นขึ้น 

และโดยการโฆษณาของทั้งสองฝ่าย แสดงถึงทิฏฐิอันเหนียวแน่นของแต่ละฝ่าย  อย่างยิ่ง

โดยเฉพาะฝ่ายประชาชนที่ต่อสู้ต่อต้านรัฐบาลที่ประกาศจะไม่เลิกการชุมนุมแม้จะเปิดประชุมสองสภา ตามข้อเสนอของฝ่ายรัฐบาล  จะต่อสู้ต่อไปและจะนำปัญหาปฏิรูปการเมืองมาพิจารณาในเครือข่ายขบวนการต่อต้านต่อไป

จึงน่าเกรงเหมือนกันว่าการชุมนุมจะยืดเยื้อ  และอาจจะก่อเกิดความอลเวง  ไร้ระเบียบได้

สิ่งที่คนทั้งหลายเป็นห่วงก็คือประเทศชาติของพวกเราทั้งหลายจะเป็นอย่างไร

ขณะนี้ประเทศชาติไทยเรามีปัญหาอะไร

 

 ก็น่าจะกำลังเดินไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้ว  ในทางเศรษฐกิจก็มีตัววัดทางเศรษฐกิจที่เป็นวิทยาศาสตร์ ที่น่าเชื่อถือได้ว่า  เศรษฐกิจดีขึ้น  น่าเสียดายที่ฝ่ายจัดตั้งกลุ่มต่อต้านรัฐบาล ไม่เคยเข้าใจผลกระทบใดใดทางเศรษฐกิจของชาติเลย ไม่เข้าใจสถานการณ์การแข่งขันเชิงเศรษฐกิจข้ามชาติ ที่รัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใดก็ตามต้องระวังทุกขณะ เพราะหากพลาดลงหรือตามไม่ทันการณ์ในขณะใดขณะหนึ่งแล้วอาจจะยังผลให้เกิดความล่มจมทางเศรษฐกิจของชาติได้

อย่างไรก็ตาม  เมื่อการเคลื่อนไหวมาถึงขณะนี้แล้ว เราก็ย่อมมีแต่สิ่งเดียวคือ การให้อภัยซึ่งกันและกัน ขอให้ทุกฝ่ายมีความหวังร่วมกันว่า ขบวนการจะไม่รุนแรงแต่จะเป็นไปอย่างสงบ  แสดงเหตุผลรุนแรงทางวาจา  แต่ไม่เหลิง ลืมตัว  หลงอัตตา  หลงทิฏฐิมานะ

อย่าให้เป็นเหมือนอิรัควันนี้

และที่สำคัญก็คือ  ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามวิถีทางประชาธิปไตยที่ทั้งสองฝ่ายต้องการพอ ๆ กัน

การต่อสู้ ที่เคารพกติการหรือวิถีทางที่เป็นแบบแผนวัฒนธรรมของระบอบประชาธิปไตย  จะเป็นข้อบ่งชี้ ถึงความจริงใจของทั้งสองฝ่าย  และการที่จะชนะใจประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

และเราขอเตือนรัฐบาล ในฐานะผู้มีความสำนึกรับผิดชอบต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผู้หนึ่ง  ให้ตระหนักในภาระหน้าที่ของรัฐบาล  เตือนตนเองว่ารัฐบาลมีหน้าที่อะไร แล้วปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มที่

ขอย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง    และให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ  หน้าที่ของรัฐบาลคือ ทำให้ประเทศชาติมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  มิใช่ก่อเกิดความแตกแยก

และมีหน้าที่ค่อย ๆ ลดทอนสิ่งที่ร้ายแรงให้ลดความร้ายแรง  สิ่งที่สับสนอลเวง ให้ค่อยไปสู่ความสงบ

ทำความแตกสามัคคี ไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน  ไปสู่ความสมานฉันท์  โดยมาตรการและเครื่องมือของรัฐทุกประการ  ที่รัฐบาลมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะนำออกมาใช้อย่างเต็มที่

และเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายนั้น   ต้องตั้งอยู่บนความอดทนอย่างยิ่ง

 ควรตั้งอยู่บนอนุสสติ คือธรรมานุสสติ ถึงหลักธรรมว่าด้วยความอดทน ตามหลักอีกข้อหนึ่งใน  โอวาทปาฏิโมกข์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐล้ำเลิศด้วยปัญญาบริสุทธิ์ ที่ว่า  ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา  ขันติคือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง คือมุ่งปฏิบัติขันติธรรมอย่างยิ่งยวดจนเป็นตปะ  แล้วอาจขจัดกิเลสเกลี้ยงจนบรรลุธรรมขั้นสูงได้

 เพราะความอดทนจะป้องกันความโกรธ ระงับอารมณ์มิให้ลุแก่โทสะ  อันเป็นทางแห่งบาปกรรมร้ายแรงที่ปิดกั้นมรรคผลนิพพานเสีย

ในกรณีนี้ก็คือ อดทนต่อวจีเข้ม ๆ ที่หลั่งออกมาจากคนกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐบาล ที่เขาแสดงความเห็นออกมา ตามความรู้สึกและประสบการณ์อันโหดร้ายที่พวกเขาได้รับ หรือแม้กระทั่ง อดทนต่อการยั่วยุด้วยถ้อยคำที่หลั่งออกมาจากอารมณ์เคียดแค้น ไร้เหตุผล       แต่เราต้องต่อสู้ความเท็จด้วยความจริง 

 ขณะเดียวกัน  ย่อมมั่นใจและมั่นคงในการต่อสู้โดยชอบธรรม ตามกฎกติกาที่ชอบธรรมตามหลักการของประชาธิปไตย  และโดยธรรมะ

 ถ้าเราตั้งอยู่บนหลักการปกครองตามหลักการของพระพุทธศาสนา  เหตุการณ์ก็จะจบลงด้วยดี  นั่นคือ  หลักการปกครองของผู้เป็นใหญ่ คือพรหมวิหารธรรม   คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา   

 ประกอบด้วยกุศลธรรมพร้อม 3 ประการ คือ  อามิสทาน  อภัยทาน  และธรรมทาน  และความสุจริตพร้อมในไตรทวาร คือ  กายกรรม  วจีกรรม และมโนกรรม

 ซึ่งเป็นหลักการปกครองของพระมหาราชา ขององค์พระมหากษัตริย์ หรือจักรพรรดิ์ใดและประมุขบรรพบุรุษไทยโดยตลอดมา 

 และโดยหลักธรรมเหล่านี้ ได้พาประเทศไทยให้รอดมา และจะพาประเทศไทยให้รอดต่อไป  สร้างความสมานฉันท์ สร้างสามัคคีธรรม  ซึ่งได้ส่งผลให้ไทยดำรงความเป็นเอกราชอย่างสง่างามตลอดมาและจะตลอดไปในสังคมโลก.

 

ธรรมาชีพ  ธรรมาชน,   ป.ธ.ร.
 http://www.newworldbelieve.com/
 24  ก.พ. 2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการศึกษา การโฆษณาชวนเชื่อล้มล้างรัฐบาลทักษิณ 15 หัวข้อการศึกษา

1. ไม่เหมือนสถานการณ์ 14 ต.ค.16
2. ไม่มีโอกาสต่อรอง-ไม่ชนะไม่เลิก
3.ข่าวลือยุคอุตสาหกรรมข่าวมาพร้อมอันตราย
4. หลอกเด็กเยาวชนมาร่วมงานสกปรก
6. เคลื่อนจากลานพระบรมรูปสู่สนามหลวง
7. ปลุกระดมเอาประเทศไทยของเราคืนมา
8. สงครามจิตวิทยา-Psychological warfare
9. ปลุกระดมให้ต่อสู้อย่างยาวนานถึงชาติหน้า
10. สถานการณ์ของชนชั้นนักวิชาการ
11. มองแง่การศาสนา
12. จากสนามหลวงสู่ทำเนียบรัฐบาลนายกฯหนี
13. สยามพารากอน
14. วิเคราะห์จำแนกประเภทกลุ่มม็อบ
15. การเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549Copyright © 2010 All Rights Reserved.
นี่คือเวบไซต์คู่แฝด, http:\\www.newworldbelieve.net, http:\\www.newworldbelieve.com รวมผลงานการวิจัยรอบด้านทุกสาขาวิชาทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม, โดยเฉพาะเรื่อง ศาสนาใหญ่ ๆ ของโลก, มีการบันทึกข้อมูลทางการพิศูจน์ ทดสอบ วิจัยการศึกษาโลกลี้ลับ, รวมทั้งไสยศาสตร์ และ ศาสนาสากล, งานวิจัยสังคม การเมืองและวัฒนธรรมไทย-สากลและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ยาวนานกว่า 14 ปี, แสดงไว้ในเวบไซต์แฝดคู่นี้. เกี่ยวกับประชาธิปไตย, เรากำลังเพ่งเล็งว่าเป็นประเด็นสำคัญยิ่งของประเทศไทยขณะนี้, เพราะโดยยุคสมัย, ไทยไม่อาจจะย้อนกลับคืนไปสู่เผด็จการได้อีก, แม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเก่าแก่......พรรคหนึ่งจะพยายามต่อสู้อย่างสุดฤทธิ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของระบอบอดีตเผด็จการ นำการเมืองไทยหวลกลับสู่ระบอบทึ่น่ารังเกียจคือ โบราณาอามาตยาธิปไตย (ซึ่งเป็นระบอบเผด็จการ ของการปกครองมาแต่ดั้งเดิมนั่นเอง) ซึ่งไม่สามารถจะส่งผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นได้เลย, ก็จะเป็นการหลงผิด เพราะผลที่จะเกิดขึ้น จะเป็นเพียงพร่าเวลาที่มีค่าไปอย่างน่าเสียดาย, เหลวไหลไร้ประโยชน์, มีแต่จะสร้างความเสื่อม, เลวทราม, สร้างความบอบช้ำแก่ประชาชนและประเทศต่อไปอีก, และก็ไม่อาจจะเดินหน้าไปได้ตามระบอบเดิม, ไปได้ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเดินต่อไปไม่ได้, ต้องหมุนกลับสู่เส้นทางสากลประชาธิปไตยจนได้เท่านั้น, คนไทยทุกชนชั้นทุกหมู่เหล่าการอาชีพ ทุกฐานะความเป็นอยู่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริง (คือเรียนรู้ตัวเอง ว่าแท้จริงคนมีเสรีภาพ ไม่ใช่ทาส), เพราะเราอยู่ในโลกยุคใหม่, ต้องสร้าง, ต้องใช้วิถีทางประชาธิปไตยนี้แก้ปัญหาการเมืองของประเทศ, แก้ทุกปัญหา ทั้งเศรษฐกิจและสังคม แม้การวัฒนธรรม ก็ต้องสร้างขึ้นใหม่ในฐานะ วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้ได้, จึงจะสามารถนำประเทศไปสู่เกียรติและฐานะสากลของคำว่าชาติ หรือ ประเทศไทยได้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ และล้ำหน้าประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการโบราณเดิมไปได้, และนั้นเป็นวิถีทางเดียวที่นำไปสู่ชัยชนะ ทางเดียวเท่านั้น และเวบไซต์แฝดคู่นี้พยายามชี้แสงสว่าง เปิดดวงตาของประชาชน ให้มองเห็นเส้นทางที่ถูกต้อง เป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้องของการศาสนาวัฒนธรรมส่วนที่เป็นสาระสำคัญควบคู่ไปกับประชาธิปไตยที่แท้จริง และที่สำคัญ เวบไซต์ทั้ง .net และ .com คู่นี้ จะนำคนทั้งหลายในโลก ไปสู่ ศาสนาใหม่แห่งโลกใหม่ (newworldbelieve)โดยมีการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับวิถีทางความคิด และ การเมือง แบบประชาธิปไตย นี้เอง. *** (16 ส.ค.2561) • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 16 ส.ค.2561 เวลา 13.35 น.