ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


4. หลอกเด็กเยาวชนมาร่วมงานสกปรก

รายงานข้อมูลการศึกษา 15 หัวข้อ

 

เรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ

รายงานข้อมูลการศึกษาเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ

 

 4.  หลอกเด็กเยาวชนมาร่วมงานสกปรก

 

รายงานบทที่ 4  รายงานการชุมนุม ต่อต้านรัฐบาล[4] บทวิเคราะห์พิเศษ    (4)รายการชุมนุม กู้ชาติ 11 ก.พ. 49 ปิดบัญชีทักษิณณ  ลานพระบรมรูปทรงม้า,  ASTV 1 และ 3 วันที่ 11 ก.พ. 2549 เวลา 1200 - 2400 น

 

 

แล้ว การขยายเครือข่าย รวมพลังไล่ทักษิณ  ก็ขยายไปสู่กลุ่มเด็ก ๆ          อย่างที่เห็นล่าสุดในวันนี้ก็คือ  การขยายเครือข่ายเข้าไปสู่นักเรียนมัธยม  จนมีเด็กนักเรียนร.ร.เตรียมอุดมศึกษา 3 คน อายุ 17 ปี ออกมาประกาศไล่ นายกรัฐมนตรี ที่สี่แยกคอกงัว ด้วยเหตุผลหลายข้อ  อย่างไร้เดียงสาทางการเมือง

ซึ่งเป็นการเห็นแก่ตัวและไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งของกลุ่มต่อต้านรัฐบาล ที่พยายามทุกทางเพื่อหาแนวร่วมด้วยการไปยุยงคนกลุ่มเหล่าต่าง ๆ ให้แตกแยก  ดังที่เห็นมา แม้กระทั่งกลุ่มบรรพชิต ที่ท่านปล่อยละวางแล้ว ก็ยังพยายามจะไปยุยง  อันเป็นบาปกรรมแก่ตนอย่างยิ่ง   บัดนี้มายุยงส่งเสริมเด็ก ๆ จึงเป็นการไม่สมควรและไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่ง    เพราะโดยมติของการเมืองไทยเห็นว่าเด็กไทยมีวุฒิภาวะทางการเมือง ก็ต่อเมื่ออายุครบ 18 ปี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และยังต้องระวังอย่างยิ่งว่า การเมืองมีเหลี่ยมคมที่เป็นอันตรายมากหลายเหลี่ยมคมอย่างยิ่ง  ที่แม้แต่ผู้ใหญ่  หรือนักการเมืองอาชีพเอง ก็ได้พบความหายนะทางการเมืองมาคนแล้วคนเล่า จนกระทั่งมีคำกล่าวว่า การเมืองฆ่าคนดี ๆ ของสังคมไปคนแล้วคนเล่า นั่นอย่างไร  จึงยังไม่เหมาะไม่ควรสำหรับเด็กนักเรียนจะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเมืองภาคปฏิบัติ  แต่ควรเรียนรู้การเมืองไปตามลำดับ คือเรียนรู้ทฤษฎีให้เพียงพอเสียก่อนจึงไปสู่การปฏิบัติชั้นตื้นและลึกเมื่อมีวุฒิภาวะแล้ว (เหมือนพระท่านมีปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ เป็นชั้นๆ ไปตามลำดับ  หากไม่มีปริยัติแล้วจะเลยไปสู่ปฏิบัติและปฏิเวธได้อย่างไร)

เพราะการเมืองเป็นสิ่งที่มีเหลี่ยมคมที่อันตรายสุดยอด  โปรดดูท่านป๋วย อึ๊งภากรณ์  ปรีดี พนมยงค์  จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม  กษัตริย์สีหนุ หรือ กาลิเลโอ ผู้ประกาศสัจธรรม ก็ยังได้รับอันตรายจากการเมือง  เป็นต้น หรือดูไปถึงจูเลียส ซีซาร์  หรือ  อเล็กซานเดอร์มหาราช หรือแม้  นะโปเลียน โบนาพาร์ต ว่าเป็นอย่างไร

และได้ทบทวนมองเหลี่ยมมุมอันตรายเช่นนี้บ้างหรือยัง?

แต่หากหลวมตัวเข้ามาแล้วเช่นนี้  ก็ควรมีทัศนะการมองให้ซื่อสัตย์ต่อการเมือง และระวังว่าการเมืองต้องสะอาด  ยุติธรรม  และที่สำคัญหมู่กลุ่มของตน ต้องไม่หันไปสู่ความอลหม่าน ไร้ระเบียบวินัย ตลอดไปจนถึงการออกนอกกฎกติกาแห่งความสันติธรรม เพราะหลักธรรมที่สูงสุดนั้น  คือหลักสันติภาพ    และการต่อสู้แบบไร้ความรุนแรง  คือ อหิงสา

ถ้าไม่เหลิงตน  มองรอบ ๆ ด้านบ้าง  และมีความเป็นธรรมต่อผู้อื่น  โดยมองไกลไปถึงต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เป็นแม่แบบของประชาธิปไตยในตะวันตกและอเมริกา  มีอเมริกา  อังกฤษ  เยอรมัน  ฝรั่งเศส และเยอรมัน เป็นต้น แล้ว ก็จะพบว่า  การชุมนุมเช่นนี้  เป็นสิ่งที่ทำได้อย่างปกติธรรมดา  ไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นอะไร    พวกเขามีสิทธิ์ และมีการชุมนุมหรือการชูป้ายขับไล่ผู้นำเช่นนี้มากันนานนักแล้ว  และมีอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลดำเนินนโยบายที่มีผลแรง ที่กระทบความรู้สึกของประชาชนขนาดหนัก  เช่นนโยบายของประธานาธิบดี ยอร์จ ดับเบิลยู บุช  ที่เปิดสงครามรุกอิรัคในกลางปี  2546  เป็นต้น  ซึ่งจะเห็นกันว่า  การดำเนินนโยบายของเขาได้รับการต่อต้านจากทั้งประชาชนอเมริกาเองและประชาชนต่างประเทศอย่างหนักหน่วง  บุชต้องเผชิญขบวนการขับไล่  เผาหุ่น  ชูป้ายและการชุมนุมทุกแบบ เพื่อปลดเขา    จนกระทั่งในการประชุมเอเปก หรือการประชุมประเทศเครือข่ายเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก ในเดือน ต.ค. 2546 ในประเทศไทย   บุชต้องขนเก๋งดำหุ้มเกราะกันกระสุน อันเป็นพาหนะประจำตัวของตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกันมาใช้ในประเทศไทยเองด้วย  กระนั้น เมื่อมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีวาระต่อมาเมื่อ  2 พ.ย. 2547 บุชกลับได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น

 ฉะนั้น เรื่องวิสัยทัศน์อันกว้างขวางเช่นนี้  จึงเป็นสิ่งที่ผู้เข้าสู่การเมืองจะต้องมองบ้าง  ถ้ามองอย่างแคบเกินไป   ก็จะก่อให้เกิดความเหลิง  ทะนงตน และครั้นเมื่อเอาวิถีอนารยธรรมาใช้ในหมู่กลุ่มผู้หวังประโยชน์และสนองความแค้นอย่างรุนแรง แล้วครั้นเมื่อไม่ได้ดั่งใจจริง ๆขึ้นมา ก็จะขาดความยับยั้งทางอารมณ์จิตใจ  ก็อาจจะก่อการร้าย  ก่อการจลาจล  ก่อความปั่นป่วน โดยโน้มเอียงไปในทางก่อการร้ายใช้กำลังเป็นการต่อสู้ต่อไป   ก็อาจก่อให้เกิดหายนะขึ้นต่อประเทศชาติได้  สิ่งที่น่าคาดหวังจึงไม่ควรเป็นทางบวกอย่างเดียวคือชัยชนะ  แต่ต้องวางทางหนี ทางไล่   เมื่อมีทางไล่ก็ต้องมีทางหนี  ทางหนีที่น่าคาดหวังไว้บ้างก็คือ  การที่ไม่อาจจะได้อะไรดังใจหวัง  และอาจจะต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยอย่างถาวร  ผู้มีหน้าที่เพียงเที่ยวไปชูป้าย ที่มีข้อความขับไล่ผู้นำของตน ว่า   ..............,ออกไป  ...............,ออกไป    โดยที่จำต้องทำหน้าที่นี้ไปนานแสนนานชั่วชีวิต เพื่อการประชดและลบล้างความอดสูของตนเองที่คิดการใหญ่ไม่สำเร็จ

เราจึงหวังว่า  ขบวนการต่อต้านรัฐบาลยุคนี้  อันเป็นยุคประชาธิปไตยตามระบอบรัฐธรรมนูญของประชาชนโดยแท้จริง  ควรจะมองรอบด้านบ้าง  หากมองผลชนะอย่างเดียว แล้ว  ไม่ได้ดั่งใจก็อาจจะผิดหวังดังกล่าว  และจะไม่มีทางออกของอารมณ์ที่เคียดแค้น  และโดยเหตุผลทางจิตวิทยา(Psychological effect) อาจลามปามเป็นเหตุอันไม่พึงหวัง คือจลาจล เผาบ้านเผาเมืองเหมือนเหตุการณ์ 14 ต.ค. 16 วันมหาวิปโยค  หรือ18 พ.ค. 2535 กรณีพฤษภาทมิฬ  ก็ได้   และยังอาจร้ายแรงไปถึงการทำอัตวนิบาต-ฆาตกรรมตนเอง ของกลุ่มแกนนำผู้ผิดหวัง    อันเป็นการประชดและประท้วงฟ้าและดินก็ย่อมเป็นไปได้

ฉะนั้น  หากเด็ก ๆ จะออกมาก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยและต้องระมัดระวัง มีสติรู้ว่าอะไรชอบธรรมไม่ชอบธรรมอย่างไร

และต้องคำนึงด้วยว่า  กติกาประชาธิปไตย  ไม่ได้เปิดโอกาสให้แด่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียว  แต่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย   และทุกฝ่าย  มีสิทธิต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

เพราะทุกฝ่ายมีความรักในประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน

นี่คือความเป็นธรรมโดยแท้จริง  เป็นการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยโดยแท้จริง

หรือมิใช่?

 

ธรรมาชีพ  ธรรมาชน,   ป.ธ.ร.
http://www.newworldbelieve.com/
22                       ก.พ. 2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการศึกษา การโฆษณาชวนเชื่อล้มล้างรัฐบาลทักษิณ 15 หัวข้อการศึกษา

1. ไม่เหมือนสถานการณ์ 14 ต.ค.16
2. ไม่มีโอกาสต่อรอง-ไม่ชนะไม่เลิก
3.ข่าวลือยุคอุตสาหกรรมข่าวมาพร้อมอันตราย
5. อย่าให้เป็นเหมือนอิรัควันนี้
6. เคลื่อนจากลานพระบรมรูปสู่สนามหลวง
7. ปลุกระดมเอาประเทศไทยของเราคืนมา
8. สงครามจิตวิทยา-Psychological warfare
9. ปลุกระดมให้ต่อสู้อย่างยาวนานถึงชาติหน้า
10. สถานการณ์ของชนชั้นนักวิชาการ
11. มองแง่การศาสนา
12. จากสนามหลวงสู่ทำเนียบรัฐบาลนายกฯหนี
13. สยามพารากอน
14. วิเคราะห์จำแนกประเภทกลุ่มม็อบ
15. การเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----