ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


3.ข่าวลือยุคอุตสาหกรรมข่าวมาพร้อมอันตราย

รายงานข้อมูลการศึกษา 15 หัวข้อ

 

เรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ

 รายงานข้อมูลการศึกษาเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ

 

 3.                          ข่าวลือยุคอุตสาหกรรมข่าวมาพร้อมอันตราย

 

รายงานบทที่ 3รายงานการชุมนุม ต่อต้านรัฐบาล[3] บทวิเคราะห์พิเศษ    (3)รายการชุมนุม กู้ชาติ 11 ก.พ. 49 ปิดบัญชีทักษิณณ  ลานพระบรมรูปทรงม้า,  ASTV 1 และ 3

 

 

สถานการณ์ขณะนี้ อะไรเป็นอะไร  ใครบ้างกำลังคิดการทำอะไร และ อย่างไร?  ยังสับสน  ไม่กระจ่างชัด

แต่ถ้าพินิจพิจารณาให้ดีแล้ว สถานการณ์  อะไรเป็นอะไร ใครทำอะไร  และอย่างไร...  นี้  เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างสับสนมานาน  ในสังคมไทย   อันเนื่องมาจากช่องทางการสื่อ  มาสู่อายตนะ6 เพิ่มมากขึ้น  และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปิดโอกาสให้คนทั้งหลายไม่จำกัดในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารซึ่งจะได้มองเห็นปัญหาชนิดนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ตามนวัตกรรมของเทกโนโลยีการสื่อสาร 

แต่วงการสื่อสารไทยเอง และสถาบันการศึกษาด้านการสื่อสารเอง ต่างพากันเฉยเมยเพราะเหตุใดก็แล้วแต่  หาได้รู้สึกไม่ว่า  จะนำมาพร้อมอันตราย  อันเนื่องมาจากการโฆษณามากมายผ่านสื่อที่มากมายหลายหลากเหล่านี้  จึงมิได้มีการติดตามศึกษาและวิจัยไว้แต่อย่างใดเลย

ฉะนั้น  เมื่อมีการโฆษณาชวนเชื่อ(Propaganda) หรือข่าวลือ(Rumor)เกิดขึ้น  จึงมักมีคนกลุ่มหนึ่งที่ตามไม่ทันเสมอ  และผลก็คือ  กลายเป็นเหยื่ออันโอชะของของนักตกเบ็ดด้วยการโฆษณาชวนเชื่อนั้น ๆ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

เรากำลังมองประเด็นเรื่องการสื่อสาร ว่าเป็นประเด็นต้นเหตุสำคัญของสถานการณ์ความสับสนขณะนี้

เมื่อวิชาชีพการสื่อสารและวิถีทางการสื่อสารมวลชนเพิ่มมากขึ้นอย่างหลายหลาก  และมีช่องทางคือเทกนิกชั้นสูงเพิ่มขึ้นอย่างหลายหลาก  ก็มีอาชีพ ที่ทำมาหากินในวงการสื่อสารมากขึ้นด้วยอย่างมหาศาล  พวกเขาก็ทำอาชีพกันหลายหลากออกไป  แต่การดูแลเอาใจใส่ในส่วนของคนมีอาชีพทำมาหากินด้วยการสื่อสารมวลชน  กลับแทบไม่มีเลย 

สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ   มีสิ่งที่เรียกว่า  อุตสาหกรรมข่าว  เกิดขึ้นอย่างมากมาย  นั้นคือการวิพากษ์วิจารณ์สังคม ซึ่งโดยความหมายตามหลักวิชาก็คือ การหยิบนำเอาเนื้อข่าว แม้แต่คำหนึ่งคำเดียว ประโยคหนึ่งประโยคเดียว  วลีเดียว  ไปจนถึงหลาย ๆ หน้ากระดาษ  ไปวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างไม่มีจำกัด  สุดแต่เอาไปจำหน่ายกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหน คนไหน   และใครมีสติปัญญาอย่างไร  เท่าใด  ก็ขยาย ตีความออกไปได้ตามใจชอบ เท่าที่สติปัญญามี  โดยไม่มีการคำนึงวุฒิปัญญา วุฒิภาวะ  และเมื่อข่าวนั้นเกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญของชาติบ้านเมือง และมีความละเอียดอ่อนไหวง่าย(Sensitive) ก็ย่อมก่อความสับสนแด่สังคมแด่ประชาชนและประเทศชาติ  ไปถึงก่อความเข้าใจผิดเป็นอันตรายในเรื่องราวที่เป็นประเด็นสำคัญของประเทศชาติ

และ  นี่ก็คือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้  นั่นเอง

อันเป็นสถานการณ์ที่คน ประชาชนทั้งหลายมีความสับสนอยู่ ว่าอะไรเป็นอะไรในชาติบ้านเมืองของเรา

และในสถานการณ์อย่างนี้ ขณะนี้  ย่อมมีหนทางพิจารณาเพื่อการตัดสินใจต่อปัญหาความสับสน  ของข้อมูลข่าวสารก็คือ

ประการที่ 1  พิจารณาว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่   การโฆษณาชวนเชื่อ(Propaganda) นั่นคือความไม่จริงใจในการปล่อยข่าว  บิดเบือนข้อเท็จจริง  เอาข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนไปบิดเบือนกล่าวร้ายผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่กลุ่มของตน  ตลอดไปถึงการโฆษณาเท็จ โดยเอาเรื่องที่ปราศจากความจริงโดยสิ้นเชิง มาโฆษณาหลอกลวงประชาชน  ตลอดไปจนถึงระดับสุดยอดของการโฆษณาชวนเชื่อก็คือ  โฆษณาดำเป็นขาว  โฆษณาขาวเป็นดำ  ว่าดีเป็นชั่ว  ว่าชั่วเป็นดี  ว่าบุญเป็นบาป  ว่าบาปเป็นบุญ  ปั้นปอยอยกปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่งให้เป็นพระเจ้าได้  เป็นต้น

ประการที่ 2  ข่าวลือ(Rumor)  ซึ่งเป็นเทกนิกชนิดหนึ่งของการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ก่อเกิดการพลิกผันอย่างรวดเร็ว  เมื่อมีการปล่อยข่าวลืออย่างใดอย่างหนึ่ง  ย่อมหมายถึงการทำร้ายบุคคลใดหรือสถาบันใด  โดยประสงค์ให้ก่อเกิดเหตุการณ์มวลชนอย่างฉับไวขึ้น เพื่อทำการโค่นล้มหรือทำลายอย่างรวดเร็วฉับพลัน  โดยไม่ให้ทันตั้งตัวได้  หรืออย่างน้อยที่สุดก็เพื่อสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่บุคคลอื่น สถาบันอื่น อย่างสาหัสชนิดที่แก้ตัวไม่ได้เลย ทั้งนี้โดยหามูลความจริงไม่ได้เลย

ดังตัวอย่างเมื่อเร็ว ๆ นี้  ที่มีผู้ทำคำสั่งปลอมของสำนักนายกรัฐมนตรี  มีข้อความว่ากองทัพบกให้โอนย้ายหน่วยทหารในจังหวัด  ไปขึ้นกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีและ ผบ.ทบ.คนปัจจุบัน  ต้องรีบออกมาแถลงความจริง   เป็นต้น  

ซึ่งหากได้พบว่ามีบุคคลใดกระทำการดังกล่าวแล้ว นั่นย่อมสามารถใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจได้ทีเดียว  และพิจารณาไปถึงความจริงใจของบุคคลนั้นต่อประเทศชาติและประชาชน

ซึ่งกรณีเช่นนี้  ในวงการสื่อสารมวลชน ก็ยังไม่มีมาตรการลงโทษแก่บุคคลที่กระทำการโฆษณาชวนเชื่อ  หากสามารถกำหนดได้  บุคคลผู้กระทำความผิดควรได้รับโทษอย่างหนักมาก พอ ๆ กับระดับความผิดต่อความมั่นคงของรัฐเลยทีเดียว

แต่เมื่อมีคำถามว่า  ทุกวันนี้ มีการโฆษณาชวนเชื่ออยู่หรือไม่ ?

นี่คือคำถามที่มีประโยชน์  และคำตอบก็คือ  มีการโฆษณาชวนเชื่ออยู่อย่างเต็มที่   สามารถพิจารณาได้เอง โดยพิจารณาจากกลวิธีการของบุคคลและกลุ่มชน  ผู้ทำการโฆษณาอยู่

จะพบชั้นเชิงที่รู้จักกันดีในหมู่นักโฆษณาชวนเชื่อและเอามาใช้อย่างแพร่หลายและมักจะได้ผลก็คือชั้นเชิง  The  sun also rises. นั่นคือ    พระอาทิตย์ก็พลอยเปล่งแสงกับเขาด้วย  

โดยเห็นได้จาก  พยายามอ้างอิงสถาบันชาติ    โฆษณาว่า  กู้ชาติ  กู้ประชาธิปไตย  พยายามอ้างอิงสถาบันกษัตริย์  โฆษณาว่า  ต่อสู้เพื่อในหลวงของเรา   ถวายฎีกา พยายามอ้างอิงสถาบันศาสนา   อ้างว่าตนเป็นศิษย์วัดบ้านนั้นบ้านนี้  ว่าตนต่อสู้เพื่อสังฆราชองค์นั้นองค์นี้  พยายามยุแยกหมู่สงฆ์ให้แตกกัน

และกรณีที่พาหมู่พวกเดินทางไปยื่นหนังสือแด่กองทัพบกเมื่อ 4 ก.พ. 2546  แล้วกลับมาพูดโอ้อวดว่า พล.อ.สนธิ  บุญยรัฐกลิน  ผบ.ทบ.ให้การต้อนรับอย่างดีมาก พูดคุยกันรู้เรื่องและเข้าใจประชาชนที่ต่อสู้  พูดกันอยู่ร่วมครึ่งชั่วโมง แล้วท่านยังเดินออกมาส่งถึงประตูบ้านสี่เสาเทเวศ พร้อมรับรองว่ากองทัพบกจะร่วมการต่อสู้กับประชาชนด้วย   แต่ในความจริง ผบ.ทบ.พูดด้วยเพียง 2 คำว่า  เชิญนั่ง  เชิญดื่มน้ำเย็น  เท่านั้นเอง       ท่านให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่า ที่อยู่รอก็เพราะเกรงจะเกิดเหตุวุ่นวาย และทหารย่อมมีมารยาท ให้เกียรติ์แม้กระทั่งศัตรู  เรื่องการชุมนุมนี้เป็นเรื่องไร้สาระ 

อย่างนี้เรียกว่ากลยุทธ์  พระอาทิตย์ก็พลอยเปล่งแสงกับเขาด้วย  แต่กรณี ผบ.ทบ. ท่านรู้เท่าทันและแก้ไขด้วยการพูดคำจริง  จึงมีคนที่รู้ความจริงไม่พอใจผู้นำการชุมนุม ที่ดูแคลนความเป็นมนุษย์ของเขาและถอนตัวออกมาจากการชุมนุมเพราะเหตุที่รู้ความจริงนี้จำนวนมาก(ดู หน้าสำรวจความคิดเห็นของ น.ส.พ.ไทยโพสต์ 5 ก.พ. 2549)

กลยุทธ์ที่2  All that glitters is not  gold. ที่เปล่งแสงเจิดจ้านั้น ไม่ใช่ทองคำหรอก(เป็นของเก๊) นี่ก็คือ  การสร้างภาพ  ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้วนั่นเอง   คือ  ยกตัวเองให้สูง  ถีบคนอื่นลงต่ำกว่าตน  เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น    เช่นโฆษณาว่า     "คน ๆ นี้กลัวจนกล้า  ส่วนคน ๆ นี้กลัวจนบ้า"   ซึ่งประโยคแรกยกย่องตัวเอง  วาดภาพตัวเองให้สูงส่ง สง่างาม  ส่วนประโยคหลังถีบคนอื่น(นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย)ลงต่ำกว่าตน วาดภาพให้ต่ำทรามน่าสมเพช   ก็เข้าหลักการโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้  สมตามสุภาษิตนิติคำโคลงว่า

โทษท่านผู้อื่นเพี้ยง เมล็ดงา, ปองติฉินนินทา ห่อนเว้น, โทษตนเท่าภูผา หนักยิ่ง, ป้องปิดคิดซ่อนเร้น เรื่องร้ายหายสูญ

หรือการโฆษณาโอ้อวดตนเองเกินที่จะเป็นจริงได้เช่น  "ในอดีตผมมีความผิดชั่วร้ายอย่างไรขอขมาโทษต่อพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ แล้วสนธิจะปกป้องแผ่นดินให้พ่อแม่พี่น้องเอง"  เพราะงานปกป้องแผ่นดินเป็นงานใหญ่มาก ต้องร่วมมือกันทั้งทุกสถาบันของชาติ จะอวดตนเองคนเดียวได้อย่างไร  ฉะนั้นการพูดนี้จึงผิดความจริง และย่อมเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อ

ซึ่ง ทั้งหมดนี้คือการดูหมิ่นดูแคลน ที่หลอกลวงประชาชน  โดยมองประชาชนมิใช่มนุษย์  ไม่ให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน ตามการรับรองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  เป็นการอาจเอื้อมไปสนตะพาย ชักจูง เพื่อหลอกลวงหลอกใช้ประชาชนให้ทำประโยชน์ส่วนตน หรือให้ทำอะไร ๆ  ก็ได้

เช่นที่พากันตะโกนกันลั่นตลอดคืนว่า    ".....................,   ออกไป"

จนเสียงแหบเสียงแห้ง  ซึ่งผู้เจริญพึงพิเคราะห์เหตุผล  ว่าสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญ ย่อมเท่าเทียมกันในฐานะของความเป็นคน  ไม่มีผู้ใดบังอาจสนตะพายจูงจมูกได้  

หากมีความสามารถพูดได้เพียงคำเดียว ตามที่เขาสั่งให้พูด สั่งให้ทำ

นั่นหรือคือ  เสรีชน?แล้วจะสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างไร?  ทั้งยังถือว่าเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในมาตราที่ 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 ฐานประพฤติตนไม่สมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

กระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเสียเอง  แล้วจะกู้ชาติ  กู้ประชาธิปไตยอย่างไรได้?

และเมื่อขณะนี้  สถานการณ์ยังไม่นิ่ง  เพราะมีการเคลื่อนไหวของหมู่กลุ่มต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา  เพื่อมุ่งสู่การชุมนุมในวันที่ 26 ก.พ.2549  อีกครั้งหนึ่ง และเริ่มมีภาษาโฆษณาที่แปลก ๆ เข้ามาอีก  เช่นมี   คำว่า   อารยะขัดขืน  ที่ฟังดูหรูเท่ห์มาก ๆ   แล้วยังมีข่าวการเคลื่อนกำลังพลของ  กองทัพธรรม   ซึ่งฟังดูหรูเท่ห์มาก ๆ พอ ๆ กัน 

แต่ก่อความสับสนไปหมด  เพราะไม่มีใครเข้าใจตื้นลึกหนาบางของถ้อยคำเหล่านี้

เราจึงขอเสนอแนวพิจารณา ด้วยใจเป็นธรรมและเป็นกลาง ๆ เพื่อประโยชน์โดยแท้จริงของประเทศชาติ และประชาชน ให้ประชาชนพิจารณาโดยมองจากหลักกลยุทธ การโฆษณาชวนเชื่อดังกล่าวมาแต่ต้น  ถ้าฟังดูดีแต่ไร้ความหมาย น่าคิดเลยว่านั่นเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ ตามหลัก All that glitters is not gold.  ที่ออกประกาย ๆ นั้น ไม่ใช่ทองแท้หรอก   ทองเก๊

และโปรดคำนึงในความเป็นมนุษย์ของเราเอง  ตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้แล้วนั้น.

 

ธรรมาชีพ  ธรรมาชน,   ป.ธ.ร.
http://www.newworldbelieve.com/
20  ก.พ. 2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการศึกษา การโฆษณาชวนเชื่อล้มล้างรัฐบาลทักษิณ 15 หัวข้อการศึกษา

1. ไม่เหมือนสถานการณ์ 14 ต.ค.16
2. ไม่มีโอกาสต่อรอง-ไม่ชนะไม่เลิก
4. หลอกเด็กเยาวชนมาร่วมงานสกปรก
5. อย่าให้เป็นเหมือนอิรัควันนี้
6. เคลื่อนจากลานพระบรมรูปสู่สนามหลวง
7. ปลุกระดมเอาประเทศไทยของเราคืนมา
8. สงครามจิตวิทยา-Psychological warfare
9. ปลุกระดมให้ต่อสู้อย่างยาวนานถึงชาติหน้า
10. สถานการณ์ของชนชั้นนักวิชาการ
11. มองแง่การศาสนา
12. จากสนามหลวงสู่ทำเนียบรัฐบาลนายกฯหนี
13. สยามพารากอน
14. วิเคราะห์จำแนกประเภทกลุ่มม็อบ
15. การเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----