ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


1. ไม่เหมือนสถานการณ์ 14 ต.ค.16

 

รายงานข้อมูลการศึกษาเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ

 

 

 

 1.  ไม่เหมือนสถานการณ์ 14 ต.ค.16

 

รายงานบทที่ 1รายงานการชุมนุม ต่อต้านรัฐบาล[1] บทวิเคราะห์พิเศษ  (1)รายการชุมนุม กู้ชาติ 11 ก.พ. 49 ปิดบัญชีทักษิณณ  ลานพระบรมรูปทรงม้า,  ASTV 1 และ 3 วันที่ 11 ก.พ. 2549 เวลา 1200 - 2400 น

 

 

สถานการณ์การเมือง  ไม่เหมือนสถานการณ์ 14 ต.ค. 16 เลย  ยุคนั้นเป็นการต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการทหาร ยุคสฤษดิ์-ถนอม-ประภาส  รัฐบาลมาจากอำนาจการปฏิวัติ  ดูแคลนประชาชน เพราะให้สัญญาว่าจะร่างรัฐธรรมนูญแต่ไม่คิดทำตามสัญญา กลับดองรัฐธรรมนูญไว้เป็นเวลากว่า 10 ปี    

ยุคทักษิณ รัฐบาลมาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ที่ประชาชนร่วมกันร่างสร้างขึ้นมา  จนได้ชื่อว่า  รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ในการเลือกตั้ง พรรครัฐบาลทักษิณได้เสียงในสภาอย่างท่วมท้น จนพอจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวขึ้นได้เป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทย  มีประชาชนกว่า 19 ล้านเสียงสนับสนุน                

ยุคนั้นเป็นยุคสุกงอมทางประชาธิปไตยโดยแท้จริง  การต่อสู้เป็นไปอย่างธรรมชาติ  และด้วยพลังหนุ่มสาวและคนทุกระดับที่บริสุทธิ์ จริงใจ  เมื่อผสมเข้ากับการนำที่เชี่ยวชาญ  จึงกลายเป็นความเคลื่อนไหวที่มีพลังมาก  กระนั้น  ความสำเร็จกลับเกิดจากอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย  ทำให้กระแสมวลชนที่เปราะบาง           ตื่นตระหนก  ตกใจ และพุ่งไปอย่างบ้าคลั่ง  อย่างไม่มีเจตนา หวิดก่อความหายนะอย่างใหญ่หลวงแก่มหาชนไทยทั้งประเทศ หากมิเพราะพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคุ้มครองป้องกันไว้ จึงสงบ แล้วนำไปสู่การปฏิวัติปฏิรูปทางการเมืองอย่างเป็นประวัติการณ์  และส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนี้

ยุคปัจจุบัน มิได้เป็นเช่นนั้น รัฐบาลทักษิณเป็นผลพวงของกติกาหรือสัญญาประชาคม   ซึ่งเป็นความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเป็นความชอบธรรมตามกฎการแข่งขันทุกชนิด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลทักษิณมาในช่วงเวลาที่ชาติมีวิกฤตทางเศรษฐกิจ ยุคไอเอ็มเอฟ.  ที่ประชาชนกำลังมองหาผู้นำ ที่จะมากอบกู้เศรษฐกิจของชาติ ให้ฟื้นสู่ความเป็นไท และได้ให้ความไว้วางใจแก่ ดร.ทักษิณอย่างท่วมท้น  และประชาชนไม่ผิดหวัง  เมื่อรัฐบาลทักษิณได้สร้างผลงานที่ประทับใจประชาชนมาตลอด เริ่มด้วยการปลดหนี้จำนวนมหาศาลของชาติที่เกิดเพราะการบริหารงานผิดพลาด  ของรัฐบาลก่อน  ซึ่งทำพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชาติล่มจมลงไปอย่างหนัก ไทยกลายเป็นหนี้ต่างชาติมหาศาล เงินคงคลังหายเกลี้ยงไป  รัฐบาลทักษิณได้พิทักษ์เงินสำรองของชาติให้พ้นจากวิกฤต จากสถานการณ์ล่มจม จนฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แก้ไขหนี้สินของชาติ จากการเป็นลูกหนี้ จนไทยกลับมาเป็นเจ้าหนี้ ได้ภายในเวลาปีแรก ๆ ที่เขาเข้ามาบริหารงานของประเทศเท่านั้น

การบริหารงานของรัฐบาลโดยการนำของ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร ค่อนข้างก้าวหน้า ไปในเชิงปฏิวัติระบบงานและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญแบบยุคใหม่  มีวิสัยทัศน์ค่อนข้างกว้างไกลจนผู้นำต่างประเทศยอมรับ และส่งคนมาดูงานด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งประชาชนย่อมชื่นชมว่าเป็นชื่อเสียงที่งดงามของประเทศไทยในสายตาของคนต่างชาติยุคนี้

กระนั้น ก็ยังมีบุคคลบางพวกที่ไม่เข้าใจแนวคิดการบริหารแนวใหม่นี้ เพราะพื้นฐานความคิดอ่านที่ล้าหลัง อยู่อย่างมาก

งานสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ  เป็นงานเด่นยิ่งใหญ่ ล่าสุด ที่ชื่นชมของคนทั้งชาติ

งานปราบปรามยาเสพติด มีผลงานเด่นชัดเจน เพราะทำอย่างเด็ดขาดไม่ไว้หน้าคนโกงคนชั่ว

และเมื่อยาเสพติดลดน้อยลงไป ก็กลับไปเพิ่มศัตรูผู้ชิงชังเพราะเสียผลประโยชน์ เกิดขึ้นมาอย่างมากมายที่พร้อมจะเข้าร่วมขบวนการต่อต้านรัฐบาลทักษิณ

ปัจจุบัน รัฐบาลนี้กำลังจัดทำโครงการขนาดใหญ่หรือเมกกะโปรเจกต์ ที่ใช้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่ก้าวล้ำนำหน้าระดับโลก อย่างฉลาดและรอบคอบ ที่ครอบคลุมทุกสาขาการพัฒนาของชาติ ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าจะเขยื้อนประเทศไทยไปสู่ระดับความเจริญรอบด้านอย่างไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ อย่างที่คนในชาติ ต่างเฝ้ารอคอย จับตาดู

ประชาชนไทยแทบทั้งประเทศจึงรักและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทักษิณอย่างเต็มที่  ส่วนผู้ที่ต่อต้าน ก็เป็นเพราะ เป็นกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ ไม่พอใจเป็นการส่วนตัว  เป็นกลุ่มผู้ที่คั่งแค้น และอิจฉาริษยา  และเป็นกลุ่มผู้ล้าหลังทางความคิดธุรกิจยุคก้าวหน้าของโลก  ที่ตามไม่ทันโลกยุคไร้พรมแดน  และมีเพียงจำนวนน้อย   ซึ่งแม้กระนั้นระบอบประชาธิปไตยเองก็ได้ให้ความคุ้มครองในสิทธิของเขา ตามหลัก  Majority rule  minority right  อยู่   แต่การได้รับคุ้มครองสิทธิกลับนำสิทธินี้ไปคิดการร้าย อย่างเห็นแก่ตัวที่สุด 

เมื่อมีกรณีขายหุ้นเงิน 73,000 ล้านบาท ของชินคอร์ปส์ ให้เทมาเซกส์ สิงคโปร์ ซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมของส่วนบุคคลตามระบอบประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจสากล กลุ่มผู้เสียประโยชน์และคั่งแค้น ที่อิจฉาริษยานี้ จึงได้โอกาสโจมตีโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง ว่า ชินคอร์ปส์ ขายชาติ  เลี่ยงภาษี ทำให้ชาติสูญเสียผลประโยชน์ไปจำนวนมหาศาล แม้ครอบครัวชินวัตรที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองจะออกมาอธิบาย แจ้งข้อเท็จจริงและธรรมเนียมการเล่นหุ้นในตลาดหุ้น โดยเฉพาะประเด็นสากลของตลาดหุ้นที่ไม่ต้องเสียภาษี แต่คนเหล่านี้ก็ไม่อาจจะเข้าใจ  หาเข้าใจ หารับฟังไม่  ยกมาเป็นข้อผิดพลาดอย่างสาหัสฉกรรจ์ยิ่งใหญ่  ถึงขั้นปล้นชาติปล้นประชาชน  ถึงขั้นขายชาติขายประชาชน   จนพวกเขาต้องมาคิดกอบกู้ชาติ    

ซึ่งการเคลื่อนไหวเช่นนี้นับว่าไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง และเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างน่าอับอาย

 เมื่อมองดูฝ่ายที่นำการชุมนุมวันนี้ ที่อ้างว่าเป็นการกู้ชาติ  จึงเห็นได้ชัดเจนว่า ไม่มีพื้นฐานของความชอบธรรมเลย แกนนำการชุมนุมในวันนี้ ไม่เหมือนแกนนำยุคนู้น  ยุคนู้นแกนนำเป็นพลังบริสุทธิ์จริงใจของหนุ่มสาวล้วน ๆ ที่ไม่มีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง แต่ยุคนี้แกนนำค่อนไปทางชราภาพ ที่ทำไปเพราะแรงแค้นเนื่องมาจากการสูญเสียผลประโยชน์ เป็นกลุ่มคนที่เอาตัวไม่รอดในโลกยุคใหม่  แกนนำเหล่านั้น ไม่มีประวัติการทำงาน  ผู้นำแกนที่เริ่มต้นมาจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ที่ถูกปลดจากทีวีช่อง 9  ก็เป็นผู้ที่ล้มเหลวในยุคเศรษฐกิจไทยล่ม  แล้วยังไม่ฟื้น ขณะนี้ก็ติดหนี้เงินกู้ธนาคาร ยังไม่สามารถจะชดใช้ได้อยู่เป็นเงินหลายพันล้านบาท และมีความชิงชังเป็นการส่วนตัวกับนายกรัฐมนตรี ไม่เกี่ยวกับสาธารณะ  แกนนำยุคนี้ ไม่มีความจริงใจต่อชาติ และประชาชน แต่ซ่อนเป้าหมายที่เลวร้ายและวางแผนสกปรกมาเนิ่นนานแล้ว โดยงัดเอากลยุทธของยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการโฆษณาชวนเชื่อล้วน ๆ มาใช้ในการต่อสู้ แทนที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ ที่ตรงและซื่อสัตย์ มาแสดงแก่ประชาชน  แต่กลับบิดเบือนข้อเท็จจริง  เพื่อการจูงใจ ถึงการหลอกลวงหลอกใช้พลังมวลชนเพื่อประโยชน์อันซ่อนเร้นส่วนตนทั้งสิ้น

จึงเห็นได้ว่า  เป็นผู้ที่ไม่มีความชอบธรรม ไม่น่าไว้วางใจอยู่แต่ต้น เป็นกลุ่มผู้สิ้นหวังในอนาคต  เป็นกลุ่มผู้ล้าหลังที่ตามไม่ทันสถานการณ์เศรษฐกิจยุคใหม่ ส่วนมากเป็นนักกฎหมายหัวเก่า ที่ตามโลกไม่ทัน      (พวกไดโนเสาเต่าล้านปี) ที่พร้อมสู้ตายอย่างจนตรอก ในปัจจุบัน

โดยนำอาวุธที่มีอยู่เพียงสิ่งเดียวคือ ปาก ออกมาใช้อย่างเต็มที่

เมื่อระบอบประชาธิปไตยไทยเปิดโอกาสให้ โดยหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อันเป็นหลักความชอบธรรมของประชาชน และหลักการของวุฒิภาวะ พวกเขาจึงได้โอกาส และใช้อาวุธเพียงอย่างเดียวของตนฟาดฟันออกไปอย่างสุดฤทธิ์  โดยไม่คำนึงกฎกติกาใดใดของสังคม   โดยหวังว่าเป็นทางรอดทางเดียวของตน 

และแล้วก็เกิดเป็นกลุ่มแกนนำกลุ่มใหญ่ ที่กลายเป็นกลุ่มปากที่ต่อสู้ด้วยความสามหาว เป็นอาวุธเช่นเดียวกัน

ซึ่งเมื่อเราฟัง ๆ พวกเขาทุก ๆ คนตั้งแต่ต้นมาแล้ว พบสัจธรรมแต่เพียงสิ่งเดียว นั่นคือ 

พวกเขามีเพียงปากอย่างเดียวจริง ๆ

ปากที่สามารถพูดอะไรก็ได้  และเขาก็ได้ใช้ปากพูดอะไร ๆ ไปแล้วมากมาย ในเมื่อโอกาสมาถึง

 พวกเขาไม่มีสิ่งอื่น  ไม่มีความรอบรู้รอบด้านอย่างเป็นสากล  ไม่เข้าใจงานธุรกิจข้ามชาติของการแข่งขันเอาตัวรอดยุคใหม่ ไม่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิพอแก่งานการวิเคราะห์   ไม่มีผลงาน  ไม่มีความสามารถ  ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา ที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และทั้ง ไม่มีข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ

ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในการกล่าวหา แม้โดยหลักกฎหมายและจริยธรรม  เอาเพียงการคาดเดามาบิดเบือน  ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่  เพิ่มงานไร้สาระให้แก่ประเทศชาติ   ก่อกวนประเทศชาติให้ระส่ำระสาย ก่อกวนวิถีทางทำมาหาเลี้ยงชีพของปวงชนทุกระดับ ก่อกวนสถาบันการเงินและเศรษฐกิจของชาติ  ก่อกวนสร้างความมัวหมองคลางแคลงแด่สถาบันอันสูงส่งที่เคารพรักบูชาของประชาชน ทั้ง 3 สถาบันมาแต่ต้น  รับและสอดคล้องกับการก่อกวนทำลายชาติของคนอีกกลุ่มหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

เราเห็นว่า  เช่นนี้  ไม่เป็นธรรมแด่ประเทศไทย

ประเทศไทยไม่น่าจะได้รับผลกรรมอันเลวร้ายจากกลุ่ม คนที่มีเพียงปากเช่นนี้เลย

 จึงอยากเห็นประชาชนไทยตระหนักในหน้าที่ของประชาชน และร่วมพลังสามัคคี เพื่อสร้างความเป็นธรรมแด่ประเทศไทย ขึ้นมาโดยเร็ว

 และพาประเทศไทยพ้นไปจากเรื่องไร้สาระเหล่านี้เสียที

 

 ธรรมาชีพ  ธรรมาชน,   ป.ธ.ร.
 http://www.newworldbelieve.com/
 
15 ก.พ. 2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการศึกษา การโฆษณาชวนเชื่อล้มล้างรัฐบาลทักษิณ 15 หัวข้อการศึกษา

2. ไม่มีโอกาสต่อรอง-ไม่ชนะไม่เลิก
3.ข่าวลือยุคอุตสาหกรรมข่าวมาพร้อมอันตราย
4. หลอกเด็กเยาวชนมาร่วมงานสกปรก
5. อย่าให้เป็นเหมือนอิรัควันนี้
6. เคลื่อนจากลานพระบรมรูปสู่สนามหลวง
7. ปลุกระดมเอาประเทศไทยของเราคืนมา
8. สงครามจิตวิทยา-Psychological warfare
9. ปลุกระดมให้ต่อสู้อย่างยาวนานถึงชาติหน้า
10. สถานการณ์ของชนชั้นนักวิชาการ
11. มองแง่การศาสนา
12. จากสนามหลวงสู่ทำเนียบรัฐบาลนายกฯหนี
13. สยามพารากอน
14. วิเคราะห์จำแนกประเภทกลุ่มม็อบ
15. การเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----