ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


แม่ข่าย คลิกที่นี่ที่เดียวถึงหมด รู้หมดในหนังสือพิมพ์ดี เวบไซท์ของเรา
คลิกที่นี่แห่งเดียวรู้หมดมีอะไรในเวบไซต์ของเรา

มีอะไรในเวบไซท์ของเราวันนี้

 

 

 

               

คลิกที่นี่แห่งเดียวรู้หมดมีอะไรในเวบไซต์ของเรา

มีอะไรในเวบไซท์ของเราวันนี้

 

                

               

 

 

สถิติคลิกสำคัญเวบของเรา รายการยอดนิยมสำรวจล่าสุด
เมื่อ 29 เม.ย.2552

 

 

 

1.   โหราศาสตร์                                                               4834 

 

2.  เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2543-2545                 3640 

3.  เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2545-2549                 3569 

4.  ประวัติของผม พระผู้มีปกติอยู่ด้วยอิริยาบถ3                       3043     
           

5.  เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วตลอดปี 2551                      2775  

6.  คาถาอาคม                                                                 1829
7.   กระดานถาม-ตอบ (เวบบอร์ด)                                        1772

8.  รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์                                          1743

9.  เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2549-2550                 1314       

10. หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่38                                                 1125                                
11. หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่
31                                                 1094    

12. หนังสือพิมพ์ดี เล่มที่32                                                 1078    

13. บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี                                       1034 
                           
14. สำนวนพัชราตอนที่
16-27                                             985    
15. สากลจักรวาลสากลศาสนา
14                                         899        
16. ประวัติพัชรา กอปรทศธรรม                                           784

17. ศึกษาโลกลี้ลับภาค 10                                                 618
18. ศึกษาโลกลี้ลับภาค 8                                                   605  
 

19. ศึกษาโลกลี้ลับภาค 9                                                   309    

               

ภาคภาษาอังกฤษ มีสถิติ ดังนี้

-Mystery World Report 15                                               347           
-Mystery World Report 18                                               243    
-Mystery World Report 16                                               237                                  
-Mystery World Report 17                                               208           

-Iresearch Iwrite Iread                                                   117  

-Mystery World Report 19 (มีควบแปลเป็นไทย)                   94

 

                

 เรื่องอื่น ๆ

 -เสียงธรรม(มีเรื่องเดียว)                                                    298                   

 -บทกวี                                                                          238                                  
 -ปลอบใจ
                                                                       126    
-เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.
2552                             124  

-นิทานธรรมะ 8 เรื่อง                                                         104

 

ยอดรวม visitors วันนี้ (29 เม.ย.2552) = 14,833 .-

 

 

หมายเหตุ  คอลัมน์เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว หมายถึงการมองหรือวิเคราะห์เหตุการณ์ทุกชนิดในความหมายของวัฒนธรรมคือบทบาท วิถีชีวิตทั้งหมดของมนุษย์ รวมความไปถึงการเมืองการปกครองทุกระบอบด้วย  ท่านจะได้พบบทวิเคราะห์ทุกสถานการณ์-เหตุการณ์ในสังคมมนุษย์จากคอลัมน์นี้

 

             

  • ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 เม.ย.2552

 

 

 

      

 

 

 

เผยอันดับยอดนิยมในเวบไซต์ของเรา 20 อันดับ
(ตามจำนวนผู้เข้าชมเมื่อ 19 มี.ค.2551)  ดังนี้

 

 

 

อันดับ                         เรื่อง                      จำนวนคน

 

1    ประวัติของผม                                              1,615 

2    คาถาอาคม                                                      974 

3    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 2543-45          839

4    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 2545-49          738 
5    หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 38                                    616 

6    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 2549-50          581     

7    สากลจักรวาลสากลศาสนา 14                          412 

8    รวมบทวิเคราะห์ กม.คณะสงฆ์                          355  

9.   ศึกษาโลกลี้ลับภาค 8                                      339

10  ประวัติพัชรา กอปรทศธรรม                              294 

11  เฝ้าดูวัฒนธรรมฯ สำนวนพัชรา 16-27                290 

12  หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 32                                    265 

13  ศึกษาโลกลี้ลับภาค 10                                    263 

14  บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี                         231 

15  ศึกษาโลกลี้ลับภาค 12                                    220                

16  โหราศาสตร์ ชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร 6             217 

17  บทกวี                                                             179 

18  หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 1                                      161 

19  หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 2                                      156

20  บันทึกดวงชาตาประเทศไทย 2550-2557          154 

 

21  สากลจักรวาลสากลศาสนา 13                          145 

21  เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2536        145  
  

อื่น ๆ และ ภาคภาษาอังกฤษ      

-ปลอบใจ                                                              106 

-Mystery World Report  17                                   99 

-Mystery World Report  16                                   91 

-ดวงชะตาภราดร-นาตาลี                                         82 

-sound (เสียงธรรม)                                                62 

-Iresearch Iwrite Iread                                         45             

-Mystery World Report  18                                   32 

 

·          ผู้เข้าชมทั้งหมด                    7,989        คน

 

-ข้อมูลเมื่อ 19 มี.ค.2551 
 เมื่อเปิดการดำเนินงานเวบไซต์มาได้  1 ปี 7 เดือน 1 วัน

-เปิดดำเนินกิจการเวบไซต์วันที่ 18 ส.ค. 2549

 

                        

 

        

 

   รายการยอดนิยมในเวบไซท์ของเราวันนี้
(
แสดงจำนวนครั้งการคลิ๊กเข้าชม)

1.    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2545-2549                                                 2,459
2.    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.25443-2545                                               2,405
3.
    ประวัติของผม                                                                                             2,354
4.
    ศึกษาโลกลี้ลับ วิปัสสนากรรมฐานระดับอภิญญาตอน1-10                                     2,185
5.    สากลจักรวาลสากลศาสนา                                                                             1,545 
6.
    รวมมนต์และคาถาอาคมทุกชนิด                                                                      1,330
7.
    กระดานถามตอบ                                                                                         1,129
8.
    รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์                                                                          1,061
9.
    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.252549-2550                                             1,047
10.  โหราศาสตร์                                                                                                  997
11.  หนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนท)เล่มที่ 38                                                                   958
12.  หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 32                                                                                    779
13.  หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 31                                                                                    739
14.  บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี                                                                           620
15.  Mystery World Report [Buddhism How] 15-18                                                 571
16.
  ประวัติพัชรา กอปรทศธรรม                                                                            511                       
                               
รวมครั้งการคลิ๊กทั้งหมด                                                          20,690
*ข้อมูลวันที่ 5 ก.ย. 2551การจัดการม็อบสนธิ-จำลอง

ยุทธศาสตร์คือความอดทน, ไร้ความรุนแรง

และประชาชนทั้ง 60 ล้านคนจะต้องช่วยรัฐบาลของเขา

 

 

 

 รายากุหนิงจบลงแล้ว

TBS ช่อง 6

25 ส.ค. 2551 18.30 น.


 

 ราชินยาเศียรพาทมหาราชินีนาถสดุดี
๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑
 

รายงานสดนาทีต่อนาทีข่าวด่วน
ม็อบจำลอง-สนธิ-ประชาธิปัตย์เป่านกหวีด
วันที่26 ส.ค.2551 อ่านรายงานทั้งหมดคลิก

รายงานสดนาทีต่อนาทีข่าวม็อบจำลอง-สนธิ-ประชาธิปัตย์เป่านกหวีดวันที่2:27 ส.ค.2551

การจัดการม็อบสนธิ-จำลอง
ยุทธศาสตร์คือความอดทน, ไร้ความรุนแรงและประชาชนทั้ง 60 ล้านคนจะต้องช่วยรัฐบาลของเขา

 

บันทึกประเทศไทย

เมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีไทย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรขอลี้ภัยในอังกฤษ


 

 

ความจริงวันนี้

NBT
4 ส.ค. 2551, 21.15-23.00 น.

 


สนธิ ลิ้มทองกุล วันนี้
ASTV1, 10 ก.ค.2551, 2000 น.

เวทีม็อบถนนราชดำเนิน 
 


 

 

 

     

 

 อ่านหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่24 ทำไมสหรัฐจึงไม่ควรทำสงคราม การก่อการร้าย 11กันยายน2544 เวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์  กีฬาโอลิมปิกเป็นกีฬาวัตถุนิยมมุ่งกอบโกยเงินอย่างเดียว คดีซุกหุ้น ทักษิณ ชินวัตร การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ เดือน ส.ค.2544  บทวิเคราะห์สากลจักรวาลสากลศาสนา ต้นตำหรับการโฆษณาชวนเชื่อในหมู่มนุษยชาติ

 

 

วันนี้ไม่มีรอยยิ้มจากศรีสะเกษ

เพราะวันดี คำเอี่ยม ยอดนักกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิค 2004 ลูกหลานชาวศรีสะเกษ  พลาดในการแข่งขันปักกิ่งเกมส์ปีนี้  ได้เห็นแต่ประภาวดี เจริญรัตนธารากุล(น้องเก๋) กลับมาพร้อมเหรียญทอง ยกน้ำหนัก เหรียญแรกของไทยในกีฬาโอลิมปิก2008นี้ แค่นี้ก็พอปลอบใจชาวไทย   เราพอใจ  และขอให้กำลังใจนักกีฬาไทยให้ต่อสู้ต่อไป อย่าท้อถอย  และขอให้กำลังใจแด่วันดี คำเอี่ยม ให้ต่อสู้ต่อไป อย่าท้อถอยเลย  ชาวศรีสะเกษรอเช็ดน้ำตาอยู่

 

ศ.ก. 1
15 ส.ค.2551


 

 

แด่สัจธรรมแห่งความตาย

แด่คุณยอดรัก สลักใจ และครอบครัวของเขา

 

โอลิมปิกครั้งที่ 29
Beijing 2008

ภาพที่เห็น


 การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda)
เบื้องต้นแห่งการโฆษณาชวนเชื่อ


 พิธีกรรมไสยศาสตร์งมงายกลางกรุงเทพมหานคร
คืนวันม็อบสนธิ-ประชาธิปัตย์เป่านกหวีด


โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
ASTV1 วันนี้2 (สนธิ ลิ้มทองกุล) มองจากทัศนะแห่งธรรม
ความเชื่องมงายกับม็อบมองจากทัศนะแห่งธรรม

 

 

 

            

 

 

     

โอลิมปิกครั้งที่ 29
Beijing 2008

ภาพที่เห็น


 

แด่สัจธรรมแห่งความตาย

แด่คุณยอดรัก สลักใจ และครอบครัวของเขา

 

ความจริงวันนี้

NBT
4 ส.ค. 2551, 21.15-23.00 น.

 


สนธิ ลิ้มทองกุล วันนี้
ASTV1, 10 ก.ค.2551, 2000 น.
เวทีม็อบถนนราชดำเนิน

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

เสวนาเรื่องปัญหาพระอริยบุคคล4 มีพระโสดาบันถึงพระอรหันต์

ยกที่1

ยกที่2 

ยกที่3 

ยกที่4 

 
อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม หรือการปฏิบัติธรรมทำอย่างไร คลิกที่นี่ 

มาเริ่มศึกษาธรรมะ:อ่านและปฏิบัติจาก หลักสูตรมรรคผล  ต่อด้วย

 

ศึกษาโลกลี้ลับ:  วิปัสนากรรมฐานระดับอภิญญา Buddhism How  ภาคไทยและอังกฤษ เริ่มตอน1-17


  

 

บันทึกกรณีเขาพระวิหารศรีสะเกษ
เหตุเกิดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่บ้านภูมิชรอล ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ


วุฒิสมาชิกและวุฒิภาวะ วันนี้

กรณีปราสาทพระวิหารวันนี้

จงรักเพื่อนบ้านยิ่งกว่ารักตนเอง

 

กรณีปราสาทพระวิหารวันนี้ [2]

จงรักศัตรู และรักเพื่อนบ้านยิ่งกว่ารักตนเอง

 

 

 

ารเมืองวันนี้
ฟังเสียงสาวน้อยการศึกษาแค่มัธยมต้นบ้าง


 

 ศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กลุ่มม็อบสนธิ-จำลอง-ประชาธิปัตย์ เปิดเส้นทางการ จราจรบริเวณ ถ.พระราม 5 และ ถ.พิษณุโลก รวมทั้งให้ระงับการใช้เครื่องขยายเสียงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์

ข่าว

คณะสงฆ์เป็นห่วงชาติบ้านเมือง
เรียกร้องให้ทุกฝ่ายสามัคคีและเอื้อซึ่งกันและกันเพื่อช่วยชาติให้รอด

 

คณะสงฆ์ไทยได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์ในประเทศไทย ได้เตือนทุก ๆ ฝ่ายให้ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ทางฝ่ายคณะสงฆ์ขอให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการให้กำลังใจฝ่ายญาติโยมด้วยเนื่องเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤติ ฝ่ายประชาชนลำบากยากอย่างยิ่ง ฝ่ายญาติโยมก็ให้ระวังการแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งกันเอง  และระวังการดุด่ากันและกัน ทั้งนี้ เนื่องในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546  จังหวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 สังกัดคณะสงฆ์หนตะวันออก 6 จังหวัด คืออุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยะโสธร, มุกดาหาร, และอำนาจเจริญ  ได้จัดการประชุมขึ้น ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 4 กรกฎาคม พ.ศ.2551  ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระธรรมปริยัติโสภณ เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธาน ในการประทานโอวาท เปิดและปิดการประชุมของพระสังฆาธิการจังหวัดศรีสะเกษวันนี้ (วันที่ 25 มิ.ย.2551)
นอกจากนั้นเจ้าคณะชั้นสูงมีพระราชโมลี รองเจ้าคณะภาค 10 ได้เรียกร้องให้หมู่สงฆ์เอาใจใส่ในอาจาระ ในฐานะพระผู้ต้องปฏิบัติธรรมกรรมฐาน โดยเฉพาะพระวิปัสสนาจารย์ ให้ประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น และรำลึกเป้าหมายของการบวชของพระสงฆ์ทุก ๆ รูป คือการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อเอาชนะกิเลส  จึงจะเอาตัวรอดและเชิดชูส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ปรากฏไปในโลก

 

ม็อบสนธิ-จำลอง-ประชาธิปัตย์บุกศรีสะเกษ
ยึดเวทีตลาด ถนนคนเดิน

 

ขบวนการม็อบสนธิ-จำลอง-ประชาธิปัตย์ ส่งชัยวัฒน์ สินสุวงศ์ บุกถึงศรีสะเกษ โดยเปิดการระดมโฆษณาชวนเชื่อที่เวทีตลาด ถนนคนเดิน หน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษ ในช่วง19.00 น. 25 มิ.ย.2551 โดยมีพิธีกรท้องถิ่น 2 คนร่วมเปิดรายการ โดยเน้นประเด็นทวงเขาพระวิหารของเรากลับมา ด้วยท่าทางกล้า ๆ กลัว ๆ มีคนที่รอรถไฟสองทุ่ม พากันมองดูอย่างแปลกใจและสงสัย ไม่แน่ใจว่าอะไรเป็นอะไร และคนดูก็หรอมแหรม ไม่ปรากฏว่านายชัยวัฒน์ สินสุวงศ์พูดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวมากนัก  เพราะคนศรีสะเกษสนใจการทำมาหากินและเรื่องเศรษฐกิจมากกว่า และแท้จริงคนศรีสะเกษก็ยังมีความเป็นมิตรกับประชาชนกัมพูชาอยู่เหมือนเดิม จึงกลับจะไม่ค่อยพอใจการเปิดอภิปรายครั้งนี้เสียอีก ฐานทำให้คนไทย-กัมพูชา และประเทศไทย-กัมพูชา หมางเมินกันและกัน

 

บอลยูโร
ถึงรอบเข้าชิงชนะเลิศ

เยอรมันชนะตุรกี 3:2  รอชิงกับคู่ สเปน-รัสเซีย ซึ่งจะดวลกันคืนนี้(26 มิ.ย.2551)

 

  • 001 รายงาน

 

        

 

สารบาญโหราศาสตร์  ค้นคำพยา กรณ์ ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน และคำพยากรณ์บุคคลสำคัญอื่น ๆ ของชลัมพุช โหรชนบทได้ที่นี่ ทุกเรื่องราวตั้งแต่ปีเริ่มพยากรณ์ พ.ศ.2546 ถึงปัจจุบัน

โหราศาสตร์การวิจัย บ้านเมืองเป็นอย่างไร ตอน 2 คำพยากรณ์เชิงวิจัยโหราศาสตร์ล่าสุดทันการณ์วันนี้

 

ขอเชิญร่วมเสวนาปัญหาประชาธิปไตยในเวบบอร์ด(กระดานถามตอบ)ของเราโปรดคลิ๊กเพื่อเข้าสู่เวทีสนทนา>>>>>>

 

ข่าว สภามีมติเป็นเอกฉันท์ 318 เสียงรับหลักการร่างพรบ.ประชามติ 

 

บันทึกประเทศไทย  3

มาแล้ว อารยะขัดขืน
วจีธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

 

 

สรุปประชาธิปไตยไทย

จาก บัวระย้า ชะบาบุญเสฏฐ์

เรียน บก.นสพ.ดีที่นับถือยิ่ง

 


ผมเก็บตัวอยู่ในไร่ กลางดงดิบ หลายเดือน พอโผล่ออกมาก็รู้สึกพิศวงมาก กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ โดยสรุปแล้วเป็นเรื่องประชาธิปไตยไทย  สรุปได้ดังนี้

 

1.     รัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎร  ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ยังไม่ทันได้เริ่มบริหารงานแผ่นดินก็โดนมรสุมม็อบเข้าแล้ว     เหตุการณ์กำลังจะซ้ำรอยประชาธิปไตยไทยล้มเหลว แม้กระทั่งเอาตัวให้รอด เช่นกรณีรัฐบาลทักษิณ การปฏิวัติ 19 ก.ย. 2549  ที่แสดงว่า การปฏิวัติเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลอ่อนแอ เอาตัวไม่รอด  ทั้ง ๆ ที่มีเครื่องมือและกองทัพที่ปกป้องรัฐพร้อมทุกอย่าง ทำให้น่าวิตกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยไทยเป็นรัฐบาลโง่ ๆ  ที่ทุจริต ขายชาติ  มีเบื้องหลังมากมายจึงไม่สามารถกระทำการที่กล้าหาญเพื่อรักษาสถาบันประชาธิปไตย และเพื่อเอาตัวรอดของสถาบันประชาธิปไตย และบุคคลในสถาบันประชาธิปไตยเอง ได้ และทำให้วิตกว่ารัฐบาลประชาธิปไตย  สภาผู้แทนราษฎรประชาธิปไตยไม่มีความคิดในการที่จะเชิดชูรักษาสถาบันประชาธิปไตย  ไม่เข้าใจว่าตนเองเป็นสถาบัน ของประชาชน  ไม่เข้าใจภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประชาชน  ไม่เร่งรีบแก้ไขปัญหาในฐานะตัวแทนของประชาชนที่เลือกเข้ามาให้รับภาระหน้าที่

โปรดคลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>>> 

 

 

รวมบทวิเคราะห์ทุกเรื่องเฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้วปี 2551ถึงสดใหม่ปัจจุบัน เรารวมบทวิเคราะห์ทุกเรื่องไว้ที่นี่ โปรดติดตามไปดู

 

ศึกษาการโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ 15 หัวข้อการศึกษายุคนั้น

 

ข่าวการเมืองวันต่อวันจากหนังสือพิมพ์

 

 

ชมภาพการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา  กลางป่าช้าคืนวันวิสาขบูชา   19 พ.ค.2551 

 

 

สารบาญโหราศาสตร์  ค้นคำพยา กรณ์ ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน และคำพยากรณ์บุคคลสำคัญอื่น ๆ ของชลัมพุช โหรชนบทได้ที่นี่ ทุกเรื่องราวตั้งแต่ปีเริ่มพยากรณ์ พ.ศ.2546 ถึงปัจจุบัน

 

ประชาธิปไตยไทยต้องมียุทธศาสตร์ 

>>>> 

 

ประชาธิปไตยไทยยังคงหลงทางอยู่

 >>>>
กระบวนการยุติธรรมไทยที่ใช้กับการยุบพรรคการเมืองยังไม่ยุติธรรม

 

จดหมายถึงบรรณาธิการ 1
แสดงความจงรักภักดีโอเวอร์เกินไป น่าสงสัยอยู่


 

 

จดหมายถึงบรรณาธิการ 2

บันทึกสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ต้านความคิดขายชาติ

บันทึกเอเอสทีวีไม่เคารพธงชาติ

 

พบท่านพระอาจารย์สยาดอ ภัททันตะวิโรจนะ วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร์ 

 

 ตั้งสมาธิจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล 14มี.ค.2551 วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ

 

 ศึกษาการโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ 15 หัวข้อการศึกษายุคนั้น

 

 

แนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อ่านทัศนะของพระสงฆ์องค์เจ้า 

ประเด็นถามตอบปัญหาน่าสนใจคราวร่างรัฐธรรมนูญปี2540

 

 

 

 

         

 

 

เสวนาเรื่องปัญหาพระอริยบุคคล4 มีพระโสดาบันถึงพระอรหันต์

ยกที่1

ยกที่2 

ยกที่3 

ยกที่4 

 

 

 

 

 

 

ดูประเด็นถกปัญหาเชิงขัดแย้งกรณีพุทธ-คริสต์ในเรื่องสถาบันสงฆ์:สังฆราช

 

ดูปัญหาเชิงขัดแย้งทางโหราศาสตร์ หมอดูมิใช่โหร เหยื่อของหมอ ดูปุจฉา-วิสัชนาประเด็นชีวิตคนเราเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?

 

 

 

ประชาธิปไตยไทยต้องมียุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ประเทศไทยต้องไม่ก้าวถอย แต่ต้องก้าวขึ้นไปตามระดับขั้นตอนของระบอบ
  โปรดคลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>

ประชาธิปไตยไทยยังคงหลงทางอยู่

>>>>

กระบวนการยุติธรรมไทยที่ใช้กับการยุบพรรคการเมืองยังไม่ยุติธรรม

 

 

 

 

            

 

 

 

 

โอวาทของท่านปัญญาธโรภิกขุ
ต่อเหตุการณ์ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2551 

 

 

นภดล ปัทมะ รมว.ต่างประเทศออกรายการชี้แจง
ปัญหากัมพูชานำเขาพระวิหารไปขึ้นเป็นมรดกโลก

 

 

มองตรงมองจริง ม็อบสนธิ-จำลอง-ประชาธิปัตย์

สนธิ ลิ้มทองกุล คือบ่างช่างยุ ตัวอันตรายของประเทศชาติ

 

 

 

ราหมณ์ผู้เดียวรับใช้ไปยุแหย่  
สาระแนยุแยกให้แตกฉาน 
ครั้นถึงคราวศัตรูจู่ไปราน 

มัวเกี่ยงกันเสียการเสียนคร  

สงครามครั้งสุดท้ายของม็อบ สนธิ-จำลอง-ประชาธิปัตย์
ASTV1, 14 มิ.ย.2551

 

 

บันทึกประเทศไทย 1

เป้าหมายของขบวนการสนธิ–จำลอง คืออะไร?

 

 

บันทึกประเทศไทย 2

พลังสีขาวอันบริสุทธิ์ ต่อต้านสงครามปาก

 
 28 จดหมายถึงบรรณาธิการ 1
แสดงความจงรักภักดีโอเวอร์เกินไป น่าสงสัยอยู่


 29 จดหมายถึงบรรณาธิการ 2

จากดอกงิ้วบาน คนอีสานใต้

 

 

 

ศรีสะเกษ

การประชุมเสวนาของประชาชนวิเคราะห์กรณีเขาพระวิหาร


โปรดดู อัลบั้มรูปท่องเที่ยวเขาพระวิหารวันนี้ คลิก>>>>>>>

พบท่านพระอาจารย์สยาดอ ภัททันตะวิโรจนะ วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร์

 

พายุไซโคลนนากิสถล่มพม่าวันนี้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1.5 หมื่นคนแล้ว

 

จาตุรนต์ชี้กลุ่มจำลอง-สนธิวางแผนทหารปฏิวัติซ้อน ให้ตั้งส.ส.ร.

 

 

เราเสนอเวทยาคมคาถาบทใหม่สำหรับนักรบประจัญบาน ทหารตำรวจภาคใต้ไม่ควรพลาด

 

 

กกต. มีมติยกคำร้องคดีนอมินี เหตุไม่มีกม.รองรับ [1 พ.ค. 51 - 17:53]

 

สารบาญโหราศาสตร์  ค้นคำพยา กรณ์ ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน และคำพยากรณ์บุคคลสำคัญอื่น ๆ ของชลัมพุช โหรชนบทได้ที่นี่ ทุกเรื่องราวตั้งแต่ปีเริ่มพยากรณ์ พ.ศ.2546 ถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

          

 

 

 

 

อ่านบทวิเคราะห์สถานการณ์ศาสนาสากล   ทำไมมนุษย์จึงต้องมีศาสนา  การวิวัฒนาการของชีวิตของมนุษย์ชาติ เป็นมาพร้อมกับความเชื่อทางศาสนาอย่างไร นับแต่มนุษย์โครมายองมาจนถึงปัจจุบันนี้ ศาสนาวิวัฒนาการมาอย่างไร และอะไรคือศาสนาของมนุษย์ยุคใหม่ ยุควิทยาศษสตร์ โปรดดูบทวิเคราะห์ศาสนาสากล:สากลจักรวาลสากลศาสนา ธรรมสามีวินิจฉัย  ตอนที่ 16

 

กลุ่มมหาประชาชน ประกาศต้านแนวร่วมสนธิ-จำลองทุกนัด

 

อัลจาชีรา(Aljazeera) สื่อสงคราม

ทำไมจึงต้องมีการตรวจสอบสื่อ?

 

ข่าวมติชนชุมนุมพันธมิตรสนธิ-จำลอง28มี.ค.2551

 

ประวัติสนธิ ลิ้มทองกุลผู้จัดการ  ASTV1 

กลุ่มพันธมิตรสนธิ-จำลองประชุมประกาศจุดยืนต่อต้านรัฐบาลสมัครเชิญประชาชนสัมนาร่วมกันวันที่ 28 มี.ค.2551 คลิก อ่านข่าวไทยรัฐ

 

สื่อมวลชนวิเคราะห์การเมือง ชุมนุม28มี.ค.2551  ทีมการเมืองไทยรัฐ 

 

แนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อ่านทัศนะของพระสงฆ์องค์เจ้า 

ประเด็นถามตอบปัญหาน่าสนใจคราวร่างรัฐธรรมนูญปี2540

 

บทกวีนิพนธ์แห่งความรัก คลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>>>>>>

 อ่านบทกวีที่ไพเราะ ศรีสะเกษกำศรวล2527

 

 ตั้งสมาธิจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล 14มี.ค.2551 วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ

 

จตุคามรามเทพเสื่อมความนิยม พบเททิ้งข้างถนนนับแสนรูป

 

รายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
0 รายงานข้อมูลการศึกษา
เรื่องการโฆษณาชวนเชื่อในยุครัฐบาลทักษิณ
1.  ไม่เหมือนสถานการณ์ 14 ต.ค.16
2.  ไม่มีโอกาสต่อรอง-ชนะไม่เลิก
3.  ข่าวลือยุคอุตสาหกรรมข่าวมาพร้อมอันตราย
4.  หลอกเด็กเยาวชนมาร่วมงานสกปรก
5.  อย่าให้เป็นเหมือนอิรัควันนี้
6.  เคลื่อนจากลานพระบรมรูปสู่สนามหลวง
7.  ปลุกระดมเอาประเทศไทยของเราคืนมา
8.  สงครามจิตวิทยา-Psychological warfare
9.  ปลุกระดมให้ต่อสู้อย่างยาวนานถึงชาติหน้า
10.  สถานการณ์ของชนชั้นนักวิชาการ
11.  มองแง่การศาสนา
12.  จากสนามหลวงสู่ทำเนียบรัฐบาลนายกฯหนี
13  สยามพารากอน
14. วิเคราะห์จำแนกประเภทกลุ่มม็อบ
15. การเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549

 

        
 

มีอะไรในเวบไซท์ของเรา ?

มีอะไรในเวบไซท์ของเรา?

https://www.newworldbelieve.net

 

เผยอันดับยอดนิยมในเวบไซต์ของเรา 20 อันดับ
(ตามจำนวนผู้เข้าชมเมื่อ 19 มี.ค.2551)  ดังนี้

 

 

 

อันดับ                         เรื่อง                      จำนวนคน

 

1    ประวัติของผม                                              1,615 

2    คาถาอาคม                                                      974 

3    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 2543-45          839

4    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 2545-49          738 
5    หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 38                                    616 

6    เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 2549-50          581     

7    สากลจักรวาลสากลศาสนา 14                          412 

8    รวมบทวิเคราะห์ กม.คณะสงฆ์                          355  

9.   ศึกษาโลกลี้ลับภาค 8                                      339

10  ประวัติพัชรา กอปรทศธรรม                              294 

11  เฝ้าดูวัฒนธรรมฯ สำนวนพัชรา 16-27                290 

12  หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 32                                    265 

13  ศึกษาโลกลี้ลับภาค 10                                    263 

14  บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี                         231 

15  ศึกษาโลกลี้ลับภาค 12                                    220                

16  โหราศาสตร์ ชาตาดร.ทักษิณ ชินวัตร 6             217 

17  บทกวี                                                             179 

18  หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 1                                      161 

19  หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 2                                      156

20  บันทึกดวงชาตาประเทศไทย 2550-2557          154 

 

21  สากลจักรวาลสากลศาสนา 13                          145 

21  เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2536        145  
  

อื่น ๆ และ ภาคภาษาอังกฤษ      

-ปลอบใจ                                                              106 

-Mystery World Report  17                                   99 

-Mystery World Report  16                                   91 

-ดวงชะตาภราดร-นาตาลี                                         82 

-sound (เสียงธรรม)                                                62 

-Iresearch Iwrite Iread                                         45             

-Mystery World Report  18                                   32 

 

·          ผู้เข้าชมทั้งหมด                    7,989        คน

 

-ข้อมูลเมื่อ 19 มี.ค.2551 
 เมื่อเปิดการดำเนินงานเวบไซต์มาได้  1 ปี 7 เดือน 1 วัน

-เปิดดำเนินกิจการเวบไซต์วันที่ 18 ส.ค. 2549

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ต่อไปนี้เป็นรายการเมนูใน  https://www.newworldbelieve.net

 

 

เมนูย่อย

1.      สุดยอดสมาธิวิปัสสนา-ศึกษาโลกลี้ลับ (การศึกษาสมาธิ วิปัสสนา กรรมฐาน ระดับอภิญญา)

1.1    โลกลี้ลับภาค 1 เตรียมออกธุดงค์

1.2    โลกลี้ลับภาค 2 การเดินทางและธุดงค์ขาไป

1.3    โลกลี้ลับภาค 3 การฝึกอบรมขนาดหนักตามโครงการ 20 วัน

1.4    โลกลี้ลับภาค 4  การเดินทางและธุดงค์ขากลับ ท่องป่า 7 วัน 7 คืน 

                     ร่ายเวทเรียกพระภูมเจ้าที่ที่ห้วยคุ้มมาอารักขา

1.5    โลกลี้ลับภาค 5  การเดินทางและธุดงค์ครั้งที่ 2 เทพเจ้าอิศวร นารายณ์ พรหม พิฆเณศร

                     นำขบวนเทวดาทั้งสวรรค์มาเยี่ยมเยียน

1.6    โลกลี้ลับภาค 6     การเดินทางและธุดงค์ภาคพิเศษ ได้ทิพยเนตรเห็นยักษ์เจ้าป่าที่ศูนย์ฯภาค 10

1.7    โลกลี้ลับภาค 7    พิศูจน์บ้านผีสิง

1.8    โลกลี้ลับภาค 8    บันทึกการปฏิบัติธรรมระหว่างเข้าพรรษาปีพุทธศักราช 2549

   -           เข้าสมาธิดูอดีตพระบรมสารริกธาตุ

   -           เพ่งฌานดูเทพผู้พิทักษ์พระบรมสารีริกธาตุ เห็นเทพองค์ดำโอบอุ้มบุษบก

1.9    โลกลี้ลับภาค 9    ประเด็นปัญหาการปฏิบัติธรรมของคนยุคใหม่

1.10  โลกลี้ลับภาค 10   ทิพย์โสต ปฏิบัติการต่อเนื่องของเสียงทิพย์

1.11  โลกลี้ลับภาค 11   ติดตามศึกษาเสียงทิพย์อย่างใกล้ชิด

1.12  โลกลี้ลับภาค 12   เรื่องราวประหลาด ข้ามชาติ

1.13  โลกลี้ลับภาค 13   เรื่องราวประหลาดข้ามชาติ

1.14  โลกลี้ลับภาค 14   มารผจญหรือ? มิใช่หรอกแต่เพื่อนถูกมารผจญอยู่จำเป็นต้องเร่งแก้กันแก้ไข ให้เรียบร้อยปลอดภัยเสียก่อนจึงค่อยเดินต่อไป

1.15  โลกลี้ลับภาค 15   ภาครายงานเป็นภาษาอังกฤษ

1.16  โลกลี้ลับภาค 16   ภาครายงานเป็นภาษาอังกฤษ

   -           เข้าฌาน เห็นยมทูตตาแดงเพลิง2ตนพาวิญญาณผู้ตายมาเยี่ยม

 

1.17  โลกลี้ลับภาค 17   ภาครายงานเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

2.        อ่านบันทึกประวัติศาสตร์สังคมไทยในหน้าเฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว เป็นเวลา 14 ปี

 

3.        อ่านบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี  10 ปี

 

 

4.        อ่านภาคโหราศาสตร์   ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน

4.1      ดร.ทักษิณ ชินวัตร  1

4.2      ดร.ทักษิณ            4

4.3      ดร.ทักษิณ            5

4.4      ดร.ทักษิณ            6

4.7      พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน

4.8      พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์

4.9      ภราดร ศรีชาพันธ์-นาตาลี เกลโบวา

4.4      คำพยากรณ์เมือง เดือน พฤษภาคม 2550

4.5      คำพยากรณ์เมืองยุคหลังเลือกตั้ง 23 ธ.ค.2550

 

 

5.        เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ตั้งแต่บทวิเคราะห์บทแรกในปี พ.ศ.2536

           ถึงปัจจุบัน หลายหลากปัญหาทุกชนิด จนกลายเป็นแฟ้มประวัติศาสตร์ของชาติไทยไปโดยอัตโนมัติอีกหน้าหนึ่ง ที่ท่านใดก็ไม่ควรพลาด 

6.        เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว สำนวนพัชรา กอปรทศธรรม 10 รายการ

 

         

            7.        รายงานสถานการณ์และงานวิจัยการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทย ปีพ.ศ.2548-2549 

            -          ศึกษาจากการชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบต่อต้านรัฐบาลทักษิณ 14 รายการ

 

 

            8.       สากลจักรวาล สากลศาสนา บทวิเคราะห์สถานการณ์ศาสนาสากลปัจจุบัน 14 ตอน เป็นบทวิเคราะห์ความเชื่อภายในความคับแค้นใจ ความทุกข์ของมนุษยชนทั้งหลาย กลายมาเป็นลัทธิความเชื่อและศาสนาต่าง ๆ ปัจจุบันสถานการณ์ศาสนาโลกเป็นอย่างไร ท่านมีความเชื่อในศาสนาอย่างไร โปรดอ่านและตรวจสอบกับบทวิเคราะห์นี้ 

 

  

 

   10.       ประมวลบทวิเคราะห์กฎหมายคณะสงฆ์   เพื่อการปฏิรูประบบสงฆ์ไทย

10.1    กม.คณะสงฆ์ปัจจุบัน

10.2    แนวคิดพื้นฐานกม.คณะสงฆ์

10.3    เสนอแนวคิดต่อรัฐบาล

10.4    ดูร่างพรบ.ใหม่ 2 ฉบับ

10.5    กม.กับการปฏิรูประบบสงฆ์

10.6    ร่างกม.ฉบับมหาเถรสมาคม

10.7    บทบก.วิเคราะห์พรบ.สงฆ์

10.8    พรบ.สงฆ์กับประชาพิจารณ์

10.9    ผลการสำรวจความคิดเห็น

10.10   แผนภูมิประกอบพรบ.สงฆ์

10.11   แผนผังอุทธยานพุทธเกษตร

10.12   จม.เปิดผนึกถึงวุฒิสมาชิก

10.13   ประชาพิจารณ์กม.คณะสงฆ์

10.14   วิพากษ์แม่บทการเผยแผ่

10.15    ร่างกม.สงฆ์ฉบับล่าสุด

 

 

 

    

 

เมนูหลักมี    

1.            อัลบั้มรูป : ชมรูปภาพขนาดใหญ่ การฝึกกรรมฐานบวชถวายเป็นพระราชกุศล   ชมรูป                        พิธีกรรมงานศพ  6 อัลบั้มเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศพอย่างไรบ้าง

2.            กระดานถาม-ตอบ   สามารถตั้งกระทู้ได้ตามใจอย่างมีอิสระ และสามารถให้ความเห็น                       ต่อกระทู้ที่มีผู้ตั้งขึ้นมาได้ตามอัธยาศัยทุกเรื่องราว

3.            ประวัติของผมตอนที่ 1-5 12- 16   

4.            รวมคาถามนตราทุกชนิดที่ผ่านการพิศูจน์แล้ว  

5.            คำปลอบใจ  สัจธรรมแห่งชีวิต  อ่านแล้วสบายใจหายเศร้าโศรก มีความหวังแห่งชีวิต และรู้สัจธรรมแห่ง                           ชีวิตดีขึ้น         

6.       นิทานธรรมะแสนสนุก สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยแนวคิดใหม่ล้วน ๆ มีแล้ว 8 เรื่อง จะเพิ่มเติมไปอีกเรื่อย ๆ 

             7.            บทกวี  อ่านหลายหลากบทกวี  และพิเศษ เบื้องต้นแห่งกวีนิพนธ์  ไม่ควรพลาดสำหรับท่านผู้รักการเขียนกวี  เป็นชั้นยอดเยี่ยมแห่งกวีนิพนธ์ก็ปานเปรียบได้

8           8.        สากลจักรวาลสากลศาสนา บทวิเคราะห์ศาสนาสากล วิเคราะห์คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกส์ ทุกศาสนาในโลก และคาดการณ์แนวโน้มความเป็นไปของศาสนาสากล มี 14 ตอนแล้ว

8

 

 

 

ฮิลลารี คลินตั้น ชนะในโอไฮโอ,เทกซัส และโรดไอสแลนด์  โอบามาชนะเวอรมอนต์   

วิเคราะห์การเมืองอเมริกาวันนี้

 

การเมืองมาเลเซีย เค้าความยุ่งยากหลังการเลือกตั้ง

 

อ่านรายชื่อส.ว.เลือกตั้ง 76 ค>>>>>>> 

อ่านรายชื่อส.ส.ทั่วประเทศ คลิกที่นี่>>>>>>>>>

คลังออกมาตรการลดภาษี 19 มาตรการ คลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>>>>>>> 

 

กราบแผ่นดิน ทักษิณเดินผ่านประตูออกมาด้านหน้าห้องรับรองวีไอพี ก็ได้ก้มลงกราบที่พื้น 1 ครั้ง ก่อนที่จะเดินไปโบกมือให้กับประชาชนที่มาคอยต้อนรับอยู่บริเวณด้านหน้าห้องรับรองดังกล่าว ชมข่าวไทยรัฐละเอียดคลิกที่นี่>>>>>>>>>>>>>

 

 

การเมือง  กกต.ให้ใบแดง ยงยุทธ ติยะไพรัช  ประธานสภาผู้แทนราษฎร์ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน อย่างไรก็ตาม จะต้องสู้คดีใต่อไปในศาลฎีกาชีขาดอีกครั้งหนึ่ง อ่านรายงานข่าวละเอียดโปรดคลิก >>>>>>

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

วันมาฆะบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าวัดฟังธรรมและทำบุญเวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในวัดใกล้บ้านท่าน  

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม หรือการปฏิบัติธรรมทำอย่างไร คลิกที่นี่

 

มาเริ่มศึกษาธรรมะ:อ่านและปฏิบัติจาก หลักสูตรมรรคผล  ต่อด้วย

 

ศึกษาโลกลี้ลับ:  วิปัสนากรรมฐานระดับอภิญญา Buddhism How  ภาคไทยและอังกฤษ เริ่มตอน1-17

 

 

เสวนาเรื่องปัญหาพระอริยบุคคล4 มีพระโสดาบันถึงพระอรหันต์

ยกที่1

ยกที่2 

ยกที่3 

ยกที่4 

 

ดูประเด็นถกปัญหาเชิงขัดแย้งกรณีพุทธ-คริสต์ในเรื่องสถาบันสงฆ์:สังฆราช

 

ดูปัญหาเชิงขัดแย้งทางโหราศาสตร์ หมอดูมิใช่โหร เหยื่อของหมอ ดูปุจฉา-วิสัชนาประเด็นชีวิตคนเราเป็นไปตามดวงชะตาจริงหรือ?

 

 

 

 

 

 

รวมลิ้งค์จากบทนำหน้าHomepage 

 

   

 

รายงาน เรื่องวันวาเลนไทน์ คลิกเพื่ออ่านต่อ

 

 

 

 

Rameses : ภัยพิบัติทั้ง 10 ของพระเจ้าต่ออียิปต์

TPBS ช่อง 6

12 ก.พ. 2551 เวลา 21.30-22.30 น.

 

 

ขณะที่ทีวีไทยหลายช่องกระหยิ่มยิ้มย่องเนื่องในวันแห่งความรัก วันกามารมณ์ตามประเพณีที่ผิด ๆ ของชาวคริสต์ ที่กำลังมาถึง  รายการของ TPBS คืนวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551 เวลาประมาณ 21.30-22.30 น. เป็นงานศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เรื่อง RAMESES ฟาโรห์แห่งอียิปต์กับภัยพิบัติทั้ง 10 ของพระเจ้า  เป็นประเด็นการศึกษาทางศาสนาสากลที่น่าสนใจมาก  และการศึกษาวิจัยแนวศาสนาสากลเช่นนี้ นับวันทวีมากขึ้นไปตามลำดับ จนเป็นเชิงรุกของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อการหักล้างความเชื่อทางศาสนาที่เหลวไหล(ยุคแรกเริ่มจากกาลิเลโอมา)  ในที่นี้หมายถึงการเป็นปฏิปักษ์กับศาสนาคริสต์โดยตรง  นักวิทยาศาสตร์เห็นภัยพิบัติในพระคัมภีร์ไบเบิล และรวมถึงอัลกูรอาน และภาพยนตร์ศาสนา อันแสดงถึงอำนาจของพระเจ้า โดยเฉพาะในไบเบิล รามเสส ฟาโรห์แห่งอียิปต์ ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดื้อด้านต่อพระเจ้าและได้รับการลงโทษ แล้วนักวิทยาศาสตร์ ก็กังขาว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือ อ่านต่อคลิก>>>>>.....

เรื่องที่เกี่ยวข้อง   The Body :ล่าสมบัติซากเทวดา

 

 

ASTV1 วันนี้ ที่ 25 ธ.ค.2550 วันคริสต์มาสที่ชาวไทยก็พลอยร่วมฉลองกับชาวคริสต์ทั่วโลก 

 

ASTV News 1 วันนี้

 

ASTV News 1 วันนี้(ตอนที่ 2)

มองจากทัศนะแห่งธรรม

 

 

สรุปประเทศไทย

 

บทวิเคราะห์การเมืองอิสาน

 

สร้างสรรค์นโยบายพิทักษ์แผ่นดินไทยด่วน ธุดงค์1

 และประสบการณ์ธุดงค์2

 

 

 

 

 

 โปรดรอสักนิดเพื่อพบหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่  40

 

 

กฎแห่งกรรมแนวการมองตามธรรมชาติปฏิวัติความเชื่อเดิมเสียที โปรดคลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>>>>>>>>>>>>>   

 

 

ศรีสะเกษ เทศกาลดอกลำดวนบาน 1-31 มีนาคม 2551

 

แล้วลมหวลลำดวนกลิ่นรินรินรื่น
ดอกดวนดื่นพนารักษ์สมศักดิ์ศรี
โอ้ดวนเอ๋ยเชยใดในปัถพี
มิแม้นเหมือนลำดวนนี้น่าภิรมย์ ฯ

ถึงดอกฟ้าบุษบาปาริชาติ
มณฑาทิพย์ทิวสะอาดละอองฉม
มิแม้นเหมือนลำดวนดินถิ่นนิยม
ได้ชื่นชมกว่าฟ้าลดาไกล ฯ

 จากบทกวีนิพนธ์แห่งความรัก คลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>>>>>>

 

 

 

เตรียมสอบบาลีสนามหลวงทั่วประเทศ วันที่ 2-3-4  มีนาคม 2551

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

อัลจาชีรา(Aljazeera) สื่อสงคราม

ทำไมจึงต้องมีการตรวจสอบสื่อ?

 

โทรทัศน์ อัลจาชีรา(Aljazeera) ถ่ายทอดข่าวและความเห็นผ่านดาวเทียม Intelsat 7&1 โดยรายงานเป็นภาษาอังกฤษ   อัลจาชีร่าน่าชื่อว่า  โทรทัศน์สงคราม  เพราะเรื่องราวเหตุการณ์ที่นำมารายงานล้วนเป็นเรื่องสงคราม และเหตุการณ์รุนแรงทั้งสิ้นในโลก แม้กระทั่งโลกอดีตอัลจาชีราก็นำมาเสนอ   อัลจาชีร่ามีจมูกสำหรับดมกลิ่นสงครามและคาวเลือดโดยแท้จริง ฉะนั้น ที่ใดมีเหตุการณ์รุนแรง มีเค้าความแตกแยกขนาดใหญ่ อัลจาชีราจะได้กลิ่น และตามไปอย่างกระชั้นชิด    แบบกัดไม่ปล่อย คลิกอ่านต่อ>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

 

รายการ อุโมงค์ผันน้ำ ไอเดียสมัคร ?

ทีไอทีวี เนชั่นแชเนล เคเบิลช่อง 1

11 ก.พ.2551 21.30-22.40  น.

 

 

รวมลิ้งค์หน้า1เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

 

 

 

พายุไซโคลนนากิสถล่มพม่าวันนี้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1.5 หมื่นคนแล้ว

จาตุรนต์ชี้กลุ่มจำลอง-สนธิวางแผนทหารปฏิวัติซ้อน ให้ตั้งส.ส.ร.

 

พบหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 40 โปรดคลิก

พบหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 34
พบหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 33 

หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 35 
มองรายการเมืองไทยรายสัปดาห์
 

 

เราเสนอเวทยาคมคาถาบทใหม่สำหรับนักรบประจัญบาน ทหารตำรวจภาคใต้ไม่ควรพลาด

 

กกต. มีมติยกคำร้องคดีนอมินี เหตุไม่มีกม.รองรับ [1 พ.ค. 51 - 17:53]

 

สารบาญโหราศาสตร์  ค้นคำพยา กรณ์ ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน และคำพยากรณ์บุคคลสำคัญอื่น ๆ ของชลัมพุช โหรชนบทได้ที่นี่ ทุกเรื่องราวตั้งแต่ปีเริ่มพยากรณ์ พ.ศ.2546 ถึงปัจจุบัน

 

 

อ่านบทวิเคราะห์สถานการณ์ศาสนาสากล   ทำไมมนุษย์จึงต้องมีศาสนา  การวิวัฒนาการของชีวิตของมนุษย์ชาติ เป็นมาพร้อมกับความเชื่อทางศาสนาอย่างไร นับแต่มนุษย์โครมายองมาจนถึงปัจจุบันนี้ ศาสนาวิวัฒนาการมาอย่างไร และอะไรคือศาสนาของมนุษย์ยุคใหม่ ยุควิทยาศษสตร์ โปรดดูบทวิเคราะห์ศาสนาสากล:สากลจักรวาลสากลศาสนา ธรรมสามีวินิจฉัย  ตอนที่ 16

 

กลุ่มมหาประชาชน ประกาศต้านแนวร่วมสนธิ-จำลองทุกนัด

 

เทศกาลปิดทองสรงน้ำหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษประจำปี 10-17 เม.ย.2551

 

อัลจาชีรา(Aljazeera) สื่อสงคราม

ทำไมจึงต้องมีการตรวจสอบสื่อ?

 

ข่าวมติชนชุมนุมพันธมิตรสนธิ-จำลอง28มี.ค.2551

รมว.มหาดไทยกล่าวถึงการชุมนุมสนธิ-จำลอง28มี.ค.2551 

ประวัติสนธิ ลิ้มทองกุลผู้จัดการ  ASTV1 

กลุ่มพันธมิตรสนธิ-จำลองประชุมประกาศจุดยืนต่อต้านรัฐบาลสมัครเชิญประชาชนสัมนาร่วมกันวันที่ 28 มี.ค.2551 คลิก อ่านข่าวไทยรัฐ

 

สื่อมวลชนวิเคราะห์การเมือง ชุมนุม28มี.ค.2551  ทีมการเมืองไทยรัฐ 

 

แนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อ่านทัศนะของพระสงฆ์องค์เจ้า 

ประเด็นถามตอบปัญหาน่าสนใจคราวร่างรัฐธรรมนูญปี2540

 

 

 

 

         

 

 

 

การเมืองมาเลเซีย

หลังการเลือกตั้งส่อเค้าความวุ่นวาย พรรครัฐบาลสูญเสียอย่างหนักปานถูกถล่มด้วยสินามิทางการเมือง พรรคฝ่ายค้านผงาด  อ่านรายละเอียดตามข่าวไทยรัฐ>>>> อัลวาอิบราฮิม ได้เปรียบ  พรรครัฐบาลไม่ได้เสียงส่วนใหญ่ไปอย่างเด็ดขาดพอ ในขณะที่พรรคฝ่ายค้านได้เสียงเพิ่มกว่า 80 เสียงในสภา  ที่ชนะรวดใน5รัฐใหญ่ นายกรัฐมนตรีถูกเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่ง 

 อ่านบทวิเคราะห์พื้นฐานการเมืองที่ส่อเค้าความวุ่นวายนี้มาแต่ยุคมหาเธร์ โมฮำมัดเป็นนายกรัฐมนตรี  กับ อัลวา อิบราฮิมเป็นฝ่ายค้าน  อันเป็นผลจากข้อบกพร่องในคำสอนทางศาสนาในพระมหาคัมภีร์อิสลาม  >>>>>>>>>>

บทกวีนิพนธ์แห่งความรัก คลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>>>>>>

 อ่านบทกที่ไพเราะแกมโศกซึ้ง ศรีสะเกษกำศรวล2527

 

รวมลิ้งค์จากบทนำหน้าHomepage 

 

รวมลิ้งค์หน้า1เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว 

 

ตั้งสมาธิจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล 14มี.ค.2551 วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ

 

จตุคามรามเทพเสื่อมความนิยม พบเททิ้งข้างถนนนับแสนรูป

 

 

 

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2551
ในปี 2536 ประเทศไทยได้ประสบความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมอย่างหนัก มีคำว่า ตกเขียว และ โสเภณีเด็กไทย เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ดังกระฉ่อนไปทั่วโลก โปรดคลิกเพื่ออ่านต่อ>>>>>>>>>>>>>>>

เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว พ.ศ.2549-2550


 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ ท่านกำลังเข้าสู่

บันทึกประวัติศาสตร์สังคมไทย 16 ปี

พร้อมบทวิเคราะห์บนมาตรฐานแห่งสัจธรรมสากล

ผ่านหนังสือพิมพ์ดี

รายการเฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว

พุทธศักราช 2550

โปรดคลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

 

 

เรากำลังจะมีเสียงออกมาทางเวบไซท์นี้ ท่านจะคลิกฟังได้ที่นี่ หรือที่ sound1 ก็ได้ ผู้พูดเป็นพระภิกษุ ผู้บริหารเวบไซท์นี้เอง พบกับท่านปัญญาธโรภิกขุทางเสียงผ่านเวบไซท์นี้ โปรดรอสักหน่อย  รอพบ PanyaTharoBhikku Speaking  เร็ว ๆ นี้  sound2 

 

 

 


 

 

 

 

 

ดอกสาละอีกดอกหนึ่ง

 


การแก้ปัญหาของรัฐบาลผิดพลาด

และไม่อาจจะเอาชนะประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได้เลย

 

การแก้ปัญหาของรัฐบาลผิดพลาด

และไม่อาจจะเอาชนะประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได้เลย ( 2 )

การแก้ปัญหาของรัฐบาลผิดพลาด

และไม่อาจจะเอาชนะประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได้เลย ( 3 )

 

การแก้ปัญหาของรัฐบาลผิดพลาด

และไม่อาจจะเอาชนะประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได้เลย ( 4 )

 

 

 

 

 

 

โค่นอำมาตย์ สร้างประวัติศาสตร์ ประชาธิปไตย

เหตุผล

 

รายงานเหตุการณ์

วันที่ 8 เมษายน 2552

 

รำลึกพันท้ายนรสิงห์
ถึง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรี

 

ทักษิณโฟนอินศรีสะเกษ 
การชุมนุมของกลุ่มพลังมวลชนเสื้อแดงศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่  20  มีนาคม  2552    วัดบ้านโนนสำนัก  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ

สงสัยในคำพยากรณ์ดวงชาตาประเทศไทย
โหรชลัมพุชเคยพยากรณ์ว่าช่วงเม.ย.52-ส.ค.52เศรษฐกิจไทยจะรุ่งเ รืองไม่น่าเป็นไปได้เพราะเท่าที่ดูภาวะเศรษฐกิมีแต่การปิดกิจการ  ถูกเลิกจ้าง การท่องเที่ยว ค้าขายซบเซา อยากให้ตรวจสอบดวงเมือง ดวงผู้นำประเทศอีกครั้ง
ผู้ตั้งกระทู้ กระจกเงา :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-23 20:18:54

 

 การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลวันแรก 19 มี.ค. 2551
ภาพที่เห็น  เสียงที่ได้ยิน

 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลวันที่ 2 : 20 มี.ค. 2551
ภาพที่เห็น  เสียงที่ได้ยิน ( 2 )

 อภิสิทธิ์ ดำเนินการเรื่องปฏิรูปการเมือง
ให้สถาบันพระปกเกล้าดำเนินการ 
นายบวรศักดิ์ อุวรรโณ ออกมารับว่า
จะดำเนินงานให้ตามที่รัฐบาลขอร้องไป

ประเทศไทย อะไรเป็นอะไร?
ASTV ปะทะ DStation
รัฐบาลประชาธิปัตย์กับสถาบันสูงสุดของชาติในระบอบประชาธิปไตย

 

โรฮิงญา สะท้อนระบอบเผด็จการทหารในพม่า
และสะท้อนถึงรัฐบาลไทยปัจจุบัน

 

 

โรฮิงญา สะท้อนระบอบเผด็จการทหารในพม่า
และสะท้อนถึงรัฐบาลไทยปัจจุบัน
(2)

 

 

 

 

 

ติดตามอ่านบทความบทวิเคราะห์ทุกเรื่องใน ฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว  เราได้บันทึกมุมมองของเราต่อเหตุการณ์ทุกด้าน ทุกศาสตร์ ทุกวิชาการ  ทุกความหมายสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย-สากลโลก-สากลศาสนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึงปัจจุบันนี้แล้ว  

 

 

 

เกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา

 

ยอดนิยม20รายการในเวบไซต์ของเรา

 

              


 
ศูนย์แม่ข่าย ลิงค์ทั้งหมดของหนังสือพิมพ์ดี คลิกที่นี่ที่เดียวถึงหมด

หน้าที่เก็บไว้ 1Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----