ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


บทบก ปรารภดีเล่มที่ 35 ปีที่ 10 มองรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ของสนธิ ลิ้มทองกุล

บทบรรณาธิการ

 

 

 

ปรารภหนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต) เล่มที่ 35 ปีที่ 10

รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ของสนธิ ลิ้มทองกุล


นี่คือ  หนังสือพิมพ์ดี(อินเทอเนต)     : วิเคราะห์ข่าวในวงการเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดและสหธรรมิก ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม พุทธศักราช 2548- มกราคม-กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2549 ฉบับนี้เป็นเล่มที่ 35  และเป็นฉบับสุดท้ายของปีพุทธศักราช 2548 ขึ้นต้นปีที่ 10 พุทธศักราช 2549 ของหนังสือพิมพ์ดี


เราจะบินบินบินและบินไป       สู่ขอบฟ้าสดใสในเบื้องหน้า


สำหรับบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดีเล่มนี้ เราได้รวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่คั่งค้างมาวิเคราะห์  เป็นจำนวนหลายเรื่องราว  จนกระทั่งกล่าวได้ว่า  เรื่องสำคัญ ๆ ของหนังสือพิมพ์ดี  อยู่ที่หน้าบรรณาธิการแทบทั้งหมด  และเรามีรายงานบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดีอยู่ช่วงท้ายบทบรรณาธิการนี้แล้ว  และเราจะเริ่มวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ไปตามลำดับข้อ ดังต่อไปนี้

 

กรณีรายการเมืองไทยในรอบสัปดาห์

 


1.   เราคิดว่ามีเรื่องที่ต้องพูดถึงก่อน ก็คือเรื่องจริยธรรมทางการเมือง  เรามองว่า  การเมืองเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง และเป็นเรื่องที่สร้างความนิยม มีประชาชนเป็นเป้าหมาย   ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ เมื่อสถาบันเอแบค ได้สำรวจความนิยมของประชาชนออกมาเมื่อต้นเดือนมกราคม 2549  พบจากคำถามที่ว่า  บุคคลใดได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างไร  พบว่า  พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร  มีความนิยม  ถึง 77  %  เป็นอันดับ 1  สูงกว่าผู้นำฝ่ายค้านคือ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลิบลิ่ว  เพราะได้ความนิยม 7 %  เศษ   ส่วนบุคคลที่ไม่คาดหมายก็คือ  สนธิ ลิ้มทองกุล ได้เป็นที่ 3 ร้อยละ 6 เศษ ๆ  

ตามนี้ก็แสดงว่า  ความนิยมของ ดร.ทักษิณ ยังสูงมาก  แท้จริงประชาชนน่าจะมีความวินิจฉัยได้ดีว่า  อะไรเป็นอะไร   สำหรับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่คะแนนตกต่ำมากเมื่อเทียบกับหัวหน้าพรรครัฐบาลแล้ว ก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไร เพราะเสียงประชาชนย่อมเปลี่ยนไปได้ตามผลงาน เมื่อฝ่ายค้านสร้างผลงานขึ้นบ้าง มีเหตุผลขึ้น  ความนิยมก็ย่อมเพิ่มขึ้นและมีความหวังเสมอ  

ส่วนบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง คือสนธิ  ลิ้มทองกุล ซึ่งขณะนี้ประชาชนยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามีเป้าหมายอะไร ในทางการเมือง หรือ ความนิยมส่วนตัว  แต่พฤติกรรมของเขา เป็นพฤติกรรมของฝ่ายค้าน  แต่เป็นฝ่ายค้านที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพรรคการเมือง จึงมีคนเรียกเขาว่า ขบวนการสนธิ  การสำรวจความนิยมในรอบปีที่ผ่านมาก็เป็นเพราะมีคนอยากรู้ว่าที่เขาพูด ๆ ไป โจมตีรัฐบาลไป  ผิดบ้างถูกบ้าง  เดาสุ่มไปบ้าง  คุยโม้โอ้อวดยกตนไปบ้างนั้น ว่ามีความนิยมอยู่เท่าไร  ก็พบว่ามีความนิยมอยู่เหมือนกัน คือได้ 6 % เศษ ดังกล่าว ซึ่งเมื่อเทียบกับหัวหน้ารัฐบาลก็ห่างกันมาก เทียบกันไม่ติด  

ในเรื่องการเมือง  เราคิดว่าขบวนการสนธิ ลิ้มทองกุล ค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบธรรม  คนไม่เคยรู้ว่าสนธิ ลิ้มทองกุลทำประโยชน์อะไรแก่ประเทศชาติ  รู้แต่ว่าเป็นหนึ่งในวงการสื่อสารมวลชนเหมือนกัน แต่เคยล่มจมทางธุรกิจ ยุค พ.ศ. 2540 มา  แล้วประกาศจะทำคุณประโยชน์ด้านการตรวจสอบรัฐบาลขึ้น แต่วิธีการของเขาดูดื้อดึง เพราะสู้แบบหัวชนฝา มุ่งปลุกกระแส ความเกลียดชังต่อหัวหน้ารัฐบาลเกินงาม แสดงถึงความเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าจะเป็นเรื่องสาธารณะ และที่ไม่ชอบธรรมอย่างยิ่งก็คือวิธีการเสนอของเขาค่อนข้างจะไร้จรรยาบรรณ   การพูดของเขาเร้าใจ แต่หยาบคายมาก เป็นวจีกรรมที่ไม่ชอบด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา(คือหยาบคาย ส่อเสียด  เป็นเท็จ  และเพ้อเจ้อ มีครบในการพูดของเขา)  เราคิดว่า ถ้าคนเรามีปัญญา ก็น่าจะพูดกันแบบนักวิชาการ  แสดงเหตุ แสดงผลตามหลักวิชาวารสารศาสตร์ เอาคมปัญญาล้วน ๆ ออกมาทิ่มแทงกันดีกว่า  เริ่มจากเอาข้อมูลความจริงมาวาง วิเคราะห์โดยมีมาตรฐานทางวิชาการวัด สรุปและมีข้อเสนอแนะการแก้ไขสิ่งที่เราตำหนิเขาอยู่ นี่ก็น่าจะรู้ เพราะเขาก็มีความรู้ความชำนาญสูงอยู่แล้ว จนได้รับเชิญไปสอนวารสารศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์   สอนเขาอย่างไรก็น่าจะประพฤติอย่างนั้น   

การออกรายการเมืองไทยในรอบสัปดาห์ เป็นการแสดงแบบอย่างแก่ลูกศิษย์วารสารศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์หรือไม่ น่าจะคิด  เพราะความหยาบคายในการเสนอเช่นนี้  มิใช่มาตรฐานสากลของวิชาชีพการสื่อสารเมวลชนอย่างแน่นอน จะดึงมาตรฐานทางวิชาการ
Journalism ให้ตกต่ำ และ  ผลเสีย มิใช่ที่ผู้อื่น  แต่อยู่ที่ตนเอง  เพราะเมื่อเสนองานไปเช่นนี้  เท่ากับดูถูกคนฟัง  คนฟังมีสติปัญญาวินิจฉัยได้ รู้ฟังเหตุ รู้ฟังผล เมื่อไร้เหตุผลเช่นนี้ ผลก็คือความนิยมต่อท่านก็จักหายจ๋อมไป (เราก็กลายเป็นตัวอะไรไปที่พูดพล่ามถึงสวรรค์นรกอยู่คนเดียว เหมือนอย่างพระเทศน์พรรณนาโวหารฉบับยาว ญาติโยมทยอยหนีไปทีละคนสองคน พอเงยหน้า  เห็นแต่เสาศาลา)   อย่างเช่นการโฆษณาเมื่อ 4 ม.ค. 2549  เวลา 1850 น. ทาง  ASTV 1     แทรกรายงานข่าวมีพิธีกรชายหญิง หน้าตายุ่ง ๆ  รายงานไปฉอด ๆ   ว่า คน ๆ นี้กลัวจนกล้า (มีภาพสนธิ ลิ้มทองกุล ภาพเท่มาก) แล้วมีคำพูดต่อว่า  ส่วนคน ๆ นี้ กลัวจนบ้า  (มีภาพนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร เลือกเอาภาพเท่น้อยกว่า) แล้วว่า ให้ไปฟังสนธิ-สโรชา วันที่ 13 ม.ค. 2549   ซึ่งนอกจากดูลบหลู่ผู้อื่น  หยาบคาย แล้วสะท้อนถึงจริยาด้วย ตามที่คนไทยมักพูดกันว่า ต่ำช้า  ไร้สมบัติผู้ดี  สมัยใหม่เป็นวิชาการว่า ไร้จรรยาบรรณ นั่นเอง  แล้วยังมีประเด็นสำคัญคือย่อมเป็นการดูถูกคนฟังอย่างยิ่ง  เพราะท่านไม่ต้องตัดสินแทนเราหรอกว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนบ้า  เราสามารถตัดสินเองได้  ในวิสัยสังคมคนเป็นประชาธิปไตย ถ้ามีใครกล้าตัดสินแทนคนอื่น ก็ถือว่ากล้าสนตะพายเขา มองเขา เหมือนวัวเหมือนควาย  นั่นหมายถึงดูถูกคนชม ดูถูกประชาชน นั่นเอง 


เราคิดว่า สนธิ ลิ้มทองกุล ควรลดวิธีการเสนอที่หยาบคาย ลงไป เพราะเสี่ยงต่อการหมิ่นประมาทผู้อื่น  แล้วจะเดือดร้อนตนเอง   และยังเสี่ยงต่อชีวิต  เพราะเห็นความนิยมทักษิณ สูงขนาดนี้ ย่อมมีคนที่รักมาก  เราไป  ดุด่า  คนที่รักเขามีอยู่มาก  ครอบครัวเขาก็มีมาก   เขาก็ย่อมไม่พอใจ  อาจลุแก่โทสะได้  และที่สำคัญก็คือคนยังสงสัย  ยังไม่เข้าใจ ยังไม่เชื่อมั่นในพลังของ สนธิ ว่าจะทำอะไรให้ประเทศชาติได้  และเป็นบุญเป็นคุณอย่างไรต่อประเทศชาติ ได้พิศูจน์ความสามารถมาอย่างไร  หากตัวเองยังเอาตัวไม่รอดแล้วจะช่วยชาติได้อย่างไร  ก็ต้องคิดดูมาก ๆ      


และน่าจะมีจุดยืนบนวิชาการ บนธรรมะ  เพราะงานสื่อสารมวลชน ก็ต้องเล่นกันมีจรรยาบรรณ  นี่คือหลัก 
Fair Play  ที่เพาะความนิยมทางการต่อสู้ แบบวีรบุรุษ อันเป็นจรรยาบรรณข้อหนึ่งของการสื่อสารมวลชน

 

 

 


หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 35

บทบก ร่างพรบ.เกี่ยวกับการคณะสงฆ์ฉบับใหม่ เตรียมทำประชาพิจารณ์
บทบก เรื่องสารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า
บทวิเคราะห์เรื่องราวของพม่า
บทบก บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ. 2548
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ดี 35 ธ.ค.2548
โหราศาสตร์ ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน ดวงชาตาประเทศไทย ดวงชาตานายกรัฐมนตรีทักษิณ ดวงชาตาบุคคลทั่วไป
ทบทวน เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว ดี 23
ทบทวน จดหมายถึงบรรณาธิการ ปัญหาพระอริยบุคคล-โสดาบัน ดี 8 ธ.ค.2540
ทบทวน สากลจักรวาล-สากลศาสนา ธรรมสามีวินิจฉัย ตอนที่ 7 ดี 23Copyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----