ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


บทความพิเศษ การพัฒนาประชาธิปไตย โดยพระเทพวรมุนี article

การพัฒนาประชาธิปไตย

โดย  พระเทพวรมุนี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (มร.)

เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

 

ข้อความเบื้องต้น

 

            ประเทศไทยได้เปลี่ยนการปกครองมาใช้ระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 นับถึงปัจจุบัน พ.ศ.2548 ก็เป็นเวลานานถึง 73 ปีแล้ว ถ้าจะเทียบกับวัยอายุของคนเรา ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มที่หรืออยู่ในปูนแก่ชราแล้ว แต่ประชาธิปไตยของไทยไม่ได้เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร หรือยังไปไม่ถึงไหน ดังที่เห็น ๆ กันอยู่ มีการตรากฎหมายสูงสุดคือกฎหมายรัฐธรรมนูญออกมาบังคับใช้หลายสิบฉบับจนมีการกล่าวกันมาว่า ประเทศไทยเราใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญเปลืองที่สุด มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานับครั้งไม่ถ้วน มีการจัดตั้งรัฐบาลจนจำไม่ได้ว่ากี่ชุด แต่เพียงได้รูปแบบประชาธิปไตยเท่านั้น ส่วนอุดมการณ์ของประชาธิปไตยเกือบเรียกว่าไม่ได้อะไรเลย มีการกล่าวกันว่า ที่ประชาธิปไตยของไทยไม่ก้าวหน้าและล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดเพราะมีการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองบ่อยๆร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใช้แล้ว อีกไม่กี่ปีก็ฉีกทิ้งเสีย เป็นอยู่ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ประชาธิปไตยไทยจึงไม่มีความต่อเนื่อง

ความหมายของประชาธิปไตย

            คำว่า อธิปไตย แปลว่า อำนาจหรือความเป็นใหญ่ เมื่อพูดถึงประโยคคำพูดที่ว่า ประชาธิปไตยจึงหมายถึงอำนาจความเป็นใหญ่ของประชาชน ประเทศทั่วโลกที่ใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยส่วนมากหรือเกือบทั้งหมด ถือตามหลักปรัชญาของท่านประธานาธิบดีท่านหนึ่งแห่งสหรัฐอเมริกา  ชื่อ อับราฮัมห์  ลินคอล ที่กล่าวไว้ว่า ประชาธิปไตยคือ  –

-           โดยประชาชน ( BY PEOPLE )

-           ของประชาชน ( OF PEOPLE )

-           เพื่อประชาชน ( FOR PEOPLE )

จากที่กล่าวนี้ หมายความว่าอำนาจในการบริหารหรือการปกครองประเทศชาติ ไปจากประชาชนประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงและมีส่วนร่วม โดยวิธีการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ จึงมีระบบในการเลือกตั้งผู้ราษฎรขึ้น และมีพรรคการเมืองเกิดขึ้น ผู้ที่มีความคิดเห็นหรือแนวนโยบายในทางเดียวกันก็เข้าไปสังกัดอยู่ในพรรคการเมืองเดียวกันจึงมีคำกล่าวว่า พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค พรรคใดได้คะแนนเสียงมากก็จัดตั้งรัฐบาลขึ้นพรรคที่ได้คะแนนเสียงน้อยก็เป็นฝ่ายค้าน

ในการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ไม่มีการจำกัดพรรคการเมืองว่าจะต้องมีกี่พรรค แต่ประเทศที่เจริญแล้วจะมีพรรคการเมืองไม่มาก อาจจะเพียง 2 – 3 พรรคเท่านั้น แต่ในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายจะมีพรรคการเมืองมาก อย่างในประเทศไทยเรา มีการจัดตั้งพรรคการเมืองมากจนจำชื่อไม่ได้ บางพรรคตั้งอยู่ได้นานจนถือว่าเป็นสถาบันทางกรเมือง บางพรรคตั้งมาแบบเฉพาะกิจและหลายพรรคถูกยุบเลิกไปแล้วก็มี ต่อไปใครจะรวมตัวกันจัดตั้งพรรคอีกก็ได้

 

 

 

อุดมการณ์ประชาธิปไตย

 

            การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือกระบวนการกระจายอำนาจและแบ่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเสมอภาคกัน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับรู้ในการบริหารด้านต่างๆ พัฒนาสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนทั่วถึงกัน ประชาชนได้รับการประกันอย่างดีจากรัฐทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

            ที่ประเทศไทยก็ดี หรือ ประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายก็ดี นำระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมาใช้ แล้วไม่พัฒนาก้าวหน้าไปถึงไหนนั้น เพราะนำมาใช้แต่เพียงรูปแบบดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเท่านั้นแต่ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของประชาธิปไตยดังที่เราจะเห็นได้ว่า อำนาจและผลประโยชน์ตกอยู่ในมือของคนเพียงกลุ่มน้อยกลุ่มเดียว แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ได้รับการเหลียวแล ขาดการศึกษา ขาดการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทุกอย่าง จึงมีการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงรัฐบาลกันอยู่บ่อยๆ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย

 

 

 

 

การพัฒนาประชาธิปไตย

 

            ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย 73 ปีแล้ว แต่เราไม่มีการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างจริงจังเลย เวลาอยู่ปกติธรรมดา เกือบไม่มีการพูดถึงประชาธิปไตยเลยเวลาจะมีการเลือกตั้งจึงมีการมาปลุกเร้ากันครั้งหนึ่ง ประชาชนทั่วไปหรือส่วนมากไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ประชาธิปไตยแท้จริงคืออะไร ทางราชการให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ไปกับเขาอย่างนั้น คนอื่นเขาชักชวนให้เลือกคนนั้นคนนี้ ก็เลือกไปตามเขา และส่วนมากเลือกเพราะได้รับอามิสสินจ้างรางวัล จึงมีคำพูดตลอดมาว่า การซื้อขายสิทธิ์ขายเสียง หรือเงินไม่มากไม่ได้เป็น มีมาในการเลือกตั้งทุกยุคทุกสมัย

            การพัฒนาระบอบประชาธิปไตย สามารถที่จะทำได้อย่างแน่นอน (ถ้าคิดจะทำ) ดังที่จะนำมาเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการด้านการเมือง ซึ่งทราบหรือศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นอย่างดี เขียนหนังสือหรือตำราเรียน ว่าด้วยเรื่องประชาธิปไตย จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือสามารถจะซื้อหามาอ่านได้ไม่ยาก หรือ ให้มีจำหน่ายแพร่หลายทั่ว

(๒) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องประชาธิปไตย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนถึงชั้นอุดมศึกษาโดยจัดพิมพ์หนังสือหลักสูตรหรือตำราให้เหมาะแก่ชั้นนั้นๆ คือให้เป็นหลักสูตรแบบต่อเนื่องสูงขึ้นไปตามลำดับ

(๓) โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต้องจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และต้องทำตลอดปีการศึกษา ไม่ใช่จะมีการเลือกตั้งทีหนึ่ง ก็เกณฑ์เด็กนักเรียนถือป้ายเดินขบวนเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งดังที่ทำๆกันอยู่

(๔) รัฐบาลต้องใช้เครื่องมือ คือ สื่อสารมวลชนของรัฐ เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งมีอยู่มากมาย ทำการเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยทุกวัน โดยเชิญท่านผู้รู้วิชาการด้านนี้ เช่น สถานีวิทยุโทรทัศน์ซึ่งมีอยู่มากมาย ทำการเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยทุกวัน โดยเชิญท่านผู้รู้วิชาการด้านนี้ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันพูดหรือบรรยายและต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดปี

(๕) ให้มีการรณรงค์ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนทุกคน มันเกี่ยวกับอำนาจสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองมีผลกระทบต่อสังคมทุกระดับ จึงไม่ควรถือว่าธุระไม่ใช่หรือวางเลย

(๖)  ที่มีคำสั่งห้ามพระภิกษุสงฆ์เกี่ยวกับการเมืองนั้น เอาละ...ถือว่าเป็นการถูกต้อง แต่มองในอีกทัศนะหนึ่งน่าจะไม่เป็นผลดีเท่าไร เพราะประชาชนชาวบ้านนอกบ้านนา เขาแยกหรือมองไม่ออกจริงๆว่าจะเลือกใครดี ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งใครดีหรือไม่ดี ชาวบ้านเขาไม่รู้จริงๆส่วนมากจะเลือกตามคำชักชวนของหัวคะแนนไปอย่างนั้น หลายคนต้องไปถามพระสงฆ์ที่วัด แต่พระสงฆ์ถูกห้ามเสียแล้วก็เลยพูดอะไรไม่ได้

ตามความคิดเห็นของผู้เขียน พระสงฆ์เกี่ยวข้องหรือเล่นการเมืองไม่ได้แน่ๆแต่พระสงฆ์สามารถทำการเมืองได้ คือ แนะนำประชาชนให้เลือกคนดีมีศีลธรรม มีความเสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต และอบรมสั่งสอนนักการเมืองให้เป็นคนดี มันไม่น่าเสียหายตรงไหน

 

 

 

ความเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ 

 

นักวิชาการทั้งหลายกล่าวว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตย มันเหมาะหรือใช้ได้ผลดีในประเทศที่ประชาชนพลเมืองได้รับการศึกษาสูงอย่างทั่วถึงเท่านั้น การศึกษาของชนในชาติจึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างทุ่มเทและจริงจัง และมีนักวิชาการด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยกล่าวว่า ถ้าจะให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยสมบูรณ์ต้อง

๑.      ประชาชนชาวไทยสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา   ๙๐ %

๒.      ประชาชนชาวไทยสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา          ๗๐ %

๓.      ประชาชนชาวไทยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี            ๖๐ %

๔.     ประชาชนชาวไทยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            ๔๐ %

๕.     ประชาชนชาวไทยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก           ๒๐ %

ถ้าประชาชนชาวไทยยังมีการศึกษาต่ำหรือไม่สำเร็จการศึกษาตามเปอร์เซ็นดังกล่าว ก็อย่าหวังเลยว่าไทยจะมีประชาธิปไตยสมบูรณ์ ฯ
หนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 34

หน้าบอกสถานะของเรา ดีเล่มที่ 34
บทกวีนิพนธ์ แด่ คุณครูแสงเทียน article
บทบก1 วิเคราะห์เพลงชาติไทยควรปรับปรุง
บทบก2 จำลอง ศรีเมืองต้านเบียร์ช้างเข้าตลาดหลักทรัพย์
บทบก3 บันทึกคนเก่งเด็กไทยชนะโอลิมปิกวิชาการ 4 เหรียญทอง
บทบก4 เตรียมเสนอร่างกฎหมายสงฆ์ 2 ฉบับเข้าสภา ผ่านรัฐบาลก่อน
บทบก5 โหราศาสตร์น่าสนใจในดีเล่มที่34
บทบก6 เสนอตั้งกระทรวงข่าวสาร และกรมโหร
บทบก7 สันตะปาปา สิ้นพระชนม์ อิรัคยังคงฆ่ากันหลังตั้งรัฐบาลได้แล้ว
บทบก8 อินเทอเนตของเราเป็นที่ลับสมองคมกริบเพียงอ่านบทวิเคราะห์ไปตามลำดับเท่านั้น
ร่างยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คำวิพากษ์และข้อเสนอแนะ
โหราศาสตร์ ดวงชะตาผู้นำชาติและดวงเมืองยุคปัจจุบัน ดี34:1 ส.ค.2548
ดี10 ฉบับทบทวน (คอลัมน์ประชาธิปไตยสงฆ์) จะปฏิรูปสงฆ์ไปทำไม ต่อ
ดี9 ฉบับทบทวน{คอลัมน์ประชาธิปไตยสงฆ์} จะปฏิรูปสงฆ์ไปทำไม
ข้อคิดสันติกโรภิกขุ คนอเมริกันไม่น้อยคิดว่าตนเป็นชาวพุทธที่ดีกว่าCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----