ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2566
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี บุคคลที่ 1 - 188 ปัจจุบัน
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ประวัติสนธิ ลิ้มทองกุล

 

สนธิ ลิ้มทองกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สำหรับความหมายอื่นหรือบุคคลอื่นที่ชื่อ สนธิ ดูที่ สนธิ
บทความนี้ต้องการเก็บกวาด ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขรูปแบบ เพิ่มแหล่งอ้างอิง ใส่หมวดหมู่ ใส่ลิงก์ภายใน หรือภาษาที่ใช้ ในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนด้วยกัน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานวิกิพีเดียไทย
คุณสามารถช่วยแก้ไขได้ โดยการตรวจสอบและปรับปรุงบทความนี้
กรุณาเปลี่ยนไปใช้ป้ายข้อความอื่น เพื่อระบุสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ หรือแก้ไข
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิธีแก้ไขหน้าพื้นฐาน คู่มือการเขียน และ นโยบายวิกิพีเดีย เมื่อบทความนี้ได้รับการแก้ไขตามนโยบายแล้ว ให้นำป้ายนี้ออก
สนธิ ลิ้มทองกุล
สนธิ ลิ้มทองกุล

สนธิ ลิ้มทองกุล (7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 — ) เป็นนักหนังสือพิมพ์ นักเขียน ผู้ก่อตั้งและเจ้าของหนังสือพิมพ์ในเครือผู้จัดการ ผู้ดำเนินรายการกลางแจ้ง เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร และเคยเป็นผู้ดำเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ก่อนที่ถูกระงับการถ่ายทอดเนื่องจากการกล่าวถึงพระราชอำนาจ

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นบุคคลล้มละลาย [1]

ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2546 สนธิได้เขียนข่าวทำนายว่าเงินดอลล่าร์สหรัฐจะตกต่ำในปี พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งสนับสนุนให้ลดการส่งออก[2] และขณะเดียวกันแนะนำให้ผู้คนลงทุน ด้วยการซื้อทองสะสมไว้

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2549 สนธิเป็นหนึ่งในแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่นำการชุมนุมเพื่อขับไล่ พต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ให้ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

 

 

ประวัติ

สนธิ ลิ้มทองกุล (ชื่อเดิม ตั๊บ แซ่ลิ้ม) เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ที่จังหวัดสุโขทัย ในครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนไหหลำ โดยเป็นลูกของนายวิเชียร แซ่ลิ้ม อดีตสมาชิกพรรคก๊กมินตั๋ง และผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยหว่างผู่ กับนางไชย้ง แซ่ลิ้ม ทั้งคู่มาตั้งรกรากทำกิจการโรงพิมพ์ และออกหนังสือพิมพ์จีน จำหน่ายให้กับชาวจีนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

สนธิ จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยม จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รุ่น18 เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับทนง พิทยะ หลังจากจบจากโรงเรียนประจำที่อัสสัมชัญศรีราชา สนธิ ถูกส่งตัวไปเรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน พร้อมกับเรียนวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน เป็นเวลาปีเศษ ก่อนที่จะไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกา จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ยูซีแอลเอ เมืองลอสแอนเจลิส และปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยยูทาห์สเตต เมืองโลแกน รัฐยูทาห์ นอกจากนี้ยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอักษรศาสตร์ ที่วิทยาลัยฮาร์ตวิคก์ เมืองโอนีโอนตา รัฐนิวยอร์ก และได้รับปริญญาสาขาประวัติศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายหลังจบการศึกษาได้ศึกษาต่อ MBA ที่ประเทศออสเตรเลีย ได้รับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต

ต่อมานายสนธิได้บริจาคเงินสร้าง The Sondhi Limthongkul Center for Interdependence (The S.L. Center for Interdependence) ให้แก่ วิทยาลัยฮาร์ตวิคก์[3]

นายสนธิ สมรสกับนางจันทน์ทิพย์ ลิ้มทองกุล (ช่องดารากุล) ชาวจังหวัดตรัง เมื่อ พ.ศ. 2516 ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีบุตรชายด้วยกันคือ นายจิตตนาถ ลิ้มทองกุล ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารกิจการในเครือผู้จัดการ

นายสนธิ เข้าทำงานเป็นบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ ประชาธิปไตย เมื่ออายุได้เพียง 27 ปี จากนั้นได้ร่วมกับพร (หรือ พอล) สิทธิอำนวย ตั้งบริษัท Advance Media ในเครือพีเอสเอกรุ๊ป ออกหนังสือดิฉัน แต่ประสบปัญหาขาดทุน จึงได้ขายกิจการให้กับนายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา สนธิกลับมาโดดเด่นอีกครั้ง ด้วยการตั้งบริษัท ตะวันออกแมกกาซีน ทำหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายเดือน เมื่อปี 2526 และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ จากความสำเร็จในการเป็นหนังสือแนวธุรกิจชั้นนำของผู้จัดการรายสัปดาห์และรายเดือน ทำให้สนธิ นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2533 ปัจจุบันหุ้น MGR ถูกตลาดหลักทรัพย์แขวนป้ายระงับการซื้อขาย เนื่องจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

นายสนธิ เคยเป็นที่ปรึกษากลุ่มหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และ อาจารย์พิเศษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับฉายาจากสื่อต่างประเทศว่า Media Mogul หรือ Media Tycoon

[แก้] คดีความ

บทความนี้หรือส่วนนี้ ได้รับแจ้งว่าควรมีการปรับปรุงในเรื่องการใช้ภาษา การแปลภาษา
การทับศัพท์ การสะกดคำ รวมไปถึงรูปแบบการเขียนที่อาจยังไม่ใช่สารานุกรม

คุณสามารถช่วยปรับปรุงแก้ไข โดยการปรับปรุงไวยากรณ์ให้เหมาะสม และแก้ไขคำศัพท์ให้ถูกต้อง ดูเพิ่มที่ คู่มือ และ นโยบายวิกิพีเดีย
เนื้อหาในส่วนนี้ไม่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความเป็นกลาง
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน และต้องการการแก้ไขโดยด่วนเพื่อสอดคล้องกับการเป็นสารานุกรม
กรุณาดูบทสนทนาที่เกี่ยวข้องที่หน้าพูดคุยของบทความนี้

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2550 นายสนธิ ลิ้มทองกุล และพวกรวม 10 คนถูกศาลอาญารัชดาพิพากษาจำคุกเป็นเวลา 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และปรับบริษัท ไทยเดย์ดอตคอมเป็นเงินอีก 2 แสนบาท ในข้อหากล่าวหานายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย มุ่งทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นผู้สนับสนุนให้มีการจัดทำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ประเทศสวีเดน ด้านนายสนธิกล่าวว่าจะเตรียมหลักทรัพย์เป็นกรมธรรม์วงเงิน 1 แสนบาทเพื่อยื่นประกันตัว และจะยื่นอุทธรณ์คดี [4] และล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550 ​ผลกระทบ​จาก​การนำ​เสนอข่าวของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ทำให้​ต้อง​คำ​พิพากษาฐานหมิ่นประมาท​ พตท.ทักษิณ ชินวัตร จากศาลชั้นต้น​โทษจำคุก 3ปี​ โดยไม่รอลงอาญา คำพิพากษาฉบับย่อ ระบุว่า "พิ​เคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว​เห็นว่านายสนธิกล่าวหมิ่นประมาทโจทก์เป็นลำดับ​มีการเปิดประเด็นใหม่อย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้มุ่งพิสูจน์ความจริงตามหลักนิติธรรม​ ​บางครั้งปล่อยให้เป็น​ที่สงสัยกำกวม เร่งเร้าให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคม​ก่อให้เกิดความครอบงำ​บิดเบือนเนื้อหาข้อมูล​ ​ทำให้ขาดดุลความเป็นจริง​ ​หวังมุ่งสร้างกระแสเพื่อโค่นล้มโจทก์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี​ ​โดยไม่ใช้วิธีการที่รัฐธรรมนูญ​ในขณะนั้น​กำหนดการกระทำดังกล่าวกระทบโครงสร้างทางสังคมครั้งใหญ่​ ​เกิดความขัดแย้งอย่างมากระหว่างผู้ที่สนับสนุนโจทก์​กับ​ฝ่ายตรงข้ามกับโจทก์​ต่างมุ่งหน้าห้ำหั่นล้างผลาญกันทุกวิถีทาง​ ​สถานภาพของสังคมไทยเกิดความสูญเสียทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ​อื่นๆ

​ทางนำสืบของนายสนธิ และ พฤติการณ์การกล่าวปราศรัยของนายสนธิ​ตามวัตถุพยานหมายเลข​วจ.5ก็ดี​ ​การแต่งกายของนายสนธิไม่ว่าสีของเสื้อที่ใช้สีเหลือง อันเป็นสีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ​และ​ตัวอักษรที่หน้าอกเสื้อคำว่า​"เราจะสู้เพื่อในหลวง"ตามเอกสารหมายเลข ล.1​ก็ดีล้วนพยายามสร้างภาพของโจทก์และผู้สนับสนุนโจทก์​ให้มีภาพยืนตรงข้าม​กับ​สถาบันพระมหากษัตริย์และพยายามสร้างภาพของนายสนธิกับพวกให้​อิงแอบแนบชิด​กับ​สถาบันพระมหากษัติรย์อัน​เป็น​สถาบันสูงสุดที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต้องเทิดทูน​ ​เพื่อจะ​แสดงให้เห็นว่าโจทก์​กับ​พวกไม่จงรักภักดีทำตัวเสมอพระมหากษัตริย์​ ​หรือไม่ถวายพระเกียรติพระมหากษัติรย์​ ​เป็นการแยกประชาชนคนไทยนที่จงรักภักดีบางส่วน​ให้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์ นับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อประเทศชาติในการที่นายสนธิ​ ​พยายามดึงสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคราพเทิดทูนสูงสุดของประชาชนทุกหมู่เหล่า มาเป็นเครื่องมือในการกำจัดโจทก์กับพวก​ในทางการเมือง​ใน​ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์​เป็น​ประมุข​ ​พฤติการณ์​แห่งคดีมีลักษณะร้ายแรงและ เพื่อมีให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคล​ ​หรือคณะบุคคลอื่นๆ​ต่อไปจึงไม่รอการลงโทษนายสนธิ"

[แก้] เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร

สัญลักษณ์เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร
สัญลักษณ์เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร

จุดเริ่มต้นของรายการเมืองไทยรายสัปดาห์เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ในขณะนั้น รุ่นน้องของสนธิ ได้เข้าไปทำรายการชื่อ "เมืองไทยรายวัน" ณ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. โดยนำเสนอเป็นรายการความรู้ ข่าวสาร และปกิณกะ อยู่ จนกระทั่งเกิดปัญหาทางด้านการเงิน ค้างชำระกับทาง ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. จนในที่สุดรายการก็ถูกถอดออก และรวมเวลาทั้งหมดไปออกอากาศในวันศุกร์แทน ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เมืองไทยรายสัปดาห์" เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2546 แต่ก็ยังคงนำเสนอเนื้อหาเดิมแบบเมืองไทยรายวัน จนกระทั่งทาง อสมท. ได้ปรับผังใหม่เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 สนธิ ลงมาเป็นผู้ดำเนินรายการเอง ร่วมกับ พิธีกรสาว นางสาวสโรชา พรอุดมศักดิ์

ในเดือน กันยายน พ.ศ. 2548 หลังจากที่ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ระงับรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ และถูกฟ้องร้องโดยนายกรัฐมนตรีขณะนั้นทักษิณ ชินวัตร ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา เป็นจำนวนเงินรวม 2,000 ล้านบาท ด้วยข้อหาหมิ่นประมาท และดูหมิ่น สนธิได้จัดรายการของตนเองขึ้นมาใหม่ ในชื่อว่า เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร โดยจัดเป็นเวทีนอกสถานที่ ณ หอประชุมเล็ก และ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ลุมพินีสถาน เวทีลีลาศ สวนลุมพินี ทุกคืนวันศุกร์ โดยเนื้อหาของรายการเปลี่ยนไปจากเดิม เป็นการกล่าวถึงการคอรัปชันของนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และเครือญาติมิตร เพียงอย่างเดียว ภายใต้สโลแกน "เราจะสู้เพื่อในหลวง" "ถวายคืนพระราชอำนาจ" และ "ขอเป็นยามเฝ้าแผ่นดิน" ทำให้มีผู้สนใจเข้าชมรายการเป็นจำนวนมาก[1] ในขณะเดียวกัน สนธิก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ถึงการกล่าวอ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย เพื่อให้รายการของตนเองมีผู้ชมเข้าชมเป็นจำนวนมาก และหวังผลในด้านอื่นๆ ด้วย

รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ได้มีเก็บข้อมูลบทสนทนาในรายการที่ผ่านมาทั้งหมด รวมทั้งเสียงบันทึกรายการ ด้วยระบบออนไลน์ รวบรวมไว้ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ทำให้ผู้คนเข้าเว็บไซต์เพิ่มขึ้นประมาณเกือบสองเท่า จากประมาณ 80,000 เป็น 150,000 คนต่อวัีน[2] นอกจากนี้ ได้มีการแจกฟรีซีดีบันทึกเสียงจากรายการที่ผ่านมา ให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่บริเวณหน้าวัดพระแก้วและบริเวณต่างๆ ในเกาะรัตนโกสินทร์ และจัดจำหน่ายวีซีดีบันทึกภาพงาน และเสื้อเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร

[แก้] การวิพากษ์วิจารณ์

ปลายปี พ.ศ. 2548 ทักษิณได้ฟ้องร้องต่อนาย สนธิ ลิ้มทองกุล เจ้าของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, นางสาวสโรชา พรอุดมศักดิ์ ผู้ดำเนินรายการร่วม เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร และพวก เป็นจำนวนเงินสูงถึง 2,000 ล้านบาทและตามมาด้วยคดีอาญามากมาย เพื่อให้หยุดการกล่าวหาเกี่ยวกับ "ปฏิญญาฟินแลนด์" โดยจุดนี้ทำให้ดัชนีเสรีภาพสื่อทั่วโลก (World Press Freedom) ที่จัดอันดับโดย องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน (Reporters Without Borders) ตกลงจากอันดับ 59 ไปที่อันดับ 107 [5][6]

นักวิจารณ์หลายคนให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของนายสนธิ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลประโยชน์ของประชาชน โดยอ้างว่ากำลังต่อสู้กับระบอบทักษิณ อย่างไรก็ตามบางท่านกล่าวว่า นายสนธิ ลิ้มทองกุล ออกมาเคลื่อนไหวเพราะผลประโยชน์ส่วนตัว อีกทั้งข้อกล่าวหานายกทักษิณของนายสนธินั้น ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากคนบางกลุ่มว่าเกิดจากอคติส่วนตัว และบางข้อกล่าวหามีเหตุผลที่ไม่น่าเชื่อถือเพียงพอ แต่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ทาง พต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า พรรคไทยรักไทย ได้ดำเนินการสั่งให้ทนาย คือ นายธนา เบญจาธิกุล ไปที่ศาลอาญาและศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ดำเนินการถอนฟ้องนายสนธิ ลิ้มทองกุล และพวกทั้งหมด และทางนายสนธิเองก็มิได้ฟ้องกลับแต่อย่างใด การวิพากษ์วิจารณ์เกือบจะเป็นปัญหาบานปลายเมื่อ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 ได้มีการประท้วงคัดค้านจนไปสู่การบุกทำเนียบรัฐบาล

ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549 นายสนธิได้เดินทางไปเมืองกุ้ยหลิน ประเทศจีน โดยกล่าวว่าจะไปพักผ่อน และจะกลับในวันรุ่งขึ้น แต่เมื่อถึงวันต่อมา นายสนธิมิได้กลับมา จึงเป็นโอกาสให้สมาชิกพรรคไทยรักไทยโจมตีนายสนธิว่าหนีออกนอกประเทศ แต่ได้กลับมาในวันที่ 2 เมษายน โดยบอกว่าหาเครื่องบินกลับไม่ได้ จึงได้เดินทางไปขึ้นเครื่องต่อที่ฮ่องกง จึงมีเที่ยวบินกลับเมืองไทย

[แก้] ผลงาน

[แก้] ผลงานหนังสือ

เมืองไทยรายสัปดาห์ 1
เมืองไทยรายสัปดาห์ 1
 • Newcomer. กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ. ISBN 978-974-9535-09-7
 • Big Story. กรุงเทพฯ : แมเนเจอร์คลาสสิค. ISBN 978-974-7085-96-9
 • “เจ้าพ่อ”. กรุงเทพฯ : แมเนเจอร์คลาสสิค. ISBN 978-974-93511-7-8
 • ต้องแพ้เสียก่อนจึงจะชนะได้. กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2544. ISBN 978-974-7085-89-1
 • The global link ศึกษาธุรกิจผ่านการเดินทาง. กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2545. ISBN 978-974-90823-0-0
 • พระอาจารย์วัลลภ ชวนปัญโญ และสนธิ ลิ้มทองกุล. เจาะรหัสกรรม. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2548. ISBN 978-974-93217-9-9
 • สนธิ ลิ้มทองกุล และสโรชา พรอุดมศักดิ์. เมืองไทยรายสัปดาห์. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์. (พร้อมวีซีดี)
 • สนธิ ลิ้มทองกุล และสโรชา พรอุดมศักดิ์. เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร ถวายคืนพระราชอำนาจ. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์. ISBN 978-974-93442-3-1
 • สนธิ ลิ้มทองกุล และสโรชา พรอุดมศักดิ์. เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร 2 ยามเฝ้าแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์. ISBN 978-974-93442-8-6

[แก้] ผลงานวีซีดี

 • ตะวันออกไม่แพ้
 • แพ้แล้วอย่างไร ชนะแล้วอย่างไร
 • ยุบสภา! ทักษิณทรยศประชาชน
 • เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรเฉพาะกิจ ภารกิจกู้ชาติ
 • ปิดบัญชีทักษิณ
 • เล่าเรื่องเลี้ยงลูก

[แก้] อ้างอิง

 1. ^ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย
 2. ^ ข่าวทำนายเงินดอลล่าร์จะตกต่ำในปี 2553 จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
 3. ^ The Sondhi Limthongkul Center for Interdependence (ศูนย์สนธิลิ้มทองกุลเพื่อการพึ่งพาอาศัยกัน)
 4. ^ http://hilight.kapook.com/view/9157/1 ศาลจำคุก “สนธิ” 2 ปี ไม่รอลงอาญา คดีหมิ่น ภูมิธรรม
 5. ^ ดัชนีเสรีภาพสื่อทั่วโลกปีพ.ศ. 2547 ที่จัดอันดับโดย รีพอร์ตเตอรส์วิทเอาต์บอร์เดอรส์ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 59
 6. ^ ดัชนีเสรีภาพสื่อทั่วโลกปีพ.ศ. 2548 ที่จัดอันดับโดย รีพอร์ตเตอรส์วิทเอาต์บอร์เดอรส์ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 107

[แก้] แหล่งข้อมูลอื่น
ข่าวการเมืองแฟ้ม 1

จำคุกสนธิลิ้ม 2 ปีหมิ่นหม่อมอุ๋ยไม่รอการลงอาญา
ประชาให้เวลากษิตบ่าย2 ตัดสินใจลาออกก่อนยังทัน [19 มี.ค. 52 - 12
ไทยรัฐ ผวาปลุกเสื้อแดง สั่งบล็อก! โฟนอิน 'ทักษิณ' [13 ธ.ค. 51 - 04:04]
'บิ๊กจิ๋ว' ไม่สบายใจท่าทีกองทัพต่อการเมือง [13 ธ.ค. 51 - 04:24]
“ประชา” รับปาก “เสนาะ” แข่ง“อภิสิทธิ์”ชิงนายกฯ [12 ธ.ค. 51 - 18:17]
ไทยรัฐ:แจ้ง 2 ข้อหาผู้อ้างตัวเป็นการ์ดพธม.ยึดรถเมล์แล้ว [24 พ.ย. 51 - 15:34]
มติชน : "จตุพร"ปูดข้อมูลข่าวเผยอาจมีเผา"ตึกไทยฯ"23-24 พ.ย. "วีระ"ห้าม"เสื้อแดง"จุ้นพธม.บุกสภาให้ตร.-ทหารดูแล
เสธ.แดงฟันธงอีกรอบ ต้องพ้นทำเนียบก่อน23พย. [22 พ.ย. 51 - 01:02]
บึมอีกใกล้การ์ดพันธมิตร เจ็บ7-สาหัส1ส่งรพ.รามา [22 พ.ย. 51 - 03:17]
สนธิวิจารณ์5แกนนำพธม. ไร้ยุทธศาสตร์การต่อสู้ [22 พ.ย. 51 - 01:40]
'อนุพงษ์'รับปาก ไม่ปฏิวัติ! หวั่นซ้ำ7ตค.เลือด [22 พ.ย. 51 - 03:56]
มติชน : 4เหล่าทัพ-ผบ.ตร.ออกทีวี ให้นายกฯออก!
ไทยรัฐ : ห้ามสส.พปช.ขึ้นบินไทย กัปตันลุยออกคำสั่งเอง [8 ต.ค. 51 - 09:48]
ไทยรัฐ : ปชป.แสดงจุดยืน ประกาศไม่เข้าร่วมแถลงนโยบาย [7 ต.ค. 51 - 13:30]
มติชน คำพิพากษาศาล รธน. ให้"สมัคร"พ้นนายกรัฐมนตรี
ไทยรัฐ ทักษิณยกครอบครัว เดินยิ้มร่า ช็อปปิ้งที่ลอนดอน [13 ส.ค. 51 - 04:02]
มติชน "ฮุน เซน"ชนะเลือกตั้งถล่มทลาย 4พรรคโวยโกงให้หย่อนบัตร
ศาลรับฟ้องคดีหวยบนดิน 3รมต.ยื่นศาลรธน.ตีความ [28 ก.ค. 51 - 11:19]
หนังสติ๊กยิงหัว'การุณ' เลือดอาบคาเวทีพธม. [24 ก.ค. 51 - 00:36]
ไทยรัฐ รองนายกฯสหัสแจงอาเซียน พื้นที่พระวิหารเป็นของไทย [21 ก.ค. 51 - 11:52]
ไทยรัฐ ป่วนใต้เจรจาเชษฐาสงบศึก ผบ.ทอ.ภาวนาขอให้เป็นจริง [17 ก.ค. 51 - 11:32]
ไทยรัฐ บิ๊กนครบาลโต้สมเกียรติ ยันมีหลักฐานหมิ่นชัดเจน [17 ก.ค. 51 - 10:43]
ไทยรัฐ นํ้า,ไฟ,รถเมล์,รถไฟ คนจนเฮ เริ่ม 1 ส.ค.ใช้ฟรีหมด [16 ก.ค. 51 - 03:55]
ไทยรัฐ ทหารจัดเวทีเขาพระวิหาร แนะบัวแก้วชี้แจง ปชช. [13 ก.ค. 51 - 19:26]
เร่งสอบวินัย “ปฐมพงษ์” ขึ้นเวทีปราศรัยทางการเมือง [13 ก.ค. 51 - 04:06]
ไทยรัฐ ให้เวลา 15 วันคณะทำงานพิจารณาสอบยุบ พปช. [10 ก.ค. 51 - 14:12]
ไทยรัฐ ศาลฎีกา มีคำพิพากษา ตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 'ยงยุทธ' [8 ก.ค. 51 - 18:
มติชน:ศาลฎีกายกคำร้อง"ทักษิณ" ห้ามออกนอก! อยู่ระหว่างไต่สวนที่รัชดา
ไทยรัฐ สมัครปูดมีขบวนเลื่อยเก้าอี้ ทำให้หลุดจากวงการเมือง [3 ก.ค. 51 - 16:17]
ศาลปค.คุ้มครอง เบรกรัฐ ชะลอเขาพระวิหาร [29 มิ.ย. 51 - 03:52]
ศาลปค.สั่งคุ้มครองชั่วคราว ระงับมติครม.17 มิ.ย. [28 มิ.ย. 51 - 09:00]
ส.ว. ถล่มปมเขาพระวิหาร มท. 1 ยันไม่เสียดินแดน [23 มิ.ย. 51 - 14:50
บรรหารสยบข่าวสลับขั้ว ออกตัวเวทีซักฟอกไม่มีผล [23 มิ.ย. 51 - 14:10
ปัดตั้งทีมป่วนช่วย รมต. 'พปช.'มั่นใจเสียงรัฐบาลปึ้ก [22 มิ.ย. 51 - 18:30]
มติชน เปิดใจ"จอร์จ เยียว"รมว.ต่างประเทศสิงคโปร์ "เราไม่เคยทำร้ายประเทศไทย
ชิงจังหวะ เปลี่ยนขั้ว [15 มิ.ย. 51 - 00:05
สภามติเอกฉันท์318เสียง รับร่างพ.ร.บ.ประชามติ [12 มิ.ย. 51 - 20:28]
รบ. ไม่หวั่นถูก ส.ว.ซักฟอก ยุ ปชป. ร่วมอภิปรายด้วย [10 มิ.ย. 51 - 13:40]
มติชน "สมัคร"ยังไม่จัดการม็อบ ปล่อยยืดเยื้อ! พลิกเกมโชว์ผลงานรบ.สู้
ไทย-กัมพูชาเตรียมออกแถลงการณ์ร่วมเขาพระวิหาร [9 มิ.ย. 51 - 02:39]
กลุ่มริบบิ้นขาวลุยจตุจักร สานต่อจุดยืนเมินเสียงต้าน [8 มิ.ย. 51 - 17:12
ไทยรัฐ จับแกนนำอาร์เคเคป่วนใต้ค่าหัว 5 แสนพร้อมสมุน1 [7 มิ.ย. 51 - 14:39
แผนดาวกระจาย พันธมิตรฯ เตรียมบุก กลต.-ดีเอสไอ [6 มิ.ย. 51 - 07:04
ปฏิบัติการ"เอาคืน" รัฐบาล"นอมินี"บี้แนวร่วม"คมช." พายัพ ชินวัตร จะเอาคืนทั้งโคตร
'สภาธรรมาธิปไตย' วอนทุกฝ่ายยุติต่อสู้-ขัดแย้งเพื่อชาติ มติชน
ฝ่ายค้านยื่นถอดถอน " จักรภพ" [22 พ.ค. 51 - 04:30
ปชป.ไล่บี้ 'จักรภพ' งัดหลักฐานแอลเอไม่ต้องแปล [19 พ.ค. 51 - 03:06]
ทหารเรียงหน้า ปกป้องสถาบัน [20 พ.ค. 51 - 03:04
รายชื่อครม.สมัคร1
ทุ่ม 5.6 หมื่นล้านพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้
รมว.มหาดไทยกล่าวถึงชุมนุมกลุ่มสนธิ-จำลองเมื่อ28มี.ค.2551
ข่าวมติชนชุมนุมพันธิมตรสนธิ-จำลอง28มี.ค.2551
วิเคราะห์ชุมนุมพันธมิตร28มี.ค.51ไทยรัฐ
พันธมิตรแถลงการณ์ต่อต้านรัฐบาล 26มี.ค.2551
ทักษิณขึ้นศาล12มี.ค.2551คดีที่ดินรัชฎา
การเลือกตั้งในมาเลเซีย เค้าความวุ่นวายการเมืองมาเลเซีย
รายชื่อส.ส.ทั่วประเทศ
รายชื่อส.ว.เลือกตั้ง 76 คนCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----