ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


รมว.มหาดไทยกล่าวถึงชุมนุมกลุ่มสนธิ-จำลองเมื่อ28มี.ค.2551
 เมนูข่าวหลัก
 
 
 
 
พื้นที่ผู้สนับสนุน
 

 
รายละเอียดข่าว
 
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 10977

ผบ.ทบ.ให้มั่นใจ"ทหาร" ไม่"ปฏิวัติ" "ชวน"จี้"สมัคร"ล่าคนทำ


"เฉลิม"เย้ย"สนธิ"ค่าไม่ถึง500ล. ปชป.ตั้งเป้า4ปีต้องได้280ส.ส.
เลือกชุดใหม่ - นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรค และนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองหัวหน้าพรรค หย่อนบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการพรรค 3 คณะ ในงานการประชุมใหญ่สามัญพรรคประชาธิปัตย์ ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

ผบ.ทบ.การันตีทหารไม่คิดปฏิวัติ ย้ำเป็นทหารของ"ในหลวง" และประชาชน ย้ำไม่ยุ่งการเมือง ห่วงม็อบเผชิญหน้าล่อแหลมให้เกิดความรุนแรง วอนให้รามือกัน โฆษก"กอ.รมน." ชี้ข่าวปล่อย ยันซ้ำ ไร้ปัจจัยที่จะรัฐประหาร "ชวน"จี้"สมัคร"ล่ากลุ่มคิดล้มรัฐบาล จี้ให้ดำเนินการตามกฎหมาย สมาชิกกองทัพธรรมแจ้ง ตร.หามือมืดปา"ขวดใส่ฉี่-หิน" ใส่ได้รับบาดเจ็บหลังร่วมกิจกรรมพันธมิตร พปช.เคาะเบื้องต้นร่างแก้ไข รธน. เล็งรื้อ 18 มาตรา ปชป.ลุยยุทธ์ศาสตร์ 4 ปี ตั้งเป้าเลือกตั้งครั้งหน้า กวาด ส.ส. 280 ส.ส.

@ ผบ.ทบ.ยันทหารไม่คิด"ปฏิวัติ"

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าทหารไม่คิดที่จะปฏิวัติ หลังนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกมาระบุว่ามีคนบางกลุ่มหวังจะให้มีการปฏิวัติอีกครั้ง

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่สวนลุมพินี ว่า "ผมขอรับประกันว่า กำลังพลของกองทัพบก จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง จนทำให้เกิดความวุ่นวายปั่นป่วน ขอให้มั่นใจได้ ดังนั้น กระแสข่าวที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติ การกระทำอะไรก็แล้วแต่ ขอยืนยันว่า กำลังพลของกองทัพบกทุกคน ไม่มีใครที่คิดจะทำอย่างนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจ"

เมื่อถามว่า การออกมาพยายามสร้างความปั่นป่วนในลักษณะนี้เพื่อต้องการให้มีการปฏิวัติ ใช่หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ยังไม่แน่ใจ แต่ไม่น่าจะส่งผลดีต่อสังคม ไม่ทราบว่ากลุ่มใดเป็นผู้ทำ หรือทำในลักษณะข่าวลือ หรือการปล่อยข่าวเพื่อทำให้สังคมสับสน แต่ยืนยันว่า กองทัพบกจะอยู่เป็นทหารของชาติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทหารของประชาชน

พล.อ.อนุพงษ์ยังกล่าวถึงกรณีกลุ่มรักประชา ธิปไตยก้าวหน้า ที่คัดค้านการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีการปะทะคารมกัน รวมทั้งมีการปาขวดน้ำ ก้อนหินใส่กัน ว่า เหตุการณ์ ดังกล่าวถือว่าล่อแหลมต่อการเกิดความรุนแรง อยากวิงวอนขอร้องให้ทุกส่วนใช้กลไกตามปกติ การใช้ความรุนแรงไม่น่าจะเกิดประโยชน์กับกลุ่มใด

ด้าน พ.อ.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) กล่าวถึงข่าวการปฏิวัติอีกครั้ง ว่า คงเป็นเพียงการปล่อยข่าว เพราะขณะนี้ไม่มีปัจจัย หรือมูลเหตุใดที่ทางกองทัพจะต้องทำการปฏิวัติ

@ "ชวน"จี้"สมัคร"จัดการกลุ่มจ้องล้ม"รบ."

ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายกฯระบุมีกระบวนการที่จะให้มีปฏิวัติ ว่า ความคิดการปฏิวัติเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เป็นความผิดอย่างมหันต์ จะพูดลอยๆ คงไม่ได้ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่นายกฯ จะต้องติดตามตรวจสอบ แค่วางแผนก็ผิดกฎหมายความมั่นคงแล้ว นายกฯ ออกมาพูดก็ต้องถือว่า มีน้ำหนัก มีมูลอยู่พอสมควร เป็นหน้าที่ที่ต้องติดตามสอบว่า เป็นการกระทำของคนกลุ่มใดที่จะล้มล้างการปกครอง

นายเทพไท เสนพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า คำพูดของนายสมัครส่งผลเสียทั้งในและนอกประเทศ เกิดความไม่ไว้วางใจ บ้านเมืองเกิดความสับสน นักลงทุนไม่มั่นใจ

"หากนายกฯสมัครมั่นใจข้อมูลต้องใช้มาตรการทางกฎหมายกับคนที่คิดล้มล้างรัฐธรรมนูญ ล้มล้างประชาธิปไตยซึ่งมีโทษถึงประหารชีวิต ถ้าเรื่องนี้ไม่มีมูล ไม่เป็นจริง นายกฯสมัครก็เป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะ" นายเทพไทกล่าว

@ รองโฆษก"รบ."ชี้นายกฯมีข้อมูลน่าเชื่อ

ด้านนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯคงมีข้อมูลที่น่า เชื่อถืออย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้นนายกฯคงไม่ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นนี้ และโดยส่วนตัวก็เชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวมีอยู่จริง แต่ใครก็ตามคิดที่จะล้มรัฐบาลที่มาจากประชาชน ย่อมไม่มีทางสำเร็จ

เมื่อถามถึงกรณีที่นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำกลุ่มพันธมิตร ระบุมีการติดต่อให้เงิน 500 ล้านบาท แลกกับการให้ยุติการเป็นปฏิปักษ์กับบุคคลบางกลุ่ม นายณัฐวุฒิกล่าวว่า นึกไม่ออกว่าใครจะพยายามทำเช่นนั้น ใครจะเสนอเงิน 500 ล้านบาท ให้กับบุคคลที่ล้มละลายทั้งทางธุรกิจ และทางประชาธิปไตย นายสนธิไม่มีอะไรเหลือแล้ว ฉะนั้นมองไม่เห็นความจำเป็นเลย เป็นเพียงการปั่นราคาให้ตัวเองเท่านั้น

"ผมขอยืนยันว่าการชุมนุมของ "กลุ่มรักประชา ธิปไตย" ที่คัดค้านกลุ่มพันธมิตร จนเกือบเกิดเหตุ ปะทะกันนั้น ไม่ใช่กลุ่ม นปก. และกลุ่มมหาประชาชนเพื่อพิทักษ์ประชาธิปไตย รวมถึงกลุ่มที่สนับสนุนพรรคพลังประชาชน เพราะพรรคพลังประชาชนมีจุดยืนว่า จะไม่ตอบโต้" นายณัฐวุฒิกล่าว

@ "เฉลิม"ซัดพันธมิตรเป็น"เทวดา"จากไหน

ที่บ้านริมคลอง บางบอน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีการชุมนุมของพันธมิตร ว่า ไม่ได้มีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน พันธมิตรมีอำนาจอะไรมาควบคุมตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินการกับ พ.ต.ท. ทักษิณ เมื่อขั้นตอนไปสู่ความถูกต้อง

"พันธมิตรเป็นเทวดามาจากไหนที่มาแสดงความอหังการ พันธมิตรบอกว่ารังเกียจการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม แต่ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ เหล่านี้ชี้ชัดว่าเกิดจากโมหจริต" ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเสนอของพันธมิตรที่เสนอให้รัฐบาลยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ โดยเสนอแนวคิดการแก้รัฐธรรมนูญต่อประชาชนอีกครั้ง ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า พันธมิตรพูดโดยไม่ใช้สมองคิด ค่อนข้างใช้หัวแม่เท้าคิด การยุบสภาก่อให้เกิดผลกระทบทางกว้างหลายด้าน โดยเฉพาะงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กระทบต่อการลงทุน กระทบความเชื่อมั่นต่างประเทศ ไม่รู้ไปนอนหลับอยู่ที่ไหน พันธมิตรก็รู้ว่าเราหาเสียงโดยบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งประชาชนก็เลือกเข้ามาถึง 233 ที่นั่ง สำรวจความเห็นของประชาชนก็เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถ้าจะแก้ไขก็เป็นสิทธิอันชอบธรรม

@ ปัดจ้าง500ล้านให้แกนนำยุติชุมนุม

เมื่อถามว่า การแสดงงิ้วการเมือง ที่ระบุว่า พ.ศ.2551 อันธพาลครองเมืองโดยมุ่งเป้ามาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า ถ้าจะว่าตนก็เป็นสิทธิของเขา ไม่วิพากษ์วิจารณ์ แต่ก็ต้องดูที่การกระทำ คำว่าอันธพาลครองเมืองหมายถึงแก๊งรีดไถ ไปบังคับพ่อค้า ขอโฆษณา ไม่ได้ก็ด่า ไม่ให้ก็เอาเขาไปประจาน นั่นคืออันธพาล ตนไม่ใช่ ตนเป็นดุษฎีบัณฑิต ทำงานให้บ้านเมือง จะมีนิสัยเป็นอันธพาลคงไม่ใช่

ผู้สื่อข่าวถามว่า เท่าที่ฟังการปราศรัยมีแนวทางเข้าข่ายการหมิ่นประมาทหรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า ยัง เขาระวังอยู่ โดยเฉพาะนายสนธิ ลิ้มทองกุล ก็ไม่กร่างเหมือนทุกครั้ง ถ้าพลาดโดนแน่ อาจถึงขั้นถอนประกัน เมื่อถามว่า มีข่าวว่าเป็นคนยื่นข้อเสนอเงิน 500 ล้านบาท แก่นายสนธิเพื่อให้ยุติบทบาทการชุมนุม ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า "นายสนธิมีราคาถึง 500 ล้านบาทเลยหรือ ไปทำอะไรถึงมีคุณค่าขนาดนั้น ถ้ามีการติดต่อจริงคงไม่พูด แต่ที่พูดออกมาก็เพราะว่าไม่มี ยกราคา ยกระดับตัวเองเข้าสู่มาตรฐานสากล เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ เพ้อ หลงตัวเอง นายสนธิมีค่าตัว 500 ล้านเลยหรือ 5 บาทยังไม่ซื้อเลย ไม่มีราคา รอชาติหน้าตอนบ่ายๆ"

@ สบถกลางห้องประชุม-ด่าลั่นพันธมิตร

เมื่อถามว่า มีการตรวจสอบกลุ่มรักประชา ธิปไตย ที่ไปต่อต้านกลุ่มพันธมิตร และเกือบเกิดเหตุปะทะกันหรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า ไม่ทราบจริงๆ ถึงไปตรวจสอบก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

"เท่าที่พันธมิตรขยับไปขยับมา นี่เรียกว่าขนกันเต็มที่แล้ว ถ้าเป็นรถก็สุดเกขับกัน 190 แล้วก็ได้เท่านี้ เพราะประชาชนเขาไม่เอาด้วย มันไม่มีเหตุผล ผมกะว่าจะมากันเป็นหมื่น แต่มีเท่านี้ น้อยไป แล้วพันธมิตรเป็นใครมาตั้งกลุ่มก้อน ถ้าคนในประเทศนี้คิดอย่างนี้บ้าง ตั้งเป็นกลุ่มเรียกชื่อตัวเอง ป่วนกันหมดแล้วบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร ผมไม่ได้ให้ราคา" ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่ ร.ต.อ.เฉลิมเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภาคอีสาน และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภาคอีสาน 19 จังหวัด ที่โรงแรมสีมาธานี ได้กล่าวถึงกลุ่มพันธมิตรตอนหนึ่ง ว่า "มึงอย่าให้กูหมั่นไส้นะไอ้พวกห่า เดี๋ยวเหอะมึง เดี๋ยวจะมาปราศรัยแข่ง มาแน่ 8-9 หมื่นคน แบบไม่ต้องขนคนด้วย"

@ "มหาประชาชนฯ"ขอใช้ที่มธ.ชุมนุมบ้าง

ด้านนายประชา ประสพดี ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน ในฐานะโฆษกกลุ่มมหาประชาชนร่วมพิทักษ์ประชาธิปไตย กล่าวถึงการชุมนุมของ "กลุ่มรักประชาธิปไตย" ที่คัดค้านกลุ่มพันธมิตร จนเกือบเกิดเหตุปะทะกันว่า ตนไม่ทราบด้วยว่ากลุ่มคนเหล่านั้นอยู่สังกัดไหน ขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับกลุ่มมหาประชาชนฯ เพราะทางกลุ่มได้เลื่อนวันชุมนุมออกไปแล้ว เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ส่วนเนื้อหาบนเวทีพันธมิตรนั้น เป็นประเด็นที่ไม่มีน้ำหนัก เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่จะไม่เชื่อกลุ่มพันธมิตร หากประชาชนทั้งประเทศเชื่อนายสนธิ ตนก็พร้อมที่จะยกมือไหว้นายสนธิเลยและขอฝากไปยังพันธมิตรว่าอย่าได้บังอาจนำสถาบันเบื้องสูงมาเกี่ยวข้องอีก ไม่เช่นนั้นประชาชนเรือนแสนจะลุกฮือ

นายประชากล่าวว่า กลุ่มมหาประชาชนฯ จะจัดกิจกรรมใน 6-7 วันนี้อย่างแน่นอน ซึ่งในวันที่ 31 มีนาคมนี้ได้ส่งตัวแทนไปขอใช้ห้องประชุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากไม่ได้ ผมก็อาจจะใช้สถานที่ที่สวนลุมพินี เพื่อเป็นการฉลองดับร้อน ก่อนเทศกาลสงกรานต์

@ กองทัพธรรมถูกมือมืดปา"ขวดฉี่-หิน"ใส่

เมื่อเวลา 11.00 น. วันเดียวกัน ที่ สน.ชนะสงคราม ร.ต.ท.นิติกร ทองสุข ร้อยเวร สน.ชนะสงคราม รับแจ้งจาก น.ส.พนมธรรม นาวาบุญนิยม อายุ 39 ปี สมาชิกกองทัพธรรม ซึ่งเป็นแนวร่วมของกลุ่มพันธมิตร พร้อมพวกอีกประมาณ 10 คน ว่าถูกกลุ่มคนร้ายขว้างปาก้อนหิน ขวด ภาชนะบรรจุน้ำปัสสาวะใส่จนได้รับบาดเจ็บ ขณะเดินทางกลับจากการร่วมงานสัมมนา "ยามเฝ้าแผ่นดินภาคพิเศษ" ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อคืนวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา

นายหนึ่งพุทธ วิมุตตินันท์ อายุ 66 ปี สมาชิกกองทัพธรรมที่อยู่ในเหตุการณ์ กล่าวว่า หลังงานสัมมนาจบประมาณ 24.00 น. ตนพร้อมสมาชิกอีกประมาณ 40 คน เดินมาขึ้นรถ 6 ล้อ ทะเบียน 41-2716 กรุงเทพมหานคร ที่จอดอยู่กลางสนามหลวงเพื่อกลับสำนักสันติอโศก ย่านลาดพร้าว ขณะที่รถกำลังจะออกจากสนามหลวงคนขับต้องชะลอรถเพื่อรอให้รถบนถนนว่าง จังหวะนั้นมีกลุ่มคนวิ่งมาจากมุมมืดใต้ต้นมะขามประมาณ 50 คน รุมขว้างปาก้อนหิน ขวด และภาชนะบรรจุน้ำปัสสาวะขึ้นมาบนรถ ซึ่งมีแต่ผู้หญิง คนแก่และเด็ก จนได้รับบาดเจ็บประมาณ 7-8 คน โดย น.ส.พนมธรรม อาการหนักเพราะถูกปาก้อนหินโดนคางจนแตก ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี เย็บแผลไป 4 เข็ม ส่วนคนร้ายหลังก่อเหตุอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป ไม่มีใครจำหน้าคนร้ายได้ ตำรวจที่ดูแลอยู่บริเวณนั้นก็พยายามเข้าไปจับกุมแต่ก็ไม่ทันเช่นกัน

ขณะที่ ร.ต.ท.นิติกรกล่าวว่า ต้องให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก่อน เพื่อนำผลการตรวจมาใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดี ส่วนคนร้ายที่ไม่มีใครจำหน้าได้ก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายไว้ก่อนได้

@ "รบ."ไม่สนพันธมิตรเดินหน้าแก้รธน.

วันเดียวกัน นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีกลุ่มพันธ มิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขู่จะเคลื่อนไหว หาก รัฐบาลเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เป็นสิทธิเสรีภาพของกลุ่มพันธมิตร แต่รัฐบาลก็มีเหตุผลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และผลสำรวจประชาชนก็เห็นด้วย แต่รัฐบาลไม่ต้องการให้การเคลื่อนไหวดังกล่าว ทำให้บ้านเมืองถอยหลัง และประชาชนก็ไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวาย แต่ต้องการให้รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เมื่อยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ รัฐบาลพร้อมจะชี้แจงต่อสาธารณชน และรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย

นายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดกิจกรรมของกลุ่มพันธมิตรว่า รัฐบาลพร้อมเปิดโอกาสให้กลุ่มพันธมิตรแสดงออกได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีการสกัดกั้นแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุว่าขณะนี้นายจักรภพกำลังถูกจับจ้องเล่นงาน นายจักรภพกล่าวว่า "ไม่รู้สึกอะไร ขอทำบุญ ใช้บุญชนะมารที่มุ่งร้าย ไม่คิดตอบโต้ด้วยความรุนแรง"

@ พปช.ยกร่างฯแก้"รธน."18มาตรา

นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ ส.ส.สัดส่วน พรรคพลังประชาชน ในฐานะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคพลังประชาชน (พปช.) กล่าวถึงกรณีที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค พปช. ไม่เห็นด้วยที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 309 ว่า พรรคจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายประเด็น ตนในฐานะที่ได้รับการมอบหมายจากพรรคให้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้รวบรวมมาตราต่างๆ ได้ 18 มาตราที่เป็นปัญหา ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.มาตราที่ไม่เป็นประชาธิปไตย มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ส.ส. 5 ประเด็น อาทิ 1.เรื่องเขตเลือกตั้งที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 2.เรื่องการสังกัดพรรคการเมือง 90 วัน 3.การลงคะแนนหน่วยเลือกตั้ง 4.การที่พรรคการเมืองถูกยุบง่ายขึ้น

นายสุขุมพงศ์กล่าวว่า ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ส.ว.นั้นมี 2 ประเด็น เช่น 1.ที่มาของ ส.ว.ที่มาจากการสรรหา นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี 2 ประเด็น คือ 1.การกำหนดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ที่บังคับรัฐบาลมากจนเกินไป ทำให้รัฐบาลไม่สามารถคิดนอกกรอบได้ และ 2.มาตรา 190 เรื่องการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีปัญหาในการทำงานมาก

@ นำเข้าที่ประชุมพรรคเคาะ1เม.ย.

"เราเอาโจทย์ปัญหาที่เคยศึกษาเมื่อตอนที่โหวตโน เป็นหลัก ประเด็นไหนที่ไม่เป็นประชา ธิปไตย เป็นอมาตยาธิปไตย และเป็นการสืบทอดอำนาจเผด็จการจะมีการแก้ไข ตอนนี้ผมได้รวบรวมมาตราที่มีผู้เสนอให้แก้ไข กว่า 10 มาตราแล้ว อาทิ มาตรา 68 มาตรา 190 มาตรา 237 มาตรา 266 และมาตรา 309 แต่ยังไม่เป็นข้อยุติ เพราะจะต้องนำมาตราดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคในวันที่ 1 เมษายนนี้ก่อน" นายสุขุมพงศ์กล่าว และว่า ส่วนความคิดเห็นแตกต่างกันเรื่องการแก้ไข มาตรา 309 ระหว่างนายสมัคร กับนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น ถือว่าเป็นเรื่องของระบอบประชาธิปไตยที่มีการแสดงความคิดเห็นแตกต่างกัน

ด้านนายปัญญา ศรีปัญญา ส.ส.ขอนแก่น พรรคพลังประชาชน กล่าวถึงกรณีที่มี ส.ส.พรรคในภาคอีสานจำนวน 51 คน ไม่เห็นด้วยกับการเร่งแก้รัฐธรรมนูญว่า ตนไม่ขอพูดอะไรแล้ว เนื่องจากผู้ใหญ่ในพรรคมาขอร้องให้กลุ่มตนอยู่อย่างเงียบๆ ไว้ก่อน ขณะนี้ปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญก็เกิดขึ้นจริงตามที่ตนเคยบอกไว้ โดยเฉพาะประเด็นที่นายชูศักดิ์ และนายสมัครมี ความเห็นไม่ตรงกันเรื่องการแก้มาตรา 309 ขอยืนยันว่ามี ส.ส.อีสานที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริง แต่มีมากมีน้อยอีกเรื่องหนึ่ง ในการประชุมพรรคในวันที่ 1 เมษายนนี้จะได้เห็นกัน

@ อจ.นิติฯเตรียมออกแถลงการณ์ค้าน

นายสมคิด เลิศไพทูรย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะอดีตเลขานุการ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า เป็นห่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 237 และ 309 หากมีการแก้ไขจริง ก็จะเป็นเสมือนการทำให้เรื่องที่ผิดกลับกลายให้เป็นเรื่องถูกได้ และผลจากการดำเนินการดังกล่าวจะนำไปสู่ความขัดแย้งของผู้คนในสังคม และเกิดวิกฤตทางการเมืองขึ้นอีกได้

"นักวิชาการมีความเป็นห่วงเรื่องนี้มาก ขณะนี้ นักวิชาการสายนิติศาสตร์กำลังปรึกษาหารือถึงจุดยืน ที่มีต่อการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะออกแถลงการณ์เพื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยส่วนตัวไม่ขัดข้องหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่จะต้องไม่ใช่เป็นการแก้ไขเพื่อทำให้เรื่องที่ผิดกลายเป็นเรื่องถูก" นายสมคิดกล่าว

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ความคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ทำได้ แต่การแก้ไขมาตรา 237 เพื่อให้การกระทำที่เป็นความผิดพ้นจากความผิด วิกฤตจะทับถมกันมากขึ้นและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็จะเดินไปได้ยาก ตนคิดว่าจะเจ็บปวดอย่างไร พรรคการ เมืองและนักการเมืองต้องยอมรับการกระทำ ถ้าเป็นการกระทำที่ผิด ต้องยอมรับสิ่งนั้นว่าผิด แต่ถ้าเห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายนั้นแรงเกินไป ก็ต้องมาทบทวนแก้ไขกัน

@ ปชป.สั่งลูกพรรคเร่งหาสมาชิกเพิ่ม

วันเดียวกัน ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคประชาธิปัตย์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายพรรคการเมือง พิจารณาแผน การดำเนินการงบประมาณ และกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินการพรรคปี 2551 และยุทธศาสตร์ 4 ปี (2551-2554) โดยมีแกนนำพรรค นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค ส.ส.พรรค ประธานสาขาพรรค สมาชิกพรรค เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ในการประชุมดังกล่าว มีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ ส.ส.และสมาชิกพรรค ประกอบด้วย แผนดำเนินงานของพรรคประชาธิปัตย์ประจำปี 2551 อาทิ 1.แผนด้านการขยายฐานสมาชิก มีเป้าหมายให้ ส.ส.และสาขาพรรคหาสมัครเพิ่มเขตเลือกตั้งละ 3,000 คน ให้คณะกรรมการประจำกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี ส.ส. หาสมาชิกเพิ่มจังหวัดละ 2,000 คน ให้สำนักงานใหญ่หาสมาชิกเพิ่ม 2,500 คน 2.แผนด้านการพัฒนาสาขาพรรคให้เข้มแข็ง ในการจัดตั้งสาขาพรรคใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ยังไม่มีสาขาพรรคจำนวน 30 สาขา และพัฒนาสาขาพรรคที่มีอยู่เดิมโดยจัดระบบสื่อสารระหว่างพรรคและสาขาพรรค เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล เพื่อให้สาขาพรรคดำเนินงานทางการเมืองในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.แผนส่งเสริมสนับสนุนการปกครองท้องถิ่นโดยคัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ส่ง ส.ส.ไปช่วนรณรงค์หาเสียงในเขตเลือกตั้งต่างๆ 4.จัดตั้งสถาบันประชาธิปัตย์เพื่อสร้างพรรคให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

@ ตั้งเป้าเลือกตั้งครั้งหน้ากวาด280ส.ส.

นอกจากนี้ พรรคประชาธิปัตย์ยังกำหนดยุทธศาสตร์ใน 4 ปี โดยมีเป้าหมายให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปพรรคจะต้องได้ ส.ส.ไม่น้อยกว่า 280 คน โดยแบ่งเป็น 15 ยุทธศาสตร์ อาทิ 1.ขยายฐานสมาชิกพรรคทุกเขตเลือกตั้ง ขยายแนวร่วมทางการเมืองไปยังกลุ่มประชาชนในอาชีพต่างๆ รวมไปถึงองค์กร มูลนิธิ จัดตั้งแกนนำของพรรคเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมของแนวร่วมต่างๆ 2.เน้นการประชาสัมพันธ์ "วาระประชาชน" โดยใช้สื่อทุกแขนงให้มากที่สุด 3.ให้คณะกรรมการนโยบายพรรค กำหนดนโยบายที่ทันสมัยโดยการใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วมของประชาชน และ 4.เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพรรคให้เป็นมืออาชีพ โดยแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 124,840,000 บาท

"ยุทธศาสตร์ทั้งหมดเพื่อเป้าหมายการเป็นจริง มี พรรคการเมืองของประชาชนที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง และเติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรง เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็ง บริหารประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ประชาชนมีความสุข อย่างยั่งยืน"

@ "มาร์ค"มั่นใจทำได้จริง-เล็งใช้โพลช่วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคนำเสนอความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์พรรค โดยสมาชิกหลายคนสะท้อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การตั้งเป้า ส.ส.280 ที่นั่งใน 4 ปี ว่า ตัวเลขที่นั่งดังกล่าว ถือเป็นเสียงข้างมากที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ แต่ในพื้นที่ภาคอีสาน ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร ถือเป็นจุดอ่อนของพรรค ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ได้ชี้แจงว่า แผนการดำเนินงานในแต่ละภาค ตนไม่ได้นิ่งนอนใจ หลังเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา ได้ขอข้อมูลผลการเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาวิเคราะห์แล้ว

"ยืนยันว่า 240-280 ที่นั่ง ไม่ได้เป็นการตั้งลอยๆ โดยไม่มีที่มาที่ไป แต่การวิเคราะห์ออกมาแล้วว่า เราจะเพิ่มได้ที่ไหนก่อน จะเดินหน้าทำแผนยุทธศาสตร์การเลือกตั้งต่อไป เรื่องการส่งตัวผู้สมัคร ผมเห็นด้วยในการลงพื้นที่เต็มที่อย่างสม่ำเสมอ วันข้างหน้าก็คิดว่า เราจำเป็นต้องใช้ระบบโพลลงไปประเมิน ถ้าวันข้างหน้าประชาชนไม่ยอมรับ ก็ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อประ โยชน์ประชาชน และกลางปี 2551 นี้ ผมต้องการให้เลือกกรรมการบริหารใหม่ให้เสร็จโดยเร็ว จะได้คิดถึงเป้าหมายข้างหน้า เรื่องการชนะการเลือกตั้ง" นายอภิสิทธิ์กล่าว และว่า และวันที่ 6 เมษายนนี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบการก้าวสู่ปีที่ 63 ของพรรค พรรคจะจัดให้มีการทำบุญด้วย

@ "สุเทพ"ให้เตรียมพร้อมเลือกตั้งเนิ่นๆ

ด้านนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อที่ประชุมตอนหนึ่งว่า ยุทธศาสตร์พรรค 4 ปีนั้น จะพัฒนาฐานพรรคให้เข้มแข็งทั่วประเทศ มีสมาชิกพรรคที่สนับสนุนเหนียวแน่นมากพอ ขยายฐานสมาชิกพรรคให้มีฐานกว้างขึ้นในทุกเขตเลือกตั้ง จัดกิจกรรมในพื้นที่ ทำงานกับแนวร่วมทางการเมือง กลุ่มวิชาชีพ เกษตร ภาคประชาสังคม และเดินหน้าตั้งสมัชชาประชาธิปัตย์ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

"ที่สำคัญคือ เราต้องเตรียมความพร้อมต่อการเลือกตั้งทั่วไปตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยต้องเตรียมพร้อมในการตั้งคณะกรรมการคัดสรรผู้สมัคร รวมทั้งการวางแผนการเงินต่างๆ เพื่อเป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริง และสามารถบริหารประเทศได้อย่างเข้มแข็ง" นายสุเทพกล่าว

นายสุเทพกล่าวว่า ด้านการจัดหารายได้และการระดมทุน เดิมมีปัญหามากมาย เพราะพรรคไม่มีทุน พรรคให้การสนับสนุนผู้สมัครน้อยเพียง 1.4 ล้านบาทต่อผู้สมัคร 1 คน แต่มีคนของพรรคจำนวนมากที่ไม่ขอรับการสนับสนุนเงินจากพรรค หลายคนได้รับการสนับสนุนน้อย แต่ฟันฝ่ามาได้ ยังเอาเงินมาทอนก็มี แต่พรรคเห็นความสำคัญเรื่องนี้ โดยจะจัดแผนงานรายได้ให้ชัดเจน และที่ผ่านมาจะระดมทุนตอนจะเลือกตั้ง แต่ต่อจากนี้จะทำตลอดทั้งปี

@ ค้านตั้ง"ไกรศักดิ์"นั่งกก.นโยบายพรรค

การประชุมช่วงบ่ายนั้น เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการ 3 คณะ ตามกฎหมายพรรคการเมือง ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง 9 คน อาทิ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายเทิดพงษ์ ไชยนันทน์ นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ นายวิฑูรย์ นามบุตร นายอลงกรณ์ พลบุตร นายชำนิ ศักดิเศรษฐ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 2.คณะกรรมการนโยบายพรรค 15 คน อาทิ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ นายเกียรติ สิทธิอมร นายนิพนธ์ บุญยามณี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ นายไพทูรย์ แก้วทอง และ 3.คณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตย 9 คน อาทิ นายกษิต ภิรมย์ นางผุสดี ตามไท นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นายทิวา เงินยวง

ทั้งนี้ ในการเสนอรายชื่อคณะกรรมการนโยบายพรรค ได้มีสมาชิกพรรคเสนอรายชื่อค่อนข้างหลากหลาย และมีสมาชิกพรรคบางคนไม่เห็นด้วยให้เสนอชื่อนายไกรศักดิ์ โดยเสนอให้ไปอยู่ในคณะกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยแทน เนื่องจากนายไกรศักดิ์เป็นนักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประชาธิปไตย แต่นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ส.ส.สัดส่วนกลุ่ม 5 พรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นกล่าวสนับสนุนนายไกรศักดิ์โดยให้เหตุผลว่า ภาคอีสานถือเป็นพื้นที่สำคัญ ดังนั้น จึงอยากให้มีคนอีสานในคณะกรรมการนโยบายพรรคบ้าง ขณะที่สมาชิกบางคนเสนอชื่อนายสมเกียรติ์ แต่เจ้าตัวปฏิเสธโดยระบุว่า ไม่อยากให้มีการมองว่าวางสายเหยี่ยวไว้ในคณะกรรมการนโยบายพรรค อีกทั้งขณะนี้ตนไปทำงานอื่นอยู่ เดี๋ยวจะส่งผลกระทบพรรคได้

@ อีก3เดือนประชุมกก.บห.พรรคชุดใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนปิดการประชุม นายอภิสิทธิ์ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกพรรคทุกคน ส่วนคณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน จะทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีการเลือกชุดใหม่ ภายใน 60 วันนับตั้งแต่ กกต.รับรองข้อบังคับพรรคประมาณ 1 เดือน คาดว่าอีกประมาณ 3 เดือนจะมีการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์กำลังพิจารณาการปรับลดจำนวนกรรมการบริหารพรรคลงจากปัจจุบัน 49 คน เหลือเพียง 19 คน เนื่องจากที่ผ่านมา มีกรรมการบริหารพรรคราว 19 คนเท่านั้น ที่ทำงานให้พรรคอย่างจริงจังและมีบทบาท ประกอบกับขณะนี้มีหลายพรรคที่กำลังประสบในปัจจุบันเรื่องการยุบพรรค ทำให้โครงสร้างกรรมการบริหารพรรคที่มีจำนวนมากอาจไม่ปลอดภัย เพราะกรรมการบริหารพรรคบางคนที่ไม่ได้ทำงานหรือมีบทบาทอาจไปกระทำความผิดที่ส่งผลมาถึงพรรคได้ ดังนั้น การปรับลดจำนวนกรรมการบริหารพรรคจึงเป็นทางป้องกันได้ส่วนหนึ่งข่าวการเมืองแฟ้ม 1

จำคุกสนธิลิ้ม 2 ปีหมิ่นหม่อมอุ๋ยไม่รอการลงอาญา
ประชาให้เวลากษิตบ่าย2 ตัดสินใจลาออกก่อนยังทัน [19 มี.ค. 52 - 12
ไทยรัฐ ผวาปลุกเสื้อแดง สั่งบล็อก! โฟนอิน 'ทักษิณ' [13 ธ.ค. 51 - 04:04]
'บิ๊กจิ๋ว' ไม่สบายใจท่าทีกองทัพต่อการเมือง [13 ธ.ค. 51 - 04:24]
“ประชา” รับปาก “เสนาะ” แข่ง“อภิสิทธิ์”ชิงนายกฯ [12 ธ.ค. 51 - 18:17]
ไทยรัฐ:แจ้ง 2 ข้อหาผู้อ้างตัวเป็นการ์ดพธม.ยึดรถเมล์แล้ว [24 พ.ย. 51 - 15:34]
มติชน : "จตุพร"ปูดข้อมูลข่าวเผยอาจมีเผา"ตึกไทยฯ"23-24 พ.ย. "วีระ"ห้าม"เสื้อแดง"จุ้นพธม.บุกสภาให้ตร.-ทหารดูแล
เสธ.แดงฟันธงอีกรอบ ต้องพ้นทำเนียบก่อน23พย. [22 พ.ย. 51 - 01:02]
บึมอีกใกล้การ์ดพันธมิตร เจ็บ7-สาหัส1ส่งรพ.รามา [22 พ.ย. 51 - 03:17]
สนธิวิจารณ์5แกนนำพธม. ไร้ยุทธศาสตร์การต่อสู้ [22 พ.ย. 51 - 01:40]
'อนุพงษ์'รับปาก ไม่ปฏิวัติ! หวั่นซ้ำ7ตค.เลือด [22 พ.ย. 51 - 03:56]
มติชน : 4เหล่าทัพ-ผบ.ตร.ออกทีวี ให้นายกฯออก!
ไทยรัฐ : ห้ามสส.พปช.ขึ้นบินไทย กัปตันลุยออกคำสั่งเอง [8 ต.ค. 51 - 09:48]
ไทยรัฐ : ปชป.แสดงจุดยืน ประกาศไม่เข้าร่วมแถลงนโยบาย [7 ต.ค. 51 - 13:30]
มติชน คำพิพากษาศาล รธน. ให้"สมัคร"พ้นนายกรัฐมนตรี
ไทยรัฐ ทักษิณยกครอบครัว เดินยิ้มร่า ช็อปปิ้งที่ลอนดอน [13 ส.ค. 51 - 04:02]
มติชน "ฮุน เซน"ชนะเลือกตั้งถล่มทลาย 4พรรคโวยโกงให้หย่อนบัตร
ศาลรับฟ้องคดีหวยบนดิน 3รมต.ยื่นศาลรธน.ตีความ [28 ก.ค. 51 - 11:19]
หนังสติ๊กยิงหัว'การุณ' เลือดอาบคาเวทีพธม. [24 ก.ค. 51 - 00:36]
ไทยรัฐ รองนายกฯสหัสแจงอาเซียน พื้นที่พระวิหารเป็นของไทย [21 ก.ค. 51 - 11:52]
ไทยรัฐ ป่วนใต้เจรจาเชษฐาสงบศึก ผบ.ทอ.ภาวนาขอให้เป็นจริง [17 ก.ค. 51 - 11:32]
ไทยรัฐ บิ๊กนครบาลโต้สมเกียรติ ยันมีหลักฐานหมิ่นชัดเจน [17 ก.ค. 51 - 10:43]
ไทยรัฐ นํ้า,ไฟ,รถเมล์,รถไฟ คนจนเฮ เริ่ม 1 ส.ค.ใช้ฟรีหมด [16 ก.ค. 51 - 03:55]
ไทยรัฐ ทหารจัดเวทีเขาพระวิหาร แนะบัวแก้วชี้แจง ปชช. [13 ก.ค. 51 - 19:26]
เร่งสอบวินัย “ปฐมพงษ์” ขึ้นเวทีปราศรัยทางการเมือง [13 ก.ค. 51 - 04:06]
ไทยรัฐ ให้เวลา 15 วันคณะทำงานพิจารณาสอบยุบ พปช. [10 ก.ค. 51 - 14:12]
ไทยรัฐ ศาลฎีกา มีคำพิพากษา ตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 'ยงยุทธ' [8 ก.ค. 51 - 18:
มติชน:ศาลฎีกายกคำร้อง"ทักษิณ" ห้ามออกนอก! อยู่ระหว่างไต่สวนที่รัชดา
ไทยรัฐ สมัครปูดมีขบวนเลื่อยเก้าอี้ ทำให้หลุดจากวงการเมือง [3 ก.ค. 51 - 16:17]
ศาลปค.คุ้มครอง เบรกรัฐ ชะลอเขาพระวิหาร [29 มิ.ย. 51 - 03:52]
ศาลปค.สั่งคุ้มครองชั่วคราว ระงับมติครม.17 มิ.ย. [28 มิ.ย. 51 - 09:00]
ส.ว. ถล่มปมเขาพระวิหาร มท. 1 ยันไม่เสียดินแดน [23 มิ.ย. 51 - 14:50
บรรหารสยบข่าวสลับขั้ว ออกตัวเวทีซักฟอกไม่มีผล [23 มิ.ย. 51 - 14:10
ปัดตั้งทีมป่วนช่วย รมต. 'พปช.'มั่นใจเสียงรัฐบาลปึ้ก [22 มิ.ย. 51 - 18:30]
มติชน เปิดใจ"จอร์จ เยียว"รมว.ต่างประเทศสิงคโปร์ "เราไม่เคยทำร้ายประเทศไทย
ชิงจังหวะ เปลี่ยนขั้ว [15 มิ.ย. 51 - 00:05
สภามติเอกฉันท์318เสียง รับร่างพ.ร.บ.ประชามติ [12 มิ.ย. 51 - 20:28]
รบ. ไม่หวั่นถูก ส.ว.ซักฟอก ยุ ปชป. ร่วมอภิปรายด้วย [10 มิ.ย. 51 - 13:40]
มติชน "สมัคร"ยังไม่จัดการม็อบ ปล่อยยืดเยื้อ! พลิกเกมโชว์ผลงานรบ.สู้
ไทย-กัมพูชาเตรียมออกแถลงการณ์ร่วมเขาพระวิหาร [9 มิ.ย. 51 - 02:39]
กลุ่มริบบิ้นขาวลุยจตุจักร สานต่อจุดยืนเมินเสียงต้าน [8 มิ.ย. 51 - 17:12
ไทยรัฐ จับแกนนำอาร์เคเคป่วนใต้ค่าหัว 5 แสนพร้อมสมุน1 [7 มิ.ย. 51 - 14:39
แผนดาวกระจาย พันธมิตรฯ เตรียมบุก กลต.-ดีเอสไอ [6 มิ.ย. 51 - 07:04
ปฏิบัติการ"เอาคืน" รัฐบาล"นอมินี"บี้แนวร่วม"คมช." พายัพ ชินวัตร จะเอาคืนทั้งโคตร
'สภาธรรมาธิปไตย' วอนทุกฝ่ายยุติต่อสู้-ขัดแย้งเพื่อชาติ มติชน
ฝ่ายค้านยื่นถอดถอน " จักรภพ" [22 พ.ค. 51 - 04:30
ปชป.ไล่บี้ 'จักรภพ' งัดหลักฐานแอลเอไม่ต้องแปล [19 พ.ค. 51 - 03:06]
ทหารเรียงหน้า ปกป้องสถาบัน [20 พ.ค. 51 - 03:04
รายชื่อครม.สมัคร1
ทุ่ม 5.6 หมื่นล้านพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้
ประวัติสนธิ ลิ้มทองกุล
ข่าวมติชนชุมนุมพันธิมตรสนธิ-จำลอง28มี.ค.2551
วิเคราะห์ชุมนุมพันธมิตร28มี.ค.51ไทยรัฐ
พันธมิตรแถลงการณ์ต่อต้านรัฐบาล 26มี.ค.2551
ทักษิณขึ้นศาล12มี.ค.2551คดีที่ดินรัชฎา
การเลือกตั้งในมาเลเซีย เค้าความวุ่นวายการเมืองมาเลเซีย
รายชื่อส.ส.ทั่วประเทศ
รายชื่อส.ว.เลือกตั้ง 76 คนCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----