ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletBUDDHISM TO THE NEW WORLD ERA
dot
พระพุทธเจ้า
dot
bulletบทศึกษาพิเศษ:พระพุทธเจ้า ศึกษาจากวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรนแปล เช้า- เย็น
bulletคำบูชาพระรัตนตรัย ทำวัตรแปล เช้า-เย็น อัพเดต
dot
พุทโธโลยี
dot
bulletสมาคมศิษย์หลวงปู่เครื่อง จัดประกวดเรียงความออนไลน์มัธยมศึกษาในวันวิสาขบูชา คลิกดูรายละเอียดและรางวัลที่นี่
dot
ชมรมยุวพุทโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
dot
bulletThe Beginning ความเป็นมาของโครงการชมรมยุวพุโธโลยีเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม
bulletChart Showing the Process
dot
บุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี พ.ศ.2540 - 2559
dot
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 1
bulletบุคคลแห่งปีของหนังสือพิมพ์ดี 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 1
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 2
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 3
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 4
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 5
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 6
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 7
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 8
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 9
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 10
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 11
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 12
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 13
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 14
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 15
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 16
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 17
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 18
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 19
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 20
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 21
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 22
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 23
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 24
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 25
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 26
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 27
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 28
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 29
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 30
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 31
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 32
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 33
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 34
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 35
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 36
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 37
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 38
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 39
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 40
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 41
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 42
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 43
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 44
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 45
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 46
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 47
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 48
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 49
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 50
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 51
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 52
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 53
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 54
bulletหนังสือพิมพ์ดี เล่มที่ 55
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที่ 56
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 57
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 58
bulletหนังสือพิมพ์ดีเล่มที 59
dot
To The World
dot
bulletENGLISH
bulletUSA
bulletChina
bulletIndia
bullet Mynmar
bullet Cambodia
bullet Loas
bulletSri Lanka
bulletMalaysia
bulletKorea
bulletA Sharp Turn of Believes : Iresearch Iwrite Iread
dot
Buddhism How? บันทึกของนักปฏิบัติธรรมผู้ถวายชีวิตพิศูจน์สัจธรรมพุทธให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงระดับมรรคผลนิพพานแท้
dot
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 1
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 2
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 3
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 4
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 5
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 6
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 7
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 8
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 9
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 10
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 11
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 12
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 13
bulletศึกษาโลกลี้ลับภาค 14
bulletMystery Report 15
bulletMystery Report 16
bulletMystery Report 17
bulletMystery Report 18
bulletMystery Report 19
bulletMystery Report 20
bulletMystery Report 21
bulletMystery Report 22
bulletMystery Report 23
bulletMystery Report 24
bulletMystery World Report 25
bulletศึกษาโลกลี้ลับ 26
dot
เฝ้าดูวัฒนธรรมโลกจากจอแก้ว วิเคราะห์ทุกปัญหาในโลกมนุษย์ด้วยสติปัญญาและเหตุผลวิทยาศาสตร์จากนสพ.ดี
dot
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2536
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2537
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2538
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2539
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2540
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2541
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2542
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2543-2545
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2545-2549
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2549-2550
bulletเฝ้าดูฯ พ.ศ.2550-ส.ค.2551
bulletเฝ้าดูฯ ส.ค.-ก.ย.2551
bulletเฝ้าดูฯ ก.ย.2551- ธ.ค. 2551
dot
เฝ้าดูฯสำนวนพัชรา กอปรทศธรรม
dot
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 16-27
bulletสำนวนพัชราตอนที่ 29
bulletบทความใหม่ เม.ย.-พ.ค.2552
bulletพุทธธรรมเพื่อทางดับทุกข์
bulletทฤษฎีการดับทุกข์ทางจิต วิปัสสนากรรมฐานโดยการทำงาน(สำนวนปรับปรุงใหม่)
bulletประวัติพัชรา กอปรทศธรรม
bulletประวัติการต่อสู้เพื่อการดับทุกข์ ของพัชรา กอปรทศธรรม
bulletอัลบั้มรูป history
bulletนิทานธรรมะประยุกต์ มานุสสาสุระสงคราม 4 ภาค และอื่น ๆ
bulletอัลบั้มรูป ภาพในอดีตและชีวประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
bulletจากเวบบอร์ด พูดกันไม่รู้เรื่อง ประชาธิปไตยล้าหลัง
bulletศาสนาสากล การวิเคราะห์ความหมาย
bulletปลอบใจ
dot
รวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์ แนวปฏิรูปคณะสงฆ์อยู่ในบทวิเคราะห์นี้แล้ว
dot
bulletรวมบทวิเคราะห์กม.คณะสงฆ์
dot
สากลจักรวาล สากลศาสนา แนวคิดศาสนาสำหรับคนยุคใหม่ ผู้ก้าวผิดทางไปสู่สิ่งไร้สาระโดยไม่รู้ตัว
dot
bulletสากล...ศาสนา 1
bulletสากล...ศาสนา 2
bulletสากล...ศาสนา 3
bulletสากล...ศาสนา 4
bulletสากล...ศาสนา 5
bulletสากล...ศาสนา 6
bulletสากล...ศาสนา 7
bulletสากล...ศาสนา 9
bulletสากล...ศาสนา 8
bulletสากล...ศาสนา 10
bulletสากล...ศาสนา 11
bulletสากล...ศาสนา 12
bulletสากล...ศาสนา 13
bulletสากล...ศาสนา 14
bulletสากล...ศาสนา 16
dot
ส่วนข้อมูลสำคัญเพื่อการวิจัยการเมืองไทยยุค คมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
dot
bulletข้อมูลสำคัญยุคคมช.-รัฐบาลอภิสิทธิ์
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่1/26ส.ค.2551
bulletรายงานสดม็อบสนธิ-จำลอง-ปชป.เป่านกหวีดวันที่2/27ส.ค.2551
bulletใบปลิว อีเมล์ ในหลวงทรงร้องไห้
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 1
bulletในหลวงเพิ่งทราบข่าวฆ่าประชาชน10เมย.53ทรงร้องไห้
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
bulletบันทึกลับเสื้อแดงผู้รอดชีวิตจากทำเนียบรัฐบาล
dot
รวมข่าวม็อบการเมืองสนธิ-จำลอง-ปชป.มิ.ย.51-เม.ย.52 นสพ.
dot
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 2
bulletข่าวการเมืองแฟ้ม 3
bulletรวมข่าวม็อบ30มิ.ย.51-23มี.ค.52
bulletเลือดศรีสะเกษบันทึกเรื่องราวรอบด้านเกี่ยวกับเขาพระวิหาร
dot
การโฆษณาชวนเชื่อล้มรัฐบาลทักษิณ
dot
bulletรายงานการโฆษณาชวนเชื่อในประเทศไทยที่ล้มล้างรัฐบาลทักษิณ
dot
หนังสือพิมพ์ดี ของฟรีให้เปล่ามา20ปีแล้วทั้งเอกสารและอินเทอเนท
dot
bulletหนังสือพิมพ์ดี ( อินเทอเนต ) เล่ม 1 - 44 - ล่าสุด
bulletหน้าที่เก็บไว้
bulletมูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญฺญาวชิโร)
bulletวัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ บันทึกเหตุการณ์
bulletสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดศรีสะเกษแห่งที่ 1
bulletเกี่ยวกับเวบไซต์ของเรา เราทำเพื่อปัญญาชนโดยแท้
bulletรวมกระทู้เด็ดจากกระดานถามตอบ
bulletคาถาอาคมไสยศาสตร์
bulletกวีนิพนธ์ใหม่
bulletศูนย์ปฏิญญาณละเลิกอบายมุข บัญชีที่ 1- 4


ข่าวมติชนชุมนุมพันธิมตรสนธิ-จำลอง28มี.ค.2551
รายละเอียดข่าว
 
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 10976

"สมัคร"ปูดกลุ่มล้มรบ.ไม่เลิก คิด"ปฏิวัติ"อีก จ้องป่วนล่อ"กองทัพ"ออกมา


พันธมิตรชุมนุมล้นหอใหญ่มธ. เผชิญหน้ากลุ่มต้าน-มีขว้างปา
เผชิญหน้า - กลุ่มรักประชาธิปไตยก้าวหน้า ประมาณ 300 คน เผชิญหน้ากับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กั้นกลาง ระหว่างกลุ่มพันธมิตรจัดกิจกรรม "ยามเฝ้าแผ่นดิน ภาคพิเศษ" ที่หอประชุมใหญ่ มธ. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม

"สมัคร"ปูดอีกขบวนการทำลายล้างรัฐบาลไม่เลิกเคลื่อนไหว นัดประชุมคิดปฏิวัติอีกครั้งทั้งที่ทำไม่ได้ เรื่องจบไปแล้ว ยังหลงว่ามียศอยู่ทั้งไม่มีแล้ว อ้างรู้แผนมีคนส่งใบปลิวใส่ซองมาให้ รับผูกมิตร ผบ.ทบ.เพื่อให้มั่นใจ จะไม่มีใครก่อการอีก นักวิชาการชี้ไม่มีเงื่อนไข "อภิสิทธิ์"ปราม อย่าสร้างประเด็นให้สังคมตื่นตระหนก

สมัครปูดมีบางกลุ่มสุมหัวคิดปว.อีกรอบ

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุขบวนการทำลายล้างรัฐบาลยังคงเคลื่อนไหว ไม่ล้มเลิกความคิดที่จะปฏิวัติอีกครั้ง ระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทำเนียบรัฐบาล ประจำสัปดาห์ เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 28 มีนาคม โดยกล่าวว่า ขณะนี้บางกลุ่มยังพยายามเล่นงานรัฐมนตรี อย่างเช่นนายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกแจ้งความคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ พยายามจะเอากันให้ตายเหมือนกับที่สำนวนโบราณเขาว่าไม่ได้ด้วยเล่ห์ เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ เอาด้วยคาถา

นายกฯกล่าวว่า ขณะนี้ได้ระมัดระวังตัวอยู่แล้ว แต่ได้ประกาศไปแล้วว่าเป็นคนต้นทุนต่ำ ติดคุกติดตะรางวันนี้ มันก็ไม่เป็นไร อยู่มาตั้ง 73 ปีแล้ว เปลี่ยนที่อยู่บ้าง และมันคิดอย่างนี้จะทำยังไง

"ก็เขาจะเอากันอย่างนี้ ของพรรค์นี้มันระวังได้อย่างไร คนที่มันจับจ้องอยู่ กับคนที่อยู่เฉยๆ แล้วโผล่หน้าเข้ามา ผมบอกอย่างนี้แล้วกัน ถ้าเราเป็นฝ่ายค้าน เราไม่ไปจับจ้องคนรัฐบาลอย่างนี้แล้วกัน เป็นฝ่ายค้านที่มีคุณธรรม ไม่สนใจเรื่องพรรค์นี้เลย คุณมีโอกาสคุณก็ว่าของคุณไป แต่นี่มันไม่ได้ด้วยเล่ห์ เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ เอาด้วยคาถา แน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่เลิก ยังวิ่งเต้นกันอยู่ ยังนัดประชุมกันอยู่ แต่ผมไม่อยากจะไปอะไร ยังคิดว่ายังปฏิวัติกันได้อยู่อีก คิดอย่างนั้นแหละ ยังอาจจะปฏิวัติได้อีก เขายังประชุมกันอยู่ ผมพูดได้ แต่ไม่ได้วิตกทุกข์ร้อน ไม่ประเมินอะไรด้วย"

ผู้สื่อข่าวถามว่า กลุ่มที่ประชุมร่วมกันมีศักยภาพมากแค่ไหน นายสมัครกล่าวว่า "เขาคิดว่ายังจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ เขาก็คิดทำกัน แต่มันไม่มีเหตุผล ดังนั้น อย่าให้ความสนใจ ผมถึงไม่ประเมิน คือใครจะทำ ไอ้คนทำก็น่าอายแล้วกัน"

รับผูกมิตรผบ.ทบ.หวังสกัด-ขู่แฉขบวนการ

นายสมัครยังกล่าวถึงการมอบหมายให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ผอ.รมน.) ว่า "พล.อ.อนุพงษ์ทำดี และเป็นเบอร์ 2 ผมเป็นเบอร์ 1 จะให้ไปเต้นแร้งเต้นกา อวดศักดาอะไร แต่ผมเป็นผู้รับผิดชอบ ก็ให้ช่วยทำในนามของผม มันต้องแบ่งกันอย่างนี้ และพล.อ.อนุพงษ์ก็ยินดีรับทำ ซึ่งในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมาก็ทำใช้ได้ ถ้าทำเละเทะเหลวเป๋ว ผมก็คงไม่มอบงานให้ทำ"

ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่นายกฯพยายามสร้างมิตรภาพที่ดีกับกองทัพ ทำให้รู้สึกมั่นใจหรือไม่ว่าจะไม่มีการปฏิวัติ นายกฯกล่าวว่า "ก็เป็นเหตุผลที่พูดไปอธิบายตัวเองไป ผมเห็นด้วย"

เมื่อถามว่า ในเมื่อนายกฯก็สนิทกับ ผบ.ทบ. และคนที่มีอำนาจในการปฏิวัติก็คือ ผบ.ทบ. เหตุใดจึงยังมีข่าวลือเรื่องปฏิวัติอีก นายสมัครกล่าวว่า "เอ๊ะ! ก็มันมีข่าว เราก็คุยบ้างไม่ได้หรือ ตัวเขาไม่เคยบอกหรอกว่าจะปฏิวัติ ไม่มีนายทหารคนไหนบอกเลยว่าจะปฏิวัติ แต่มีคนเคลื่อนไหว เราจะบ่นบ้างไม่ได้หรือ มีคนส่งใบปลิวมาให้ผมทำไม"

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้ามีหลักฐานเรื่องความเคลื่อนไหวจริง ทำไมไม่จับเลย นายกฯกล่าวว่า "ไม่ๆ เป็นใบปลิวออกมาผมไม่อยากให้เกิดบรรยากาศแบบนั้น ให้เขาเลิกไปเองดีกว่า เขาคิดว่าจะทำได้ แต่มันทำไม่ได้ ก็จบกันไป" เมื่อถามว่า คนกลุ่มนี้มียศหรือไม่ นายสมัครกล่าวว่า "เขาคิดว่าเขามียศ แต่ความจริงไม่มีหรอก" เมื่อถามอีกว่า เป็นคนกลุ่มเดิมหรือไม่ นายสมัครกล่าวว่า "ไม่"

นายกฯกล่าวว่า ใบปลิวที่พูดถึงนั้น เขียนด้วยลายมือแล้วใส่ซองเอกสารมาจ่าหน้ามาถึง ซึ่งมีขบวนการทำลายล้างรัฐบาลนายสมัคร ถ้าเป็นไปได้อาจจะถ่ายเอกสารแล้วนำมาให้สื่อมวลชนดู แต่ขอตรวจสอบก่อนว่ากระทบกระเทือนใครหรือไม่

บอกทหารไม่ทำแต่มีคนป่วนเปิดช่องให้

นายสมัครให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังการประชุมสภากลาโหม เมื่อเวลา 15.30 น. ที่กระทรวงกลาโหมว่า เรื่องนี้ไม่ได้คุยกับ ผบ.เหล่าทัพ ทุกอย่างเรียบร้อยดี เมื่อถามว่ากระแสข่าวที่ออกมาเช่นนี้เป็นเพราะยังมีความหวาดระแวงกองทัพใช่หรือไม่ นายสมัครกล่าวว่า "เขาไม่หวาดระแวง แต่มีคนพยายามที่จะทำให้เกิดความปั่นป่วน แต่เขาไม่ใช่คนที่มีอะไรนักหนา แต่เขาคิดจะทำให้มันปั่นป่วน"

ส่วนคนกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับกองทัพใช่หรือไม่นั้น นายสมัครกล่าวว่า ไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพ และไม่ต้องตามหา แต่ทหารจะไม่ปฏิวัติ แต่มีคนจะปั่นป่วนให้ปฏิวัติ ซึ่งทหารไม่ทำ คนเหล่านี้จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย

เมื่อถามว่าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติครั้งก่อนหรือไม่ นายสมัครกล่าวว่า ไม่ใช่ แต่มีคนทำให้ปั่นป่วน แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานมาดำเนินคดี และไม่เกี่ยวกับมือที่มองไม่เห็น เมื่อถามว่าได้หารือกับ พล.อ.อนุพงษ์หรือไม่ นายสมัครกล่าวว่า นั่งห่างกันจึงตะโกนคุยกันไม่ถนัด เมื่อถามว่าโดยส่วนตัวแล้ว พล.อ.อนุพงษ์ได้ยืนยันหรือไม่ว่าจะไม่ให้เกิดการปฏิวัติ นายสมัครกล่าวว่า "แน่นอน"

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า ที่ประชุมก็ไม่ได้มีการหารือเรื่องการปฏิวัติ และที่ประชุมได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อถามว่า เหตุใดนายสมัครถึงออกมาระบุว่าจะมีการปฏิวัติ พล.อ.อ.ชลิตกล่าวว่า ไม่ทราบ และไม่ได้มีการพูดคุยหารือระหว่าง ผบ.เหล่าทัพ มีเพียงการพูดคุยถึงข้อเสนอของแต่ละเหล่าทัพเสนอโครงการ เมื่อถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการทำปฏิวัติรัฐประหารอีกครั้งหนึ่ง พล.อ.อ.ชลิตกล่าวว่า ไม่มีหรอก จะทำได้อย่างไร ไม่มี จะมีอะไรบ่อยๆ ไม่มีหรอก

ผบ.ทบ.หงุดหงิด"ไม่รู้-ไม่เห็น"ลูกเดียว

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวถึงกรณีที่นายสมัครระบุมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่คิดปฏิวัติว่า "ไม่มี" เมื่อถามต่อว่า ยืนยันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีการปฏิวัติอีกครั้ง พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า "ไม่ทราบ" ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า เหตุใดนายสมัครจึงระบุออกมาว่าจะมีการปฏิวัติอีก พล.อ.อนุพงษ์กล่าวเสียงแข็งว่า "ผมไม่รู้ ก็ผมไม่รู้"

เมื่อถามว่า ทราบหรือไม่ว่ากลุ่มไหนเป็นคนออกมาเคลื่อนไหว พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ยังไม่ทราบ และในที่ประชุมสภากลาโหมนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้สอบถามในเรื่องนี้ เมื่อถามย้ำว่า กลุ่มคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นคนที่มีสีอยู่ในกองทัพหรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า เชื่อว่าไม่ใช่คนในกองทัพ จากนั้นก็รีบขึ้นรถไปทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างการให้สัมภาษณ์ พล.อ.อนุพงษ์มีสีหน้าที่หงุดหงิดและไม่พอใจต่อคำถามของผู้สื่อข่าวที่พยายามซักถามถึงกรณีที่นายสมัครระบุว่ามีกลุ่มคนที่จะทำการปฏิวัติอีกรอบ ซึ่งทำให้ พล.อ.อนุพงษ์มีอารมณ์ฉุนเฉียวและใช้มือปัดไปที่มือของผู้สื่อข่าวที่ยื่นเทปบันทึกเสียงสัมภาษณ์ พล.อ.อนุพงษ์ออกไป ทำให้ผู้สื่อข่าวผู้หญิงรายนั้นตัดสินใจเดินออกจากการสัมภาษณ์ พล.อ.อนุพงษ์ ก่อนที่จะมีผู้สื่อข่าวรายอื่นเข้ามาถาม พล.อ.อนุพงษ์ถึงเรื่องนี้ต่อ

ประจันหน้า - กลุ่มรักประชาธิปไตยก้าวหน้าประมาณ 300 คน เผชิญหน้ากับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กั้นกลาง ระหว่างกลุ่มพันธมิตรจัดกิจกรรม "ยามเฝ้าแผ่นดิน ภาคพิเศษ" ที่หอประชุมใหญ่ มธ. เมื่อวันที่ 28 มีนาคมนายจักรภพ เพ็ญแข รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลี่ยงตอบคำถามกรณีที่ ก่อนหน้านี้เคยบอกว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติ แต่ พล.อ.เปรมก็ได้ออกมายืนยันแล้ว ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังการปฏิวัติว่า "ในฐานะที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตย เราเดินหน้าต่อไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาผ่านไปถึงประชาชน เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามไม่ได้อยู่ในกรอบนี้ รัฐบาลคงไม่ตั้งข้อสังเกต เพื่อที่จะให้เกิดปัญหาที่มันกว้างออกไป"

อภิสิทธิ์ปรามปากสร้างความตื่นตระหนก

ทั้งนี้ คำให้สัมภาษณ์ของนายสมัครดังกล่าว สำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างความเห็นของนายปณิธาน วัฒนายากร อาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเงื่อนไขทั้งทางการเมืองและทางสังคมที่จะนำไปสู่การก่อรัฐประหารเหมือนเมื่อก่อนหน้าที่จะเกิดการยึดอำนาจครั้งหลังสุดเมื่อปี 2549 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีความเคลื่อนไหวจนเป็นที่น่าสังเกตของทหารมานานหลายเดือนแล้ว

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏร กล่าวว่า ไม่อยากให้นายกฯและสังคมเสียเวลากับเรื่องนี้ เพราะเวลานี้ทุกอย่างกำลังเดินไปสู่ระบบ หากรัฐบาลใส่ใจการแก้ปัญหาบ้านเมืองที่ประชาชนยากให้ทำ อย่าไปสร้างปัญหาประเด็นการเมืองรายวัน ที่จะเป็นปัญหากับรัฐบาลเอง และจะเป็นปัญหากับสังคมด้วย จึงอยากให้นายกฯทบทวนท่าทีในการแสดงออกกับสาธารณะ

"แทนที่เราจะช่วยกันให้เดินไปในระบบ นายกฯและรัฐบาลกลับสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนในสังคมและต่างชาติตลอดเวลา อุปสรรคที่แท้จริงอยู่ที่รัฐบาลเอง ถ้าใส่ใจทำงานเลี่ยงความขัดแย้งทางการเมือง ทุกอย่างก็จะเรียบร้อย และจะทำให้ปัญหาหลายอย่างแก้ไขได้ง่าย" นายอภิสิทธิ์กล่าว

สมัครอ้างพปช.เห็นต่างแก้รธน.เป็นปชต.

สำหรับการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น นายสมัครกล่าวในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า มีข่าวออกมาว่าพรรคขัดแย้งเรื่องการแก้ไข อยากจะบอกว่าพรรคประชุมกันทุกวันอังควร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เข้าประชุม อย่างไรก็ตาม ความเห็นไม่ตรงกันของคนในพรรคที่ออกมาก็ไม่เป็นปัญหา เพราะพิสูจน์ได้ว่าพรรคนี้ไม่ได้เป็นเผด็จการ ครั้งนี้หัวหน้าพรรคกับสมาชิกพรรคส่วนหนึ่งไม่เห็นเหมือนกันก็แสดงว่าเป็นประชาธิปไตยดี ก็ยังยืนยันว่าหากจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ควรตรวจดูทั้งฉบับ ส่วนที่บอกว่าไม่อยากให้มีการแก้ไขมาตรา 309 ก็เพราะเมื่อรัฐธรรมนูญออกมาก็ได้ประโยชน์ไปแล้ว และคงไม่มีประโยชน์หากไปทักท้วงอีก และการเมืองยังเดินอยู่ในสภา การเลือกตั้งก็ยังมีอยู่

"ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะเราไม่ได้เข้าประชุมพรรคด้วย แต่คนที่อยู่ข้างนอกอย่างนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่จำเป็นต้องไปแก้ไข มาตรา 309 ให้เป็นขี้ปากคนอื่นเปล่าๆ ซึ่งผมเห็นว่าแก้มาก จะได้ประโยชน์เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสียเงินมา ซึ่งคนร่างบอกว่าอยากเห็นรัฐบาลอ่อนแอ แต่เราก็จัดการเพื่อให้วันข้างรัฐบาลหน้าแข็งแรงขึ้น เลือกตั้งครั้งหน้าก็จะมีประโยชน์ แต่มาตรา 237 จะมีประโยชน์เพราะการเลือกตั้งยังมีอยู่" นายสมัครกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงการเคลื่อนไหวของ ส.ส.ภาคอีสาน รวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายสมัครกล่าวว่า รัฐบาลสามารถทำได้ ไม่จำเป็นต้องไปรบกวนประชาชนขนาดนั้น หากจะมีการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็ให้พรรคการเมืองทั้งหมดมาขอให้รัฐบาลดำเนินการในการแก้ไข ซึ่งรัฐบาลประกอบด้วย 6 พรรคการเมือง หากทั้ง 6 พรรคเสนอมารัฐบาลก็จะรับไว้และยื่นขอให้มีการแก้ไข ผู้สื่อข่าวถามถึงความคิดเห็นไม่ตรงกันภายในพรรคพลังประชาชน จะทำให้เห็นภาพความไม่มีเสถียรภาพหรือไม่ นายสมัครกล่าวว่า ไม่เป็นปัญหาเลย ทำไมไม่มองว่าเป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่ว่าหัวหน้าพรรคพูดอย่างไรก็จะต้องเป็นอย่างนั้น แต่ทั้ง 6 พรรคจะต้องคุยกัน บางทีอาจจะตกลงกันว่าจะแก้ไขสัก 20 มาตรา แต่แก้ไขจริงๆ อาจจะแก้ไขแค่ 5 มาตรา ซึ่งอะไรที่ทำให้รัฐบาลไม่แข็งแรงเราก็จะแก้ไข

เชื่อไม่รอดโดนยุบแค่ทำไว้เผื่อเท่านั้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า มองว่าถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะทำให้รัฐบาลเพลี่ยงพล้ำทางการเมือง นายสมัครกล่าวว่า ถ้าหากว่าไม่อยากให้มีอภิปรายกันมาในสภาก็จะใช้วิธีออกเป็นพระราชกำหนด แต่เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วก็จะออกมาว่ารับหรือไม่รับเท่านั้นเป็นวิธีการที่ทำให้มีการอภิปรายกันน้อย ซึ่งอยากจะอธิบายว่ามันมีให้เลือกหลายวิธีการ ที่จะทำได้ให้เป็นข้อคิดเท่านั้น

ส่วนที่มองกันว่าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขคดียุบพรรค นายสมัครกล่าวว่า "มันไม่รอดหรอก กำลังนี้ยังไงก็ยุบ กฎหมายออกมาก็ช่วยไม่ได้ แต่ทำไว้เผื่อเลือกตั้งคราวหน้า ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีมาตรา 237 วรรค 2 ต่อไปใครผิดก็ผิด เวลานี้ใครผิดคนหนึ่งกลับไม่ต้องฟังเลย ต้องถือว่าทั้งพรรคทำผิดหมด แต่ถามสิว่าผิดไหมที่มีคนเตรียมการจะล่อตั้งแต่ยังไม่ทำผิด ไม่ผิดปกติบ้างหรือ เตรียมการล่วงหน้า 6 เดือน ย้ายใครไปทำอะไร ที่จังหวัดเชียงราย ไปดูสิว่าอะไรที่มันเป็นเหตุ เป็นผล มันเกิดขึ้นก็ต้องไปดูเหตุ ไม่พูดถึงเหตุแล้วมาดูที่ผล ไม่ทำความผิดแล้วจะนั่นอย่างไร อ้าว...ก็ต้องรู้ว่าเขียนไว้มันผิดปกติ คนไม่ได้ทำความผิดจะโดนไปทั้งพวง ก็จะแก้ไข กลับมาวิพากษ์วิจารณ์ ผมก็ไม่ว่าก็ให้วิพากษ์วิจารณ์ไป แต่ไม่โดนเองน่ะไม่เป็นไรหรอก ไม่โดนเองไม่รู้สึก พูดอย่างไรก็ได้ พูดแบบคุณชวน (หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์) ก็พูดได้ พูดดีนี่ อย่างนั้น อย่างนี้น่าฟัง แต่คุณชวน โดนหรือเปล่า จังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องเงินล้านสาม โดนเหลืองหรือโดนแดง นี่เป็น ส.ส.ธรรมดา แต่ถ้าเป็นกรรมการฯพรรคท่านจะทำอย่างไร โดนพั้วะเข้าไปทำอย่างไร ผมไม่อยากใช้คำที่ผมชอบใช้หรอก ไปนึกดูก็แล้วกัน" นายกฯกล่าวตอบคำถาม มีแนวคิดนิรโทษกรรม 111 อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยหรือไม่ว่า อย่าไปคิดอะไรเลย เพราะเพียงแค่คิดก็ถูกวิจารณ์แล้ว ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติ หาคราวนี้โดนไปอีก 37 ก็บอกว่าเป็นเวรเป็นกรรม ซึ่งก็มีคนหาว่าเอาพรรคมาเทียบกับบ้านเมืองอีก แต่ที่เทียบนั้นบอกว่าเท่ากับฆ่าบ้านเมือง เท่ากับฆ่าเมืองไทยนั้น หากพรรคการเมืองตายไป 3 พรรค ธุรกิจ เศรษฐกิจเมืองไทยก็หัวทิ่มอีกเท่านั้นเอง กว่าจะโงหัวขึ้นมาได้ ก็พูดเท่านี้

"ชูศักดิ์"เชื่อแก้รธน.ไม่เสร็จทันใน3เดือน

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการพรรค พปช.กล่าวกรณีนายปัญญา ศรีปัญญา ส.ส.ขอนแก่น พปช.ที่อ้างว่า 51 ส.ส.อีสานไม่เห็นด้วยกับการเร่งแก้รัฐธรรมนูญว่า ที่ประชุมพรรค ทุกคนก็มีมติว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพียงแต่อยู่ที่ว่าจะแก้ไขมากน้อยเพียงใดและเมื่อใดนั้น ซึ่งก็ต้องหารือกัน และต้องตั้งคณะกรรมการฯขึ้นมาศึกษาอีก เพราะตอนนี้ยังไม่มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน แม้พวกคณะกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ 16 คน ของ พปช.ก็ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน

ยื่นถอดถอน - น.ส.สาลี อ๋องสมหวัง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาถอดถอนนายไชยา สะสมทรัพย์ รมว.สาธารณสุข ออกจากตำแหน่ง พร้อมรายชื่อ 20,000 ชื่อ ที่ห้องรับรอง อาคารวุฒิสภา เมื่อวันที่ 28 มีนาคมส่วนเวลาในการแก้ไขนั้น นายชูศักดิ์กล่าวว่า 3 เดือนคงไม่ทัน เพราะ 1.ต้องยกร่างรัฐธรรมนูญ 2.บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา และ 3.สมัยประชุมนี้อาจมีปัญหา แต่มันจะใช้เวลากี่เดือนนั้น ก็ต้องรีบยกร่างแก้ไขฯแล้วค่อยให้ ส.ส.ลงชื่อ ซึ่งได้วางแผนไว้ว่าเมื่อหากยกร่างฯเสร็จแล้วก็จะต้องไปขอความเห็นชอบของพรรคต่างๆ ก่อน จากนั้นให้ ส.ส.ลงชื่อให้ครบตามรัฐธรรมนูญกำหนด

นายชูศักดิ์ยังกล่าวกรณีนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดแก้ไขมาตรา 309 ที่ให้ความคุ้มครององค์กรที่ คมช.แต่งตั้งว่า ไม่มั่นใจว่านายสมัครคิดอย่างไร เพราะนายสมัครภารกิจเยอะและไม่อาจทราบรายละเอียดว่าการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา 309 นั้น ไม่ใช่เรื่องที่เสียศักดิ์ศรีและน่าอายเลย มาตรา 309 นั้นมีการบัญญัติว่าให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต ความหมายของเรื่องนี้คือ หากยกเลิกมาตรานี้คือ ประกาศต่างๆ ที่ประกาศใช้อยู่มันก็ยังอยู่ แต่ผู้ที่เสียหายนั้นมีสิทธิต่อสู้ได้ว่าประกาศนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญและขัดต่อประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หากไม่แก้ไข ยกเลิก หากตนไปสู้ในศาลเพราะโดนฟ้องและศาลระบุว่ามาตรา 309 ยังอยู่จะมาสู้อะไร แปลว่า การยกเลิกมาตรานี้ ก็เพื่อให้เกิดการต่อสู้ได้ แต่บางส่วนไปเข้าใจว่า ยกเลิกทุกส่วนหมดเลย ความจริงไม่ใช่

"ขอย้ำว่าการแก้ไขมาตรา 309 และเรียนให้ท่านสมัครและที่ประชุมพรรครับทราบ และไม่ใช่เรื่องที่น่าอายและเสียหน้าเพราะเข้าใจผิดกันมากกว่า หากท่านสมัครยังไม่ยินยอม ก็ต้องแล้วแต่มติที่ประชุมพรรคจะตัดสิน" นายชูศักดิ์กล่าว

โฆษกสับ"ปัญญา"อ้างส.ส.สร้างราคา

นายปัญญากล่าวว่า ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อ ส.ส.ที่ไม่อยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะบางคนไม่อยากเปิดเผยตัว ทั้งนี้เห็นว่าควรต้องแก้อยู่แล้ว แต่ไม่ใช่เวลานี้ เพราะรัฐบาลเพิ่งเริ่มต้นทำงานผลักดันนโยบายใหม่ๆ ให้กับประชาชน และคดีของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ส.ส.ระบบสัดส่วนของพรรค และประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น ศาลก็ยังไม่พิจารณา ดังนั้นคนยังไม่ตายจะไปเอาแล้วหรือ ตอนนี้ควรจะรอดูผลการพิจารณาคดียุบพรรคของพรรคชาติไทย และมัชฌิมาธิปไตยก่อน จะไปรู้ผลล่วงหน้าได้อย่างไร แต่ถ้าพรรคมีมติอย่างไรก็พร้อมทำตาม

ร.ท.กุเทพ ใสกระจ่าง โฆษกพรรค พปช. กล่าวว่า พรรคยังไม่ได้มีการพูดคุยกับนายปัญญา จะซักถามและชี้แจงในที่ประชุมพรรควันที่ 2 เมษายนนี้ แต่จากที่ตรวจสอบไม่ปรากฏว่ามี ส.ส.อีสานคนใดออกมายืนยันความเห็นของนายปัญญา ดังนั้นจำนวน ส.ส. 51 คน อาจเป็นเพียงการกล่าวอ้างเพื่อให้น้ำหนักคนพูดเท่านั้น

ร.ท.กุเทพกล่าวว่า การแสดงความเห็นที่แตกต่างถือเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวมติพรรคไม่สามารถก้าวก่ายได้ แต่ต้องถือว่าพรรคได้มีมติเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้ว แต่พรรคก็พร้อมรับฟังความเห็นและนำไปปรับปรุงให้ครอบคลุมมากขึ้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเดินหน้าต่อและไม่ต้องการให้ยืดเยื้อเกรงว่าจะเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมและรัฐบาลจะไม่มีเวลาทำงานเพราะมัวแต่มาตอบคำถามเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ปธ.กกต.ส่งซิกให้ศาลรธน.ตัดสิน2พรรค

นายนิกร จำนง รองหัวหน้าพรรคชาติไทย เข้ายื่นหนังสือผ่านนายกฤษ เอื้อวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึงนายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธาน กกต. เมื่อเวลา 13.30 น. ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ ขอให้ กกต.ใช้ดุลพินิจขยายเวลาให้ศาลได้ตัดสินในเรื่องที่ นายมณเฑียร สงฆ์ประชา อดีตผู้สมัคร ส.ส.ชัยนาท ของพรรคที่ได้ใบแดงฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาบุคคลที่กล่าวหาจนนำมาสู่การได้ใบแดงก่อน เมื่อได้ข้อยุติจากศาลแล้วค่อยนำมาประกอบการพิจารณาส่งเรื่องยุบพรรค

นายอภิชาต กล่าวถึงพิจารณาสำนวนการยุบพรรคชาติไทยและมัชฌิมาธิปไตย (มฌ.) ว่า ตามมติของ กกต.ครั้งที่แล้ว และ พ.ร.บ.ประกอบการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมืองระบุว่าภายหลังจากที่คณะที่ปรึกษากฎหมายของ กกต.สรุปความเห็นมาแล้ว ตนในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องทำความเห็นว่า ควรจะเสนอยุบพรรคต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ จากนั้นจึงจะนำความเห็นดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุม กกต. เพื่อให้ที่ประชุม กกต.มีมติ ทั้งนี้เบื้องต้นน่านำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม กกต.ในวันที่ 2 เมษายน โดยจะพยายามทำความเห็นให้ทันในการประชุม หากไม่ทันก็ต้องเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม ยังไม่ขอเปิดเผยว่าจะตัดสินใจอย่างไร แต่เห็นว่าเรื่องนี้สังคมคงเข้าใจและเห็นความจำเป็น

"ถ้าส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งผมคิดว่า ถ้าส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็จะเป็นเรื่องดี เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ไปพิสูจน์กันในชั้นศาล เชื่อว่า ศาลจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย" ประธาน กกต.กล่าว

พันธมิตรคึก-ตั้งโต๊ะล่าชื่อถอดถอนรมต.

ทางด้านกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่กลับมารวมตัวเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลอีกครั้ง จัดกิจกรรมแรกขึ้นที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ ในเย็นวันเดียวกัน โดยก่อนงานจะเริ่มขึ้น ประชาชนที่อ้างตัวเป็นกลุ่มรักประชาธิปไตยก้าวหน้าประมาณ 300 คน ชุมนุมหน้า มธ.ฝั่งสนามหลวง เมื่อเวลา 15.00 น. ถือป้ายขับไล่พันธมิตร พร้อมเปิดปราศรัยบนรถกระบะโจมตีด้วยถ้อยคำหยาบคาย นอกจากนี้มีการแจกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 โดยกลุ่ม "การ์ดประชาธิปไตย ต้านพันธมิตรป่วนเมือง" เรียกร้องให้พันธมิตรหยุดเคลื่อนไหว ท่ามกลางกำลังตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 (บก.น.1) คอยอารักขาและรักษาความสงบ นอกจากนี้ยังนำแผงเหล็กมากั้นตรงฟุตปาธเพื่อกันทั้ง 2 กลุ่มปะทะกันอีกด้วย โดย พล.ต.ต.อำนาย นิ่มมโน ผบก.น.1 กล่าวว่า เบื้องต้นส่งตำรวจไปเจรจาให้ชุมนุมอย่างสงบและไม่ให้ข้ามมายัง มธ. เพื่อป้องกันมิให้ปะทะกัน และยังกำชับตำรวจให้ตรวจอาวุธให้ละเอียด โดยมีการวางกำลังตำรวจ 300 นาย ที่ 3 จุดใหญ่ คือ สนามหลวง มธ. และถนนพระอาทิตย์ มีกำลังอีก 1 กองร้อยประมาณ 150 นาย ประจำการในที่ตั้งรออยู่ ขณะที่บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ กลุ่มพันธมิตรติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ 1 จุด ไว้ให้บริการสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าไปยังหอประชุมได้

นอกจากนี้ยังจำหน่ายหนังสือ เสื้อยืดสกรีนข้อความต่อต้านรัฐบาล รวมถึงตั้งโต๊ะรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกลุ่มพันธมิตร จุดบริการถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวบัตรประชาชนเพื่อร่วมลงชื่อถอดถอน โดยเห็นว่าพฤติการณ์ของนายไชยา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะต้องได้รับการตรวจสอบตามกระบวนการตามรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การถอดถอนออกจากตำแหน่ง

กลุ่มหนุน-ต้านรบ.ปาขวดน้ำใส่กันอุตลุด

ต่อมาเวลา 17.30 น. กลุ่มพันธมิตรได้ชูป้ายผ้ามีข้อความด่าทอนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ผ่านภาพการ์ตูนล้อเลียน ด้วยข้อความรุนแรง จากบริเวณหน้าประตูรั้ว มธ. หันหน้าไปยังสนามหลวง ทำให้กลุ่มประชาธิปไตยฯที่ให้การสนับสนุนรัฐบาล ไม่พอใจขว้างปาขวดน้ำพลาสติค ข้ามฟากถนนเข้าใส่กัน ทำให้ พล.ต.ต.อำนวยต้องเข้าไปขอร้องกลุ่มพันธมิตรให้เก็บป้ายผ้าออก ระหว่างนั้นมีชายคนหนึ่งจากกลุ่มรักประชาธิปไตยฯเดินข้ามฝั่งถนนตรงเข้ามาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอให้ดำเนินคดีกับคนที่ชูป้ายผ้าเพราะเป็นการยั่วยุ กลุ่มพันธมิตรจึงตะโกนโห่ไล่ และทันทีที่ชายคนดังกล่าวเดินกลับ กลุ่มรักประชาธิปไตยฯขว้างขวดน้ำพลาสติค ขวดเครื่องดื่มชูกำลัง มายังฝั่งธรรมศาสตร์อีกครั้งจนเกิดการแตกฮือ พล.ต.ต.อำนวยจึงขึ้นไปยังรถโมบายของกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ซึ่งจอดอยู่ริมถนนหน้ารั้ว มธ. แล้วพูดผ่านเครื่องขยายเสียง ขอให้ประชาชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่อย่างสงบ อย่าขว้างปาสิ่งของ หากปามาอีกตำรวจจะสลายการชุมนุมทันที เหตุการณ์จึงสงบลง แต่ทั้งสองฝ่ายยังคงด่าทอกันอยู่ ขณะที่กลุ่มพันธมิตรก็ได้ ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องขยายเสียงให้แนวร่วมเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัย อย่าไปปะทะกัน ทั้งนี้ ในเวลา 18.00 น. ตำรวจประเมินว่า กลุ่มหนุนรัฐบาลในนามนักประชาธิปไตยฯมีผู้ร่วมชุมนุม 400 คน ขณะฝั่ง มธ.ของกลุ่มพันธมิตรฯมีผู้เข้าร่วมประมาณ 3,000 คน

พันธมิตรแบ่งงาน6กลุ่ม"ตรวจสอบ"

นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มพันธมิตร กล่าวว่า การชุมนุมวันนี้ จุดยืนเพื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะแก้ทั้งฉบับ หรือมาตราใดก็ตาม ทันทีที่ญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสภา กลุ่มพันธมิตรต้องมีความชัดเจนว่าจะทำอย่างไร "การชุมนุมในวันนี้ ถือว่าเกินความคาดหมาย เดิมคิดว่าน่าจะเต็มหอประชุมใหญ่ประมาณ 4,000 คน แต่กลับมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 คน" นายสุริยะใสกล่าว

นายสุริยะใสกล่าวว่า กลุ่มพันธมิตรได้ปฏิรูปโครงสร้างให้เท่าทันการเมืองที่มีความซับซ้อนมากขึ้น แบ่งคณะกรรมการ 6 คณะ คณะละ 15-20 คน ได้แก่ 1.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคดีความของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ภายใต้การนำของนายวีระ สมความคิด 2.คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจน ภายใต้การนำของนายเทิดภูมิ ใจดี 3.คณะกรรมการติดตามการแทรกแซงสื่อสารมวลชน ภายใต้การนำของนายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 4.คณะกรรมการติดตามแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใต้การนำของนายคมสัน โพธิ์คม อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 5.คณะทำงานติดตามตรวจสอบการคุกคาม กลั่นแกล้ง และละเมิดศักดิ์ศรีข้าราชการประจำ ภายใต้การนำของนายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ และ 6.คณะกรรมการติดตามการขายรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การนำของนายศิริชัย ไม้งาม ประธานสมาพันธ์แรงงานและรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ทั้งนี้ เจ้าภาพจะติดตามการทำงานเพื่อร่วมประชุมกับแกนนำทั้งห้า เพื่อกำหนดภารกิจต่อไป

นักวิชาการขึ้นเวทียุปฏิวัติโดยประชาชน

สำหรับกิจกรรมบนเวที ในรายการยามเฝ้าแผ่นดินภาคพิเศษ เริ่มขึ้นในเวลา 16.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ มธ. โดยมีนายสำราญ รอดเพชร ดำเนินรายการ เริ่มจากการอภิปรายเรื่อง "เสียงสะท้อนคนรุ่นใหม่ จะฝ่าข้ามการเมืองที่น่าอึดอัด เบื่อหน่ายและไร้ความหวังได้อย่างไร" ท่ามกลางผู้เข้ารับฟังในห้องประมาณ 2,600 คน โดยตัวแทนนักศึกษาจากหลายสถาบัน อาทิ นายกฤษติน ดิ่งแก้ว นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ.ระบุว่า อึดอัดใจ ครม.ขี้เหร่ รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ที่จบคณะนิติศาตร์ มธ. ที่กำลังแก้กติกาเพื่อกลุ่มตัวเอง จึงอยากจะบอกว่ารัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่เศษกระดาษที่จะฉีกทิ้ง ลบหรือเขียนใหม่ จากนั้นได้มีการฉายภาพวิดีโอของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี 3 คนที่กล่าวถึงรัฐบาลและนายสมัครว่าไม่สุภาพ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคม

จากนั้นในเวลา 17.15 น. นายสุรชัย จันทิมาธร หรือ "หงา คาราวาน" ได้ขึ้นเวทีบรรเลงเพลงขับกล่อม โดยได้ร้องเพลงพิเศษที่แต่งขึ้นโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ที่เป็นเหมือนบทละครที่ประทับใจ โดยมีรัฐบาลขายฝันเรื่องต่างๆ รอรับอยู่ที่ประเทศไทย ซึ่งสุดท้ายทุนนิยมผูกขาดอาจจะทำให้คนไทยตายจำนวนมาก แต่สุดท้ายก็จะมาบอกอีกว่ามีคนตายเพียง 1 คน

เวลา 18.45 น. รายการอภิปราย "เหลียวหลังแลหน้าการเมืองไทย" นายทวี สุรฤทธิกุล อดีตคณบดีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวอภิปรายว่า การปฏิวัติต้องมีต่อไปแต่ต้องเป็นการปฏิวัติที่มาจากประชาชน เพราะพวกประชาชนจะไว้ใจใครไม่ได้ และจะไม่เชื่อใจใครอีกแล้ว ถ้ามองรัฐบาลเหมือนดูโหงวเฮ้ง ที่มีปาก จมูก ตา หู แก้ม ซึ่งหากไปดูที่ปากตัวของผู้นำผู้ปกครอง ถือว่าเป็นปากไม่สวยพูดไม่เพราะพูดเลอะเทอะ "หู" คือ วุฒิสภา (ส.ว.) ที่เป็นได้แค่ตุ้มหูห้อยไว้สวยๆ เท่านั้นไม่มีบทบาทมากนัก "ตา" คือ ส.ส.ที่ส่วนใหญ่จะตาเหล่ เหล่หาผลประโยชน์ ส่วน "จมูก" คือ พรรคการเมืองที่มีแต่กลิ่นผลประโยชน์ สุดท้ายคือแก้มและหน้าผากที่อัปลักษณ์

เปรียบ"สมัคร-เฉลิม"ยาลดอ้วนขนานใหม่

นายจรัส สุวรรณมาลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า มีคนพูดว่ามียาลดความอ้วนขนานใหม่โดยไม่ต้องซื้อ แค่เปิดดูรายการข่าวการเมืองที่มีนายสมัครและ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คนจะมีอาการอยากอ้วก ถ้าดูทุกวันอ้วกทุกวันก็จะผอมได้ เวลานี้รัฐบาลกำลังให้สื่อกลัว มีการปลดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ถอดรายการวิทยุ ทำให้ข้าราชการกลัว โดยปลดข้าราชการ และกำลังคิดแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 237 ทั้งที่เจตนารมณ์ให้พรรคการเมืองมีธรรมาภิบาล

"คนแก้มาจากฝั่งรัฐบาล และคนทำผิดเป็นพรรคร่วมรัฐบาล เหมือนคนที่ทำผิดกฎหมายขอแก้กฎหมาย ไม่ชอบธรรม ยอมรับมาตรานี้เป็นยาแรง แต่โรคที่เป็นคือเอชไอวีทางการเมืองที่แพร่ไปทั้งตัว กินพาราเซตามอลไม่หาย ต้องกินยาแก้เอดส์ ไม่อย่างนั้นประเทศไทยก็จะอยู่อย่างนี้อีก 70 ปี นักการเมืองเข้ามาซื้อสัมปทานกันตลอด" นายจรัสกล่าว

นายภูวดล ทรงประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวอภิปรายว่า วันนี้รัฐบาลอย่าโกหกประชาชน หากย้อนไป 3 เดือนที่แล้ว สารรูปของพรรคการเมืองที่มาร่วมกันล้วนแล้วแต่เป็นคนโกงกิน ที่ได้รับท่อน้ำเลี้ยงมาจากลอนดอน ดูสารรูปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นไอ้เตี้ยฝั่งธนฯ ไอ้บ้าน้ำลายบางแค ขอเรียกร้องให้คว่ำบาตรรัฐบาลทุกรูปแบบ คนไทยต้องลุกขึ้นสู้โดยเฉพาะคนเมือง ตนไม่โกรธคนภาคอีสาน เพราะคนเหล่านี้ถูกพวกนักการเมืองไปมอมเมาด้วยนโยบายประชานิยม จนทำให้คนอีสานจนลงๆ จนมีพวกสุนัขรับใช้มาเห่าหอนอยู่ที่ท้องสนามหลวง ประเทศเราผ่านความโชคร้ายมาแล้ว และพันธมิตรก็ไม่เคยเห็นด้วยกับการรัฐประหาร แต่ก็ยังดีกว่าให้เป็นนักการเมืองโกงกินชาติ


หน้า 11
ข่าวการเมืองแฟ้ม 1

จำคุกสนธิลิ้ม 2 ปีหมิ่นหม่อมอุ๋ยไม่รอการลงอาญา
ประชาให้เวลากษิตบ่าย2 ตัดสินใจลาออกก่อนยังทัน [19 มี.ค. 52 - 12
ไทยรัฐ ผวาปลุกเสื้อแดง สั่งบล็อก! โฟนอิน 'ทักษิณ' [13 ธ.ค. 51 - 04:04]
'บิ๊กจิ๋ว' ไม่สบายใจท่าทีกองทัพต่อการเมือง [13 ธ.ค. 51 - 04:24]
“ประชา” รับปาก “เสนาะ” แข่ง“อภิสิทธิ์”ชิงนายกฯ [12 ธ.ค. 51 - 18:17]
ไทยรัฐ:แจ้ง 2 ข้อหาผู้อ้างตัวเป็นการ์ดพธม.ยึดรถเมล์แล้ว [24 พ.ย. 51 - 15:34]
มติชน : "จตุพร"ปูดข้อมูลข่าวเผยอาจมีเผา"ตึกไทยฯ"23-24 พ.ย. "วีระ"ห้าม"เสื้อแดง"จุ้นพธม.บุกสภาให้ตร.-ทหารดูแล
เสธ.แดงฟันธงอีกรอบ ต้องพ้นทำเนียบก่อน23พย. [22 พ.ย. 51 - 01:02]
บึมอีกใกล้การ์ดพันธมิตร เจ็บ7-สาหัส1ส่งรพ.รามา [22 พ.ย. 51 - 03:17]
สนธิวิจารณ์5แกนนำพธม. ไร้ยุทธศาสตร์การต่อสู้ [22 พ.ย. 51 - 01:40]
'อนุพงษ์'รับปาก ไม่ปฏิวัติ! หวั่นซ้ำ7ตค.เลือด [22 พ.ย. 51 - 03:56]
มติชน : 4เหล่าทัพ-ผบ.ตร.ออกทีวี ให้นายกฯออก!
ไทยรัฐ : ห้ามสส.พปช.ขึ้นบินไทย กัปตันลุยออกคำสั่งเอง [8 ต.ค. 51 - 09:48]
ไทยรัฐ : ปชป.แสดงจุดยืน ประกาศไม่เข้าร่วมแถลงนโยบาย [7 ต.ค. 51 - 13:30]
มติชน คำพิพากษาศาล รธน. ให้"สมัคร"พ้นนายกรัฐมนตรี
ไทยรัฐ ทักษิณยกครอบครัว เดินยิ้มร่า ช็อปปิ้งที่ลอนดอน [13 ส.ค. 51 - 04:02]
มติชน "ฮุน เซน"ชนะเลือกตั้งถล่มทลาย 4พรรคโวยโกงให้หย่อนบัตร
ศาลรับฟ้องคดีหวยบนดิน 3รมต.ยื่นศาลรธน.ตีความ [28 ก.ค. 51 - 11:19]
หนังสติ๊กยิงหัว'การุณ' เลือดอาบคาเวทีพธม. [24 ก.ค. 51 - 00:36]
ไทยรัฐ รองนายกฯสหัสแจงอาเซียน พื้นที่พระวิหารเป็นของไทย [21 ก.ค. 51 - 11:52]
ไทยรัฐ ป่วนใต้เจรจาเชษฐาสงบศึก ผบ.ทอ.ภาวนาขอให้เป็นจริง [17 ก.ค. 51 - 11:32]
ไทยรัฐ บิ๊กนครบาลโต้สมเกียรติ ยันมีหลักฐานหมิ่นชัดเจน [17 ก.ค. 51 - 10:43]
ไทยรัฐ นํ้า,ไฟ,รถเมล์,รถไฟ คนจนเฮ เริ่ม 1 ส.ค.ใช้ฟรีหมด [16 ก.ค. 51 - 03:55]
ไทยรัฐ ทหารจัดเวทีเขาพระวิหาร แนะบัวแก้วชี้แจง ปชช. [13 ก.ค. 51 - 19:26]
เร่งสอบวินัย “ปฐมพงษ์” ขึ้นเวทีปราศรัยทางการเมือง [13 ก.ค. 51 - 04:06]
ไทยรัฐ ให้เวลา 15 วันคณะทำงานพิจารณาสอบยุบ พปช. [10 ก.ค. 51 - 14:12]
ไทยรัฐ ศาลฎีกา มีคำพิพากษา ตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 'ยงยุทธ' [8 ก.ค. 51 - 18:
มติชน:ศาลฎีกายกคำร้อง"ทักษิณ" ห้ามออกนอก! อยู่ระหว่างไต่สวนที่รัชดา
ไทยรัฐ สมัครปูดมีขบวนเลื่อยเก้าอี้ ทำให้หลุดจากวงการเมือง [3 ก.ค. 51 - 16:17]
ศาลปค.คุ้มครอง เบรกรัฐ ชะลอเขาพระวิหาร [29 มิ.ย. 51 - 03:52]
ศาลปค.สั่งคุ้มครองชั่วคราว ระงับมติครม.17 มิ.ย. [28 มิ.ย. 51 - 09:00]
ส.ว. ถล่มปมเขาพระวิหาร มท. 1 ยันไม่เสียดินแดน [23 มิ.ย. 51 - 14:50
บรรหารสยบข่าวสลับขั้ว ออกตัวเวทีซักฟอกไม่มีผล [23 มิ.ย. 51 - 14:10
ปัดตั้งทีมป่วนช่วย รมต. 'พปช.'มั่นใจเสียงรัฐบาลปึ้ก [22 มิ.ย. 51 - 18:30]
มติชน เปิดใจ"จอร์จ เยียว"รมว.ต่างประเทศสิงคโปร์ "เราไม่เคยทำร้ายประเทศไทย
ชิงจังหวะ เปลี่ยนขั้ว [15 มิ.ย. 51 - 00:05
สภามติเอกฉันท์318เสียง รับร่างพ.ร.บ.ประชามติ [12 มิ.ย. 51 - 20:28]
รบ. ไม่หวั่นถูก ส.ว.ซักฟอก ยุ ปชป. ร่วมอภิปรายด้วย [10 มิ.ย. 51 - 13:40]
มติชน "สมัคร"ยังไม่จัดการม็อบ ปล่อยยืดเยื้อ! พลิกเกมโชว์ผลงานรบ.สู้
ไทย-กัมพูชาเตรียมออกแถลงการณ์ร่วมเขาพระวิหาร [9 มิ.ย. 51 - 02:39]
กลุ่มริบบิ้นขาวลุยจตุจักร สานต่อจุดยืนเมินเสียงต้าน [8 มิ.ย. 51 - 17:12
ไทยรัฐ จับแกนนำอาร์เคเคป่วนใต้ค่าหัว 5 แสนพร้อมสมุน1 [7 มิ.ย. 51 - 14:39
แผนดาวกระจาย พันธมิตรฯ เตรียมบุก กลต.-ดีเอสไอ [6 มิ.ย. 51 - 07:04
ปฏิบัติการ"เอาคืน" รัฐบาล"นอมินี"บี้แนวร่วม"คมช." พายัพ ชินวัตร จะเอาคืนทั้งโคตร
'สภาธรรมาธิปไตย' วอนทุกฝ่ายยุติต่อสู้-ขัดแย้งเพื่อชาติ มติชน
ฝ่ายค้านยื่นถอดถอน " จักรภพ" [22 พ.ค. 51 - 04:30
ปชป.ไล่บี้ 'จักรภพ' งัดหลักฐานแอลเอไม่ต้องแปล [19 พ.ค. 51 - 03:06]
ทหารเรียงหน้า ปกป้องสถาบัน [20 พ.ค. 51 - 03:04
รายชื่อครม.สมัคร1
ทุ่ม 5.6 หมื่นล้านพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้
ประวัติสนธิ ลิ้มทองกุล
รมว.มหาดไทยกล่าวถึงชุมนุมกลุ่มสนธิ-จำลองเมื่อ28มี.ค.2551
วิเคราะห์ชุมนุมพันธมิตร28มี.ค.51ไทยรัฐ
พันธมิตรแถลงการณ์ต่อต้านรัฐบาล 26มี.ค.2551
ทักษิณขึ้นศาล12มี.ค.2551คดีที่ดินรัชฎา
การเลือกตั้งในมาเลเซีย เค้าความวุ่นวายการเมืองมาเลเซีย
รายชื่อส.ส.ทั่วประเทศ
รายชื่อส.ว.เลือกตั้ง 76 คนCopyright © 2010 All Rights Reserved.
----- ***** ----- โปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate นี่คือเวบไซต์คู่ www.newworldbelieve.com กับ www.newworldbelieve.net เราให้เป็นเวบไซต์ที่เสนอธรรมะหรือ ความจริง หรือ ความคิดเห็นในเรื่องราวของชีวิต ตั้งใจให้ธัมมะเป็นทาน ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แด่คนทั้งหลาย ทั้งโลก ให้ได้รู้ความจริงของศาสนาต่าง ๆในโลกวันนี้ และได้รู้ศาสนาที่ประเสริฐเพียงศาสนาเดียวสำหรับโลกยุคใหม่ จักรวาลใหม่ เรามีผู้รู้ ผู้ตรัสรู้ ผู้วินิจฉัยสรรพธรรมสรรพวิชชา สรรพศาสน์ และสรรพศาสตร์ พอชี้ทางสู่โลกใหม่ ให้ความสุข ความสบายใจความมีชีวิตที่หลุดพ้นไปสู่โลกใหม่ เราได้อุทิศเนื้อที่ทั้งหมดเป็นเนื้อที่สำหรับธรรมะทั้งหมด ไม่มีการโฆษณาสินค้า มาแต่ต้น นับถึงวันนี้ร่วม 14 ปีแล้ว มาวันนี้ เราได้สร้างได้ทำเวบไซต์คู่นี้จนได้กลายเป็นแดนโลกแห่งความสว่างไสว เบิกบานใจ ไร้พิษภัย เป็นแดนประตูวิเศษ เปิดเข้าไปแล้ว เจริญดวงตาปัญญาละเอียดอ่อน เห็นแต่สิ่งที่น่าสบายใจ ที่ผสานความคิดจิตใจคนทั้งหลายด้วยไมตรีจิตมิตรภาพล้วน ๆ ไปสู่ความเป็นมิตรกันและกันล้วน ๆ วันนี้เวบไซต์นี้ ได้กลายเป็นโลกท่องเที่ยวอีกโลกหนึ่ง ที่กว้างใหญ่ไพศาล เข้าไปแล้วได้พบแต่สิ่งที่สบายใจมีความสุข ให้ความคิดสติปัญญา และได้พบเรื่องราวหลายหลากมากมาย ที่อาจจะท่องเที่ยวไปได้ตลอดชีวิต หรือท่านอาจจะอยากอยู่ณโลกนี้ไปชั่วนิรันดร ไม่กลับออกไปอีกก็ได้ เพียงแต่ท่านเข้าใจว่านี่เป็นแดนต้นเรื่องเป็นด่านข้ามจากแดนโลกเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่ง และซึ่งเป็นโลกหรือบ้านของท่านทั้งหลายได้เลยทีเดียว ซึ่งสำหรับคนต่างชาติ ต่างภาษาต่างศาสนา ได้โปรดใช้การแปลของ กูเกิล หรือ Google Translate แปลเป็นภาษาของท่านก่อน ที่เขาเพิ่งประสบความสำเร็จการแปลให้ได้แทบทุกภาษาในโลกมนุษย์นี้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีนี้เอง นั้นแหละเท่ากับท่านจะเป็นที่ไหนของโลกก็ตาม ทั้งหมดโลกประมาณ 7.6 พันล้านคนวันนี้ สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในโลกของเราได้เลย เราไม่ได้นำท่านไปเที่ยวแบบธรรมดาๆ แต่การนำไปสู่ความจริง ความรู้เรื่องชีวิตใหม่ การอุบัติใหม่สู่ภาวะอริยบุคคล ไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปพ้นจากทุกข์ ทั้งหลายไปสู่โลกแห่งความสุขแท้นิรันดร คือโลกนิพพานขององค์บรมศาสดาพุทธศาสนา พระบรมครูพุทธะ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพียงแต่ท่านโปรดใช้บริการการแปลของ Google Translate ท่านก็จะเข้าสู่โลกนี้ได้ทันทีพร้อมกับคน7.6พันล้านคนทั้งโลกนี้. ----- ***** ----- • หมายเหตุ เอาขึ้นเวบไซต์ แทนของเดิม ทั้ง 2 เวบ .net .com วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 07.00 น. -----*****-----